Memaparkan atau menyembunyikan nilai sifar

Memaparkan atau menyembunyikan nilai sifar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda mungkin mempunyai keutamaan peribadi untuk memaparkan nilai sifar dalam sel, atau anda mungkin menggunakan hamparan yang mematuhi set standard format yang memerlukan anda untuk menyembunyikan nilai sifar. Terdapat beberapa cara untuk memaparkan atau menyembunyikan nilai sifar.

Kadangkala anda mungkin tidak inginkan nilai sifar (0) ditunjukkan pada lembaran kerja anda, kadangkala anda inginkannya kelihatan. Sama ada standard format atau panggilan keutamaan untuk sifar ditunjukkan atau disembunyikan, terdapat beberapa cara untuk membuatnya berlaku.

Menyembunyikan atau memaparkan nilai sifar pada lembaran kerja

 1. Klik Fail > Opsyen > Lanjutan.

 2. Di bawah Paparkan opsyen bagi Lembaran kerja ini, pilih lembaran kerja, kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk memaparkan nilai sifar (0) dalam sel, tandakan kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

  • Untuk memaparkan nilai sifar (0) sebagai sel kosong, kosongkan kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

Menyembunyikan nilai sifar dalam sel yang dipilih

Langkah-langkah ini menyembunyikan nilai sifar dalam sel terpilih dengan menggunakan format nombor. Nilai tersembunyi hanya muncul dalam bar formula dan tidak dicetak. Jika nilai dalam salah satu sel ini berubah kepada nilai bukan sifar, nilai akan dipaparkan dalam sel dan format nilai adalah serupa dengan format nombor umum.

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0) yang anda ingin sembunyikan.

 2. Anda boleh tekan Ctrl + 1atau pada rumah tab, klik Format > Format sel.

  Format Sel pada tab Rumah

 3. Klik nombor > tersuai.

 4. Dalam kotak jenis , taipkan 0;; @, kemudian klik OK.

Untuk memaparkan nilai tersembunyi:

 1. Pilih sel dengan sifar tersembunyi.

 2. Anda boleh tekan Ctrl + 1atau pada rumah tab, klik Format > Format sel.

 3. Klik nombor > umum untuk menggunakan format nombor lalai, dan kemudian klik OK.

Menyembunyikan nilai sifar yang dikembalikan oleh formula

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0).

 2. Pada rumah tab, klik anak panah di sebelah pemformatan bersyarat > Serlahkan sel peraturan sama untuk.

 3. Dalam kotak di sebelah kiri, taipkan 0.

 4. Dalam kotak di sebelah kanan, pilih Format Tersuai.

 5. Dalam kotak Format Sel, klik tab Fon.

 6. Dalam kotak warna , pilih putih, dan kemudian klik OK.

Memaparkan sifar sebagai kosong atau tanda sempang

Gunakan fungsi IF untuk melakukan ini.

Data dalam sel A2 dan A3 dalam lembaran kerja Excel

Gunakan formula seperti ini untuk mengembalikan sel kosong apabila nilai ialah sifar:

=IF(A2-A3=0,"",A2-A3)

Berikut ialah cara untuk membaca formula. Jika 0 hasil (A2-A3), tidak memaparkan 0-memaparkan apa-apa (ditunjukkan oleh tanda petik Kembar ""). Jika itu tidak benar, memaparkan hasil A2-A3. Jika anda tidak ingin sel kosong tetapi ingin memaparkan sesuatu yang selain daripada 0, letakkan sengkang "-" atau lain-lain aksara antara tanda petikan berganda.

Menyembunyikan nilai sifar dalam laporan Jadual pangsi

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Analisis, dalam kumpulan Jadual Pangsi, klik anak panah bersebelahan dengan Opsyen, kemudian klik Opsyen.

 3. Klik tab Tataletak & Format, kemudian lakukan satu atau lebih daripada berikut:

  • Ubah paparan ralat     Tandakan kotak semak Untuk nilai ralat tunjukkan di bawah Format. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin dipaparkan bukannya ralat. Untuk memaparkan ralat sebagai sel kosong, padamkan sebarang aksara dalam kotak.

  • Ubah paparan sel kosong     Tandakan kotak semak Untuk nilai ralat tunjukkan. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin dipaparkan dalam sel kosong. Untuk memaparkan sel kosong, padamkan sebarang aksara dalam kotak. Untuk memaparkan sifar, kosongkan kotak semak.

Halaman atas

Kadangkala anda mungkin tidak inginkan nilai sifar (0) ditunjukkan pada lembaran kerja anda, kadangkala anda inginkannya kelihatan. Sama ada standard format atau panggilan keutamaan untuk sifar ditunjukkan atau disembunyikan, terdapat beberapa cara untuk membuatnya berlaku.

Memaparkan atau menyembunyikan semua nilai sifar pada lembaran kerja

 1. Klik Fail > Opsyen > Lanjutan.

 2. Di bawah Paparkan opsyen bagi Lembaran kerja ini, pilih lembaran kerja, kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk memaparkan nilai sifar (0) dalam sel, pilih kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

  • Untuk memaparkan nilai sifar sebagai sel kosong, kosongkan kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

Gunakan format nombor untuk menyembunyikan nilai sifar dalam sel yang dipilih

Ikuti prosedur ini untuk menyembunyikan nilai sifar dalam sel yang dipilih. Jika nilai dalam salah satu sel ini berubah kepada nilai bukan sifar, format nilai akan menjadi serupa dengan format nombor umum.

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0) yang anda ingin sembunyikan.

 2. Anda boleh menggunakan Ctrl + 1atau pada rumah tab, klik Format > Format sel.

 3. Dalam senarai Kategori, klik Tersuai.

 4. Dalam kotak Jenis, taipkan 0;-0;;@

Nota: 

 • Nilai tersembunyi muncul hanya dalam formula bar — atau dalam sel jika anda mengedit dalam sel — dan tidak dicetak.

 • Untuk memaparkan nilai tersembunyi sekali lagi, pilih sel, dan kemudian tekan Ctrl + 1, atau pada rumah tab, dalam Kumpulan sel , tuding ke Formatdan klik Format sel. Dalam senarai kategori , klik umum untuk menggunakan format nombor lalai. Untuk memaparkan tarikh atau masa, pilih tarikh yang sesuai atau format masa pada tab nombor .

Gunakan pemformatan bersyarat untuk menyembunyikan nilai sifar yang dikembalikan oleh formula

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0).

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik anak panah bersebelahan Pemformatan Bersyarat, tuding ke Serlahkan Peraturan Sel, kemudian klik Sama Dengan.

 3. Dalam kotak di sebelah kiri, taipkan 0.

 4. Dalam kotak di sebelah kanan, pilih Format Tersuai.

 5. Dalam kotak dialog Formatkan Sel, klik tab Fon.

 6. Dalam kotak Warna, pilih putih.

Menggunakan formula untuk memaparkan sifar sebagai kosong atau tanda sempang

Untuk melakukan tugas ini, gunakan fungsi IF .

Contoh

Contoh mungkin lebih mudah difahami jika anda menyalinkannya pada lembaran kerja kosong.

Bagaimana saya menyalin contoh?

 1. Pilih contoh dalam artikel ini. Jika anda menyalin contoh dalam Excel Web App, salin dan tampal satu sel pada satu masa.
  Penting    Jangan pilih pengepala baris atau lajur.

  memilih contoh dari bantuan dalam Excel 2013 for Windows

  Memilih contoh daripada Bantuan

 2. Tekan CTRL + C.

 3. Cipta buku kerja atau lembaran kerja kosong.

 4. Dalam lembaran kerja, pilih sel A1 dan tekan CTRL + V. Jika anda bekerja dalam Excel Web App, ulangi menyalin dan menampal untuk setiap sel dalam contoh.

 5. Penting untuk contoh berfungsi dengan baik, anda mesti menampalnya ke dalam sel A1 lembaran kerja.

 6. Untuk bertukar antara melihat hasil dan melihat formula yang mengembalikan hasil, tekan CTRL +' (aksen Grava), atau pada tab Formula> pengauditan Formula > Tunjukkan Formula.

 7. Selepas anda menyalin contoh ke lembaran kerja kosong, anda boleh menyesuaikannya mengikut keperluan anda.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formula

Perihalan (Hasil)

=A2-A3

Nombor kedua ditolak daripada yang pertama (0)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Mengembalikan sel kosong apabila nilai adalah sifar (sel kosong)

=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3

Mengembalikan sempang apabila nilai adalah sifar (-)

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, lihat Fungsi IF.

Menyembunyikan nilai sifar dalam laporan Jadual pangsi

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Opsyen, dalam kumpulan Opsyen jadual Pangsi, klik anak panah di sebelah Opsyen, kemudian klik Opsyen.

 3. Klik tab Tataletak & Format, kemudian lakukan satu atau lebih daripada berikut:

  Ubah paparan ralat     Pilih kotak semak Untuk nilai ralat, tunjukkan di bawah Format. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin paparkan dan bukannya ralat. Untuk memaparkan ralat sebagai sel kosong, padamkan sebarang aksara dalam kotak.

  Ubah paparan sel kosong     Pilih kotak semak Untuk sel kosong, tunjukkan. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin paparkan dalam sel kosong. Untuk memaparkan sel kosong, padam sebarang aksara dalam kotak. Untuk memaparkan sifar, kosongkan kotak semak.

Halaman atas

Kadangkala anda mungkin tidak inginkan nilai sifar (0) ditunjukkan pada lembaran kerja anda, kadangkala anda inginkannya kelihatan. Sama ada standard format atau panggilan keutamaan untuk sifar ditunjukkan atau disembunyikan, terdapat beberapa cara untuk membuatnya berlaku.

Memaparkan atau menyembunyikan semua nilai sifar pada lembaran kerja

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik Opsyen Excel, kemudian klik kategori Lanjutan.

 2. Di bawah Paparkan opsyen bagi Lembaran kerja ini, pilih lembaran kerja, kemudian lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk memaparkan nilai sifar (0) dalam sel, pilih kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

  • Untuk memaparkan nilai sifar sebagai sel kosong, kosongkan kotak semak Tunjukkan sifar dalam sel yang mempunyai nilai sifar.

Gunakan format nombor untuk menyembunyikan nilai sifar dalam sel yang dipilih

Ikuti prosedur ini untuk menyembunyikan nilai sifar dalam sel yang dipilih. Jika nilai dalam salah satu sel ini berubah kepada nilai bukan sifar, format nilai akan menjadi serupa dengan format nombor umum.

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0) yang anda ingin sembunyikan.

 2. Anda boleh tekan Ctrl + 1atau pada rumah tab, dalam Kumpulan sel , klik Format > Format sel.

 3. Dalam senarai Kategori, klik Tersuai.

 4. Dalam kotak Jenis, taipkan 0;-0;;@

Nota: 

 • Nilai tersembunyi muncul hanya dalam bar formula Imej butang - atau dalam sel jika anda mengedit dalam sel - dan tidak dicetak.

 • Untuk memaparkan nilai tersembunyi sekali lagi, pilih sel, kemudian pada tab Rumah, dalam kumpulan Sel, tuding ke Format, dan klik Formatkan Sel. Dalam senarai Kategori, klik Umum untuk menggunakan format nombor lalai. Untuk memaparkan semula tarikh atau masa, pilih format tarikh atau masa yang sesuai pada tab Nombor.

Gunakan pemformatan bersyarat untuk menyembunyikan nilai sifar yang dikembalikan oleh formula

 1. Pilih sel yang mengandungi nilai sifar (0).

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan gaya , klik anak panah di sebelah pemformatan bersyarat > Serlahkan peraturan sel > sama dengan.

 3. Dalam kotak di sebelah kiri, taipkan 0.

 4. Dalam kotak di sebelah kanan, pilih Format Tersuai.

 5. Dalam kotak dialog Formatkan Sel, klik tab Fon.

 6. Dalam kotak Warna, pilih putih.

Menggunakan formula untuk memaparkan sifar sebagai kosong atau tanda sempang

Untuk melakukan tugas ini, gunakan fungsi IF.

Contoh

Contoh mungkin lebih mudah difahami jika anda menyalinkannya pada lembaran kerja kosong.

Bagaimana saya menyalin contoh?

 1. Pilih contoh dalam artikel ini.

Penting: Jangan pilih pengepala baris atau lajur.

memilih contoh dari bantuan dalam Excel 2013 for Windows

Memilih contoh daripada Bantuan

 1. Tekan CTRL+C.

 2. Dalam Excel, cipta buku kerja atau lembaran kerja kosong.

 3. Dalam lembaran kerja, pilih sel A1 dan tekan CTRL+V.

Penting: Untuk memastikan contoh berfungsi dengan baik, anda mesti menampalnya ke dalam sel A1 lembaran kerja.

 1. Untuk bertukar antara melihat hasil dan melihat formula yang mengembalikan hasil, tekan CTRL +' (aksen Grava), atau pada tab Formula> Kumpulan pengauditan Formula > Tunjukkan Formula.

Selepas anda menyalin contoh ke lembaran kerja kosong, anda boleh menyesuaikannya mengikut keperluan anda.

1

2

3

4

5


6

7

A

B

Data

10

10

Formula

Perihalan (Hasil)

=A2-A3

Nombor kedua ditolak daripada yang pertama (0)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

Mengembalikan sel kosong apabila nilai adalah sifar (sel kosong)

=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3

Mengembalikan sempang apabila nilai adalah sifar (-)

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, lihat Fungsi IF.

Menyembunyikan nilai sifar dalam laporan Jadual pangsi

 1. Klik laporan Jadual Pangsi.

 2. Pada tab Opsyen, dalam kumpulan Opsyen jadual Pangsi, klik anak panah di sebelah Opsyen, kemudian klik Opsyen.

 3. Klik tab Tataletak & Format, kemudian lakukan satu atau lebih daripada berikut:

  Ubah paparan ralat     Pilih kotak semak Untuk nilai ralat, tunjukkan di bawah Format. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin paparkan dan bukannya ralat. Untuk memaparkan ralat sebagai sel kosong, padamkan sebarang aksara dalam kotak.

  Ubah paparan sel kosong     Pilih kotak semak Untuk sel kosong, tunjukkan. Dalam kotak, taipkan nilai yang anda ingin paparkan dalam sel kosong. Untuk memaparkan sel kosong, padam sebarang aksara dalam kotak. Untuk memaparkan sifar, kosongkan kotak semak.

Adakah anda tahu?

Jika anda tidak mempunyai langganan Office 365 atau versi Office yang terkini, anda boleh cuba sekarang:

Cuba Office 365 atau versi terbaru Excel

Adakah anda mempunyai soalan fungsi tertentu?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel

Membantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Mencari dan membetulkan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×