Memahami tahap keizinan dalam SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Selepas anda mencipta laman SharePoint, anda mungkin ingin memberikan atau mengehadkan capaian pengguna laman atau kandungannya. Contohnya, anda mungkin ingin menyediakan capaian hanya kepada ahli pasukan anda, atau anda mungkin ingin menyediakan capaian kepada semua orang, tetapi Hadkan pengeditan untuk beberapa. Cara paling mudah untuk bekerja dengan keizinan adalah menggunakan Kumpulan dan keizinan tahap disediakan, yang meliputi senario yang paling biasa. Tetapi jika anda perlu, anda boleh mengesetkan keizinan terperinci lanjut melangkaui tahap lalai. Artikel ini memerihalkan keizinan yang berlainan dan keizinan tahap, cara Kumpulan SharePoint dan keizinan bekerja bersama-sama dan cara keizinan Lata melalui koleksi laman.

Nota: Ingin pergi terus ke langkah-langkah untuk mengubah atau mengesetkan tahap keizinan? Lihat cara untuk mencipta dan mengedit tahap keizinan.

Untuk gambaran keseluruhan visual, semak Video: memahami keizinan dalam SharePoint.

Jika anda bekerja pada laman, anda bekerja dalam koleksi laman. Laman setiap wujud dalam koleksi laman, iaitu Kumpulan Laman di bawah Laman aras atas tunggal. Laman aras atas dipanggil Laman akar bagi koleksi laman.

Ilustrasi koleksi laman berikut menunjukkan hierarki laman, senarai dan senarai item yang ringkas. Skop keizinan adalah bernombor, bermula di tahap yang paling luas di mana keizinan boleh disetkan dan berakhir pada tahap yang paling sempit (item tunggal dalam senarai).

Grafik yang menunjukkan skop Keselamatan SharePoint pada laman, sublaman, senarai dan item.

Warisan

Konsep yang penting untuk memahami adalah warisan keizinan. Dengan reka bentuk, laman dan kandungan laman dalam koleksi mewarisi seting keizinan akar atau Laman aras atas. Apabila anda memperuntukkan keizinan unik untuk laman, pustaka dan item, item tersebut tidak lagi mewarisi keizinan daripada laman induk mereka. Berikut adalah maklumat lanjut tentang Bagaimanakah keizinan berfungsi dalam hierarki:

 • Pentadbir koleksi laman mengkonfigurasikan keizinan untuk laman aras atas atau Laman akar untuk keseluruhan koleksi.

 • Jika anda pemilik laman, anda boleh mengubah seting keizinan untuk laman, yang berhenti warisan keizinan untuk laman.

 • Senarai dan pustaka mewarisi keizinan daripada laman yang mana ia tergolong. Jika anda pemilik laman, anda boleh menghentikan warisan keizinan dan mengubah seting keizinan untuk senarai atau pustaka.

 • Senarai item dan fail pustaka mewarisi keizinan daripada induk senarai atau pustaka. Jika anda mempunyai kawalan senarai atau pustaka, anda boleh menghentikan warisan keizinan dan mengubah seting keizinan terus pada item tertentu.

  Adalah penting untuk mengetahui bahawa pengguna boleh sampuk warisan keizinan lalai untuk item senarai atau pustaka dengan berkongsi dokumen atau item dengan seseorang yang mempunyai capaian. Dalam kes ini, SharePoint secara automatik berhenti warisan pada dokumen.

Tahap keizinan lalai membenarkan anda dengan cepat dan mudah menyediakan tahap keizinan untuk satu pengguna atau kumpulan pengguna yang biasa.

Anda boleh membuat perubahan kepada mana-mana lalai aras keizinan, kecuali Kawalan penuh dan Capaian terhad, kedua-dua perkara yang diterangkan lebih sepenuhnya dalam Jadual berikut.

Tahap Keizinan

Perihalan

Kawalan Penuh

Mengandungi semua keizinan SharePoint yang tersedia. Secara lalai, tahap keizinan ini diperuntukkan kepada kumpulan Pemilik. Ia tidak boleh disesuaikan atau dipadam.

Reka Bentuk

Mencipta senarai dan pustaka dokumen, mengedit halaman dan menggunakan tema, sempadan dan helaian gaya pada laman. Tiada kumpulan SharePoint akan diperuntukkan tahap keizinan ini secara automatik.

Edit

Menambah, mengedit dan memadamkan senarai; melihat, menambah, mengemas kini dan memadamkan item senarai dan dokumen. Secara lalai, tahap keizinan ini diperuntukkan kepada kumpulan Ahli.

Sumbang

Melihat, menambah, mengemas kini dan memadamkan senarai item dan dokumen.

Baca

Melihat halaman dan item dalam senarai yang sedia ada dan pustaka dokumen dan memuat turun dokumen.

Capaian Terhad

Membolehkan pengguna atau Kumpulan untuk menyemak lalu ke halaman Laman atau pustaka untuk mencapai item kandungan tertentu apabila mereka tidak mempunyai keizinan untuk membuka atau mengedit item lain dalam laman atau pustaka. Tahap ini diperuntukkan secara automatik oleh SharePoint apabila anda menyediakan capaian untuk satu item tertentu. Anda tidak boleh memperuntukkan keizinan capaian terhad terus kepada pengguna atau Kumpulan sendiri. Sebaliknya, apabila anda memperuntukkan keizinan Buka atau edit item tunggal, SharePoint secara automatik memperuntukkan capaian terhad ke lokasi lain diperlukan, seperti laman atau pustaka yang item tunggal berada.

Luluskan

Mengedit dan meluluskan halaman, senarai item dan dokumen. Secara lalai, kumpulan Pelulus mempunyai keizinan ini.

Uruskan Hierarki

Mencipta laman dan mengedit halaman, senarai item dan dokumen. Secara lalai, tahap keizinan ini diperuntukkan kepada kumpulan Pengurus Hierarki.

Bacaan Terhad

Melihat halaman dan dokumen, tetapi bukan versi sejarah atau keizinan pengguna.

Lihat Sahaja

Melihat halaman, item dan dokumen. Sebarang dokumen yang mempunyai pemegang fail pihak pelayan boleh dilihat dalam pelayar tetapi tidak boleh dimuat turun. Jenis fail yang tidak mempunyai pemegang fail pihak pelayan (tidak boleh dibuka dalam pelayar), seperti fail video, .fail pdf, dan .png, masih boleh dimuat turun.

Nota Keselamatan : Pelan Office 365 mencipta kumpulan keselamatan yang digelar “Semua orang kecuali pengguna luar” yang mengandungi setiap individu yang anda tambahkan ke dalam direktori Office 365 (kecuali individu yang anda secara jelasnya tambah sebagai Pengguna Luar). Kumpulan keselamatan ini ditambahkan pada kumpulan Ahli secara automatik agar pengguna dalam Office 365 boleh mencapai dan mengedit laman SharePoint Online. Selain itu, pelan Office 365 mencipta kumpulan keselamatan yang digelar “Pentadbir Syarikat” yang mengandungi Pentadbir Office 365 (seperti Pentadbir Global dan Bil). Kumpulan keselamatan ini ditambahkan pada kumpulan Pentadbir Koleksi Laman.

Tahap keizinan bekerja bersama-sama dengan Kumpulan SharePoint. Kumpulan SharePoint adalah set pengguna yang semua aras keizinan yang sama.

Cara ini berfungsi adalah bahawa anda meletakkan keizinan berkaitan bersama-sama dalam tahap keizinan. Kemudian anda memperuntukkan tahap keizinan tersebut kepada Kumpulan SharePoint.

Dialog keizinan Laman di bawah seting/pengguna laman dan keizinan keizinan/Laman

Secara lalai, setiap jenis laman SharePoint menyertakan kumpulan SharePoint tertentu. Contohnya, Laman Pasukan secara automatik memasukkan kumpulan Pemilik, Ahli dan Pelawat. Laman Portal Penerbitan termasuk kumpulan tersebut dan beberapa kumpulan lagi seperti Pelulus, Pereka Bentuk, Pengurus Hierarki dan sebagainya. Apabila anda mencipta laman, SharePoint secara automatik mencipta satu set kumpulan SharePoint dipratentukan untuk laman tersebut. Di samping itu, pentadbir SharePoint boleh menentukan kumpulan tersuai dan tahap keizinan.

Untuk mengetahui lanjut tentang kumpulan SharePoint, lihat Memahami kumpulan SharePoint.

Kumpulan SharePoint dan tahap keizinan yang dimasukkan secara lalai dalam laman anda mungkin berbeza, bergantung pada:

 • Templat yang anda pilih untuk laman

 • Sama ada Laman ialah laman dalaman atau laman web awam

 • Sama ada pentadbir SharePoint mencipta set keizinan yang unik di laman yang mempunyai tujuan tertentu seperti Carian

Jadual berikut menerangkan tahap keizinan lalai dan keizinan berkaitan untuk tiga kumpulan standard: Pelawat, Ahli dan Pemilik.

Kumpulan

Tahap keizinan

Pelawat

Baca    Tahap ini termasuk keizinan berikut:

 • Buka

 • Lihat item, versi, halaman dan halaman aplikasi

 • Semak Lalu Maklumat Pengguna

 • Cipta Isyarat

 • Gunakan Penciptaan Laman Layan Diri

 • Gunakan Antara Muka Jauh

 • Gunakan Ciri Penyepaduan Klien

Ahli

Edit.    Tahap ini termasuk semua keizinan dalam Baca, serta:

 • Melihat, menambah, mengemas kini dan padam item

 • Tambah, Edit dan padam senarai

 • Padam Versi

 • Semak Lalu Direktori

 • Edit Maklumat Pengguna Peribadi

 • Uruskan Pandangan Peribadi

 • Tambah, kemas kini atau mengalih keluar bahagian Web peribadi

Pemilik

Kawalan Penuh    Tahap ini termasuk semua keizinan SharePoint yang tersedia.

Keizinan laman digunakan secara umum di seluruh laman SharePoint. Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada laman dan menunjukkan tahap keizinan yang menggunakannya.

Keizinan

Kawalan Penuh

Reka Bentuk

Edit

Sumbang

Baca

Capaian Terhad

Luluskan

Uruskan Hierarki

Bacaan Terhad

Lihat Sahaja

Uruskan Keizinan

X

X

Lihat Data Web Analytics

X

X

Cipta Sublaman

X

X

Uruskan Laman Web

X

X

Tambah dan Sesuaikan Halaman

X

X

X

Gunakan Tema dan Sempadan

X

X

Gunakan Gaya Helaian

X

X

Cipta Kumpulan

X

Semak Lalu Direktori

X

X

X

X

X

X

Gunakan Penciptaan Laman Layan Diri

X

X

X

X

X

X

X

X

Lihat Halaman

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kira Keizinan

X

X

Semak Lalu Maklumat Pengguna

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Uruskan Isyarat

X

X

Gunakan Antara Muka Jauh

X

X

X

X

X

X

X

X

Gunakan Ciri Penyepaduan Klien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Buka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Edit Maklumat Pengguna Peribadi

X

X

X

X

X

X

Keizinan senarai digunakan pada kandungan dalam senarai dan pustaka. Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada senarai dan pustaka, dan menunjukkan tahap keizinan yang menggunakannya.

Keizinan

Kawalan Penuh

Reka Bentuk

Edit

Sumbang

Baca

Capaian Terhad

Luluskan

Uruskan Hierarki

Bacaan Terhad

Lihat Sahaja

Uruskan Senarai

X

X

X

X

Ubah Lapor Keluar

X

X

X

X

Tambah Item

X

X

X

X

X

X

Edit Item

X

X

X

X

X

X

Padam Item

X

X

X

X

X

X

Melihat Item

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luluskan Item

X

X

X

Buka Item

X

X

X

X

X

X

X

X

Lihat Versi

X

X

X

X

X

X

X

X

Padam Versi

X

X

X

X

X

X

Cipta Isyarat

X

X

X

X

X

X

X

X

Lihat Halaman Aplikasi

X

X

X

X

X

X

X

X

Keizinan peribadi digunakan pada kandungan yang dimiliki oleh pengguna tunggal. Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada pandangan peribadi dan bahagian web, dan menunjukkan tahap keizinan yang menggunakannya.

Keizinan

Kawalan Penuh

Reka Bentuk

Edit

Sumbang

Baca

Capaian Terhad

Luluskan

Uruskan Hierarki

Bacaan Terhad

Lihat Sahaja

Uruskan Pandangan Peribadi

X

X

X

X

X

X

Tambah/Alih Keluar Bahagian Web Persendirian

X

X

X

X

X

X

Kemas Kini Bahagian Web Peribadi

X

X

X

X

X

X

Keizinan SharePoint boleh bergantung pada keizinan SharePoint lain. Contohnya, anda mesti dapat membuka item untuk melihatnya. Dengan cara ini, keizinan Lihat Item bergantung pada keizinan Buka.

Apabila anda memilih keizinan SharePoint yang bergantung pada yang lain, SharePoint secara automatik memilih keizinan berkaitan. Begitu juga, apabila anda mengosongkan keizinan SharePoint, SharePoint mengosongkan semua keizinan SharePoint yang bergantung padanya secara automatik. Contohnya, apabila anda membatalkan Lihat Item, SharePoint secara automatik membatalkan Uruskan Senarai (anda tidak boleh mengurus senarai jika tidak boleh melihat item).

Petua: Satu-satunya keizinan SharePoint tanpa kebergantungan adalah Buka. Semua keizinan SharePoint yang lain bergantung padanya. Untuk menguji tahap keizinan tersuai, anda boleh mengosongkan "Buka". Ini secara automatik mengosongkan semua keizinan yang lain.

Seksyen berikut mengandungi jadual yang menerangkan keizinan SharePoint untuk setiap kategori keizinan. Untuk setiap keizinan, jadual menunjukkan keizinan bersandaran.

Keizinan laman dan keizinan bersandaran

Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada laman, dan menunjukkan keizinan yang bersandar padanya.

Keizinan

Perihalan

Keizinan bersandaran

Uruskan Keizinan

Mencipta dan mengubah tahap keizinan di laman web dan memperuntukkan keizinan kepada pengguna dan kumpulan.

Luluskan Item, Kira Keizinan, Buka

Lihat Data Web Analytics

Melihat laporan tentang penggunaan laman web.

Luluskan Item, Buka

Cipta Sublaman

Mencipta sublaman seperti laman pasukan, laman Ruang Kerja Mesyuarat dan laman Ruang Kerja Dokumen.

Lihat Halaman, Buka

Uruskan laman web

Menjalankan semua tugas pentadbiran untuk laman web termasuk menguruskan kandungan.

Lihat Halaman, Buka

Tambah dan Sesuaikan Halaman

Menambah, mengubah atau memadam halaman HTML atau laman Bahagian Web dan mengedit laman web dengan editor yang serasi dengan Windows SharePoint Services.

Lihat Item, Semak Lalu Direktori, Lihat Halaman, Buka

Gunakan Tema dan Sempadan

Menggunakan tema atau sempadan pada seluruh Laman.

Lihat Halaman, Buka

Gunakan Gaya Helaian

Menggunakan helaian gaya (fail .css) pada laman web.

Lihat Halaman, Buka

Cipta Kumpulan

Mencipta kumpulan pengguna yang boleh digunakan di mana sahaja dalam koleksi laman.

Lihat Halaman, Buka

Semak Lalu Direktori

Mengira fail dan folder di laman web menggunakan antara muka seperti SharePoint Designer atau Pengarangan dan Pengurusan Versi Teragih berasaskan Web (Web DAV).

Lihat Halaman, Buka

Gunakan Penciptaan Laman Layan Diri

Mencipta laman web menggunakan Penciptaan Laman Layan Diri.

Lihat Halaman, Buka

Lihat Halaman

Melihat halaman dalam laman web.

Buka

Kira Keizinan

Mengira keizinan pada laman web, senarai, folder, dokumen atau senarai item.

Lihat Item, Buka Item, Lihat Versi, Semak Lalu Direktori, Lihat Halaman, Buka

Semak Lalu Maklumat Pengguna

Melihat maklumat tentang pengguna laman web.

Buka

Uruskan Isyarat

Mengurus isyarat untuk semua pengguna laman web

Lihat Item, Cipta Isyarat, Lihat Halaman, Buka

Gunakan Antara Muka Jauh

Menggunakan Protokol Capaian Objek Ringkas (SOAP), Web DAV, atau antara muka SharePoint Designer untuk mencapai laman Web.

Buka

Buka*

Membuka laman web, senarai atau folder untuk mencapai item di dalam bekas tersebut.

Tiada keizinan bersandaran

Edit Maklumat Pengguna Peribadi

Membenarkan pengguna mengubah maklumat peribadi, seperti menambah gambar.

Semak Lalu Maklumat Pengguna, Buka

Keizinan senarai dan keizinan bersandaran

Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada senarai dan pustaka, dan menunjukkan keizinan yang bersandar padanya.

Keizinan

Perihalan

Keizinan bersandaran

Uruskan Senarai

Mencipta dan memadam senarai, menambah atau mengalih keluar lajur dalam senarai dan menambah atau mengalih keluar pandangan awam bagi senarai.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka, Uruskan Pandangan Peribadi

Ubah Lapor Keluar

Membuang atau melapor masuk dokumen yang dilapor keluar kepada pengguna lain.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Tambah Item

Menambah item pada senarai, menambah dokumen pada pustaka dokumen dan menambah komen perbincangan web.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Edit Item

Mengedit item dalam senarai, mengedit dokumen dalam pustaka dokumen, mengedit komen perbincangan web dalam dokumen dan menyesuaikan Halaman Bahagian Web di pustaka dokumen.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Padam Item

Memadam item dari senarai, dokumen dari pustaka dokumen dan komen perbincangan web dalam dokumen.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Melihat Item

Melihat Item dalam senarai, dokumen dalam pustaka dokumen dan komen perbincangan web.

Lihat Halaman, Buka

Luluskan Item

Meluluskan versi kecil senarai item atau dokumen.

Edit Item, Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Buka Item

Melihat sumber dokumen yang menggunakan pemegang fail pihak pelayan.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Lihat Versi

Melihat versi terdahulu senarai item atau dokumen.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Padam Versi

Memadam versi terdahulu senarai item atau dokumen.

Lihat Item, Lihat Versi, Lihat Halaman, Buka

Cipta Isyarat

Mencipta isyarat e-mel.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Lihat Halaman Aplikasi

Melihat dokumen dan pandangan dalam senarai atau pustaka dokumen.

Buka

Keizinan peribadi dan keizinan bersandaran

Jadual berikut menerangkan keizinan yang digunakan pada pandangan peribadi dan bahagian web, dan menunjukkan keizinan yang bersandar padanya.

Keizinan

Perihalan

Keizinan bersandaran

Uruskan Pandangan Peribadi

Mencipta, mengubah dan memadam pandangan peribadi senarai.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Tambah/Alih Keluar Bahagian Web Persendirian

Menambah atau mengalih keluar Bahagian Web persendirian Halaman Bahagian Web.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka, Kemas Kini Bahagian Web Peribadi

Kemas Kini Bahagian Web Peribadi

Mengemas kini Bahagian Web untuk memaparkan maklumat diperibadikan.

Lihat Item, Lihat Halaman, Buka

Sekarang bahawa anda telah pelajari tentang keizinan, warisan dan tahap keizinan, anda mungkin ingin merancang strategi anda agar anda boleh mengesetkan garis panduan untuk pengguna anda, meminimumkan penyelenggaraan dan pematuhan dasar tadbir urus data organisasi anda. Untuk Petua merancang strategi anda, lihat merancang strategi keizinan anda.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×