Memadatkan dan membaiki pangkalan data

Memadatkan dan membaiki pangkalan data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Fail pangkalan data boleh berkembang dengan cepat apabila anda menggunakannya, kadangkala menghalang prestasi. Mereka boleh juga kadangkala menjadi rosak atau rosak. Anda boleh menggunakan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data dalam Microsoft Office Access untuk mencegah atau membaiki masalah ini.

Artikel ini menerangkan cara untuk kembali ke atas atau memulihkan pangkalan data. Cari pautan untuk maklumat lanjut dalam seksyen Lihat juga .

Nota: Apabila anda memadatkan dan membaiki pangkalan data web yang telah diterbitkan, anda perlu menyegerakkan pangkalan data selepas pemadatan dan pembaikan selesai. Pemadatan dan pembaikan mungkin membaiki masalah semua yang mungkin berlaku dengan pangkalan data web diterbitkan.

Dalam artikel ini

Mengapa anda memadatkan dan membaiki pangkalan data

Sebelum anda bermula

Memadatkan dan membaiki pangkalan data

Mengapa anda memadatkan dan membaiki pangkalan data

Gambaran keseluruhan ini menerangkan cara menggunakan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data boleh membantu mengelakkan dan membetulkan masalah berikut yang kadangkala mempengaruhi pangkalan data: fail yang berkembang lebih besar dengan menggunakan dan fail menjadi tercemar.

Fail pangkalan data berkembang dengan menggunakan

Apabila anda menambah dan mengemas kini data dan mengubah Reka bentuk, fail pangkalan data menjadi lebih besar. Beberapa pertumbuhan ini datang daripada data baru, tetapi beberapa datang daripada sumber lain:

 • Access mencipta objek sementara, tersembunyi untuk menyiapkan tugas pelbagai. Kadangkala, objek ini sementara kekal dalam pangkalan data anda selepas Access tidak lagi memerlukan mereka.

 • Apabila anda memadamkan objek pangkalan data, Ruang cakera yang objek sibuk tidak secara automatik tebus-guna — fail pangkalan data masih menggunakan ruang cakera tersebut, walaupun objek terpadam.

Sebagai fail pangkalan data anda yang diisi dengan kekal sementara dan terpadam objek, prestasi boleh merendahkan. Objek mungkin membuka lebih perlahan, pertanyaan mungkin mengambil masa lebih panjang daripada normal untuk menjalankan dan operasi lazim biasanya kelihatan mengambil masa lebih lama.

Nota: Memampat tidak Mampatkan data anda — yang dibuat pangkalan data anda fail lebih kecil dengan menyingkirkan Ruang tidak digunakan.

Fail pangkalan data tercemar

Dalam keadaan tertentu, fail pangkalan data boleh tercemar. Jika fail pangkalan data dikongsi melalui rangkaian dan berbilang pengguna mengendalikan terus fail secara serentak, fail tersebut mempunyai risiko kecil menjadi tercemar. Risiko pencemaran adalah agak lebih besar jika pengguna kerap mengedit data dalam medan Memo dan risiko berkembang mengikut masa. Anda boleh mengurangkan risiko ini menggunakan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data .

Biasanya, jenis ini pencemaran hasil daripada masalah dengan Visual Basic for Applications (VBA) modul dan menimbulkan risiko kehilangan data. Walau bagaimanapun, pencemaran jenis ini menimbulkan risiko kerosakan Reka bentuk pangkalan data, seperti kod VBA hilang atau tidak boleh digunakan borang.

Jarang, pencemaran fail pangkalan data mengakibatkan kehilangan data. Biasanya, kehilangan ini adalah terhad kepada tindakan terakhir bagi seorang pengguna; iaitu, satu mengubah data. Apabila pengguna bermula untuk mengubah data dan ubah terganggu — contohnya, kerana kehilangan Perkhidmatan rangkaian — capaian menandakan fail pangkalan data sebagai tercemar. Fail boleh dibaiki tetapi beberapa data mungkin hilang selepas pembaikan selesai.

Petua: Memisahkan pangkalan data boleh membantu mengelakkan pencemaran fail pangkalan data dan mengehadkan kehilangan data dengan menyimpan data dalam fail berasingan yang pengguna tidak mencapainya secara terus.

Access menggesa anda untuk membaiki fail pangkalan data tercemar

Apabila anda cuba membuka fail pangkalan data yang rosak, anda akan digesa untuk membenarkan capaian secara automatik membaiki fail. Anda juga boleh menggunakan perintah pemadatan dan pembaikan pangkalan data untuk membaiki dan membuka fail pangkalan data tercemar.

Jika Access sepenuhnya membaiki fail rosak, ia memaparkan mesej yang menyatakan bahawa pembaikan telah berjaya dan anda seharusnya menyemak kandungan pangkalan data untuk memastikan bahawa segala-galanya seperti ia harus.

Jika Access hanya separa berjaya, ia mengekalkan menjejak janji objek pangkalan data yang ia boleh membaiki agar anda boleh menentukan perkara yang anda perlukan untuk memulihkan daripada sandaran.

Nota: Anda boleh mengesetkan opsyen pangkalan data yang menyebabkan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data untuk berjalan secara automatik setiap kali anda menutup pangkalan data tertentu. Jika anda pengguna hanya pangkalan data, anda patut Setkan opsyen ini. Dalam pangkalan data berbilang pengguna, anda mungkin tidak ingin Setkan opsyen ini, kerana ia seketika boleh mengganggu ketersediaan pangkalan data.

Halaman atas

Sebelum anda bermula

Pertimbangkan untuk mengambil tindakan berikut sebelum anda memulakan pengendalian pemadatan dan pembaikan:

 • Sentiasa membuat sandaran    Semasa proses pembaikan, Access mungkin penggalkan beberapa data daripada jadual yang rosak. Kadangkala, adalah sukar untuk memulihkan data ini daripada sandaran. Selain daripada strategi sandaran anda biasa, anda perlu membuat sandaran sebelum anda menggunakan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data . Anda boleh membuat sandaran menggunakan perintah Sandarkan pangkalan data :

  • Pada tab fail , klik Simpan & terbitdan kemudian, di bawah lanjutan, klik Sandarkan pangkalan data.

 • Secara automatik memadatkan dan membaiki    Melainkan anda sedang berkongsi fail pangkalan data tunggal dengan pengguna lain pada rangkaian, anda patut Setkan pangkalan data anda untuk secara automatik memadatkan dan membaiki.

 • Ambil perhatian sistem pemulihan ralat Jadual    Apabila Access tidak dapat membaiki semua objek dalam fail pangkalan data tercemar, sebarang objek yang tidak dapat dipulihkan dinyatakan dalam Jadual yang bernama MSysCompactErrors. Jika terdapat ralat, Access membuka jadual MSysCompactErrors dalam Pandangan helaian data.

  Jika anda mempunyai pangkalan data sandaran yang anda buat sebelum pangkalan data menjadi rosak, anda boleh menggunakan Jadual MSysCompactErrors untuk menentukan objek yang anda ingin mengimport daripada sandaran pangkalan data ke dalam pangkalan data anda dibaiki.

 • Mendapatkan capaian eksklusif ke pangkalan data anda menggunakan perintah pemadatan dan pembaikan pangkalan data    jika anda merupakan individu yang menggunakan pangkalan data anda, anda boleh langkau seksyen ini dan pergi terus ke pemadatan dan pembaikan pangkalan data.

  Pengendalian pemadatan dan pembaikan memerlukan capaian eksklusif ke fail pangkalan data, kerana operasi mungkin mengganggu pengguna lain. Anda harus maklumkan pengguna lain apabila anda merancang untuk menjalankan padat dan membaiki operasi, supaya mereka boleh mengelakkan penggunaan pangkalan data semasa tersebut.

  Beritahu pengguna berapa lama ia mesti mengelakkan penggunaan pangkalan data. Jika anda menjalankan padat dan membaiki operasi secara tetap, menyimpan rekod berapa lama yang diambil. Anda boleh membuat anggaran lebih tepat yang memberikan pengguna lain panduan pada tempoh masa mereka patut mengelakkan penggunaan pangkalan data.

 • Mendapatkan mencukupi keizinan untuk menjalankan pengendalian pemadatan dan pembaikan    jika anda menggunakan fail pangkalan data versi terdahulu dan merupakan sebahagian daripada kumpulan kerja, anda mungkin dapat memadatkan dan membaiki pangkalan data sendiri. Jika anda tidak mempunyai keizinan yang mencukupi dan anda perlu memadatkan dan membaiki pangkalan data, hubungi pentadbir Kumpulan kerja anda untuk mendapatkan bantuan.

Halaman atas

Memadatkan dan membaiki pangkalan data

Memadatkan dan membaiki pangkalan data apabila ia ditutup secara automatik

Memadatkan dan membaiki pangkalan data apabila ia ditutup secara automatik

Anda boleh memilih opsyen pangkalan data Padatkan semasa tutup jika anda ingin secara automatik memadatkan dan membaiki pangkalan data apabila ia ditutup.

Nota: Mengesetkan opsyen ini mempengaruhi hanya pada pangkalan data yang terbuka pada masa ini. Anda mesti mengesetkan opsyen ini secara berasingan untuk setiap pangkalan data yang anda ingin secara automatik memadatkan dan membaiki.

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Access , klik Pangkalan data semasa.

 3. Di bawah Opsyen Aplikasi, pilih kotak semak Padatkan semasa tutup .

Halaman atas

Memadatkan dan membaiki pangkalan data secara manual

Selain atau selain menggunakan opsyen Padatkan semasa tutup pangkalan data, anda boleh menjalankan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data secara manual. Anda boleh menjalankan perintah apabila membuka pangkalan data, dan anda boleh menjalankan perintah pada pangkalan data yang tidak dibuka. Anda juga boleh mencipta pintasan desktop yang berjalan perintah Padatkan dan Baiki pangkalan data pada fail pangkalan data tertentu.

Memadatkan dan membaiki pangkalan data yang anda buka

Nota: Jika pengguna lain sedang juga menggunakan fail pangkalan data, anda tidak boleh melaksanakan pengendalian pemadatan dan pembaikan.

 • Pada tab fail , klik maklumat, dan kemudian klik Padatkan dan Baiki pangkalan data.

Memadatkan dan membaiki pangkalan data yang terbuka

Nota: Jika pengguna lain sedang menggunakan fail pangkalan data, anda tidak boleh melaksanakan pengendalian pemadatan dan pembaikan. Semasa anda menjalankan pengendalian pemadatan dan pembaikan, tiada sesiapa boleh menggunakan fail pangkalan data.

 1. Mulakan Access, tetapi jangan buka pangkalan data.

 2. Tuding ke maklumat, dan kemudian klik Padatkan dan Baiki pangkalan data.

 3. Dalam kotak dialog pangkalan data untuk padat daripada , Navigasi ke dan dwiklik pangkalan data yang anda ingin memadatkan dan membaiki.

Mencipta pintasan desktop yang Padatkan dan membaiki pangkalan data tertentu

Anda boleh mencipta pintasan pada desktop anda yang anda boleh gunakan untuk memadatkan dan membaiki pangkalan data tertentu.

Sebelum anda bermula, sahkan lokasi fail Msaccess.exe pada komputer anda. Fail Msaccess.exe biasanya terletak dalam folder berikut:

C:\Program program\microsoft Office\Office14

Jika anda tidak menjumpai fail Msaccess.exe di lokasi tersebut, Cari fail tersebut dan catatkan laluan penuh.

Mencipta pintasan desktop   

 1. Klik kanan desktop, tuding ke barudan kemudian klik pintasan pada menu pintas.

 2. Pada halaman pertama mencipta pintasan Bestari, dalam kotak jenis lokasi item , taipkan tanda petikan Kembar ("), masukkan laluan penuh untuk fail Msaccess.exe (termasuk nama fail), dan kemudian taipkan tanda petikan Kembar lain. (Secara alternatif, klik semak lalu untuk mencari dan pilih fail. Dalam kes ini, tanda petikan ditambahkan secara automatik.)

  Contohnya, taipkan:"C: \program Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Mengikuti tanda petikan penutup, taipkan ruang dan kemudian taipkan laluan penuh ke pangkalan data yang anda ingin memadatkan dan membaiki. Jika laluan termasuk ruang, kurungkan laluan dalam tanda petikan. Taipkan Ruang lain dan kemudian taipkan/padat.

  Contohnya, taipkan: /compact "C:\My Folder\My Database.accdb"

 4. Klik Berikut.

 5. Dalam kotak Taipkan nama untuk pintasan ini, taipkan nama untuk pintasan, kemudian klik Selesai.

  Bestari mencipta pintasan dan meletakkannya pada desktop anda.

 6. Apabila anda ingin memadatkan dan membaiki pangkalan data, dwiklik pintasan.

  Petua: Untuk menambahkan pintasan desktop pada menu mula , klik kanan pintasan, dan kemudian klik Pin ke menu mula pada menu pintas.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×