Memadatkan dan membaiki fail pangkalan data

Fail pangkalan data desktop Access yang dikongsi melalui rangkaian kadangkala akan tercemar. Jika ini berlaku, ia biasanya memberi kesan terhadap reka bentuk dan bukannya data. Namun, jika anda kehilangan data, ia biasanya terhad kepada tindakan terakhir seseorang pengguna. Apabila fail pangkalan data desktop Access tercemar, anda mungkin boleh membaiki sebahagian daripadanya dengan proses Padat dan Baiki. Proses pemadatan tidak akan memadatkan data anda. Sebaliknya fail pangkalan data anda akan dikecilkan dengan menyingkirkan ruang yang tidak digunakan. Perintah Padatkan dan Baiki Pangkalan Data juga boleh membantu meningkatkan prestasi pangkalan data anda.

Nota: Artikel ini tidak boleh digunakan untuk aplikasi web Access - jenis pangkalan data yang anda reka bentuk menggunakan Access dan terbitkan dalam talian. Lihat Mencipta aplikasi Access untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Apabila anda cuba membuka fail pangkalan data yang tercemar, Access akan meminta anda melakukan proses pembaikan fail automatik dan jika proses hanya berjaya separuh, Access akan menjejak objek yang tidak dibaiki dalam jadual yang bernama MSysCompactErrors. Jika anda mempunyai sandaran terdahulu sebelum pangkalan data tercemar, anda boleh menggunakan jadual MSysCompactErrors untuk memilih objek yang akan diimport ke pangkalan data anda yang dibaiki.

Aktiviti Memisahkan pangkalan data boleh membantu mengelakkan pencemaran fail pangkalan data dan mengehadkan kehilangan data dengan menyimpan data dalam fail berasingan yang tidak dicapai terus oleh pengguna.

Nota: Jika anda memadatkan dan membaiki pangkalan data web Access yang diterbitkan sebelum ini, jangan lupa menyegerakkan pangkalan data dengan pelayan tersebut selepas anda melengkapkan proses pemadatan dan pembaikan.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara melindungi data dengan proses sandaran dan pemulihan.

Sebelum anda menjalankan proses Padat dan Baiki

 • Buat satu sandaran bagi pangkalan data:

 • Pada tab Fail, klik Simpan.

 • Di bawah Jenis Fail, klik Simpan Pangkalan Data Sebagai.

 • Di bawah Lanjutan, klik Sandarkan Pangkalan Data.

  Nota: Jika anda mempunyai berbilang pengguna, maklumkan pengguna lain agar mereka boleh mengelakkan penggunaan pangkalan data semasa anda menjalankan pemadatan dan pembaikan.

 • Dapatkan keizinan untuk menjalankan pengendalian pemadatan dan pembaikan:    Jika anda menggunakan fail pangkalan data versi terdahulu dan merupakan sebahagian daripada kumpulan kerja, anda mungkin tidak dapat memadat dan membaiki pangkalan data anda sendiri. Jika anda tidak memiliki keizinan yang mencukupi dan anda perlu memadat dan membaiki pangkalan data, hubungi pentadbir kumpulan kerja anda untuk mendapatkan bantuan.

Mengesetkan pemadatan dan pembaikan automatik apabila pangkalan data ditutup

Anda juga boleh mengeset proses pemadatan dan pembaikan untuk berjalan secara automatik setiap kali anda menutup pangkalan data. Dalam pangkalan data berbilang pengguna, anda tidak harus mengeset opsyen ini kerana ketersediaan pangkalan data mungkin terganggu untuk sementara waktu. Proses ini hanya menjejaskan pangkalan data yang sedang dibuka.

Nota:  Opsyen ini tidak tersedia untuk aplikasi web Access.

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Dalam kotak Opsyen Access, klik Pangkalan Data Semasa.

 3. Di bawah Opsyen Aplikasi, pilih Padatkan semasa Tutup.

Memadatkan dan membaiki secara manual pangkalan data yang terbuka

Penting: Sebelum anda menjalankan proses pemadatan dan pembaikan, pastikan tiada sesiapa yang menggunakan fail pangkalan data.

 • Pada tab Fail, klik Maklumat > Padatkan dan Baiki Pangkalan Data.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×