Memadamkan data daripada pangkalan data Access menggunakan pertanyaan

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk memadamkan jumlah data yang besar dengan cepat, atau untuk sentiasa menjalankan operasi padam yang sama, pertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan. Pertanyaan boleh membantu anda memastikan bahawa anda ingin memadamkan data yang betul, dan boleh disimpan dan kemudian diulang dengan mudah.

Note: Jika anda ingin alih keluar sebilangan kecil rekod — sebarang kuantiti yang anda berasa selesa memadam secara manual — anda boleh membuka jadual dalam pandangan helaian data, pilih medan atau baris yang anda ingin padam dan tekan DELETE.

Important: Pastikan anda mempunyai sandaran pangkalan data anda sebelum anda memadamkan data.

Dalam artikel ini

Pilih jenis pertanyaan yang berdasarkan data yang anda ingin padamkan

Mencipta dan menggunakan pertanyaan padam

Mencipta dan menggunakan pertanyaan kemas kini

Memadamkan data daripada jadual berkaitan

Kriteria sampel untuk pertanyaan pilih

Maklumat tambahan

Pilih jenis pertanyaan yang berdasarkan data yang anda ingin padamkan

Anda mempunyai opsyen untuk menggunakan pertanyaan kemas kini atau pertanyaan padam bergantung pada jenis pemadaman yang anda perlu lakukan.

Memadamkan pertanyaan

Gunakan pertanyaan Padam untuk mengalih keluar keseluruhan rekod (baris) daripada jadual atau daripada dua Jadual berkaitan dalam satu operasi. Pertanyaan padam mengalih keluar semua data dalam setiap medan, termasuk nilai kunci yang menjadikan rekod tersebut unik.

Note: Jika rekod yang anda ingin padamkan berada pada bahagian "satu" perhubungan satu ke banyak, anda mungkin perlu mengubah perhubungan sebelum anda menjalankan pertanyaan padam. Lihat seksyen memadamkan data daripada jadual berkaitan dalam artikel ini.

Pertanyaan kemas kini

Gunakan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan nilai medan individu daripada jadual, pertanyaan kemas kini membolehkan anda memadamkan nilai dengan mengemas kini nilai sedia ada untuk sama ada nilai nol (iaitu, tiada data) atau rentetan panjang sifar (sepasang tanda petikan berganda tanpa Ruang antaranya).

Halaman Atas

Apa yang perlu mengesahkan sebelum menggunakan pertanyaan untuk memadamkan data

 • Pastikan fail pangkalan data bukan baca sahaja. Untuk berbuat demikian, dalam Windows Explorer, klik kanan fail pangkalan data dan kemudian klik sifat.

 • Tentu sahkan bahawa anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk memadamkan rekod daripada pangkalan data. Jika anda tidak pasti, hubungi pentadbir sistem anda atau pereka bentuk pangkalan data.

 • Pastikan bahawa anda telah mendayakan kandungan dalam pangkalan data. Secara lalai, Access menyekat semua pertanyaan tindakan (pertanyaan padam, kemas kini dan buat Jadual) melainkan anda terlebih dahulu mempercayai pangkalan data. Untuk maklumat tentang mempercayai pangkalan data, lihat Menghentikan mod dinyahdayakan daripada menyekat pertanyaan dalam artikel ini.

 • Minta pengguna pangkalan data yang lain menutup semua jadual, borang, pertanyaan dan laporan yang menggunakan data yang anda ingin padamkan. Ini membantu anda mengelakkan pelanggaran kunci.

 • Sebelum anda mengedit atau memadamkan rekod, sandarkan pangkalan data. Anda tidak boleh menyongsangkan operasi yang dilaksanakan oleh padam dan mengemas kini pertanyaan, jadi membuat salinan sandaran memastikan bahawa anda sentiasa boleh menyongsangkan perubahan anda.

Tip: Jika bilangan pengguna yang besar menyambung ke pangkalan data, anda mungkin perlu menutup pangkalan data kemudian membukanya semula dalam mod eksklusif .

Untuk membuka pangkalan data dalam mod Eksklusif

 1. Klik tab Fail kemudian klik Buka.

 2. Semak lalu dan tuding ke pangkalan data terpilih, klik anak panah di sebelah butang Buka kemudian klik Buka Eksklusif.

  Membuka fail dalam mod Eksklusif

Menyandarkan pangkalan data

 1. Klik pada tab fail , tuding ke Simpan & terbit, dan kemudian, di bawah Simpan pangkalan data sebagai, klik Sandarkan pangkalan data.Access menutup fail asal, mencipta sandaran dan kemudian membuka semula fail asal.

 2. Di dalam kotak dialog Simpan sebagai , tentukan nama dan lokasi untuk salinan sandaran dan kemudian klik Simpan.

Untuk bertukar kepada sandaran, tutup dan namakan semula fail asal agar salinan sandaran boleh menggunakan nama salinan asal. Peruntukkan nama versi asal kepada salinan sandaran dan buka salinan sandaran yang dinamakan semula dalam Access.

Mencipta dan menggunakan pertanyaan padam

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk mencipta dan menggunakan pertanyaan Padam untuk memadam rekod keseluruhan dari jadual:

 1. Pada yang tab Cipta , dalam yang Kumpulan pertanyaan , klik Reka bentuk pertanyaan.

Yang kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul.

 1. Dwiklik setiap jadual yang anda ingin memadamkan rekod, dan kemudian klik tutup.

Jadual muncul sebagai tetingkap dalam seksyen atas grid reka bentuk pertanyaan. Tetingkap ini menyenaraikan semua medan dalam jadual terpilih.

 1. Dwiklik asterisk (*) untuk menambah semua medan dalam Jadual pada grid Reka bentuk.

Secara pilihan, dwiklik sebarang medan yang anda ingin gunakan untuk menentukan kriteria untuk pemadaman, masukkan satu atau lebih kriteria dalam yang baris kriteria pereka bentuk dan kemudian kosongkan yang kotak semak Tunjukkan untuk setiap medan kriteria.

Contohnya, katakan pelanggan pergi keluar dari business dan anda perlu mengalih keluar semua belum selesai pesanan untuk pelanggan tersebut. Untuk mencari rekod baru tersebut, anda menambah medan ID pelanggan dan tarikh pesanan grid Reka bentuk, dan kemudian anda masukkan nombor ID pelanggan yang telah keluar dari perniagaan dan tarikh pesanan pelanggan yang menjadi tidak sah.

Important: Gunakan kriteria untuk mengembalikan rekod yang anda ingin padamkan sahaja. Jika tidak, pertanyaan padam mengalih keluar semua rekod dalam jadual.

 1. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan hasil , klik pandangandan kemudian klik Pandangan helaian data.

 2. Tentu sahkan sama ada pertanyaan mengembalikan rekod yang anda ingin padamkan kemudian tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

 3. Untuk menjalankan pertanyaan, dwiklik pertanyaan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Halaman Atas

Mencipta dan menggunakan pertanyaan kemas kini

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara menggunakan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan medan individu daripada jadual pada bahagian "banyak" perhubungan satu ke banyak. Anda juga boleh mengikuti langkah-langkah ini untuk memadamkan data daripada jadual yang tidak berkaitan dengan data lain. Ingat bahawa menjalankan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan data akan mengubah nilai sedia ada kepada nol atau rentetan panjang sifar (sepasang tanda petikan berganda tanpa ruang di antara), bergantung pada kriteria yang anda tentukan.

 1. Pada yang tab Cipta , dalam yang Kumpulan pertanyaan , klik Reka bentuk pertanyaan.

Yang kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul.

 1. Pilih jadual yang mengandungi data yang anda ingin padamkan (jika Jadual berkaitan, pilih Jadual pada bahagian "satu" dalam perhubungan), klik Tambah, dan kemudian klik tutup.

Jadual muncul sebagai tetingkap dalam seksyen atas grid reka bentuk pertanyaan. Tetingkap ini menyenaraikan semua medan dalam jadual terpilih.

 1. Dwiklik asterisk (*) untuk menambahkan semua medan dalam jadual pada grid reka bentuk. Menambah semua medan jadual membolehkan pertanyaan padam mengalih keluar seluruh rekod (baris) daripada jadual.

  Secara pilihan, anda boleh memasukkan kriteria untuk satu atau lebih medan dalam yang baris kriteria pereka bentuk dan kemudian kosongkan yang kotak semak Tunjukkan untuk setiap medan kriteria. Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan kriteria, lihat Jadual kriteria sampel untuk pertanyaan Pilih .

Note: Anda menggunakan kriteria untuk mengembalikan rekod yang anda ingin ubah sahaja. Jika tidak, pertanyaan kemas kini mengesetkan kepada NULL bagi setiap rekod dalam setiap medan dalam pertanyaan anda.

 1. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Helaian Data.

 2. Sahkan bahawa pertanyaan mengembalikan rekod yang anda ingin disetkan kepada nol atau rentetan panjang sifar (sepasang petikan tanda tanpa Ruang antaranya ("").

 3. Sebagaimana yang diperlukan, ulangi langkah 3 hingga 5 dan ubah medan atau kriteria sehingga pertanyaan mengembalikan data yang anda ingin padamkan sahaja kemudian tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

 4. Untuk menjalankan pertanyaan, dwiklik pertanyaan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Halaman Atas

Memadamkan data daripada jadual berkaitan

Jika anda ingin memadamkan data dari beberapa Jadual berkaitan, anda mesti mendayakan yang Integriti rujukan dan opsyen Padam Lata rekod berkaitan untuk setiap perhubungan. Ini membolehkan anda pertanyaan untuk memadamkan data daripada jadual pada bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan. Bersedia untuk memadamkan data berkaitan memerlukan pengesahan perkara berikut:

 • Tentukan rekod yang berada pada bahagian "satu" dalam perhubungan dan rekod yang berada pada bahagian "banyak".

 • Jika anda perlu memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan dan rekod berkaitan pada bahagian "banyak", anda boleh mendayakan set peraturan yang dipanggil Integriti Rujukan dan anda mendayakan pemadaman lata. Langkah dalam seksyen ini menjelaskan Integriti Rujukan dan cara untuk menjalankan kedua-dua tugas.

 • Jika anda perlu memadamkan rekod hanya pada bahagian "satu" dalam perhubungan, anda perlu memadamkan perhubungan dahulu kemudian memadamkan data.

  -atau-

Jika anda perlu mengalih keluar data hanya pada bahagian "banyak" dalam perhubungan, anda boleh mencipta dan menjalankan pertanyaan padam anda tanpa perlu mengubah perhubungan.

Menentukan perhubungan

Untuk menentukan rekod yang berada pada bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan:

 • Pada yang tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan perhubungan , klik perhubungan.

Yang tab perhubungan muncul dan memaparkan semua Jadual dalam pangkalan data anda dan perhubungan antara setiap jadual dan setiap Jadual lain. Setiap perhubungan digambarkan sebagai garis yang menyambungkan Jadual antara medan.

Rajah berikut menunjukkan perhubungan lazim. Paling, jika tidak semua, perhubungan dalam pangkalan data mempunyai bahagian "satu" dan bahagian "banyak". Gambar rajah perhubungan menandakan bahagian "satu" dengan satu angka (1) dan "banyak" sampingan dengan simbol infiniti ().

Perhubungan antara dua jadual

Sebagai peraturan, apabila anda memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan, anda juga memadamkan semua rekod berkaitan pada bahagian "banyak" dalam perhubungan. Walau bagaimanapun, apabila anda memadamkan rekod pada bahagian "banyak" perhubungan, anda biasanya tidak memadamkan rekod pada bahagian "satu".

Juga, secara lalai, Access menguatkuasakan set peraturan yang dipanggil integriti rujukan. Peraturan ini memastikan kunci asing dalam pangkalan data yang mengandungi nilai yang betul. Kunci asing ialah lajur nilai yang sepadan dengan nilai dalam lajur kunci primer bagi Jadual lain.

Mengedit perhubungan

Ikuti langkah-langkah ini hanya apabila anda perlu memadamkan data pada bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan.

 1. Pada yang tab Alat pangkalan data , dalam yang Kumpulan perhubungan , klik perhubungan.

 2. Klik kanan perhubungan (Garis) yang menyambungkan jadual yang terlibat dalam pengendalian pemadaman, dan kemudian klik Edit perhubungan pada menu pintas.

Yang kotak dialog Edit perhubungan muncul.

 1. Pastikan yang kotak semak Kuatkuasakan integriti rujukan dipilih.

 2. Pilih yang kotak semak Padam Lata rekod berkaitan .

Note: Melainkan anda menyahdayakan sifat ini sekali lagi, jika tidak memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan akan turut memadamkan semua rekod berkaitan pada bahagian "banyak" dalam perhubungan.

 1. Klik OK, tutup yang tetingkap perhubungan , dan kemudian pergi pada ke set langkah berikut.

Memadamkan perhubungan

 1. Jika anda belum berbuat demikian, buka yang tetingkap perhubungan .

 2. Pada yang tab Alat pangkalan data , dalam yang Kumpulan perhubungan , klik perhubungan.

Buat nota mengenai medan yang terlibat dalam perhubungan agar anda boleh memulihkan perhubungan selepas anda memadamkan data anda.

 1. Klik kanan perhubungan (Garis) yang menyambungkan jadual yang terlibat dalam pengendalian pemadaman, dan kemudian klik padam pada menu pintas.

Note: Untuk memulihkan perhubungan, ikuti langkah terdahulu untuk membuka yang tetingkap perhubungan , dan kemudian seret medan kunci primer dari "satu" Jadual dan lepaskannya pada medan kunci asing Jadual "banyak". Yang kotak dialog Edit perhubungan muncul. Jika perhubungan lama menguatkuasakan integriti rujukan, pilih Kuatkuasakan integriti rujukan, dan kemudian klik Cipta. Jika tidak, hanya klik Cipta.

Halaman Atas

Kriteria sampel untuk pertanyaan pilih

Jadual berikut menyenaraikan beberapa kriteria sampel yang anda boleh gunakan dalam pertanyaan pilih apabila anda ingin memastikan anda memadamkan data yang anda ingin padamkannya sahaja. Beberapa daripada contoh ini menggunakan aksara kad bebas.

Kriteria

Kesan

> 234

Mengembalikan semua nombor yang lebih besar daripada 234. Untuk mencari semua nombor yang kurang daripada 234, gunakan < 234.

>= "Cajhen"

Mengembalikan semua rekod daripada Cajhen hingga hujung abjad.

Antara #2/2/2010# Dan #12/1/2010#

Mengembalikan tarikh dari 2-Feb-2010 hingga 1-Dis-2010 (ANSI-89). Jika pangkalan data anda menggunakan aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda petikan tunggal (') dan bukannya tanda paun (#). Contoh: Antara '2/2/2010' Dan '12/1/2010'.

Not "Germany"

Cari semua rekod yang kandungan tepat medan tidak sama dengan "Germany." Kriteria akan mengembalikan rekod yang mengandungi aksara selain daripada "Germany," seperti "Germany (euro)" atau "Europe (Germany)".

Not "T*"

Mencari semua rekod kecuali yang bermula dengan T. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Not "*t"

Mencari semua rekod yang tidak berakhir dengan t. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

In(Canada,UK)

Dalam senarai, mencari semua rekod yang mengandungi Canada atau UK.

Like "[A-D]*"

Dalam medan Teks, mencari semua rekod yang bermula dengan huruf A hingga D. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Like "*ar*"

Mencari semua rekod yang termasuk jujukan huruf "ar". Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Like "Maison Dewe?"

Mencari semua rekod yang bermula dengan "Maison" dan mengandungi rentetan kedua 5 huruf dalam yang mana 4 huruf pertama ialah "Dewe" dan huruf terakhir tidak dikenali. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda garis bawah (_) dan bukannya tanda soal (?).

#2/2/2010#

Mencari semua rekod untuk 2 Februari, 2010. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, kurung tarikh dengan tanda petikan tunggal dan bukannya tanda paun ('2/2/2010').

< Date() - 30

Menggunakan fungsi Date untuk mengembalikan semua tarikh yang lebih daripada 30 hari lama.

Date()

Menggunakan fungsi Date untuk mengembalikan semua rekod yang mengandungi tarikh hari ini.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Menggunakan fungsi Date dan DateAdd untuk mengembalikan semua rekod antara tarikh hari ini dan tiga bulan daripada tarikh hari ini.

Is Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi nilai nol (kosong atau tidak ditentukan).

Is Not Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi sebarang nilai (yang bukan nol).

""

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi rentetan kepanjangan sifar. Anda menggunakan rentetan kepanjangan sifar apabila anda perlu menambah nilai pada medan yang diperlukan tetapi anda belum lagi tahu nilai sebenarnya. Contohnya, medan mungkin memerlukan nombor faks, tetapi beberapa orang pelanggan anda mungkin tidak mempunyai mesin faks. Dalam kes ini, selain daripada memasukkan nombor, anda perlu memasukkan pasangan tanda petikan bertindan tanpa ruang di antaranya ("").

Halaman Atas

Maklumat tambahan

Mengapakah saya melihat mesej ralat ini dan bagaimanakah saya dapat membaikinya?

Jika anda membina pertanyaan padam menggunakan berbilang jadual dan sifat Rekod unik pertanyaan disetkan kepada tidak, Access memaparkan mesej ralat yang boleh memadamkan daripada jadual yang ditentukan apabila anda menjalankan pertanyaan.

Untuk membaiki masalah ini, setkan sifat Rekod Unik pertanyaan kepada Ya.

 1. Buka pertanyaan padam dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Jika helaian sifat pertanyaan tidak terbuka, tekan F4 untuk membukanya.

 3. Klik pereka bentuk pertanyaan untuk menunjukkan sifat pertanyaan (dan bukannya sifat medan).

 4. Dalam helaian sifat pertanyaan, cari sifat Rekod Unik dan setkannya kepada Ya.

Halaman Atas

Menghentikan Mod Dinyahdayakan daripada menyekat pertanyaan

Secara lalai, jika anda membuka pangkalan data yang anda tidak pilih untuk percayai atau yang tidak berada dalam lokasi yang dipercayai, Access menyekat semua pertanyaan tindakan daripada berjalan.

Jika anda cuba menjalankan pertanyaan tindakan dan kelihatan seperti tiada apa-apa berlaku, semak bar status Access untuk mesej berikut:

Tindakan atau peristiwa ini telah disekat oleh mod dinyahdayakan.

Apabila anda melihat mesej tersebut, ambil langkah berikut untuk mendayakan kandungan yang disekat:

 • Pada Bar mesej Amaran Keselamatan , klik Dayakan kandungan, dan jalankan pertanyaan anda sekali lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mod Dinyahdayakan dan keselamatan Access, lihat artikel, Cara objek pangkalan data berkelakuan apabila dipercayai dan tidak dipercayai.

halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×