Melukis dan menulis dengan dakwat dalam Office

Melukis dan menulis dengan dakwat dalam Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam versi lebih baru Office, anda boleh melukis lakaran tangan untuk membuat catatan, menyerlahkan teks atau dengan cepat melukis bentuk. (Yang kita panggil ini lukisan dengan dakwat digital.)

Peralatan khas yang diperlukan; anda boleh melukis dengan tetikus, jari anda atau digital pen. Ciri tepat yang tersedia bergantung pada jenis peranti yang anda gunakan dan sama ada anda seorang pelanggan Office 365 . Dalam sesetengah aplikasi, contohnya, anda boleh main semula dakwat atau menukar dakwat kepada bentuk atau matematik.

"Hello" ditulis pada kanvas PowerPoint dalam dakwat digital.
 • Jika peranti anda adalah didayakan sentuhan, tab Lukis dihidupkan secara automatik. Jika tidak, anda mesti menghidupkan ia sendiri, seperti yang diterangkan di bawah.

 • Jika peranti pen anda menggunakan ada pen aktif (bukan hanya stilus), Office mengesan apabila pen anda berada dalam julat skrin anda agar anda boleh mula pendakwatan secara automatik.

Hidupkan tab Lukis untuk melihat alat pendakwatan

Pelanggan Office 365

Ciri ini kini hanya tersedia untuk pelanggan Office 365. Pelanggan mendapatkan ciri baru dan peningkatan bulanan. Klik untuk cuba atau beli langganan.

Pendakwatan alat yang tersedia pada tab Lukis pada reben, tetapi secara lalai, tab tidak dihidupkan. Untuk menjadikan yang pilihan melukis tab kelihatan:

 1. Pada menu fail , pilih opsyen.

 2. Ketik pada tab Sesuaikan Reben dalam kotak dialog Opsyen.

 3. Dalam kotak di sebelah kanan kotak dialog, Ketik kotak semak yang dilabelkan melukis.

  Pada tab Lukis kekal kelihatan pada reben dalam aplikasi ini sehingga anda kembali ke kotak dialog ini dan mematikan opsyen ini.

Menulis, melukis atau menyerlahkan teks

Set pen baru yang disesuaikan dan mudah alih. Anda mentakrifkan pen yang anda inginkan, dan ia tersedia kemudian dalam Word, Exceldan PowerPoint.

 1. Pada tab Lukis reben, ketik pen untuk memilihnya.

  Pen dan penyerlah pada tab Lukis dalam Office 2016
 2. Ketik sekali lagi untuk membuka menu opsyen ketebalan dan warna untuk pen. Pilih keutamaan saiz dan warna.

  • Terdapat lima pen ketebalan seting antara.25 mm untuk 3.5 mm. Pilih ketebalan menggunakan tanda tambah atau tolak mendaftar untuk menjadikan anda pen nipis atau tebal.

  • Warna padu belas tersedia pada menu, dengan lebih tersedia apabila anda mengetik Warna lain.

  • Kesan lapan juga tersedia: Rainbow, Galaxy, Lava, lautan, Emas Rose, emas, Perakdan gangsa.

  Opsyen warna dan ketebalan untuk pen dalam Galeri pen Office pada tab Lukis
 3. Untuk orang dalam Office, tekstur pensel baru adalah tersedia:

  Pelanggan Office 365 boleh melukis dakwat dengan tiga tekstur berbeza: pensel, pen atau penyerlah yang
 4. Pada skrin sentuh, mulakan menulis atau melukis.

  Sebaik sahaja anda telah Lukis bentuk dakwat, ia berkelakuan seperti sebarang bentuk yang anda gunakan untuk bekerja dengan dalam Office. Anda boleh memilih bentuk, kemudian anda boleh mengalihkan atau menyalinnya, mengubah warna bahagian, pangsi posisinya dan sebagainya.

 5. Untuk menghentikan pendakwatan dan pilih catatan anda, sama ada untuk mengubah suai atau mengalihkannya, pilih Pilih Pilih butang pada tab Lukis dalam PowerPoint pada tab Lukis .

Padamkan dakwat

 1. Di bawah melukis > alat, ketik pemadam.

  (Dalam PowerPoint 2016, anda boleh memilih daripada empat cryon. Ketik anak panah ke bawah pada butang pemadam untuk memilih pemadam yang anda inginkan.)

  PowerPoint untuk Office 365 mempunyai empat cryon untuk dakwat digital.
 2. Dengan pen atau jari, seret pemadam pada dakwat yang anda ingin alih keluar.

  Dengan pemadam segmen dalam PowerPoint, anda hanya boleh ketik segmen dakwat atau seret merentasi untuk mengalih keluar ia (dan bukannya secara teliti Lap tiada segmen seluruh). Menyeret merentasi segmen merupakan satu cara yang mudah untuk memadamkan beberapa sekali gus.

Beberapa pen aktif, seperti pen permukaan mempunyai pemadam yang anda boleh gunakan untuk memadamkan dakwat digital.

Memilih bahagian lukisan dakwat atau bahagian perkataan bertulis

Semua aplikasi termasuk alat pemilihan standard Pilih butang pada tab Lukis dalam PowerPoint pada tab Lukis reben yang boleh pilih lukisan dakwat digital dan sebarang jenis objek.

PowerPoint dan Excel juga mempunyai satu dakwat pemilihan alat, pilih Lasso, Butang Pilihan Lasso pada tab Lukis dalam PowerPoint khusus untuk memilih objek yang dilukis dengan dakwat. Ia adalah paling berguna apabila anda mempunyai campuran objek standard dan dakwat dan anda hanya ingin memilih objek dakwat.

Hanya digunakan untuk PowerPoint dan Excel:

Untuk memilih bahagian lukisan atau perkataan yang ditulis dalam dakwat, menggunakan alat Pilih Lasso . (Alat ini tidak boleh memilih objek dakwat — iaitu, bentuk, gambar, dll.)

 1. Di bawah melukis > alat pada reben, ketik Pilih Lasso Butang Pilihan Lasso pada tab Lukis dalam PowerPoint .

 2. Dengan pen atau jari, seret untuk melukis bulatan di sekeliling bahagian lukisan atau perkataan yang anda ingin pilih. Rantau pemilihan pudar, bersempang muncul sekelilingnya dan apabila anda selesai, bahagian yang anda lassoed dipilih. Kemudian anda boleh memanipulasikan objek seperti yang anda mahu: mengalihkannya, mengubah warna bahagian dan sebagainya.

  Menunjukkan bahagian lukisan yang dipilih dengan Alat Lasso dalam PowerPoint

Dalam Excel dan PowerPoint, dengan digital pen, anda boleh memilih kawasan tanpa walaupun mengetik alat pemilihan pada reben. Gunakan butang pen digital yang disokong untuk dakwat Pilih Lasso tanpa melawat reben. Kemudian anda boleh menggunakan pen untuk mengalihkan, mensaiz semula atau memutarkan objek dakwat.

Permukaan pen dengan petak bual untuk pemadam, Petua dan klik kanan butang

Untuk mematikan pendakwatan automatik dalam aplikasi desktop:   

 1. Pada menu fail , pilih opsyen, dan kemudian pilih lanjutan.

 2. Dalam seksyen Pen , pilih kotak di sebelah menggunakan pen untuk memilih dan berinteraksi dengan kandungan secara lalai.

Seting ini hanya digunakan pada aplikasi dalam yang anda menjadikannya, jadi, contohnya anda boleh mempunyai pendakwatan automatik dihidupkan dalam Visio dan dimatikan dalam Word.

Ciri-ciri dakwat digital yang lain

Nama ciri

Perihalan

Lihat

Editor dakwat

Gunakan sentuhan atau digital pen dengan dakwat digital Windows untuk mengedit dokumen

Logo Word

Mengedit dokumen anda dengan natural gerak isyarat

Dakwat kepada bentuk

Menukar lukisan kepada bentuk grafik standard Office dengan dakwat

Logo Word Logo PowerPoint logo Excel Visio logo

Menukar dakwat kepada bentuk

Dakwat kepada matematik

Gunakan sentuhan atau digital pen untuk menulis persamaan matematik yang kompleks, dan kemudian Tukar kepada teks

Logo Word Logo PowerPoint

Menulis, menyelitkan atau mengubah persamaan

Memainkannya semula dakwat

Main semula siri pendakwatan tindakan pada slaid

Logo PowerPoint

Main semula lejang dakwat anda dalam Office

Pembaris

Melukis garis lurus dalam dakwat atau jajar satu set objek

Logo PowerPoint

Melukis garisan lurus atau menjajarkan perkara dengan pembaris

Jika anda tidak pelanggan Office 365 dan anda mempunyai Office 2016 atau Office 2013, Teruskan membaca untuk lihat apakah ciri pendakwatan yang tersedia untuk anda.

Mencari alat lukisan

Pergi ke tab semak semula dan pilih Mula Pendakwatan untuk memaparkan tab Alat dakwat dan pen .

Menunjukkan butang Mulakan Pendakwatan pada tab Semak Semula dalam Office

Menulis atau melukis

 1. Di bawah Alat dakwat >pen pilih Pen.

  Menunjukkan butang Pen dalam Alat Dakwat dalam Office

 2. Untuk mengubah warna dakwat dan kelebaran lejang, tuding pada warna dan kelebaran (0.35mm - 0.5mm) yang anda inginkan.

  Menunjukkan opsyen gaya Pen dalam Office

 3. Pada skrin sentuh, mulakan menulis atau melukis.

  Menunjukkan contoh perkataan Berdakwat dalam dokumen Word

Menyerlahkan teks

 1. Di bawah Alat Dakwat, pada tab Pen, klik Penyerlah, kemudian pilih warna serlahan.

  Menunjukkan butang Penyerlah dalam Alat Dakwat

 2. Tuding dan seret pen atau jari anda ke atas teks yang anda ingin Serlahkan.

  Anda boleh menyerlahkan teks dalam Excel, Worddan Outlook, tetapi PowerPoint tidak menyokong penyerlahan teks.

Memadam perkataan seluruh bertulis atau lukisan dakwat

 1. Di bawah Alat Dakwat, pada tab Pen, klik anak panah di bawah Pemadam kemudian pilih saiz pemadam.

  Menunjukkan butang Pemadam dalam Alat Dakwat dalam Office

 2. Dengan pen atau jari anda, pilih perkataan atau lukisan dakwat yang anda ingin padam.

Ciri tambahan dalam PowerPoint

Pilih bahagian lukisan dakwat atau perkataan bertulis (PowerPoint sahaja)

Untuk memilih bahagian lukisan atau beberapa perkataan yang ditulis, gunakan alat Lasso. (Anda tidak boleh menggunakan alat Lasso untuk memilih objek bukan dakwat (bentuk, gambar, dll.).

 1. Di bawah Alat dakwat, pada tab pen , klik Pilih Lasso.

  Menunjukkan butang Pilih Lasso dalam Alat Dakwat

 2. Dengan pen atau jari, seret untuk melukis bulatan di sekeliling bahagian lukisan atau perkataan yang anda ingin pilih. Rantau pemilihan pudar, bersempang muncul sekelilingnya dan apabila anda selesai, bahagian yang anda lassoed akan dipilih.

  Menunjukkan bahagian lukisan yang dipilih dengan Alat Lasso dalam PowerPoint

Memadam bahagian lukisan dakwat atau bahagian perkataan bertulis (PowerPoint sahaja)

 1. Di bawah Alat Dakwat, pada tab Pen, klik anak panah di bawah Pemadam kemudian pilih saiz pemadam.

  Menunjukkan butang Pemadam dalam Alat Dakwat dalam Office
 2. Dengan pen atau jari anda, pilih bahagian lukisan dakwat atau teks yang anda ingin padam.

Menukar lukisan dakwat kepada bentuk (PowerPoint sahaja)

Anda boleh menukar lukisan dakwat pada skrin sentuh kepada bentuk biasa.

 1. Di bawah Alat dakwat > pen, pilih Tukar kepada bentuk.

  Menunjukkan butang Tukar kepada Bentuk dalam Alat Dakwat

 2. Dengan pen atau jari anda, Lukis bentuk pada slaid dan PowerPoint secara automatik menukar lukisan anda kepada bentuk yang paling seperti ia kelihatan.

  Untuk berhenti menukar bentuk, klik Tukar kepada bentuk sekali lagi.

Apakah bentuk yang boleh ditukar PowerPoint?

Apabila anda mencipta lukisan dakwat, PowerPoint boleh menukarnya kepada bentuk yang paling serupa ia.

Lukisan dakwat

Bentuk sepadan

Segi empat tepat

Segi empat tepat dilukis dengan dakwat

Segi empat tepat

Segi empat tepat normal

Segi empat sama

Lukisan segi empat sama dengan dakwat

Segi empat tepat dengan semua sisi sama

Segi empat sama normal

Intan

Lukisan intan dengan dakwat

Intan

Intan biasa

Segi empat selari

Lukisan segi empat selari dengan dakwat

Segi empat selari

Segi empat selari normal

Trapezium

Lukisan trapezium dengan dakwat

Trapezium

Trapezium normal

Sisi empat tidak sekata

Lukisan sisi empat tidak sekata dengan dakwat

Bentuk bebas tertutup dengan empat sisi

Sisi empat normal

Pentagon biasa

Lukisan pentagon dengan dakwat

Pentagon dengan semua sisi sama

Pentagon normal

Heksagon

Lukisan heksagon dengan dakwat

Heksagon dengan semua sisi sama

Heksagon normal

Elipsis

Lukisan elipsis dengan dakwat

Elipsis

Elipsis normal

Bulatan

Lukisan bulatan dengan dakwat

Elipsis dengan tinggi dan lebar bentuk yang sama

Bulatan normal

Anak panah kepala tunggal

Lukisan anak panah dengan dakwat

Anak panah

Anak panah normal

Anak panah berkepala dua

Lukisan anak panah berkepala dua dengan dakwat

Anak panah kembar

Anak panah berkepala dua normal

Anak panah menyambungkan dua bentuk

Baris menyambungkan dua bentuk

Anak panah penyambung

Penyambung di antara dua bentuk

Segi tiga bersudut tepat

Lukisan segi tiga bersudut tepat dengan dakwat

Segi tiga dengan sudut tepat

Segi tiga bersudut tepat normal

Segi tiga sama sisi

Lukisan segi tiga sama sisi dengan dakwat

Segi tiga dengan semua sisi sama

Segi tiga sisi sama normal

Segi tiga sama kaki

Lukisan segi tiga sama kaki dengan dakwat

Segi tiga dengan dua sisi sama

Segi tiga sama kaki normal

Segi tiga tidak sekata

Lukisan segi tiga tak sama kaki dengan dakwat

Bentuk bebas tertutup dengan tiga sisi. Segi tiga tak sama kaki normal

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Office dengan Windows peranti sentuh, lihat yang berikut:

Alat pendakwatan asas

Word untuk iOS, Excel for iPaddan PowerPoint 2016 untuk iOS semua yang disertakan dengan opsyen pendakwatan asas pada tab Lukis : alat pemilihan, alat Lukis dengan sentuhan, pemadam lejang, pen, warna dakwat dan roda warna dan ketebalan dakwat opsyen:

Asas alat pendakwatan pada tab Lukis untuk aplikasi iOS Office

Melukis atau menulis

Secara lalai, Lukis dengan tetikus atau sentuhan (atau "Pendakwatan mod") dihidupkan apabila anda menggunakan peranti mudah alih. Hanya ketik tab Lukis , pilih pen PEMILIH Pen pada tab Lukis dalam PowerPoint untuk peranti iOS dan anda boleh mula lukisan dakwat pada slaid.

Untuk mengubah seting pada pen:

 1. Ketik sekali lagi untuk membuka menu ketebalan dan opsyen warna untuk pen. Pilih keutamaan saiz dan warna anda:

  • Terdapat lima pen ketebalan seting antara.25 mm untuk 3.5 mm. Pilih ketebalan menggunakan tanda tambah atau tolak mendaftar untuk menjadikan anda pen nipis atau tebal.

  • Warna padu belas tersedia pada menu, dengan lebih tersedia apabila anda ketik Warna dakwat yang lain.

  • (Untuk pelanggan Office 365 sahaja) Kesan lapan juga tersedia: Rainbow, Galaxy, Lava, lautan, Emas Rose, emas, Perakdan gangsa.

  Dakwat warna dan kesan untuk melukis dengan dakwat dalam Office pada iOS
 2. Pada skrin sentuh, mulakan menulis atau melukis.

  Sebaik sahaja anda telah Lukis bentuk dakwat, ia berkelakuan seperti sebarang bentuk yang anda gunakan untuk bekerja dengan dalam Office. Anda boleh memilih bentuk, kemudian anda boleh mengalihkan atau menyalinnya, mengubah warna bahagian, pangsi posisinya dan sebagainya.

 3. Untuk menghentikan pendakwatan dan pilih catatan anda sama ada untuk mengubah suai atau mengalihkannya, matikan Lukis dengan sentuhan pada tab. melukis mematikan ciri ini juga memastikan anda membuat tanda dakwat tidak sengaja apabila tangan anda menyentuh skrin.

Pensel Apple adalah sensitif tekanan yang membenarkan anda untuk mengubah ketebalan garis. Ia juga adalah sensitif untuk mencondongkan, yang membenarkan anda mencipta pelorekan, seperti yang anda boleh lakukan dengan pensel petunjuk dicondongkan.

Pilih

Pada peranti iOS, mod Inking dihidupkan apabila anda telah memilih pen atau penyerlah pada yang melukis tab. Otherwise, anda berada dalam mod pemilihan dan anda boleh ketik untuk memilih objek.

(Jika anda menggunakan pensel Apple pada peranti Pro iPad, anda boleh membuat mod pemilihan lalai dengan pergi ke seting aplikasi.)

PowerPoint dan Excel mempunyai ada dakwat pemilihan alat, Pilih Lasso, Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile khusus untuk memilih objek yang dilukis dengan dakwat. Ia adalah paling berguna apabila anda mempunyai campuran objek standard dan dakwat pada slaid dan anda hanya ingin memilih objek dakwat.

Untuk memilih bahagian lukisan atau perkataan yang ditulis dalam dakwat dalam PowerPoint atau Excel, menggunakan alat Pilih Lasso :

 1. Pada tab Lukis pada reben, ketik Pilih Lasso Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile .

 2. Dengan pen atau jari, seret ke encircle dakwat yang anda ingin pilih.

  Rantau pemilihan pudar, bersempang muncul seperti anda menyeret, apabila anda selesai, bahagian yang anda telah lassoed dipilih. Kemudian anda boleh memanipulasikan objek seperti yang anda mahu: mengalihkannya, salin, memadamkan dan sebagainya.

  Menunjukkan bahagian lukisan yang dipilih dengan Alat Lasso dalam PowerPoint

Padam

 1. Pada tab Lukis , ketik pemadam.

  (Dalam PowerPoint, anda boleh memilih daripada tiga cryon — pemadam lejang atau pemadam kecil atau sederhana. Ketik anak panah ke bawah pada butang pemadam untuk memilih pemadam yang anda inginkan.)

 2. Seret pemadam pada dakwat yang anda ingin alih keluar.

Menukar lukisan dakwat kepada bentuk standard dalam PowerPoint

Dalam PowerPoint, anda boleh menukar lukisan dakwat pada skrin sentuh kepada bentuk umum:

 1. Pastikan Lukis dengan tetikus atau sentuhan Lukis dengan tetikus atau sentuhan dihidupkan.

 2. Ketik dakwat kepada bentuk Dakwat kepada butang bentuk dalam PowerPoint Mobile

 3. Dengan pen atau jari anda, melukis bentuk pada slaid. Apabila anda selesai melukis, PowerPoint menukar lukisan anda secara automatik kepada bentuk yang kelihatan kebanyakan sepertinya.

  Untuk berhenti menukar bentuk, ketik dakwat kepada bentuk sekali lagi.

Alat pendakwatan asas

Word untuk Android, Excel untuk Androiddan PowerPoint untuk Android semua yang disertakan dengan opsyen pendakwatan asas pada tab Lukis : alat pemilihan, alat Lukis dengan sentuhan, pemadam lejang, pen, warna dakwat dan roda warna dan ketebalan dakwat opsyen:

Asas alat pendakwatan pada tab Lukis dalam aplikasi Office mobile

Melukis atau menulis

Secara lalai, Lukis dengan tetikus atau sentuhan (atau "Pendakwatan mod") dihidupkan apabila anda menggunakan peranti mudah alih. Hanya ketik tab Lukis , pilih pen PEMILIH Pen pada tab Lukis dalam PowerPoint untuk peranti mudah alih dan anda boleh mula lukisan dakwat pada slaid.

Pilih

Pada peranti Android, mod Inking dihidupkan apabila anda telah memilih pen atau penyerlah pada yang melukis tab. Otherwise, anda berada dalam mod pemilihan dan anda boleh ketik untuk memilih objek.

PowerPoint dan Excel mempunyai ada dakwat pemilihan alat, pilih Lasso, Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile khusus untuk memilih lukisan dakwat. Ia adalah paling berguna apabila anda mempunyai campuran objek standard dan dakwat dan anda hanya ingin memilih objek dakwat.

Untuk memilih bahagian lukisan atau perkataan yang ditulis dalam dakwat dalam PowerPoint atau Excel, menggunakan alat Pilih Lasso .

 1. Pada tab Lukis pada reben, ketik Pilih Lasso Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile .

 2. Dengan pen atau jari, seret ke encircle dakwat yang anda ingin pilih.

  Rantau pemilihan pudar, bersempang muncul seperti anda menyeret, apabila anda selesai, bahagian yang anda telah lassoed dipilih. Kemudian anda boleh memanipulasikan objek seperti yang anda mahu: mengalihkannya, salin, memadamkan dan sebagainya.

  Menunjukkan bahagian lukisan yang dipilih dengan Alat Lasso dalam PowerPoint

Padam

 1. Pada tab Lukis , ketik pemadam.

  (Dalam PowerPoint, anda boleh memilih daripada tiga cryon — pemadam lejang atau pemadam kecil atau sederhana. Ketik anak panah ke bawah pada butang pemadam untuk memilih pemadam yang anda inginkan.)

 2. Seret pemadam pada dakwat yang anda ingin alih keluar.

Beberapa pen aktif, seperti pen permukaan mempunyai pemadam yang anda boleh gunakan untuk memadamkan dakwat digital tanpa perlu pilih menjadi pemadam daripada reben.

Menukar lukisan dakwat kepada bentuk standard dalam PowerPoint

Dalam PowerPoint, anda boleh menukar lukisan dakwat pada skrin sentuh kepada bentuk umum:

 1. Pastikan Lukis dengan tetikus atau sentuhan Lukis dengan tetikus atau sentuhan dihidupkan.

 2. Ketik dakwat kepada bentuk Dakwat kepada butang bentuk dalam PowerPoint Mobile

 3. Dengan pen atau jari anda, melukis bentuk pada slaid. Apabila anda selesai melukis, PowerPoint menukar lukisan anda secara automatik kepada bentuk yang kelihatan kebanyakan sepertinya.

  Untuk berhenti menukar bentuk, ketik dakwat kepada bentuk sekali lagi.

Alat pendakwatan asas

Word Mobile, Excel Mobiledan PowerPoint Mobile semua yang disertakan dengan opsyen pendakwatan asas pada tab Lukis : alat pemilihan, alat Lukis dengan sentuhan, pemadam lejang, pen, warna dakwat dan roda warna dan ketebalan dakwat opsyen:

Alat asas pada tab Lukis dalam Office Mobile for Windows 10

Melukis atau menulis

Secara lalai, Lukis dengan sentuhan (atau "Pendakwatan mod") dihidupkan apabila anda menggunakan peranti mudah alih. Hanya ketik tab Lukis , ketik pen dan anda boleh mula lukisan dakwat pada slaid.

Pada tab Lukis dalam Word Mobile, Excel Mobiledan PowerPoint Mobile untuk Windows 10 adalah serupa dengan versi desktop setiap aplikasi. Sebelum anda boleh menggunakan ciri lukisan, pastikan anda mengemas kini kepada Windows 10 versi terkini. Untuk melakukan ini, pilih butang Windows di penjuru bawah kiri skrin anda, dan pilih seting > kemas kini & Keselamatan > Windows Update. Klik Semak Kemas kini untuk mendapatkan kemas kini terkini.

Pilih

Untuk bertukar daripada mod Inking pada PowerPoint Mobile (supaya anda boleh memilih dan berinteraksi dengan objek), ketik Pilih Pilih butang pada tab Lukis dalam PowerPoint pada tab Lukis .

PowerPoint Mobile dan Excel Mobile juga termasuk alat pemilihan bentuk bebas, Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile , khususnya untuk memilih objek yang dilukis dengan dakwat. Ia adalah paling berguna apabila anda mempunyai campuran objek standard dan dakwat dan anda hanya ingin memilih objek dakwat.

Untuk memilih bahagian lukisan atau perkataan yang ditulis dalam dakwat dalam PowerPoint atau Excel:

 1. Pada tab Lukis pada reben, ketik Pilih Lasso Alat Pilih Lasso dalam Excel Mobile dan PowerPoint Mobile .

 2. Dengan pen atau jari, seret ke encircle dakwat yang anda ingin pilih.

  Rantau pemilihan pudar, bersempang muncul seperti anda menyeret, apabila anda selesai, bahagian yang anda telah lassoed dipilih. Kemudian anda boleh memanipulasikan objek seperti yang anda mahu: mengalihkannya, salin, memadamkan dan sebagainya.

  Menunjukkan bahagian lukisan yang dipilih dengan Alat Lasso dalam PowerPoint

Padam

 1. Pada tab Lukis , ketik pemadam.

  (Dalam PowerPoint, anda boleh memilih daripada tiga cryon — pemadam lejang atau pemadam kecil atau sederhana. Ketik anak panah ke bawah pada butang pemadam untuk memilih pemadam yang anda inginkan.)

 2. Seret pemadam pada dakwat yang anda ingin alih keluar.

Menukar lukisan dakwat kepada bentuk standard dalam PowerPoint

Dalam PowerPoint, anda boleh menukar lukisan dakwat pada skrin sentuh kepada bentuk umum:

 1. Pastikan Lukis dengan tetikus atau sentuhan Lukis dengan tetikus atau sentuhan dihidupkan.

 2. Ketik dakwat kepada bentuk Dakwat kepada butang bentuk dalam PowerPoint Mobile

 3. Dengan pen atau jari anda, melukis bentuk pada slaid. Apabila anda selesai melukis, PowerPoint menukar lukisan anda secara automatik kepada bentuk yang kelihatan kebanyakan sepertinya.

  Untuk berhenti menukar bentuk, ketik dakwat kepada bentuk sekali lagi.

Buka tab Lukis pada telefon mudah alih Windows 10

Berikut ialah cara untuk melihat tab Lukis dalam Word, Exceldan PowerPoint pada telefon mudah alih Windows 10.

 1. Pilih butang lagi Menunjukkan butang lagi dalam Office Mobile dalam penjuru bawah kanan skrin.

 2. Pilih tab Lukis .

  Menunjukkan tab Lukis yang dipilih dalam Office Mobile.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×