Melindungi pangkalan data Access 2007

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Artikel ini menerangkan cara untuk memastikan pangkalan data Microsoft Office Access 2007 anda lebih selamat. Ia menerangkan konsep yang anda mesti memahami sebelum anda boleh menggunakan ciri Keselamatan Office Access 2007 dengan betul dan cara menggunakan alat yang mencapai menyediakan untuk membantu melindungi pangkalan data.

Dalam artikel ini

Apa yang baru dalam Keselamatan Office Access 2007

Menggunakan pangkalan data Office Access 2007 di lokasi yang dipercayai

Membungkus, menandatangani dan mengagihkan pangkalan data Office Access 2007

Mendayakan kandungan yang dinyahdayakan apabila anda membuka pangkalan data

Gunakan kata laluan pangkalan data untuk menyulitkan pangkalan data Office Access 2007

Cara Keselamatan berfungsi dengan pangkalan data dari versi Access yang dibuka dalam Office Access 2007 terdahulu

Menjalankan ungkapan tidak selamat (menyahdayakan mod kotak pasir)

Apa yang baru dalam Keselamatan Office Access 2007

Office Access 2007 menyediakan model Keselamatan dipertingkatkan yang membantu anda memudahkan proses menggunakan Keselamatan untuk pangkalan data dan membuka pangkalan data yang didayakan keselamatan.

Nota: Walaupun model dan teknik yang dibincangkan dalam artikel ini meningkatkan Keselamatan, cara yang paling selamat untuk membantu melindungi data anda adalah untuk menyimpan jadual anda pada pelayan, seperti komputer yang menjalankan Windows SharePoint Services 3.0, dan untuk menyimpan borang dan laporan anda pada komputer setempat atau perkongsian rangkaian. Untuk maklumat tentang menggunakan pangkalan data Access dengan Windows SharePoint Services 3.0, lihat artikel mengeksport Jadual atau pertanyaan ke laman SharePoint dan mengimport dari atau memautkan ke senarai SharePoint.

Berikut adalah senarai apa yang baru dalam Keselamatan Office Access 2007 :

 • Keupayaan untuk melihat data walaupun anda tidak ingin mendayakan sebarang dinyahdayakan Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kod atau komponen dalam pangkalan data. Dalam Microsoft Office Access 2003, jika anda mengesetkan aras keselamatan anda kepada tinggi, anda telah kod-Daftar dan mempercayai pangkalan data sebelum anda boleh melihat data. Dalam Office Access 2007, anda boleh membuka pangkalan data dan melihat data tanpa perlu memutuskan sama ada anda perlu mendayakan pangkalan data.

 • Lebih mudah digunakan. Jika anda meletakkan fail pangkalan data (sama ada dalam format fail Office Access 2007 baru atau format fail yang lebih awal) di lokasi yang dipercayai, seperti fail folder atau rangkaian kongsi yang anda tentukan sebagai selamat, fail tersebut akan membuka dan jalankan tanpa memaparkan mesej amaran atau meminta anda untuk mendayakan sebarang kandungan yang dinyahdayakan. Juga, jika anda membuka pangkalan data dari versi Access terdahulu, seperti .mdb atau fail fail, dalam Office Access 2007, dan pangkalan data tersebut mempunyai telah ditandatangani dan anda telah memilih untuk mempercayai penerbit, fail tersebut akan dijalankan tanpa perlu membuat keputusan untuk mempercayainya. Walau bagaimanapun, ingat bahawa Kod VBA dalam pangkalan data didaftar akan berjalan sehingga anda mempercayai penerbit, ia akan dijalankan jika tandatangan digital menjadi tidak sah. Tandatangan menjadi tidak sah apabila individu selain daripada individu yang mendaftar tampers dengan kandungan pangkalan data. Untuk maklumat lanjut tentang menandatangani pangkalan data, lihat seksyen cara Keselamatan berfungsi dengan pangkalan data dari versi Access yang dibuka dalam Office Access 2007 terdahulu.

  Jika anda tidak pasti sama ada mempercayai sijil atau tidak, artikel Cara mengenal pasti sama ada tandatangan digital boleh dipercayai atau tidak menyediakan maklumat am mengenai semakan tarikh dan item lain dalam sijil untuk memastikan ia adalah sah.

 • Pusat Amanah. Pusat Amanah ialah kotak dialog yang menyediakan lokasi tunggal untuk mengesetkan dan mengubah seting keselamatan untuk capaian. Anda menggunakan pusat Amanah untuk mencipta atau mengubah lokasi dipercayai dan Setkan Opsyen Keselamatan untuk Office Access 2007. Seting tersebut mempengaruhi cara baru dan pangkalan data sedia ada berkelakuan apabila ia dibuka dalam kejadian Access. Pusat Amanah juga mengandungi logik untuk menilai komponen dalam pangkalan data dan untuk menentukan sama ada pangkalan data adalah selamat untuk membuka atau sama ada Pusat Amanah akan menyahdayakan pangkalan data dan membolehkan anda memutuskan untuk mendayakannya. Untuk maklumat tentang menggunakan pusat Amanah dengan capaian, lihat menggunakan pangkalan data Office Access 2007 di lokasi yang dipercayai dalam artikel ini.

  Untuk maklumat umum tentang menggunakan Pusat Amanah, lihat artikel Melihat seting keselamatan dan privasi saya dalam Pusat Amanah.

 • Mesej amaran kurang. Versi Access terdahulu paksa anda untuk menguruskan pelbagai isyarat mesej — makro Keselamatan dan kotak Pasir mod, hanya untuk nama dua. Secara lalai, jika anda membuka pangkalan data Office Access 2007 di luar lokasi yang dipercayai, anda melihat alat tunggal yang dipanggil Bar mesej.

  Bar Mesej

  Jika anda tahu bahawa anda boleh mempercayai pangkalan data, anda boleh menggunakan Bar mesej untuk mendayakan sebarang komponen dinyahdayakan — pertanyaan tindakan (pertanyaan yang Tambah, padam atau mengubah data), makro, kawalan ActiveX, ungkapan (fungsi yang menilai kepada nilai tunggal), dan kod VBA — apabila anda membuka pangkalan data yang mengandungi satu atau lebih daripada komponen tersebut.

 • Cara baru untuk menandatangani dan mengagihkan fail yang dicipta dalam format fail Office Access 2007 . Dalam versi Access terdahulu, anda menggunakan Editor Visual Basic untuk menggunakan sijil keselamatan komponen pangkalan data yang individu. Dalam Office Access 2007, anda pakej pangkalan data kemudian Daftar Masuk dan mengagihkan pakej. Jika anda mengeluarkan pangkalan data daripada pakej yang bertandatangan ke lokasi yang dipercayai, pangkalan data yang berjalan tanpa memaparkan Bar mesej. Jika anda mengeluarkan pangkalan data daripada pakej yang bertandatangan ke lokasi yang dipercayai, tetapi anda mempunyai dipercayai Sijil pakej dan tandatangan adalah sah, anda tidak perlu membuat keputusan kepercayaan. Apabila anda pakej dan Daftar Masuk pangkalan data yang tidak dipercayai atau yang mengandungi tandatangan digital tidak sah, anda mesti menggunakan Bar mesej untuk mempercayai pangkalan data setiap kali anda membukanya, melainkan anda meletakkannya di lokasi yang dipercayai.

 • Algoritma yang lebih kukuh untuk menyulitkan pangkalan data dalam format fail Office Access 2007 yang menggunakan ciri kata laluan pangkalan data. Menyulitkan pangkalan data scrambles data dalam jadual anda dan membantu menghalang pengguna yang tidak diingini daripada membaca data anda.

 • Subclass baru tindakan makro yang berjalan apabila pangkalan data dinyahdayakan. Makro lebih selamat ini juga mengandungi kemampuan pengendalian ralat. Anda juga boleh membenamkan makro (walaupun mereka yang mengandungi tindakan yang Access menyahdayakan) terus ke dalam sebarang borang, laporan atau sifat kawalan yang akan berfungsi secara logik dengan modul kod VBA atau makro dari versi Access terdahulu.

  Untuk maklumat lanjut mengenai makro, lihat artikel asas makro dalam Access 2007.

Akhir sekali, ingati peraturan ini apabila anda meneruskan proses:

 • Jika anda membuka pangkalan data dalam lokasi yang dipercayai, semua komponen akan dijalankan tanpa perlu membuat keputusan untuk mempercayainya.

 • Jika anda membungkus, menandatangani dan menggunakan pangkalan data daripada versi terdahulu Access (.mdb atau fail fail), semua komponen akan dijalankan tanpa perlu membuat keputusan jika pangkalan data yang mengandungi tandatangan digital sah daripada penerbit dipercayai dan anda mempercayai sijil untuk mempercayainya.

 • Jika anda mendaftar dan menggunakan pangkalan data tidak dipercayai ke lokasi yang dipercayai, Pusat Amanah menyahdayakan pangkalan data secara lalai, dan anda mesti memilih untuk mendayakan setiap kali anda membuka pangkalan data. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen yang mendayakan kandungan apabila anda membuka pangkalan data yang dinyahdayakan.

Office Access 2007 dan Keselamatan aras pengguna

Office Access 2007 menyediakan Keselamatan aras pengguna untuk pangkalan data yang dicipta dalam format fail baru (fail .accdb dan .accde). Walau bagaimanapun, jika anda membuka pangkalan data daripada versi terdahulu capaian dalam Office Access 2007 dan pangkalan data tersebut mempunyai Keselamatan aras pengguna yang digunakan, seting tersebut akan masih berfungsi.

Jika anda menukar pangkalan data daripada Access versi terdahulu dengan keselamatan aras pengguna kepada format fail baru, Access akan mengeluarkan semua seting keselamatan secara automatik, dan peraturan untuk melindungi fail .accdb atau .accde akan digunakan.

Akhir sekali, ingat bahawa semua pengguna boleh melihat semua objek pangkalan data langsung apabila anda membuka pangkalan data yang dicipta dalam Office Access 2007.

seni bina Keselamatan Office Access 2007

Untuk memahami seni bina Keselamatan Office Access 2007 , anda perlu ingat bahawa pangkalan data Access tidak fail dalam munasabah sama sebagai kerja Microsoft Office Excel 2007 atau dokumen Microsoft Office Word 2007 . Sebaliknya, pangkalan data Access adalah satu set objek — Jadual, borang, pertanyaan, makro, laporan dan sebagainya — yang sering bergantung pada satu sama lain untuk berfungsi. Contohnya, jika anda mencipta borang entri data, anda tidak boleh memasukkan atau menyimpan data dengan borang tersebut melainkan anda mengikat (pautan) kawalan dalam borang untuk jadual.

Beberapa komponen Access boleh menimbulkan risiko Keselamatan, termasuk pertanyaan tindakan (pertanyaan yang menyelitkan, memadam atau mengubah data), makro, ungkapan (fungsi yang mengembalikan nilai tunggal), dan kod VBA. Untuk membantu menjadikan data anda lebih selamat, Office Access 2007 dan Pusat Amanah melaksanakan set semakan keselamatan apabila anda membuka pangkalan data. Proses berfungsi seperti berikut:

 • Apabila anda membuka fail .accdb atau .accde dalam Office Access 2007, Access menyerahkan lokasi pangkalan data untuk Pusat Amanah. Jika lokasi dipercayai, pangkalan data berjalan dengan kefungsian penuh. Jika anda membuka pangkalan data daripada versi terdahulu capaian dalam Office Access 2007, Access menyerahkan lokasi dan butiran tentang tandatangan digital yang digunakan pada pangkalan data tersebut, jika ada.

  Pusat Amanah menyemak "bukti" tersebut untuk menilai kepercayaan bagi pangkalan data kemudian memaklumkan Access cara untuk membuka pangkalan data. Access sama ada menyahdayakan pangkalan data atau membukanya dengan kefungsian penuh.

  Nota: Ingat bahawa seting yang anda pilih atau seting yang dipilih oleh pentadbir sistem anda dalam Pusat Amanah akan mengawal keputusan kepercayaan yang berlaku apabila Access membuka pangkalan data.

  Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pusat Amanah, lihat artikel melihat saya seting Keselamatan dan privasi dalam Pusat Amanah.

 • Jika Pusat Amanah menyahdayakan kandungan sebarang, Bar mesej muncul apabila pangkalan data terbuka.

  Bar Mesej

  Untuk mendayakan sebarang kandungan yang dinyahdayakan, anda klik opsyen dan kemudian pilih opsyen dalam kotak dialog yang muncul. Capaian mendayakan kandungan yang dinyahdayakan dan membuka pangkalan data dengan kefungsian penuh. Jika tidak, komponen dinyahdayakan tidak akan berfungsi.

 • Jika anda membuka pangkalan data yang telah dicipta dalam format fail yang lebih awal (fail .mdb atau .mde) dan pangkalan data tidak ditandatangani dan dipercayai, Access akan menyahdayakan sebarang kandungan yang boleh dilaksanakan secara lalai.

Memahami mod dinyahdayakan

Apabila Pusat Amanah menilai pangkalan data sebagai tidak dipercayai, Office Access 2007 membuka pangkalan data tersebut dalam mod dinyahdayakan — iaitu, ia akan mematikan semua kandungan yang boleh dilaksanakan. Ini adalah benar untuk pangkalan data yang dicipta dalam format fail Office Access 2007 baru dan fail yang dicipta dalam versi Access terdahulu.

Office Access 2007 menyahdayakan komponen berikut:

 • Kod VBA dan sebarang rujukan dalam kod VBA, serta sebarang ungkapan yang tidak selamat.

 • Tindakan tidak selamat dalam semua makro. Tindakan "Tidak Selamat" ialah mana-mana tindakan yang membenarkan pengguna mengubah suai pangkalan data atau mendapatkan capaian pada sumber di luar pangkalan data. Walau bagaimanapun, tindakan yang dinyahdayakan Access kadangkala boleh dianggap sebagai "selamat." Contohnya, jika anda mempercayai individu yang mencipta pangkalan data, anda boleh mempercayai sebarang tindakan makro yang tidak selamat.

 • Beberapa jenis pertanyaan:

  • Pertanyaan Tindakan    Ini menambah, mengemas kini dan memadamkan data.

  • Pertanyaan Bahasa Takrifan Data (DLL)    Ini digunakan untuk mencipta atau mengubah objek dalam pangkalan data, seperti jadual dan prosedur.

  • Pertanyaan Laluan Langsung SQL    Ini menghantar perintah terus ke pelayan pangkalan data yang menyokong standard Penyambungan Pangkalan Data Terbuka (ODBC). Pertanyaan laluan langsung berfungsi dengan jadual pada pelayan tanpa melibatkan enjin pangkalan data Access.

 • Kawalan ActiveX.

Apabila pangkalan data terbuka, Access mungkin cuba memuatkan tambahan — program yang meluaskan kefungsian Access atau pangkalan data yang terbuka. Anda juga mungkin ingin menjalankan Bestari yang mencipta objek dalam pangkalan data yang terbuka. Apabila tambahan dimuatkan atau memulakan Bestari, Access menghantar bukti Pusat amanah yang membuat keputusan kepercayaan tambahan dan membolehkan mana-mana atau menyahdayakan objek atau tindakan. Apabila Pusat Amanah menyahdayakan pangkalan data dan anda tidak setuju dengan keputusan tersebut, anda boleh menggunakan Bar mesej hampir sentiasa untuk mendayakan kandungan. Tambahan menyediakan pengecualian kepada peraturan tersebut. Jika dalam Pusat Amanah (dalam anak tetingkap tambahan ), anda memilih kotak semak Memerlukan sambungan aplikasi ditandatangani oleh penerbit yang dipercayai , Access menggesa anda untuk mendayakan tambahan, tetapi proses yang melibatkan Bar mesej. Untuk maklumat tentang menggunakan pusat Amanah, lihat menggunakan pangkalan data Office Access 2007 di lokasi yang dipercayai dalam artikel ini.

Halaman Atas

Menggunakan pangkalan data Office Access 2007 di lokasi yang dipercayai

Apabila anda meletakkan pangkalan data Office Access 2007 dalam lokasi yang dipercayai, Semua VBA kod, makro dan ungkapan selamat dijalankan apabila anda membuka pangkalan data. Anda tidak perlu membuat keputusan kepercayaan semasa membuka pangkalan data.

Proses menggunakan pangkalan data Office Access 2007 di lokasi yang dipercayai mengikuti langkah yang umum ini:

 1. Gunakan Pusat Amanah untuk mencari atau mencipta lokasi yang dipercayai.

 2. Simpan, alih atau salin pangkalan data Office Access 2007 ke lokasi yang dipercayai.

 3. Buka dan gunakan pangkalan data.

Set langkah berikut menerangkan cara untuk mencari atau mencipta lokasi yang dipercayai kemudian menambah pangkalan data ke lokasi tersebut.

Memulakan Pusat Amanah

 • Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

  Nota: Anda tidak perlu membuka pangkalan data.

  Kotak dialog Opsyen Access muncul.

 • Klik Pusat Amanah dan di bawah Pusat Amanah Microsoft Office Access, klik Seting Pusat Amanah.

 • Klik Lokasi Dipercayai kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Ambil perhatian pada laluan bagi satu atau lebih lokasi dipercayai.

  • Cipta lokasi dipercayai yang baru. Untuk berbuat demikian, klik Tambah lokasi baru, kemudian lengkapkan opsyen dalam kotak dialog Lokasi Dipercayai Microsoft Office.

   Untuk maklumat lanjut tentang mencipta lokasi dipercayai, lihat artikel mencipta, mengalih keluar, atau mengubah lokasi dipercayai untuk fail anda.

Meletakkan pangkalan data di lokasi dipercayai

 • Gunakan teknik kegemaran anda untuk mengalih atau menyalin fail pangkalan data ke lokasi dipercayai. Contohnya, anda boleh menggunakan Windows Explorer untuk menyalin atau mengalihkan fail, atau anda boleh membuka fail dalam Access dan menyimpannya ke lokasi dipercayai.

Membuka pangkalan data di lokasi dipercayai

 • Gunakan teknik kegemaran anda untuk membuka fail. Contohnya, anda boleh Cari dan Dwiklik fail dalam Windows Explorer atau, jika capaian berjalan, anda boleh klik Butang Microsoft Office Imej butang untuk mencari dan membuka fail.

Halaman Atas

Membungkus, menandatangani dan mengagihkan pangkalan data Office Access 2007

Office Access 2007 menjadikannya mudah dan pantas untuk menandatangani dan mengagihkan pangkalan data. Apabila anda mencipta fail .accdb atau fail .accde, anda boleh membungkus fail, menggunakan tandatangan digital pakej dan kemudian mengagihkan pakej ditandatangani kepada pengguna lain. Alat pakej dan Daftar Masuk tempat pangkalan data dalam fail penggunaan Access (.accdc), mendaftar fail dan kemudian meletakkan pakej ditandatangani di lokasi yang anda tentukan. Pengguna kemudian boleh mengekstrak pangkalan data dari pakej dan bekerja terus dalam pangkalan data (bukan dalam fail pakej).

Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan proses:

 • Pembungkusan pangkalan data dan penandatanganan pakej merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kepercayaan. Apabila anda membungkus dan menandatangani pangkalan data, tandatangan digital anda akan mengesahkan bahawa pangkalan data tidak diubah selepas anda mencipta pakej.

 • Selepas pangkalan data diekstrak dari pakej, tiada lagi sambungan antara pakej yang ditandatangani dan pangkalan data yang diekstrak.

 • Anda boleh menggunakan alat pakej dan Daftar Masuk dengan pangkalan data yang disimpan dalam format fail Office Access 2007 sahaja. Access 2007 juga menyediakan alat untuk menandatangani dan mengagihkan pangkalan data yang dicipta dalam format fail terdahulu. Anda mesti menggunakan alat tandatangan digital yang sesuai untuk format fail pangkalan data yang anda gunakan.

 • Anda hanya boleh menambahkan satu pangkalan data pada satu pakej.

 • Proses ini akan menandatangani secara digital pakej yang mengandungi seluruh pangkalan data anda, bukan hanya makro atau modul.

 • Proses ini memampatkan fail pakej untuk membantu mengurangkan masa muat turun.

 • Anda boleh mengekstrak pangkalan data dari fail pakej yang terletak pada pelayan Windows SharePoint Services 3.0.

Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk mencipta fail pakej yang telah ditandatangani dan cara untuk mengekstrak dan menggunakan pangkalan data dari fail pakej yang bertandatangan.

Mencipta pakej yang bertandatangan

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin bungkus dan tandatangan.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik terbit, dan kemudian klik pakej dan tandatangan.

  Kotak dialog Pilih Sijil muncul.

 3. Pilih sijil digital kemudian klik OK.

  Kotak dialog Cipta Pakej Ditandatangani Microsoft Office Access muncul.

 4. Dalam senarai Simpan dalam, pilih lokasi untuk pakej pangkalan data anda yang telah ditandatangani.

 5. Masukkan nama untuk pakej ditandatangani dalam kotak Nama fail kemudian klik Cipta.

  Access mencipta fail .accdc dan meletakkannya dalam lokasi yang anda pilih.

Mengekstrak dan menggunakan pakej yang bertandatangan

 • Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

  Kotak dialog Buka muncul.

 • Pilih Pakej Ditandatangani Microsoft Office Access ( *.accdc) sebagai jenis fail.

 • Gunakan senarai Cari dalam untuk mencari folder yang mengandungi fail .accdc anda, pilih fail, kemudian klik Buka.

 • Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda memilih untuk mempercayai sijil keselamatan yang telah digunakan untuk menandatangani pakej penggunaan, kotak dialog Ekstrak Pangkalan Data Ke akan muncul. Pergi ke langkah seterusnya.

  • Jika anda masih belum memilih untuk mempercayai sijil keselamatan, mesej berikut akan muncul.

   Mesej nasihat

   Jika anda mempercayai pangkalan data, klik Buka. Jika anda mempercayai sebarang sijil daripada pembekal tersebut, klik Percaya semua daripada penerbit. Kotak dialog Ekstrak Pangkalan Data Ke muncul.

   Nota: Jika anda menggunakan sijil ditandatangani sendiri untuk menandatangani pakej pangkalan data kemudian klik Percaya semua daripada penerbit apabila anda membuka pakej, pakej yang ditandatangani menggunakan sijil anda yang ditandatangani sendiri sentiasa akan dipercayai.

 • Secara pilihan, dalam senarai Simpan dalam, pilih lokasi untuk pangkalan data yang diekstrak. Kemudian, dalam kotak Nama fail, masukkan nama berlainan untuk pangkalan data yang diekstrak.

  Petua: Jika anda mengekstrak pangkalan data ke lokasi dipercayai, kandungannya akan didayakan secara automatik pada bila-bila masa anda membukanya. Jika anda memilih lokasi yang tidak dipercayai, beberapa kandungan pangkalan data mungkin dinyahdayakan secara lalai.

 • Klik OK.

Jika anda tidak pasti sama ada mempercayai sijil atau tidak, artikel Cara mengenal pasti sama ada tandatangan digital boleh dipercayai atau tidak menyediakan maklumat am mengenai semakan tarikh dan item lain dalam sijil untuk membantu memastikan ia adalah sah.

Halaman Atas

Mendayakan kandungan yang dinyahdayakan apabila anda membuka pangkalan data

Secara lalai, Access menyahdayakan semua kandungan boleh dilaksanakan dalam pangkalan data melainkan anda sama ada mempercayai pangkalan data atau meletakkan pangkalan data di lokasi dipercayai. Apabila anda membuka pangkalan data, Access akan menyahdayakan kandungan dan memaparkan Bar Mesej.

Bar Mesej

Berbeza dengan Access 2003, Office Access 2007 memaparkan set kotak modal dialog (kotak dialog yang memerlukan anda membuat keputusan sebelum anda boleh melakukan apa-apa sahaja) apabila anda membuka pangkalan data. Walau bagaimanapun, jika anda ingin Office Access 2007 untuk kembali kelakuan yang terdahulu, anda boleh tambah kunci daftaran dan memaparkan kotak modal dialog yang lebih lama. Langkah di hujung seksyen ini menerangkan cara untuk mengubah kunci daftaran.

Tanpa mengira cara Access berkelakuan apabila ia membuka pangkalan data, jika pangkalan data tersebut datang daripada penerbit dipercayai, anda boleh memilih untuk mendayakan komponen boleh dilaksanakan dalam fail.

Mempercayai pangkalan data

 1. Pada Bar Mesej, klik Opsyen.

  Kotak dialog Opsyen Microsoft Office Security muncul.

 2. Pilih dayakan kandungan ini dan kemudian klik OK.

Jika anda tidak melihat Bar mesej

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Bar mesej.

Penting: Apabila anda mengikuti langkah ini, Access membolehkan semua kandungan yang dinyahdayakan, termasuk kod yang mungkin berbahaya, sehingga anda menutup pangkalan data. Jika kod berniat jahat kemudaratan data anda atau komputer anda, Access tidak dapat buat asal kerosakan tersebut.

Tutup pangkalan data

 • Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Tutup pangkalan data.

Apabila anda membuka pangkalan data, Bar mesej muncul sekali lagi. Pada ketika ini, anda boleh menutup Bar mesej dengan meninggalkan kandungan yang dinyahdayakan dalam keadaan dinyahdayakan atau dengan menyembunyikan bar. Tindakan sama ada mempunyai kesan yang sama — semua dinyahdayakan kekal kandungan yang dinyahdayakan.

Menyahdayakan kandungan

 1. Pada Bar Mesej, klik Opsyen.

  Kotak dialog Opsyen Microsoft Office Security muncul.

 2. Pilih melindungi saya daripada kandungan yang tidak diketahui (disyorkan) dan kemudian klik OK.

  Access menyahdayakan semua komponen yang mungkin berbahaya.

Menyembunyikan Bar Mesej

 • Tanpa membuat keputusan Amanah, klik butang tutup (X) di penjuru atas Bar mesej.

  Menutup Bar mesej.

Tunjukkan Bar mesej

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Bar mesej. Anda juga boleh menutup dan membuka semula pangkalan data untuk menunjukkan Bar mesej.

Tambah kunci daftaran untuk memaparkan kotak dialog modal

Amaran     Jika tersalah edit daftaran, sistem pengendalian anda mungkin mengalami kerosakan teruk dan memerlukan anda untuk memasangnya semula. Microsoft tidak dapat menjamin bahawa masalah yang terhasil daripada kesalahan pengeditan daftaran boleh diselesaikan. Sebelum mengedit daftaran, sandarkan sebarang data yang penting. Untuk maklumat terbaru tentang menggunakan dan melindungi daftaran komputer anda, lihat Bantuan Microsoft Windows.

 1. Dalam Microsoft Windows, klik butang Mula, kemudian klik Jalankan.

 2. Dalam kotak Buka, taipkan regedit kemudian tekan ENTER.

  Editor Daftaran bermula.

 3. Kembangkan folder HKEY_CURRENT_USER dan navigasi ke kunci daftaran yang berikut:

  Software\Microsoft\Office\12.0\Access\Security

 4. Dalam anak tetingkap kanan Editor Daftaran, klik kanan pada bahagian kosong, tuding ke Baru, dan klik Nilai DWORD. Nilai DWORD kosong yang baru akan muncul.

 5. Taipkan nama berikut untuk nilai: ModalTrustDecisionOnly.

 6. Dwiklik nilai baru.

  Kotak dialog Edit Nilai DWORD muncul.

 7. Dalam medan Data Nilai, ubah nilai daripada 0 kepada 1, kemudian klik OK.

 8. Tutup Editor Daftaran.

Sekarang, apabila anda membuka pangkalan data yang mengandungi kandungan yang tidak selamat, anda akan melihat satu siri kotak dialog dan bukannya Bar Mesej. Untuk kembali ke kelakuan asal, ulangi langkah ini dan ubah nilai 1 kepada 0.

Halaman Atas

Gunakan kata laluan pangkalan data untuk menyulitkan pangkalan data Office Access 2007

Alat penyulitan dalam Office Access 2007 menggabungkan dan meningkatkan pada dua alat lama — kata laluan pengekodan dan pangkalan data. Apabila anda menggunakan kata laluan pangkalan data untuk menyulitkan pangkalan data, anda membuat semua data dibaca oleh alat lain dan anda memaksa pengguna untuk memasukkan kata laluan untuk menggunakan pangkalan data. Penyulitan yang digunakan dalam Office Access 2007 menggunakan algoritma yang lebih kukuh daripada yang digunakan dalam versi Access terdahulu.

Menyulitkan dengan kata laluan pangkalan data

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin sulitkan dalam mod Eksklusif.

  Membuka pangkalan data dalam mod Eksklusif

  • Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

  • Dalam kotak dialog Buka, semak lalu ke fail yang anda ingin buka, kemudian pilih fail.

  • Klik anak panah di sebelah butang Buka, kemudian klik Buka Eksklusif.

   Membuka fail dalam mod Eksklusif

 2. Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Alat pangkalan data , klik sulitkan dengan kata laluan.

  Kotak dialog Set Kata Laluan Pangkalan Data muncul.

 3. Taipkan kata laluan anda dalam kotak Kata Laluan, kemudian taipkannya sekali lagi dalam medan Sahkan.

  Nota: 

  • Gunakan kata laluan yang kukuh yang menggabungkan huruf besar dan huruf, nombor dan simbol. Kata laluan yang lemah Jangan gabungkan unsur ini. Kata laluan kukuh: Y6dh! et5. Kata laluan yang lemah: House27. Kata laluan harus 8 atau lebih aksara dalam panjang. Frasa penghantaran yang menggunakan 14 atau lebih aksara adalah lebih baik.

  • Mengingati kata laluan anda adalah sesuatu yang penting. Jika anda terlupa kata laluan, Microsoft tidak berupaya mendapatkannya semula. Simpan kata laluan yang anda tuliskan di tempat yang selamat, jauh dari maklumat yang dilindungi oleh kata laluan.

 4. Klik OK.

Menyahsulitkan dan membuka pangkalan data

 1. Buka pangkalan data yang disulitkan dengan cara yang sama anda membuka mana-mana pangkalan data yang lain.

  Kotak dialog Kata Laluan Diperlukan muncul.

 2. Taipkan kata laluan anda dalam kotak Masukkan kata laluan pangkalan data, kemudian klik OK.

Mengalih keluar kata laluan

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Alat pangkalan data , klik Nyahsulit pangkalan data.

  Kotak dialog Nyahset Kata Laluan Pangkalan Data muncul.

 • Taipkan kata laluan anda dalam kotak Kata Laluan, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Cara Keselamatan berfungsi dengan pangkalan data dari versi Access yang dibuka dalam Office Access 2007 terdahulu

Apabila anda membuka pangkalan data yang dicipta dalam versi terdahulu Access, sebarang ciri keselamatan yang digunakan pada pangkalan data tersebut masih berfungsi. Contohnya, jika anda menggunakan Keselamatan aras pengguna untuk pangkalan data, ciri berfungsi dalam Office Access 2007.

Secara lalai, Access membuka semua pangkalan data tidak dipercayai yang lama dalam mod Dinyahdayakan dan memastikannya dalam keadaan tersebut. Anda boleh memilih untuk mendayakan sebarang kandungan yang dinyahdayakan pada setiap kali anda membuka pangkalan data lama, atau anda boleh menggunakan tandatangan digital dengan sijil daripada penerbit yang dipercayai, atau anda boleh menempatkan pangkalan data di lokasi dipercayai.

Penting: Langkah dalam seksyen ini tidak digunakan untuk pangkalan data yang menggunakan salah satu format fail yang baru.

Untuk pangkalan data lebih awal daripada Office Access 2007, anda boleh menggunakan tandatangan digital komponen dalam pangkalan data. Tandatangan digital mengesahkan bahawa sebarang makro, modul kod dan komponen lain boleh dilaksanakan dalam pangkalan data berasal dengan penandatangan dan bahawa tiada sesiapa mempunyai diubah mereka sejak pangkalan data yang telah ditandatangani.

Untuk menggunakan tandatangan pada pangkalan data anda, anda memerlukan sijil digital. Jika anda mencipta pangkalan data untuk taburan komersial, anda mesti memperoleh sijil daripada autoriti sijil (CA) komersial . Autoriti sijil perlu melakukan semakan latar untuk mengesahkan bahawa individu yang mencipta kandungan (seperti pangkalan data) mempunyai reputasi yang baik.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang autoriti pensijilan yang menawarkan perkhidmatan untuk produk Microsoft, rujuk seksyen Lihat Juga.

Jika anda ingin menggunakan pangkalan data untuk senario peribadi atau kumpulan kerja terhad, Microsoft Office Professional 2007 menyediakan alat untuk mencipta sijil ditandatangani sendiri. Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk memasang dan menggunakan alat yang dipanggil SelfCert.exe untuk mencipta sijil ditandatangani sendiri.

Mencipta sijil ditandatangani sendiri

 1. Dalam Microsoft Windows, klik butang mula , tuding ke Semua program, tuding ke Microsoft Office, tuding ke Alat Microsoft Office, dan kemudian klik Sijil Digital untuk projek VBA.

  -atau-

  Semak lalu ke folder yang mengandungi fail program Office Professional 2007 anda. Folder lalai adalah pemacu: \program Office\Office12. Dalam folder tersebut, Cari dan dwiklik SelfCert.exe.

  Kotak dialog Cipta Sijil Digital muncul.

 2. Dalam kotak Nama sijil anda, taipkan nama anda untuk sijil ujian baru.

 3. Klik OK sebanyak dua kali.

Nota: Jika anda tidak melihat perintah Perakuan Digital untuk Projek VBA atau anda tidak dapat menemui SelfCert.exe, anda mungkin perlu memasang SelfCert.

Menandatangani pangkalan data dengan kod

Nota: Ingat bahawa langkah ini digunakan hanya apabila anda menggunakan pangkalan data dalam Office Access 2007 yang menggunakan salah satu format fail pangkalan data yang terdahulu, seperti fail .mdb. Untuk mendaftar pangkalan data yang lebih baru, lihat seksyen pakej, mendaftar, dan mengagihkan pangkalan data Office Access 2007.

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin tandatangani.

 2. Pada tab Alat Pembangun, dalam kumpulan Makro, klik Visual Basic untuk memulakan Editor Visual Basic.

  Pintasan papan kekunci Tekan ALT+F11.

 3. Dalam tetingkap Penjelajah Projek, pilih pangkalan data atau projek Visual Basic for Applications (VBA) yang anda ingin tandatangani.

 4. Pada menu Alat, klik Tandatangan Digital.

  Kotak dialog Tandatangan Digital muncul.

 5. Klik Pilih untuk memilih sijil ujian anda.

  Kotak dialog Pilih Sijil muncul.

 6. Pilih sijil yang anda ingin gunakan.

  Jika anda mengikuti langkah dalam seksyen sebelumnya, pilih sijil yang anda cipta menggunakan SelfCert.

 7. Klik OK untuk menutup kotak dialog Sijil Sendiri dan klik OK sekali lagi untuk menutup kotak dialog Tandatangan Digital.

Petua untuk menandatangani pangkalan data versi terdahulu

 • Jika anda ingin menghalang pengguna penyelesaian anda mengubah projek VBA anda secara tidak sengaja dan menjadikan tandatangan anda tidak sah, kunci projek VBA sebelum anda menandatanganinya.

  Nota: Tindakan mengunci projek VBA anda tidak akan menghalang pengguna lain menggantikan tandatangan digital dengan tandatangan lain. Pentadbir korporat boleh menandatangani semula templat dan tambahan agar mereka boleh mengawal aktiviti yang dijalankan oleh pengguna pada komputer mereka.

 • Apabila anda menandatangani projek VBA, pertimbangkan untuk mendapatkan cap masa agar orang lain boleh mengesahkan tandatangan anda walaupun selepas sijil yang digunakan untuk tandatangan telah tamat tempoh. Lihat Microsoft Office Online untuk maklumat lanjut tentang keselamatan VBA dan cap masa.

Nota: Ingat bahawa langkah ini digunakan hanya apabila anda menggunakan pangkalan data dalam Office Access 2007 yang dicipta dalam versi Access terdahulu. Untuk mendaftar pangkalan data yang lebih baru, lihat seksyen pakej, mendaftar, dan mengagihkan pangkalan data Office Access 2007.

Memasang SelfCert.exe

 1. Mulakan anda Office Professional 2007 CD persediaan atau media pemasangan lain.

 2. Dalam Persediaan, klik Tambah atau Alih Keluar Ciri, kemudian klik Teruskan.

  Nota: Jika anda bekerja dalam persekitaran yang Office Professional 2007 dipasang pada komputer individu oleh pentadbir IT dan bukannya menggunakan CD, ikuti langkah ini:

  1. Dalam Microsoft Windows, klik butang Mula kemudian klik Panel Kawalan.

  2. Dwiklik Tambah atau alih keluar program.

  3. Pilih Sistem Microsoft Office 2007, dan kemudian klik ubah.

   Persediaan bermula.

  4. Klik Tambah atau alih keluar ciri, kemudian klik Teruskan.

  5. Teruskan dengan langkah berikut.

 3. Kembangkan nod Microsoft Office dan Ciri Dikongsi Office dengan mengklik tanda tambah (+) di sebelahnya.

 4. Klik Perakuan Digital untuk Projek VBA.

 5. Klik Jalankan dari Komputer Saya.

 6. Klik Teruskan untuk memasang komponen.

 7. Klik Tutup selepas pemasangan selesai, kemudian kembali ke set langkah pertama dalam seksyen ini.

Halaman Atas

Menjalankan ungkapan tidak selamat (menyahdayakan mod kotak pasir)

Apabila anda menambah ungkapan pada pangkalan data dan anda kemudian mempercayai pangkalan data atau meletakkannya dalam lokasi yang dipercayai, Access menjalankan ungkapan tersebut dalam persekitaran pengendalian yang dipanggil mod kotak pasir. Access melakukan ini untuk pangkalan data yang dicipta dalam format fail Access terdahulu Office Access 2007 atau. Capaian mendayakan mod kotak pasir secara lalai, dan mod sentiasa menyahdayakan ungkapan tidak selamat, walaupun selepas anda mempercayai pangkalan data. Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan menyahdayakan mod kotak Pasir tersebut, lihat artikel Microsoft Office Online mod kotak Pasir tentang Microsoft Jet ungkapan Perkhidmatan.

Jika anda mempercayai pangkalan data dan anda ingin menjalankan ungkapan yang dinyahdayakan oleh mod kotak pasir, anda boleh menjalankan ungkapan tersebut dengan mengubah kunci daftaran dan menyahdayakan mod kotak pasir. Ingat bahawa anda mesti mempercayai pangkalan data dahulu untuk mengikuti langkah-langkah ini.

Lukisan berikut menunjukkan proses keputusan yang anda ikuti untuk menjalankan ungkapan tidak selamat.

Proses membuat keputusan untuk mod kotak pasir

Amaran     Jika tersalah edit daftaran, sistem pengendalian anda mungkin mengalami kerosakan teruk dan memerlukan anda untuk memasangnya semula. Microsoft tidak dapat menjamin bahawa masalah yang terhasil daripada kesalahan pengeditan daftaran boleh diselesaikan. Sebelum mengedit daftaran, sandarkan sebarang data yang penting. Untuk maklumat terbaru tentang menggunakan dan melindungi daftaran komputer anda, lihat Bantuan Microsoft Windows.

Jika anda tidak biasa dengan daftaran, atau anda tidak selesa dengan mengubah kunci daftaran, hubungi seseorang yang atau pertimbangkan untuk menukar pangkalan data dari versi Access terdahulu kepada format fail Office Access 2007 . Juga, anda mesti mempunyai keizinan pentadbir pada komputer untuk mengubah nilai daftaran.

Mengubah kunci daftaran

Penting: Mengikut langkah-langkah berikut akan membenarkan ungkapan tidak selamat dijalankan dalam semua contoh Access bagi semua pengguna pada komputer.

 1. Dalam Microsoft Windows, klik butang Mula, kemudian klik Jalankan.

 2. Dalam kotak Buka, taipkan regedit kemudian tekan ENTER.

  Editor Daftaran bermula.

 3. Kembangkan folder HKEY_LOCAL_MACHINE dan navigasi ke kunci daftaran yang berikut:

  \Software\Microsoft\Office\12.0\Access kesambungan access\enjin

 4. Dalam anak tetingkap kanan bagi editor daftaran, dwiklik nilai SandboxMode.

  Kotak dialog Edit Nilai DWORD muncul.

 5. Dalam medan Data Nilai, ubah nilai daripada 3 kepada 2, kemudian klik OK.

 6. Tutup Editor Daftaran.

Penting    Ingat bahawa jika anda pada mulanya tidak mendayakan kandungan dalam pangkalan data, Access akan menyahdayakan sebarang ungkapan yang tidak selamat tanpa mengira sama ada anda mengubah seting daftaran ini.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×