Melindungi data anda dengan proses sandaran dan pemulihan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi Access – jenis baru pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian. Lihat mencipta aplikasi Access untuk maklumat lanjut.

Anda akan memerlukan salinan sandaran pangkalan data desktop anda untuk sama ada memulihkan keseluruhan pangkalan data jika berlaku kegagalan sistem atau untuk memulihkan objek apabila perintah Buat Asal tidak cukup untuk memperbaiki kesilapan.

Jika salinan sandaran pangkalan data anda kelihatan seperti membazirkan penggunaan ruang simpanan, pertimbangkan masa anda mungkin jimatkan dengan mengelakkan kehilangan data dan reka bentuk. Mencipta sandaran secara berkala adalah sangat penting apabila anda mempunyai beberapa pengguna mengemas kini pangkalan data. Tanpa salinan sandaran, anda tidak dapat memulihkan objek rosak atau hilang atau sebarang perubahan pada reka bentuk pangkalan data.

Dalam artikel ini

Merancang sandaran secara kerap

Membuat sandaran pangkalan data

Menyandarkan pangkalan data terpisah

Memulihkan pangkalan data

Memulihkan objek dalam pangkalan data

Merancang sandaran secara kerap

Sesetengah perubahan atau kesilapan tidak boleh diubah balik, jadi anda tidak sepatutnya menunggu kehilangan data berlaku sebelum anda menyedari bahawa anda sepatutnya membuat salinan sandaran pangkalan data. Contohnya, apabila anda menggunakan pertanyaan tindakan untuk memadam rekod atau mengubah data, sebarang nilai yang dikemas kini oleh pertanyaan tidak dapat dipulihkan menggunakan Buat Asal.

Petua:  Pertimbangkan untuk membuat sandaran sebelum anda menjalankan sebarang pertanyaan tindakan, terutamanya jika pertanyaan akan mengubah atau memadam data.

Jika pangkalan data mempunyai beberapa pengguna, sebelum anda melaksanakan sandaran pastikan semua pengguna menutup pangkalan data mereka agar semua perubahan pada data dapat disimpan.

Berikut adalah beberapa garis panduan untuk membantu anda menentukan kekerapan untuk menyandarkan pangkalan data anda:

 • Jika pangkalan data merupakan arkib atau jika ia hanya digunakan untuk rujukan dan jarang berubah, mencukupi untuk mencipta sandaran hanya apabila reka bentuk atau data berubah.

 • Jika pangkalan data aktif dan data kerap berubah, cipta jadual untuk membuat sandaran pangkalan data dengan kerap.

 • Jika pangkalan data mempunyai berbilang pengguna, cipta salinan sandaran pangkalan data selepas perubahan reka bentuk.

  Nota: Data dalam Jadual terpaut mencipta sandaran menggunakan sebarang ciri sandaran yang tersedia dalam program yang mengandungi Jadual terpaut. Jika pangkalan data yang mengandungi Jadual terpaut pangkalan data Access , gunakan prosedur dalam seksyen menyandarkan pangkalan data terpisah.

Halaman Atas

Membuat sandaran pangkalan data

Apabila anda membuat sandaran pangkalan data, Access simpan dan tutup objek yang dibuka dalam pandangan Reka Bentuk dan menyimpan salinan fail pangkalan data menggunakan nama dan lokasi yang anda tentukan.

Nota:  Access membuka semula objek seperti yang ditentukan mengikut nilai sifat Pandangan Lalaiobjek.

Buka pangkalan data yang anda ingin cipta salinan sandaran dan lakukan yang berikut:

 1. Klik Fail, kemudian klik Simpan Sebagai.

 2. Di bawah Jenis Fail, klik Simpan Pangkalan Data Sebagai.

 3. Di bawah Lanjutan, klik Buat Sandaran Pangkalan Data, kemudian klik Simpan Sebagai.

 4. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai, dalam kotak Nama fail, semak semula nama untuk sandaran pangkalan data anda.

  Anda boleh mengubah nama jika anda ingin, tetapi nama lalai memetik kedua-dua nama fail pangkalan data asal dan tarikh anda membuat sandaran.

  Petua: Apabila anda memulihkan data atau objek daripada sandaran, anda biasanya ingin tahu sumber pangkalan data untuk sandaran dan bila sandaran itu telah dicipta, jadi adalah amalan baik untuk menggunakan nama fail lalai.

 5. Pilih jenis fail untuk menyimpan sandaran pangkalan data yang anda inginkan dari senarai Simpan sebagai jenis, kemudian klik Simpan.

Halaman Atas

Menyandarkan pangkalan data terpisah

Pangkalan data pisah lazimnya terdiri daripada dua fail pangkalan data: pangkalan data bahagian belakang, yang hanya mengandungi data dalam jadual dan pangkalan data bahagian depan, yang mengandungi pautan ke jadual dalam pangkalan data bahagian belakang, pertanyaan, borang, laporan dan objek pangkalan data lain. Semua data disimpan dalam pangkalan data bahagian belakang. Semua objek antara muka pengguna, seperti pertanyaan, borang dan laporan disimpan dalam pangkalan data bahagian depan.

Menyandarkan pangkalan data bahagian depan dan bahagian belakang secara berasingan antara satu sama lain seperti anda perlu lakukan dengan pangkalan data terpisah boleh mengambil masa yang lama. Oleh sebab pangkalan data bahagian belakang mengandungi data, adalah penting untuk membuat sandaran kerap pangkalan data bahagian belakang.

Buat sandaran pangkalan data bahagian hadapan apabila anda mengubah reka bentuknya. Pengguna individu pangkalan data bahagian depan boleh membuat perubahan reka bentuk sembarangan, jadi pertimbangkan untuk menghendaki pengguna membuat salinan sandaran mereka sendiri pangkalan data bahagian depan.

Menyandarkan pangkalan data bahagian belakang

Maklumkan pengguna sebelum anda memulakan proses sandaran kerana menjalankan proses sandaran memerlukan capaian eksklusif ke fail pangkalan data dan pengguna mungkin tidak dapat menggunakan pangkalan data bahagian belakang semasa proses sandaran berjalan.

 1. Untuk membuka hanya pangkalan data bahagian belakang, mulakan Access.

 2. Klik Buka Fail Lain > Komputer > Carian, kemudian pilih fail pangkalan data bahagian belakang yang anda ingin sandarkan.

 3. Klik anak panah di sebelah Buka, kemudian klik Buka Eksklusif.

  Kotak dialog Buka menunjukkan senarai juntai bawah pada butang Buka dikembangkan, penuding di atas opsyen Buka Eksklusif.

 4. Klik Fail, kemudian klik Simpan Sebagai.

 5. Di bawah Jenis Fail, klik Simpan Pangkalan Data Sebagai.

 6. Di bawah Lanjutan, klik Buat Sandaran Pangkalan Data, kemudian klik Simpan Sebagai.

 7. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai, dalam kotak Nama fail, semak semula nama untuk sandaran pangkalan data anda.

  Anda boleh mengubah nama jika anda ingin, tetapi nama lalai memetik kedua-dua nama fail pangkalan data asal dan tarikh anda membuat sandaran.

  Petua: Apabila anda memulihkan data atau objek daripada sandaran, anda biasanya ingin tahu sumber pangkalan data untuk sandaran dan bila sandaran itu telah dicipta, jadi adalah amalan baik untuk menggunakan nama fail lalai.

 8. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai, pilih lokasi untuk menyimpan salinan sandaran pangkalan data bahagian belakang, kemudian klik Simpan.

Menyandarkan pangkalan data bahagian depan

Untuk menyandarkan pangkalan data bahagian depan selepas perubahan reka bentuk, biarkan pangkalan data dibuka sebaik sahaja selepas anda mengubah reka bentuknya, kemudian ikuti langkah dalam seksyen Membuat sandaran pangkalan data, bermula dengan langkah 2.

Halaman Atas

Memulihkan pangkalan data

Nota: Anda hanya boleh memulihkan pangkalan data jika anda mempunyai salinan sandaran pangkalan data.

Sandaran dianggap "salinan diketahui baik" fail pangkalan data—salinan yang anda yakini integriti dan reka bentuk datanya. Anda hendaklah menggunakan perintah Sandarkan Pangkalan Data dalam Access untuk membuat sandaran, tetapi anda boleh gunakan sebarang salinan yang diketahui baik untuk memulihkan pangkalan data. Contohnya, anda boleh memulihkan pangkalan data daripada salinan yang disimpan pada peranti sandaran luaran USB.

Apabila anda memulihkan keseluruhan pangkalan data, anda menggantikan fail pangkalan data yang rosak, mempunyai masalah data atau hilang sepenuhnya dengan salinan sandaran pangkalan data.

 1. Buka Penjelajah Fail dan semak lalu salinan pangkalan data yang diketahui baik.

 2. Salin salinan yang diketahui baik ke lokasi di mana pangkalan data rosak atau hilang patut digantikan.

  Jika anda digesa untuk menggantikan fail sedia ada, lakukan sedemikian.

Halaman Atas

Memulihkan objek dalam pangkalan data

Jika anda perlu memulihkan satu atau lebih objek dalam pangkalan data, import objek tersebut dari salinan sandaran pangkalan data ke dalam pangkalan data yang mengandungi (atau yang kehilangan) objek yang anda ingin pulihkan.

Penting:  Jika pangkalan data atau program lain mempunyai pautan ke objek dalam pangkalan data yang anda sedang pulihkan, adalah penting untuk anda memulihkan pangkalan data ke lokasi yang betul. Jika anda tidak berbuat begitu, pautan ke objek pangkalan data tidak akan berfungsi dan akan perlu untuk dikemas kini.

 1. Buka pangkalan data yang anda ingin memulihkan objek.

 2. Untuk memulihkan objek yang hilang, langkau ke langkah 3. Untuk menggantikan objek yang mengandungi data rosak atau hilang atau jika objek telah berhenti berfungsi dengan betul, lakukan yang berikut:

  1. Jika anda ini mengekalkan objek semasa untuk dibandingkan dengan versi yang dipulihkan selepas anda memulihkan, namakan semula objek sebelum anda memulihkannya. Contohnya, jika anda ingin memulihkan borang rosak bernama Lapor keluar, anda boleh menamakan semula borang rosak sebagai Lapor keluar_rosak.

  2. Padamkan objek yang anda ingin gantikan.

   Nota:  Sentiasa berhati-hati apabila anda memadam objek pangkalan data kerana ia mungkin dipautkan ke objek lain dalam pangkalan data.

 3. Klik Data Luaran dan dalam kumpulan Import & Paut, klik Access.

 4. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran-Pangkalan Data Access, klik Semak Lalu untuk mencari pangkalan data sandaran, kemudian klik Buka.

 5. Pilih Import jadual, pertanyaan, borang, laporan, makro dan modul ke dalam pangkalan data semasa, kemudian klik OK.

 6. Dalam kotak dialog Import Objek, klik tab yang sepadan dengan jenis objek yang anda ingin pulihkan. Contohnya, jika anda ingin memulihkan jadual, klik tab Jadual.

 7. Klik objek untuk memilihnya.

 8. Jika anda ingin memulihkan lebih objek, ulangi langkah 6 dan 7 sehingga anda telah memilih semua objek yang anda ingin pulihkan.

 9. Untuk menyemak opsyen import sebelum mengimport objek, dalam kotak dialog Import Objek, klik butang Opsyen.

 10. Selepas anda memilih dan mengimport opsyen seting, klik OK untuk memulihkan objek.

Untuk mengautomatikkan penciptaan sandaran, pertimbangkan untuk menggunakan produk yang melaksanakan sandaran automatik sistem fail, seperti perisian sandaran pelayan fail atau peranti sandaran luaran USB.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×