Melihat status penyegerakan buku nota

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda berkongsi buku nota dalam talian, OneNote menyimpan mereka terkini dan disegerakkan secara automatik. Jika anda ingin menyegerakkan perubahan secara manual — apabila anda membuat banyak perubahan pada buku nota kongsi dan anda ingin memastikan ia telah dimuat naik ke OneDrive atau SharePoint sebelum anda menutup komputer anda, contohnya, Beginilah cara:

 1. Dalam sebarang buku nota kongsi, pilih Fail > Maklumat > Lihat Status Segerak.

 2. Dalam kotak dialog Penyegerakan Buku Nota Kongsi, lihat buku nota kongsi yang disambungkan dengan anda.

 3. Jika buku nota kelihatan tidak segerak, pilih Segerak Sekarang atau Segerak Semua.

Nota: Penyegerakan juga memuat turun sebarang perubahan yang mungkin telah dilakukan oleh pengguna sah yang lain pada buku nota kongsi sejak kemas kini terakhir anda.

Jika anda mempunyai isu ketika menyegerakkan buku nota anda, anda boleh menyelesaikan masalah ralat penyegerakan.

Dalam artikel ini

Tentang penyegerakan buku nota

Menyemak status penyegerakan buku nota

Menyelesaikan masalah ralat penyegerakan

Mengalih atau memadamkan Seksyen tersalah letak

Tentang penyegerakan buku nota

Apabila anda bekerja dalam buku nota yang disimpan pada komputer anda, Microsoft OneNote 2010 secara berterusan dan secara automatik menyimpan perubahan anda semasa anda bekerja. Walau bagaimanapun, jika anda menyediakan buku nota kongsi pada Web atau rangkaian organisasi anda untuk berkongsi buku nota pada komputer lain atau dengan orang lain, menyimpan dan menguruskan perubahan berlaku sedikit berbeza.

OneNote menyimpan salinan cache setempat buku nota kongsi pada setiap komputer yang mencapai ia dan kemudian secara berkala menyegerak sebarang perubahan dengan fail buku nota yang disimpan dalam lokasi yang dikongsi. Anda boleh melaraskan seting yang mengawal proses ini. Untuk memastikan bahawa buku nota kongsi tepat menggambarkan perubahan semua individu, anda juga boleh menyelesaikan konflik tertentu yang mungkin timbul.

Halaman atas

Menyemak status penyegerakan buku nota

Di bawah keadaan normal, OneNote secara automatik menyegerakkan buku nota kongsi pada selang masa tetap. Pada bar navigasi, OneNote memaparkan ikon status penyegerakan atas ikon buku nota yang dikongsi untuk menunjukkan status penyegerakan semasa:

OneNote menyegerakkan perubahan    Ikon dengan dua anak panah hijau dalam bulatan dipaparkan apabila OneNote cuba menyegerakkan perubahan anda dengan fail buku nota dalam lokasi yang dikongsi.

OneNote selesai menyegerakkan perubahan    Ikon dengan dua anak panah hijau dalam bulatan dan tanda semak hijau dipaparkan apabila perubahan anda telah berjaya disegerakkan dengan fail buku nota dalam lokasi yang dikongsi. Apabila penyegerakan berjaya, pengguna lain boleh melihat versi terkini Nota anda.

OneNote tidak dapat menyegerakkan perubahan    Ikon tanda amaran kuning, segi tiga dipaparkan apabila ralat penyegerakan berlaku semasa cuba penyegerakan terkini. Untuk melihat sebab kegagalan, klik kanan ikon buku nota kongsi pada bar navigasi dan kemudian klik Status segerak buku nota. Lihat seksyen "menyelesaikan masalah ralat penyegerakan" dalam artikel ini selanjutnya untuk butiran lanjut. OneNote masih akan terus menyegerakkan Seksyen buku nota yang tidak menghadapi sebarang ralat tersebut. Anda boleh juga Menyimpan membuat perubahan dalam mana-mana Seksyen, dan perubahan ini akan disegerakkan apabila ralat telah diselesaikan.

OneNote tidak dapat menyegerakkan perubahan    Ikon dengan cirle merah, dikurangkan dipaparkan apabila anda tidak disambungkan ke lokasi yang buku nota dikongsi yang disimpan. Anda mungkin tidak mempunyai sambungan rangkaian atau pelayan di lokasi yang dikongsi mungkin tidak boleh memberi respons. Jika anda tidak disambungkan ke lokasi berkongsi, anda masih boleh mengedit salinan setempat anda buku nota kongsi pada komputer anda. Perubahan yang anda lakukan di luar talian akan secara automatik disegerakkan pada kali seterusnya anda menyambung ke lokasi yang dikongsi.

Nota: OneNote mesti menjalankan untuk menyegerakkan buku nota kongsi. Jika komputer anda disambungkan ke lokasi yang dikongsi pada rangkaian, tetapi OneNote ditutup, buku nota kongsi akan tidak disegerakkan pada komputer anda sehingga pada kali seterusnya anda memulakan OneNote.

Penyegerakan buku nota automatik menghidupkan atau mematikan

Jika lokasi buku nota kongsi tidak tersedia buat sementara waktu atau jika anda tidak ingin melihat perubahan individu lain pada buku nota yang anda sedang bekerja, anda boleh mematikan penyegerakan buku nota secara automatik dengan mengikuti langkah berikut:

 1. Pada menu fail , klik maklumat.

 2. Di sebelah kanan, klik Lihat Status segerak.

 3. Dalam kotak dialog Penyegerakan buku nota kongsi yang muncul, klik butang Opsyen bekerja di luar talian . OneNote akan menyegerakkan perubahan anda atau memaparkan perubahan individu lain pada buku nota sehingga anda menyegerakkan buku nota secara manual atau menghidupkan penyegerakan automatik semula.

Halaman atas

Menyelesaikan masalah ralat penyegerakan

Jika seksyen tertentu dalam buku nota kongsi gagal untuk disegerakkan dengan betul, OneNote akan memaparkan mesej ralat dalam kotak dialog Penyegerakan buku nota kongsi .

 1. Pada bar navigasi, klik kanan ikon buku nota dikongsi yang anda ingin semak dan kemudian klik Status segerak buku nota.

 2. Dalam kotak dialog Penyegerakan buku nota kongsi yang muncul, klik tab ralat .

Nota: Jika ralat berlaku untuk mana-mana seksyen tertentu, Seksyen lain dalam buku nota yang sama akan masih dapat disegerakkan dengan betul.

Halaman atas

Mengalih atau memadamkan Seksyen tersalah letak

Seksyen tersalah letak mungkin muncul apabila OneNote 2010 cuba menyegerakkan perubahan yang dibuat pada seksyen buku nota fail seksyen yang tidak ditemui. Dalam kes tersebut, ikon Seksyen tersalah letak muncul berdekatan bahagian bawah bar navigasi:

Imej butang

Seksyen tersalah letak mungkin juga muncul dalam situasi berikut:

 • Anda membuat perubahan pada seksyen yang dipadamkan dalam lokasi yang dikongsi oleh pengguna lain.

 • Anda membuat perubahan pada seksyen yang telah dialihkan ke lokasi lain oleh pengguna lain. Jika Seksyen dialihkan lain buku nota kongsi yang terbuka pada komputer anda, OneNote boleh menjumpai semula fail Seksyen dan menyegerakkan perubahan anda padanya di lokasi baru dengan betul. Dalam kes ini, ikon Seksyen tersalah letak hilang selepas perubahan disegerakkan.

Seksyen tersalah letak kekal dalam buku nota kongsi sehingga OneNote menemui lokasi baru bagi Seksyen atau sehingga anda atau pengguna lain mengalih atau memadamkan Seksyen tersalah letak.

Mengalihkan seksyen tersalah letak ke buku nota lain

Jika seksyen dalam buku nota dikongsi tidak lagi akan disegerakkan tetapi anda ingin menyimpan maklumat yang terkandung padanya, anda boleh mengalihkan Seksyen tidak disegerakkan ke buku nota lain. Ini mengalih keluarnya dari buku nota kongsi sambil mengekalkan kandungannya.

 1. Klik kanan tab Seksyen tersalah letak yang anda ingin alihkan, dan kemudian klik alihkan pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Alihkan Seksyen Ke, lakukan salah satu perkara daripada berikut:

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke hadapan tab seksyen lain, klik tab seksyen sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Hadapan.

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke belakang tab seksyen lain, klik tab seksyen sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Belakang.

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke dalam kumpulan seksyen atau ke dalam buku nota tanpa sebarang seksyen sedia ada, klik kumpulan seksyen atau buku nota sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Dalam.

   Petua: Untuk mencipta kumpulan seksyen baru, pilih lokasi dalam senarai, dan kemudian klik Cipta Kumpulan seksyen baru sebelum anda mengalihkan Seksyen semasa.

Memadamkan seksyen tersalah letak daripada buku kerja anda

Jika seksyen dalam buku nota kongsi sengaja dipadamkan dan anda tidak lagi perlu menyegerakkan atau menyimpan perubahan anda, lakukan yang berikut:

 1. Di bawah bar navigasi, klik Seksyen tersalah letak Imej butang .

 2. Dalam senarai Seksyen tersalah letak, klik kanan nama seksyen yang anda ingin padam dan kemudian klik padam.

  Penting: Apabila anda memadamkan Seksyen tersalah letak, maklumatnya secara kekal dibuang. Jika anda tidak pasti sama ada untuk kekal Buang Seksyen tersalah letak, anda boleh mengalihkannya ke bahagian lain buku selain memadamkannya.

Halaman atas

Apakah yang anda ingin lakukan?

Melihat status penyegerakan

Mengubah seting penyegerakan

Menyelesaikan konflik penyegerakan sebarang

Menyemak semula sebarang Seksyen tersalah letak

Melihat status penyegerakan

Di bawah keadaan normal, OneNote secara automatik menyegerakkan buku nota kongsi pada selang masa tetap. Pada bar navigasi buku nota OneNote memaparkan ikon status penyegerakan untuk menunjukkan status penyegerakan semasa untuk setiap buku nota kongsi.

Ikon Segerakkan perubahan ikon OneNote menyegerakkan perubahan    Ikon ini dipaparkan apabila OneNote cuba menyegerakkan perubahan yang anda buat dengan pengguna lain yang sedang mengedit buku nota dikongsi pada masa yang sama. Semasa penyegerakan, cara yang terbaik adalah tidak memutuskan sambungan daripada rangkaian atau untuk menutup komputer anda. 

Ikon Penyegerakan terkini OneNote selesai menyegerakkan perubahan    Ikon ini dipaparkan apabila perubahan yang anda buat pada buku nota kongsi telah disegerakkan dengan fail buku nota dalam lokasi yang dikongsi. Apabila penyegerakan berjaya, pengguna lain boleh melihat versi terkini Nota anda. 

Ikon Bekerja di luar talian OneNote tidak sepenuhnya boleh menyegerakkan perubahan    Ikon ini dipaparkan apabila anda tidak disambungkan ke lokasi yang buku nota kongsi disimpan atau jika ralat berlaku semasa cuba penyegerakan terkini. Untuk melihat sebab kegagalan, jeda penuding di atas nama buku nota pada bar navigasi buku nota dan tunggu Petua skrin muncul. Jika anda tidak disambungkan ke lokasi berkongsi, anda masih boleh mengedit salinan setempat anda buku nota yang dipilih pada komputer anda. Perubahan yang anda lakukan di luar talian akan secara automatik disegerakkan pada kali seterusnya anda menyambung ke lokasi yang dikongsi. 

Nota: OneNote mesti menjalankan untuk menyegerakkan buku nota kongsi. Jika komputer anda disambungkan ke lokasi yang dikongsi pada rangkaian, tetapi OneNote ditutup, buku nota kongsi tidak akan disegerakkan pada komputer anda.

Melihat ralat penyegerakan

 1. Pada menu fail , tuding ke penyegerakan, dan kemudian klik Status segerak buku nota.

 2. Dalam kotak dialog Kongsi buku nota disegerakkan , klik tab ralat .

Nota: Jika seksyen tertentu dalam buku nota kongsi gagal untuk disegerakkan dengan betul, OneNote akan masih menyegerakkan Seksyen lain dalam buku nota yang sama.

Halaman atas

Mengubah seting penyegerakan

Walaupun dalam kebanyakan kes, anda digalakkan untuk menyegerakkan buku nota secara automatik, anda boleh mengawal apabila anda ingin menyegerakkan perubahan anda pada buku nota di lokasi yang dikongsi. Ini adalah berguna apabila anda ingin memastikan bahawa penyegerakan berlaku dengan cepat (contohnya, kanan sebelum anda menutup komputer anda). Anda juga boleh menggantung penyegerakan automatik apabila anda tidak ingin pengguna buku nota lain untuk melihat perubahan atau penambahan sehingga anda bersedia menjadikannya awam.

Menyegerakkan buku nota dikongsi secara manual

 • Pada menu fail , tuding ke penyegerakandan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik Segerak Semua buku nota sekarang untuk menyegerakkan semua buku nota kongsi yang disenaraikan pada bar navigasi buku nota anda.

  • Klik Buku nota semasa penyegerakan untuk menyegerakkan hanya buku nota yang anda sedang mengedit.

Mematikan penyegerakan buku nota automatik

Automatik penyegerakan buku nota kongsi dihidupkan secara lalai. Jika anda tidak ingin orang lain untuk melihat perubahan yang anda lakukan pada buku nota kongsi sehingga anda telah selesai mengeditnya (contohnya, semasa anda masih semak fakta), anda boleh menyahdayakan penyegerakan automatik.

 1. Buka buku nota kongsi yang anda ingin menyahdayakan penyegerakan automatik antara komputer dan fail buku nota kongsi.

 2. Pada menu fail , tuding ke penyegerakan, dan kemudian klik Bekerja di luar talian.

  Penting: Apabila anda bekerja di luar talian, OneNote tidak lagi cuba menyegerakkan buku nota sebarang perubahan yang anda lakukan pada komputer anda, walaupun jika anda keluar dan mulakan semula OneNote kemudian. Tiada orang lain boleh melihat perubahan anda ke buku nota sehingga anda menghidupkan ciri penyegerakan buku nota automatik kembali.

Menghidupkan penyegerakan buku nota automatik semula

 1. Buka buku nota kongsi yang anda ingin mendayakan penyegerakan automatik antara komputer dan fail buku nota kongsi.

 2. Pada menu fail , tuding ke penyegerakan, dan kemudian klik Status segerak buku nota.

 3. Dalam kotak dialog Kongsi buku nota disegerakkan , klik Segerak secara automatik, dan kemudian klik tutup.

Halaman atas

Menyelesaikan konflik penyegerakan sebarang

Terganggu sambungan ke lokasi buku nota dikongsi dan rangkaian syarat boleh menjadikannya diperlukan untuk pemilik buku nota atau pengguna lain untuk menyelesaikan konflik penyegerakan sebarang secara manual.

Versi konflik mesej biasanya muncul jika anda dan pengguna lain cuba mengubah perenggan nota yang sama pada masa yang sama, atau jika anda membuat perubahan semasa perubahan pengguna lain sedang disegerakkan. Anda juga mungkin menerima mesej ralat jika anda dan pengguna lain diubah perenggan yang sama semasa anda telah kedua-duanya di luar talian.

Dalam kes tersebut, mesej ralat muncul pada bar maklumat kuning. Anda juga akan melihat ikon pada halaman yang mempunyai konflik.

Untuk menguruskan konflik buku nota kongsi dalam OneNote, lakukan yang berikut:

 1. Klik bar maklumat kuning di bahagian atas halaman anda untuk melihat halaman yang menyenaraikan perubahan berkonflik (diserlahkan dalam warna merah).

 2. Menggabungkan perubahan dalam halaman utama, jika perlu.

 3. Apabila anda selesai menggabungkan sebarang perubahan, padamkan halaman konflik dengan mengklik kanan tab halamannya kemudian klik padam pada menu pintas.

Nota: Adalah perlu menyelesaikan konflik dengan serta-merta. Halaman yang menyebabkan konflik khusus akan terus disegerakkan apabila anda atau pengguna lain membuat perubahan tambahan pada buku nota kongsi. Halaman yang senarai konflik kekal dalam seksyen buku nota sehingga anda memutuskan apakah tindakan yang diambil tentang konflik. Konflik halaman buku nota kongsi tertentu merupakan kelihatan pada komputer setiap pengguna, jadi sesiapa yang menggunakan buku nota kongsi yang dipersoalkan boleh menyelesaikan konflik.

Halaman atas

Menyemak semula sebarang Seksyen tersalah letak

Seksyen tersalah letak mungkin muncul apabila OneNote cuba menyegerakkan perubahan yang dibuat pada seksyen buku nota yang fail seksyen yang tidak ditemui. Dalam kes tersebut, Seksyen tersalah letak muncul berdekatan bahagian bawah bar navigasi buku nota , di atas ikon Semua buku nota .

Seksyen tersalah letak mungkin juga muncul dalam situasi berikut:

 • Anda membuat perubahan pada seksyen yang dipadamkan dalam lokasi yang dikongsi oleh pengguna lain.

 • Anda membuat perubahan pada seksyen yang telah dialihkan ke lokasi lain oleh pengguna lain. Jika Seksyen dialihkan lain buku nota kongsi yang terbuka pada komputer anda, OneNote boleh menjumpai semula fail Seksyen dan menyegerakkan perubahan anda padanya di lokasi baru dengan betul. Dalam kes ini, ikon Seksyen tersalah letak hilang selepas perubahan disegerakkan.

Seksyen tersalah letak kekal dalam buku nota kongsi sehingga OneNote menemui lokasi baru bagi Seksyen atau sehingga anda atau pengguna lain memadamkan atau mengalihkan Seksyen tersalah letak.

Memadamkan Seksyen tersalah letak

Jika seksyen dalam buku nota kongsi sengaja dipadamkan dan anda tidak lagi perlu menyegerakkan atau menyimpan perubahan anda, lakukan yang berikut:

 1. Di bawah bar navigasi buku nota , klik Seksyen tersalah letak.

 2. Dalam senarai Seksyen tersalah letak, klik kanan nama seksyen yang anda ingin padam dan kemudian klik padam.

  Penting: Apabila anda memadamkan Seksyen tersalah letak, maklumatnya secara kekal dibuang. Jika anda tidak pasti sama ada untuk kekal Buang Seksyen tersalah letak, anda boleh mengalihkannya ke bahagian lain buku selain memadamkannya.

Mengalihkan seksyen tersalah letak ke buku nota lain

Jika seksyen dalam buku nota dikongsi tidak lagi akan disegerakkan tetapi anda ingin menyimpan maklumat yang terkandung padanya, anda boleh mengalihkan Seksyen tidak disegerakkan ke buku nota lain. Ini mengalih keluarnya dari buku nota kongsi sambil mengekalkan kandungannya.

 1. Klik kanan tab Seksyen tersalah letak yang anda ingin alihkan, dan kemudian klik alihkan pada menu pintas.

 2. Dalam kotak dialog Alihkan Seksyen Ke, lakukan salah satu perkara daripada berikut:

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke hadapan tab seksyen lain, klik tab seksyen sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Hadapan.

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke belakang tab seksyen lain, klik tab seksyen sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Belakang.

  • Untuk mengalihkan seksyen semasa ke dalam kumpulan seksyen atau ke dalam buku nota tanpa sebarang seksyen sedia ada, klik kumpulan seksyen atau buku nota sasaran dalam senarai kemudian klik Alih Ke Dalam.

   Petua: Untuk mencipta kumpulan seksyen baru, pilih lokasi dalam senarai, dan kemudian klik Cipta Kumpulan seksyen baru sebelum anda mengalihkan Seksyen semasa.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×