Melihat dan menguruskan objek menggunakan anak tetingkap navigasi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan anak tetingkap navigasi

Memilih pandangan kategori

Memapar dan mengisih objek

Mencari objek dalam pangkalan data

Mencipta dan mengubah suai kategori dan kumpulan tersuai

Menambah objek pada kumpulan tersuai

Mengalih keluar dan memulihkan pintasan dalam kumpulan tersuai

Menyembunyikan objek dan kumpulan

Memperagakan objek dan kumpulan

Gambaran keseluruhan anak tetingkap navigasi

Anak tetingkap navigasi, baru dalam Microsoft Office Access 2007, adalah lokasi pusat yang anda boleh dengan mudah melihat dan mencapai semua anda objek pangkalan data, menjalankan laporan atau masukkan data terus dalam Jadual. Anak tetingkap navigasi menggantikan tetingkap pangkalan data yang digunakan dalam versi Access terdahulu. Apabila anda membuka pangkalan data dalam Office Access 2007, anak tetingkap navigasi dipaparkan di sebelah kiri sebarang objek pangkalan data terbuka atau ruang kerja.

Anda boleh menyesuaikan cara anak tetingkap navigasi dipaparkan dalam cara berikut:

Untuk

Lakukan ini

Mengubah lebar Anak Tetingkap Navigasi

Letakkan penuding di atas pinggir kanan Anak Tetingkap Navigasi, kemudian apabila ia berubah kepada anak panah berkepala dua, seret pinggirnya untuk meningkatkan atau mengurangkan lebar.

Mengembangkan atau meruntuhkan penampilan anak tetingkap navigasi

Klik butangBuka/tutup Bar pengatup Butang Buka/Tutup bar pengatup untuk Anak Tetingkap Navigasi dalam Access atau tekan F11 untuk Togol anak tetingkap antara pandangan terbuka dan tertutup.

Anak Tetingkap Navigasi, ditunjukkan ketika ditutup dan dibuka

Dalam anak tetingkap navigasi, Semua objek yang ditakrifkan dalam pangkalan data dipaparkan sebagai kategori. Dalam Rajah sebelumnya, Semua objek Access adalah kategori dan Jadual, pertanyaan, borangdan laporan Kumpulan. Setiap kategori diaturkan ke dalam Kumpulan yang dipaparkan sebagai Bar. Ubah nama Kumpulan, berdasarkan pada pandangan kategori yang dipilih, dan Kumpulan boleh mengandungi satu atau lebih objek pangkalan data.

Halaman Atas

Memilih pandangan kategori

Apabila anda mencipta pangkalan data baru dalam Office Access 2007, nama kategori yang dipaparkan dalam anak tetingkap navigasi adalah Semua jadual. Access 2007 juga mencipta kategori bernama tersuai yang anda boleh gunakan untuk mencipta pandangan tersuai objek anda. Selain itu, Access 2007 menyediakan tiga kategori dipratentukan pandangan lain yang anda boleh pilih, mengikut cara yang anda inginkan objek dipaparkan:

Kategori

Perihalan

Jadual dan pandangan berkaitan

Melihat cara Jadual berkaitan dengan objek lain dalam pangkalan data.

Jenis Objek

Lihat semua objek dalam pangkalan data, diisih mengikut jenisnya.

Tarikh Dicipta

dan

Tarikh Diubah Suai

Cari objek yang dicipta atau diubah suai pada tarikh khusus atau di dalam suatu julat tarikh. Anda boleh menapis mengikut Hari Ini atau Semua Tarikh. Kategori ini memaparkan objek dalam tertib menurun bermula dari tarikh ia dicipta atau terakhir diubah suai.

Contohnya, dalam pangkalan data sampel Northwind 2007 yang dipasang dengan Office Access 2007, jika anda memaparkan kategori Semua jadual , anda boleh melihat cara pelbagai objek yang berkaitan dengan jadual. Dalam pandangan ini dalam setiap Kumpulan, Jadual sentiasa disenaraikan dahulu, diikuti dengan semua objek yang bergantung pada data dalam jadual tersebut. Dalam Rajah berikut, Kumpulan pekerja memaparkan jadual pekerja yang diikuti oleh objek yang berkaitan dengan jadual pekerja dan sama berlaku dengan Kumpulan penghantar dan pelanggan.

Anak tetingkap navigasi menunjukkan jadual dalam kumpulan dan objek yang berkaitan dengan setiap jadual

Setiap kali anda memilih satu kategori yang dipratentukan, Access termasuk Kumpulan sejagat yang mengandungi semua objek dalam pangkalan data. Anda boleh dengan mudah mencari global Kumpulan untuk kategori dengan mencari Semua perkataan di hadapan nama Kumpulan. Contohnya, jika anda memilih kategori jadual dan pandangan berkaitan , Kumpulan global dipanggil Semua jadual.

Halaman Atas

Memapar dan mengisih objek

Anda boleh memilih cara objek dalam pangkalan data dipaparkan dalam Anak Tetingkap Navigasi. Contohnya, anda boleh memasukkan tarikh penciptaan atau tarikh diubah suai atau memaparkan objek sebagai ikon atau senarai. Secara lalai, Access mengisih objek dalam Anak Tetingkap Navigasi mengikut jenis objek dalam tertib abjad menaik, tetapi anda juga boleh mengubah isihan untuk mengikut keperluan anda. Untuk menentukan cara objek dipaparkan dan diisih, lakukan yang berikut:

 • Klik kanan bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi untuk memaparkan menu pintas, kemudian lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk mengubah cara objek dipaparkan, tuding ke Lihat Ikut, kemudian klik sama ada Perincian, Ikon atau Senarai.

  • Untuk melihat semua kumpulan dalam pangkalan data, klik Tunjukkan semua kumpulan.

  • Untuk mengubah tertib isihan untuk objek, tuding ke Isih ikut dan kemudian pilih opsyen pengisihan.

  • Untuk mengisih secara manual dan menyesuaikan tertib paparan, klik Isih Ikut, kemudian klik Alih Keluar Isih Automatik.

Halaman Atas

Mencari objek dalam pangkalan data

Semasa anda menaip teks dalam kotak carian , Office Access 2007 mencari dalam kategori untuk sebarang Kumpulan yang mengandungi objek atau pintasan objek yang memenuhi istilah carian anda. Sebarang Kumpulan yang tidak mengandungi padanan diruntuhkan.

Nota: Access mencari objek hanya dalam kategori dan kumpulan yang sedang dipaparkan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Petua: Untuk mencari objek khusus dalam keseluruhan pangkalan data, pilih salah satu kategori yang dipratentukan dalam Anak Tetingkap Navigasi, seperti Jadual dan Pandangan Berkaitan atau Jenis Objek. Ini membantu memastikan bahawa semua kumpulan kelihatan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Gunakan kotak Carian untuk mencari objek pangkalan data atau pintasan

 1. Jika kotak Carian masih belum kelihatan di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan bar menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Bar Carian.

 2. Taipkan sama ada sebahagian atau nama lengkap objek atau pintasan dalam kotak Bar Carian.

  Bar Carian dalam Anak Tetingkap Navigasi

  Semasa anda menaip aksara, Access mencari dan menyingkirkan sebarang tajuk kumpulan yang tidak mengandungi padanan.

 3. Untuk melaksanakan carian lain, klik Buang Untaian carian Butang Buang Untaian Carian atau tekan BACKSPACE untuk memadam aksara, dan kemudian taipkan teks baru yang anda ingin Cari.

  Nota: Apabila anda mengosongkan kotak Bar Carian, Anak Tetingkap Navigasi sekali lagi memaparkan semua objek yang tersedia.

Halaman Atas

Mencipta dan mengubah suai kategori dan kumpulan tersuai

Apabila anda mencipta pangkalan data baru tanpa menggunakan templat, Office Access 2007 secara automatik mencipta kategori tersuai, yang memaparkan satu kumpulan yang mengandungi semua objek yang ditakrifkan dalam pangkalan data. Anda boleh menamakan semula kategori tersuai, mencipta kumpulan tersuai yang lebih banyak di dalamnya dan memperuntukkan objek untuk Kumpulan tersebut. Lalai pengisihan opsyen untuk Kumpulan ialah Semua jadual.

Apabila anda melihat kategori dan kumpulan tersuai dari Anak Tetingkap Navigasi, anda sentiasa melihat pintasan ke objek. Pintasan boleh dikenal pasti dengan anak panah kecil di sebelah penjuru bawah kiri ikon objek.

Pintasan dalam pandangan kategori tersuai

Apabila anda membuka pintasan, anda membuka objek yang ia menuding ke. Walau bagaimanapun, jika anda memadamkan pintasan, Office Access 2007 tidak akan memadamkan objek dalam pangkalan data yang pintasan menuding ke. Anda juga boleh menyembunyikan dan menamakan semula pintasan tanpa mengubah data yang pintasan tuding ke dalam pangkalan data.

Salah satu cara untuk menyesuaikan objek dalam pangkalan data adalah dengan mencipta kategori tersuai. Contohnya, anda boleh mencipta kategori tersuai apabila anda ingin mencipta borang dengan jenis butang atau pautan khusus yang anda boleh gunakan untuk menavigasi pangkalan data. Apabila anda mencipta kategori tersuai, ia digunakan pada pangkalan data semasa sahaja. Anda tidak boleh memindahkan kategori dan kumpulan tersuai ke pangkalan data lain. Anda boleh mencipta kategori tersuai sama ada dengan menamakan semula kategori Tersuai lalai yang disediakan Access atau dengan mencipta kategori tersuai baru. Mengehadkan bilangan kategori dan kumpulan tersuai dalam pangkalan data anda boleh memudahkan pencarian data.

Nota: Walaupun anda boleh mengalih keluar objek daripada kategori atau kumpulan tersuai, anda tidak boleh mengalih keluar objek daripada kategori atau kumpulan yang dipratentukan.

Gunakan kotak dialog Opsyen Navigasi untuk mencipta dan menguruskan kategori dan kumpulan tersuai. Kotak dialog memaparkan senarai semua kategori yang telah ditakrifkan dalam pangkalan data dan menunjukkan kumpulan bagi kategori terpilih.

Mencipta kategori tersuai

Apabila anda mencipta kategori tersuai baru, Kumpulan bernama Objek yang tidak ditugaskan dan 1 Kumpulan tersuai dicipta untuk kategori tersebut. Secara lalai, Office Access 2007 letakkan sebarang objek dalam Kumpulan Objek yang tidak ditugaskan . Sebaliknya, Semua objek dalam kategori yang tidak diperuntukkan kepada sebarang Kumpulan dipaparkan dalam Kumpulan Objek yang tidak ditugaskan dalam anak tetingkap navigasi.

 1. Untuk mencipta kategori baru, klik kanan pada menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen Navigasi.

 2. Di bawah Kategori, klik Tambah Item.

  Kategori baru muncul di bawah Kategori dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 3. Taipkan nama untuk kategori baru, kemudian tekan ENTER.

Menamakan semula kategori tersuai

Jika kategori tersuai yang tidak digunakan tersedia, anda boleh menamakannya semula dan bukannya menambah kategori tersuai baru.

 1. Untuk menamakan semula kategori baru, klik kanan pada menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen Navigasi.

 2. Di bawah Kategori, klik Tersuai, kemudian klik Menamakan Semula Item.

 3. Taipkan nama baru untuk kategori, kemudian tekan ENTER.

Selepas anda mencipta atau menamakan semula kategori tersuai, anda perlu mencipta kumpulan tersuai di bawah setiap kategori tersuai.

Access secara automatik mencipta Kumpulan Tersuai 1 dan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan di bawah setiap kategori baru. Objek yang tidak diperuntukkan pada kumpulan secara automatik dimasukkan ke dalam kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan. Anda boleh sama ada mencipta kumpulan tersuai baru atau menamakan semula kumpulan Kumpulan Tersuai 1 kepada nama yang anda pilih.

Mencipta kumpulan tersuai

 1. Untuk mencipta kumpulan tersuai baru, klik kanan pada menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen Navigasi.

 2. Di bawah Kumpulan untuk nama kategori, klik Tambah Kumpulan.

 3. Taipkan nama untuk kategori baru, kemudian tekan ENTER.

Menamakan semula kumpulan tersuai

 1. Untuk menamakan semula kumpulan tersuai, klik kanan pada menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen Navigasi.

 2. Di bawah Kumpulan untuk nama kategori, klik kumpulan tersuai, kemudian klik Namakan Semula Kumpulan.

 3. Taipkan nama baru untuk kumpulan, kemudian tekan ENTER.

Selepas anda mencipta kumpulan tersuai dalam kategori tersuai, tambahkan atau alihkan objek seperti jadual ke dalam kumpulan tersuai.

Halaman Atas

Menambah objek pada kumpulan tersuai

Anda boleh menambah objek pada kumpulan tersuai dalam beberapa cara lain seperti menyeret objek untuk mencipta pintasan, menyalin dan menampal dan mengimport objek daripada sumber luaran. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk memotong objek daripada kumpulan, sila ambil perhatian bahawa ini boleh menyebabkan masalah. Kami tidak mengesyorkan memotong objek kerana pangkalan data adalah satu set komponen yang bekerja bersama-sama dan jika satu objek dipadam daripada set komponen tersebut, ia boleh merosakkan sebahagian atau semua fungsi pangkalan data.

 • Untuk menambah atau mengalihkan objek dalam pangkalan data ke dalam kumpulan tersuai, klik anak panah juntai bawah di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik kumpulan tersuai yang anda cipta.

 • Di bawah Objek yang Tidak Ditugaskan, klik kanan objek yang anda ingin tambah atau alihkan.

 • Klik Tambah ke kumpulan pada menu pintas, kemudian klik kumpulan tersuai yang anda ingin tambahkan objek.

Menyalin dan menampal objek

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek yang anda ingin salin, kemudian klik Salin.

 • Klik kanan Kumpulan dalam anak tetingkap navigasi yang anda ingin tampalkan objek, dan kemudian klik tampal. Anda juga boleh menampal objek dalam anak tetingkap navigasi pangkalan data lain yang dibuka dalam Office Access 2007.

Mengimport jadual daripada pangkalan data lain atau data daripada program lain (seperti fail teks dan buku kerja Microsoft Office Excel) adalah cara lain untuk menambah objek pada pangkalan data anda. Untuk maklumat lanjut mengenai cara mengimport data luaran, lihat pautan dalam seksyen Lihat Juga artikel ini.

Halaman Atas

Mengalih keluar dan memulihkan pintasan dalam kumpulan tersuai

Apabila anda melihat objek tersuai dalam Anak Tetingkap Navigasi, anda sebenarnya melihat pintasan ke objek tersebut. Ikon objek dengan anak panah kecil di sebelah penjuru kiri bawah menunjukkan bahawa ia adalah pintasan atau penuding ke objek sebenar.

Pintasan dalam pandangan kategori tersuai

Jika anda mengalih keluar atau memadam pintasan dari Anak Tetingkap Navigasi, anda hanya mengalih keluar penuding untuk objek itu dan tidak mengalih keluar objek daripada pangkalan data. Apabila pintasan objek dialih keluar daripada kumpulan tersuai dalam Anak Tetingkap Navigasi, rujukan kepada objek dialih keluar daripada kumpulan tersuai dan objek muncul dalam kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 • Untuk mengalih keluar pintasan, klik kanan objek dalam Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Alih Keluar.

 • Untuk memulihkan pintasan bagi objek, seret objek dari kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan dalam Anak Tetingkap Navigasi ke kumpulan tersuai.

Penting: Walaupun anda boleh memadam (iaitu, mengalih keluar secara kekal) kumpulan yang dipratentukan dan kumpulan tersuai, kami tidak mengesyorkan anda berbuat demikian kerana ia boleh menyebabkan masalah dalam pangkalan data. Pangkalan data adalah set komponen yang bekerja bersama-sama dan jika satu objek dipadam daripada set komponen tersebut, ia boleh merosakkan sebahagian atau semua kefungsian pangkalan data.

Halaman Atas

Menyembunyikan objek dan kumpulan

Menyembunyikan objek atau kumpulan boleh menjadi opsyen yang lebih baik berbanding memadamnya apabila objek atau kumpulan tersebut tidak digunakan atau anda ingin mengehadkan capaian kepadanya. Menyembunyikan objek tidak mengubah pangkalan data, manakala memadam objek atau kumpulan (walaupun ia adalah pendua) boleh merosakkan sebahagian atau semua kefungsian pangkalan data.

Untuk menyembunyikan objek atau kumpulan dalam Anak Tetingkap Navigasi, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menyembunyikan objek, klik kanan objek tersebut, kemudian klik Sembunyikan dalam Kumpulan ini.

 • Untuk menyembunyikan seluruh kumpulan, klik kanan kumpulan itu, kemudian klik Sembunyi.

Untuk menyembunyikan objek atau kumpulan yang kelihatan malap dalam Anak Tetingkap Navigasi, lakukan yang berikut:

 1. Klik kanan bar menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen navigasi.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Navigasi, kosongkan kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Memperagakan objek dan kumpulan

Untuk memaparkan objek atau kumpulan tersembunyi tanpa menyediakan capaian padanya, lakukan yang berikut:

 • Klik kanan bar menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi, kemudian klik Opsyen Navigasi.

 • Dalam kotak dialog Opsyen Navigasi, pilih kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi, kemudian klik OK.

Jika objek dan kumpulan tersembunyi kelihatan malap dalam Anak Tetingkap Navigasi, ia tidak didayakan. Untuk menjadikan objek atau kumpulan yang dimalapkan ini tersedia dari Anak Tetingkap Navigasi, lakukan yang berikut:

 • Untuk mendayakan objek, klik kanan objek tersebut, kemudian klik Peragakan dalam Kumpulan ini.

 • Untuk memperagakan kumpulan, klik kanan kumpulan, kemudian klik Peraga.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×