Melampirkan fail dan grafik pada rekod dalam pangkalan data anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda menggunakan ciri lampiran dalam Access untuk menambah satu atau lebih fail — dokumen, persembahan, imej dan sebagainya — ke rekod dalam pangkalan data anda. Artikel ini menyediakan maklumat latar belakang dan langkah yang diperlukan untuk mengkonfigurasikan pangkalan data menggunakan lampiran untuk melampirkan dan menguruskan data.

Nota: Kefungsian yang telah dijelaskan dalam artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access.

Dalam artikel ini

Mengapakah saya sepatutnya menggunakan lampiran?

Menambah medan lampiran pada jadual

Melampirkan fail terus pada jadual

Menggunakan lampiran dengan borang dan laporan

Menyimpan fail yang dilampirkan ke lokasi lain

Mengalih keluar fail yang dilampirkan

Menggunakan lampiran tanpa tetikus atau peranti penuding lain

Rujukan lampiran

Mengapakah saya sepatutnya menggunakan lampiran?

Anda boleh menggunakan lampiran untuk menyimpan fail beberapa dalam medan tunggal, dan anda juga boleh menyimpan berbilang jenis fail dalam medan tersebut. Contohnya, katakan anda memiliki pangkalan data kenalan kerja. Anda kini boleh melampirkan resume satu atau lebih rekod untuk setiap kenalan serta gambar setiap kenalan.

Lampiran juga menyimpan data dengan lebih berkesan. Versi terdahulu Access menggunakan teknologi yang dipanggil Pemautan dan Pembenaman Objek (OLE) untuk menyimpan imej dan dokumen. Secara lalai, OLE mencipta peta bit yang sepadan dengan imej atau dokumen. Fail peta bit tersebut boleh menjadi agak besar — sehingga 10 kali lebih besar daripada fail asal. Apabila anda melihat imej atau dokumen dari pangkalan data anda, OLE menunjukkan anda imej peta bit, bukan fail asal. Dengan lampiran, anda membuka dokumen dan fail bukan imej yang lain dalam program induknya, jadi dari dalam Access, anda boleh mencari dan mengedit fail tersebut.

Selain itu, OLE memerlukan program yang dipanggil pelayan OLE berfungsi. Contohnya, jika anda menyimpan fail imej JPEG dalam pangkalan data Access, setiap komputer yang menjalankan pangkalan data tersebut memerlukan program lain yang didaftarkan sebagai pelayan OLE untuk imej JPEG. Sebaliknya, Access menyimpan fail yang dilampir dalam format mereka asli dengan imej sokongan, dan anda tidak perlu memasang perisian tambahan untuk melihat imej dari dalam pangkalan data anda.

Lampiran dan peraturan Reka bentuk pangkalan data

Secara lalai, setiap medan dalam pangkalan data perhubungan mengandungi hanya satu bahagian data. Contohnya, jika medan alamat mengandungi lebih daripada satu alamat, alamat pencarian akan sukar, jika tidak mustahil. Jadi pada pandangan pertama, lampiran kelihatan pemisah peraturan Reka bentuk pangkalan data kerana anda boleh melampirkan fail yang lebih daripada satu-satu bahagian data — untuk medan. Walau bagaimanapun, lampiran tidak memutuskan mana-mana peraturan Reka bentuk, kerana seperti yang anda melampirkan fail pada rekod, Access mencipta satu atau lebih Jadual sistem dan menggunakan jadual tersebut di sebalik tabir untuk menormalkan data anda. Anda tidak boleh melihat atau bekerja dengan jadual tersebut.

Untuk maklumat tentang melihat jadual sistem lain, lihat artikel panduan anak tetingkap navigasi. Untuk maklumat tentang Reka bentuk pangkalan data, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Cara yang anda boleh menggunakan fail yang dilampirkan

Sila ingati garis panduan ini semasa anda bekerja dengan fail yang dilampirkan:

 • Anda hanya boleh melampirkan fail ke pangkalan data yang anda cipta dalam Access dan yang menggunakan format fail .accdb. Anda tidak boleh berkongsi lampiran antara pangkalan data Access (.accdb) dan pangkalan data dalam format fail (.mdb) yang terdahulu.

 • Anda mesti mencipta medan dalam Jadual dan Setkan medan tersebut kepada jenis data lampiran. Selepas anda mengesetkan jenis data kepada lampiran, anda tidak boleh mengubahnya.

 • Anda boleh menyimpan berbilang fail dalam satu rekod. Contohnya, anda boleh menyimpan imej dan fail yang dicipta dengan program pemprosesan perkataan dan hamparan.

 • Anda boleh melampirkan maksimum sebanyak dua gigabait data (saiz maksimum untuk pangkalan data Access). Saiz fail individu tidak boleh melebihi 256 megabait.

 • Anda menggunakan kotak dialog Lampiran untuk menambah, mengedit dan menguruskan lampiran. Anda boleh membuka kotak dialog terus dari medan lampiran dalam jadual dengan mendwiklik pada medan. Jika anda ingin menguruskan lampiran daripada borang atau melihat lampiran daripada laporan, anda menambahkan kawalan lampiran pada borang atau laporan kemudian mengikat kawalan pada medan jadual lampiran dasar.

 • Secara lalai, kawalan lampiran memaparkan imej dan memaparkan ikon program yang sepadan dengan jenis fail lain. Contohnya, katakan anda mempunyai foto, resume, dan lukisan Visio dilampirkan kepada rekod. Apabila anda skrol menerusi lampiran, kawalan memaparkan imej dan memaparkan ikon program untuk dokumen dan lukisan.

 • Apabila anda membuka kotak dialog lampiran dari jadual atau borang, anda boleh menambah, mengalih keluar, mengedit dan menyimpan fail yang dilampirkan. Apabila anda membuka kotak dialog lampiran dari laporan, anda boleh menyimpan fail yang dilampir hanya ke lokasi lain.

 • Access akan memampatkan fail yang dilampir melainkan fail tersebut telah dimampatkan secara asal. Contohnya, fail JPEG dimampatkan dengan program grafik yang menciptanya, jadi Access tidak memampatkannya.

 • Jika program yang digunakan untuk mencipta fail yang dilampir telah dipasang pada komputer anda, anda boleh membuka dan mengedit fail yang dilampir dalam program tersebut.

 • Anda boleh menyimpan fail yang dilampir ke lokasi pada pemacu cakera keras anda atau pada rangkaian. Kemudian anda boleh mengedit lampiran dan pastikan anda menyukai perubahan yang anda lakukan sebelum menyimpan perubahan tersebut kembali ke pangkalan data anda.

 • Anda boleh memanipulasikan lampiran secara programatik.

Langkah dalam seksyen berikut menjelaskan cara untuk menambah dan menguruskan lampiran.

Halaman atas

Menambah medan lampiran pada jadual

Untuk menggunakan lampiran dalam Access, anda mesti menambah terlebih dahulu medan lampiran untuk sekurang-kurangnya satu jadual dalam pangkalan data anda. Access menyediakan dua cara untuk menambah medan lampiran pada jadual. Anda boleh menambah medan dalam pandangan helaian data, atau anda boleh menambahnya dalam pandangan Reka bentuk. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menggunakan teknik kedua-dua.

Menambahkan medan lampiran dalam pandangan Helaian Data

 1. Dengan jadual terbuka dalam pandangan helaian data, klik lajur kosong tersedia yang pertama. Untuk mencari lajur kosong, Cari perkataan Tambah medan baru dalam pengepala lajur.

 2. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah bawah di sebelah Jenis Data, dan kemudian klik lampiran.

  Access mengesetkan jenis data medan kepada Lampiran dan meletakkan ikon dalam baris pengepala medan. Rajah berikut menunjukkan medan Lampiran baru. Lihat ikon klip kertas dalam baris pengepala medan. Secara lalai, anda tidak boleh memasukkan teks dalam baris pengepala medan Lampiran.

  Medan jadual baru disetkan kepada jenis data Lampiran

 3. Simpan perubahan anda.

  Ingat bahawa anda tidak boleh menukar medan baru kepada jenis data yang lain, tetapi anda boleh memadamkan medan jika anda rasa anda buat ralat.

Menambahkan medan lampiran dalam pandangan Reka Bentuk

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Dalam lajur Nama Medan, pilih baris kosong dan masukkan nama untuk medan Lampiran anda.

 3. Dalam baris yang sama, bawah Jenis Data, klik Lampiran.

 4. Simpan perubahan anda.

  Ingat bahawa anda tidak boleh menukar medan baru kepada jenis data yang lain, tetapi anda boleh memadamkan medan jika anda rasa anda buat ralat.

 5. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Pandangan, klik anak panah di bawah butang Pandangan kemudian klik Pandangan Helaian Data untuk membuka jadual yang ingin digunakan.

  Imej Reben Access

  -atau-

  Klik kanan tab dokumen jadual dan klik Pandangan Helaian Data pada menu pintas.

  -atau-

  Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual dan klik Buka pada menu pintas.

 6. Teruskan ke langkah berikut.

Halaman atas

Melampirkan fail terus pada jadual

Selepas anda menambah medan lampiran pada jadual, anda boleh melampirkan fail pada rekod dalam jadual tersebut tanpa perlu mencipta borang entri data. Anda juga boleh melihat lampiran tanpa menggunakan borang, tetapi ingat bahawa apabila anda melihat lampiran terus dari jadual, anda mesti melakukannya dalam program yang telah digunakan untuk mencipta fail atau dalam program yang menyokong jenis fail tersebut. Contohnya, jika anda membuka dokumen Word yang dilampirkan pada jadual, Word juga bermula dan anda melihat dokumen dari dalam Word, Access tidak. Jika Word tidak dipasang pada komputer anda, kotak dialog muncul dan meminta anda untuk memilih program untuk melihat fail.

Menambah lampiran pada jadual

 1. Dalam jadual yang mengandungi medan lampiran anda yang dibuka dalam pandangan Helaian Data, dwiklik medan lampiran.

  Kotak dialog lampiran muncul. Rajah berikut menunjukkan kotak dialog.

  Kotak dialog Lampiran

 2. Klik Tambah. Kotak dialog Pilih fail muncul.

 3. Gunakan senarai Cari dalam untuk menavigasi ke fail yang anda ingin lampirkan pada rekod, pilih fail tersebut, kemudian klik Buka.

  Anda boleh memilih berbilang fail sebarang jenis data yang disokong. Untuk senarai jenis data yang disokong, lihat rujukan lampiran dalam artikel ini.

 4. Dalam kotak dialog Lampiran, klik OK untuk menambahkan fail tersebut pada jadual anda.

  Access menambah fail ke medan dan menambahkan nombor yang menunjukkan lampiran dengan sewajarnya. Rajah berikut menunjukkan medan dengan dua imej yang dilampirkan:

  Medan Lampiran dengan dua bahagian data

 5. Ulangi langkah ini mengikut keperluan untuk menambah fail pada medan semasa atau medan lain dalam jadual anda.

Membuka fail yang dilampirkan dari jadual

 1. Dengan jadual terbuka dalam pandangan Helaian Data, dwiklik sel dalam medan lampiran.

 2. Dalam kotak dialog Lampiran, dwiklik fail yang anda ingin buka.

  –atau–

  Pilih fail dan klik Buka.

  Program yang dikaitkan dengan fail bermula dan membuka fail yang dilampir — Fail Excel dibuka dalam Excel dan seterusnya.

  Sesetengah fail imej mungkin terbuka dalam Microsoft Windows gambar. Jika anda ingin lebih daripada melihat imej, anda boleh klik kanan pada imej dan kemudian klik Edit. Ini memulakan program yang digunakan untuk mencipta fail, jika anda mempunyai program yang dipasang pada komputer anda.

Menyimpan perubahan pada fail yang dilampir

 1. Gunakan program induk untuk mengedit fail anda sebagaimana perlu.

 2. Simpan sebarang perubahan pada fail dan tutup program induk tersebut. Sila ingat bahawa apabila anda mengubah fail yang dilampir, perubahan anda disimpan dalam folder Internet sementara pada pemacu cakera keras anda. Lihat nota di hujung seksyen ini untuk maklumat lanjut mengenai folder tersebut.

 3. Untuk menyimpan perubahan anda secara kekal, kembali ke Access dan dalam kotak dialog Lampiran, klik OK.

  Mesej yang serupa dengan yang berikut muncul:

  Prom untuk menyimpan perubahan yang dibuat pada lampiran

 4. Klik Ya untuk menyimpan perubahan anda.

  Nota: 

  • Apabila anda membuka fail yang dilampir dalam program induknya untuk dilihat atau diedit, Access meletakkan salinan sementara fail tersebut dalam folder sementara. Jika anda mengubah fail dan menyimpan perubahan anda dari dalam program induk, Access menyimpan perubahan anda pada salinan sementara. Apabila anda kembali ke Access dan mengklik OK untuk menutup kotak dialog Lampiran, Access menggesa anda menyimpan fail yang dilampir sekali lagi. Klik Ya untuk menulis fail yang diubah ke pangkalan data anda atau klik Tidak untuk mengekalkan fail dalam pangkalan data anda.

  • Untuk mencari lokasi folder fail sementara anda, ikuti langkah berikut:

   1. Mulakan Windows Internet Explorer.

   2. Pada menu Alat, klik Opsyen Internet.

   3. Pada tab umum , klik seting.

    Kotak dialog seting muncul. Laluan folder muncul dalam seksyen folder Fail Internet sementara .

Halaman atas

Menggunakan lampiran dengan borang dan laporan

Apabila anda perlu menggunakan lampiran bersama borang atau laporan, anda menggunakan kawalan lampiran. Kawalan memaparkan fail imej secara automatik semasa anda bergerak antara rekod dalam pangkalan data. Jika anda melampirkan jenis fail lain, seperti dokumen atau lukisan, kawalan lampiran memaparkan ikon yang sepadan dengan jenis fail tersebut. Contohnya, anda melihat ikon PowerPoint apabila anda melampirkan persembahan dan seterusnya. Kawalan juga membolehkan anda menyemak lalu sebarang fail yang dilampirkan dan membuka kotak dialog Lampiran. Jika anda membuka kotak dialog daripada borang, anda boleh menambah, mengalih keluar, mengedit dan menyimpan lampiran. Jika anda membuka kotak dialog daripada laporan, anda hanya boleh menyimpan lampiran ke pemacu cakera keras anda atau satu lokasi rangkaian kerana laporan direka bentuk untuk baca sahaja.

Langkah-langkah dalam seksyen berikut menjelaskan cara untuk menambahkan kawalan imej pada borang atau laporan serta cara untuk skrol menerusi rekod, melampirkan fail dan melihat lampiran anda. Ingat bahawa anda boleh skrol menerusi lampiran hanya apabila sesuatu rekod mengandungi lebih daripada satu lampiran.

Menambah kawalan lampiran pada borang atau laporan

Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk menambah kawalan lampiran pada borang atau laporan, dan kemudian mengikat kawalan pada medan lampiran dalam Jadual dasar. Anda mengikuti langkah yang sama apabila menambah kawalan lampiran pada borang atau laporan. Sebelum anda bermula, ingat bahawa sekurang-kurangnya satu jadual dalam pangkalan data anda mesti mempunyai medan lampiran. Untuk maklumat mengenai menambahkan medan lampiran, lihat menambah medan lampiran pada jadual terdahulu dalam artikel ini.

Oleh sebab Reka bentuk borang dan laporan boleh boleh proses yang kompleks, langkah dalam seksyen ini menganggap bahawa anda telah mempunyai pangkalan data dengan sekurang-kurangnya satu jadual dan satu borang atau laporan. Untuk maklumat mengenai mencipta jadual, borang atau laporan, lihat artikel berikut:

Menambah kawalan lampiran

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Tambah Senarai Medan Sedia Ada.

  Anak tetingkap Senarai Medan muncul dan menyenaraikan medan yang menyediakan data untuk borang atau laporan. Senarai tersebut menandakan satu medan lampiran dengan menjadikannya boleh kembang (iaitu anda boleh mengklik tanda tambah atau tolak di sebelah medan).

  Rajah berikut menunjukkan medan lampiran lazim dalam anak tetingkap Senarai Medan.

  Medan Lampiran dalam anak tetingkap tugas Senarai Medan

 3. Seretkan seluruh medan lampiran dari senarai tersebut ke borang anda — item induk dan anak — dan lepaskannya di lokasi yang anda inginkan pada borang anda.

  Access meletakkan kawalan lampiran pada borang anda dan mengikatkannya pada medan jadual untuk anda.

 4. Klik kanan kawalan dan klik Sifat untuk memaparkan helaian sifat untuk kawalan sebagaimana perlu. Setkan atau ubah sifat kawalan supaya sepadan dengan bahagian lain borang atau laporan anda.

 5. Simpan perubahan anda, kemudian klik kanan tab dokumen dan klik sama ada Pandangan Borang atau Pandangan Laporan untuk membuka borang atau laporan untuk dilihat.

  Jika medan dasar mengandungi fail imej, kawalan memaparkan fail tersebut. Jika medan mengandungi fail jenis lain, seperti dokumen Word atau persembahan PowerPoint, kawalan memaparkan ikon yang bersesuaian bagi jenis fail tersebut.

Menguruskan lampiran menggunakan borang

Selepas anda menambahkan kawalan lampiran pada borang, anda boleh mengedit, mengalih keluar dan menyimpan fail secara terus dari borang tersebut. Apabila sesuatu rekod mengandungi beberapa lampiran, anda juga boleh skrol menerusi fail yang dilampirkan yang anda tidak boleh lakukan apabila bekerja dengan jadual.

Nota: Individu yang mereka bentuk borang mungkin tidak menjadikan borang tersebut baca sahaja. Dalam keadaan ini, anda boleh menggunakan kotak dialog Lampiran hanya untuk menyimpan fail yang dilampir pada pemacu cakera keras anda atau pada lokasi di rangkaian anda.

Melampirkan fail

 1. Buka borang yang memaparkan lampiran anda dan cari rekod yang anda ingin lampirkan fail padanya.

 2. Pilih kawalan lampiran — kawalan yang diikat pada medan Lampiran.

  Bar alat Mini muncul: Bar alat mini Lampiran

  Nota: Jika anda menambah kawalan lampiran pada seksyen helaian data borang pisah, Bar alat Mini tidak akan muncul. Untuk maklumat lanjut mengenai borang pisah, lihat artikel mencipta borang pisah.

 3. Klik butang Lihat Lampiran (ikon klip kertas) untuk membuka kotak dialog Lampiran.

 4. Dalam kotak dialog tersebut, klik Tambah.

  Kotak dialog Pilih Fail muncul.

 5. Gunakan senarai Cari dalam untuk menavigasi ke fail yang anda ingin lampirkan, kemudian klik Buka.

 6. Ulangi langkah 4 dan 5 sebagaimana diperlukan untuk melampirkan lebih banyak fail.

Skrol menerusi fail yang dilampir

Nota: Langkah-langkah dalam seksyen ini digunakan pada borang dan laporan.

 1. Buka borang atau laporan yang memaparkan lampiran anda.

 2. Navigasi ke rekod yang mengandungi fail yang dilampir.

 3. Klik kawalan imej yang memaparkan fail yang dilampir.

  Bar alat Mini muncul.

 4. Klik anak panah Belakang (kiri) atau Hadapan (kanan) untuk skrol menerusi fail yang dilampir. Jika anda ingin mengetahui nama fail, klik butang Lihat Lampiran untuk membuka kotak dialog Lampiran. Nama fail yang dilampir muncul dalam senarai Lampiran.

Halaman atas

Menyimpan fail yang dilampirkan ke lokasi lain

Langkah-langkah dalam seksyen ini digunakan pada jadual, borang dan laporan. Anda boleh menyimpan sama ada satu atau semua fail yang dilampir pada rekod di lokasi pada pemacu cakera keras atau rangkaian anda. Ingat bahawa apabila anda memilih untuk menyimpan semua fail, anda tidak boleh memilih untuk menyimpan sebahagian daripada fail —anda mesti menyimpan kesemuanya. Untuk menyimpan fail mengikut pilihan, anda perlu melakukannya satu demi satu.

 • Buka jadual, borang atau laporan yang mengandungi lampiran anda kemudian buka kotak dialog Lampiran.

Buka kotak dialog lampiran dari jadual

 • Buka jadual dalam pandangan Helaian Data, kemudian dwiklik medan lampiran yang mengandungi lampiran yang anda ingin simpan.

Membuka kotak dialog lampiran dari borang atau laporan

 1. Buka borang atau laporan yang memaparkan lampiran anda.

 2. Navigasi ke rekod yang mengandungi fail yang dilampir.

 3. Klik kawalan imej yang memaparkan fail yang dilampir.

  Bar alat Mini muncul.

 4. Klik butang Lihat Lampiran.

Menyimpan lampiran tunggal

 1. Dalam kotak dialog Lampiran, klik Simpan Sebagai.

  Kotak dialog Simpan Lampiran muncul.

 2. Gunakan senarai Simpan dalam untuk menavigasi ke lokasi baru untuk fail anda, kemudian klik Simpan.

Menyimpan semua lampiran

 1. Dalam kotak dialog Lampiran, klik Simpan Semua.

  Kotak dialog Simpan Lampiran muncul.

 2. Gunakan senarai Cari dalam untuk menavigasi ke lokasi baru untuk fail anda, kemudian klik Simpan.

Halaman atas

Mengalih keluar fail yang dilampirkan

Langkah-langkah dalam seksyen ini digunakan pada jadual dan borang.

Mengalih keluar lampiran

 1. Dwiklik medan lampiran dalam jadual anda untuk membuka kotak dialog Lampiran.

  –atau–

  Dalam borang anda (dalam pandangan Tataletak atau pandangan Borang), navigasi ke rekod yang mengandungi lampiran yang anda ingin alih keluar dan klik butang Lihat Lampiran pada bar alat Mini untuk membuka kotak dialog.

 2. Dalam kotak dialog Lampiran, pilih fail yang anda ingin padam dan klik Alih Keluar.

Halaman atas

Menggunakan lampiran tanpa tetikus atau peranti penuding lain

Seksyen berikut menjelaskan cara untuk menggunakan papan kekunci anda untuk menempatkan fokus pada Anak Tetingkap Navigasi dan membuka jadual, borang atau laporan yang mengandungi fail yang dilampir. Langkah-langkah ini juga menjelaskan cara menyemak lalu fail yang dilampir dan membuka kotak dialog Lampiran.

Membuka jadual, borang atau laporan dari Anak Tetingkap Navigasi.

 1. Tekan F11.

  Nota: Jika Anak Tetingkap Navigasi ditutup, menekan F11 akan membukanya dan menempatkan fokus dalam anak tetingkap. Jika Anak Tetingkap Navigasi terbuka, menekan F11 akan menutupnya. Anda mesti menekan F11 sekali lagi untuk membuka anak tetingkap dan menganjak fokus kepadanya.

 2. Gunakan kekunci ANAK PANAH ATAS dan ANAK PANAH BAWAH untuk memilih jadual, borang atau laporan yang anda ingin buka.

 3. Tekan ENTER untuk membuka objek yang dipilih.

  Jika anda membuka jadual, Access meletakkan kursor dalam medan pertama jadual tersebut. Jika anda membuka borang atau laporan, Access menempatkan fokus dalam medan pertama.

Melihat lampiran daripada jadual

 1. Gunakan kekunci anak panah untuk mengalih kursor ke medan lampiran yang anda inginkan sebagaimana perlu.

 2. Tekan SPACEBAR.

  Kotak dialog Lampiran muncul.

 3. Tekan kekunci TAB untuk bergerak antara butang dalam kotak dialog dan untuk beralih dari butang ke senarai fail yang dilampir bawah Lampiran.

  Nota: Rekod mungkin mengandungi lebih daripada satu lampiran. Jika anda perlu memilih lampiran daripada senarai dua tau lebih fail, tekan kekunci TAB untuk beralih ke senarai fail kemudian gunakan kekunci anak panah untuk memilih fail yang anda inginkan. Kemudian, tekan kekunci TAB untuk kembali ke butang dan pilih tindakan yang anda inginkan.

 4. Setelah anda memilih fail dan butang yang anda inginkan, tekan ENTER.

 5. Apabila anda selesai, tekan kekunci TAB atau gunakan ANAK PANAH ATAS dan ANAK PANAH BAWAH untuk memilih OK, kemudian tekan ENTER.

Skrol menerusi lampiran dari borang atau laporan

Langkah ini digunakan hanya jika anda mempunyai Microsoft Natural Keyboard dan apabila rekod mengandungi lebih daripada satu lampiran.

 1. Tekan kekunci TAB untuk mengalihkan fokus kepada kawalan lampiran sebagaimana perlu. Secara lalai, Access menyerlahkan kawalan dan label yang dikaitkan dengan kawalan, jika label tersebut wujud.

 2. Tekan kekunci aplikasi.

  Menu pintasan muncul.

 3. Tekan kekunci TAB atau gunakan kekunci anak panah untuk memilih sama ada depan atau ke belakang, dan kemudian tekan ENTER.

 4. Ulangi langkah 2 sebagaimana diperlukan untuk skrol antara fail yang dilampir.

Buka kotak dialog Lampiran dari borang atau laporan

Langkah ini digunakan hanya jika anda mempunyai Microsoft Natural Keyboard.

 1. Tekan kekunci TAB untuk mengalihkan fokus kepada kawalan lampiran sebagaimana perlu. Secara lalai, Access menyerlahkan kawalan dan label yang dikaitkan dengan kawalan, jika label tersebut wujud.

 2. Tekan kekunci aplikasi.

  Menu pintasan muncul.

 3. Tekan kekunci TAB atau gunakan kekunci anak panah untuk memilih Pandangan lampiran, dan kemudian tekan ENTER.

  Kotak dialog Lampiran muncul.

 4. Tekan kekunci TAB untuk bergerak antara butang dalam kotak dialog dan untuk beralih dari butang ke senarai fail yang dilampir bawah Lampiran (Dwiklik untuk edit).

  Rekod mungkin mengandungi lebih daripada satu lampiran. Jika anda perlu memilih lampiran daripada senarai dua tau lebih fail, tekan kekunci TAB untuk beralih ke senarai fail kemudian gunakan kekunci anak panah untuk memilih fail yang anda inginkan. Kemudian, tekan kekunci TAB untuk kembali ke butang dan pilih tindakan yang anda inginkan.

 5. Setelah anda memilih fail dan butang yang anda inginkan, tekan ENTER.

 6. Apabila anda selesai, tekan kekunci TAB atau gunakan kekunci anak panah untuk memilih OK, kemudian tekan ENTER.

Halaman atas

Rujukan lampiran

Seksyen berikut menyediakan maklumat rujukan mengenai lampiran, termasuk imej dan format fail dokumen yang disokong lampiran, konvensyen penamaan fail dan beberapa maklumat mengenai melampirkan fail pada rekod secara programatik.

Format fail imej yang disokong

Access menyokong format fail grafik berikut secara asal, maksudnya kawalan lampiran memaparkannya tanpa memerlukan perisian tambahan.

BMP (Peta Bit Windows)

RLE (Peta Bit Pengekodan Kepanjangan Jalan)

DIB (Peta Bit Bebas Peranti)

GIF (Format Saling Tukar Grafik )

JPEG, JPG, JPE (Kumpulan Pakar Fotografi Bergabung)

EXIF (Format Fail Boleh Tukar)

PNG (Grafik Rangkaian Mudah Alih)

TIFF, TIF (Format Fail Imej Bertag)

ICON, ICO (Ikon)

WMF (Metafail Windows)

EMF (Metafail Dipertingkat)

Format disokong untuk dokumen dan fail lain

Sebagai peraturan, anda boleh melampirkan sebarang fail yang dicipta dengan salah satu program Microsoft Office. Anda juga boleh melampirkan fail log (.log), fail teks (.text, .txt), dan dimampatkan .zip fail.

Konvensyen penamaan fail

Nama fail yang dilampir anda boleh mengandungi sebarang aksara Unikod yang disokong oleh sistem fail NTFS yang digunakan dalam Microsoft Windows NT (NTFS). Di samping itu, nama fail mesti mematuhi garis panduan berikut:

 • Nama tidak boleh melebihi 255 aksara, termasuk sambungan nama fail.

 • Nama tidak boleh mengandungi aksara berikut: tanda tanya (?), tanda petikan ("), garis miring ke hadapan atau ke belakang (/ \), tanda kurung pembuka atau penutup (< >), asterisk (*), bar atau paip menegak (|), kolon (:) atau tanda perenggan (¶).

Jenis fail yang dimampatkan Access

Apabila anda melampirkan sebarang fail berikut pada pangkalan data, Access memampatkannya jika ia belum dimampatkan secara asal.

Sambungan Fail

Dimampatkan?

Sebab

.jpg, .jpeg

Tidak

Sudah dimampatkan

.gif

Tidak

Sudah dimampatkan

.png

Tidak

Sudah dimampatkan

.tif, .tiff

Ya

.exif

Ya

.bmp

Ya

.emf

Ya

.wmf

Ya

.ico

Ya

.zip

Tidak

Sudah dimampatkan

.cab

Tidak

Sudah dimampatkan

.docx

Tidak

Sudah dimampatkan

.xlsx

Tidak

Sudah dimampatkan

.xlsb

Tidak

Sudah dimampatkan

.pptx

Tidak

Sudah dimampatkan

Format fail yang disekat

Access menyekat jenis fail yang dilampir berikut. Pada masa ini, anda tidak boleh membuka sekatan sebarang jenis fail yang disenaraikan di sini.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Melampirkan fail pada rekod secara programatik

Access mendedahkan model objek dan pengaturcaraan antara muka untuk melampirkan fail pada rekod secara programatik menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) kod. Untuk maklumat mengenai melampirkan fail secara programatik, lihat artikel "LoadFromFile" dan "SaveToFile," pada rangkaian pembangun Microsoft — https://msdn.microsoft.com.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×