Masukkan atau mengedit data dalam kawalan atau lajur yang menyokong teks beraneka

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh memasukkan, mengedit dan memformatkan data medan memo dalam pangkalan data Microsoft Office Access 2007 . Walaupun medan memo tidak baru Access, anda kini boleh menggunakan pemformatan pada teks yang ia mengandungi teks beraneka. Pemformatan teks beraneka menyediakan jenis pemformatan tersedia dalam program Sistem Microsoft Office 2007 lain, seperti Microsoft Office Word 2007 dan Microsoft Office PowerPoint 2007. Contohnya, anda boleh membuatkan teks tebal atau bergaris bawah, anda boleh menggunakan fon yang berbeza kepada perkataan berasingan atau aksara dan anda boleh mengubah warna teks.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami pemformatan teks beraneka

Mendayakan pengeditan teks beraneka dalam Jadual

Menambah teks untuk medan memo

Menggunakan pemformatan data memo teks beraneka

Mendayakan teks beraneka pemformatan bagi kawalan dalam borang dan laporan

Mendayakan teks beraneka pengeditan secara manual

Memahami pemformatan teks beraneka

Dalam Office Access 2007, anda boleh mengesetkan medan memo untuk menyokong pemformatan teks beraneka. Anda boleh menggunakan teks beraneka pemformatan memo data dalam Jadual dan set hasil pertanyaan, dan juga data dalam sebarang teks kotak dalam borang dan laporan yang anda mengikat medan memo dalam jadual anda.

Di sebalik tabir, Office Access 2007 digunakan Bahasa penanda hiperteks (HTML) pemformatan kod untuk data anda. Access menggunakan HTML kerana ia memberikan Ijazah keserasian dengan medan teks beraneka dalam senarai Windows SharePoint Services 3.0 yang lebih besar.

Imej Reben Access

Halaman Atas

Mendayakan pengeditan teks beraneka dalam Jadual

Anda boleh mendayakan pengeditan teks beraneka hanya untuk medan jadual yang disetkan kepada jenis data Memo dalam jadual pangkalan data Office Access 2007 . Selepas anda menambah medan memo untuk jadual, anda mendayakan pemformatan dengan mengesetkan sifat Format teks untuk medan teks beraneka. Langkah berikut menerangkan cara untuk menambahkan medan Memo Jadual, dayakan teks beraneka pemformatan untuk medan tersebut, dan kemudian gunakan pemformatan untuk sebahagian atau semua rekod. Langkah ini digunakan untuk pangkalan data yang dicipta dalam Office Access 2007 format dan juga untuk pangkalan data yang dicipta dalam versi terdahulu Access (fail .mdb) yang anda buka dalam atau menukar kepada Office Access 2007 format. Perhatikan bahawa langkah ini tidak digunakan untuk projek (fail .adp) atau data halaman capaian.

Nota: Apabila anda cuba dayakan pengeditan teks beraneka untuk jadual sedia ada, anda mungkin mendapati bahawa jadual mempunyai Tambah sahaja sifat didayakan. Untuk mendayakan pemformatan untuk medan teks beraneka, anda mesti pastikan sifat Tambah hanya untuk jadual dinyahdayakan. Jika tidak, Access menyembunyikan teks dalam medan apabila anda meletakkan kursor anda dalam medan tersebut atau dalam sebarang kawalan borang yang terikat kepada medan tersebut.

Tunjukkan cara untuk menyahdayakan sifat Tambah sahaja

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Pilih medan Memo yang anda ingin ubah dan di bahagian bawah Reka bentuk Jadual, pada tab umum , skrol ke bawah ke sifatyOnl Tambah.

 3. Klik medan di sebelah sifat dan pilih tiada daripada senarai.

Menambah medan memo dalam pandangan helaian data

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin ubah. Ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 2. Pilih medan kosong (berwarna sel yang membaca Tambah medan baru). Rajah berikut menunjukkan medan kosong:

  Medan baru dalam helaian data

 3. Dwiklik pengepala medan dan masukkan nama untuk medan baru.

 4. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah bawah di sebelah Jenis Data (senarai di atas Kumpulan), dan pilih Memo.

Menambah medan memo dalam pandangan Reka bentuk

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Dalam lajur Nama medan , masukkan nama untuk medan baru anda.

 3. Dalam lajur Jenis Data , klik sel untuk baris tersebut dan kemudian pilih Memo daripada senarai.

 4. Simpan perubahan anda.

Mendayakan pengeditan teks beraneka untuk medan memo

Nota: Terdapat tiada perintah yang tersedia pada reben, yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent, untuk mendayakan pengeditan untuk medan Memo teks beraneka.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Dalam seksyen bawah pada grid Reka bentuk Jadual, di bawah Sifat medan, kemudian klik tab umum .

 3. Klik senarai di sebelah kotak sifat Format teks , dan kemudian klik Teks beraneka.

 4. Simpan Jadual Imej Butang .

 5. Tukar kepada pandangan helaian data Imej Butang dan ikuti langkah dalam seksyen berikut untuk memasukkan beberapa data dalam medan.

Halaman Atas

Menambah teks untuk medan memo

Menambah teks kepada medan memo lebih kurang sama seperti menambah teks dalam sebarang program pemprosesan perkataan — anda meletakkan kursor dalam kotak medan atau teks jadual dan mula menaip. Operasi teks lain, seperti menyalin, memotong dan menampal, juga menggunakan kawalan biasa. Langkah dalam seksyen ini menerangkan cara untuk memasukkan teks dan menjalankan operasi biasa.

Masukkan teks dalam medan memo dalam Jadual

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang mengandungi medan memo. Ini membuka jadual dalam pandangan helaian data.

 2. Klik medan memo, klik sekali lagi untuk meletakkan kursor anda, dan kemudian taipkan teks anda.

  Bagaimanakah saya tahu sama ada saya Cari di medan memo?

  1. Dengan jadual terbuka dalam pandangan helaian data, klik tab helaian data .

  2. Alihkan penuding daripada medan untuk medan (Gunakan tetikus anda, kekunci TAB atau kekunci anak panah kiri dan kanan), dan dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , Nota jenis data yang muncul dalam senarai Jenis Data di atas Kumpulan.

 3. Masukkan, mengubah atau memformatkan teks seperti yang diperlukan. Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan, lihat seksyen gunakan pemformatan data memo teks beraneka, dalam artikel ini.

 4. Untuk melakukan perubahan anda ke pangkalan data, letakkan penuding di dalam medan jadual yang lain.

  Pintasan papan kekunci SHIFT + ENTER.

  –atau–

  Pada rumah tab, dalam Kumpulan rekod , klik Simpan.

  Imej Reben Access

Masukkan teks dalam borang

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik borang yang anda ingin gunakan. Ini membuka borang dalam pandangan borang.

 2. Letakkan kursor dalam kawalan teks dan kemudian taipkan, mengubah atau memformatkan teks seperti yang diperlukan. Untuk maklumat lanjut mengenai pemformatan, lihat gunakan pemformatan data memo teks beraneka, dalam artikel ini.

 3. Untuk melakukan perubahan anda ke pangkalan data, pada rumah tab, dalam Kumpulan rekod , klik Simpan rekod. Secara alternatif, anda boleh tekan SHIFT + ENTER.

Menyalin, memotong dan menampal teks dalam Jadual atau borang

 1. Serlahkan teks yang anda ingin Salin atau potong.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik Salin Imej Butang atau memotong Imej butang . Secara alternatif, anda boleh menekan CTRL + C untuk menyalin atau tekan CTRL + X untuk memotong.

 3. Menampal teks ke mana-mana lokasi logik, seperti medan memo dalam Jadual lain atau borang, dokumen Word, lembaran kerja Microsoft Office Excel 2007 , mesej e-mel atau lokasi lain dalam kotak teks anda. Kemudian klik tampal Imej Butang . Secara alternatif, anda boleh menekan CTRL + V untuk menampal.

Halaman Atas

Menggunakan pemformatan data memo teks beraneka

Jika anda telah gunakan program Office yang lain, anda mungkin mempunyai beberapa pengalaman pemformatan data. Alat pemformatan dalam Access berfungsi seperti alat dalam program lain. Contohnya, Access menggunakan butang standard untuk memformat dan menjajarkan teks dan pemformatan teks beraneka. Rajah ini menunjukkan perintah pemformatan:

Imej Reben Access

Rajah ini menunjukkan perintah untuk pemformatan teks beraneka:

Imej Reben Access

Anda boleh menggunakan perintah pada borang dibuka dalam pandangan borang pemformatan, dan anda boleh menggunakan set kurang daripada perintah pada borang terbuka dalam pandangan tataletak. Walau bagaimanapun, apabila anda menggunakan format untuk medan memo dalam pandangan tataletak, pemformatan yang anda gunakan akan mempengaruhi semua teks dalam medan kerana anda sedang menggunakan format untuk kawalan, tidak kepada teks. Anda tidak boleh memformatkan aksara individu atau blok teks apabila anda bekerja dalam pandangan tataletak. Senarai berikut mengandungi contoh cara anda boleh menggunakan pemformatan pada beberapa objek yang terbuka dalam pandangan pelbagai.

 • Borang terbuka dalam pandangan borang    Anda boleh menggunakan pemformatan sebahagian atau semua teks dalam medan memo. Perintah pemformatan muncul dalam fon dan Teks beraneka Kumpulan tab rumah dan dalam bar alat Mini yang muncul apabila anda menyerlahkan sebahagian atau semua teks dalam medan.

 • Buka borang dalam pandangan tataletak    Anda boleh menggunakan nombor yang lebih kecil daripada perintah, dan perubahan anda menggunakan kotak teks yang memaparkan data. Sebarang teks yang muncul dalam yang kawalan kemudian menganggap format baru. Anda boleh menggunakan format yang berbeza kepada teks, tetapi anda tidak boleh membuat asal format yang digunakan untuk kawalan. Contohnya, jika anda mengesetkan kotak teks untuk memaparkan teks dalam italik, anda boleh menjadikan teks tebal atau mengubah warna bahagian tetapi kawalan sentiasa memaparkan teks anda dalam italik. Jika anda cuba mengalih keluar italik yang, anda boleh berbuat demikian semasa dalam rekod yang terbuka. Walau bagaimanapun, Access mengalih keluar perubahan anda apabila anda menavigasi keluar rekod. Anda tidak boleh memformatkan huruf individu atau blok teks semasa bekerja dalam pandangan tataletak.

 • Jadual atau hasil pertanyaan set terbuka dalam pandangan helaian data    Perintah pemformatan muncul dalam fon dan Teks beraneka Seksyen tab rumah dan dalam bar alat Mini yang muncul apabila anda menyerlahkan sebahagian atau semua teks dalam medan.

 • Buka laporan dalam pandangan tataletak    Seperti borang terbuka dalam pandangan tataletak, Office Access 2007 menyediakan bilangan perintah yang lebih kecil dan sebarang perubahan yang anda lakukan menggunakan medan memo keseluruhan. Anda tidak boleh memformatkan huruf individu atau blok teks semasa bekerja pada laporan dalam pandangan tataletak.

Jika anda baru menggunakan pemformatan, Jadual berikut menyenaraikan perintah dalam Kumpulan fon dan menerangkan cara untuk menggunakannya. Ingat bahawa perintah yang anda lihat dalam pelbagai Kumpulan pada reben Office Fluent boleh berubah, bergantung pada pandangan yang anda gunakan.

Perintah pemformatan

Name

Gunakan

Imej Butang

Fon

Pilih fon. Secara lalai, Office Access 2007 menggunakan Calibri 11 poin, fon yang disertakan bersama dengan Sistem Microsoft Office 2007.

Imej Butang

Saiz fon

Pilih saiz untuk fon.

Imej butang

Menjajarkan kiri

Menjajarkan data ke sebelah kiri kawalan. Apabila anda memformatkan label, Perintah ini menjajarkan teks ke sebelah kiri rantau teks.

Imej Butang

Memusatkan

Pusat data dalam kawalan. Apabila anda memformatkan label, Perintah ini Pusat teks dalam kawasan teks.

Imej Butang

Menjajarkan kanan

Menjajarkan data di sebelah kanan kawalan. Apabila anda memformatkan label, Perintah ini menjajarkan teks ke sebelah kanan kawasan teks.

Imej Butang

Tebal

Menjadikan teks dalam kawalan dan label tebal.

Imej butang

Italik

Italicizes teks dalam kawalan dan label.

Imej Butang

Garis bawah

Menggariskan teks dalam kawalan dan label.

Imej Butang

Warna Fon

Mengubah warna fon.

Imej Butang

Warna Isian

Menggunakan warna latar kawalan dan rantau teks label yang berkaitan dengan kawalan.

Imej Butang

Garisan grid

Membuka Galeri garisan grid . Memilih gaya grid yang digunakan gaya itu pada helaian data terbuka.

Imej Butang

Warna isian/kembali alternatif

Mengesetkan warna isian latar belakang bagi baris berselang dalam helaian data atau laporan.

Jadual ini menyenaraikan dan menerangkan kawalan pemformatan yang tersedia dalam Kumpulan Teks beraneka pada tab rumah . Apabila anda meneruskan, ingat bahawa capaian tidak mendayakan Kawalan ini sehingga anda mendayakan teks beraneka pengeditan untuk medan Memo.

Perintah pemformatan

Name

Gunakan

Imej Butang

Tambahkan Inden

Meningkatkan Inden data dalam medan yang dipilih atau kawalan dengan 0.25 inci atau 360 twips. Ini adalah peningkatan lalai yang anda tidak boleh mengubah.

Nota: Perintah ini kini tidak tersedia dalam pandangan Reka bentuk.

Imej Butang

Kurangkan Inden

Mengurangkan inden data dalam medan yang dipilih atau kawalan dengan 0.25 inci atau 360 twips. Ini adalah penurunan lalai yang anda tidak boleh mengubah.

Nota: Perintah ini kini tidak tersedia dalam pandangan Reka bentuk.

Imej Butang

Kiri ke kanan atau kanan ke kiri

Mengawal sama ada teks mengisi medan dari kiri atau kanan. Untuk bahasa kiri ke kanan, Access mengisi medan teks dari kiri ke kanan dan nombor medan dari kanan ke kiri secara lalai. Untuk bahasa kanan ke kiri, Access melakukan hanya berlawanan. Klik Perintah ini jika anda ingin mengubah kelakuan lalai untuk sama ada jenis bahasa.

Nota: Perintah ini kini tidak tersedia dalam pandangan Reka bentuk.

Imej Butang

Penomboran

Mencipta senarai bernombor. Perintah ini berfungsi hanya pada teks dalam medan Memo. Anda boleh menggunakan perintah dalam Jadual yang terbuka dalam pandangan helaian data, dan dalam borang dibuka dalam pandangan borang.

Imej Butang

Bulet

Mencipta Senarai Berbulet dalam teks anda. Perintah ini berfungsi hanya pada teks dalam medan Memo. Anda boleh menggunakan perintah dalam Jadual yang terbuka dalam pandangan helaian data, dan dalam borang dibuka dalam pandangan borang.

Imej butang

Menyerlahkan teks

Mengelilingi teks anda dengan warna serlahan. Pilih beberapa atau semua teks dalam medan, klik butang untuk membuka palet warna, dan kemudian pilih warna.

Memformatkan data

 1. Pilih teks yang anda ingin Formatkan.

 2. Pada rumah tab, sama ada fon atau Teks beraneka Kumpulan, klik perintah pemformatan.

  Anda boleh pilih fon yang berbeza, menjadikan teks tebal, menggunakan warna pada teks terpilih, mengubah penjajaran teks anda, dan sebagainya.

  Untuk menyimpan perubahan anda, letakkan kursor dalam rekod lain. Secara alternatif, anda boleh klik Simpan rekod Imej Butang atau tekan SHIFT + ENTER.

Halaman Atas

Mendayakan teks beraneka pemformatan bagi kawalan dalam borang dan laporan

Sebagai peraturan, anda perlu mendayakan teks beraneka pengeditan hanya apabila anda menambahkan kotak teks pada borang atau laporan secara manual. Jika anda menggunakan perintah pada tab Cipta untuk mencipta borang atau laporan, dan anda telah mendayakan pengeditan teks beraneka untuk medan memo dasar, kawalan kotak teks yang terhasil mewarisi sifat Format teks yang disetkan untuk medan memo.

Langkah ini menerangkan cara untuk mencipta borang yang secara automatik membolehkan pemformatan bagi kawalan teks beraneka. Untuk mengikuti langkah, anda mesti bekerja dalam pangkalan data Office Access 2007 , dan anda mesti mempunyai jadual yang mengandungi medan memo.

Mendayakan pemformatan teks beraneka

 1. Buka jadual yang mengandungi medan memo anda. Anda boleh membuka jadual dalam pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk. Access menggunakan jadual yang dibuka sebagai asas untuk borang baru anda.

 2. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan borang , klik borang, Borang pisahatau Berbilang item.

  Office Access 2007 mencipta borang baru, menempatkan kawalan pada borang untuk setiap medan jadual dan mengikat kawalan pada jadual yang terbuka. Jenis kawalan yang bergantung pada tempat Office Access 2007 pada borang dan sepadan dengan jenis data yang disetkan untuk setiap medan jadual. Oleh sebab Jadual mengandungi medan memo, Office Access 2007 meletakkan kawalan kotak teks pada borang anda dan mengikatkannya pada medan. Kerana anda mendayakan pemformatan untuk medan teks beraneka, Office Access 2007 secara automatik membolehkan pemformatan tersebut untuk kawalan. Jika anda mempunyai data dalam medan memo jadual anda, data tersebut muncul dalam kawalan teks pada borang anda.

 3. Tukar kepada pandangan borang dan menyerlahkan sebahagian atau semua teks dalam rekod.

 4. Pada rumah tab, gunakan perintah dalam Kumpulan fon atau Kumpulan Teks beraneka untuk memformatkan teks.

  Anda menggunakan perintah dalam Kumpulan fon untuk menetapkan Teks tebal, italik, atau bergaris bawah, untuk mengubah warna teks, dan untuk menjajarkan teks ke kiri, tengah atau sebelah kanan kawalan. Anda menggunakan perintah dalam Kumpulan Teks beraneka untuk menggunakan pemformatan Berbulet atau bernombor, menyerlahkan teks, dan untuk menambah Inden dan perenggan pemisah.

Halaman Atas

Mendayakan teks beraneka pengeditan secara manual

Secara lalai, Office Access 2007 tidak mendayakan teks beraneka pengeditan apabila anda menambah kawalan pada borang secara manual, walaupun jika anda mengikat kawalan tersebut medan memo. Langkah ini menerangkan cara untuk menambah kawalan borang, mengikat kawalan pada medan memo dan kemudian mendayakan pengeditan teks beraneka. Untuk melengkapkan langkah ini, anda mesti menggunakan pangkalan data Office Access 2007 dan jadual mesti mengandungi medan yang disetkan kepada jenis data memo. Untuk maklumat tentang menambah medan memo untuk jadual, lihat mendayakan teks beraneka pengeditan dalam Jadual, pada awal artikel ini.

Menambah kawalan borang

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik Kotak teks.

 3. Dalam kawasan kosong borang anda, klik dan seret tetikus untuk melukis kawalan.

  Secara lalai, Office Access 2007 mencipta label dan mengaitkan label tersebut dengan kawalan baru.

 4. Klik kawasan teks kawalan baru, klik kanan kawasan teks kawalan (tidak label), dan kemudian klik sifat.

  Anak tetingkap Helaian sifat untuk kawalan muncul.

Gunakan prosedur berikut untuk mengikat kawalan pada medan memo.

Mengikat kawalan pada medan memo

 1. Dalam helaian sifat untuk kawalan baru, klik tab Semua .

 2. Klik kotak sifat Sumber kawalan dan pilih medan memo anda daripada senarai.

  Secara lalai, senarai menunjukkan medan dalam Jadual yang terikat pada borang anda. Jika medan memo anda berada dalam Jadual lain, gunakan sintaks Ungkapan ini untuk mengikat kawalan: = [nama Jadual]! [ nama medan]. Gunakan tanda kurung dan tanda seru betul-betul seperti yang ditunjukkan. Taipkan nama jadual anda dalam bahagian pertama ungkapan dan nama medan memo anda dalam bahagian kedua. Contohnya, jika anda mempunyai jadual yang bernama Nota dengan medan memo bernama pujian, anda akan memasukkan rentetan ini dalam kotak sifat Sumber kawalan : =[Notes]![Compliments]

Gunakan prosedur berikut untuk mendayakan pengeditan teks beraneka.

Dayakan pengeditan teks beraneka

 1. Dalam helaian sifat, dengan yang Semua tab masih dipilih, Cari dan pilih kotak sifat Format teks dan kemudian pilih Teks beraneka daripada senarai.

 2. Menyimpan kerja anda Imej Butang .

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×