Manage your Business Contact Manager database on a server

Alat pangkalan data Business Contact Manager yang baru untuk Outlook 2013 hanya berfungsi dengan pemasangan Microsoft Outlook 2013. Jika anda menggunakan Outlook 2010, gunakan Business Contact Manager untuk alat pangkalan data Outlook 2010.

Jika anda ingin mengehoskan Pangkalan data Business Contact Manager pada pelayan dan anda merupakan pentadbir pada pelayan tersebut, anda boleh menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013. Pelayan tidak perlu dipasang Microsoft Office atau Business Contact Manager for Outlook tetapi ia mesti dipasang versi Microsoft SQL Server yang disokong.

Alat akan membuka port tembok api yang diperlukan, memberi pengguna capaian ke pangkalan data dan mengkonfigurasikan tika SQL Server untuk membenarkan sambungan luaran. Sebaik sahaja alat dipasang, ia membolehkan anda untuk menguruskan pangkalan data anda pada pelayan.

Artikel ini menerangkan cara untuk menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook pada pelayan untuk mencipta, memindahkan, berkongsi, menyandarkan dan memulihkan pangkalan data Business Contact Manager.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memasang Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook

Membuka Alat Pangkalan Data

Mencipta pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Memindahkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Berkongsi pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Menyandarkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Memulihkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Mengalih keluar Alat Pangkalan Data

Memasang Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook

Untuk mengehoskan pangkalan data Business Contact Manager pada pelayan, anda mesti memuat turun dan memasang Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook pada pelayan anda dengan terlebih dahulu.

Nota: 

 1. Muat turun Alat Pangkalan Data 2010 atau muat turun Alat Pangkalan Data 2013 ke pelayan anda.

 2. Ikuti langkah dalam Bestari InstallShield untuk memasang Alat Pangkalan Data.

Halaman Atas

Membuka Alat Pangkalan Data

Nota: Anda mesti ialah pentadbir untuk menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013.

Windows XP

 1. Klik Mula kemudian klik Semua Program.

 2. Tuding ke Microsoft Small Business kemudian tuding ke Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook kemudian klik Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook.

  Windows Vista atau Windows 7

 3. Klik Mula kemudian klik Semua Program.

 4. Klik folder Microsoft Small Business kemudian klik folder Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook kemudian klik Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook.

 5. Jika anda menerima mesej Kawalan Akaun Pengguna apabila anda membuka Alat Pangkalan Data, klik Ya atau Benarkan.

Halaman Atas

Mencipta pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Jika anda ingin mencipta pangkalan data baru pada pelayan untuk berkongsi dengan pengguna anda, anda boleh menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013 untuk menciptanya.

 1. Buka Alat Pangkalan Data.

 2. Klik opsyen Cipta pangkalan data baru kemudian klik Berikut.

 3. Dalam senarai Tika Pelayan Pangkalan Data, pilih tika SQL Server yang anda ingin cipta pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 4. Dalam kotak Nama Pangkalan Data, taipkan nama untuk pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 5. Apabila mesej Tugas berjaya diselesaikan muncul, klik Berikut.

 6. Klik Selesai jika anda ingin kembali ke halaman Selamat Datang bestari untuk melengkapkan tugas lain, jika tidak klik butang Tutup.

Petua: Jika anda ialah pemilik pangkalan data, anda boleh menggunakan Business Contact Manager for Outlook untuk mengimport data ke pangkalan data. Selepas anda berkongsi pangkalan data pada pelayan, buka Business Contact Manager for Outlook pada komputer anda, sambung ke pangkalan data kemudian import data anda. Untuk maklumat lanjut, lihat Menyambung ke pangkalan data Business Contact Manager kongsi dan Mengimport data anda ke Business Contact Manager.

Halaman Atas

Memindahkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Jika anda mempunyai pangkalan data Business Contact Manager yang dicipta dengan Alat Pangkalan Data versi terdahulu, anda boleh menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013 untuk memindahkan pangkalan data agar ia akan serasi dengan Business Contact Manager for Outlook 2013. Contohnya, jika anda mencipta pangkalan data dalam Business Contact Manager for Outlook 2010, anda boleh menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013 untuk memindahkan pangkalan data tersebut.

 1. Buka Alat Pangkalan Data.

 2. Klik opsyen Pindahkan pangkalan data kemudian klik Berikut.

 3. Dalam senarai Tika Pelayan Pangkalan Data, pilih tika SQL Server yang anda ingin pindahkan pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 4. Dalam senarai Nama Pangkalan Data, klik nama pangkalan data yang anda ingin pindahkan kemudian klik Berikut.

 5. Apabila mesej Tugas berjaya diselesaikan muncul, klik Berikut.

 6. Klik Selesai jika anda ingin kembali ke halaman Selamat Datang bestari untuk melengkapkan tugas lain, jika tidak klik butang Tutup.

Halaman Atas

Berkongsi pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Pengguna hanya boleh mencapai pangkalan data anda jika anda telah berkongsinya dengan mereka. Untuk berkongsi pangkalan data anda dari pelayan, gunakan Alat Pangkalan Data. Untuk maklumat lanjut tentang perkongsian pangkalan data anda dari komputer, lihat Berkongsi data Business Contact Manager anda dengan pengguna lain. Untuk maklumat lanjut tentang menyambung ke pangkalan data perkongsian, lihat Menyambung ke pangkalan data Business Contact Manager kongsi.

Penting: Untuk menyambung ke pangkalan data dikongsi yang dicipta atau dipindahkan menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013, pelayan tidak perlu dipasang Business Contact Manager for Outlook tetapi setiap komputer yang bersambung ke pangkalan data dikongsi mesti dipasang Business Contact Manager for Outlook 2013.

 1. Buka Alat Pangkalan Data.

 2. Klik opsyen Kongsi pangkalan data kemudian klik Berikut.

 3. Dalam senarai Tika Pelayan Pangkalan Data, pilih tika SQL Server yang anda ingin gunakan untuk berkongsi pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 4. Dalam senarai Nama Pangkalan Data, klik nama pangkalan data yang anda ingin kongsi kemudian klik Berikut.

 5. Dalam lajur Kongsi, pilih kotak semak di sebelah pengguna yang anda ingin berkongsi pangkalan data.

 6. Jika anda perlu menambah pengguna yang tiada dalam senarai, klik Tambah Pengguna Baru.

  Dalam kotak dialog Tambah Pengguna, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika pelayan adalah sebahagian daripada kumpulan kerja   

   1. Dalam kotak Kata laluan sementara, taipkan kata laluan yang anda pasti bahawa pengguna tidak pernah gunakan.

    Kata laluan sementara ini hanya boleh digunakan sekali. Pada kali pertama pengguna baru mencapai pangkalan data Business Contact Manager, dia akan digesa untuk menaipkan kata laluan sementara ini kemudian menaipkan rangkaian semasa atau kata laluan setempatnya. Selepas itu, kata laluan rangkaian pengguna memberi pengguna capaian kepada kedua-dua rangkaian dan pangkalan data.

    Nota: Anda mesti menaipkan kata laluan sementara untuk setiap pengguna. Sebarang kata laluan yang digunakan — sama ada ia adalah sementara atau kekal — mesti mematuhi standard keselamatan yang disetkan dalam rangkaian setempat anda. Kata laluan tidak boleh kosong.

   2. Dalam kotak Sahkan kata laluan, taip semula kata laluan sementara.

   3. Pilih kotak semak Juga benarkan pengguna ini untuk log masuk ke komputer ini jika anda inginkan pengguna baru mempunyai keizinan untuk log masuk dan log keluar dari komputer anda serta mencapai fail lain pada komputer anda, termasuk pangkalan data.

  • Jika pelayan adalah sebahagian daripada domain   

   1. Taipkan nama domain yang pengguna merupakan ahli.

   2. Taipkan Nama Pengguna bagi pengguna yang anda ingin berikan capaian ke komputer anda. Nama ini mesti sama dengan nama pengguna (atau ID log masuk) yang pengguna taipkan apabila mengelog masuk ke rangkaian.

    -Atau-

    Klik Semak Lalu untuk mencari nama pengguna dan domain.

 7. Klik Berikut.

 8. Sahkan senarai pengguna kemudian klik Berikut.

 9. Apabila mesej Tugas berjaya diselesaikan muncul, klik Berikut jika anda ingin kembali ke halaman Selamat Datang bestari untuk melengkapkan tugas lain, jika tidak klik butang Tutup.

  Penting: Apabila anda berkongsi pangkalan data, anda berkongsi semua maklumat dalam pangkalan data ini dengan semua individu yang mempunyai capaian padanya. Jika anda telah menyediakan pemautan dan penjejakan mesej e-mel anda secara automatik, semua mesej e-mel yang sedia ada dan yang akan datang serta item sejarah komunikasi lain yang dipautkan ke Akaun dan Kenalan Niaga anda tersedia kepada semua pengguna yang boleh mencapai pangkalan data. Jika anda tidak ingin berkongsi sebarang mesej e-mel dan item sejarah komunikasi yang sedia ada, alih keluar item ini sebelum anda berkongsi pangkalan data anda. Untuk maklumat lanjut tentang memadamkan item sejarah komunikasi, lihat Menjejak komunikasi anda dengan pelanggan dalam Business Contact Manager.

Nota: Jika anda ingin mengalih keluar capaian kepada pangkalan data untuk mana-mana pengguna dalam Alat Pangkalan Data, klik Kongsi pangkalan data kemudian kosongkan kotak semak di sebelah nama pengguna pada halaman Pilih pengguna yang anda ingin berikan capaian kepada pangkalan data Business Contact Manager berikut bestari.

Halaman Atas

Menyandarkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Anda harus menyandarkan pangkalan data anda dengan kerap untuk mengelakkan kehilangan data perniagaan anda. Selain itu, sebelum membuang pemasangan Business Contact Manager untuk Outlook, anda perlu menyandarkan pangkalan data anda. Anda boleh memulihkan data perniagaan anda sekiranya anda memasang semula Business Contact Manager for Outlook kemudian. Jika pangkalan data anda rosak dan anda telah menyandarkan pangkalan data baru-baru ini, anda juga boleh memulihkan fail sandaran dengan kehilangan data yang kecil.

 1. Buka Alat Pangkalan Data.

 2. Klik opsyen Sandarkan pangkalan data kemudian klik Berikut.

 3. Dalam senarai Tika Pelayan Pangkalan Data, pilih tika SQL Server untuk pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 4. Dalam senarai Nama Pangkalan Data, klik nama pangkalan data yang anda ingin sandarkan kemudian klik Berikut.

 5. Dalam kotak Sandarkan pangkalan data anda ke, taipkan lokasi yang anda ingin simpan sandaran anda atau klik Semak Lalu untuk mencari lokasi.

  Jika anda ingin menggunakan kata laluan untuk melindungi fail sandaran, taipkan kata laluan dalam kotak Kata Laluan dan Sahkan kata laluan.

 6. Klik Berikut.

 7. Apabila mesej Tugas berjaya diselesaikan muncul, klik Berikut.

 8. Klik Selesai jika anda ingin kembali ke halaman Selamat Datang bestari untuk melengkapkan tugas lain, jika tidak klik butang Tutup.

Halaman Atas

Memulihkan pangkalan data dengan Alat Pangkalan Data

Jika anda mempunyai fail sandaran bagi pangkalan data anda yang disimpan pada pelayan, anda boleh menggunakan Alat Pangkalan Data Business Contact Manager for Outlook 2013 untuk memulihkan pangkalan data anda daripada fail sandaran.

 1. Buka Alat Pangkalan Data.

 2. Klik opsyen Pulihkan pangkalan data kemudian klik Berikut.

 3. Dalam senarai Tika Pelayan Pangkalan Data, pilih tika SQL Server untuk pangkalan data anda kemudian klik Berikut.

 4. Dalam senarai Nama Pangkalan Data, klik nama pangkalan data yang anda ingin pulihkan kemudian klik Berikut.

 5. Klik Semak lalu untuk mencari fail sandaran yang anda ingin pulihkan, klik fail kemudian klik Buka.

 6. Jika fail sandaran anda memerlukan kata laluan dalam kotak Kata Laluan, taipkan kata laluan kemudian klik Berikut.

  Nota: Jika anda memilih fail sandaran daripada versi Business Contact Manager for Outlook terdahulu, mesej bahawa fail tersebut mesti dipindahkan akan muncul. Klik OK.

 7. Apabila mesej Tugas berjaya diselesaikan muncul, klik Berikut.

 8. Klik Selesai jika anda ingin kembali ke halaman Selamat Datang bestari untuk melengkapkan tugas lain, jika tidak klik butang Tutup.

Halaman Atas

Mengalih keluar Alat Pangkalan Data

Windows XP

 1. Klik Mula kemudian klik Panel Kawalan.

 2. Klik Tambah atau Alih Keluar Program.

 3. Dalam senarai program, klik Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook kemudian klik Alih Keluar.

 4. Untuk mengesahkan bahawa anda ingin mengalih keluar Alat Pangkalan Data, klik Ya.

  Windows Vista

 5. Klik Mula kemudian klik Panel Kawalan.

 6. Klik Skrin Utama Panel Kawalan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

 7. Di bawah Program, klik Buang pemasangan program.

 8. Dalam senarai program, klik Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook kemudian klik Buang Pemasangan.

  Windows 7

 9. Klik Mula kemudian klik Panel Kawalan.

 10. Di bawah Program, klik Buang pemasangan program.

 11. Dalam senarai program, klik Business Contact Manager untuk Alat Pangkalan Data Outlook kemudian klik Buang Pemasangan.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×