Lajur Terhitung dalam Power Pivot

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan lajur terhitung, anda boleh menambah data baru pada jadual dalam anda Power Pivot Data Model. Tetapi selain menampal atau mengimport nilai ke dalam lajur, anda mencipta formula Ungkapan analisis Data (DAX)yang menentukan nilai lajur. Contohnya, anda ingin tambah nilai keuntungan jualan untuk setiap baris dalam Jadual factSales. Dengan menambah lajur terhitung baru, dan menggunakan formula = [SalesAmount]-[TotalCost]-[ReturnAmount], nilai dikira dengan menolak nilai daripada setiap baris dalam lajur TotalCost dan ReturnAmount daripada nilai dalam setiap baris lajur SalesAmount. Lajur keuntungan kemudian boleh digunakan dalam laporan Jadual pangsi, carta pangsi atau Power View seperti yang anda lakukan mana-mana lajur yang lain.

Lajur terhitung dalam Power Pivot

Lajur Terhitung dalam PowerPivot

Note: Walaupun dikira lajur dan ukuran adalah sama dengan bahawa kedua-duanya berdasarkan formula, ia berbeza dalam cara ia digunakan. Ukuran yang paling kerap digunakan dalam kawasan nilai Jadual pangsi atau carta pangsi. Lajur terhitung digunakan apabila anda ingin meletakkan hasil terhitung dalam kawasan berlainan Jadual pangsi (seperti lajur atau baris dalam Jadual pangsi atau pada paksi dalam carta pangsi). Untuk maklumat lanjut tentang ukuran, lihat langkah-langkah dalam Power Pivot.

Memahami Lajur Terhitung

Formula dalam lajur terhitung adalah hampir sama dengan formula yang anda cipta dalam Excel. Walau bagaimanapun, berbeza dengan Excel, anda tidak boleh mencipta formula lain untuk baris lain dalam jadual; sebaliknya, formula DAX digunakan secara automatik pada keseluruhan lajur.

Apabila lajur mengandungi formula, nilai akan dikira untuk setiap baris. Hasil dihitung untuk setiap lajur sebaik sahaja anda memasukkan formula. Nilai lajur kemudiannya dikira semula bila perlu, seperti apabila data dasar disegarkan semula.

Anda boleh mencipta lajur terhitung yang berdasarkan ukuran dan lajur terhitung lain. Contohnya, anda mungkin mencipta satu lajur terhitung untuk menyarikan nombor daripada rentetan teks, dan kemudian menggunakan nombor itu dalam lajur terhitung yang lain.

Halaman Atas

Contoh

Lajur terhitung boleh berdasarkan pada data yang anda telah tambahkan pada jadual sedia ada. Contohnya, anda boleh memilih untuk merangkaikan nilai, melaksanakan penambahan, menyarikan subrentetan atau membandingkan nilai dalam medan lain. Untuk menambah lajur terhitung, anda hendaklah menambahkan sekurang-kurangnya satu jadual dalam Power Pivot.

Mari kita lihat formula berikut;

=EOMONTH([StartDate],0])

Dengan sampel data Contoso, formula ini menyarikan bulan daripada lajur StartDate dalam jadual Promosi. Ia kemudiannya mengira nilai hujung bulan untuk setiap baris dalam jadual Promosi. Parameter kedua menentukan bilangan bulan sebelum atau selepas bulan dalam StartDate; dalam kes ini, 0 bermakna bulan yang sama. Contohnya, jika nilai dalam lajur StartDate ialah 6/1/2001, nilai dalam lajur terhitung ialah 6/30/2001.

Untuk maklumat lanjut mengenai data sampel Contoso, lihat Mendapatkan sampel data untuk tutorial DAX dan Model Data.

Halaman Atas

Menamakan Lajur Terhitung

Secara lalai, lajur terhitung baru ditambahkan ke kanan lajur lain dan lajur diperuntukkan secara automatik nama lalai CalculatedColumn1, CalculatedColumn2dan sebagainya. Anda boleh menyusun semula dan menamakan semula lajur selepas ia dicipta. Walau bagaimanapun, Terdapat beberapa sekatan perubahan untuk lajur terhitung:

  • Setiap nama lajur mestilah unik dalam jadual.

  • Elakkan nama yang telah digunakan untuk langkah-langkah dalam buku kerja yang sama. Walaupun ia adalah mungkin untuk ukuran dan lajur terhitung mempunyai nama yang sama, jika nama tidak unik anda dengan mudah boleh mendapat ralat pengiraan. Untuk mengelakkan secara tidak sengaja meluluskan ukuran, apabila merujuk kepada lajur sentiasa menggunakan rujukan lajur yang layak sepenuhnya.

  • Apabila anda menamakan semula lajur terhitung, sebarang formula yang bergantung pada lajur sedia ada mesti dikemas kini. Melainkan anda dalam mod kemas kini manual, mengemas kini hasil formula berlaku secara automatik. Walau bagaimanapun, operasi ini mungkin mengambil sedikit masa.

  • Terdapat beberapa aksara yang tidak boleh digunakan dalam nama lajur atau dalam nama objek lain dalam Power Pivot. Untuk maklumat lanjut, lihat "Keperluan Penamaan" dalam Spesifikasi Sintaks DAX untuk Power Pivot.

Untuk menamakan semula atau mengedit lajur terhitung sedia ada

  1. Dalam tetingkap Power Pivot, klik kanan pada tajuk lajur terhitung yang anda ingin namakan semula dan klik Nama Semula Lajur.

  2. Taip nama baru dan kemudian tekan ENTER untuk menerima nama baru.

Halaman Atas

Mengubah Jenis Data

Anda boleh mengubah jenis data untuk lajur terhitung dengan cara yang sama anda mengubah jenis data untuk lajur yang tidak terhitung. Anda tidak boleh membuat perubahan jenis data berikut: daripada teks kepada titik perpuluhan, daripada teks kepada integer, daripada teks kepada mata wang dan daripada teks kepada tarikh. Anda boleh membuat perubahan daripada teks kepada Boolean.

Halaman Atas

Prestasi Lajur Terhitung

Formula untuk lajur terhitung boleh menjadi lebih sumber intensif daripada formula yang digunakan untuk ukuran. Satu sebab ialah bahawa hasil untuk lajur terhitung sentiasa dikira untuk setiap baris dalam Jadual, manakala ukuran yang dikira hanya sel yang digunakan dalam Jadual pangsi atau carta pangsi.

Contohnya, Jadual dengan baris juta akan sentiasa mempunyai lajur terhitung dengan hasil juta dan kesan yang sepadan pada prestasi. Walau bagaimanapun, Jadual pangsi secara umumnya menapis data dengan menggunakan tajuk baris dan lajur; oleh itu, ukuran yang dikira hanya untuk subset data dalam setiap sel Jadual pangsi.

Formula mempunyai pergantungan pada objek yang dirujuk dalam formula, seperti lajur atau ungkapan lain yang menilai nilai. Contohnya, lajur terhitung yang berdasarkan pada lajur lain, atau kiraan yang mengandungi ungkapan dengan rujukan lajur, tidak boleh dinilai sehingga lajur lain itu dinilai. Secara lalai, segar semula automatik didayakan, oleh itu, semua pergantungan sedemikian boleh menjejaskan prestasi semasa nilai dikemas kini dan formula disegar semula.

Untuk mengelakkan isu prestasi apabila anda mencipta lajur terhitung, ikuti garis panduan ini:

  • Berbanding mencipta formula tunggal yang mengandungi banyak pergantungan kompleks, cipta formula dalam langkah, dengan hasil yang disimpan pada lajur, agar anda boleh menentusahkan hasil dan menilai prestasi.

  • Pengubahsuaian data seringkali akan memerlukan lajur terhitung dikira semula. Anda boleh menghalang ini dengan mengesetkan mod pengiraan semula kepada manual; walau bagaimanapun, jika sebarang nilai dalam lajur terhitung adalah salah, lajur tersebut akan dikelabukan, sehingga anda menyegar semula dan mengira semula data.

  • Jika anda mengubah atau memadamkan perhubungan antara jadual, formula yang menggunakan lajur dalam jadual tersebut akan menjadi tidak sah.

  • Jika anda mencipta formula yang mengandungi pergantungan membulat atau merujuk sendiri, ralat akan berlaku.

Tugas

Artikel berikut mengandungi maklumat tambahan mengenai bekerja dengan lajur terhitung.

Cipta Lajur Terhitung

Halaman Atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×