Ketahui cara untuk mengubah suai pangkalan data baru anda

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Setiap templat yang disertakan dengan Microsoft Office Access 2007 adalah aplikasi Penjejakan lengkap yang mengandungi jadual yang dipratentukan, borang, laporan, pertanyaan, makro dan perhubungan. Templat ini direka bentuk untuk serta-merta berguna keluar daripada-kotak, agar anda boleh mencipta pangkalan data baru yang berdasarkan templat dan dapatkan berjalan dengan cepat. Walau bagaimanapun, mungkin ada masanya anda ingin ubah suai pangkalan data baru anda — contohnya, untuk menambah atau menamakan semula medan atau mengubah laporan.

Artikel ini menerangkan cara untuk melaksanakan pengubahsuaian paling biasa yang anda mungkin ingin menggunakan pangkalan data yang dicipta daripada templat. Lihat pautan ke artikel ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam tentang kawasan tertentu.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui asas jadual dan medan

Menambah medan pada jadual

Memadam medan daripada jadual

Menamakan semula medan atau jadual

Menambahkan medan pada borang atau laporan

Menambah medan yang menyimpan dokumen, fail atau imej

Mengubah cara medan muncul

Mengetahui asas jadual dan medan

Apabila anda mencipta pangkalan data, anda menyimpan data anda dalam Jadual — berdasarkan subjek senarai baris dan lajur. Anda menyimpan item maklumat yang anda ingin jejak dalam medan (juga dipanggil lajur). Contohnya, dalam Jadual kenalan, anda mungkin mencipta medan untuk nama keluarga, nama pertama, nombor telefon dan alamat. Untuk jadual produk, anda mungkin mencipta medan untuk nama produk, ID produk dan harga.

Ia adalah penting yang anda pilih medan dengan teliti. Contohnya, ia biasanya merupakan idea yang buruk untuk mencipta medan untuk menyimpan nilai terkira. Dalam kebanyakan kes, anda boleh mempunyai Office Access 2007 mengira nilai apabila ia diperlukan. Apabila anda memilih medan, cuba untuk menyimpan maklumat dalam terkecil berguna bahagiannya. Contohnya, dan bukannya nama penuh dalam medan tunggal, pertimbangkan untuk menyimpan nama pertama dan keluarga secara berasingan. Secara umumnya, jika anda perlu melaporkan, mengisih, carian atau melaksanakan pengiraan pada item maklumat, letakkannya dalam medan dengan sendiri.

Untuk maklumat lanjut mengenai mereka bentuk pangkalan data dan memilih medan, lihat artikel Asas reka bentuk pangkalan data.

Medan mempunyai ciri mentakrifkan tertentu. Contohnya, setiap medan mempunyai nama yang unik mengenal pasti medan dalam Jadual. Medan juga mempunyai jenis data yang dipilih untuk dipadankan dengan maklumat yang disimpan. Jenis data yang menentukan nilai yang boleh disimpan dan pengendalian yang boleh dijalankan pada nilai tersebut, serta cara menyimpan banyak ruang untuk memperuntukkan bagi setiap nilai. Setiap medan juga mempunyai Kumpulan seting yang dipanggil sifat yang mentakrifkan ciri-ciri penampilan atau kelakuan medan yang berkaitan. Contohnya, sifat Format mentakrifkan tataletak paparan medan — iaitu, cara ia akan muncul apabila dipaparkan.

Halaman Atas

Menambah medan pada jadual

Anda boleh dengan mudah menambah medan pada jadual dalam pandangan helaian data. Walau bagaimanapun, anda juga boleh menambah medan pada jadual dalam pandangan Reka bentuk. Dalam pandangan helaian data, anda menambah medan dengan menaip beberapa data ke dalam sel di bawah tajuk lajur Tambah medan baru .

Helaian data dalam Access dengan lajur Tambah Medan Baru

1. kosong yang baru, medan.

Menambah medan dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin tambahkan medan baru.

  Jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

 4. Taipkan data anda dalam sel di bawah tajuk lajur Tambah medan baru .

  Jika Jadual telah mempunyai banyak medan, anda mungkin perlu skrol ke kanan untuk melihat lajur yang mempunyai tajuk lajur Tambah medan baru .

Apabila anda memasukkan data dalam lajur baru, Office Access 2007 menggunakan maklumat yang anda taipkan dikenali jenis data yang sesuai untuk medan. Contohnya, jika anda menaip tarikh dalam lajur, seperti 1/1/2007, Office Access 2007 mengecam maklumat yang anda dimasukkan sebagai tarikh dan set data taipkan untuk medan tarikh/masa. Jika Access tidak mempunyai maklumat yang mencukupi daripada apa yang anda masukkan untuk menentukan jenis data, jenis data disetkan kepada teks.

Jika anda ingin menjadikan set data jenis dan format bagi medan yang mengubah pilihan tersebut Office Access 2007 secara jelas, anda boleh berbuat demikian dengan mengklik perintah dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan pada tab helaian data .

Jenis data yang disetkan secara eksplisit

 • Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah dalam senarai juntai bawah di sebelah Jenis Data, dan kemudian pilih jenis data. Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

 • Klik jenis data yang anda inginkan.

Setkan format secara eksplisit

 1. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah dalam senarai juntai bawah bersebelahan dengan Formatdan kemudian pilih format. Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

 2. Klik format yang anda inginkan.

Apabila anda menambah medan dengan menaipkan maklumat ke dalam sel di bawah tajuk Tambah medan baru , Office Access 2007 memperuntukkan nama secara automatik ke medan. Nama ini memulakan dengan medan1 untuk medan pertama, Field2 untuk medan kedua, dan sebagainya. Ia adalah satu amalan baik untuk menggunakan nama medan lebih perihalan. Anda boleh menamakan semula medan dengan mengklik kanan tajuk kerjanya dan kemudian mengklik Nama semula lajur pada menu pintas.

Di samping menambah medan dalam pandangan helaian data, anda boleh menambah medan dalam pandangan Reka bentuk. Kerana pandangan helaian data membolehkan anda mengesetkan sifat medan paling biasa sahaja, anda mungkin mendapati bahawa anda perlu menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mengeset sifat yang tidak tersedia dalam pandangan helaian data.

Menambah medan dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan baru dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam lajur Nama medan , klik baris kosong pertama dan taipkan nama untuk medan baru.

 5. Klik pada sel yang bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih jenis data daripada senarai.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk menambahkan medan baru, lihat artikel menyelitkan, menambah, atau mencipta medan baru dalam Jadual.

Nota: Apabila anda menambah medan baru pada jadual, medan akan tidak ditambah secara automatik sedia ada borang dan laporan anda. Anda mesti menambah medan borang dan laporan untuk memastikan ia muncul dalam mereka tersebut secara manual.

Halaman Atas

Memadam medan daripada jadual

Jika boleh, anda harus mengelakkan memadam medan dari pangkalan data yang dijana daripada salah satu templat yang dibekalkan, berkemungkinan besar medan bekerja dalam objek pangkalan data lain, seperti borang dan laporan. Oleh itu, memadam medan akan mencipta akibat apabila anda cuba menggunakan pangkalan data objek lain yang menggunakan medan — objek pangkalan data tidak akan berfungsi seperti yang dijangkakan. Anda perlu mengalih keluar sebarang rujukan kepada medan daripada semua objek yang menggunakan untuk objek tersebut yang lain untuk berfungsi dengan betul.

Apabila anda memutuskan bahawa anda mesti memadam medan dari pangkalan data yang dijana daripada templat, anda boleh berbuat demikian dalam pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk. Ingat bahawa jika objek pangkalan data lain rujukan medan terpadam, anda mesti mengubah suai tersebut objek lain untuk mengalih keluar rujukan. Contohnya, jika laporan termasuk kawalan yang diikat pada medan dipadamkan dan anda menjalankan laporan, mesej ralat muncul, kerana Access tidak dapat mencari data bagi medan.

Apabila anda memadamkan medan, anda secara kekal memadamkan semua maklumat yang disimpan dalam medan tersebut. Sebab itu, anda harus berjaga-jaga apabila memadam medan, dan anda perlu mencipta salinan sandaran pangkalan data anda sebelum anda memadamkan medan.

Sebelum anda boleh memadamkan medan, anda mesti pastikan bahawa ia tidak mengambil bahagian dalam perhubungan Jadual sebarang. Jika anda cuba memadamkan medan yang perhubungan yang wujud, Access mengingatkan anda bahawa anda mesti terlebih dahulu memadamkan perhubungan. Untuk arahan langkah demi langkah tentang cara untuk memadamkan perhubungan Jadual, lihat seksyen memadamkan perhubungan Jadual.

Memadamkan medan dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin memadamkan medan.

  Jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

 4. Pilih medan (lajur) yang anda ingin padam.

  Petua: Untuk memilih medan (lajur), klik PEMILIH medan (tajuk lajur).

 5. Tekan DELETE.

  –atau–

  Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik padam.

Nota: Anda tidak boleh memadamkan medan yang merupakan sebahagian daripada kunci primer bagi Jadual dalam pandangan helaian data. Untuk memadamkan medan kunci primer, anda mesti menggunakan pandangan Reka bentuk.

Untuk maklumat lanjut tentang kunci primer, lihat artikel menambah, mengesetkan, mengubah, atau mengalih keluar kunci primer.

Memadamkan medan dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin memadamkan medan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Pilih medan (baris) yang anda ingin padam.

  Petua: Untuk memilih baris, klik PEMILIH baris.

 5. Tekan DELETE.

  –atau–

  Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Padamkan baris.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Sebelum anda boleh memadamkan medan, anda mesti pastikan bahawa ia tidak mengambil bahagian dalam perhubungan Jadual sebarang. Jika anda cuba memadamkan medan yang perhubungan wujud, Access mengingatkan anda bahawa anda mesti terlebih dahulu memadamkan perhubungan. Untuk memadamkan perhubungan Jadual, lakukan yang berikut.

Memadamkan perhubungan jadual

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Jika jadual yang terlibat dalam perhubungan Jadual membuka, menutup mereka. Anda tidak boleh memadamkan Jadual perhubungan antara jadual yang terbuka.

 4. Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik perhubungan.

 5. Jika jadual yang terlibat dalam perhubungan Jadual tidak kelihatan, lakukan yang berikut:

  1. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Nama jadual.

  2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , pilih jadual untuk menambah, klik Tambah, dan kemudian klik tutup.

 6. Klik baris perhubungan untuk perhubungan jadual yang anda ingin padamkan (baris muncul tebal apabila ia dipilih), dan kemudian tekan DELETE.

Halaman Atas

Menamakan semula medan atau jadual

Jika boleh, anda harus mengelakkan menamakan semula medan atau Jadual dalam pangkalan data yang dijana daripada salah satu templat yang dibekalkan — berkemungkinan medan atau jadual bekerja dalam objek pangkalan data lain, seperti borang dan laporan. Oleh itu, menamakan semula medan atau jadual boleh mencipta akibat apabila anda cuba menggunakan pangkalan data objek lain yang menggunakan medan atau jadual. Objek lain mungkin tidak berfungsi seperti yang dijangkakan jika ia masih rujukan nama lama. Untuk objek lain untuk berfungsi dengan betul, nama lama mesti diubah kepada nama baru. Jika kotak semak laksanakan Autobaiki nama dipilih dalam kategori Pangkalan data semasa kotak dialog Opsyen Access , banyak kerja ini akan dilakukan untuk anda secara automatik.

Anda mungkin ingin mengubah teks yang muncul dalam tajuk lajur dalam pandangan helaian data. Anda boleh berbuat demikian tanpa perlu menamakan semula medan. Jika anda ingin mengubah teks sahaja dalam tajuk lajur, dan anda tidak ingin menamakan semula medan, lihat seksyen mengubah teks yang muncul dalam tajuk lajur.

Apabila perlu, anda boleh menamakan semula Jadual dalam anak tetingkap navigasi atau menamakan semula medan dalam pandangan helaian data atau pandangan Reka bentuk. Sebelum anda berbuat demikian, anda perlu mempertimbangkan menghidupkan opsyen Autobaiki nama , jika ia tidak telah dihidupkan.

Menghidupkan opsyen Autobaiki nama

Apabila anda menamakan semula objek pangkalan data, seperti medan, jadual, borang atau laporan, anda biasanya inginkan perubahan nama disebarkan seluruh pangkalan data. Jika tidak, objek yang merujuk kepada nama lama tidak akan berfungsi seperti yang dijangkakan. Office Access 2007 menyediakan ciri Autobaiki nama yang membantu disebarkan perubahan nama. Secara lalai, Autobaiki nama dihidupkan untuk semua pangkalan data yang baru dalam Office Access 2007. Walau bagaimanapun, jika ia telah dimatikan, anda boleh melakukan perkara berikut untuk menghidupkannya.

Menghidupkan opsyen Autobaiki nama

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Access , dalam anak tetingkap kiri, klik Pangkalan data semasa.

 3. Di bawah Opsyen Autobaiki nama, pilih kotak semak Jejaki maklumat Autobaiki nama dan kemudian pilih kotak semak laksanakan Autobaiki nama .

 4. Jika anda ingin memastikan jadual yang log setiap perubahan yang dilakukan oleh Autobaiki nama, pilih kotak semak Log perubahan Autobaiki nama .

 5. Klik OK.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Nota: Ciri Autobaiki nama bukan sama ciri Autobaiki. Ciri Autobaiki nama membetulkan rujukan antara objek. Ciri Autobaiki membetulkan kerap tersalah eja perkataan atau frasa.

Menamakan semula medan dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin menamakan semula medan.

  Jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

 4. Klik kanan tajuk lajur untuk medan yang anda ingin Namakan semula, dan kemudian klik Nama semula lajur pada menu pintas.

 5. Taipkan nama baru untuk medan dan kemudian tekan ENTER.

Menamakan semula medan dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin Namakan semula medan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik sel dalam lajur Nama medan bagi medan yang anda ingin Namakan semula.

  Petua: Untuk memilih nama seluruh medan, tuding betul-betul di sebelah kiri aksara pertama dalam nama sehingga penuding berubah menjadi anak panah dan kemudian klik.

 5. Mengedit teks untuk menamakan semula medan.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Menamakan semula Jadual

Anda boleh menamakan semula jadual dan kebanyakan objek pangkalan data lain terus dari anak tetingkap navigasi.

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin Namakan semula dan kemudian klik Namakan semula pada menu pintas.

  Nota: Anda mesti menutup objek terbuka yang merujuk kepada jadual sebelum anda boleh menamakannya semula.

 4. Taipkan nama baru dan kemudian tekan ENTER.

 5. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Mengubah teks yang muncul dalam tajuk lajur

Kapsyen ialah tajuk atau tajuk yang anda boleh memperuntukkan medan dengan mengesetkan sifat kapsyen medan. Kapsyen yang berasingan daripada nama medan — setiap medan mempunyai nama medan dan juga boleh mempunyai kapsyen. Contohnya, anda mungkin ingin nama medan anda menjadi perkataan tunggal tanpa Ruang terbenam. Kemudian, anda boleh menggunakan sifat kapsyen untuk mencipta nama lebih perihalan yang termasuk ruang. Access memaparkan kapsyen menggantikan nama medan dalam pandangan helaian data dan label dan tajuk dalam pertanyaan, borang dan laporan.

Jika anda tidak membekalkan teks untuk sifat kapsyen , nama medan yang digunakan oleh secara lalai.

Jika anda ingin mengubah nama yang muncul dalam tajuk untuk lajur dalam pandangan helaian data, anda boleh berbuat demikian tanpa mengubah nama medan dengan mengesetkan sifat kapsyen medan. Untuk mengubah sifat medan kapsyen , lakukan yang berikut:

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah kapsyen, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik sel dalam lajur Nama medan bagi medan yang sifat kapsyen yang anda ingin setkan.

 5. Dalam seksyen bawah, di bawah Sifat medan, pada tab umum , klik kapsyen.

 6. Taipkan kapsyen baru untuk medan.

 7. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Pada kali berikutnya anda membuka jadual dalam pandangan helaian data, kapsyen dan bukannya nama medan akan muncul dalam tajuk lajur.

Halaman Atas

Menambahkan medan pada borang atau laporan

Apabila anda mencipta pangkalan data yang anda berdasarkan pada templat, pangkalan data anda akan mengandungi bilangan terbina dalam, diprareka borang dan laporan yang anda boleh bekerja dengan serta-merta. Anda mungkin mendapati, Walau bagaimanapun, yang anda ingin menambah medan tambahan borang atau laporan. Apabila anda menambah medan borang atau laporan, anda mencipta apa yang dipanggil kawalan.

Memperkenalkan kawalan

Kawalan adalah objek yang memaparkan data, melaksanakan tindakan dan membolehkan anda melihat dan bekerja dengan maklumat yang meningkatkan antara muka pengguna, seperti label dan imej. Kawalan boleh terikat, tidak terikat, dan dikira.

 • Kawalan terikat    Ini adalah kawalan sumber data yang merupakan medan dalam Jadual atau pertanyaan. Anda menggunakan kawalan terikat untuk memaparkan nilai daripada medan dalam pangkalan data anda. Nilai boleh menjadi teks, tarikh, nombor, nilai ya/tidak, gambar atau graf. Kotak teks adalah jenis kawalan terikat yang paling biasa. Contohnya, kotak teks pada borang yang memaparkan nama akhir pekerja yang mungkin Dapatkan maklumat ini daripada medan nama akhir dalam jadual pekerja.

 • Kawalan Unbound    Jenis kawalan ini tidak mempunyai sumber data (medan atau ungkapan). Anda menggunakan kawalan tidak terikat untuk memaparkan maklumat, garis, segi empat tepat dan gambar. Contohnya, label yang memaparkan tajuk borang adalah kawalan tidak terikat.

 • Kawalan terhitung    Ini adalah kawalan yang sumber data adalah ungkapan dan bukannya medan. Anda menentukan nilai yang anda inginkan dalam kawalan dengan mentakrifkan ungkapan sebagai sumber data untuk kawalan. Ungkapan ialah gabungan operator (seperti = dan + ), kawalan nama, nama medan, fungsi yang mengembalikan nilai tunggal dan nilai pemalar. Contohnya, ungkapan berikut mengira harga item dengan diskaun 25 peratus dengan mendarab nilai dalam medan harga Unit dengan nilai pemalar (0.75).

= [Harga unit] * 0.75

Ungkapan yang boleh menggunakan data daripada medan dalam borang dasar Jadual atau pertanyaan atau data daripada kawalan pada borang. Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat pautan dalam seksyen Lihat juga artikel ini.

Kotak teks boleh kawalan terikat, kawalan tidak terikat ada atau kawalan terhitung. Apabila anda mencipta borang yang menggunakan terikat, tidak terikat dan kawalan terhitung, ia mungkin paling berkesan untuk menambah dan menyusun semua kawalan terikat pertama, terutamanya jika ia membentuk kebanyakan kawalan pada borang. Anda boleh menambah kawalan tidak terikat dan terhitung yang melengkapkan Reka bentuk menggunakan alat dalam Kumpulan kawalan pada tab Reka bentuk dalam pandangan Reka bentuk.

Anda mengikat kawalan kotak teks pada medan dengan mengenal pasti medan yang kawalan memperoleh datanya. Anda boleh mencipta kawalan yang diikat pada medan yang dipilih dengan menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan ke borang. Anak tetingkap Senarai medan memaparkan medan borang dasar Jadual atau pertanyaan. Untuk memaparkan anak tetingkap Senarai medan , pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Tambah medan sedia ada. Secara lalai, apabila anda menyeret medan dari anak tetingkap Senarai medan pada grid Reka bentuk borang, Access menyelitkan kotak teks.

Secara alternatif, anda boleh mengikat medan kawalan dengan menaipkan nama medan dalam kawalan itu sendiri atau dalam kotak untuk nilai Sumber kawalan dalam helaian sifat kawalan. Helaian sifat mentakrifkan ciri-ciri kawalan, seperti nama, sumber data dan format.

Menggunakan anak tetingkap Senarai medan ialah cara terbaik untuk mencipta kotak teks terbatas dua sebab:

 • Kotak teks terbatas mempunyai label yang dilampirkan dan label mengambil nama medan (atau kapsyen yang ditakrifkan untuk medan tersebut dalam Jadual atau pertanyaan dasar) sebagai kapsyen secara lalai, jadi anda tidak perlu taip kapsyen.

 • Kotak teks terbatas mewarisi banyak seting yang sama sebagai medan dalam Jadual atau pertanyaan (seperti untuk sifat Format, DecimalPlacesdan InputMask ) dasar. Oleh itu, anda boleh memastikan bahawa sifat ini untuk medan kekal sama apabila anda mencipta kotak teks yang terikat pada medan tersebut.

Jika anda telah mencipta kawalan yang tidak terikat dan ingin mengikat pada medan, setkan sifat bagi kawalan ControlSource kepada nama medan.

Menambahkan medan pada borang atau laporan dalam pandangan tataletak

Selepas anda mencipta borang atau laporan, anda boleh dengan mudah memperhalus Reka bentuk webnya dengan bekerja dalam pandangan tataletak. Menggunakan data langsung sebenar sebagai panduan anda, anda boleh melaraskan lebar medan dan menyusun semula medan. Anda boleh meletakkan medan baru pada borang atau laporan dan mengesetkan sifat untuk borang atau laporan dan kawalan mereka.

Untuk bertukar kepada pandangan tataletak, dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan, dan kemudian klik Pandangan tataletak pada menu pintas. Secara alternatif, anda boleh klik butang Pandangan tataletak pada Access status bar atau anda boleh klik kanan tab dokumen untuk borang atau laporan dan kemudian klik Pandangan tataletak pada menu pintas.

Bertukar kepada pandangan tataletak

 • Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan dan kemudian klik Pandangan tataletak pada menu pintas.

  -atau-

  Klik butang Pandangan tataletak pada Access status bar.

  -atau-

  Klik kanan tab dokumen untuk borang atau laporan, dan kemudian klik Pandangan tataletak pada menu pintas.

Borang atau laporan muncul dalam pandangan tataletak.

Membuka helaian sifat

 • Pada tab susun , dalam Kumpulan alat , klik Helaian sifat.

  Pintasan papan kekunci tekan F4.

Anda boleh menggunakan anak tetingkap Senarai medan untuk menambah medan daripada jadual atau pertanyaan dasar Reka bentuk anda. Untuk memaparkan anak tetingkap Senarai medan , pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik Tambah medan sedia ada. Anda boleh menyeret medan terus dari anak tetingkap Senarai medan ke Reka bentuk anda.

Memaparkan anak tetingkap Senarai medan

 • Pada tab Format , dalam Kumpulan kawalan , klik Tambah medan sedia ada.

Menambah medan daripada anak tetingkap Senarai medan

 • Untuk menambah medan tunggal, seret medan dari anak tetingkap Senarai medan ke seksyen yang anda ingin ia dipaparkan pada borang atau laporan.

 • Untuk menambah beberapa medan sekali gus, tekan dan tahan CTRL dan klik medan yang anda inginkan. Seret medan terpilih pada borang atau laporan.

Apabila anda memutuskan medan ke seksyen, Access mencipta kawalan kotak teks terbatas untuk setiap medan dan secara automatik menempatkan kawalan label di sebelah setiap medan.

Untuk maklumat lanjut mengenai borang dan laporan, lihat artikel mencipta borang menggunakan alat borang dan mencipta laporan ringkas.

Halaman Atas

Menambah medan yang menyimpan dokumen, fail atau imej

Anda boleh menggunakan Office Access 2007 untuk menambahkan medan dengan jenis data lampiran untuk menyimpan satu atau lebih banyak dokumen, fail atau imej. Anda boleh menggunakan medan lampiran untuk menyimpan fail beberapa dalam medan tunggal. Anda juga boleh menyimpan fail yang lebih daripada satu jenis dalam medan tersebut. Contohnya, dalam pekerjaan calon pangkalan data anda boleh melampirkan resume satu atau lebih, selain daripada foto, rekod untuk setiap kenalan.

Menambah medan lampiran pada jadual

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin tambahkan medan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Dalam lajur Nama medan , klik baris kosong pertama dan taipkan nama untuk medan baru.

 5. Klik pada sel yang bersebelahan dalam lajur Jenis Data , dan kemudian pilih lampiran dalam senarai.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

  Access mungkin memaparkan mesej yang menyatakan anda tidak boleh membuat asal perubahan anda selepas anda menyimpan Jadual. Ini bermakna anda tidak boleh menukar medan jenis data yang lain tetapi anda boleh memadamkan medan, jika anda rasa anda buat ralat.

 7. Klik Ya untuk mengesahkan perubahan.

Selepas anda menambah medan lampiran pada jadual, anda boleh menggunakan kotak dialog lampiran untuk menambah dokumen, fail atau imej pada rekod.

Menambah lampiran pada medan

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang anda ingin tambah lampiran.

  Jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

 4. Dalam Jadual, dwiklik medan lampiran.

  Kotak dialog Lampiran muncul.

 5. Klik Tambah.

  Kotak dialog Pilih Fail muncul.

 6. Gunakan senarai Cari dalam untuk menyemak lalu ke fail yang anda ingin lampirkan pada rekod, pilih fail dan kemudian klik Buka.

  Perhatikan bahawa anda boleh memilih berbilang fail sebarang jenis data yang disokong.

 7. Dalam kotak dialog Lampiran, klik OK untuk menambahkan fail tersebut pada jadual anda.

  Access menambah fail ke medan dan menambahkan nombor yang menunjukkan lampiran dengan sewajarnya.

 8. Ulangi langkah ini mengikut keperluan untuk menambah fail pada medan semasa atau medan lain dalam jadual anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai medan lampiran, lihat artikel melampirkan fail atau grafik kepada rekod dalam pangkalan data anda.

Halaman Atas

Mengubah cara medan muncul

Anda boleh menyesuaikan cara medan muncul apabila ia dipaparkan. Contohnya, anda boleh mengesetkan format paparan untuk digunakan di seluruh pangkalan data anda, seperti dalam borang dan laporan atau apabila jadual dibuka dalam pandangan helaian data. Untuk mengesetkan format paparan, anda mengesetkan sifat Format medan. Sifat Format medan kemudian diwarisi secara automatik dengan borang baru dan laporan yang anda cipta.

Setkan format paparan dalam pandangan helaian data

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, dwiklik jadual yang mengandungi medan yang format yang anda ingin setkan.
  Jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

 4. Klik medan yang format paparan yang anda ingin setkan.

 5. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , klik anak panah dalam senarai juntai bawah bersebelahan dengan Formatdan kemudian pilih format. Imej Reben Access bagi Jenis Data dan kumpulan Pemformatan

  Medan dipaparkan dengan format paparan yang baru.

Setkan format paparan dalam pandangan Reka bentuk

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka, pilih dan buka pangkalan data.

 3. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang mengandungi medan yang format paparan yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

  Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

 4. Klik medan yang format paparan yang anda ingin setkan.

 5. Di bawah Sifat medan, pada tab umum , klik kotak Format .

 6. Klik senarai juntai bawah dan pilih format paparan.

 7. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera.

Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk mengubah penampilan medan, lihat artikel Format data dalam baris dan lajur.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×