Ketahui cara untuk menavigasi dalam Excel menggunakan ciri yang boleh dicapai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Excel

Excel untuk desktop Windows dalam Office 365 termasuk ciri kebolehcapaian yang menjadikannya mudah untuk bekerja dengan fail pengguna dengan kecekatan yang terhad, penglihatan lemah atau kecacatan lain. Ini bermakna anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci Excel dan kekunci fungsi untuk Windows, pembaca skrin seperti penyampai atau JAWS, atau pengecaman pertuturan alat tersebut sebagai pengecaman pertuturan Windows untuk berfungsi dengan Excel 2016.

Ciri kebolehcapaian yang banyak, seperti pembaca skrin, alat pengecaman pertuturan dan alat kontras warna, adalah khusus bagi platform, seperti Windows, Mac atau Android. Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365.  Untuk mencari bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel untuk desktop Windows, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Mengenali tataletak Excel

Dalam Excel, nama buku kerja anda dipusatkan di atas skrin. Aplikasi kawalan, seperti Minimumkan dan tutup, berada dalam penjuru atas kanan. Secara lalai, Bar alat capaian segera berada di sebelah kiri atas skrin. Bar alat ini boleh disesuaikan dan mengandungi perintah yang biasa digunakan, seperti Menyimpan, buat asaldan buat semula.

Di bawah bar alat ini adalah satu set tab reben, seperti rumah, selitkan, formula, Data, semak semuladan Power Pivot. Apabila anda memilih tab, reben tab khusus muncul di bawah tab. Reben setiap termasuk perintah yang disusun dalam Kumpulan. Contohnya, jika anda memilih tab selitkan , reben muncul. Dari reben tersebut, anda boleh memilih item yang berlainan, seperti jadual, carta, Hiperpautan atau ilustrasi, menyelitkan lembaran kerja anda.

Grid sel lembaran kerja aktif muncul di bawah reben dan menjadikan atas kebanyakan halaman. Sesetengah perintah, seperti semakan semula atau mencari, buka tetingkap dalam Pusat lembaran kerja. Perintah lain, seperti berkongsi, buka anak tetingkap kanan atau kiri lembaran kerja.

Di bawah sel grid adalah bar yang mengandungi tab helaian bagi setiap lembaran kerja dalam buku kerja. Anda boleh skrol melalui baris ini Tab untuk memilih lembaran kerja. Lembaran kerja yang sedang dipilih dirujuk sebagai "lembaran kerja aktif."

Di bawah Excel tetingkap ialah status bar. Di bahagian kanan status bar adalah perintah untuk melihat lembaran kerja (contohnya, dalam pandangan Normal atau pratonton pemisah halaman) dan kawalan penggelongsor aras zum dan butang. Apabila anda memilih Kumpulan sel, status bar memaparkan purata, kiraan dan jumlah nombor dalam sel yang dipilih. Anda boleh mengubah apa yang disenaraikan pada status bar dengan menyesuaikan cara Excel meringkaskan data. Untuk menyesuaikan status bar, tekan F6 sehingga anda mendengar "Bar Status, Bar alat." (Dalam penyampai, anda mendengar "Pada butang Normal." Tekan Shift + F10. Pada menu Sesuaikan Bar Status , untuk memilih opsyen yang anda inginkan (untuk contoh, kiraan angka, maks, Min dan Scroll Lock), gunakan kekunci anak panah atas dan kekunci anak panah bawah dan tekan Enter.

Menavigasi menggunakan hanya papan kekunci

Untuk menavigasi dalam Excel melalui skrin unsur (lembaran kerja, reben, anak tetingkap tugas (jika terbuka) dan status bar/bar alat), tekan F6 (Majukan) dan Shift + F6 (ke belakang).

 • Untuk bertukar kepada tetingkap buku kerja yang seterusnya apabila lebih daripada satu tetingkap buku kerja terbuka, tekan Ctrl + F6.

 • Untuk beralih antara sel atau lajur dalam Jadual, tekan kekunci Tab (Majukan) dan Shift + Tab (ke belakang) atau gunakan kekunci anak panah. Untuk memilih sel, alihkan fokus ke sel.

 • Untuk menyemak lalu dalam menu atau senarai, tekan kekunci anak panah atas atau kekunci anak panah bawah dan kemudian, untuk membuat pilihan, tekan Enter. Untuk keluar dari menu atau mod, tekan Esc.

 • Untuk mengalihkan lembaran kerja yang seterusnya atau sebelumnya dalam buku kerja yang terbuka, tekan Ctrl + Page Down atau Ctrl + Page Up.

Untuk butiran lanjut, Baca Excel pintasan papan kekunci dan kekunci fungsi untuk Windows.

Anda boleh menggunakan penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows atau pembaca skrin pihak ketiga, seperti JAWS. Untuk maklumat tentang menggunakan Excel dengan pembaca skrin, lihat Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Excel 2016.

Gunakan beritahu saya

Untuk mendapatkan perintah dengan cepat, gunakan Beritahu Saya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri Beritahu Saya, tonton video ini: Menggunakan Beritahu Saya untuk menyelesaikan kerja dengan cepat melalui pembaca skrin dan papan kekunci.

Untuk menggunakan Beritahu Saya bagi mendapatkan perintah, ikut langkah berikut:

 1. Pilih sel atau julat sel yang anda ingin laksanakan tindakan.

 2. Langkau ke medan sunting Beritahu Saya dengan menekan Alt+Q.

 3. Taipkan perintah yang anda inginkan. Contohnya, taipkan "bulet".

 4. Gunakan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk menyemak lalu hasil carian, tekan Enter untuk memilih salah satu.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Excel 2016 for Mac dalam Office 365 mempunyai alat dan ciri yang boleh membantu orang Kurang Upaya. Terdapat pintasan papan kekunci dalam Word 2016 for Mac yang membolehkan anda mencapai perintah tanpa menggunakan tetikus. Dan jika anda mempunyai kecacatan visual, Word berfungsi dengan VoiceOver.

Seting kebolehcapaian yang banyak adalah khusus bagi sistem pengendalian Mac OSX, seperti pembaca skrin terbina dalam, VoiceOver. Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365. Untuk mencari bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel for Mac, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Mengenali Excel for Mac tataletak

Apabila anda membuka Excel 2016 for Mac, Excel menu muncul di bahagian atas skrin, dengan item-item menu yang ditambah selepas Apple menu. Di bawah ini, dalam bar alat, nama dokumen anda muncul, dipusatkan. Bar alat capaian segera duduk di penjuru atas kiri skrin. Bar alat ini mengandungi perintah yang biasa digunakan, seperti Simpan, buat asaldan buat semula. Kotak carian dan ikon opsyen perkongsian adalah pada baris yang sama dan di sebelah kanan skrin. Di bawah mereka adalah menu Bantu meningkatkan Office .

Di bawah bar alat, anda mencari set tab reben, seperti menyelitkan dan pandangan. Reben duduk di bawah baris ini tab. Apabila anda memilih tab, reben tab khusus muncul. Reben setiap termasuk perintah yang disusun dalam Kumpulan. Contohnya, suis tab selitkan pada reben yang membolehkan anda pilih item yang berlainan, seperti jadual atau gambar, menyelitkan dokumen anda.

Di bawah reben, anda menemui kotak Nama dan Formula bar. Kotak Nama menunjukkan nama atau lokasi sel yang sedang dipilih dalam lembaran kerja. Formula bar mengandungi kandungan sel semasa dan membolehkan anda menaipkan teks atau formula yang Excel berikut untuk melakukan pengiraan.

Di bawah ini adalah buku kerja, dengan Buka lembaran kerja semasa. Lembaran kerja mengambil kebanyakan skrin. Lembaran kerja baru terdiri daripada grid sel kosong. Di bahagian atas lembaran kerja adalah pengepala lajur, huruf atau gabungan huruf yang menentukan lajur. Di sebelah kiri lembaran kerja dan menjalankan panjang ia adalah nombor baris, satu untuk setiap baris, bermula dari 1. Kotak nama, dinyatakan sebelum ini, mengenal pasti sel dengan huruf dan baris nombor lajur, seperti C3.

Akhirnya, di bahagian bawah kiri lembaran kerja ialah satu set tab, satu untuk setiap lembaran kerja dalam buku kerja dan butang untuk menambah lembaran kerja baru, dan di sebelah kanan ialah bar status dengan butang untuk mengubah tataletak halaman, pembesaran, dll.

Menavigasi dalam Excel for Mac

Apabila anda membuka buku kerja, secara lalai fokus berada dalam lembaran kerja semasa. Untuk mencapai kawasan lain, tekan Fn + F6. Atau, dengan VoiceOver pada, tekan VO + anak panah kiri dan VO + anak panah kanan. Menekan Fn + F6 gelung melalui kawasan antara muka:

 • Buka butang atas bar alat

 • Tab semasa pada reben

 • Kotak Nama pada bar alat

 • Lembaran kerja

 • "Bersedia butang" pada status bar

Papan kekunci yang banyak memperuntukkan fungsi Khas kekunci fungsi, secara lalai. Untuk menggunakan fungsi kunci untuk tujuan lain, anda perlu tekan Fn + kekunci fungsi. Jika anda tidak ingin tekan kekunci Fn setiap kali anda menggunakan kekunci fungsi, anda boleh mengubah keutamaan sistem Apple anda.

Menavigasi dalam buku kerja

 • Untuk menyelitkan lembaran kerja baru, tekan Fn + Shift + F11. (Gabungan ini berfungsi hanya jika anda mempunyai tidak ditugaskan fungsi lalai untuk kekunci F11.)

 • Untuk mengalihkan lembaran kerja berikut dalam buku kerja, tekan Opsyen + anak panah kanan.

 • Untuk mengalihkan lembaran kerja sebelumnya dalam buku kerja, tekan Opsyen + anak panah kiri.

Menavigasi dalam lembaran kerja

Untuk beralih ke dalam lembaran kerja untuk mula bekerja, tekan Fn + F6 sehingga anda sampai lembaran kerja.

 • Untuk beralih antara sel dalam lembaran kerja, tekan kekunci anak panah. (Sila ambil perhatian bahawa VoiceOver tidak semestinya Namakan sel apabila anda mengalihkan antaranya.)

 • Untuk memasukkan teks atau formula dalam sel semasa, taipkan teks atau formula.

 • Untuk mengedit sel semasa, tekan F2 dan kemudian gunakan kekunci anak panah untuk bergerak ke tempat yang anda ingin edit. Apabila anda selesai mengedit, untuk keluar dari sel, tekan Return.

 • Untuk memilih julat sel, meletakkan fokus pada sel yang anda ingin mulakan julat, dan kemudian tekan dan tahan kekunci Shift semasa menekan kekunci anak panah untuk memilih sel.

Menggunakan menu konteks

Menu konteks mengandungi pelbagai tindakan yang biasa seperti potong, salin, tampal dan kosongkan. Untuk membuka menu konteks, dengan fokus pada sel, tekan Fn + Shift + F10.

Menu konteks menutup secara automatik selepas anda memilih tindakan. Untuk keluar dari menu konteks tanpa memilih tindakan, tekan Esc.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Excel pada iPad dan Excel pada iPhone untuk Office 365 mengendalikan ciri kebolehcapaian peranti anda, seperti VoiceOver. Anda boleh menggunakan gerak isyarat atau papan kekunci Luaran.

Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365.  Untuk mencari bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel untuk iOS, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Mengenali Excel for iOS tataletak

Apabila anda membuka buku kerja dalam Excel 2016 untuk iOS dalam Office 365, namanya muncul di bahagian atas skrin, berpusat di bawah skrin bar status. Di bawah yang adalah bar menu Excel, yang termasuk tab reben. Buku kerja anda adalah di bawah formula bar.

 • Apabila anda bekerja dengan sel dan Formula, untuk memilih sel, ketik.

 • Untuk memaparkan yang pada skrin papan kekunci dan mengalihkan titik selitan ke dalam bar formula yang anda boleh mengedit kandungan sel, dwiketik.

 • Untuk pergi ke lembaran kerja lain dalam buku kerja, Gunakan tab di bahagian bawah skrin.

Menavigasi dalam Excel untuk iOS

Anda mempunyai beberapa cara untuk menavigasi dalam Excel for iPad atau iPhone: papan kekunci pintasan, VoiceOver, dan papan kekunci pada skrin. Anda mungkin juga berguna dalam menu pintasan konteks.

Menavigasi dengan pintasan papan kekunci

Jika anda ingin menggunakan pintasan papan kekunci untuk menavigasi, berikut adalah beberapa artikel yang berguna tentang menggunakan papan kekunci luaran yang termasuk senarai pintasan:

Menavigasi apabila menggunakan VoiceOver

VoiceOver membantu anda bergerak dalam Excel dengan penamaan item pada skrin. Contohnya, untuk mengarahkan diri anda, leret jari anda berhampiran bahagian atas tengah skrin sehingga anda mendengar nama buku kerja. Di bawah itu, Excel menu bar dan reben muncul. Apabila anda mengalihkan kursor VoiceOver, anda mendengar nama tab butang dan reben.

Berikut adalah beberapa petua navigasi VoiceOver:

 • Untuk mencari teks dalam lembaran kerja atau untuk mencari dan menggantikan teks, gunakan butang Cari di sebelah kanan reben.

 • Apabila VoiceOver kursor berada pada bar formula, iaitu di bawah reben, VoiceOver menyatakan, "Formula kandungan."

 • Untuk mendengar nombor baris pada lembaran kerja, seret jari anda ke bawah tepi kiri. Untuk mendengar huruf lajur, di bawah formula bar, seret jari anda ke kanan.

 • Untuk bekerja dengan sel, ketik di mana-mana dalam lembaran kerja. Anda mendengar nama sel.

 • Untuk skrol dalam lembaran kerja, menggunakan tiga jari untuk leret ke atas dan ke bawah atau kiri ke kanan. VoiceOver mengenal pasti julat sel apabila anda skrol.

 • Untuk mencari semua helaian dalam buku kerja semasa, Gunakan tab helaian di bahagian bawah kiri skrin. Di sudut bawah kanan, opsyen jumlah yang menunjukkan jumlah julat sel yang sedang dipilih.

Gunakan pada papan kekunci pada skrin

Apabila anda mengedit sel, papan kekunci dipaparkan di bawah separuh skrin. Dua papan kekunci yang tersedia: kekunci standard Apple dan papan kekunci formula tersuai anda boleh gunakan untuk mencapai dengan cepat nombor dan simbol untuk Formula anda.

Menggunakan papan kekunci dua seperti berikut:

 • Untuk bertukar kepada papan kekunci formula, di sebelah kanan tengah skrin, ketik butang 123 . Jika anda menggunakan VoiceOver, leret sehingga anda mendengar "Papan kekunci Formula, butang" dan kemudian dwiketik.

 • Untuk bertukar kepada papan kekunci standard, dwiketik butang Abc . Jika anda menggunakan VoiceOver, leret sehingga anda mendengar "Papan kekunci Standard, butang" dan kemudian dwiketik butang.

 • Untuk menutup papan kekunci, dalam penjuru bawah kanan skrin, dwiketik ikon papan kekunci. Jika anda menggunakan VoiceOver, apabila butang ini dipilih, anda mendengar "Sembunyikan papan kekunci." Dwiketik butang.

Menggunakan menu konteks

Menu pintas (juga dipanggil menu kontekstual) akan muncul apabila anda ketik dan tahan sel, formula bar, kotak teks atau objek lain. Ia memberikan anda capaian segera ke perintah biasa, seperti memotong, menyalin, tampal, dan Kosongkan.

Apabila VoiceOver, untuk membuka menu pintasan, beralih ke dalam sel atau objek yang anda ingin edit kemudian dwiketik dengan dua jari. Anda boleh menggunakan gerak isyarat meleret VoiceOver yang standard untuk bergerak melalui menu kemudian memilih pelbagai opsyen.

Menu pintas menutup selepas anda memilih opsyen atau jika anda memilih sel yang lain.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Menggunakan Excel untuk ciri kebolehcapaian Android untuk mencipta hamparan, menapis data, bekerja dengan carta, dan banyak lagi. Anda boleh menggunakan papan kekunci luaran dan pembaca skrin untuk bekerja dengan Excel.

Seting kebolehcapaian yang banyak adalah khusus bagi platform, seperti Windows, Mac atau Android. Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365.

Untuk mendapatkan bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel for Android, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Mengenali Excel for Android tataletak

Apabila anda membuka Excel for Android pada Office 365, nama fail anda muncul pada bar atas. Excel menu bar muncul di bawah nama dan mengandungi tab reben, seperti fail, rumahdan selitkan. Pada bar yang sama di bahagian kanan, anda akan menemui butang kongsi, buat asaldan buat semula .

Apabila anda memilih tab, reben tab khusus muncul. Reben setiap termasuk perintah yang disusun dalam Kumpulan. Contohnya, suis tab selitkan pada reben yang membolehkan anda menyelitkan Jadual atau gambar ke dalam dokumen anda.

Di bawah reben, anda menemui kotak Nama dan Formula bar. Kotak Nama menunjukkan nama atau lokasi sel yang sedang dipilih dalam lembaran kerja. Formula bar mengandungi kandungan sel semasa dan membolehkan anda menaipkan teks atau formula yang Excel berikut untuk melakukan pengiraan.

Di bawah ini adalah buku kerja, dengan Buka lembaran kerja semasa. Lembaran kerja mengambil kebanyakan skrin. Lembaran kerja baru terdiri daripada grid sel kosong. Di bahagian atas lembaran kerja adalah pengepala lajur, huruf atau gabungan huruf yang menentukan lajur. Di sebelah kiri lembaran kerja dan menjalankan panjang ia adalah nombor baris, satu untuk setiap baris, bermula dari 1. Kotak Nama , dinyatakan sebelum ini, mengenal pasti sel dengan huruf dan baris nombor lajur, seperti C3.

Akhirnya, di bahagian bawah kiri lembaran kerja adalah satu set tab helaian, satu untuk setiap lembaran kerja dalam buku kerja dan butang untuk menambah lembaran kerja baru. Di bahagian kanan adalah bar status dengan butang untuk mengubah tataletak halaman, pembesaran, dll.

Menavigasi dalam Excel for Android

Excel for Android dioptimumkan untuk sentuhan. Untuk mendapatkan bantuan dengan menggunakan sentuhan dalam Excel, lihat panduan sentuhan Android Excel for.

Untuk mengetahui tentang pintasan papan kekunci dalam Excel for Android yang anda gunakan dengan papan kekunci Luaran, rujuk kepada menggunakan papan kekunci luaran dengan Excel for Android.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Aplikasi Excel Mobile untuk Windows 10 termasuk ciri kebolehcapaian yang memudahkan orang Kurang Upaya untuk mencipta hamparan, menapis data, bekerja dengan carta, dan banyak lagi. Contohnya, individu yang buta atau yang rabun boleh menggunakan pembaca skrin untuk mempunyai maklumat tentang antara muka pengguna (UI) dibaca dengan kuat kepada mereka. Individu yang mempunyai mobiliti yang terhad boleh menggunakan pintasan papan kekunci atau alat pengecaman pertuturan dan bukannya tetikus.

Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365. Untuk mencari bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel Mobile for Windows 10, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Nota: Untuk maklumat tentang menggunakan sentuhan, lihat Excel Mobile untuk Windows 10 panduan sentuhan.

Mengenali tataletak Excel Mobile for Windows 10

Apabila anda mula Excel Mobile, anak tetingkap navigasi dipaparkan di sebelah kiri tetingkap aplikasi yang anda boleh memilih fail sedia ada. Jika anda ingin mencipta buku kerja baru, senarai templat muncul di sebelah kanan tetingkap. Selepas anda memilih templat atau Buka fail sedia ada dari anak tetingkap navigasi, anda boleh bergerak di kawasan utama Excel Mobile untuk memilih tindakan yang anda inginkan.

Apabila anda membuka buku kerja dalam Excel Mobile, bar tajuk yang berada di atas. Ia mengandungi nama tab reben, seperti fail, rumahdan selitkan. Ia juga mengandungi beritahu saya kotak carian, yang anda boleh gunakan untuk mencari perintah atau untuk mendapatkan bantuan. Di sebelah kanan bar atas, anda akan menemui butang kongsi, buat asaldan buat semula .

Di bawah bar atas adalah kotak Nama dan Formula bar.

 • Kotak Nama menunjukkan nama, jika salah satu telah diuntukkan, sel yang dipilih, jadual, carta atau objek lain. Jika tiada nama diuntukkan, adalah memberikan lokasi sel (seperti "C2") atau label umum, seperti sebagai "jadual3".

 • Formula bar menunjukkan kandungan sel yang boleh menjadi nilai atau formula.

Di bawah kotak Nama dan Formula adalah buku kerja utama. Buku kerja ialah grid, tempat baris dilabelkan dengan nombor dan lajur dilabelkan dengan aksara abjad. Label baris dan lajur Cari sel, jadi sel tersebut "C2" terletak di persilangan lajur C dan baris 2.

Akhirnya, di bahagian bawah halaman dan di bawah grid buku kerja, anda mencari baris dengan tab helaian. Terdapat satu tab untuk setiap lembaran kerja dalam buku kerja, walaupun biasanya hanya beberapa ditunjukkan. Di sebelah tab helaian adalah butang yang menambah tambahan lembaran kerja dan tab helaian yang berkaitan. Terdapat juga bar fungsi, dengan fungsi seperti Sum.

Navigasi dengan menggunakan papan kekunci

Berikut adalah beberapa pintasan papan kekunci yang kerap digunakan untuk Excel Mobile:

 • Untuk bergerak ke depan menerusi unsur UI, tekan kekunci Tab. Untuk mengalihkan kembali, tekan Shift + Tab. Untuk beberapa unsur, anda juga boleh menggunakan kekunci anak panah.

 • Untuk memilih tab yang sedang dipaparkan pada reben, tekan atau dengan serta-merta selepas anda menekan Alt untuk mengalihkan terus ke menu fail , tekan Shift + Tab. Untuk bergerak antara tab pada reben, tekan kekunci anak panah kiri dan kanan atau tekan Ctrl + Tab. Untuk beralih ke opsyen untuk setiap tab, tekan kekunci anak panah bawah dan untuk beralih ke tab, tekan kekunci anak panah ke atas. Untuk memilih opsyen, tekan Enter atau Spacebar.

 • Untuk memaparkan menu pintasan untuk sel, tekan Shift + F10.

Untuk maklumat mengenai pintasan papan kekunci khusus untuk Excel Mobile, pergi ke menggunakan pintasan papan kekunci dengan papan kekunci luaran dalam Excel Mobile for Windows 10. Untuk maklumat tentang menggunakan pembaca skrin dengan Excel Mobile, rujuk untuk mula menggunakan pembaca skrin dalam Excel mobile untuk Windows 10.

Gunakan beritahu saya

Untuk mendapatkan perintah dengan cepat, gunakan Beritahu Saya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri Beritahu Saya, tonton video ini: Menggunakan Beritahu Saya untuk menyelesaikan kerja dengan cepat melalui pembaca skrin dan papan kekunci.

Untuk menggunakan Beritahu Saya bagi mendapatkan perintah, ikut langkah berikut:

 1. Pilih sel atau julat sel yang anda ingin laksanakan tindakan.

 2. Langkau ke medan sunting Beritahu Saya dengan menekan Alt+Q.

 3. Taipkan perintah yang anda inginkan. Contohnya, taipkan "bulet".

 4. Gunakan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk menyemak lalu hasil carian, tekan Enter untuk memilih salah satu.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Excel Online termasuk ciri kebolehcapaian yang menjadikannya mudah untuk bekerja dengan fail pengguna dengan kecekatan yang terhad, penglihatan lemah atau kecacatan lain. Ini bermakna anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci, pembaca skrin atau alat pengecaman pertuturan untuk berfungsi dengan Excel Online.

Untuk maklumat lanjut tentang seting kebolehcapaian dan ciri yang berfungsi dalam peranti anda, lihat menyediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365.  Untuk mencari bantuan untuk melakukan tugas biasa dalam Excel Online, lihat kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

Mengenali tataletak Excel Online

Excel Online berjalan dalam pelayar. Anda boleh memilih antara dua pandangan: pandangan membaca dan pandangan pengeditan. Tetingkap Excel Online kelihatan sedikit berbeza dan perintah yang berbeza tersedia bergantung pada pandangan yang anda gunakan.

 • Dalam pandangan membaca, anda boleh melihat, mencetak, berkongsi, segar semula sambungan data, mengira semula buku kerja anda dan memberikan komen pada buku kerja. Secara lalai, Excel Online terbuka dalam pandangan membaca.

  Dalam pandangan, di bahagian atas tetingkap, membaca "Excel Online" disenaraikan dalam bar tajuk. Di tepi kiri bar tajuk adalah pelancar aplikasi, kawalan yang mengandungi jubin yang memaut ke perkhidmatan Microsoft dan aplikasi Office Online, termasuk mel, kalendar, OneDrive, Excel, PowerPoint, dan banyak lagi.

  Di bawah tajuk bar adalah bar alat yang mengandungi set perintah di sebelah kanan (Edit buku kerja, cetak, kongsi, Data, dan banyak lagi) dan jika membenarkan pelayar lebar, nama buku kerja anda dalam Pusat.

 • Untuk bertukar daripada pandangan membaca kepada pandangan pengeditan, tekan Ctrl + F6 sehingga anda mendengar "Excel Online". Kemudian tekan Ctrl + F6 sekali lagi untuk mengalihkan nama folder yang mengandungi buku kerja. Tekan Tab untuk beralih ke butang Edit buku kerja , tekan Enter, dan kemudian gunakan kekunci anak panah bawah untuk memilih Edit dalam Excel Online.

  Dalam pandangan pengeditan, anda boleh membuat perubahan pada buku kerja anda. Dalam pandangan ini, di bahagian atas tetingkap Excel Online bar tajuk termasuk pelancar aplikasi pada sebelah kiri, nama aplikasi ("Excel Online"), butang kongsi di sebelah kanan, dan jika membenarkan pelayar lebar, nama buku kerja anda dalam Pusat.

  Di bawah tajuk bar adalah bar alat diaturkan ke dalam tab: fail, rumah, selitkan, Data, semak semula, pandangan dan buka dalam Excel. Reben duduk di bawah baris ini tab. Apabila anda memilih tab, reben tab khusus muncul. Reben setiap termasuk perintah yang disusun dalam Kumpulan. Contohnya, jika anda memilih tab selitkan, reben muncul. Dari reben tersebut, anda boleh memilih item yang berlainan, seperti jadual, carta, Hiperpautan, atau komen, untuk menyelitkan ke buku kerja anda.

Dalam pandangan membaca dan pandangan pengeditan, lembaran kerja aktif buku kerja berikut set perintah. Grid sel lembaran kerja membawa ke atas kebanyakan halaman. Sesetengah perintah, seperti perintah Pergi ke atau perintah mencari , buka tetingkap dalam Pusat lembaran kerja. Orang lain, seperti melihat atau menyelitkan komen, buka anak tetingkap kanan atau kiri lembaran kerja.

Di bawah sel grid adalah bar yang mengandungi tab bagi setiap lembaran kerja dalam buku kerja. Anda boleh skrol melalui baris ini Tab untuk memilih lembaran kerja. Lembaran kerja yang sedang dipilih dirujuk sebagai "lembaran kerja aktif."

Di bawah Excel Online tetingkap ialah status bar. Apabila anda memilih Kumpulan sel, status bar menyenaraikan semasa purata, kiraan dan jumlah nombor dalam sel yang dipilih. Anda boleh mengubah status bar senarai dengan menyesuaikan cara Excel meringkaskan data. Tab ke menu Sesuaikan Bar Status dan tekan Enter. Pada menu pintas, gunakan kekunci anak panah bawah untuk memilih opsyen (contohnya, kiraan angka, Maxatau Min) dan tekan Enter.

Menavigasi menggunakan pintasan papan kekunci

 • Untuk mencari maklumat mengenai pintasan papan kekunci, lihat pintasan papan kekunci dalam Excel Online.

 • Untuk beralih antara bar alamat pelayar dan kandungan buku kerja dalam Excel Online, tekan F6.

 • Untuk mengitar merentasi rantau Excel Online— reben, lembaran kerja, bar Tab lembaran kerja dan status bar, tekan Ctrl + F6.

 • Untuk mengalihkan lembaran kerja yang berbeza dalam buku kerja, tekan Ctrl + Alt + PgUp atau Ctrl + Alt + PgDn.

 • Untuk beralih ke tab lain pada bar alat, atau antara perintah pada reben, tekan kekunci Tab (Majukan) atau Shift + Tab (ke belakang).

 • Untuk memilih item, tekan Enter. Untuk memilih sel, letakkan fokus padanya.

 • Untuk menyemak lalu dalam menu atau senarai, tekan kekunci Anak Panah ke Atas atau kekunci Anak Panah ke Bawah dan kemudian, untuk membuat pilihan, tekan Enter.

 • Untuk bergerak grid sel, gunakan kekunci Tab, kekunci anak panah atau pintasan papan kekunci.

 • Untuk keluar dari menu atau mod, tekan Esc.

Gunakan beritahu saya

Untuk mendapatkan perintah dengan cepat, gunakan Beritahu Saya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ciri Beritahu Saya, tonton video ini: Menggunakan Beritahu Saya untuk menyelesaikan kerja dengan cepat melalui pembaca skrin dan papan kekunci.

Untuk menggunakan Beritahu Saya bagi mendapatkan perintah, ikut langkah berikut:

 1. Pilih sel atau julat sel yang anda ingin laksanakan tindakan.

 2. Langkau ke medan sunting Beritahu Saya dengan menekan Alt+Q.

 3. Taipkan perintah yang anda inginkan. Contohnya, taipkan "bulet".

 4. Gunakan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk menyemak lalu hasil carian, tekan Enter untuk memilih salah satu.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×