Kendalikan tugasan dalam To-Do dengan pembaca skrin

Kendalikan tugasan dalam To-Do dengan pembaca skrin

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian dalam To-Do

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk iOS untuk mengatur hari anda. Tambah tugas, berikan tarikh siap serta setkan peringatan dan jadikannya berulang jika ia perkara yang anda perlu kerap ingat.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam iOS, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan VoiceOver, rujuk kepada Panduan Untuk Bermula VoiceOver.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Cipta tugas

Cipta item tugasan baru dalam salah satu senarai anda.

 1. Dalam To-Do, untuk pergi ke pandangan Bar sisi, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang bar sisi". Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Untuk pergi ke senarai, leret ke kanan sehingga anda mendengar senarai yang anda inginkan. Apabila anda beralih, VoiceOver mengumumkan nama senarai, diikuti dengan bilangan tugas dalam senarai. Untuk memilih senarai, dwiketik skrin. Pandangan Senarai Tugas terbuka.

 3. Untuk mencipta tugas, dalam bahagian Senarai Tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tambah bebutang item untuk dilakukan". Kemudian dwiketik skrin untuk memilih. Fokus beralih ke medan nama tugas.

 4. Taipkan nama tugas yang baru menggunakan papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q".

  Petua: Anda juga boleh menemui papan kekunci dengan menjelajah item pada skrin. Untuk menjelajah, letakkan jari pada skrin dan seretnya di sekeliling. VoiceOver mengumumkan item apabila anda berhenti padanya. Untuk memilih item, angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 5. Selepas menaip nama tugas, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Tambah bebutang item untuk dilakukan". Dwiketik skrin untuk memilih. Tugas telah ditambahkan pada senarai anda.

Selesaikan tugas

Apabila anda selesai dengan tugas, tandakan tugasan dalam senarai item anda sebagai selesai.

 1. Dalam pandangan Bar sisi, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar senarai yang mengandungi tugas yang anda telah selesaikan. Dwiketik skrin untuk membuka pandangan Senarai Tugas.

 2. Dalam pandangan Senarai Tugas, untuk menavigasi tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama tugas tersebut. VoiceOver mengumumkan nama tugas dan statusnya (selesai atau tidak selesai) apabila anda bergerak.

 3. Apabila berada pada tugas yang anda ingin tandakan sebagai selesai, leret ke kanan. Anda mendengar: "Item untuk dilakukan tidak diselesaikan". Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Petua: 

 • Untuk menandakan tugas yang telah selesai sebagai belum selesai, ulang langkah-langkah di atas sehingga anda mendengar "Item untuk dilakukan yang telah selesai dipilih", dan kemudian dwiketik skrin.

 • Pastikan tugas yang belum selesai dipaparkan dalam senarai. Untuk mengetahui cara menunjukkan atau menyembunyikan tugas yang telah selesai dalam senarai, rujuk kepada Tunjukkan/sembunyikan tugas yang telah selesai.

Buka pandangan butiran

Pandangan butiran membolehkan anda mengedit tugas, menambah peringatan padanya dan sebagainya.

 1. Dalam pandangan Senarai Tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama tugas yang butirannya anda ingin capai. VoiceOver mengumumkan nama tugas dan statusnya (selesai atau tidak selesai) apabila anda bergerak.

 2. Apabila berada dalam tugas yang anda inginkan, dwiketik skrin. Pandangan butiran tugas tersebut terbuka, dan anda boleh mengedit tugas tersebut atau memadamkannya. Anda mendengar: "Bebutang menolak pandangan butiran".

 3. Untuk menutup pandangan butiran, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang menolak pandangan butiran". Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

Tambah tugas pada Hari Saya

Anda boleh mengalih tugas daripada senarai lain kepada Hari Saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula mengendalikan To-Do.

 • Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah item untuk dilakukan pada Hari Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

 • Untuk mengalih keluar tugas daripada Hari Saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Alih keluar item untuk dilakukan daripada Hari Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Namakan semula tugas

Gunakan pandangan butiran untuk menamakan semula tugas dengan cepat.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama tugas tersebut, dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Dalam medan nama tugas, padamkan nama tugas sebelumnya dan taipkan yang baru menggunakan papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q".

 3. Selepas menaip nama tugas, untuk menyimpan dan menutup papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Selesai". Dwiketik skrin untuk memilih. Tugas telah dinamakan semula.

Tambah Peringatan

Gunakan peringatan untuk memastikan anda tidak terlupa untuk menyelesaikan tugas anda yang paling penting.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang peringatan". Kemudian dwiketik skrin. Menu Peringatan terbuka.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah Kemudian hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih tarikh & masa. Apabila berada dalam opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Selepas memilih opsyen peringatan, untuk setkan peringatan dan menutup menu Peringatan, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang selesai". Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Untuk mengalih keluar peringatan, dalam menu Peringatan, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang alih keluar". Kemudian dwiketik skrin. Peringatan dialih keluar dan menu ditutup.

Tambah tarikh siap

Tambah tarikh siap untuk membantu anda menepati tarikh akhir tugas anda yang paling penting.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang tarikh siap". Kemudian dwiketik skrin. Menu Tarikh siap terbuka.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih tarikh & masa. Apabila berada dalam opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Selepas memilih opsyen tarikh siap, untuk setkan tarikh dan menutup menu Tarikh siap, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang selesai". Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam menu Tarikh siap, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang alih keluar". Kemudian dwiketik skrin. Tarikh siap dialih keluar dan menu ditutup.

Tambah tarikh siap ulangan

Jika anda mempunyai tugas yang perlu diselesaikan secara kerap, anda boleh setkan tarikh siap ulangan untuknya.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh setkannya untuk ulangan.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang ulangan". Kemudian dwiketik skrin. Menu Ulangan terbuka.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Harian, Isnin hingga Jumaat, Mingguan, Bulanan dan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih Tersuai. Apabila berada dalam opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Untuk mengalih keluar tarikh siap berulang, pada menu Ulang, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang alih keluar". Kemudian dwiketik skrin. Tarikh siap berulang dialih keluar dan menu ditutup.

Tambah nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah maklumat lanjut tentang sesuatu tugas dan mengekalkan nama tugas itu pendek. Contohnya, jika tugas anda adalah Beli barang runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Lampiran nota. Tambah nota". Kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan nota anda menggunakan papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q".

 3. Untuk menyimpan nota, leret kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang simpan". Kemudian dwiketik skrin untuk memilih. Nota disimpan.

Memadamkan tugas

Anda boleh memadamkan tugas, apabila anda, contohnya, tidak lagi perlu untuk menjejakinya.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang padamkan tugas". Kemudian dwiketik skrin.

 2. Tetingkap pengesahan terbuka, dan anda mendengar: "Adakah anda pasti anda ingin padamkan tugasan ini secara kekal?" Untuk sahkan, leret ke kanan. Anda mendengar: "Bebutang padam". Dwiketik skrin untuk memilih.

  Nota: Jika anda ingin batalkan pemadaman, dalam tetingkap pengesahan, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang batal". Dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Tugas dipadamkan dan fokus beralih ke pandangan Senarai Tugas.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk Android untuk mengatur hari anda. Tambah tugas, berikan tarikh siap serta setkan peringatan dan jadikannya berulang jika ia perkara yang anda perlu kerap ingat.

Nota: 

 • Jika anda belum mempunyainya, muat turun dan pasang aplikasi To-Do daripada Google Play.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan TalkBack, lihat Bermula pada Android dengan TalkBack.

 • Untuk maklumat lanjut tentang gerak isyarat TalkBack, rujuk kepada Gunakan gerak isyarat TalkBack.

Dalam topik ini

Cipta tugas

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: “Bebutang bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mencapai senarai tugasan anda. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan bilangan tugas pada senarai. Jika senarai pertama bukan yang anda inginkan, teruskan meleret ke kanan sehingga anda menemuinya, atau capai To-Do, satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah bebutang tugasan" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Beli barang runcit".

 5. Leret jari anda di sekitar sudut bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Selesai". Angkat jari anda untuk melengkapkan penciptaan tugas.

 6. Leret ke bawah kemudian ke kiri untuk menutup papan kekunci.

Selesaikan tugas

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: “Bebutang bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mencapai senarai tugasan anda. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan bilangan tugas yang terkandung dalamnya. Jika senarai pertama bukan yang anda inginkan, teruskan meleret ke kanan sehingga anda menemuinya, atau capai To-Do, satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang anda mahu tandakan sebagai telah selesai.

 4. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Tugas yang belum diselesaikan". Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Petua: Untuk menandakan tugas yang telah selesai sebagai belum selesai, ulang langkah-langkah di atas sehingga anda mendengar "Tugasan selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Buka pandangan butiran

Pandangan butiran membolehkan anda mengedit tugas, menambah peringatan padanya dan sebagainya.

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: “Bebutang bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mencapai senarai tugasan anda. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan bilangan tugas yang terkandung dalamnya. Jika senarai pertama bukan yang anda inginkan, teruskan meleret ke kanan sehingga anda menemuinya, atau capai To-Do, satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang butirannya anda ingin capai, dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Butiran bagi tugasan," diikuti dengan nama tugas.

Petua: Untuk menutup pandangan butiran, leret ke bawah kemudian ke kiri.

Tambah tugas pada Hari Saya

Anda boleh mengalih tugas daripada senarai lain kepada Hari Saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula mengendalikan To-Do.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah pada Hari Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas daripada Hari Saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditambah pada Hari Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Namakan semula tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama tugas tersebut, dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Padamkan nama sebelumnya menggunakan papan kekunci dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Leret jari anda di sekitar sudut bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Selesai". Angkat jari anda untuk menyelesaikan penamaan semula tugas.

Tambah peringatan

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ingatkan Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah Kemudian hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih tarikh & masa.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar peringatan", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah tarikh siap", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih satu tarikh.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar tarikh siap", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah tarikh siap ulangan

Jika anda mempunyai tugas yang perlu diselesaikan secara kerap, anda boleh setkan tarikh siap ulangan untuknya.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh setkannya untuk ulangan.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ulang", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Harian, Isnin hingga Jumaat, Mingguan, Bulanan dan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih Tersuai.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Kosongkan ulangan", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah maklumat lanjut tentang tugas dan mengekalkan nama tugas itu pendek. Contohnya, jika tugas anda adalah Beli barang runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah nota", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan teks nota anda.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Simpan", dan kemudian dwiketik skrin.

Padamkan tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang padamkan tugasan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang ya", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk mengatur hari anda. Tambah tugas, berikan tarikh siap serta setkan peringatan dan jadikannya berulang jika ia perkara yang anda perlu kerap ingat.

Nota: 

 • Jika anda belum mempunyainya, muat turun dan pasang aplikasi To-Do daripada Gedung.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam Windows, Penyampai.

 • Untuk mengetahui cara mengendalikan Penyampai, lihat Bermula dengan Penyampai.

Dalam topik ini

Cipta tugas

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: “Bebutang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai yang dipilih. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan, diikuti dengan bilangan tugas dalam senarai, atau sehingga anda mencapai Tugasan, iaitu satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tambah tugasan dalam", diikuti dengan nama senarai tersebut. Dwiketik skrin.

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Beli barang runcit".

 5. Leret jari anda di sekitar sudut bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Enter". Dwiketik skrin untuk menyelesaikan penciptaan tugas.

Selesaikan tugas

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: “Bebutang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai yang dipilih. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan, diikuti dengan bilangan tugas dalam senarai, atau sehingga anda mencapai Tugasan, iaitu satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang anda mahu tandakan sebagai telah selesai.

 4. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Nyahtanda kotak semak yang telah selesai, dwiketik untuk togol". Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Kiu bunyi mengesahkan bahawa anda telah menyelesaikan tugas tersebut.

Petua: Untuk menandakan tugas yang telah selesai sebagai belum selesai, ulang langkah-langkah di atas sehingga anda mendengar "Kotak semak yang tidak bertanda pilih telah disemak", dan kemudian dwiketik skrin.

Buka pandangan butiran

Pandangan butiran membolehkan anda mengedit tugas, menambah peringatan padanya dan sebagainya.

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: “Bebutang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai yang dipilih. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan, diikuti dengan bilangan tugas dalam senarai, atau sehingga anda mencapai Tugasan, iaitu satu senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang butirannya anda ingin capai, dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tugasan", diikuti dengan nama tugas.

Petua: Untuk menutup pandangan butiran, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Bebutang tolak pandangan butiran", kemudian dwiketik skrin.

Tambah tugas pada Hari Saya

Anda boleh mengalih tugas daripada senarai lain kepada Hari Saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula mengendalikan To-Do.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang tambah tugas pada Hari Saya. dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas daripada Hari Saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar tugasan daripada Hari Saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Namakan semula tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Teks boleh diedit", diikuti dengan nama tugas tersebut. Dwiketik skrin.

 2. Padamkan nama sebelumnya menggunakan papan kekunci dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Leret jari anda di sekitar sudut bawah skrin sehingga anda mendengar: "Tersuai, ke belakang, bebutang diruntuhkan". Dwiketik skrin untuk selesai menamakan semula tugas.

Tambah Peringatan

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang tambah peringatan, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah Kemudian hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih tarikh & masa.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar peringatan", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang tambah tarikh siap, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih satu tarikh.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar tarikh siap", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah tarikh siap ulangan

Jika anda mempunyai tugas yang perlu diselesaikan secara kerap, anda boleh setkan tarikh siap ulangan untuknya.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh setkannya untuk ulangan.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang ulang, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan ke kiri untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Harian, Isnin hingga Jumaat, Mingguan, Bulanan dan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih Tersuai.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap ulangan, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang tidak berulang", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah maklumat lanjut tentang tugas dan mengekalkan nama tugas itu pendek. Contohnya, jika tugas anda adalah Beli barang runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tambah nota, teks boleh diedit, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan teks nota anda.

 3. Leret jari anda di sekitar sudut bawah skrin sehingga anda mendengar: "Tersuai, ke belakang, bebutang diruntuhkan". Dwiketik skrin untuk menutup papan kekunci.

 4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang simpan, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Memadamkan tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang padamkan tugasan, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang padam, dwiketik untuk mengaktifkan", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk Web untuk mengatur hari anda. Tambah tugas, berikan tarikh siap serta setkan peringatan dan jadikannya berulang jika ia perkara yang anda perlu kerap ingat.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam Windows, Penyampai.

 • Untuk mengetahui cara mengendalikan Penyampai, lihat Bermula dengan Penyampai.

Dalam topik ini

Mencipta tugas

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari Saya", diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 daripada 4". Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Tambah tugasan, edit".

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Beli barang runcit", dan tekan Enter setelah selesai.

Selesaikan tugas

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari Saya", diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 daripada 4". Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar nama tugas yang anda mahu tandakan sebagai selesai. Tugas diumumkan sebagai "Tugasan," diikuti dengan nama dan posisinya dalam senarai, contohnya, "1 daripada 3".

 4. Tekan Tab sekali. Anda mendengar: "Tak ditandakan, tandakan sebagai telah selesai, kotak semak". Tekan Enter untuk menyelesaikan tugas ini.

Petua: Untuk menandakan tugas yang telah selesai sebagai belum selesai, ulang langkah-langkah di atas sehingga anda mendengar "Sudah disemak, tandakan sebagai tidak diselesaikan, kotak semak", dan kemudian tekan Enter.

Buka pandangan Butiran

Dalam pandangan Butiran anda boleh mengedit tugas, menambah peringatan dan sebagainya.

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari Saya", diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 daripada 4". Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda inginkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar nama tugas yang anda ingin capai butirannya, dan kemudian dwiketik Enter. Pandangan Butiran kini dibuka di sebelah senarai.

Petua: Untuk menutup pandangan Butiran, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang sembunyikan pandangan butiran", dan kemudian tekan Enter.

Tambah tugas pada Hari Saya

Anda boleh mengalih tugas daripada senarai lain kepada Hari Saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula mengendalikan To-Do.

 1. Selepas membuka pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang tambah pada Hari Saya", kemudian tekan Enter.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas daripada Hari Saya, selepas membuka pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar daripada Hari Saya", dan kemudian tekan Enter.

Namakan semula tugas

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang edit <nama tugas>", dan kemudian tekan Enter.

 2. Padamkan nama sebelumnya menggunakan papan kekunci dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Tekan Enter untuk menyelesaikan penamaan semula tugas.

Tambah Peringatan

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang ingatkan saya", dan kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah Kemudian hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih tarikh & masa.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, buka pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang", dan kemudian tekan Enter.

Tambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang tambah tarikh siap", dan kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Hari ini, Esok dan Minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih Pilih satu tarikh.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, buka pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang alih keluar tarikh siap", dan kemudian tekan Enter.

Tambah tarikh siap ulangan

Jika anda mempunyai tugas yang perlu diselesaikan secara kerap, anda boleh setkan tarikh siap ulangan untuknya.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh setkannya untuk ulangan.

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang ulang", dan kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu opsyen tarikh siap. Opsyen lalai adalah Harian, Isnin hingga Jumaat, Mingguan, Bulanan dan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih Tersuai.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap ulangan, buka pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang padamkan perulangan", dan kemudian tekan Enter.

Tambah nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah maklumat lanjut tentang tugas dan mengekalkan nama tugas itu pendek. Contohnya, jika tugas anda adalah Beli barang runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam nota.

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang edit nota", dan kemudian tekan Enter.

 2. Taipkan teks nota anda.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan" dan kemudian tekan Enter.

Memadamkan tugas

 1. Dalam pandangan Butiran tugas, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang padam tugasan", dan kemudian tekan Enter.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, tekan Tab sehingga anda mendengar "Bebutang padam tugasan", dan kemudian tekan Enter.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×