Kekalkan teks bersama-sama

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda biasanya boleh meningkatkan rupa dokumen anda dengan menyimpan perkataan tertentu dan perenggan bersama-sama pada halaman atau merentasi pemisah halaman. Juga, anda boleh menggunakan tanda sempang untuk meningkatkan kebolehbacaan keseluruhan.

Word secara automatik pemisah teks di ruang atau sempang di hujung baris. Untuk memastikan dua perkataan atau perkataan bertanda sempang bersama-sama pada satu baris, anda boleh menggunakan Ruang bukan pemisah atau tanda sempang bukan pemisah dan bukannya biasa ruang atau tanda sempang.

 1. Klik di tempat anda ingin selitkan Ruang bukan pemisah.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan simbol , klik simbol.

  Pada tab Masukkan, klik Simbol.
 3. Dalam kotak yang terbuka, klik Simbol lain.

  Kotak Simbol, klik Simbol Lagi.
 4. Dalam kotak dialog simbol , pada tab Aksara khas , klik Ruang bukan pemisah baris untuk menyerlahkannya, dan kemudian klik selitkan.

  Pada tab "Aksara Khas", klik baris "Ruang bukan pemisah" untuk menyerlahkannya, dan kemudian klik "Masukkan."
 5. Klik Tutup.

  Petua: Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci. Klik di tempat anda ingin selitkan Ruang bukan pemisah, dan tekan Ctrl + Shift + Spacebar.

Kadangkala anda ingin perkataan bertanda sempang untuk kekal bersama-sama pada satu baris, tanpanya patah merentasi garisan.

 1. Klik di tempat anda ingin selitkan tanda sempang bukan pemisah.

 2. Pada tab selitkan , dalam Kumpulan simbol , klik simbol.

  Pada tab Masukkan, klik Simbol.
 3. Dalam kotak yang terbuka, klik Simbol lain.

  Kotak Simbol, klik Simbol Lagi.
 4. Dalam kotak dialog simbol , pada tab Aksara khas , klik baris Tanda sempang untuk menyerlahkannya, dan kemudian klik selitkan.

  Pada tab Aksara Khas, klik baris Sempang Bukan Pemisah untuk menyerlahkannya, dan kemudian klik Masukkan.
 5. Klik Tutup.

  Petua: Anda juga boleh menggunakan pintasan papan kekunci. Klik di tempat anda ingin selitkan tanda sempang bukan pemisah, dan tekan Ctrl + Shift + tanda tolak.

Word secara automatik pemisah perenggan di hujung halaman, jadi perenggan yang bermula pada satu halaman diteruskan ke halaman berikut. Untuk memastikan seluruh perenggan pada halaman yang sama, ikuti langkah ini.

 1. Klik kanan perenggan yang anda ingin kekalkan bersama-sama. Dalam kotak yang terbuka, pilih perenggan.

  Klik opsyen Perenggan.
 2. Dalam kotak dialog Perenggan, klik tab Pemisah Baris dan Halaman.

 3. Dalam seksyen penghalamanan , pilih kotak semak Simpan baris bersama dan klik OK.

Jika dua kali berturut-turut perenggan atau Subkepala yang dan perenggan rapat berkaitan, anda mungkin ingin simpan pada halaman yang sama.

 1. Klik kanan perenggan atau Subkepala yang anda ingin simpan dengan kandungan yang mengikuti ia. Dalam kotak yang terbuka, pilih perenggan.

  Klik opsyen Perenggan.
 2. Dalam kotak dialog Perenggan, klik tab Pemisah Baris dan Halaman.

 3. Dalam seksyen penghalamanan , pilih kotak semak Simpan baris bersama dan klik OK.

  Petua: Cara yang terbaik adalah tidak menambah tambahan garis pemisah antara perenggan anda kerana Word mentafsirkan setiap garis pemisah sebagai permulaan perenggan baru dan pemisah halaman mungkin berlaku dengan betul. Jika anda ingin ruang antara perenggan, gunakan kawalan Jarak perenggan . Untuk maklumat lanjut, lihat mengubah jarak antara perenggan.

Jika perenggan mempunyai pemisah halaman di tengah-tengah supaya hanya baris terakhir muncul di bahagian atas halaman berikut, garis kesepian ini dipanggil "balu." Jika sebaliknya, perenggan mempunyai pemisah halaman di tengah-tengah supaya hanya baris pertama muncul di bahagian bawah halaman semasa keseluruhan perenggan muncul pada halaman berikutnya, garis kesepian ini dipanggil "yatim."

Jika anda inginkan untuk mengelakkan balu dan anak yatim garis dalam dokumen anda, ikuti langkah ini.

 1. Klik kanan perenggan yang anda inginkan untuk mengelakkan balu dan yatim. Dalam kotak yang terbuka, pilih perenggan.

 2. Klik tab pemisah baris dan halaman .

 3. Dalam seksyen penghalamanan , pilih kotak semak kawalan balu/yatim .

 4. Klik OK.

Jika perkataan adalah terlalu panjang untuk dimuatkan di hujung baris, Microsoft Office Word 2007 mengalihkan perkataan ke permulaan baris berikut dan bukannya hyphenating ia. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan ciri tanda sempang secara automatik atau manual hyphenate teks, masukkan tanda sempang bukan pemisah atau pilihan dan mengesetkan jumlah maksimum ruang yang dibenarkan antara perkataan dan Jidar kanan tanpa hyphenating perkataan.

Dengan tanda sempang automatik, Office Word 2007 secara automatik menyelitkan tanda sempang yang mana ia diperlukan. Jika anda edit dokumen kemudian dan mengubah pemisah baris, Office Word 2007 semula akan hyphenate dokumen.

 1. Pastikan tiada teks dipilih.

 2. Pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik tanda sempangdan kemudian klik automatik.

  Imej Reben Word

Sempang pilihan adalah sempang yang digunakan untuk mengawal tempat perkataan atau frasa berpisah jika ia jatuh di hujung baris. Contohnya, anda boleh menentukan perkataan "tak cetak" pemisah seperti "bukan dicetak" dan bukannya "nonprint-ing." Apabila anda menyelitkan sempang pilihan dalam word yang bukan di hujung baris, tanda sempang akan kelihatan hanya jika anda menghidupkan Tunjukkan/Sembunyikan.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan perenggan , klik Tunjukkan/Sembunyikan.

  Imej Reben Word

 2. Klik perkataan yang anda ingin selitkan sempang pilihan.

 3. Tekan CTRL + SEMPANG.

Untuk secara automatik hyphenate sebahagian dokumen, lakukan yang berikut:

 1. Pilih teks yang anda ingin hyphenate.

 2. Pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik tanda sempangdan kemudian klik automatik.

  Imej Reben Word

Apabila anda secara manual hyphenate teks, Office Word 2007 mencari teks untuk hyphenate. Selepas anda menunjukkan yang anda ingin hyphenate teks, Word menyelitkan sempang pilihan. Jika anda kemudian edit dokumen dan mengubah pemisah baris, Office Word 2007 memaparkan dan mencetak hanya pada pilihan tanda sempang yang masih berada di hujung baris. Word semula tidak hyphenate dokumen.

 1. Pilih teks yang anda ingin hyphenate.

 2. Pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik tanda sempangdan kemudian klik Manual.

 3. Jika Office Word mengenal pasti perkataan atau frasa untuk hyphenate, lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menyelitkan sempang pilihan dalam lokasi yang mencadangkan Office Word, klik Ya.

  • Untuk menyelitkan sempang pilihan dalam bahagian lain perkataan, mengalihkan titik selitan ke lokasi tersebut, dan kemudian klik Ya.

Tanda sempang bukan pemisah menghalang perkataan bertanda sempang, nombor atau ungkapan patah jika ia terletak di hujung baris teks. Contohnya, anda boleh mengelakkan 555-0123 daripada rosak; Sebaliknya, keseluruhan item akan mengalih ke permulaan baris berikut.

 1. Klik di tempat anda ingin selitkan sempang bukan pemisah.

 2. Tekan CTRL + SHIFT + SEMPANG.

Zon tanda sempang ialah jumlah maksimum Ruang Office Word 2007 yang membenarkan antara perkataan dan Jidar kanan tanpa hyphenating perkataan. Anda boleh mengubah zon tanda sempang untuk menjadikannya lebih lebar atau lebih terperinci. Untuk mengurangkan bilangan tanda sempang, buat zon tanda sempang lebar. Untuk mengurangkan raggedness Jidar kanan, buat zon tanda sempang yang lebih terperinci.

 1. Pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik tanda sempangdan kemudian klik Opsyen tanda sempang.

 2. Dalam zon tanda sempang, taipkan jumlah ruang yang anda inginkan.

Anda boleh mengalih keluar semua tanda sempang automatik dan setiap kejadian manual tanda sempang, seperti tanda sempang pilihan dan bukan pemisah.

 • Untuk mengalih keluar tanda sempang automatik, pada tab Tataletak halaman , dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik tanda sempangdan kemudian klik tiada.

Imej Reben Word

 1. Untuk mengalih keluar tanda sempang manual pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Gantikan.

 2. Jika anda tidak melihat butang istimewa , klik lagi.

 3. Klik Khas, dan kemudian klik sama ada Sempang pilihan untuk mengalih keluar tanda sempang manual atau Tanda sempang untuk mengalih keluar tanda sempang bukan pemisah.

 4. Biarkan kotak Gantikan yang kosong.

 5. Klik Baiki seterusnya, Gantikanatau Gantikan semua.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Pemisah baris dan halaman

Menambah pemisah halaman

mengubah jarak antara perenggan

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×