Kategori pereka objek (opsyen Access)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Reka bentuk Jadual

 • Jenis medan lalai    Mengeset atau mengubah jenis data lalai untuk medan dalam Jadual baru dan medan yang anda tambahkan pada jadual sedia ada. Jenis data lalai adalah teks.

 • Saiz medan teks lalai    Mengubah bilangan maksimum aksara yang anda boleh memasukkan dalam medan yang disetkan kepada jenis data teks. Anda tidak boleh melebihi maksimum lalai 255 aksara.

 • Saiz medan nombor lalai    Mengeset atau mengubah jenis integer bagi medan yang disetkan kepada jenis data nombor.

 • Autoindeks semasa Import/cipta    Masukkan permulaan atau berakhir aksara nama medan. Apabila anda mengimport medan dari fail luaran atau anda menambah medan pada jadual, Microsoft Office Access 2007 secara automatik mengindeks sebarang medan dengan nama yang sepadan dengan aksara yang dimasukkan di sini. Gunakan koma bernoktah untuk mengasingkan rentetan aksara. Contohnya, jika anda menaip unit; nama, Office Access 2007 mengindeks medan bernama "UnitPrice" dan "Namasyarikat."

 • Butang Tunjuk opsyen kemas kini sifat    Menunjukkan atau menyembunyikan butang Opsyen kemas kini sifat . Butang yang muncul apabila anda mengubah sifat medan dalam Jadual. Anda menggunakan butang untuk mengemas kini sifat diubah dalam sebarang kawalan pada borang dan laporan yang terikat pada medan.

Reka bentuk pertanyaan

 • Tunjukkan nama Jadual    Menunjukkan atau menyembunyikan baris Jadual dalam grid Reka bentuk pertanyaan. Mengosongkan opsyen ini menyembunyikan baris sahaja untuk pertanyaan baru. Jika anda membuka pertanyaan sedia ada yang sebelumnya menunjukkan nama Jadual, Access overrrides opsyen ini. Pilih opsyen ini apabila anda perlu menjejaki sumber medan dalam pertanyaan yang berdasarkan pada beberapa Jadual.

 • Output semua medan    Apabila opsyen ini dipilih, Access menambah pada Pilih * penyata kepada pertanyaan anda. Kenyataan itu kemudian mengambil semua medan dalam Jadual atau pertanyaan untuk pertanyaan diberikan dasar. Kosongkan kotak semak ini apabila anda ingin melihat medan yang anda tambahkan apabila anda menggunakan pereka bentuk pertanyaan. Opsyen ini hanya digunakan pada pertanyaan baru yang anda cipta dengan kejadian semasa capaian.

 • Dayakan Autocantum    Apabila anda menggunakan pereka bentuk pertanyaan, pilih opsyen ini untuk mencipta cantum dalaman antara dua Jadual secara automatik. Kosongkan kotak semak ini jika anda ingin mentakrifkan perhubungan. Untuk opsyen ini untuk bekerja, Jadual mesti berkongsi medan dengan nama dan data jenis yang sama dan salah satu medan mestilah kunci primer.

 • Fon reka bentuk pertanyaan   

  • Fon    Mengesetkan fon lalai yang digunakan dalam pereka bentuk pertanyaan.

  • Saiz    Mengeset saiz fon lalai yang digunakan dalam pereka bentuk pertanyaan

 • Sintaks serasi Pelayan SQL (ANSI 92)   

  • Pangkalan data ini    Pilih opsyen ini apabila anda ingin menjalankan pertanyaan terhadap pangkalan data Microsoft SQL Server. Anda mesti menggunakan sintaks ANSI 92 untuk semua pertanyaan apabila anda memilih opsyen ini. Pertanyaan sedia ada yang ditulis menggunakan standard ANSI-89 yang lebih lama (seting lalai untuk capaian) mungkin tidak berjalan atau mungkin mengembalikan hasil yang tidak dijangka.

  • Lalai untuk pangkalan data baru    Pilih opsyen ini untuk membuat ANSI 92 sintaks pertanyaan lalai untuk semua pangkalan data baru yang dicipta dengan kejadian semasa capaian.

Borang/Laporan

Apabila anda mereka bentuk borang atau laporan, opsyen ini mentakrifkan kelakuan pemilihan apabila anda menyeret segi empat tepat untuk memilih satu atau banyak kawalan. Opsyen gunakan untuk semua pangkalan data Access, sama ada ia terbuka atau tidak, dan untuk pangkalan data yang anda cipta pada masa hadapan.

 • Kelakuan pemilihan   

  • Dilampirkan sebahagiannya    Segi empat tepat pilihan merangkumi sebahagian daripada kawalan atau sekumpulan kawalan.

  • Dilampirkan sepenuhnya    Segi empat tepat pilihan merangkumi sepenuhnya semua kawalan atau sekumpulan kawalan.

 • Templat borang    Masukkan nama borang sedia ada. Borang tersebut menjadi templat untuk semua bentuk yang baru, dan borang tersebut mempunyai sifat Seksyen dan kawalan yang sama sebagai templat. Templat lalai ialah "Normal."

 • Templat laporan    Masukkan nama laporan yang sedia ada. Laporan tersebut menjadi templat untuk semua laporan baru, dan laporan tersebut mempunyai sifat Seksyen dan kawalan yang sama sebagai templat. Templat lalai ialah "Normal."

 • Sentiasa gunakan prosedur peristiwa    Memulakan Editor Visual Basic dan bukannya memaparkan kotak dialog Pilih pembina . Secara lalai, kotak dialog muncul apabila anda klik Butang Pembina pada helaian sifat untuk sebarang peristiwa.

Penyemakan ralat

 • Dayakan penyemakan ralat    Mendayakan atau menyahdayakan penyemakan dalam borang dan laporan ralat. Access menempatkan penunjuk ralat dalam kawalan yang mengalami satu atau lebih jenis ralat. Penunjuk muncul sebagai segi tiga di penjuru atas kiri atau kanan bagi kawalan, bergantung pada cara anda mengesetkan arah teks lalai. Warna penunjuk lalai ialah hijau, tetapi anda boleh mengubah yang memenuhi keperluan anda. Penyemakan ralat dihidupkan secara lalai dan mengosongkan kotak semak ini menyahdayakan semua jenis penyemakan ralat.

 • Semak untuk label tidak berkaitan dan kawalan    Apabila anda memilih kawalan dan label, Access menyemak untuk memastikan objek yang dipilih yang dikaitkan dengan satu sama lain. Jika Access menemui ralat, butang Surih ralat muncul dan bukannya penunjuk ralat biasa. Juga, butang Surih ralat muncul, walaupun label atau kawalan yang dikaitkan dengan objek lain.

 • Semak untuk label tidak berkaitan baru    Access menyemak semua label baru untuk memastikan yang mereka berkaitan dengan kawalan. Seting ini hanya digunakan pada borang.

 • Semak untuk ralat pintasan papan kekunci    Access menyemak pintasan papan kekunci pendua dan pintasan yang tidak sah, seperti aksara ruang, dan menyediakan senarai alternatif. Seting ini hanya digunakan pada borang.

 • Semak untuk sifat kawalan tidak sah    Access menyemak kawalan anda untuk seting sifat tidak sah, seperti ungkapan yang tidak sah atau nama medan.

 • Semak untuk ralat laporan biasa    Access menyemak laporan anda untuk ralat biasa, seperti tertib isihan yang tidak sah atau lebar yang lebih besar daripada saiz kertas yang dipilih. Seting ini hanya digunakan untuk laporan.

 • Butang warna penunjuk ralat    Setkan atau ubah warna penunjuk ralat segi tiga yang muncul apabila borang, laporan atau kawalan mengalami ralat.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×