Kategori pangkalan data semasa (opsyen Access)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Opsyen pada tab ini menggunakan (Buka) pangkalan data semasa sahaja.

Opsyen Aplikasi

 • Tajuk aplikasi    Taipkan nama untuk pangkalan data anda. Nama yang muncul dalam bar tajuk Windows.

 • Ikon aplikasi    Taipkan nama fail peta bit (.bmp) atau ikon (.ico). Imej akan muncul dalam bar tajuk Windows. Klik semak lalu untuk memaparkan kotak dialog Ikon pelayar dan Cari fail imej.

 • Digunakan sebagai ikon borang dan laporan    Apabila anda memilih ikon aplikasi, opsyen ini meletakkan ikon dalam tab di atas borang dan laporan dalam pangkalan data terbuka pada masa ini. Jika anda mematikan tab dokumen, ikon tidak akan muncul di tempat lain.

 • Borang paparan    Mengeset, mengubah atau mengalih keluar borang yang terbuka secara automatik apabila anda memulakan pangkalan data. Jika anda tidak ingin borang untuk membuka, pilih (tiada). Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Paparkan Bar Status    Menunjukkan atau menyembunyikan bar status di bahagian bawah ruang kerja capaian. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Opsyen tetingkap dokumen   

  • Tetingkap bertindih    Membenarkan anda untuk membuka dan melihat skrin berganda dalam Microsoft Office Access 2007. Menyembunyikan anak tetingkap navigasi dan memilih opsyen ini adalah tutup anda boleh menuju ke pandangan "klasik". Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

  • Bertab dokumen    Membenarkan anda untuk menggunakan antara muka tunggal-dokumen dan memaparkan objek tunggal pada satu masa. Ini adalah pilihan lalai. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Paparkan tab dokumen    Giliran atau mematikan tab yang muncul di atas sebarang objek pangkalan data terbuka. Seting ini akan mematikan hanya tab, dan tidak menutup objek Bertab sendiri atau mendayakan pandangan "klasik". Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Gunakan kekunci Khas Access    Mendayakan atau menyahdayakan kekunci pemecut yang berikut:

Kunci

Hasil

F11

Tunjukkan dan sembunyikan Anak Tetingkap Navigasi.

CTRL+G

Menunjukkan tetingkap Dengan Segera dalam Editor Visual Basic.

ALT+F11

Memulakan Editor Visual Basic.

CTRL+BREAK

Apabila bekerja dengan projek Office Access 2007 , menekan gabungan kekunci ini menghentikan capaian daripada mendapatkan semula rekod daripada pelayan.

 • Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Padatkan semasa tutup    Padatkan dan membaiki pangkalan data anda apabila anda menutupnya secara automatik. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Mengalih keluar maklumat peribadi daripada sifat fail semasa menyimpan    Secara automatik mengalih keluar maklumat peribadi daripada sifat fail apabila anda menyimpan fail. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Gunakan kawalan bertemakan Windows pada borang    Menggunakan tema Windows anda pada kawalan pada borang dan laporan. Seting ini digunakan hanya apabila anda menggunakan tema Windows selain tema standard.

 • Dayakan pandangan tataletak untuk pangkalan data ini    Menunjukkan atau Sembunyi butang Pandangan tataletak pada Access status bar dan dalam menu pintasan yang muncul apabila anda klik kanan tab. objek ingat bahawa pandangan tataletak boleh dinyahdayakan untuk objek pangkalan data individu, jadi walaupun apabila anda mendayakan opsyen ini, ia mungkin tidak sentiasa tersedia.

 • Dayakan Reka bentuk berubah untuk Jadual dalam pandangan helaian data    Membenarkan anda mengubah Reka bentuk Jadual semasa anda bekerja dalam pandangan helaian data.

 • Semak medan nombor terpenggal    Apabila opsyen ini didayakan, nombor muncul sebagai "###" apabila lajur adalah terlalu sempit untuk memaparkan seluruh nilai. Apabila opsyen ini tidak didayakan, anda melihat hanya sebahagian daripada nilai dalam lajur.

 • Format Storan Sifat Gambar   

  • Mengekalkan format imej sumber (saiz fail lebih kecil)    Apabila opsyen ini dipilih, Access menyimpan imej dalam format asalnya mereka. Pilih opsyen ini untuk mengurangkan saiz pangkalan data.

  • Tukarkan semua data gambar kepada peta bit (serasi dengan Access 2003 dan terdahulu)    Apabila opsyen ini dipilih, Access mencipta salinan fail imej asal dalam format peta bit Windows atau peta bit bebas peranti. Pilih opsyen ini untuk melihat imej dalam pangkalan data yang dicipta dalam Office Access 2003 dan terdahulu.

Navigasi

 • Paparkan anak tetingkap navigasi    Menunjukkan atau menyembunyikan anak tetingkap navigasi. Jika anda menyembunyikan anak tetingkap secara tidak sengaja, tekan F11 untuk menunjukkannya. Secara lalai, Access tidak lagi menyediakan tetingkap pangkalan data. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Opsyen navigasi    Memaparkan kotak dialog Opsyen navigasi . Gunakan kotak dialog untuk mengubah kategori dan Kumpulan yang muncul dalam anak tetingkap navigasi.

  Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan kotak dialog Opsyen navigasi , lihat artikel panduan anak tetingkap navigasi.

Reben dan opsyen bar alat

 • Nama reben    Pilih nama Kumpulan reben tersuai daripada senarai. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

  Nota: Reben merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 • Bar Menu pintasan    Menyediakan atau mengubah bar menu lalai untuk Menu pintasan. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Benarkan menu penuh    Apabila kotak semak ini dikosongkan, Semua Tab lalai reben disembunyikan dengan pengecualian tab rumah . Selain itu, hanya perintah Tutup pangkalan data dan Capaian keluar adalah tersedia apabila anda klik Butang Microsoft Office Imej butang .

  Nota: 

  • Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa untuk seting tertentu berkesan.

  • Untuk memulihkan lalai reben dan Butang Microsoft Office Imej butang perintah buat sementara waktu, tutup pangkalan data, dan kemudian membuka semula pangkalan data semasa menekan dan menahan kekunci SHIFT. Selepas menggunakan kaedah ini untuk membuka pangkalan data, anda boleh memulihkan lalai reben dan Butang Microsoft Office Imej butang perintah dengan kembali ke kotak dialog Opsyen Access, dan kemudian di bawah Pangkalan data semasa, di bawah reben dan opsyen bar alat, memilih kotak semak Benarkan menu penuh secara kekal.

   Nota: 

 • Benarkan Menu pintasan lalai    Giliran atau mematikan Menu pintas (timbul) yang muncul apabila anda klik kanan objek pangkalan data dalam anak tetingkap navigasi atau kawalan pada borang atau laporan. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

Opsyen Autobaiki nama

 • Jejaki maklumat Autobaiki nama    Access menyimpan maklumat yang diperlukan untuk membetulkan ralat penamaan. Walau bagaimanapun, Access tidak membaiki ralat sehingga anda memilih opsyen laksanakan Autobaiki nama . Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Laksanakan Autobaiki nama    Capaian membaiki ralat penamaan semasa ia berlaku. Jika anda memilih opsyen Jejaki maklumat Autobaiki nama dan biarkan opsyen ini kosong, Access menyimpan sebarang data ralat sehingga anda memilih opsyen ini. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Log perubahan Autobaiki nama    Capaian mengelog perubahan yang dibuat untuk pangkalan data apabila ia membaiki ralat nama. Access menyimpan data dalam Jadual yang bernama AutoCorrect.log. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

Opsyen penapis carian untuk nama pangkalan data pangkalan data

Opsyen dalam seksyen ini mengawal beberapa ciri:

 • Saiz senarai nilai yang muncul untuk medan diberikan dalam tetingkap Tapis mengikut borang

 • Sama ada anda boleh memaparkan nilai untuk medan berindeks atau bukan diindeks dalam pangkalan data terbuka pada masa ini dan untuk jadual terpaut dalam fail Luaran

 • Sama ada senarai nilai muncul dalam kawalan dalam borang apabila anda menggunakan Tapis mengikut borang

Opsyen lain yang anda pilih, lebih banyak jenis nilai yang anda gunakan dalam operasi penapisan. Opsyen ini hanya digunakan pada pangkalan data yang sedang terbuka.

 • Tunjukkan senarai nilai dalam   

  • Medan diindeks tempatan    Termasuk nilai daripada medan diindeks tempatan dalam senarai nilai yang muncul dalam tetingkap Tapis ikut borang . Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

  • Medan bukan diindeks tempatan    Termasuk nilai daripada medan bukan diindeks tempatan dalam senarai nilai yang muncul dalam tetingkap Tapis ikut borang . Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

  • Medan ODBC    Termasuk nilai daripada jadual yang anda pautkan menggunakan sambungan ODBC. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

 • Jangan memaparkan senarai yang lebih daripada bilangan rekod dibaca    Masukkan bilangan maksimum rekod yang anda ingin capaian Baca semasa ia membina senarai nilai untuk Tapis mengikut borang operasi. Senarai nilai tidak akan muncul jika bilangan rekod yang diperlukan untuk melengkapkan senarai melebihi nombor yang anda tentukan. Semua nilai senarai akan mengandungi nilai unik sahaja, walaupun jika medan mereka tidak diindeks. Lalai ialah 1000. Anda mesti menutup dan membuka pangkalan data semasa supaya opsyen yang ditentukan untuk mula berkesan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×