Jenis fail yang tidak boleh ditambahkan pada senarai atau pustaka

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

SharePoint Online

Jenis fail berikut boleh dimuat naik ke SharePoint dalam pelayar web atau menggunakan Klien segerak OneDrive, tetapi mereka tidak akan berfungsi melainkan Laman membenarkan anda untuk menjalankan skrip tersuai. Secara lalai, skrip tersuai disekat pada laman ciptaan pengguna yang mempunyai Kumpulan Office 365. Jika anda pentadbir global atau pentadbir SharePoint dalam organisasi anda, lihat membenarkan atau menghalang skrip tersuai untuk mengetahui cara untuk mengubah seting skrip tersuai.

Sambungan fail

Jenis fail

.aspx

Halaman pelayan aktif ASP.NET

.asmx

Fail sumber ASP.NET web services

.ascx

Fail kawalan ASP.NET wep pengguna

.Master

Halaman web induk ASP.NET

.xap

Pemasangan telefon Windows

.swf

ShockWave Flash

.jar

Arkib Java

.xsf

Fail takrifan borang Office InfoPath

.HTC

Fail HTML komponen

Jika pentadbir anda membenarkan skrip tersuai pada laman, anda perlu keizinan "Menambah dan menyesuaikan halaman" (sebahagian daripada tahap keizinan Reka bentuk dan kawalan penuh) untuk menjalankan skrip dalam jenis fail yang disenaraikan di atas. Untuk maklumat lanjut tentang keizinan, lihat memahami tahap keizinan dalam SharePoint.

Untuk senarai nama fail yang dihadkan oleh Klien segerak OneDrive, lihat sekatan dan had apabila anda menyegerakkan fail dan folder.)

Jenis fail untuk SharePoint Server 2016 disekat

Terdapat jenis fail yang anda tidak dapat muat naik ke senarai atau pustaka pada SharePoint Server 2016tertentu. Secara lalai, SharePoint menyekat jenis fail ini. Contohnya, jika .asp berada pada senarai sambungan fail yang disekat, fail yang dipanggil "newpage.asp" disekat.

Variasi sambungan fail juga disekat. Senarai berikut menunjukkan cara yang berlainan mewakili fail yang sama, Semua yang disekat jika sambungan .hta berada pada senarai sambungan fail yang disekat.

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

Nota: Senarai ini ialah fail standard yang menyekat SharePoint . Pentadbir boleh menambah lebih banyak jenis fail untuk menyekat. Jika anda mencari jenis fail yang tidak disenaraikan di sini, tetapi disekat, cakap SharePoint pentadbir atau Pengurus anda.

Berikut ialah jenis fail lalai yang disekat untuk penggunaan SharePoint Server 2016 yang baru.

Untuk mengetahui cara mengubah atau menambah fail lihat Tambah atau alih keluar jenis fail.

Sambungan fail

Jenis fail

.ashx

Fail pengendali Web ASP.NET. Pengendali web merupakan modul perisian yang mengendalikan permintaan HTTP mentah yang diterima oleh ASP.NET.

.asmx

Fail sumber Perkhidmatan Web ASP.NET

.json

Fail JavaScript Object Notation

.soap

Fail Protokol Capaian Objek Ringkas

.svc

Fail perkhidmatan Windows Communication Foundation (WCF)

.xamlx

Visual Studio Fail Perkhidmatan aliran kerja

Nama fail yang termasuk pendakap (contohnya, nama fail. { dokumen}) disekat secara automatik.

Menambah atau mengalih keluar fail yang disekat untuk SharePoint Server 2016

Jika anda mempunyai keizinan pentadbir ladang, anda boleh menambah atau mengalih keluar jenis fail disekat.

 1. Buka SharePoint Pentadbiran Pusat.

 2. Klik Keselamatan, dan kemudian klik takrif jenis fail disekat.

  Setkan fail yang disekat daripada pentadbiran Pusat Keselamatan
 3. Untuk mengubah aplikasi web, klik pautan di sebelah Aplikasi Web: kemudian klik Ubah Aplikasi Web.

  Mengubah opsyen aplikasi web

  Dalam dialog Pilih Aplikasi Web, klik aplikasi.

  Pilih aplikasi web daripada halaman aplikasi web ubah
 4. Pada halaman Jenis fail disekat , lakukan salah satu perkara berikut:

  Untuk menambah fail untuk menyekat, taipkan sambungan fail (dengan tempoh), satu setiap baris.

  Untuk menghentikan menyekat fail, pilih sambungan fail dan tekan kekunci Del.

  Senarai fail yang disekat

  Jika anda memadamkan fail berlaku dengan kemalangan, tekan CTRL + Z untuk membuat asal.

  Nota: Anda tidak perlu menaipkan sambungan nama fail dalam senarai dalam tertib abjad. Pada kali berikutnya anda membuka senarai, sambungan nama fail yang anda tambah akan dengan betul Diisih dalam tertib abjad.

 5. Klik OK.

Terdapat jenis fail yang anda tidak dapat memuat naik ke senarai atau pustaka pada SharePoint Server 2013 dan SharePoint Server 2010tertentu. Secara lalai, SharePoint menyekat jenis fail ini. Contohnya, jika .asp berada pada senarai sambungan fail yang disekat, fail yang dipanggil "newpage.asp" disekat.

Variasi sambungan fail juga disekat. Senarai berikut menunjukkan cara yang berlainan mewakili fail yang sama, Semua yang disekat jika sambungan .hta berada pada senarai sambungan fail yang disekat.

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

Nota: Senarai ini ialah fail standard yang menyekat SharePoint . Pentadbir boleh menambah lebih banyak jenis fail untuk menyekat. Jika anda mencari jenis fail yang tidak disenaraikan di sini, tetapi disekat, cakap SharePoint pentadbir atau Pengurus anda.

Jenis fail disekat untuk SharePoint Foundation dan SharePoint Server 2013 dan SharePoint Server 2010

Untuk penggunaan pada premis dan SharePoint Foundation atau SharePoint Server 2013SharePoint Server 2010, pentadbir pelayan boleh menambah atau mengalih keluar jenis fail daripada senarai jenis fail disekat. Untuk maklumat lanjut tentang cara bekerja dengan jenis fail disekat untuk SharePoint Server Laman, lihat salah satu daripada artikel berikut, bergantung pada versi SharePoint anda mempunyai:

Jenis fail berikut disekat secara lalai dalam penggunaan pada premis bagi SharePoint.

Untuk mengetahui cara mengubah atau menambah fail lihat Tambah atau alih keluar jenis fail.

Sambungan fail

Jenis fail

.ade

sambungan Projek Microsoft Access

.adp

Projek Microsoft Access

.asa

Fail pengisytiharan ASP

.ashx

Fail pengendali Web ASP.NET. Pengendali web merupakan modul perisian yang mengendalikan permintaan HTTP mentah yang diterima oleh ASP.NET.

.asmx

Fail sumber Perkhidmatan Web ASP.NET

.asp

Halaman Pelayan Aktif

.bas

Modul kelas Microsoft Visual Basic

.bat

Fail kelompok

.cdx

Indeks kompaun

.cer

Fail sijil

.chm

Fail Bantuan HTML Terkompil

.class

Fail kelas Java

.cmd

Skrip perintah Microsoft Windows NT

.com

Program Microsoft MS-DOS

.config

Fail konfigurasi

.cnt

Fail Kandungan Bantuan

.cpl

Sambungan Panel Kawalan

.crt

Sijil keselamatan

.csh

Fail skrip

.der

Fail Sijil DER

.dll

Pustaka pautan dinamik Windows

.exe

Fail Boleh Laku

.fxp

Program terkompil Microsoft Visual FoxPro

.gadget

Alat Windows

.grp

Fail kumpulan SmarterMail

.hlp

Fail bantuan

.hpj

Fail Imej Hemera Photo Objects

.hta

Program HTML

.htr

Fail skrip

.htw

Dokumen HTML

.ida

Fail Perkhidmatan Maklumat Internet

.idc

Fail penyambung pangkalan data Internet

.idq

Fail pertanyaan data Internet

.ins

Perkhidmatan Penamaan Internet

.isp

Seting Komunikasi Internet

.its

Fail Set Dokumen Internet

.jse

Fail skrip Terkod JScript

.json

Fail JavaScript Object Notation

.ksh

Fail skrip Korn Shell

.lnk

Pintasan

.mad

Pintasan

.maf

Pintasan

.mag

Pintasan

.mam

Pintasan

.maq

Pintasan

.mar

Pintasan

.mas

Prosedur disimpan Microsoft Access

.mat

Pintasan

.mau

Pintasan

.mav

Pintasan

.maw

Pintasan

.mcf

Multimedia Container Format

.mda

Program tambahan Microsoft Access

.mdb

Program Microsoft Access

.mde

Pangkalan data Microsoft Access MDE

.mdt

Fail data Microsoft Access

.mdw

Kumpulan kerja Microsoft Access

.mdz

Program bestari Microsoft Access

.ms-one-stub

Microsoft OneNote stub

.msc

Dokumen Microsoft Common Console

.msh

Pembantu skrip Microsoft Agent

.msh1

Pembantu skrip Microsoft Agent

.msh1xml

Pembantu skrip Microsoft Agent

.msh2

Pembantu skrip Microsoft Agent

.msh2xml

Pembantu skrip Microsoft Agent

.mshxml

Pembantu skrip Microsoft Agent

.msi

Pakej Microsoft Windows Installer

.msp

Fail pakej kemas kini Windows Installer

.mst

Fail sumber Visual Test

.ops

Fail seting profil Microsoft Office

.pcd

Imej CD Foto atau skrip terkompil Microsoft Visual Test

.pif

Pintasan ke program MS-DOS

.pl

Skrip perl

.prf

Fail sistem

.prg

Fail sumber program

.printer

Fail pencetak

.ps1

Fail Cmdlet Windows PowerShell

.ps1xml

Fail konfigurasi Paparan Windows PowerShell

.ps2

Fail Cmdlet Windows PowerShell

.ps2xml

Fail konfigurasi Paparan Windows PowerShell

.psc1

Fail Windows PowerShell Console

.psc2

Fail Windows PowerShell Console

.pst

Fail folder peribadi Microsoft Outlook

.reg

Entri pendaftaran

.rem

ACT! fail penyelenggaraan pangkalan data

.scf

Fail perintah Windows Explorer

.scr

Pelindung skrin

.sct

Fail skrip

.shb

Pintasan Windows

.shs

Objek Shell Scrap

.shtm

Fail HTML yang mengandungi arahan pihak pelayan

.shtml

Fail HTML yang mengandungi arahan pihak pelayan

.soap

Fail Protokol Capaian Objek Ringkas

.stm

Fail HTML yang mengandungi arahan pihak pelayan

.svc

Fail perkhidmatan Windows Communication Foundation (WCF)

.url

Pelokasi Sumber Seragam (pintasan Internet)

.vb

Fail Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

Fail Skrip Terkod VBScript

.vbs

Fail VBScript

.vsix

Sambungan Visual Studio

.ws

Fail Windows Script

.wsc

Komponen Skrip Windows

.wsf

Fail Windows Script

.wsh

Fail seting Windows Script Host

.xamlx

Fail perkhidmatan Visual Studio Workflow

Nama fail yang termasuk pendakap (contohnya, nama fail. { dokumen}) disekat secara automatik.

Menambah atau mengalih keluar fail yang disekat untuk SharePoint Server 2013 dan SharePoint Server 2010

Jika anda mempunyai keizinan pentadbir ladang, anda boleh menambah atau mengalih keluar jenis fail disekat.

 1. Buka SharePoint Pentadbiran Pusat.

 2. Klik Keselamatan, dan kemudian klik takrif jenis fail disekat.

  Setkan fail yang disekat daripada pentadbiran Pusat Keselamatan
 3. Untuk mengubah aplikasi web, klik pautan di sebelah Aplikasi Web: kemudian klik Ubah Aplikasi Web.

  Mengubah opsyen aplikasi web

  Dalam dialog Pilih Aplikasi Web, klik aplikasi.

  Pilih aplikasi web daripada halaman aplikasi web ubah
 4. Pada halaman Jenis fail disekat lakukan salah satu perkara berikut:

  Untuk menambah fail untuk menyekat, taipkan sambungan fail (dengan tempoh), satu setiap baris.

  Untuk menghentikan menyekat fail, pilih sambungan fail dan tekan kekunci Del.

  TK

  Jika anda memadamkan fail berlaku dengan kemalangan, tekan CTRL + Z untuk membuat asal.

  Nota: Anda tidak perlu menaipkan sambungan nama fail dalam senarai dalam tertib abjad. Pada kali berikutnya anda membuka senarai, sambungan nama fail yang anda tambah akan dengan betul Diisih dalam tertib abjad.

 5. Klik OK.

Tugas berkaitan

Memuat naik fail atau mencipta fail dalam pustaka

Aksara tidak sah fail dan jenis fail dalam OneDrive for Business

Kami sedang mendengar

Artikel ini telah dikemas kini 20 Mac 2017 ucapan terima kasih kepada maklum balas pelanggan.

Telah artikel ini berguna? Jika ya, sila beritahu kami tahu di bahagian bawah halaman ini. Jika ia tidak berguna, beritahu kami tahu apa yang mengelirukan atau hilang. Sila boleh seperti tertentu mungkin dan termasuk SharePoint, OS dan pelayar versi. Kita akan menggunakan maklum balas anda untuk membaiki ralat dan mengemas kini artikel ini.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×