Jenis carta tersedia

Apabila anda bersedia untuk mencipta carta bagi data anda dalam Excel Online, jika anda mengetahui sedikit maklumat lanjut tentang setiap jenis carta mungkin akan membantu. Anda akan mengetahui cara untuk menyusun data anda bagi jenis carta yang anda inginkan atau mengetahui jenis carta yang sesuai untuk data anda.

Klik jenis carta untuk mengetahui selanjutnya

Carta lajur

Carta garisan

Carta pai dan donat

Carta bar

Carta kawasan

Carta serak

Carta lain

Carta lajur

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta lajur. Carta lajur biasanya memaparkan kategori sepanjang paksi mendatar dan nilai sepanjang paksi menegak, seperti yang ditunjukkan dalam carta ini:

Carta lajur bergugus

Jenis carta lajur

 • Lajur bergugus    Carta lajur bergugus menunjukkan nilai dalam lajur 2D. Gunakan carta ini apabila anda mempunyai kategori yang mewakili:

  • Julat nilai (contohnya, kiraan item).

  • Susunan skala tertentu (contohnya, skala Likert dengan entri seperti sangat setuju, setuju, neutral, tidak setuju, sangat tidak setuju).

  • Nama yang tidak berada dalam apa-apa tertib tertentu (contohnya, nama item, nama geografi atau nama orang).

 • Lajur bertindan     Carta lajur bertindan menunjukkan nilai dalam lajur bertindan 2D. Gunakan carta ini apabila anda mempunyai berbilang siri data dan anda ingin menegaskan jumlahnya.

 • Lajur bertindan 100%    Carta lajur bertindan 100% menunjukkan nilai dalam lajur 2D yang ditindan untuk mewakili 100%. Gunakan carta ini apabila anda mempunyai dua atau lebih siri data dan anda ingin menegaskan sumbangan secara keseluruhan, khususnya jika jumlah adalah sama untuk setiap kategori.

Halaman Atas

Carta garisan

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta garisan. Dalam carta garisan, data kategori diagihkan secara seragam sepanjang paksi mendatar dan semua data nilai diagihkan secara seragam sepanjang paksi menegak. Carta garisan boleh menunjukkan data berterusan melawan masa pada paksi yang berskala secara seragam, maka sesuai untuk menunjukkan aliran data pada selang yang sama, seperti bulan, suku tahun atau tahun fiskal.

Carta garisan dengan penanda

Jenis carta garisan

 • Garisan dan garisan dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan boleh menunjukkan aliran melawan masa atau kategori berjarak secara seragam, khususnya apabila anda mempunyai banyak titik data dan tertib yang dipersembahkan adalah penting. Jika terdapat banyak kategori atau nilai adalah anggaran, gunakan carta garisan tanpa penanda.

 • Garisan bertindan dan garisan bertindan dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan bertindan boleh menunjukkan aliran sumbangan bagi setiap nilai melawan masa atau kategori berjarak secara seragam.

 • Garisan bertindan 100% dan garisan bertindan 100% dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan bertindan 100% boleh menunjukkan aliran peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai melawan masa atau kategori berjarak secara seragam. Jika terdapat banyak kategori atau nilai adalah anggaran, gunakan carta garisan bertindan 100% tanpa penanda.

  Nota: 

  • Carta garisan paling berkesan apabila anda mempunyai pelbagai siri data dalam carta anda—jika anda hanya mempunyai satu siri data, pertimbangkan untuk menggunakan carta serak.

  • Carta garisan bertindan menambahkan data, yang mungkin bukan hasil yang anda inginkan. Mungkin sukar untuk melihat sama ada garisan adalah bertindan, jadi pertimbangkan untuk menggunakan jenis carta garisan lain atau carta kawasan bertindan sebaliknya.

Halaman Atas

Carta pai dan donat

Data yang disusun dalam satu lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta pai. Carta pai menunjukkan saiz item dalam satu siri data, berkadaran dengan jumlah item. titik data dalam carta pai ditunjukkan sebagai peratusan daripada seluruh pai.

Carta pai

Pertimbangkan untuk menggunakan carta pai apabila:

 • Anda mempunyai hanya satu siri data.

 • Tiada nilai negatif dalam data anda.

 • Hampir tiada nilai sifar dalam data anda.

 • Anda tidak mempunyai lebih daripada tujuh kategori, semuanya mewakili bahagian dalam seluruh pai.

Jenis carta pai

 • Pai    Carta pai menunjukkan sumbangan setiap nilai kepada jumlah dalam format 2D.

Halaman Atas

Carta donat

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta donat. Seperti carta pai, carta donat menunjukkan hubungan sebahagian daripada seluruh data tetapi ia boleh mengandungi lebih daripada satu siri data.

Carta donat

Jenis carta donat

 • Donat    Carta donat menunjukkan data dalam gegelang, yang mana setiap gegelang mewakili siri data. Jika peratusan ditunjukkan dalam label data, setiap gegelang akan berjumlah 100%.

  Nota: Carta donat sukar untuk dibaca. Anda mungkin ingin menggunakan carta lajur bertindan atau carta bar bertindan sebaliknya.

Halaman Atas

Carta bar

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta bar. Carta bar menggambarkan perbandingan antara item individu. Dalam carta bar, kategori biasanya diatur sepanjang paksi menegak dan nilai sepanjang paksi mendatar.

Carta bar

Pertimbangkan untuk menggunakan carta bar apabila:

 • Label paksi adalah panjang.

 • Nilai yang ditunjukkan adalah tempoh.

Jenis carta bar

 • Bergugus    Carta bar bergugus menunjukkan bar dalam format 2D.

 • Bar bertindan    Carta bar bertindan menunjukkan hubungan item individu kepada keseluruhan dalam bar 2D

 • Bertindan 100%     Bar bertindan 100% menunjukkan bar 2D yang membandingkan peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai kepada jumlah merentasi kategori.

Halaman Atas

Carta kawasan

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta kawasan. Carta kawasan boleh digunakan untuk memplotkan perubahan melawan masa dan menarik perhatian kepada jumlah nilai merentasi aliran. Dengan menunjukkan hasil tambah nilai terplot, carta kawasan juga menunjukkan hubungan sebahagian daripada seluruh data.

Carta kawasan

Jenis carta kawasan

 • Kawasan    Carta kawasan yang ditunjukkan dalam format 2D menunjukkan aliran nilai melawan masa atau data kategori lain. Biasanya, pertimbangkan untuk menggunakan carta garisan dan bukannya carta kawasan tidak bertindan kerana data daripada satu siri boleh disembunyikan di sebalik data daripada siri yang lain.

 • Kawasan bertindan    Carta kawasan bertindan menunjukkan aliran sumbangan bagi setiap nilai melawan masa atau data kategori lain dalam format 2D.

 • Bertindan 100%    Carta kawasan bertindan 100% menunjukkan aliran peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai melawan masa atau data kategori lain.

Halaman Atas

Carta serak

Data yang disusun dalam lajur dan baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta serak. Letakkan nilai x dalam satu baris atau lajur, kemudian masukkan nilai y yang sepadan dalam baris atau lajur bersebelahan.

Carta serak mempunyai paksi dua nilai: paksi mendatar (x) dan paksi nilai menegak (y). Ia menggabungkan nilai x dan y ke dalam titik data tunggal dan menunjukkannya dalam selang tak sekata atau bergugus. Carta serak biasanya digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai berangka seperti data saintifik, statistik dan kejuruteraan.

Carta serak

Pertimbangkan untuk menggunakan carta serak apabila:

 • Anda ingin mengubah skala paksi mendatar.

 • Anda ingin menjadikan paksi tersebut skala logaritma.

 • Nilai bagi paksi mendatar tidak berjarak secara seragam.

 • Terdapat banyak titik data pada paksi mendatar.

 • Anda ingin melaraskan skala paksi bebas bagi carta serak supaya menampakkan lebih banyak maklumat tentang data yang termasuk set nilai berpasangan atau berkumpulan.

 • Anda ingin menunjukkan persamaan antara set data yang besar dan bukannya perbezaan antara titik data.

 • Anda ingin membandingkan banyak titik data tanpa mengambil kira masa  — lagi banyak data yang anda masukkan dalam carta serak lagi baik perbandingan dapat dibuat.

Jenis carta serak

 • Serak    Carta ini menunjukkan titik data tanpa sambungan garisan untuk membandingkan pasangan nilai.

 • Serak dengan garisan licin dan penanda dan serak dengan garisan licin    Carta ini menunjukkan lengkungan licin yang menyambungkan titik data. Garisan licin boleh ditunjukkan dengan atau tanpa penanda. Gunakan garisan licin tanpa penanda jika terdapat banyak titik data.

 • Serak dengan garisan lurus dan penanda danserak dengan garisan lurus    Carta ini menunjukkan garisan lurus bersambung antara titik data. Garisan lurus boleh ditunjukkan dengan atau tanpa penanda.

Halaman Atas

Carta lain

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta radar. Carta radar membandingkan nilai agregat bagi beberapa siri data.

Carta radar

Jenis carta radar

 • Radar dan radar dengan penanda    Dengan atau tanpa penanda bagi titik data individu, carta radar menunjukkan perubahan dalam nilai berkaitan dengan titik pusat.

 • Radar terisi    Dalam carta radar terisi, kawasannya diliputi siri data yang diisi dengan warna.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×