Jenis Carta yang tersedia dalam Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda mencipta carta dalam lembaran kerja Excel, dokumen Word atau persembahan PowerPoint, anda mempunyai banyak opsyen. Sama ada anda akan menggunakan carta yang disyorkan untuk data anda atau menggunakan carta yang dipilih daripada senarai semua carta, anda sebaik-baiknya mengetahui sedikit maklumat bagi setiap jenis carta.

Klik di sini untuk mula mencipta carta.

Pilih jenis carta untuk mengetahui lebih lanjut tentangnya

Untuk Perihalan bagi setiap jenis carta, pilih opsyen daripada senarai juntai bawah berikut.

Nota: Sesetengah jenis Carta tersedia hanya dalam Office 2013 dan 2016 aplikasi.

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta lajur. Carta lajur biasanya memaparkan kategori sepanjang paksi mendatar (kategori) dan nilai sepanjang paksi menegak (nilai), seperti yang ditunjukkan dalam carta ini:

Carta lajur bergugus

Jenis carta lajur

 • Lajur bergugus dan lajur bergugus 3D   

  Carta lajur bergugus dan lajur bergugus 3D

  Carta lajur bergugus menunjukkan nilai dalam lajur 2D. Carta lajur bergugus 3D menunjukkan lajur dalam format 3D tetapi tidak menggunakan paksi nilai ketiga (paksi kedalaman). Gunakan carta ini apabila anda mempunyai kategori yang mewakili:

  • Julat nilai (contohnya, kiraan item).

  • Susunan skala tertentu (contohnya, skala Likert dengan entri seperti Sangat setuju, Setuju, Neutral, Tidak setuju, Sangat tidak setuju).

  • Nama yang tidak berada dalam apa-apa tertib tertentu (contohnya, nama item, nama geografi atau nama orang).

 • Lajur bertindan dan lajur bertindan 3D     Carta lajur bertindan menunjukkan nilai dalam lajur bertindan 2D. Carta lajur bertindan 3D menunjukkan lajur bertindan dalam format 3D tetapi ia tidak menggunakan paksi kedalaman. Gunakan carta ini apabila anda mempunyai berbilang siri data dan anda ingin menegaskan jumlahnya.

  Carta lajur bertindan dan lajur bertindan 3D

 • Lajur bertindan 100% dan lajur bertindan 100% 3D    Carta lajur bertindan 100% menunjukkan nilai dalam 2D yang ditindankan untuk mewakili 100%. Carta lajur bertindan 100% 3D menunjukkan lajur dalam format 3D tetapi ia tidak menggunakan paksi kedalaman. Gunakan carta ini apabila anda mempunyai dua atau lebih siri data dan anda ingin menegaskan sumbangan kepada keseluruhan, khususnya jika jumlah adalah sama untuk setiap kategori.

  Carta lajur bertindan 100% dan lajur bertindan 100% 3D

 • Lajur 3D    Carta lajur 3D menggunakan tiga paksi yang boleh anda ubah (paksi mendatar, paksi menegak dan paksi kedalaman) dan ia membandingkan titik data sepanjang paksi mendatar dan paksi kedalaman. Gunakan carta ini apabila anda ingin membandingkan data merentasi kedua-dua kategori dan siri data.

  Carta lajur 3D

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta garisan. Dalam carta garisan, data kategori diagihkan secara seragam di sepanjang paksi mendatar dan semua data nilai diagihkan secara seragam di sepanjang paksi menegak. Carta garisan boleh menunjukkan data berterusan melawan masa pada paksi yang berskala seragam, maka sesuai untuk menunjukkan aliran data pada selang yang sama seperti bulan, suku tahun atau tahun fiskal.

Carta garisan dengan penanda

Jenis carta garisan

 • Garisan dan garisan dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan boleh menunjukkan aliran melawan masa atau kategori berjarak secara seragam, khususnya apabila anda mempunyai banyak titik data dan tertib yang dipersembahkan adalah penting. Jika terdapat banyak kategori atau nilai adalah anggaran, gunakan carta garisan tanpa penanda.

  Carta garisan dan garisan dengan penanda

 • Garisan bertindan dan garisan bertindan dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan bertindan boleh menunjukkan aliran sumbangan bagi setiap nilai melawan masa atau kategori berjarak secara seragam.

  Carta garisan bertindan dan garisan bertindan dengan penanda

 • Garisan bertindan 100% dan garisan bertindan 100% dengan penanda    Ditunjukkan dengan atau tanpa penanda untuk menunjukkan nilai data individu, carta garisan bertindan 100% boleh menunjukkan aliran peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai melawan masa atau kategori berjarak secara seragam. Jika terdapat banyak kategori atau nilai adalah anggaran, gunakan carta garisan bertindan 100% tanpa penanda.

  Carta garisan bertindan 100% dan garisan bertindan 100% dengan penanda

 • Garisan 3D    Carta garisan 3D menunjukkan setiap baris atau lajur data sebagai reben 3D. Carta garisan 3D mempunyai paksi mendatar, menegak dan kedalaman yang boleh anda ubah.

  Carta garis 3D

  Nota: 

  • Carta garisan paling berkesan apabila anda mempunyai pelbagai siri data dalam carta anda. Jika anda hanya mempunyai satu siri data, pertimbangkan untuk menggunakan carta serak.

  • Carta garisan bertindan menjumlahkan data dan ini mungkin bukan hasil yang anda inginkan. Mungkin sukar untuk melihat sama ada garisan bertindan atau tidak, jadi pertimbangkan untuk menggunakan jenis carta garisan lain atau carta kawasan bertindan sebaliknya.

Data yang disusun dalam satu lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta pai. Carta pai menunjukkan saiz item dalam satu siri data, berkadaran dengan jumlah item. titik data dalam carta pai ditunjukkan sebagai peratusan daripada seluruh pai.

Carta pai

Pertimbangkan untuk menggunakan carta pai apabila:

 • Anda mempunyai hanya satu siri data.

 • Tiada nilai negatif dalam data anda.

 • Hampir tiada nilai sifar dalam data anda.

 • Anda tidak mempunyai lebih daripada tujuh kategori, semuanya mewakili bahagian dalam seluruh pai.

Jenis carta pai

 • Pai dan pai 3D    Carta pai menunjukkan sumbangan setiap nilai kepada jumlah dalam format 2D atau 3D. Anda boleh mengeluarkan beberapa bahagian carta pai secara manual untuk menegaskan bahagiannya.

  Carta pai dan pai 3D

 • Pai daripada pai dan bar daripada pai    Carta pai daripada pai atau carta bar daripada pai menunjukkan carta pai dengan nilai yang lebih kecil ditarik keluar ke dalam pai sekunder atau carta bar bertindan, yang memudahkan pembezaan.

  Carta pai daripada pai dan bar daripada pai

Carta donat

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta donat. Seperti carta pai, carta donat menunjukkan hubungan sebahagian daripada seluruh data tetapi boleh mengandungi lebih daripada satu siri data.

Carta donat

Jenis carta donat

 • Donat    Carta donat menunjukkan data dalam gegelang, yang mana setiap gegelang mewakili siri data. Jika peratusan ditunjukkan dalam label data, setiap gegelang akan berjumlah 100%.

  Carta donat

  Nota: Carta donat sukar untuk dibaca. Sebaliknya, anda boleh menggunakan carta lajur bertindan atau carta bar bertindan.

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta bar. Carta bar menggambarkan perbandingan antara item individu. Dalam carta bar, kategori biasanya diatur sepanjang paksi menegak dan nilai diaturkan sepanjang paksi mendatar.

Carta bar

Pertimbangkan untuk menggunakan carta bar apabila:

 • Label paksi adalah panjang.

 • Nilai yang ditunjukkan adalah tempoh.

Jenis carta bar

 • Bar bergugus dan bar bergugus 3D    Carta bar bergugus menunjukkan bar dalam format 2D. Carta bar bergugus 3D menunjukkan bar dalam format 3D; ia tidak menggunakan paksi kedalaman.

  Carta bar bergugus dan bar bergugus 3D

 • Bar bertindan dan bar bertindan 3D    Carta bar bertindan menunjukkan hubungan item individu daripada seluruh bar 2D. Carta bar bertindan 3D menunjukkan bar dalam format 3D; ia tidak menggunakan paksi kedalaman.

  Carta bar bertindan dan bar bertindan 3D

 • Bar bertindan 100% dan bar bertindan 100% 3D    Bar bertindan 100% menunjukkan bar 2D yang membandingkan peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai kepada jumlah merentasi kategori. Carta bar bertindan 100% 3D menunjukkan bar dalam format 3D; ia tidak menggunakan paksi kedalaman.

  Carta bar bertindan 100% dan bar bertindan 100% 3D

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta kawasan. Carta kawasan boleh digunakan untuk memplotkan perubahan melawan masa dan menumpukan perhatian pada jumlah nilai merentasi arah aliran. Dengan menunjukkan hasil tambah nilai yang diplot, carta kawasan juga menunjukkan hubungan sebahagian kepada seluruh data.

Carta kawasan

Jenis carta kawasan

 • Kawasan dan kawasan 3D    Ditunjukkan dalam format 2D atau 3D, carta kawasan menunjukkan aliran nilai melawan masa atau data kategori lain. Carta kawasan 3D menggunakan tiga paksi (mendatar, menegak dan kedalaman) yang boleh diubah. Ingat, pertimbangkan untuk menggunakan carta garisan dan bukannya carta kawasan tidak bertindan kerana data dari satu siri boleh disembunyikan di sebalik data dari siri yang lain.

  Carta kawasan dan kawasan 3D

 • Kawasan bertindan dan kawasan bertindan 3D    Carta kawasan bertindan menunjukkan aliran sumbangan bagi setiap nilai melawan masa atau data kategori lain dalam format 2D. Carta kawasan bertindan 3D menunjukkan perkara yang sama tetapi ia menunjukkan kawasan dalam format 3D tanpa menggunakan paksi kedalaman.

  Carta kawasan bertindan dan kawasan bertindan 3D

 • Kawasan bertindan 100% dan kawasan bertindan 100% 3D    Carta kawasan bertindan 100% menunjukkan aliran peratusan yang disumbangkan oleh setiap nilai melawan masa atau data kategori lain. Carta kawasan bertindan 3D 100% menunjukkan perkara yang sama tetapi ia menunjukkan kawasan dalam format 3D tanpa menggunakan paksi kedalaman.

  Carta kawasan bertindan 100% dan kawasan bertindan 100% 3D

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta xy (serak). Letakkan nilai x dalam satu baris atau lajur kemudian masukkan nilai y yang sepadan dalam baris atau lajur bersebelahan.

Carta serak mempunyai paksi dua nilai: paksi mendatar (x) dan paksi nilai menegak (y). Ia menggabungkan nilai x dan y ke dalam titik data tunggal dan menunjukkannya dalam selang tak sekata atau bergugus. Carta serak biasanya digunakan untuk menunjukkan dan membandingkan nilai berangka seperti data saintifik, statistik dan kejuruteraan.

Carta serak

Pertimbangkan untuk menggunakan carta serak apabila:

 • Anda ingin mengubah skala paksi mendatar.

 • Anda ingin menjadikan paksi tersebut skala logaritma.

 • Nilai bagi paksi mendatar tidak berjarak secara seragam.

 • Terdapat banyak titik data pada paksi mendatar.

 • Anda ingin melaraskan skala paksi bebas bagi carta serak supaya menampakkan lebih banyak maklumat tentang data yang termasuk set nilai berpasangan atau berkumpulan.

 • Anda ingin menunjukkan persamaan antara set data yang besar dan bukannya perbezaan antara titik data.

 • Anda ingin membandingkan banyak titik data tanpa mengambil kira masa, jika lebih banyak data dimasukkan dalam carta serak, maka perbandingan yang lebih baik dapat dibuat.

Jenis carta serak

 • Serak    Carta ini menunjukkan titik data tanpa sambungan garisan untuk membandingkan pasangan nilai.

  Carta serak

 • Serak dengan garisan licin dan penanda dan serak dengan garisan licin    Carta ini menunjukkan lengkungan licin yang menyambungkan titik data. Garisan licin boleh ditunjukkan dengan atau tanpa penanda. Gunakan garisan licin tanpa penanda jika terdapat banyak titik data.

  Carta serak dengan garisan lancar penanda dan serak dengan garisan lancar

 • Serak dengan garisan lurus dan penanda dan serak dengan garisan lurus    Carta ini menunjukkan garisan lurus bersambung antara titik data. Garisan lurus boleh ditunjukkan dengan atau tanpa penanda.

  Carta serak dengan garisan lurus dan penanda dan serak dengan garisan lurus

Carta gelembung

Agak sama seperti carta serak, carta gelembung terdapat lajur ketiga untuk menentukan saiz gelembung yang ditunjukkan untuk mewakili titik data dalam siri data.

Carta gelembung

Jenis carta gelembung

 • Gelembung atau gelembung dengan kesan 3D    Kedua-dua carta gelembung ini membandingkan set tiga nilai dan bukannya dua nilai, menunjukkan gelembung dalam format 2D atau 3D (tanpa menggunakan paksi kedalaman). Nilai ketiga menentukan saiz penanda gelembung.

  Carta gelembung dan gelembung dengan kesan 3D

Data yang disusun dalam lajur atau baris dalam tertib tertentu pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta stok. Seperti namanya, carta stok menggambarkan turun naik harga stok. Namun, carta ini boleh juga menggambarkan turun naik dalam data lain seperti kadar hujan harian atau suhu tahunan. Pastikan anda mengatur data anda dalam tertib yang betul untuk mencipta carta stok.

Contohnya, untuk mencipta carta stok tinggi-rendah-tutup yang ringkas, susunkan data anda dengan Tinggi, Rendah dan Tutup yang dimasukkan sebagai tajuk lajur dalam tertib tersebut.

Carta stok

Jenis carta stok

 • Tinggi-rendah-tutup    Carta stok ini menggunakan tiga siri nilai dalam tertib berikut: tinggi, rendah dan tutup.

  Carta stok tinggi-rendah-tutup

 • Buka-tinggi-rendah-tutup    Carta stok ini menggunakan empat siri nilai dalam tertib berikut: buka, tinggi, rendah dan tutup.

  Carta stok buka-tinggi-rendah-tutup

 • Isipadu-tinggi-rendah-tutup    Carta stok ini menggunakan empat siri nilai dalam tertib berikut: isipadu, tinggi, rendah dan tutup. Ia mengukur isipadu menggunakan paksi dua nilai: satu untuk lajur yang mengukur isipadu dan yang lain untuk harga stok.

  Carta stok isipadu-tinggi-rendah-tutup

 • Isipadu-buka-tinggi-rendah-tutup    Carta stok ini menggunakan lima siri nilai dalam tertib berikut: isipadu, buka, tinggi, rendah dan tutup.

  Carta stok isipadu-buka-tinggi-rendah-tutup

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta permukaan. Carta ini berguna apabila anda ingin mencari gabungan optimum antara dua set data. Seperti dalam peta topografi, warna dan corak menandakan kawasan yang mempunyai julat nilai yang sama. Anda boleh mencipta carta permukaan apabila kedua-dua kategori dan siri data merupakan nilai berangka.

Carta permukaan

Jenis carta permukaan

 • Permukaan 3D    Carta ini menunjukkan pandangan data 3D yang boleh dibayangkan sebagai getah keping diregang atas carta lajur 3D. Ia biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah data besar yang sebaliknya mungkin sukar dilihat. Jalur warna dalam carta permukaan tidak mewakili siri data: ia menunjukkan perbezaan antara nilai.

  Carta permukaan 3D

 • Permukaan 3D rangka dawai    Ditunjukkan tanpa warna pada permukaan, carta permukaan 3D dipanggil carta permukaan 3D rangka dawai. Carta ini hanya menunjukkan garisan. Carta permukaan 3D rangka dawai sukar dibaca tetapi ia boleh memplotkan set data besar jauh lebih cepat daripada carta permukaan 3D.

  Carta permukaan 3D rangka dawai

 • Kontur    Carta kontur ialah carta permukaan yang dilihat dari atas, serupa dengan peta topografi 2D. Dalam carta kontur, jalur warna mewakili julat nilai tertentu. Garisan dalam carta kontur menyambungkan titik tersisip yang sama nilai.

  Carta kontur

 • Kontur rangka dawai    Carta kontur rangka dawai juga ialah carta permukaan yang dilihat dari atas. Tanpa jalur warna pada permukaan, carta rangka dawai hanya menunjukkan garisan. Carta kontur rangka dawai adalah sukar dibaca. Anda mungkin ingin menggunakan carta permukaan 3D sebaliknya.

  Carta kontur rangka dawai

Data yang disusun dalam lajur atau baris pada lembaran kerja boleh diplotkan dalam carta radar. Carta radar membandingkan nilai agregat bagi beberapa siri data.

Carta radar

Jenis carta radar

 • Radar dan radar dengan penanda    Dengan atau tanpa penanda bagi titik data individu, carta radar menunjukkan perubahan dalam nilai berkaitan dengan titik pusat.

  Carta radar dan radar dengan penanda

 • Radar terisi    Dalam carta radar terisi, kawasannya diliputi siri data yang diisi dengan warna.

  Carta radar terisi

Carta peta pepohon menyediakan pandangan berhierarki bagi data anda dan merupakan cara yang mudah untuk membandingkan aras kategori yang berlainan. Carta peta pepohon memaparkan kategori mengikut warna dan kehampiran serta boleh menunjukkan data yang banyak dengan mudah yang mungkin sukar ditunjukkan dengan jenis carta lain. Carta peta pepohon boleh diplotkan apabila sel kosong (kosong) wujud dalam struktur hierarki dan carta peta pepohon sesuai untuk perbandingan perkadaran dalam hierarki.

Contoh Carta Peta Pepohon dalam Office 2016 for Windows

Tiada subjenis carta untuk carta peta pepohon.

Carta sinaran amat sesuai untuk memaparkan data berhierarki dan boleh diplotkan apabila sel kosong (kosong) wujud dalam struktur hierarki. Setiap aras hierarki diwakili oleh satu gelang atau bulatan dengan bulatan paling dalam sebagai bahagian atas hierarki. Carta sinaran tanpa sebarang data berhierarki (satu aras kategori) kelihatan seperti carta donat. Walau bagaimanapun, carta sinaran dengan berbilang aras kategori menunjukkan perkaitan antara gelang luaran dengan gelang dalaman. Carta sinaran paling berkesan untuk menunjukkan cara satu gelang dipecahkan kepada bahagian pembentukannya.

Gambar Carta Sinaran dalam Office 2016 for Windows

Tiada subjenis carta untuk carta sinaran.

Data yang diplotkan dalam carta histogram menunjukkan kekerapan dalam taburan. Setiap lajur carta dipanggil sebagai bin, yang boleh diubah untuk menganalisis data anda selanjutnya.

Histogram Sampel

Jenis carta histogram

 • Histogram    Carta histogram menunjukkan taburan data anda yang dikumpulkan dalam bin kekerapan.

  carta histogram dalam subjenis carta histogram
 • Carta Pareto    Pareto ialah carta histogram diisih yang mengandungi kedua-dua lajur diisih dalam tertib menurun dan garis yang mewakili peratusan jumlah kumulatif.

  Subjenis carta Pareto dalam carta Histogram tersedia

Carta kotak dan garis menunjukkan taburan data dalam sukuan, menyerlahkan min dan unsur luaran. Kotak mungkin mempunyai garis yang terunjur menegak dipanggil "sungut". Garis ini menunjukkan kebolehubahan di luar sukuan atas dan sukuan bawah dan sebarang titik di luar garis atau sungut tersebut dianggap sebagai unsur luaran. Gunakan jenis carta ini apabila terdapat berbilang set data yang berkaitan antara satu sama lain dalam cara tertentu.

Sampel carta kotak dan garis

Tiada subjenis carta untuk carta kotak dan garis.

Carta air terjun menunjukkan jumlah berjalan bagi data kewangan anda sementara nilai ditambah atau ditolak. Ia berguna untuk memahami cara nilai awal dipengaruhi oleh satu siri nilai positif dan negatif. Lajur adalah berkod warna supaya anda boleh mengetahui nilai positif daripada negatif dengan segera.

Contoh Carta air terjun

Tiada subjenis carta untuk carta air terjun.

Carta corong menunjukkan nilai merentasi berbilang peringkat dalam proses.

Carta corong menunjukkan talian paip jualan; peringkat disenaraikan pada lajur pertama, nilai pada lajur kedua

Biasanya, nilai mengurangkan secara beransur-ansur, membenarkan Bar untuk kelihatan seperti corong yang. Baca selanjutnya tentang Carta corong di sini.

Data yang disusun dalam lajur dan baris boleh diplotkan dalam carta kombo. Carta kombo menggabungkan dua atau lebih jenis carta untuk menjadikan data mudah difahami, khususnya apabila data berbeza secara meluas. Carta yang ditunjukkan dengan paksi sekunder ini adalah lebih mudah untuk dibaca. Dalam contoh ini, kita menggunakan carta lajur untuk menunjukkan bilangan rumah yang dijual antara bulan Januari dan Jun kemudian menggunakan carta garisan untuk memudahkan pembaca mengenal pasti dengan cepat harga jualan purata mengikut bulan.

Carta kombo dengan paksi sekunder

Jenis carta kombo

 • Lajur bergugus – garisan dan lajur bergugus – garisan pada paksi sekunder    Dengan atau tanpa paksi sekunder, carta ini menggabungkan carta lajur dan garisan bergugus, menunjukkan beberapa siri data sebagai lajur dan yang lain sebagai garisan dalam carta yang sama.

  Carta lajur bergugus

 • Kawasan bertindan – lajur bergugus    Carta ini menggabungkan carta kawasan bertindan dan carta lajur bergugus, menunjukkan beberapa siri data sebagai kawasan bertindan dan yang lain sebagai lajur dalam carta yang sama.

  Kawasan bertindan - carta lajur bergugus

 • Gabungan tersuai    Carta ini membenarkan anda menggabungkan carta yang anda ingin tunjukkan dalam carta yang sama.

  Carta gabungan tersuai

Mengubah jenis Carta

Jika anda telah mempunyai carta tetapi anda hanya ingin mengubah jenisnya:

 1. Pilih carta, klik pada tab Reka Bentuk dan klik Ubah Jenis Carta.

  Ubah Jenis Carta

 2. Pilih jenis carta yang baru dalam kotak Ubah Jenis Carta.

Lihat juga

Mencipta Carta corong

Mempersembahkan data anda dalam carta Gantt

Mencipta histogram

Mencipta Carta Pareto

Mencipta Carta sinaran dalam Office 2016

Mencipta Carta Peta pepohon dalam Office 2016

Mencipta Carta air terjun dalam Office 2016

Mencipta Carta kotak dan garis

Menambah carta pai

Mencipta Carta dalam Excel 2016 for Windows

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×