Jadikan dokumen Word anda boleh dicapai

Jadikan dokumen Word anda boleh dicapai

Topik ini memberikan arahan langkah demi langkah untuk menjadikan dokumen Word anda boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Risalah peristiwa mengumumkan pasukan penyelidikan di luar tapak pada 9 Jun. Imej termasuk foto dan alamat tempat persidangan.

Word mempunyai banyak ciri terbina dalam yang membantu orang yang mempunyai kebolehan yang berbeza untuk membaca dan mengarang dokumen. Word juga menawarkan Pemeriksa Kebolehcapaian yang menentukan unsur yang mungkin menyebabkan masalah untuk individu yang kurang upaya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara pemeriksa kebolehcapaian berfungsi, lihat Peraturan untuk Pemeriksa Kebolehcapaian.

Windows: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen Outlook boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Cara untuk mencarinya

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Termasuk teks alternatif dengan visual dan jadual.

Kandungan visual termasuk gambar, lukisan klip, grafik SmartArt, bentuk, kumpulan, carta, objek terbenam, dakwat dan video.

Untuk mencari teks alternatif yang hilang, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Teks alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain.

Elakkan dari menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah mutlak untuk menyampaikan maklumat penting. Jika anda mesti menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks tersebut dalam dokumen. Dalam teks alt, terangkan secara ringkas imej dan sebut kewujudan teks dan maksudnya.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada grafik SmartArt

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada carta

Tambah teks alt pada jadual

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin yang bermakna.

Untuk menentukan sama ada teks hiperpautan munasabah sebagai maklumat kendiri dan sama ada ia memberikan pembaca maklumat tepat tentang sasaran destinasi, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks Klik di sini, masukkan tajuk penuh halaman destinasi

Petua: Anda juga boleh menambah Petua Skrin yang muncul apabila kursor anda terapung di atas teks atau imej yang termasuk dengan hiperpautan.

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Untuk mendapatkan tika pengekodan warna, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang buta, rabun atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Untuk mencari kontras warna yang tidak mencukupi, cari teks yang sukar untuk dibaca atau sukar untuk dibezakan dengan latar belakang dalam dokumen anda.

Jika dokumen anda mempunyai aras kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang, lebih ramai dapat melihat dan mengguna kandungan.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mencari tajuk yang bukan dalam tertib yang logik, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan tertib tajuk logik dan alat pemformatan terbina dalam Word.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda dalam bilangan yang kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk dimasukkan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel terpisah, sel tercantum, jadual tersarang atau baris atau lajur kosong, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Sel kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan membuatkan mereka berfikiran bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Tambah teks alt pada visual dan jadual

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menambah teks alt pada visual dan jadual dalam dokumen Word.

Nota: Kami menyarankan anda agar meletakkan teks dalam medan butiran dan meninggalkan tajuk kosong. Ini akan memberikan pengalaman yang terbaik dengan kebanyakan pembaca skrin utama termasuk Penyampai. Untuk kandungan audio dan video, selain daripada teks alt, masukkan penyarikataan tertutup untuk individu yang cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran terhad.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt ke imej, seperti gambar, lukisan klip dan syot layar, agar pembaca skrin boleh membaca teks untuk menerangkan imej kepada pengguna yang tidak dapat melihat imej tersebut.

 1. Klik kanan untuk imej.

 2. Pilih Format Gambar > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Gambar yang menerangkan imej yang dipilih

Tambah teks alt pada grafik SmartArt

 1. Klik kanan untuk grafik SmartArt.

 2. Pilih Format Objek > Opsyen Bentuk > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Bentuk yang menerangkan grafik SmartArt yang dipilih

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada bentuk, termasuk bentuk dalam grafik SmartArt.

 1. Klik kanan bentuk dan kemudian pilih Format Bentuk.

 2. Dalam tetingkap kanan, pilih Tataletak & Sifat, kemudian pilih Teks Alt.

 3. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Bentuk yang menerangkan bentuk yang dipilih

Tambah teks alt pada carta

 1. Klik kanan untuk carta.

 2. Pilih Format Kawasan Carta > Opsyen Carta > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin anak tetingkap Kawasan Format Carta menerangkan carta yang dipilih

Tambah teks alt pada jadual

 1. Klik kanan untuk jadual.

 2. Pilih Sifat Jadual.

 3. Pilih tab Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin tab Teks Alt kotak dialog Sifat Jadual

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word anda boleh dicapai.

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin

 1. Pilih teks yang anda ingin tambahkan hiperpautan, dan kemudian klik kanan.

 2. Pilih Hiperpautan.
  Teks yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Teks untuk dipaparkan. Ini ialah teks hiperpautan.

 3. Jika perlu, ubah teks hiperpautan.

 4. Dalam kotak Alamat, masukkan alamat destinasi hiperpautan.

 5. Pilih bebutang Petua Skrin dan dalam kotak teks Petua Skrin, taip Petua Skrin.

  Petua: Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai apa yang ada pada halaman tersebut, gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

Petikan skrin kotak dialog Sisip Hiperpautan dan kotak dialog teks PetuaSkrin

Guna gaya tajuk terbina dalam

 1. Pilih teks tajuk.

 2. Pada tab Halaman Utama dalam kumpulan Gaya, pilih gaya tajuk, contohnya, Tajuk 1 atau Tajuk 2.

Petikan skrin opsyen gaya tajuk

Guna senarai berbulet

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, pilih bebutang Bulet.

 4. Taip setiap item bulet dalam senarai berbulet.

Petikan skrin opsyen gaya bulet

Guna senarai tersusun

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, pilih bebutang Penomboran.

 4. Taip langkah berjujukan.

Petikan skrin opsyen gaya penomboran

Guna warna teks boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Pastikan bahawa teks dipaparkan dengan baik menggunakan seting Automatik untuk warna fon. Pilih teks anda dan kemudian pilih Halaman Utama > Warna Fon > Automatik.

  Petikan skrin seting warna Automatik bagi fon
 • Gunakan Penganalisis Kontras Warna, aplikasi percuma yang menganalisis warna dan kontras, serta memaparkan hasil hampir serta merta.

Guna format teks yang boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Tambah garis bawah pada teks hiperpautan berkod warna. Ia boleh membantu individu yang buta warna tahu bahawa teks dipautkan walaupun mereka tidak dapat melihat warna tersebut.

 • Tambah bentuk jika warna digunakan untuk menunjukkan status. Contohnya, tambahkan simbol tanda semak Tanda semak hijau Excel jika hijau digunakan untuk menunjukkan "berjaya" dan huruf besar X Petikan skrin kotak merah dengan huruf besar X dalam kotak. jika merah menunjukkan "gagal".

Nota: Sumber ini memberikan cadangan lain: usability.gov dan Kebolehcapaian Web untuk Pengguna yang Buta Warna.

Guna jarak teks

Tambah atau kurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan.

 1. Pilih teks anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, di bawah sudut kanan kumpulan, pilih bebutang Lanjut Bahagian
  kotak dialog Perenggan terbuka, menunjukkan tab Inden dan Jarak.

 4. Di bawah Jarak, pilih opsyen jarak yang anda inginkan.

Petikan skrin kotak dialog Perenggan

Guna pengepala jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Pada tab Reka Bentuk Alat Jadual, dalam kumpulan Opsyen Gaya Jadual, pilih kotak semak Baris Pengepala.

 3. Taip tajuk lajur.

Petikan skrin kotak semak Baris Pengepala

Ketahui lebih lanjut

Mac: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen Outlook boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Cara untuk mencarinya

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Termasuk teks alternatif dengan visual dan jadual.

Kandungan visual termasuk gambar, lukisan klip, grafik SmartArt, bentuk, kumpulan, carta, objek terbenam, dakwat dan video.

Untuk mencari teks alternatif yang hilang, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Teks alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain.

Elakkan dari menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah mutlak untuk menyampaikan maklumat penting. Jika anda mesti menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks tersebut dalam dokumen. Dalam teks alt, terangkan secara ringkas imej dan sebut kewujudan teks dan maksudnya.

Tambah teks alt pada imej.

Tambah teks alt pada grafik SmartArt

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada carta

Tambah teks alt pada jadual

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin yang bermakna.

Untuk menentukan sama ada teks hiperpautan munasabah sebagai maklumat kendiri dan sama ada ia memberikan pembaca maklumat tepat tentang sasaran destinasi, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks Klik di sini, masukkan tajuk penuh halaman destinasi

Petua: Anda juga boleh menambah Petua Skrin yang muncul apabila kursor anda terapung di atas teks atau imej yang termasuk dengan hiperpautan.

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Untuk mendapatkan tika pengekodan warna, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang buta, rabun atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Untuk mencari kontras warna yang tidak mencukupi, cari teks yang sukar untuk dibaca atau sukar untuk dibezakan dengan latar belakang dalam dokumen anda.

Jika dokumen anda mempunyai aras kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang, lebih ramai dapat melihat dan mengguna kandungan.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mencari tajuk yang bukan dalam tertib yang logik, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan tertib tajuk logik dan alat pemformatan terbina dalam Word.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda ke dalam potongan kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk disertakan dengan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel terpisah, sel tercantum, jadual tersarang atau kosong di baris atau lajur, gunakan Pemeriksa Kebolehcapaian.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Sel kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan membuatkan mereka berfikiran bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Tambah teks alt pada visual dan jadual

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menambah teks alt pada visual dan jadual dalam dokumen Word.

Nota:  Untuk kandungan audio dan video, selain daripada teks alt, masukkan penyarikataan tertutup untuk individu yang cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran terhad.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt ke imej, seperti gambar, lukisan klip dan syot layar, agar pembaca skrin boleh membaca teks untuk menerangkan imej kepada pengguna yang tidak dapat melihat imej tersebut.

 1. Klik kanan untuk imej.

 2. Pilih Format Gambar > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Gambar yang menerangkan imej yang dipilih

Tambah teks alt pada grafik SmartArt

 1. Klik kanan untuk grafik SmartArt.

 2. Pilih Format SmartArt > Opsyen Bentuk > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Bentuk yang menerangkan grafik SmartArt yang dipilih

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada bentuk, termasuk bentuk dalam grafik SmartArt.

 1. Klik kanan untuk bentuk.

 2. Pilih Format Bentuk > Opsyen Bentuk > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin kawasan Teks Alt anak tetingkap Format Bentuk yang menerangkan bentuk yang dipilih

Tambah teks alt pada carta

 1. Klik kanan untuk carta.

 2. Pilih Format Kawasan Carta > Opsyen Carta > Tataletak & Sifat.

 3. Pilih Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin anak tetingkap Kawasan Format Carta menerangkan carta yang dipilih

Tambah teks alt pada jadual

 1. Klik kanan untuk jadual.

 2. Pilih Sifat Jadual.

 3. Pilih tab Teks Alt.

 4. Taip tajuk dan perihalan.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin tab Teks Alt dialog Sifat Jadual

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word anda boleh dicapai.

Tambah teks hiperpautan dan Petua Skrin

 1. Pilih teks yang anda ingin tambahkan hiperpautan, dan kemudian klik kanan.

 2. Pilih Hiperpautan.
  Teks yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Teks untuk Dipaparkan. Ini ialah teks hiperpautan.

 3. Jika perlu, ubah teks hiperpautan.

 4. Dalam kotak Alamat, taip URL destinasi.

 5. Pilih bebutang Petua Skrin dan dalam kotak teks Petua Skrin, taip Petua Skrin.

  Petua: Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai apa yang ada pada halaman tersebut, gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

Petikan skrin dialog Sisip Hiperpautan dan dialog teks PetuaSkrin

Guna gaya tajuk terbina dalam

 1. Pilih teks tajuk.

 2. Pada tab Laman Utama, pilih gaya tajuk, contohnya, Tajuk 1 atau Tajuk 2.

Petikan skrin opsyen gaya tajuk

Guna senarai berbulet

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, pilih bebutang Bulet.

 4. Taip setiap item bulet dalam senarai berbulet.

Petikan skrin opsyen gaya bulet

Guna senarai tersusun

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Pilih bebutang Penomboran.

 4. Taip langkah berjujukan.

Petikan skrin opsyen gaya penomboran

Guna warna teks boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Pastikan bahawa teks dipaparkan dengan baik menggunakan seting Automatik untuk warna fon. Pilih teks anda dan kemudian pilih Halaman Utama > Warna Fon > Automatik.

  Petikan skrin seting warna Automatik bagi fon
 • Gunakan Penganalisis Kontras Warna, aplikasi percuma yang menganalisis warna dan kontras, serta memaparkan hasil hampir serta merta.

Guna format teks yang boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Tambah garis bawah pada teks hiperpautan berkod warna. Ia boleh membantu individu yang buta warna tahu bahawa teks dipautkan walaupun mereka tidak dapat melihat warna tersebut.

 • Tambah bentuk jika warna digunakan untuk menunjukkan status. Contohnya, tambahkan simbol tanda semak Tanda semak hijau Excel jika hijau digunakan untuk menunjukkan "berjaya" dan huruf besar X Petikan skrin kotak merah dengan huruf besar X dalam kotak. jika merah menunjukkan "gagal".

Nota: Sumber ini memberikan cadangan lain: usability.gov dan Kebolehcapaian Web untuk Pengguna yang Buta Warna.

Guna jarak teks

Tambah atau kurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan.

 1. Pilih teks anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Pilih Jarak Baris dan Perenggan > Opsyen Jarak baris.
  Kotak dialog Perenggan terbuka, menunjukkan tab Inden dan Jarak.

 4. Di bawah Jarak, pilih opsyen jarak yang anda inginkan.

Petikan skrin dialog Perenggan

Guna pengepala jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Pada tab Reka bentuk Jadual , pilih kotak semak Baris Pengepala.

 3. Taip tajuk lajur.

Petikan skrin kotak semak Baris Pengepala

Ketahui lebih lanjut

iOS: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen Outlook boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Tambah teks hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks Klik di sini, masukkan tajuk penuh halaman destinasi

Tambah teks hiperpautan

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Individu yang buta, rabun atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Jika dokumen anda mempunyai aras kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang, lebih ramai dapat melihat dan mengguna kandungan.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna saiz fon yang lebih besar (11pt atau lebih besar), fon sans serif, dan ruang putih yang mencukupi.

Individu yang mempunyai disleksia menggambarkan melihat teks "berenang bersama" dalam satu halaman (pemampatan satu baris teks dengan baris di bawahnya). Mereka biasanya melihat teks bercantum atau herot-benyot.

Bagi individu yang mempunyai disleksia atau mempunyai penglihatan rendah, kurangkan beban membaca. Contohnya, mereka mungkin dapat manfaat daripada fon sans serif yang biasa, seperti Arial atau Calibri. Elakkan daripada menggunakan semua huruf besar dan pemformatan italik atau garis bawah yang berlebihan. Masukkan ruang putih yang mencukupi di antara ayat dan perenggan.

Guna jarak teks

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan tertib tajuk logik dan alat pemformatan terbina dalam Word.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda dalam bilangan yang kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk dimasukkan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Sel kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan membuatkan mereka berfikiran bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word anda boleh dicapai.

Tambah teks hiperpautan

 1. Pilih teks yang anda ingin tambahkan ke hiperpautan.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik pada ikon Lanjut.

 3. Ketik Halaman Utama > Sisip.

 4. Tatal ke bawah ke perintah Pautan, dan kemudian ketik.

 5. Teks yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Paparan. Ini ialah teks hiperpautan. Jika perlu, ubah.

 6. Untuk menambah hiperpautan, dalam kotak Alamat, taipkan URL.

 7. Di bahagian atas skrin, ketik Selesai.

Petua: Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai apa yang ada pada halaman tersebut, gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

Perintah pautan, menunjukkan URL (alamat) dan teks untuk dipaparkan

Guna gaya tajuk terbina dalam

 • Pilih teks tersebut.

 • Untuk membuka tab Halaman Utama pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik pada ikon Lanjut.

 • Pada perintah Gaya, ketik anak panah kanan.

 • Ketik gaya tajuk, seperti Tajuk 1.

Perintah Gaya, dengan Tajuk 1 dipilih

Guna senarai berbulet

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik pada ikon Lanjut.

 3. Pada perintah Bulet, ketik anak panah kanan.

 4. Ketik opsyen bulet yang anda inginkan.

 5. Taip setiap item bulet dalam senarai berbulet.

Perintah bulet, menunjukkan opsyen pemformatan

Guna senarai tersusun

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik pada ikon Lanjut.

 3. Pada perintah Pernomboran, ketik anak panah kanan.

 4. Ketik opsyen penomboran yang anda inginkan..

 5. Taip langkah berjujukan.

Perintah penomboran, menunjukkan opsyen pemformatan

Guna warna teks boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Pastikan bahawa teks dipaparkan dengan baik menggunakan seting Automatik untuk warna fon. Pilih teks anda dan kemudian pilih Halaman Utama > Warna Fon > Automatik.

  Petikan skrin seting warna Automatik bagi fon
 • Gunakan Penganalisis Kontras Warna, aplikasi percuma yang menganalisis warna dan kontras, serta memaparkan hasil hampir serta merta.

Guna format teks yang boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Tambah garis bawah pada teks hiperpautan berkod warna. Ia boleh membantu individu yang buta warna tahu bahawa teks dipautkan walaupun mereka tidak dapat melihat warna tersebut.

 • Tambah bentuk jika warna digunakan untuk menunjukkan status. Contohnya, tambahkan simbol tanda semak Tanda semak hijau Excel jika hijau digunakan untuk menunjukkan "berjaya" dan huruf besar X Petikan skrin kotak merah dengan huruf besar X dalam kotak. jika merah menunjukkan "gagal".

Nota: Sumber ini memberikan cadangan lain: usability.gov dan Kebolehcapaian Web untuk Pengguna yang Buta Warna.

Guna jarak teks

Tambah atau kurangkan ruang putih di antara ayat dan perenggan:

 1. Pilih teks anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik pada ikon Lanjut.

 3. Pada perintah Jarak Baris, ketik anak panah kanan.

 4. Pilih opsyen jarak yang anda inginkan.

Perintah Jarak Baris, menunjukkan opsyen pemformatan, dengan 1.15 dipilih

Guna pengepala jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Ketik Halaman Utama > Selit > Jadual.

 3. Pada perintah Opsyen Gaya, ketik anak panah kanan.

 4. Untuk memilih opsyen Baris Pengepala, ketik padanya.

 5. Dalam jadual anda, taip tajuk lajur.

Perintah Opsyen Gaya, dengan Baris Pengepala dipilih

Ketahui lebih lanjut

Android: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen Outlook boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Termasuk teks alternatif dengan visual dan jadual.

Kandungan visual termasuk gambar, lukisan klip, grafik SmartArt, bentuk, kumpulan, carta, objek terbenam, dakwat dan video.

Teks alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain.

Elakkan dari menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah mutlak untuk menyampaikan maklumat penting. Jika anda mesti menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks tersebut dalam dokumen. Dalam teks alt, terangkan secara ringkas imej dan sebut kewujudan teks dan maksudnya.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada jadual

Tambah teks hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks Klik di sini, masukkan tajuk penuh halaman destinasi

Tambah teks hiperpautan

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Individu yang buta, rabun atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Jika dokumen anda mempunyai aras kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang, lebih ramai dapat melihat dan mengguna kandungan.

Guna saiz fon yang lebih besar (18pt atau lebih besar), fon sans serif, dan ruang putih yang mencukupi.

Individu yang mempunyai disleksia menggambarkan melihat teks "berenang bersama" dalam satu halaman (pemampatan satu baris teks dengan baris di bawahnya). Mereka biasanya melihat teks bercantum atau herot-benyot.

Bagi individu yang mempunyai disleksia atau mempunyai penglihatan rendah, kurangkan beban membaca. Contohnya, mereka mungkin dapat manfaat daripada fon sans serif yang biasa, seperti Arial atau Calibri. Elakkan daripada menggunakan semua huruf besar dan pemformatan italik atau garis bawah yang berlebihan. Masukkan ruang putih yang mencukupi di antara ayat dan perenggan.

Guna jarak teks

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan tertib tajuk logik dan alat pemformatan terbina dalam Word.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda dalam bilangan yang kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk dimasukkan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Sel kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan membuatkan mereka berfikiran bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Tambah teks alt pada visual dan jadual

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menambah teks alt pada visual dan jadual dalam dokumen Word.

Nota: Untuk kandungan audio dan video, selain daripada teks alt, masukkan penyarikataan tertutup untuk individu yang cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran terhad.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada imej, seperti gambar, lukisan klip dan syot layar, agar pembaca skrin boleh membaca teks untuk menerangkan imej kepada pengguna yang tidak dapat melihat imej tersebut

 1. Pilih imej.

 2. Untuk membuka tab Gambar, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 3. Tatal ke bawah ke perintah Teks Alt, dan kemudian ketik.

 4. Taip tajuk dan perihalan. Perubahan yang dibuat disimpan secara automatik.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Perintah Teks Alt pada tab Gambar

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada bentuk, termasuk bentuk dalam grafik SmartArt.

 1. Pilih bentuk

 2. Untuk membuka tab Bentuk, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 3. Tatal ke bawah ke perintah Teks Alt, dan kemudian ketik.

 4. Taip tajuk dan perihalan. Perubahan yang dibuat disimpan secara automatik.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Perintah Teks Alt pada tab Bentuk

Tambah teks alt pada jadual

 1. Ketik di mana-mana dalam Jadual.

 2. Untuk membuka tab Jadual, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 3. Tatal bawah ke perintah Teks Alt , dan kemudian ketik.

 4. Taip tajuk dan perihalan. Perubahan yang dibuat disimpan secara automatik.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Perintah Teks Alt pada tab Jadual

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word anda boleh dicapai.

Tambah teks hiperpautan

 1. Pilih teks yang anda ingin tambahkan ke hiperpautan.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 3. Ketik Halaman Utama > Sisip.

 4. Tatal ke bawah ke perintah Pautan, dan kemudian ketik.

 5. Teks yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Teks untuk dipaparkan. Ini ialah teks hiperpautan. Jika perlu, ubah.

 6. Untuk menambah hiperpautan, dalam kotak Alamat, taipkan URL.

 7. Di bahagian atas skrin, ketik Sisip.

Petua: Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai apa yang ada pada halaman tersebut, gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

Perintah pautan, menunjukkan teks untuk dipaparkan dan alamat

Guna gaya tajuk terbina dalam

 • Pilih teks tersebut.

 • Untuk membuka tab Halaman Utama, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 • Pada perintah Gaya, ketik anak panah kanan.

 • Ketik gaya tajuk, seperti Tajuk 1.

Perintah Gaya, dengan Tajuk 1 dipilih

Guna senarai berbulet

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas. Pada perintah Bulet, ketik anak panah kanan.

 3. Ketik opsyen bulet yang anda inginkan.

 4. Taip setiap item bulet dalam senarai berbulet.

Perintah bulet, menunjukkan opsyen pemformatan

Guna senarai tersusun

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas. Pada perintah Pernomboran, ketik anak panah kanan.

 3. Ketik opsyen penomboran yang anda inginkan.

 4. Taip langkah berjujukan..

Perintah penomboran, menunjukkan opsyen pemformatan

Guna warna teks boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Pastikan bahawa teks dipaparkan dengan baik menggunakan seting Automatik untuk warna fon. Pilih teks anda dan kemudian pilih Halaman Utama > Warna Fon > Automatik.

  Petikan skrin seting warna Automatik bagi fon
 • Gunakan Penganalisis Kontras Warna, aplikasi percuma yang menganalisis warna dan kontras, serta memaparkan hasil hampir serta merta.

Guna format teks yang boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Tambah garis bawah pada teks hiperpautan berkod warna. Ia boleh membantu individu yang buta warna tahu bahawa teks dipautkan walaupun mereka tidak dapat melihat warna tersebut.

 • Tambah bentuk jika warna digunakan untuk menunjukkan status. Contohnya, tambahkan simbol tanda semak Tanda semak hijau Excel jika hijau digunakan untuk menunjukkan "berjaya" dan huruf besar X Petikan skrin kotak merah dengan huruf besar X dalam kotak. jika merah menunjukkan "gagal".

Nota: Sumber ini memberikan cadangan lain: usability.gov dan Kebolehcapaian Web untuk Pengguna yang Buta Warna.

Guna jarak teks

Tambah atau kurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan.

 1. Pilih teks anda.

 2. Untuk membuka tab Halaman Utama, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah atas.

 3. Pada perintah Pemformatan Perenggan, ketik anak panah.kanan.

 4. Pilih opsyen jarak yang anda inginkan.

Perintah perenggan dengan opsyen pemformatan

Guna pengepala jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Untuk membuka tab Jadual, pada bahagian bawah skrin, di hujung bar alat, ketik anak panah bawah.

 3. Pada perintah Opsyen Gaya, ketik anak panah kanan.

 4. Untuk memilih opsyen Baris Pengepala, ketik padanya.

  Petua: Apabila opsyen dipilih, ia adalah bertukar menjadi kelabu.

 5. Dalam jadual anda, taip tajuk lajur.

Perintah Opsyen Gaya, dengan Baris Pengepala tersebut dipilih

Ketahui lebih lanjut

Office Online: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen word Online boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word Online yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Cara untuk mencarinya

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Termasuk teks alternatif dengan semua visual dan jadual.

Guna Pemeriksa Kebolehcapaian dalam Word Online untuk mencari teks alternatif yang hilang.

Teks alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin memahami apa yang penting dalam imej dan visual lain.

Elakkan dari menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah mutlak untuk menyampaikan maklumat penting. Jika anda mesti menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks tersebut dalam dokumen. Dalam teks alt, terangkan secara ringkas imej dan sebut kewujudan teks dan maksudnya.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada jadual

Tambah teks hiperpautan yang bermakna.

Untuk menentukan sama ada teks hiperpautan munasabah sebagai maklumat kendiri dan sama ada ia memberikan pembaca maklumat tepat tentang sasaran destinasi, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks Klik di sini, masukkan tajuk penuh halaman destinasi

Tambah teks hiperpautan

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Untuk mendapatkan tika pengekodan warna, imbas dokumen anda secara visual.

Individu yang buta, rabun atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Untuk mencari kontras warna yang tidak mencukupi, cari teks yang sukar untuk dibaca atau sukar untuk dibezakan dengan latar belakang dalam dokumen anda.

Jika dokumen anda mempunyai aras kontras yang tinggi antara teks dan latar belakang, lebih ramai dapat melihat dan mengguna kandungan.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mencari tajuk yang tidak menggunakan gaya terbina dalam, imbas dokumen anda secara visual untuk teks yang diformatkan yang kelihatan seperti tajuk. Pilih teks ini dan kemudian cari dalam tab halaman utama pada reben untuk menyemak jika gaya tajuk digunakan.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan perintah logik tajuk dan alat pemformatan terbina dalam Word Online.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda dalam bilangan yang kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk dimasukkan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Guna Pemeriksa Kebolehcapaian dalam Word Online untuk memastikan bahawa jadual tidak mengandungi sel terpisah, sel tercantum, jadual tersarang atau baris atau lajur kosong.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Baris dan lajur kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan menyangka bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Tambah teks alt pada imej dan jadual

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menambahkan teks alt pada imej dan jadual dalam dokumen Word Online anda.

Nota: Kami menyarankan anda agar meletakkan teks dalam medan butiran dan meninggalkan tajuk kosong. Ini akan memberikan pengalaman yang terbaik dengan kebanyakan pembaca skrin utama termasuk Penyampai. Untuk kandungan audio dan video, selain daripada teks alt, masukkan penyarikataan tertutup untuk individu yang cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran terhad.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt ke imej, seperti gambar, lukisan klip dan syot layar, agar pembaca skrin boleh membaca teks untuk menerangkan imej kepada pengguna yang tidak dapat melihat imej tersebut.

 1. Pilih imej.

 2. Pilih Alat Gambar > Format.

 3. Pilih Teks-Alt.

 4. Taip perihalan dalam kotak dialog Teks Alternatif.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Petikan skrin dialog Teks Alternatif dengan medan Tajuk dan Perihalan.

Tambah teks alt pada jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Pilih Alat Jadual > Tataletak.

 3. Pilih tab Teks Alt.

 4. Taip perihalan dalam kotak dialog Teks Alternatif.

  Petua: Masukkan maklumat yang paling penting dalam baris pertama, dan ringkaskan sebaik mungkin.

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word Online anda boleh dicapai.

Tambah teks hiperpautan

 1. Pilih teks yang anda ingin tambahkan hiperpautan, dan kemudian klik kanan.

 2. Pilih Pautan.
  Teks yang anda pilih dipaparkan dalam kotak Teks paparan. Ini ialah teks hiperpautan.

 3. Jika perlu, ubah teks hiperpautan.

 4. Dalam kotak Alamat, masukkan alamat destinasi hiperpautan.

  Petua: Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai apa yang ada pada halaman tersebut, gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

Petikan skrin dialog Pautan dengan medan Papar Teks dan Alamat untuk maklumat untuk hiperpautan.

Guna warna teks boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Pastikan bahawa teks dipaparkan dengan baik menggunakan seting Automatik untuk warna fon. Pilih teks anda dan kemudian pilih Halaman Utama > Warna Fon > Automatik.

  Petikan skrin seting warna Automatik bagi fon
 • Gunakan Penganalisis Kontras Warna, aplikasi percuma yang menganalisis warna dan kontras, serta memaparkan hasil hampir serta merta.

Guna format teks yang boleh dicapai

Berikut adalah beberapa idea untuk dipertimbangkan:

 • Tambah garis bawah pada teks hiperpautan berkod warna. Ia boleh membantu individu yang buta warna tahu bahawa teks dipautkan walaupun mereka tidak dapat melihat warna tersebut.

 • Tambah bentuk jika warna digunakan untuk menunjukkan status. Contohnya, tambahkan simbol tanda semak Tanda semak hijau Excel jika hijau digunakan untuk menunjukkan "berjaya" dan huruf besar X Petikan skrin kotak merah dengan huruf besar X dalam kotak. jika merah menunjukkan "gagal".

Nota: Sumber ini memberikan cadangan lain: usability.gov dan Kebolehcapaian Web untuk Pengguna yang Buta Warna.

Guna gaya tajuk terbina dalam

 1. Pilih teks tajuk.

 2. Pada tab Halaman Utama dalam kumpulan Gaya, pilih gaya tajuk, contohnya, Tajuk 1 atau Tajuk 2.

Petikan skrin kumpulan Gaya pada tab Rumah, menunjukkan gaya seperti Tajuk 1, Tajuk 2 dan Tajuk 3.

Guna senarai berbulet

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, pilih bebutang Bulet dan kemudian pilih gaya bulet yang anda ingin gunakan.

 4. Taip setiap item bulet dalam senarai berbulet.

Petikan skrin opsyen Bulet dalam Kumpulan Perenggan pada tab Rumah, dengan opsyen Bulet Pepejal, Bulet Berongga dan Bulet Segi Empat Sama.

Guna senarai tersusun

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam e-mel anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, pilih bebutang Penomboran dan kemudian pilih gaya senarai yang anda ingin gunakan.

 4. Taip langkah berjujukan.

Opsyen Petikan Penomboran dalam Kumpulan Perenggan pada tab Rumah, dengan opsyen nombor dan huruf untuk senarai jujukan.

Guna jarak teks

Tambah atau kurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan.

 1. Pilih teks anda.

 2. Pilih tab Halaman Utama.

 3. Dalam kumpulan Perenggan, di bawah sudut kanan kumpulan, pilih bebutang Lanjut.
  Kotak dialog Perenggan terbuka, menunjukkan opsyen Pengengsotan dan Jarak.

 4. Di bawah Jarak, pilih opsyen jarak yang anda inginkan.

Petikan skrin dialog Perenggan, menunjukkan Umum, Pengengsotan dan opsyen Jarak.

Guna pengepala jadual

 1. Letakkan kursor di mana-mana dalam jadual.

 2. Pada tab Reka Bentuk Alat Jadual, dalam kumpulan Opsyen Gaya Jadual, pilih Baris Pengepala.

 3. Taip tajuk lajur.

Petikan skrin kumpulan Opsyen Gaya Jadual pada tab Reka Bentuk Alat Jadual dengan opsyen Baris Pengepala dipilih.

Guna Pemeriksa Kebolehcapaian dalam Word Online

 1. Pilih tab Semak Semula.

 2. Pilih Semak Kebolehcapaian.

 3. Semak semula hasilnya dalam Pemeriksa Kebolehcapaian. Hasil dikategorikan berdasarkan pada keterukan isu yang ditemui, seperti berikut:

  • Ralat. Termasuk kandungan yang sangat sukar atau mustahil untuk difahami oleh orang kurang upaya.

  • Amaran. Kandungan mencabar sukar untuk difahami oleh orang kurang upaya.

  • Petua Petua memaklumkan kepada anda bahawa, walaupun orang kurang upaya boleh memahami kandungan, ia boleh diaturkan atau dipersembahkan dengan lebih baik untuk meningkatkan pengalaman mereka.

 4. Baiki isu.

Nota: Pemeriksa Kebolehcapaian memeriksa dokumen anda bagi semua isu yang boleh dibaiki dalam pelayar. Untuk memastikan pemeriksaan yang menyeluruh, buka dokumen anda dalam aplikasi desktop dan gunakan pemeriksa kebolehcapaian desktop untuk Windows atau Mac.

Ketahui lebih lanjut

Windows untuk peranti mudah alih: Amalan terbaik untuk menjadikan dokumen Outlook boleh dicapai

Jadual berikut termasuk amalan utama terbaik untuk mencipta dokumen Word yang boleh dicapai oleh orang kurang upaya.

Apa yang perlu dibaiki

Mengapa membaikinya

Cara membaikinya

Tambah teks hiperpautan yang bermakna.

Individu yang menggunakan pembaca skrin kadangkala mengimbas untuk senarai pautan. Pautan seharusnya menyampaikan maklumat jelas dan tepat tentang destinasi. Contohnya, daripada memaut ke teks "klik di sini", pautan harus termasuk tajuk penuh halaman destinasi tersebut.

Tambah teks hiperpautan

Tambah teks alternatif pada grafik, jadual, bentuk dan visual lain.

Teks alt membantu individu yang tidak dapat melihat skrin memahami apakah penting dalam imej dan visual lain, seperti lukisan klip, grafik SmartArt, bentuk, kumpulan, carta, objek terbenam, imej terpaut, lukisan dakwat dan video.

Elakkan dari menggunakan teks dalam imej sebagai kaedah mutlak untuk menyampaikan maklumat penting. Jika anda ingin menggunakan imej dengan teks di dalamnya, ulangi teks tersebut dalam dokumen. Dalam teks alt, terangkan secara ringkas imej dan sebut kewujudan teks dan maksudnya.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada bentuk

Tambah teks alt pada jadual

Pastikan bahawa warna bukanlah satu-satunya cara untuk menyampaikan maklumat.

Individu dengan penglihatan cacat, tidak berpenglihatan atau buta warna mungkin tidak faham makna yang disampaikan oleh warna tertentu. Pastikan anda tidak menggunakan warna semata-mata untuk menyampaikan makna. Cipta teks yang menduplikasi makna warna atau ciri deria lain.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna kontras yang mencukupi untuk teks dan latar belakang warna.

Teks dalam e-mel anda sepatutnya boleh dibaca dalam mod kontras tinggi agar semua orang, termasuk individu dengan ketakupayaan visual boleh melihatnya dengan jelas.

Lihat halaman 16 dalam Seksyen 508 Asas Mengarang dan Panduan Menguji untuk standard terperinci dan alat lanjutan untuk menyemak kontras.

Guna warna teks boleh dicapai

Guna saiz fon yang lebih besar (18pt atau lebih besar), fon sans-serif, dan ruang putih yang mencukupi.

Individu dengan disleksia dianggap berpengalaman melihat pergerakan perkataan pada halaman, atau teks yang bergerak bersama (baris teks termampat ke dalam baris di bawah). Teks juga boleh bercantum atau herot-benyot.

Untuk mengurangkan beban membaca, anda boleh , contohnya:

 • Menggunakan fon biasa sans serif, seperti Arial atau Calibri.

 • Elakkan penggunaan semua huruf besar dan pemformatan italik atau garis bawah yang berlebihan.

 • Masukkan ruang kosong yang mencukupi antara baris dan perenggan.

 • Jajar kiri perenggan anda dan bukannya menggunakan justifikasi. Hal ini membantu mengelakkan jurang besar antara perkataan. Jurang besar boleh mencipta kesan visual ruang putih mengalir melalui perenggan.

Guna format teks yang boleh dicapai

Guna jarak teks yang sesuai

Guna tajuk dan gaya terbina dalam.

Untuk mengekalkan aturan tab dan untuk memudahkan pembaca skrin membaca dokumen anda, gunakan tertib tajuk logik dan alat pemformatan terbina dalam Word.

Contohnya, atur tajuk dalam tertib logik yang ditetapkan. Gunakan Tajuk 1, Tajuk 2, kemudian Tajuk 3, dan bukannya Tajuk 3, Tajuk 1, dan kemudian Tajuk 2. Dan atur maklumat dalam dokumen anda dalam bilangan yang kecil. Sebaik-baiknya, setiap tajuk dimasukkan hanya beberapa perenggan.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Guna senarai berbulet

Guna senarai tersusun

Gunakan struktur jadual yang ringkas, dan tentukan maklumat pengepala lajur.

Pembaca skrin sentiasa menjejak lokasi mereka dalam jadual dengan mengira sel jadual. Jika satu jadual tersarang dalam jadual lain atau jika sel dicantumkan atau dipisahkan, pembaca skrin akan kehilangan kiraan dan tidak boleh memberikan maklumat yang berguna tentang jadual tersebut selepas itu. Sel kosong dalam suatu jadual juga boleh mengelirukan seseorang yang menggunakan pembaca skrin dengan membuatkan mereka berfikiran bahawa tiada lagi maklumat pada jadual tersebut.

Pembaca skrin juga menggunakan maklumat pengepala untuk mengenal pasti baris dan lajur.

Guna pengepala jadual

Tambah teks alt pada visual dan jadual

Prosedur berikut menerangkan cara untuk menambah teks alt pada visual dan jadual dalam dokumen Word.

Nota: Untuk kandungan audio dan video, selain daripada teks alt, sertakan penyarikataan tertutup untuk individu yang pekak atau mempunyai masalah pendengaran terhad.

Tambah teks alt pada imej

Tambah teks alt pada imej, seperti gambar, grafik, lukisan klip dan syot layar agar pembaca skrin boleh membaca perihalan imej.

 1. Pilih imej dalam dokumen anda.

 2. Dalam menu Gambar, tatal ke bawah ke Teks Alt dan ketik padanya.

 3. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Pastikan ia ringkas, bermula dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian imej. Apabila ia sedia digunakan, ketik Selesai.

  Petua: Isikan kedua-dua medan Tajuk dan Perihalan, kerana ia boleh mengubah cara maklumat ini dibaca oleh pembaca skrin lain.

Petikan skrin dialog Teks Alt Word Mobile yang mengandungi medan Tajuk dan Perihalan.

Tambah teks alt pada bentuk

Bentuk dalam baris, bentuk dalam SmartArt dan bentuk lain boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat visual yang tidak boleh dibaca oleh pembaca skrin melainkan anda menambah teks alt.

 1. Pilih bentuk dalam dokumen anda.

 2. Dalam menu Bentuk, tatal ke bawah ke Teks Alt dan ketik padanya.

 3. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Pastikan ia ringkas, bermula dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan kandungan dan kefungsian bentuk. Apabila ia sedia digunakan, ketik Selesai.

  Petua: Isikan kedua-dua medan Tajuk dan Perihalan, kerana ia boleh mengubah cara maklumat ini dibaca oleh pembaca skrin lain.

Petikan skrin dialog teks alt Word Mobile yang mengandungi medan Tajuk dan Perihalan.

Tambah teks alt pada jadual

Tambah teks alt pada jadual untuk menyediakan ringkasan pendek kandungan jadual untuk pengguna dengan pembaca skrin.

 1. Ketik di mana-mana dalam jadual.

 2. Dalam menu Jadual, tatal ke bawah ke Teks Alt dan ketik padanya.

 3. Taipkan tajuk dan perihalan dalam medan. Pastikan ia ringkas, bermula dengan maklumat yang paling penting dan bertujuan untuk menyampaikan ringkasan pendek tentang kandungan jadual. Apabila ia sedia digunakan, ketik Selesai.

  Petua: Isikan kedua-dua medan Tajuk dan Perihalan, kerana ia boleh mengubah cara maklumat ini dibaca oleh pembaca skrin lain.

Jadikan hiperpautan, teks dan jadual boleh dicapai

Prosedur berikut menerangkan cara untuk membuatkan hiperpautan, teks, dan jadual dalam dokumen Word anda lebih mudah dicapai.

Tambah teks hiperpautan

Tambah hiperpautan huraian pada teks anda untuk membolehkan pengguna tahu perkara di sebalik pautan.

 1. Pilih bahagian teks untuk ditambahkan pada hiperpautan.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Ketik Halaman Utama > Sisip.

 4. Tatal ke bawah ke Pautan dan ketik padanya.

 5. Teks yang anda pilih dipaparkan dalam medan Teks untuk dipaparkan. Ini ialah teks hiperpautan. Anda boleh mengubahnya, jika perlu.

  Petua: Elakkan mengguna "klik di sini" atau ungkapan tidak deskriptif yang sebegitu. Jika tajuk di halaman destinasi hiperpautan memberikan ringkasan yang tepat mengenai perkara yang ada pada halaman tersebut, anda boleh gunakan ia sebagai teks hiperpautan. Contohnya, teks hiperpautan ini sepadan dengan tajuk pada halaman destinasi: Templat dan Tema untuk Office Online.

 6. Untuk menambah hiperpautan, dalam kotak Alamat, taipkan URL.

 7. Di bahagian atas skrin, ketik Sisip.

Petikan skrin dialog Pautan Word Mobile dengan medan Teks untuk dipaparkan dan Alamat.

Guna format teks yang boleh dicapai

Untuk meningkatkan pemformatan teks, pilih fon biasa sans serif, gunakan saiz fon yang lebih besar, jajarkan teks ke kiri dan elakkan penggunaan huruf besar dan italik yang berlebihan.

 1. Pilih bahagian teks yang anda ingin formatkan.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Dalam menu Halaman Utama, anda boleh memilih, contohnya, saiz fon yang lebih besar dan fon jenis sans serif. Anda juga boleh menggunakan opsyen pemformatan yang lain, seperti fon tebal untuk menegaskannya.

Petikan skrin menu pemformatan teks dalam Word Mobile.

Guna warna teks boleh dicapai

Untuk memastikan teks akan dipaparkan dengan baik dalam mod kontras tinggi, gunakan seting Automatik untuk warna fon.

 1. Pilih teks anda.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Pada opsyen Warna Fon, ketik anak panah kanan.

 4. Ketik Automatik.

Petikan menu Warna Fon dengan opsyen Automatik dipilih.

Guna gaya tajuk terbina dalam

Gunakan gaya tajuk terbina dalam untuk membentuk rangka dokumen untuk pembaca skrin. Pembaca skrin tidak mentafsirkan teks dengan fon besar dan tebal sebagai tajuk melainkan gaya terbina dalam digunakan.

 1. Pilih teks untuk tajuk.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Tatal ke bawah ke Gaya dan ketik padanya.

 4. Ketik gaya tajuk, seperti Tajuk 1.

Petikan skrin menu Gaya dalam Word Mobile dengan opsyen Tajuk 1 yang dipilih.

Guna senarai berbulet

Bila sesuai, pisahkan teks kepada titik bulet untuk meningkatkan kebolehbacaan dan kebolehcapaian.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam dokumen anda, atau pilih bahagian teks untuk dimasukkan dalam senarai.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Tatal ke bawah ke Bulet dan ketik padanya.

 4. Ketik gaya bulet yang anda ingin gunakan.

 5. Jika perlu, taip senarai item.

  Petua: Gunakan tanda noktah atau koma di hujung setiap item senarai untuk membuatkan pembaca skrin berhenti seketika.

Petikan menu skrin Bulet untuk memilih gaya bulet dalam Word Mobile.

Guna senarai tersusun

Bila sesuai, gunakan senarai bernombor kerana ia lebih mudah untuk diikuti daripada blok teks yang berterusan.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan senarai dalam dokumen anda, atau pilih bahagian teks untuk dimasukkan dalam senarai.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Tatal ke bawah ke Penomboran dan ketik padanya.

 4. Ketik gaya penomboran yang anda ingin gunakan.

 5. Jika perlu, taip senarai item.

  Petua: Gunakan tanda noktah atau koma di hujung setiap item senarai untuk membuatkan pembaca skrin berhenti seketika.

Petikan skrin menu Penomboran dalam Word Mobile dengan gaya penomboran yang dipilih.

Guna jarak teks yang sesuai

Tambah atau kurangkan ruang putih antara ayat dan perenggan untuk meningkatkan kebolehbacaan.

 1. Pilih bahagian teks.

 2. Untuk membuka menu Halaman Utama, ketik pada ikon Lebih banyak (...).

 3. Tatal ke bawah ke Pemformatan Perenggan dan ketik padanya.

 4. Ketik Jarak Baris, dan pilih opsyen jarak yang anda ingin gunakan.

Petikan skrin menu Word Mobile untuk memilih nilai jarak baris.

Guna pengepala jadual

Tambah pengepala pada jadual anda untuk membantu pembaca skrin menjejak lajur dan baris.

 1. Dalam jadual anda, letakkan kursor pada baris pertama.

 2. Dalam menu Jadual di bawah, ketik Sisip.

 3. Ketik Sisipkan Di Atas.

 4. Untuk kembali ke menu sebelumnya, ketik anak panah kiri dalam pengepala menu Sisip.

 5. Dalam menu Jadual, tatal ke bawah ke Opsyen Gaya dan ketik padanya.

 6. Pilih Baris Pengepala.

 7. Kembali ke jadual anda dan taipkan tajuk lajur.

Petikan menu Opsyen Gaya dengan opsyen Baris Pengepala dipilih.

Ketahui lebih lanjut

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×