Isu keserasian pemformatan bersyarat

Penyemak Keserasian mendapati satu atau lebih isu keserasian berkaitan pemformatan bersyarat.

Penting: Sebelum anda terus menyimpan buku kerja kepada format fail yang terdahulu, anda patut mengemukakan isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar agar anda boleh mengelakkan kehilangan data yang kekal atau kefungsian yang salah.

Isu yang boleh menyebabkan kehilangan kesetiaan minor mungkin perlu atau mungkin tidak perlu diselesaikan sebelum anda terus menyimpan buku kerja—data atau kefungsian tidak hilang, tetapi buku kerja mungkin tidak kelihatan atau berfungsi sama seperti anda membukanya dalam versi terdahulu Microsoft Excel.

Dalam artikel ini

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu

Penyelesaian

Sesetengah sel mempunyai lebih banyak format bersyarat daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Hanya tiga syarat pertama akan dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Maksudnya    Dalam Excel 2016 dan 2013, pemformatan bersyarat boleh mengandungi sehingga 64 syarat, tetapi dalam Excel 97-2003, anda hanya akan melihat tiga syarat pertama sahaja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai pemformatan bersyarat yang menggunakan lebih daripada tiga syarat, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan tidak lebih daripada tiga syarat.

Sesetengah sel mempunyai julat pemformatan bersyarat bertindih. Versi Excel terdahulu tidak akan menilai semua peraturan pemformatan bersyarat pada sel bertindih. Sel bertindih akan menunjukkan pemformatan bersyarat berbeza.

Apa maksudnya    Julat pemformatan bersyarat bertindih tidak disokong dalam Excel 97-2003 dan pemformatan bersyarat tidak dipaparkan seperti yang dijangkakan.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai julat pemformatan bersyarat yang bertindih, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan pertindihan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi jenis pemformatan bersyarat yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel, seperti bar data, skala warna atau set ikon.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, anda tidak akan melihat jenis pemformatan bersyarat, seperti bar data, skala warna, set ikon, nilai berkedudukan atas atau bawah, nilai lebih atau kurang daripada purata, nilai unik atau pendua dan perbandingan lajur jadual untuk menentukan sel mana yang ingin diformatkan.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Tindakan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mempunyai jenis pemformatan bersyarat yang baru dalam Excel 2016 kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan jenis pemformatan yang disokong dalam versi terdahulu Excel sahaja.

Sesetengah sel mengandungi pemformatan bersyarat dengan opsyen Berhenti jika Benar dikosongkan. Versi Excel terdahulu tidak mengenali opsyen ini dan akan berhenti selepas syarat benar pertama.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, pemformatan bersyarat tanpa henti apabila syarat telah dipenuhi bukan merupakan opsyen. Pemformatan bersyarat tidak lagi digunakan selepas syarat pertama adalah benar.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat dengan opsyen Berhenti jika Benar dikosongkan, kemudian klik Betulkan untuk menyelesaikan isu keserasian.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi jenis pemformatan bersyarat pada julat bukan bersebelahan (seperti N atas/bawah, N% atas/bawah, purata atas/bawah atau sisihan piawai atas/bawah). Ini tidak disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 97-2003, anda tidak akan melihat pemformatan bersyarat dalam sel bukan bersebelahan.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi jenis pemformatan bersyarat pada julat bukan bersebelahan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk menggunakan peraturan pemformatan bersyarat yang tersedia dalam versi terdahulu Excel.

Sesetengah Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang mungkin tidak dapat berfungsi dengan betul dalam versi terdahulu Excel. Peraturan pemformatan bersyarat itu tidak akan memaparkan hasil yang sama apabila anda menggunakan Jadual Pangsi ini dalam versi terdahulu Excel.

Maksudnya    Hasil pemformatan bersyarat yang anda lihat dalam laporan Jadual Pangsi Excel 97-2003 tidak akan sama dengan yang berada dalam laporan Jadual Pangsi Excel 2016 dan 2013.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari medan laporan Jadual Pangsi yang mengandungi peraturan pemformatan bersyarat, kemudian gunakan peraturan pemformatan bersyarat yang tersedia dalam versi terdahulu Excel.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Format bersyarat ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Maksudnya    Dalam Excel 2016, Excel 2013 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain tidak dipaparkan.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain, kemudian gunakan pemformatan bersyarat yang tidak merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang menggunakan format 'Teks yang mengandungi' dengan rujukan atau formula sel. Format bersyarat ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya     Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang menggunakan formula untuk teks yang mengandungi peraturan tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang menggunakan formula untuk teks yang mengandungi peraturan, kemudian gunakan pemformatan bersyarat yang disokong oleh versi terdahulu Excel.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan yang tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel kerana terdapat ralat formula dalam julatnya.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang menggunakan peraturan berdasarkan julat tidak dapat dipaparkan dengan betul pada lembaran kerja apabila peraturan berdasarkan julat mengandungi ralat formula.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan berdasarkan julat yang mengandungi ralat formula, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan agar peraturan berdasarkan julat tidak mengandungi ralat formula.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi susunan set ikon pemformatan bersyarat yang tidak disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang memaparkan susunan set ikon khusus tidak disokong dan susunan set ikon tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang memaparkan susunan set ikon khusus, kemudian pastikan pemformatan bersyarat tidak memaparkan susunan set ikon itu.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan bar data yang menggunakan seting "Nilai Negatif". Bar data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang mengandungi peraturan bar data yang menggunakan nilai negatif tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang mengandungi bar data negatif kerana format nilai negatif disetkan kepada Automatik dalam kotak dialog Peraturan Pemformatan Baru (tab Rumah, kumpulan Gaya, Pemformatan Bersyarat, Peraturan Baru) atau Seting Paksi telah disetkan kepada Automatik atau Titik tengah sel dalam kotak dialog Nilai Negatif dan Seting Paksi (tab Rumah, kumpulan Gaya, Pemformatan Bersyarat, Peraturan Baru, gaya format Bar Data, butang Nilai dan Paksi Negatif), kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan. Format bersyarat ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi pemformatan bersyarat yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan, kemudian ubah bilangan kawasan sel tidak berterusan yang dirujuk oleh pemformatan bersyarat itu.

Halaman Atas

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu

Penyelesaian

Satu atau lebih sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan bar data yang menggunakan seting isian, sempadan atau "arah bar". Bar data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003, pemformatan bersyarat yang mengandungi peraturan bar data yang menggunakan isian warna padu, sempadan atau seting arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk bar data tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, semua peraturan pemformatan bersyarat kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2016 atau 2013, melainkan peraturan diedit dalam Excel 2007 atau Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan bar data pemformatan bersyarat yang menggunakan isian warna padu atau sempadan atau seting kiri ke kanan dan kanan ke kiri untuk bar data, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×