Isu keserasian laporan Jadual Pangsi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penyemak Keserasian mendapati satu atau lebih banyak isu keserasian yang berkaitan dengan laporan Jadual Pangsi.

Penting: Sebelum anda terus menyimpan buku kerja kepada format fail yang terdahulu, anda patut mengemukakan isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar agar anda boleh mengelakkan kehilangan data yang kekal atau kefungsian yang salah.

Isu yang boleh menyebabkan kehilangan kesetiaan minor mungkin perlu atau mungkin tidak perlu diselesaikan sebelum anda terus menyimpan buku kerja—data atau kefungsian tidak hilang, tetapi buku kerja mungkin tidak kelihatan atau berfungsi sama seperti anda membukanya dalam versi terdahulu Microsoft Excel.

Dalam artikel ini

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu

Penyelesaian

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini melebihi had terdahulu dan akan hilang jika ia disimpan dalam format fail terdahulu. Hanya Jadual Pangsi yang dicipta dalam Mod Keserasian akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, laporan Jadual pangsi menyokong 1,048,576 item unik per medan tetapi dalam Excel 97-2003, hanya 32,500 item per medan disokong.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang melebihi had terdahulu. Simpan buku kerja dalam format Excel 97-2003 kemudian cipta semula laporan Jadual Pangsi ini dalam Mod Keserasian.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pemformatan bersyarat yang digunakan pada sel dalam baris atau lajur yang diruntuhkan. Untuk mengelakkan kehilangan peraturan ini dalam versi terdahulu Excel, kembangkan baris dan lajur tersebut.

Apa maksudnya    Peraturan pemformatan bersyarat yang digunakan pada sel dalam baris atau lajur yang diruntuhkan akan hilang dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari baris dan lajur diruntuhkan yang mengandungi peraturan pemformatan kemudian kembangkan baris atau lajur tersebut sebelum anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel terdahulu.

Buku kerja ini mengandungi set bernama yang tidak berkaitan dengan Jadual Pangsi. Set bernama ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Set bernama yang tidak berkaitan dengan jadual pangsi akan dialih keluar dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Untuk mengelakkan isu ini, pastikan anda mencipta Jadual Pangsi menggunakan sambungan.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai analisis bagaimana jika yang dihidupkan. Sebarang perubahan bagaimana jika yang tidak diterbitkan akan hilang dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Perubahan analisis bagaimana jika yang tidak diterbitkan pada pelayan tidak akan dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Pastikan anda menerbitkan perubahan analisis bagaimana jika sebelum anda membuka buku kerja dalam versi terdahulu Excel (Alat Jadual Pangsi, tab Analisis, kumpulan Pengiraan, butang Alat OLAP, Analisis Bagaimana Jika).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi paksi data yang ukuran sama muncul lebih daripada satu kali. Jadual Pangsi ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2010 dan lebih baru, anda boleh membuat pendua ukuran dalam Jadual pangsi yang disambungkan ke sumber data dalam talian pemprosesan analitis (OLAP). Jadual pangsi tidak dipaparkan dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang mengandungi paksi data yang lebih daripada satu ukuran yang sama muncul kemudian alih keluar sebarang ukuran pendua agar hanya satu ukuran yang tinggal.

Jadual Pangsi atau sambungan data dalam buku kerja ini mengandungi seting pelayan yang tidak wujud dalam versi terdahulu Excel. Sesetengah seting pelayan Jadual Pangsi atau sambungan data tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Beberapa Jadual pangsi atau data pelayan seting sambungan yang tidak tersedia dalam Excel 97-2007 akan hilang.

Apa yang perlu dilakukan    Sahkan seting pelayan yang anda gunakan adalah serasi dengan versi terdahulu Excel kemudian lakukan perubahan yang perlu (Alat Jadual Pangsi, tab Analisis, kumpulan Data, butang Ubah Sumber Data, perintah Sifat Sambungan).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi data yang diwakili menggunakan ciri 'Tunjukkan Nilai Sebagai'. Output tersuai ini tidak akan disimpan dan akan digantikan dengan nilai asal daripada sumber data.

Apa maksudnya    Ciri Tunjukkan nilai sebagai tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan nilai tersuai data yang anda masukkan (seperti % daripada jumlah baris induk, % daripada jumlah lajur indukatau % jumlah berjalan dalam) tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi output nilai tersuai, kemudian alih keluar output ini (klik kanan medan, klik Tunjukkan Nilai Sebagai, Tiada Pengiraan).

Buku kerja ini mengandungi data terbenam tersuai. Data ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Data tersuai yang terbenam seperti Power Pivot data tidak disokong dalam Excel 97-2007. Data akan hilang.

Apa yang perlu dilakukan    Alih keluar data Power Pivot daripada buku kerja yang anda ingin gunakan dalam versi terdahulu Excel.

Buku kerja ini mengandungi penghiris yang boleh digunakan untuk menapis Jadual Pangsi dan fungsi CUBE dalam buku kerja. Penghiris tidak akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Penghiris tidak akan tersedia dalam Excel 97-2007 tetapi akan terus tersedia untuk digunakan dalam Excel 2010 atau lebih baru.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menggunakan penapis Jadual Pangsi untuk menapis data.

Buku kerja ini mengandungi penghiris yang boleh digunakan untuk menapis Jadual Pangsi dan fungsi CUBE dalam buku kerja. Penghiris tidak akan disimpan. Formula yang merujuk kepada Penghiris akan mengembalikan ralat #NAME? .

Apa maksudnya    Penghiris tidak disokong dalam versi terdahulu Excel. Ia tidak dapat ditunjukkan dan akan hilang.

Menyegar semula sambungan yang mempunyai Fungsi OLAP yang merujuk kepada penghiris akan mengembalikan ralat #NAME? dan bukannya hasil yang dijangka.

Apa yang perlu dilakukan    Gunakan penapis Jadual Pangsi bukannya penghiris untuk menapis data.

Halaman atas

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu

Penyelesaian

Gaya Jadual Pangsi digunakan pada Jadual Pangsi dalam buku kerja ini. Pemformatan gaya Jadual Pangsi tidak dapat dipaparkan dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Gaya Jadual Pangsi berdasarkan tema tidak tersedia dalam Excel 97-2003 dan tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang menggunakan gaya Jadual Pangsi, alih keluar gaya Jadual Pangsi itu kemudian gunakan pemformatan Jadual Pangsi secara manual yang disokong dalam versi terdahulu Excel.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini tidak akan berfungsi dalam versi sebelum Excel 2007. Hanya Jadual Pangsi yang dicipta dalam Mod Keserasian akan berfungsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Laporan Jadual pangsi yang anda cipta dalam Excel 2007 atau lebih baru tidak disegar semula dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang telah dicipta dalam format fail semasa. Simpan buku kerja dalam format Excel 97-2003 kemudian cipta semula laporan Jadual Pangsi ini dalam Mod Keserasian agar anda dapat membukanya dalam Excel 97-2003 tanpa kehilangan kefungsian.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai medan dalam borang padat. Dalam versi terdahulu Excel, tatasusunan ini akan diubah menjadi borang berjadual.

Apa maksudnya    Borang padat (sendirian atau bergabung dengan borang berjadual dan rangka) untuk menghalang data berkaitan tersebar secara mendatar sehingga keluar dari skrin dan untuk membantu mengurangkan skrol tidak tersedia dalam Excel 97-2003 dan medan akan dipaparkan dalam borang berjadual.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang mempunyai medan dalam borang padat, kemudian ubah format itu menjadi borang rangka atau borang berjadual seperti diperlukan dengan mengosongkan kotak semak Cantumkan dan pusatkan sel dengan label (Alat Jadual Pangsi, tab Analisis, kumpulan Jadual Pangsi, perintah Opsyen, tab Tataletak & Format).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi seting pelayan yang tidak wujud dalam versi terdahulu Excel. Sesetengah seting Jadual Pangsi tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Sesetengah seting Jadual pangsi tidak disokong dalam Excel 97-2007. Seting ini akan hilang.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi seting yang tidak disokong, kemudian lakukan perubahan yang perlu.

Carta Pangsi dalam buku kerja ini mempunyai butang medan khusus yang didayakan atau dinyahdayakan. Semua butang medan akan disimpan sebagai didayakan.

Apa maksudnya    Butang medan yang tidak ditunjukkan pada Carta Pangsi akan disimpan sebagai didayakan apabila membuka dan menyimpan buku kerja dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Apabila anda membuka semula buku kerja selepas anda menyimpannya dalam format fail versi terdahulu Excel, anda mungkin perlu mendayakan dan menyahdayakan butang medan untuk memaparkan butang yang anda inginkan (Alat Carta Pangsi, tab Analisis, kumpulan Tunjuk/Sembunyi, butang Butang Medan).

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi satu atau lebih set bernama. Sesetengah ciri set bernama mungkin tidak disimpan.

Apa maksudnya    Satu atau lebih banyak set bernama mempunyai seting sifat bukan lalai yang mungkin tidak disimpan apabila anda menyimpan buku kerja dalam format fail Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari laporan Jadual Pangsi yang mengandungi sifat set bernama yang telah diubah, kemudian lakukan pelarasan yang perlu dalam kotak dialog Seting Medan. Klik kanan mana-mana ahli set bernama, kemudian klik Seting Medan. Pada tab Tatasusunan & Cetakan, pastikan kotak semak Paparkan item dari tahap berbeza dalam medan berasingan tidak dipilih (seting lalai) dan kotak semak Atur dan alih keluar salinan pendua daripada set secara automatik dipilih (seting lalai).

Sambungan dalam buku kerja ini mengandungi satu atau lebih set bernama atau ahli terkira. Sesetengah ciri set bernama atau ahli terkira mungkin tidak disimpan.

Apa maksudnya    Set bernama atau ahli terkira mempunyai sifat yang tidak disokong dalam Excel 2007 dan Excel 97-2003. Sifat ini mungkin tidak disimpan.

Apa yang perlu dilakukan    Klik kanan mana-mana ahli set bernama, dan kemudian klik Seting medanatau Seting medan nilai, dan kemudian lakukan pelarasan yang perlu.

Gaya penghiris wujud dalam buku kerja ini dan disokong dalam versi terdahulu Excel. Gaya penghiris ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Gaya penghiris tersuai akan hilang apabila buku kerja disimpan pada format fail versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Kerana penghiris tidak disokong dalam versi terdahulu Excel, tiada apa-apa yang anda boleh lakukan untuk mengekalkan gaya penghiris tersuai. Dalam versi Excel yang terdahulu, anda boleh menggunakan penapis Jadual pangsi untuk menapis data.

Jadual Pangsi dalam buku kerja ini mengandungi satu atau lebih medan yang mengandungi label berulang. Jika Jadual Pangsi disegar semula, label ini akan hilang.

Apa maksudnya    Label berulang tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan label akan hilang apabila anda menyegar semula laporan Jadual pangsi dalam versi terdahulu Excel.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi label berulang, kemudian berhenti mengulangi label (Alat Jadual Pangsi, tab Reka Bentuk, kumpulan Tataletak, butang Tataletak Laporan, perintah Jangan Ulang Label Item).

Teks alternatif digunakan pada Jadual Pangsi dalam buku kerja ini. Teks alternatif pada Jadual Pangsi akan dialih keluar dalam versi sebelum Excel 2007.

Apa maksudnya    Teks alternatif tidak tersedia dalam Excel 97-2007 dan tidak boleh dipaparkan dalam versi terdahulu Excel ini.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi teks alternatif. Untuk memaparkan teks alternatif dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menyalinnya ke dalam sel kosong dalam lembaran kerja atau anda boleh menyelitkan komen yang mengandungi teks.

Klik kanan mana-mana dalam Jadual Pangsi, klik Opsyen Jadual Pangsi. Pada tab Teks Alt, dalam kotak Perihalan, pilih teks alternatif, kemudian tekan Ctrl+C untuk menyalinnya.

Teks alternatif digunakan pada Jadual Pangsi dalam buku kerja ini. Teks alternatif tidak dapat dipaparkan dalam Excel 2007.

Apa maksudnya    Teks alternatif tidak tersedia dalam Excel 97-2007 dan tidak dapat dipaparkan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari Jadual Pangsi yang mengandungi teks alternatif. Untuk memaparkan teks alternatif dalam versi terdahulu Excel, anda boleh menyalinnya ke dalam sel kosong dalam lembaran kerja atau anda boleh menyelitkan komen yang mengandungi teks.

Klik kanan mana-mana dalam Jadual Pangsi, klik Opsyen Jadual Pangsi. Pada tab Teks Alt, dalam kotak Perihalan, pilih teks alternatif, kemudian tekan Ctrl+C untuk menyalinnya.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×