Isu keserasian Formula dalam Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penyemak Keserasian mendapati satu atau lebih isu berkaitan formula dengan versi terdahulu Microsoft Excel.

Bermula dengan Excel 2007, secara lalai, penyemak keserasian menyemak isu dengan versi terdahulu Excel. Jika anda hanya berminat untuk versi yang khusus, kosongkan kotak semak untuk versi lain.

Dialog penyemak keserasian Excel

Penting: 

  • Jika anda melihat isu dalam senarai kehilangan kefungsian yang besar, tanganinya sebelum menyimpan fail agar anda boleh mengelakkan kehilangan data kekal atau kefungsian yang salah.

  • Isu dalam senarai kehilangan kesetiaan minor mungkin perlu atau mungkin tidak perlu diselesaikan sebelum anda terus menyimpan buku kerja, data atau kefungsian tidak hilang, tetapi buku kerja mungkin tidak kelihatan atau berfungsi sama seperti anda membukanya dalam versi terdahulu Excel.

Petua: Jika anda mempunyai banyak isu untuk disiasat, pilih Salin ke Helaian Baru. Gunakan helaian Laporan Keserasian baru untuk menyelesaikan setiap isu.

Dalam artikel ini

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu yang menyebabkan kehilangan kefungsian yang besar

Isu

Penyelesaian

Sesetengah lembaran kerja mengandungi lebih banyak formula tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain yang disokong oleh format fail terpilih. Sesetengah formula tatasusunan ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, buku kerja tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain dihadkan oleh memori tersedia sahaja, tetapi dalam Excel 97-2003, lembaran kerja hanya boleh mengandungi sehingga 65,472 buku kerja tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja lain. Tatasusunan buku kerja melebihi had maksimum akan ditukar kepada dan memaparkan #VALUE! Ralat.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula tatasusunan yang merujuk kepada lembaran kerja yang lain, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi tatasusunan dengan lebih banyak unsur daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Tatasusunan dengan lebih daripada 256 lajur atau 65536 baris tidak akan disimpan dan mungkin menghasilkan hasil berlainan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2010 dan lebih baru, anda boleh menggunakan Formula tatasusunan yang mengandungi unsur untuk lebih daripada 256 lajur dan baris 65,536. Dalam Excel 2007, ini melebihi had untuk unsur tatasusunan dan mungkin mengembalikan hasil yang berlainan.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula tatasusunan yang mempunyai lebih unsur daripada yang disokong dalam versi terdahulu Excel, kemudian buat perubahan yang perlu.

Sesetengah formula mengandungi lebih banyak nilai, rujukan, dan/atau nama daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, panjang maksimum kandungan formula ialah aksara 8,192 dan panjang formula dalaman yang maksimum ialah 16,384 bait. Dalam Excel 97-2003, panjang maksimum kandungan formula ialah 1,024 aksara dan panjang formula dalaman maksimum ialah 1,800 bait. Apabila gabungan argumen formula (termasuk nilai, rujukan, dan/atau nama) melebihi had maksimum Excel 97-2003, formula akan mengakibatkan #VALUE! Ralat apabila anda menyimpan buku kerja kepada format fail Excel yang terdahulu.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang melebihi had panjang formula maksimum Excel 97-2003, kemudian buatkan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mempunyai lebih banyak aras penyarangan daripada yang disokong oleh format fail. Formula dengan lebih daripada tujuh aras penyarangan tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, formula boleh mengandungi sehingga 64 aras penyarangan, tetapi dalam Excel 97-2003, aras penyarangan maksimum hanya 7.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 7 aras penyarangan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi fungsi yang mempunyai lebih banyak argumen daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula yang mempunyai lebih daripada 30 argumen per fungsi tidak akan disimpan dan akan ditukar menjadi ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, formula boleh mengandungi sehingga 255 argumen, tetapi dalam Excel 97-2003, had maksimum argumen dalam satu formula ialah hanya 30.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 30 argumen, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula menggunakan lebih banyak kendalian daripada yang dibenarkan oleh format fail terpilih. Formula ini tidak akan disimpan dan akan ditukar kepada ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, bilangan maksimum kendalian yang boleh digunakan dalam Formula ialah 1,024, tetapi dalam Excel 97-2003, had maksimum kendalian dalam Formula hanya 40.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula yang mempunyai lebih daripada 40 kendalian, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! .

Sesetengah formula mengandungi fungsi yang mempunyai lebih argumen daripada yang disokong oleh format fail terpilih. Formula yang mempunyai lebih daripada 29 argumen untuk setiap fungsi tidak akan disimpan dan akan ditukar menjadi ralat #VALUE! .

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan kemudian, pada fungsi takrifan pengguna (UDF) yang anda cipta menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) boleh mengandungi sehingga 60 argumen, tetapi dalam Excel 97-2003, bilangan argumen dalam UDF dihadkan oleh VBA kepada hanya 29.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi fungsi yang menggunakan lebih daripada 29 argumen, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #VALUE! . Anda mungkin perlu menggunakan kod VBA untuk mengubah fungsi takrifan pengguna.

Satu atau lebih banyak fungsi dalam buku kerja ini tidak tersedia dalam versi terdahulu Excel.  Apabila dikira semula dalam versi terdahulu, fungsi ini akan mengembalikan ralat #NAME? dan bukannya hasil semasanya.

Apa maksudnya    Excel 2007 dan kemudian berikan fungsi baru dan dinamakan semula. Kerana fungsi ini tidak tersedia dalam Excel 97-2003, ia akan mengembalikan #NAME? Ralat dan bukannya hasil yang dijangka apabila buku kerja dibuka dalam versi terdahulu Excel.

Dalam sesetengah kes, awalan _xlfn ditambahkan pada formula, contohnya, =_xlfn.IFERROR (1,2).

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi fungsi yang tidak tersedia dalam versi terdahulu Excel, kemudian buat perubahan yang perlu untuk mengelakkan ralat #NAME? .

Fungsi keserasian tersedia bagi semua fungsi yang telah dinamakan semula. Untuk mengelakkan ralat, anda boleh menggunakan fungsi itu.

Fungsi baru boleh digantikan dengan fungsi sesuai yang tersedia dalam versi terdahulu Excel. Anda juga boleh mengalih keluar formula yang menggunakan fungsi baru dengan menggantikannya dengan hasil formula.

Sesetengah formula mengandungi rujukan kepada jadual yang tidak disokong dalam format fail terpilih. Rujukan ini akan ditukar menjadi rujukan sel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, anda boleh menggunakan rujukan berstruktur untuk menjadikannya lebih mudah dan lebih intuitif untuk bekerja dengan jadual data apabila anda menggunakan Formula yang merujuk kepada jadual, sama ada bahagian Jadual, atau seluruh jadual. Ciri ini tidak disokong dalam Excel 97-2003, dan rujukan berstruktur akan ditukar kepada rujukan sel.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula dengan rujukan berstruktur kepada jadual agar anda dapat mengubahnya kepada rujukan sel yang anda ingin guna.

Sesetengah formula mengandungi rujukan kepada jadual dalam buku kerja lain yang sedang terbuka dalam jenis Excel ini. Rujukan ini akan ditukar kepada #REF apabila disimpan dalam format Excel 97-2003 kerana ia tidak dapat ditukar menjadi rujukan helaian.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, anda boleh menggunakan rujukan berstruktur untuk menjadikannya lebih mudah dan lebih intuitif untuk bekerja dengan jadual data apabila anda menggunakan Formula yang merujuk kepada jadual, sama ada bahagian Jadual, atau seluruh jadual. Ciri ini tidak disokong dalam Excel 97-2003, dan rujukan berstruktur akan ditukar kepada rujukan sel. Walau bagaimanapun, jika rujukan berstruktur tuding ke Jadual dalam buku kerja lain yang tidak terbuka pada masa ini, ia akan ditukar dan dipaparkan sebagai ralat #REF.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula dengan rujukan berstruktur kepada jadual dalam buku kerja lain agar anda boleh mengubahnya untuk mengelakkan ralat #REF.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan. Peraturan pengesahihan data ini tidak akan disimpan.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2010 dan lebih baru, peraturan pengesahihan data boleh merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel. Dalam Excel 97-2007, jenis peraturan pengesahihan data tidak disokong dan tidak akan tersedia.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada lebih daripada 8192 kawasan sel yang tidak berterusan, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Satu atau lebih banyak sel dalam buku kerja ini mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Peraturan pengesahihan data ini tidak akan disokong dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2010 dan lebih baru, anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain. Dalam Excel 97-2007, jenis pengesahihan data tidak disokong dan tidak dipaparkan pada lembaran kerja.

Walau bagaimanapun, Semua peraturan pengesahihan data kekal tersedia dalam buku kerja dan digunakan apabila buku kerja dibuka semula dalam Excel 2010 dan lebih baru, melainkan peraturan diedit dalam Excel 97-2007.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi peraturan pengesahihan data yang merujuk kepada nilai pada lembaran kerja lain, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan pada tab Seting kotak dialog Pengesahihan Data (tab Data, kumpulan Alat Data).

Buku kerja ini mengandungi Julat Penggabungan Data dengan rujukan kepada sel di luar had baris dan lajur format fail terpilih. Rujukan formula kepada data dalam kawasan ini akan dilaraskan dan mungkin tidak dipaparkan dengan betul dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2007 dan lebih baru, julat penggabungan data boleh mengandungi formula yang merujuk kepada data di luar had baris dan lajur bagi format fail yang dipilih. Dalam Excel 97-2003, saiz lembaran kerja hanya ialah 256 lajur dengan 65,536 baris. Rujukan Formula kepada data dalam sel di luar had lajur dan baris ini dilaraskan dan mungkin tidak dipaparkan dengan betul.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari julat penggabungan data yang mengandungi rujukan formula kepada data di luar had baris dan lajur Excel 97-2003, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan.

Buku kerja ini mengandungi perihalan tersuai untuk VBA Fungsi Takrifan Pengguna. Semua perihalan tersuai akan dialih keluar.

Apa maksudnya    Dalam Excel 2010 dan lebih baru, anda boleh menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) untuk mencipta fungsi takrifan pengguna (UDF) dengan Perihalan tersuai. Perihalan tersuai tidak disokong dalam Excel 97-2007 dan akan dialih keluar.

Apa yang perlu dilakukan    Tiada tindakan diperlukan kerana semua perihalan tersuai akan dialih keluar.

Halaman Atas

Isu yang menyebabkan kehilangan kesetiaan minor

Isu

Penyelesaian

Sesetengah formula tatasusunan dalam buku kerja ini merujuk kepada keseluruhan lajur. Dalam versi terdahulu Excel, formula ini mungkin ditukar menjadi ralat #NUM! apabila ia dikira semula.

Apa maksudnya    Formula tatasusunan yang merujuk kepada keseluruhan lajur dalam Excel 2007 dan lebih baru akan ditukar dan dipaparkan sebagai #NUM! Ralat apabila ia dikira semula dalam Excel 97-2003.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari formula tatasusunan yang merujuk kepada keseluruhan lajur agar anda dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan ralat #NUM.

Satu atau lebih banyak nama tertakrif dalam buku kerja ini mengandungi formula yang menggunakan lebih daripada 255 aksara yang dibenarkan dalam format fail terpilih. Formula ini akan disimpan tetapi akan terpenggal apabila diedit dalam versi terdahulu Excel.

Apa maksudnya    Apabila julat bernama dalam formula melebihi had 255 aksara yang disokong dalam Excel 97-2003, formula akan berfungsi dengan betul tetapi ia akan terpenggal dalam kotak dialog Nama dan tidak dapat diedit.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi julat bernama dalam formula, kemudian lakukan perubahan yang diperlukan agar pengguna boleh mengedit formula dalam Excel 97-2003.

Sesetengah formula dalam buku kerja ini dipautkan ke buku kerja lain yang tertutup. Apabila formula ini dikira semula dalam versi terdahulu Excel tanpa membuka buku kerja terpaut, aksara yang melebihi had 255 aksara tidak dapat dikembalikan.

Apa maksudnya    Apabila formula dalam buku kerja dipautkan ke buku kerja lain yang tertutup, ia hanya dapat memaparkan sehingga 255 aksara apabila ia dikira semula dalam Excel 97-2003. Hasil formula mungkin terpenggal.

Apa yang perlu dilakukan    Cari sel yang mengandungi formula yang memaut ke buku kerja lain yang tertutup agar anda dapat mengesahkan pautan dan lakukan perubahan yang diperlukan untuk mengelakkan hasil formula terpenggal dalam Excel 97-2003.

Formula Pengesahihan Data mempunyai lebih daripada 255 aksara.

Apa maksudnya    Apabila formula Pengesahihan Data melebihi had 255 aksara yang disokong dalam Excel 97-2003, formula itu akan berfungsi dengan betul tetapi ia akan terpenggal dan tidak dapat diedit.

Apa yang perlu dilakukan    Dalam Penyemak Keserasian, klik Cari untuk mencari sel yang mengandungi formula Pengesahihan Data kemudian gunakan bilangan aksara yang lebih kecil dalam formula agar pengguna dapat mengeditnya dalam Excel 97-2003.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×