Isih rekod dalam tertib yang sensitif huruf

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Microsoft Office Access 2007 Mengisih rekod dalam tertib tanpa mengambil kira kes menaik atau menurun. Walau bagaimanapun, dengan menulis beberapa baris Visual Basic for Applications (VBA) kod, anda boleh Mengisih teks dengan nilainya aksara ASCII. Mengisih berdasarkan nilai ASCII membezakan huruf besar daripada huruf dan hasil dalam tertib yang sensitif huruf.

Jadual berikut menunjukkan cara tertib isihan menaik dalam Access berbeza dari tertib isihan sensitif huruf:

Tertib isihan pra

Tertib menaik

Orde sensitif huruf r

c

Satu

D

Satu

B

B

C

h

b

D

B

c

C

C

b

Satu

D

c

b

h

h

Walaupun hasil dalam lajur tertib menaik mungkin pada mulanya muncul agak tidak dapat diramalkan, ia tidak. Dalam lajur tertib menaik, "satu" muncul sebelum "A" dan "B" muncul sebelum "b." Ini berlaku kerana, apabila dinilai sebagai nilai teks, "A" = "satu" dan "B" = "b," sama ada huruf kecil atau huruf besar. Capaian membawa ke dalam akaun tertib nilai asal. Dalam lajur tertib isihan pra, "satu" mendahului "A" dan "B" mendahului "b."

Apabila pengendalian isihan sensitif huruf dilaksanakan, nilai teks digantikan dengan nilai ASCII mereka. Contohnya, A = 65 yang = 97, B = 66, b = 98, dan sebagainya.

Menulis kod VBA

 1. Mencipta modul VBA dan taipkan baris berikut dalam seksyen pengisytiharan, jika ia belum lagi terdapat:

Option Explicit

 1. Taipkan prosedur berikut dalam modul dalam Editor Visual Basic:

  Function StrToHex (S As Variant) As Variant
  '
  ' Converts a string to a series of hexadecimal digits.
  ' For example, StrToHex(Chr(9) & "A~") returns 09417E.
  '
  Dim Temp As String, I As Integer
  If VarType(S) <> 8 Then
  StrToHex = S
  Else
  Temp = ""
  For I = 1 To Len(S)
  Temp = Temp & Format(Hex(Asc(Mid(S, I, 1))), "00")
  Next I
  StrToHex = Temp
  End If
  End Function

  Yang sebelumnya fungsi takrifan pengguna, StrToHex, boleh dipanggil daripada pertanyaan. Apabila anda menghantar nama medan Isih untuk fungsi ini, ia akan Mengisih nilai medan dalam tertib yang sensitif huruf.

 2. Sekarang, mencipta pertanyaan yang anda akan memanggil fungsi ini.

  Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 3. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , klik jadual yang anda ingin Isih, kemudian klik Tambah.

 4. Seret medan yang anda inginkan pada grid.

 5. Dalam lajur kosong pertama, dalam baris medan , taipkan Expr1: StrToHex([SortField]).

  StrToHex ialah fungsi takrifan pengguna yang anda cipta tadi. SortField ialah nama medan yang mengandungi nilai yang sensitif huruf.

 6. Dalam sel Isih , klik menaik atau menurun.

  Jika anda memilih tertib menaik, nilai yang bermula dengan huruf besar akan muncul sebelum yang bermula dengan huruf. Menggunakan isihan tertib menurun tidak berlawanan.

 7. Bertukar kepada pandangan helaian data.

  Access memaparkan rekod, Diisih dalam tertib yang sensitif huruf.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×