Import your data into Business Contact Manager

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Business Contact Manager for Outlook memudahkan anda mengimport rekod perniagaan yang disimpan dalam program lain seperti Excel atau folder Kenalan Outlook anda.

Anda boleh mengimport rekod perniagaan tentang Akaun anda dan Kenalan Niaga ke Business Contact Manager for Outlook bersama-sama dengan penyesuaian menggunakan Bestari Import Data Perniagaan.

Dalam artikel ini

Perkara yang perlu sentiasa ingati semasa mengimport

Pilih jenis fail untuk diimport

Apakah penyesuaian?

Mengimport fail Business Contact Manager (.bcm)

Mengimport penyesuaian Business Contact Manager (.bcmx)

Mengimport dari aplikasi lain menggunakan jenis fail .csv; juga mengimport dari Microsoft Excel atau Microsoft Access

Mengimport folder Kenalan Microsoft Outlook

Mengimport fail ACT! atau QuickBooks

Untuk sesetengah jenis fail, bestari menggesa anda untuk fail bagi diimport kemudian mengimport fail. Untuk jenis fail lain, anda perlu masukkan nama fail untuk diimport serta menentukan cara yang anda inginkan bestari untuk mengendalikan rekod dan penyesuaian tertentu. Jika anda sedang mengimport fail Excel atau senarai item produk dan perkhidmatan menggunakan jenis fail yang dikenali sebagai fail nilai dipisahkan koma (.csv), bestari juga memandu anda melalui proses memadankan tajuk lajur senarai yang anda sedang import dengan medan yang sepadan dalam Business Contact Manager (cth. Harga Unit, Alamat Perniagaan). Proses ini dipanggil pemetaan.

Halaman Atas

Perkara yang perlu sentiasa ingati semasa mengimport

Sebelum anda mengimport data perniagaan anda ke Business Contact Manager for Outlook, pertimbangkan perkara berikut:

 • Sentiasa menyandarkan pangkalan data anda sebelum anda mengimport fail kerana proses ini tidak boleh diterbalikkan.

 • Sebelum anda mengimport fail, kami mengesyorkan anda membandingkan medannya dengan medan dalam Akaun atau Business Contactrekod kemudian buat perubahan pada medan dalam fail untuk memadankan medan dalam rekod Business Contact Manager for Outlook. Contohnya, anda boleh mengasingkan maklumat alamat dalam fail yang anda sedang import untuk memadankan medan Jalan Perniagaan, Bandar Raya Perniagaan dan Negeri Perniagaan dalam Business Contact Manager for Outlook.

 • Apabila Business Contact Manager for Outlook mengimport jumlah data yang besar, tetingkap status mungkin menunjukkan kemajuan proses import yang tidak tepat. Walaupun tetingkap status adalah kosong atau menunjukkan mesej Tidak Memberikan Respons, Business Contact Manager for Outlook masih mengimport data anda.

 • Business Contact Manager for Outlook hanya menyokong format fail Unikod. Format fail lain seperti ANSI tidak disokong.

Halaman Atas

Pilih jenis fail untuk diimport

Anda boleh mengimport beberapa jenis fail yang berlainan ke Business Contact Manager for Outlook. Klik jenis fail untuk arahan tentang cara untuk mengimport fail jenis tersebut.

Jenis fail

Perihalan

Business Contact Manager untuk data Outlook (.bcm)

Semua data dalam Business Contact Manager for Outlook, termasuk semua Akaun, Kenalan Niaga, Peluang, Projek Perniagaan, tugas Projek dan sejarah komunikasinya. Ia juga termasuk penyesuaian, aktiviti pemasaran dan senarai item produk dan perkhidmatan.

Penyesuaian Business Contact Manager (.bcmx)

Termasuk tataletak borang tersuai, halaman dan pandangan; laporan tersuai; dan templat projek.

Nota: Hanya pemilik pangkalan data boleh mengimport penyesuaian.

Nilai Dipisahkan Koma (.csv)

Senarai item produk dan perkhidmatan biasanya dalam format fail .csv.

Termasuk data dalam format fail Nilai Dipisahkan Koma (.csv). Data dari hampir sebarang program boleh disimpan dalam format fail .csv, jadi walaupun format fail bagi aplikasi tidak disenaraikan, anda boleh menyimpan data daripada aplikasi ke dalam format fail .csv kemudian mengimport data ke Business Contact Manager for Outlook.

Buku kerja Excel (.xls, .xlsx)

Termasuk fail data dalam format Buku Kerja Microsoft Excel.

Pangkalan data Access (.mdb, .accdb)

Termasuk data dalam format fail Microsoft Access.

Folder Kenalan Outlook (.pst)

Termasuk kenalan dalam format fail Microsoft Outlook (.pst). Jika pangkalan data Business Contact Manager anda dikongsi, setiap pengguna mungkin ingin mengimport kenalan Outlook beliau.

ACT! (.dbf, .pad)

Merujuk kepada data disimpan dalam format fail ACT! . Business Contact Manager for Outlook menyertakan Alat Penukaran Data yang membolehkan anda untuk menukar data ACT! kepada format .bcm sebelum mengimportnya.

Nota: Jika anda memilih format fail ACT! (.dbf. .pad) atau QuickBooks (.IIF), klik Tukar Data untuk menukar data anda kepada format fail Business Contact Manager (.bcm). Alat ini membantu anda mengimport jenis fail ini. Ikuti arahan dalam alat.

 • Aplikasi ACT! mesti dipasang pada komputer anda sebelum anda boleh mengimport data dalam format fail ACT! .

QuickBooks (.IIF)

Sebarang versi fail QuickBooks dalam format .iif boleh diimport. Business Contact Manager for Outlook menyertakan alat Penukaran Data yang membolehkan anda untuk menukar data QuickBooks kepada format .bcm sebelum mengimportnya.

Petua: Jika data anda disimpan dalam format fail yang tidak tersenarai dalam bestari Import Data Perniagaan, simpan data sebagai fail nilai dipisahkan koma kemudian mengimportnya ke Pangkalan data Business Contact Manager anda.

Halaman Atas

Apakah penyesuaian?

Penyesuaian ialah pengubahsuaian yang anda telah buat pada Business Contact Manager for Outlook. Penyesuaian boleh wujud dalam beberapa bentuk. Apabila anda mencipta tab baru dalam ruang kerja, itulah penyesuaian. Apabila anda mencipta borang baru, menambah atau mengalih keluar medan dan seksyen dari borang sedia ada, itulah penyesuaian. Penyesuaian juga termasuk medan takrifan pengguna, laporan tersuai dan templat Projek Perniagaan. Jika ia melibatkan anda mengambil Business Contact Manager for Outlook di luar bentuk dan medan lalainya, barangkali itulah penyesuaian.

Halaman Atas

Lebih lanjut tentang mengimport penyesuaian

Anda mempunyai dua cara untuk mengimport penyesuaian ke Business Contact Manager for Outlook. Cara pertama adalah melalui jenis fail .bcm. Jenis fail ini bukan sahaja mengandungi rekod data perniagaan anda, tetapi juga penyesuaian yang anda telah buat pada rekod, borang dan laporan anda. Cara kedua bagi mengimport penyesuaian adalah melalui jenis fail .bcmx. Jenis fail ini tidak mengandungi data perniagaan, tetapi hanya penyesuaian yang anda telah buat pada Business Contact Manager for Outlook. Ini berguna apabila anda ingin menggunakan penyesuaian pada data yang anda telah miliki tanpa menulis ganti atau menambah pada data.

Apabila anda mengimport penyesuaian, sama ada dari fail .bcm atau .bcmx, anda menulis ganti seting dalam pangkalan data destinasi dengan penyesuaian yang disimpan dalam fail. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian:

 • Jika pangkalan data destinasi mengandungi penyesuaian yang tidak wujud dalam fail .bcmx, seperti jenis rekod baru berdasarkan Akaun, penyesuaian ini akan dikekalkan.

 • Jika fail .bcmx mengandungi jenis medan Perhubungan tersuai, tetapi jenis data yang sepadan yang dirujuknya tidak wujud dalam pangkalan data destinasi, medan tidak akan ditambah pada pangkalan data.

Halaman Atas

Mengimport fail Business Contact Manager (.bcm)

Jenis fail ini mengandungi rekod data perniagaan anda dan penyesuaian yang telah dibuat pada rekod, borang dan laporan.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik tab Business Contact Manager kemudian klik butang Import dan Eksport.

 3. Klik Import dari Fail.

  Bestari Import Data Perniagaan terbuka.

 4. Taipkan lokasi dan nama fail .bcm atau klik Semak Lalu untuk mencari fail tersebut.

 5. Klik Berikut.

  tetingkap pilih opsyen import

 6. Pilih cara anda ingin mengendalikan rekod pendua. Pilihan anda ialah:

  • Jangan import rekod pendua. Rekod pendua bagi fail yang diimport tidak diimport, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah.

  • Import rekod pendua sebagai rekod baru. Rekod pendua bagi fail yang diimport dan diberikan nama lain yang berkaitan, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah.

  • Kemas kini rekod sedia ada. Jika terdapat rekod pendua dan rekod yang anda import mengandungi maklumat yang berlainan atau tambahan, rekod yang sepadan dikemas kini.

   Import tetingkap, menduakan seksyen

   Pendua berlaku apabila nama rekod yang anda sedang import adalah sama dengan nama rekod sedia ada.

 7. Pilih cara anda ingin mengendalikan penyesuaian. Pilihan anda ialah:

  • Import tataletak tersuai (borang, halaman dan pandangan). Tataletak borang, halaman dan pandangan yang sedia ada digantikan dengan borang, halaman dan pandangan dalam fail yang sedang diimport.

  • Jangan alih keluar sebarang medan dari tataletak borang sedia ada. Borang, halaman dan pandangan dalam fail yang sedang diimport tidak akan mengalih keluar sebarang medan yang sedang digunakan dalam pangkalan data sedia ada. Sebarang medan baru daripada fail yang diimport ditambahkan pada borang, halaman atau pandangan.

   import seksyen penyesuaian pada tetingkap import

 8. Pilih sebarang item tambahan yang anda ingin masukkan dalam import. Pilihan anda ialah:

  • Sejarah Komunikasi

  • Produk (dan Perkhidmatan)

  • Laporan Tersuai

  • Templat Projek

 9. Klik Import.

Halaman Atas

Mengimport penyesuaian Business Contact Manager (.bcmx)

Penyesuaian ialah pengubahsuaian yang anda telah buat pada Business Contact Manager for Outlook untuk menyesuaikannya mengikut keperluan anda. Fail dengan sambungan .bcmx hanya mengandungi penyesuaian; ia tidak mengandungi data perniagaan seperti Akaun, Kenalan Niaga dan Bakal Pelanggan.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik tab Business Contact Manager kemudian klik butang Import dan Eksport.

 3. Klik Import dari Fail.

  Bestari Import Data Perniagaan terbuka.

 4. Taipkan lokasi dan nama fail .bcmx atau klik Semak Lalu untuk mencari fail tersebut.

  Nama fail bagi fail .bcmx yang anda sedang import muncul dalam kotak Fail untuk Diimport.

 5. Klik Import.

  Business Contact Manager for Outlook mengimport data anda. Apabila selesai, anda akan dihalakan untuk menyemak semula mesej diimport dan ralat yang mungkin yang direkod dalam fail log. Anda boleh melihat fail log dengan mengklik Lihat Log.

Halaman Atas

Mengimport dari aplikasi lain menggunakan jenis fail .csv; juga mengimport dari Microsoft Excel atau Microsoft Access

Format fail .csv ialah format yang ringkas tetapi berkesan untuk memindahkan data dari satu program ke program lain. Sebenarnya, banyak program membaca fail .csv, termasuk Excel.

Anda juga boleh menggunakan format fail .csv untuk mengimport senarai item produk dan perkhidmatan. Senarai sebegini perlu distrukturkan dalam cara tertentu untuk diimport. Untuk maklumat lanjut tentang isu yang anda mesti tangani sebelum mengimport senarai item produk dan perkhidmatan, lihat Mengimport senarai item produk dan perkhidmatan.

Jika anda mempunyai data dalam fail Excel atau Access, gunakan juga prosedur berikut untuk mengimport data.

Dalam seksyen ini

Langkah 1: Pilih fail .csv, Excel atau Access yang anda ingin import

Langkah 2: Petakan medan

Mengimport senarai item produk dan perkhidmatan

Mengimport senarai

Membaiki ralat import .csv

Langkah 1: Pilih fail .csv, Excel atau Access yang anda ingin import

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik tab Business Contact Manager kemudian klik butang Import dan Eksport.

 3. Klik Import dari Fail.

  Bestari Import Data Perniagaan terbuka.

 4. Taipkan lokasi dan nama fail .csv, Excel atau Access atau klik Semak Lalu untuk mencari fail.

  Fail disenaraikan dalam kotak Fail untuk Diimport.

 5. Klik Berikut.

 6. Pilih cara anda ingin mengendalikan rekod pendua. Pilihan anda ialah:

  • Jangan import rekod pendua. Rekod pendua bagi fail yang diimport tidak diimport, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah.

  • Import rekod pendua sebagai rekod baru. Rekod pendua bagi fail yang diimport dan diberikan nama lain yang berkaitan, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah. Pendua berlaku apabila nama rekod yang anda sedang import adalah sama dengan nama rekod sedia ada.

 7. Klik Berikut.

Halaman Atas

Langkah 2: Petakan medan

Anda akan memadankan tajuk lajur (medan) bagi fail yang anda sedang import dengan medan yang sepadan dengannya dalam Business Contact Manager. Proses ini dipanggil pemetaan.

 1. Petakan fail .csv, Excel atau Access.

  • Fail .csv    

   Jika perlu, pilih kotak semak fail .csv yang anda ingin import.

  • Fail Excel    

   Setiap helaian Excel yang terdiri daripada buku kerja Excel disenaraikan. Pilih kotak semak bagi setiap lembaran kerja yang anda ingin import.

   Jika buku kerja Excel anda mempunyai data pada satu helaian sahaja (tanpa mengira bilangan helaian yang wujud dalam fail), pilih kotak semak helaian tersebut sahaja.

  • Fail Access    

   Jadual yang terdiri daripada pangkalan data Access disenaraikan. Pilih kotak semak bagi setiap jadual yang anda ingin import.

   Jika pangkalan data Access anda mempunyai data pada satu helaian atau jadual sahaja (tanpa mengira bilangan jadual yang wujud dalam fail), pilih kotak semak jadual tersebut sahaja.

 2. Dalam lajur Import Sebagai, klik jenis rekod, contohnya Akaun atau Kenalan Niaga yang anda import.

 3. Klik Peta.

  Import tetingkap peta medan

 4. Lakukan sebarang perkara berikut untuk memetakan medan:

  • Untuk memetakan medan secara manual dalam senarai Import Medan (1), seret medan yang anda ingin petakan ke medan dalam senarai Medan Tersedia.

  • Untuk membolehkan Business Contact Manager for Outlook memetakan medan bagi anda, klik Pemetaan Automatik (2). Kemudian skrol menerusi senarai Medan Tersedia untuk menyemak pemetaan.

  • Untuk memetakan medan seperti yang anda lakukan dalam pemetaan terdahulu, klik Gunakan Peta Sebelumnya (3).

  • Untuk mencipta medan baru dan memetakan medan dari fail yang diimport padanya, klik Peta ke Medan Baru (4).

 5. Ulangi sehingga senarai Import Medan adalah kosong.

 6. Jika anda ingin mengubah sebarang pemetaan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengubah pemetaan medan individu, seret medan yang dipetakan daripada senarai Medan Tersedia kembali ke senarai Import Medan.

  • Untuk mengosongkan semua pemetaan, klik Kosongkan Peta. Kemudian cuba petakan medan sekali lagi.

 7. Apabila anda selesai membuat pilihan pemetaan anda, klik OK kemudian klik Import.

  Business Contact Manager for Outlook mengimport data anda. Apabila selesai, anda akan dihalakan untuk menyemak semula mesej diimport dan ralat yang mungkin yang direkod dalam fail log. Anda boleh melihat fail log dengan mengklik Lihat Log.

Petua:  Beberapa nombor telefon mungkin tidak muncul selepas mengimport fail Excel. Ini isu diketahui. Cuba buka fail dalam Excel 2010 kemudian simpannya dalam format fail .csv menggunakan perintah Simpan Sebagai. Kemudian dari Business Contact Manager for Outlook, anda boleh mengimport semula fail .csv.

Halaman Atas

Mengimport senarai item produk dan perkhidmatan

Untuk mengimport senarai item produk dan perkhidmatan, senarai mesti memenuhi syarat berikut:

 • Ia mesti dalam format fail .csv. Jika anda boleh membuka senarai item produk dan perkhidmatan anda dalam Excel, anda boleh menyimpannya sebagai fail .csv menggunakan perintah Simpan Sebagai.

 • Ia mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga lajur yang disusun dalam tertib ditetapkan.

Mengatur senarai item produk dan perkhidmatan dengan lajur yang betul

Untuk mengimport fail .csv yang terdiri daripada item produk dan perkhidmatan dengan betul, fail mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga hingga lima lajur yang disusun seperti berikut:

Susunan tiga lajur

Nama Item

Perihalan

Harga Seunit

Susunan empat lajur

Nama Item

Perihalan

Harga Seunit

Kuantiti

Susunan lima lajur

Nama Item

Perihalan

Harga Seunit

Kuantiti

UnitCost

Walau apa-apa pun susunan yang anda pilih, baris pertama fail .csv anda sepatutnya merupakan tajuk lajur senarai anda.

Contoh untuk Excel

Beginilah cara senarai dua item mungkin muncul dalam Excel. Ia terdiri daripada baris tajuk diikuti dengan baris untuk setiap item.

Nama Item

Perihalan

Harga Seunit

Rantai basikal

Titanium 48"

56.50

Botol air

Biru jernih

11.75

Contoh untuk Notepad

Jika anda mengedit fail dalam editor teks seperti Notepad (dan bukannya Microsoft Excel), cipta baris yang berasingan dalam fail bagi setiap item yang anda import dan asingkan item dalam setiap baris dengan koma, tanpa ruang sebelum atau selepas koma.

Nama Item,Perihalan,Harga Unit
Rantai basikal,Titanium 48",56.50
Botol air,Biru jernih,11.75

Petua:  Jika anda menerima mesej yang menyatakan bahawa terdapat bilangan lajur yang tidak betul dalam fail input, anda mungkin telah menambahkan koma yang terlalu banyak pada satu atau lebih baris. Untuk mengelakkan perkara ini, pastikan anda mengikuti salah satu susunan lajur yang dinyatakan pada awal artikel ini.

Ingat bahawa baris pertama fail .csv anda mesti merupakan tajuk lajur.

Halaman Atas

Mengimport senarai

Sebaik sahaja anda selesai menyediakan fail .csv anda, anda boleh mengimportnya, menambah item pada senarai item produk dan perkhidmatan yang sedia ada anda atau menggantikan senarai anda yang sedia ada dengan item yang baru diimport.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Jualan.

 2. Pada Reben, pada tab Rumah dalam kumpulan Sesuaikan, klik Produk dan Perkhidmatan.

 3. Dalam kotak dialog Produk dan Perkhidmatan, klik Import.

 4. Taipkan lokasi dan nama fail .csv atau klik Semak Lalu untuk mencari fail.

 5. Klik salah satu opsyen berikut:

  • Gantikan senarai yang sedia ada dengan item dalam fail ini. Ini akan mengalih keluar senarai item produk dan perkhidmatan yang sedia ada dan menggantikannya dengan senarai item yang anda import.

  • Tambah item dalam fail ini pada senarai yang sedia ada.

   Penting: Anda tidak boleh buat asal import. Anda disyorkan untuk menyandarkan data anda sebelum meneruskan proses.

 6. Klik Import.

 7. Apabila fail anda telah selesai mengimport, klik Tutup.

Halaman Atas

Membaiki ralat import .csv

Jika anda dalam proses mengimport item produk dan perkhidmatan dan proses terganggu atau melaporkan ralat, ia mungkin disebabkan data yang tersalah format dalam fail .csv, simbol mata wang atau item pendua dalam senarai yang sedia ada.

Semak pemformatan fail .csv

Isu pemformatan berikut boleh menjana mesej ralat apabila anda mengimport fail .csv.

Sebab

Penyelesaian

Lajur tidak mempunyai tajuk.

Tambah tajuk lajur pada setiap jenis data. Pengimportan data akan lebih mudah jika anda menggunakan tajuk lajur yang wujud dalam pangkalan data Business Contact Manager semasa.

Label lajur atau pengepala tidak unik.

Semak untuk label atau pengepala pendua dan jadikannya unik. Contohnya, jika terdapat dua label atau pengepala yang dipanggil Nombor Telefon, namakan satu label dengan Nombor Telefon 1 dan label yang satu lagi dengan Nombor Telefon 2.

Fail .csv mengandungi aksara tidak boleh dicetak.

Aksara tidak boleh dicetak termasuk kembalian baris dan pemisah halaman atau seksyen. Pastikan semua aksara ini dipadamkan sebelum anda cuba mengimport fail sekali lagi.

Fail yang sedang diimport mempunyai bilangan lajur yang tidak betul.

Fail mesti mengandungi sekurang-kurangnya tiga lajur yang disusun dalam tertib berikut: Nama Item, Perihalan, Harga Unit.

Halaman Atas

Garis panduan tanda baca dan kewangan

Harga produk dan kuantiti tidak boleh termasuk simbol mata wang atau tanda baca dalaman seperti noktah atau koma. Walau bagaimanapun, anda boleh menggunakan tanda perpuluhan untuk mata wang. Contohnya:

 • Untuk sebarang jumlah yang merupakan nombor bulat, termasuk mata wang, taipkan 10000, tetapi bukan jumlah dengan koma atau titik perpuluhan.

 • Untuk harga yang termasuk wang pecah, taipkan titik perpuluhan seperti 10.50 apabila anda merujuk kepada harga sepuluh dolar dan lima puluh sen.

Menilai cara anda mengendalikan rekod pendua

Anda mungkin menerima mesej ralat import item produk dan perkhidmatan jika anda cuba mengimport item yang sudah ada dalam Business Contact Manager for Outlook, tetapi anda tidak menunjukkan bahawa pendua ini harus menulis ganti item sedia ada. Mesej ralat dalam fail log ralat menyatakan bahawa item sudah ada dalam Business Contact Manager for Outlook.

Untuk membetulkan ralat, import semula item produk atau perkhidmatan baru. Dalam kotak dialog Import Item Produk dan Perkhidmatan, klik Gantikan senarai sedia ada dengan item dalam fail ini. Item dalam senarai item produk dan perkhidmatan semasa anda ditulis ganti dengan item dalam fail yang anda import.

seksyen import opsyen

Apabila anda mengimport senarai sekali lagi, anda tidak akan menghadapi ralat item pendua.

Halaman Atas

Mengimport folder Kenalan Microsoft Outlook

Dengan hanya beberapa klik, anda boleh mengisi Business Contact Manager for Outlook dengan begitu banyak Kenalan Niaga dengan mengimport folder Kenalan Outlook anda.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik tab Business Contact Manager kemudian klik butang Import dan Eksport.

 3. Klik Import Kenalan Outlook.

  Bestari Import Data Perniagaan terbuka.

 4. Bestari menyenaraikan folder Kenalan lalai anda sebagai folder untuk diimport. Untuk mengimport folder Kenalan yang berbeza, klik Semak Lalu. Klik folder Kenalan yang anda ingin import kemudian klik OK.

 5. Pilih cara anda ingin mengendalikan rekod pendua.

  Pilihan anda ialah:

  • Jangan import rekod pendua. Rekod pendua bagi fail yang diimport tidak diimport, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah.

  • Import rekod pendua sebagai rekod baru. Rekod pendua bagi fail yang diimport dan diberikan nama lain yang berkaitan, rekod yang sedia ada dibiarkan tidak berubah.

   Pendua berlaku apabila nama rekod yang anda sedang import adalah sama dengan nama rekod sedia ada.

 6. Klik Import.

Petua: Untuk mengimport data Windows Live Mail anda ke Business Contact Manager for Outlook, anda mesti menambah akaun Windows Live Mail anda ke Outlook terlebih dahulu.

Halaman Atas

Mengimport fail ACT! atau QuickBooks

Jika anda mempunyai data perniagaan dalam ACT! atau QuickBooks, anda boleh mengimportnya ke Business Contact Manager for Outlook dengan Alat Penukaran Data dan bestari Import Data Perniagaan. Alat Penukaran Data menukar data ACT anda! atau QuickBooks anda kepada bentuk yang boleh ditafsirkan oleh Business Contact Manager for Outlook.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik tab Business Contact Manager kemudian klik butang Import dan Eksport.

 3. Klik Import dari Aplikasi Lain.

 4. Dalam bestari Import Data Perniagaan, klik Tukar Data. Alat Penukaran Data terbuka. Klik Berikut.

 5. Klik versi ACT! atau QuickBooks kemudian klik Berikut.

 6. Taipkan lokasi dan nama fail atau klik Semak Lalu untuk mencari fail kemudian klik Berikut.

 7. Pilih kotak semak kategori data yang anda ingin tukar. Dalam senarai Destinasi, pilih jenis rekod Business Contact Manager for Outlook yang anda inginkan data untuk ditukar kemudian klik Berikut

 8. Pilih medan takrifan pengguna yang anda ingin sertakan sebagai sebahagian daripada penukaran data kemudian klik Berikut.

 9. Klik Semak Lalu untuk memilih lokasi bagi fail yang ditukar, taipkan nama untuk fail kemudian klik Simpan. Klik Berikut.

 10. Klik Berikut. Apabila penukaran selesai, tutup Alat Penukaran Data.

 11. Anda kini boleh mengimport data yang ditukar, ikuti prosedur yang diterangkan dalam Mengimport fail Business Contact Manager (.bcm).

  Petua: Anda boleh mengabaikan pemilihan untuk penyesuaian kerana ia tidak digunakan pada data yang ditukar.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×