Hiperpautan dalam lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk capaian pantas kepada maklumat berkaitan dalam fail lain atau pada halaman web, anda boleh menyelitkan hiperpautan dalam sel lembaran kerja Microsoft Excel. Anda juga boleh menyelitkan hiperpautan dalam unsur carta atau imej tertentu.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta hiperpautan ke fail atau halaman web sedia ada

Mencipta hiperpautan ke fail baru

Mencipta hiperpautan ke lokasi tertentu dalam buku kerja

Mencipta atau mengalih keluar hiperpautan ke alamat e-mel

Memilih hiperpautan tanpa membuka pautan

Mengubah atau memformatkan hiperpautan

Menyalin atau mengalih keluar hiperpautan

Memadamkan hiperpautan

Memadamkan berbilang hiperpautan

Mematikan pemformatan automatik Hiperpautan

Mencipta hiperpautan tersuai menggunakan fungsi HYPERLINK

Mencipta pautan rujukan luaran ke data lembaran kerja pada web

Mengeset alamat asas untuk hiperpautan dalam buku kerja

Ketahui lebih lanjut tentang hiperpautan

Mencipta hiperpautan ke fail atau halaman web sedia ada

 1. Pada lembaran kerja, klik pada sel yang anda ingin ciptakan hiperpautan.

  Petua    Anda juga boleh memilih objek seperti gambar atau unsur dalam carta yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Anda juga boleh klik kanan sel atau grafik dan kemudian klik Hiperpautan atau anda boleh tekan Ctrl+K.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Pautan, klik Hiperpautan.

   Hiperpautan

 3. Di bawah Pautkan ke, klik Fail atau Halaman Web yang Wujud.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memasukkan nama dan lokasi bagi fail yang diketahui atau halaman web yang anda ingin pautkan, taipkan maklumat tersebut dalam kotak Alamat.

  • Untuk mencari halaman Web, klik Semak Lalu Web Imej Butang , buka halaman Web yang anda ingin pautkan dan kemudian tukar kembali kepada Excel tanpa menutup pelayar anda. Atau, untuk menggunakan halaman terkini yang dipautkan, klik Halaman yang Disemak Lalu dan kemudian klik web.

  • Untuk memilih fail, klik Folder Semasa, kemudian klik fail yang anda ingin pautkan atau untuk menggunakan fail yang digunakan terkini klik Fail Terkini, kemudian klik fail.

   Petua    Anda boleh mengubah folder semasa dengan memilih folder berbeza dalam senarai Cari dalam.

 5. Jika anda ingin mencipta hiperpautan ke lokasi tertentu dalam fail atau pada halaman web, klik Penanda buku dan kemudian dwiklik penanda buku yang anda ingin gunakan.

  Nota    Fail atau halaman web yang anda pautkan mesti mempunyai penanda buku.

 6. Dalam kotak Teks untuk dipaparkan, taipkan teks yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 7. Untuk memaparkan maklumat berguna apabila anda meletakkan penuding pada hiperpautan, klik Petua Skrin, taipkan teks yang anda inginkan dalam kotak Teks Petua Skrin, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Mencipta hiperpautan ke fail baru

 1. Pada lembaran kerja, klik pada sel yang anda ingin ciptakan hiperpautan.

  Petua    Anda juga boleh memilih objek seperti gambar atau unsur dalam carta yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Anda juga boleh klik kanan sel atau grafik dan kemudian klik Hiperpautan atau anda boleh tekan Ctrl+K.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Pautan, klik Hiperpautan.

   Hiperpautan

 3. Di bawah Pautkan ke, klik Cipta Dokumen Baru.

 4. Dalam kotak Nama dokumen baru, taipkan nama untuk fail baru.

  Petua    Untuk menentukan lokasi selain yang ditunjukkan di bawah Laluan penuh, anda boleh taipkan lokasi baru sebelum nama dalam kotak Nama dokumen baru. Atau anda boleh klik Ubah untuk memilih lokasi yang anda inginkan dan kemudian klik OK.

 5. Di bawah Bila perlu mengedit, klik Edit dokumen baru kemudian atau Edit dokumen baru sekarang untuk menentukan tempoh anda ingin membuka fail baru untuk pengeditan.

 6. Dalam kotak Teks untuk dipaparkan, taipkan teks yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 7. Untuk memaparkan maklumat berguna apabila anda meletakkan penuding pada hiperpautan, klik Petua Skrin, taipkan teks yang anda inginkan dalam kotak Teks Petua Skrin, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Mencipta hiperpautan ke lokasi tertentu dalam buku kerja

Untuk memaut ke lokasi dalam buku kerja semasa atau buku kerja lain, anda boleh mentakrifkan sama ada nama untuk sel destinasi atau menggunakan rujukan sel.

Untuk menggunakan nama, anda mesti namakan sel destinasi dalam buku kerja destinasi.

Cara menamakan sel atau julat sel

 1. Pilih sel, julat sel atau pemilihan bukan bersebelahan yang anda ingin namakan.

 2. Klik kotak Nama di bahagian hujung kiri bar formula Imej Butang .

  Contoh Kotak nama

 3. Dalam kotak Nama, taipkan nama untuk sel, kemudian tekan ENTER.

  Nota: Nama tidak boleh mengandungi ruang dan mesti bermula dengan huruf.

 4. Pada lembaran kerja bagi buku kerja sumber, klik pada sel yang anda ingin ciptakan hiperpautan dan lakukan salah satu daripada yang berikut:

  Petua: 

  • Anda juga boleh memilih objek, seperti gambar atau unsur dalam carta yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

  • Klik kanan sel atau grafik kemudian klik Hiperpautan atau anda boleh tekan Ctrl+K.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Pautan, klik Hiperpautan.

   Hiperpautan

 5. Di bawah Pautkan ke, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaut ke lokasi dalam buku kerja semasa anda, klik Tempat dalam Dokumen Ini.

  • Untuk memaut ke lokasi dalam buku kerja yang lain, klik Fail atau Halaman Web yang Wujud, cari dan pilih buku kerja yang anda ingin memaut padanya, kemudian klik Penanda Buku. Lakukan salah satu perkara berikut:

   • Dalam kotak Atau pilih tempat dalam dokumen ini, di bawah Rujukan Sel, klik lembaran kerja yang anda ingin memaut padanya, taipkan rujukan sel dalam kotak Taipkan rujukan sel, kemudian klik OK.

   • Dalam senarai di bawah Nama Tertakrif, klik nama yang mewakili sel yang anda ingin memaut padanya, kemudian klik OK.

 6. Dalam kotak Teks untuk dipaparkan, taipkan teks yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 7. Untuk memaparkan maklumat berguna apabila anda meletakkan penuding pada hiperpautan, klik Petua Skrin, taipkan teks yang anda inginkan dalam kotak Teks Petua Skrin, kemudian klik OK.

Halaman Atas

Mencipta atau mengalih keluar hiperpautan ke alamat e-mel

Apabila anda mengklik hiperpautan ke alamat e-mel, program e-mel anda bermula secara automatik dan mencipta mesej e-mel yang mempunyai alamat yang betul dalam kotak Kepada, jika anda memasang program e-mel.

 1. Pada lembaran kerja, klik pada sel yang anda ingin ciptakan hiperpautan.

  Petua    Anda juga boleh memilih objek seperti gambar atau unsur dalam carta yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Anda juga boleh klik kanan sel atau grafik dan kemudian klik Hiperpautan atau anda boleh tekan Ctrl+K.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Pautan, klik Hiperpautan.

   Hiperpautan

 3. Di bawah Pautkan ke, klik Alamat E-mel.

 4. Dalam kotak Alamat e-mel, masukkan kata laluan yang anda ingin gunakan.

 5. Dalam kotak Subjek, taipkan subjek mesej e-mel.

  Nota   Sesetengah pelayar web dan program e-mel mungkin tidak mengenali baris subjek.

 6. Dalam kotak Teks untuk dipaparkan, taipkan teks yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 7. Untuk memaparkan maklumat berguna apabila anda meletakkan penuding pada hiperpautan, klik Petua Skrin, taipkan teks yang anda inginkan dalam kotak Teks Petua Skrin, kemudian klik OK.

  Petua    Anda juga boleh mencipta hiperpautan ke alamat e-mel dalam sel dengan menaip terus alamat dalam sel. Contohnya, hiperpautan dicipta secara automatik apabila anda menaipkan alamat e-mel, seperti someone@example.com.

Mengalih keluar hiperpautan ke alamat e-mel

Jika alamat e-mel kenalan menjadi hiperpautan boleh klik, anda boleh menyahaktifkannya sebagaimana hiperpautan yang lain.

 1. Pada lembaran kerja, klik pada sel yang anda ingin alih keluarkan hiperpautan.

  Petua     Anda juga boleh memilih objek, seperti gambar atau unsur dalam carta yang anda ingin gunakan untuk mewakili hiperpautan.

 2. Klik kanan, kemudian pilih Alih Keluar Hiperpautan.

Halaman Atas

Memilih hiperpautan tanpa membuka pautan

Untuk memilih hiperpautan tanpa membuka pautan ke destinasi, lakukan salah satu yang berikut:

 • Klik pada sel yang mengandungi hiperpautan, tahan butang tetikus sehingga penuding menjadi palang Kursor pemilihan Excel , kemudian lepaskan butang tetikus.

 • Gunakan kekunci anak panah untuk memilih sel yang mengandungi hiperpautan.

 • Jika hiperpautan diwakili oleh grafik, tekan dan tahan Ctrl dan kemudian klik grafik.

Halaman Atas

Mengubah atau memformatkan hiperpautan

Anda boleh mengubah hiperpautan sedia ada dalam buku kerja anda dengan mengubah destinasi, penampilannya atau teks atau grafik yang digunakan untuk mewakilinya.

Mengubah destinasi hiperpautan

 1. Pilih sel atau grafik yang mengandungi hiperpautan yang anda ingin ubah.

  Petua: Untuk memilih sel yang mengandungi hiperpautan tanpa pergi ke destinasi hiperpautan, klik pada sel dan tahan butang tetikus sehingga penuding bertukar menjadi bentuk palang Kursor pemilihan Excel , kemudian lepaskan butang tetikus. Anda juga boleh menggunakan kekunci anak panah untuk memilih sel. Untuk memilih grafik, tekan dan tahan Ctrl dan kemudian klik grafik.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik kanan sel atau grafik kemudian klik Hiperpautan, atau anda boleh tekan Ctrl+K.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Pautan, klik Hiperpautan.

   Hiperpautan

   Nota: Jika hiperpautan dicipta menggunakan fungsi lembaran kerja HYPERLINK, anda mesti mengedit formula untuk mengubah destinasi. Pilih sel yang mengandungi hiperpautan, kemudian klik bar formula untuk mengedit formula.

Mengubah penampilan teks hiperpautan

Anda boleh mengubah penampilan kesemua teks hiperpautan dalam buku kerja semasa dengan mengubah gaya sel untuk hiperpautan.

 1. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Gaya, klik Gaya Sel.

  Hiperpautan dalam galeri Gaya Sel

 2. Di bawah Data dan Model, lakukan yang berikut:

  • Untuk mengubah penampilan hiperpautan yang tidak diklik, klik kanan Hiperpautan, kemudian klik Ubah Suai.

  • Untuk mengubah penampilan hiperpautan yang diklik, klik kanan Hiperpautan Tersusul, kemudian klik Ubah Suai.

   Nota: Gaya sel Hiperpautan tersedia hanya apabila buku kerja mengandungi sekurang-kurangnya satu hiperpautan. Gaya sel Hiperpautan Tersusul tersedia hanya apabila buku kerja mengandungi hiperpautan yang diklik.

 3. Dalam kotak dialog Gaya, klik Format.

 4. Pada tab Fon dan tab Isian, pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan, kemudian klik OK.

  Nota: 

  • Opsyen yang anda pilih dalam kotak dialog Format Sel muncul sebagai dipilih di bawah Gaya termasuk dalam kotak dialog Gaya. Anda boleh kosongkan kotak semak untuk mana-mana opsyen yang anda tidak ingin gunakan.

  • Perubahan yang anda buat kepada gaya sel Hiperpautan dan Hiperpautan Tersusul digunakan pada semua hiperpautan dalam buku kerja semasa. Anda tidak boleh mengubah penampilan hiperpautan individu.

Mengubah teks atau grafik untuk hiperpautan

 1. Pilih sel atau grafik yang mengandungi hiperpautan yang anda ingin ubah.

  Petua: Untuk memilih sel yang mengandungi hiperpautan tanpa pergi ke destinasi hiperpautan, klik pada sel dan tahan butang tetikus sehingga penuding bertukar menjadi bentuk palang Kursor pemilihan Excel , kemudian lepaskan butang tetikus. Anda juga boleh menggunakan kekunci anak panah untuk memilih sel. Untuk memilih grafik, tekan dan tahan Ctrl dan kemudian klik grafik.

 2. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah teks hiperpautan, klik bar formula dan edit teks tersebut.

  • Untuk mengubah format grafik, klik kanannya dan kemudian klik opsyen format yang anda ingin ubah.

  • Untuk mengubah teks dalam grafik, dwiklik grafik yang dipilih dan lakukan perubahan yang anda inginkan.

 3. Untuk mengubah grafik yang mewakili hiperpautan, selitkan grafik baru, jadikannya hiperpautan dengan destinasi yang sama kemudian padamkan grafik dan hiperpautan lama

Halaman Atas

Menyalin atau mengalih keluar hiperpautan

 1. Klik kanan hiperpautan yang anda ingin salin atau alihkan, kemudian klik Salin atau Potong.

 2. Klik kanan sel yang anda ingin salin atau alihkan hiperpautan padanya, kemudian klik Tampal.

Halaman Atas

Memadamkan hiperpautan

Untuk memadamkan hiperpautan, lakukan salah satu daripada berikut:

 • Untuk menyahaktifkan hiperpautan tunggal, klik kanan hiperpautan, kemudian klik Alih Keluar Hiperpautan. Alamat web kekal dalam sel, tetapi ia tidak lagi aktif dan tidak diformatkan sebagai hiperpautan.

 • Untuk memadamkan hiperpautan dan teks yang mewakilinya, klik kanan sel yang mengandungi hiperpautan dan kemudian klik Kosongkan Kandungan .

Untuk memadamkan hiperpautan dan grafik yang mewakilinya, tekan dan tahan kekunci Ctrl dan kemudian klik grafik, kemudian tekan kekunci Delete.

Halaman Atas

Memadamkan berbilang hiperpautan

Untuk memadamkan (menyahaktifkan) beberapa hiperpautan pada masa yang sama, lakukan yang berikut:

 1. Pilih julat sel yang anda ingin alih keluar hiperpautan. Julat sel boleh tidak berurutan.

  Petua   Untuk memilih sel yang mengandungi hiperpautan tanpa menuju ke destinasi hiperpautan, klik pada sel dan tahan butang tetikus sehingga penuding bertukar menjadi palang Kursor pemilihan Excel , kemudian lepaskan butang tetikus.

 2. Letakkan penuding di atas mana-mana sel dalam julat yang dipilih, klik kanan kemudian klik Alih Keluar Hiperpautan.

Halaman Atas

Mematikan pemformatan automatik Hiperpautan

Jika anda tidak ingin Excel untuk memformatkan secara automatik laluan Internet dan rangkaian sebagai Hiperpautan apabila anda menaip, lakukan yang berikut:

 1. Pilih tab fail dan kemudian pilih opsyen.

 2. Dalam dialog Opsyen Excel , pilih membaca pruf dan kemudian pilih Opsyen Autobaiki.

 3. Dalam dialog Autobaiki , pilih tab AutoFormat sambil anda taip .

 4. Kosongkan kotak semak untuk laluan Internet dan rangkaian dengan Hiperpautan.

 5. Pilih OK untuk menutup dialog Autobaiki .

 6. Pilih OK untuk menutup dialog Opsyen Excel .

Halaman Atas

Mencipta hiperpautan tersuai menggunakan fungsi HYPERLINK

Anda boleh menggunakan fungsi HYPERLINK untuk mencipta hiperpautan yang membuka dokumen tersimpan pada pelayan, intranet atau Internet. Apabila anda mengklik sel yang mengandungi fungsi HYPERLINK, Excel membuka fail yang disimpan di lokasi pautan.

Sintaks

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Link_location    Laluan dan nama fail ke dokumen untuk dibuka sebagai teks. Link_location boleh merujuk kepada tempat dalam dokumen — seperti sel tertentu atau julat yang dinamakan dalam lembaran kerja atau buku kerja Excel atau ke penanda buku dalam dokumen Microsoft Word. Laluan boleh merupakan fail yang disimpan pada pemacu cakera keras atau laluan boleh merupakan laluan kelaziman penamaan sejagat (UNC) pada pelayan (dalam Excel atau laluan Pelokasi Sumber Seragam (URL) pada Internet atau intranet.

 • Link_location mungkin adalah rentetan teks dalam tanda petikan atau sel yang mengandungi pautan sebagai rentetan teks.

Jika lompatan yang ditentukan dalam link_location tidak wujud atau tidak boleh disemak lalu, ralat berlaku apabila anda klik pada sel.

Friendly_name    Teks lompatan atau nilai berangka yang dipaparkan dalam sel. Friendly_name muncul dengan warna biru dan bergaris bawah. Jika friendly_name diabaikan, sel memaparkan link_location sebagai teks lompatan.

 • Friendly_name mungkin adalah nilai, rentetan teks, nama atau sel yang mengandungi teks atau nilai lompatan.

 • Jika friendly_name mengembalikan nilai ralat (contohnya, #VALUE!), sel memaparkan ralat dan bukannya teks lompatan.

Contoh

Contoh berikut membuka lembaran kerja yang dinamakan Budget Report.xlsx yang disimpan pada Internet di lokasi yang dinamakan example.microsoft.com/report dan memaparkan teks "Klik untuk laporan":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Contoh berikut mencipta hiperpautan ke sel F10 pada lembaran kerja yang dinamakan Annual dalam buku kerja Budget Report.xlsx, yang disimpan pada Internet di lokasi yang dinamakan example.microsoft.com/report. Sel pada lembaran kerja yang mengandungi hiperpautan memaparkan kandungan sel D1 sebagai teks lompatan:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Contoh berikut mencipta hiperpautan ke julat yang dinamakan DeptTotal pada buku kerja yang dinamakan First Quarter dalam buku kerja Budget Report.xlsx, yang disimpan pada Internet di lokasi yang dinamakan example.microsoft.com/report. Sel pada lembaran kerja yang mengandungi hiperpautan memaparkan teks "Klik untuk melihat Jumlah Suku Tahun Pertama Jabatan":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Untuk mencipta hiperpautan ke lokasi khusus dalam dokumen Word, anda mesti menggunakan penanda buku untuk menentukan lokasi dalam dokumen yang anda ingin lompat padanya. Contoh berikut mencipta hiperpautan ke penanda buku yang dinamakan QrtlyProfits dalam dokumen yang dinamakan Annual Report.docx yang terletak di example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Dalam Excel, contoh berikut memaparkan kandungan sel D5 sebagai teks lompatan dalam sel dan membuka fail yang dinamakan 1stqtr.xlsx, yang disimpan dalam kongsian Penyata pada pelayan yang dinamakan FINANCE. Contoh ini menggunakan laluan UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Contoh berikut membuka fail 1stqtr.xlsx dalam Excel yang disimpan dalam direktori yang dinamakan Kewangan pada pemacu D dan memaparkan nilai berangka yang disimpan dalam sel H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Dalam Excel, contoh berikut mencipta hiperpautan ke kawasan yang dinamakan Jumlah dalam buku kerja yang lain (luaran), Mybook.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Dalam Microsoft Excel untuk Macintosh, contoh berikut memaparkan "Klik di sini" dalam sel dan membuka fail yang dinamakan First Quarter yang disimpan dalam folder yang dinamakan Budget Reports pada cakera keras yang dinamakan Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Anda boleh mencipta hiperpautan di dalam buku kerja untuk melompat dari satu sel ke sel lain. Contohnya, jika lembaran kerja aktif adalah helaian yang dinamakan Jun dalam buku kerja yang dinamakan Belanjawan, formula berikut mencipta hiperpautan ke sel E56. Teks pautan itu sendiri adalah nilai dalam sel E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Untuk pergi ke helaian berbeza dalam buku kerja yang sama, ubah nama helaian dalam pautan. Dalam contoh terdahulu, untuk mencipta pautan ke sel E56 pada helaian September, ubah perkataan "Jun" kepada "September."

Halaman Atas

Mencipta pautan rujukan luaran ke data lembaran kerja pada web

Anda boleh menyelitkan satu atau lebih rujukan luaran (juga pautan bernama) daripada satu buku kerja kepada buku kerja lain yang terletak pada intranet atau pada Internet anda. Buku kerja mestilah tidak disimpan sebagai fail HTML.

 1. Buka buku kerja sumber dan pilih sel atau julat sel yang anda ingin salin.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin.

  Menyalin

 3. Tukar kepada lembaran kerja yang anda ingin tempatkan maklumat, kemudian klik sel yang padanya anda ingin maklumat tersebut muncul.

 4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal Istimewa.

 5. Klik Tampal Pautan. Excel mencipta pautan rujukan luaran untuk sel atau setiap sel dalam julat sel.

  Nota: Anda mungkin dapati bahawa adalah lebih mudah untuk mencipta pautan rujukan luaran tanpa membuka buku kerja pada web. Untuk setiap sel dalam buku kerja destinasi yang anda ingin selitkan pautan rujukan luaran, klik sel dan kemudian taipkan tanda sama dengan (=), alamat URL dan lokasi dalam buku kerja. Contohnya:

='http://www.someones.homepage/[file.xlsx]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/ file.xlsx'!MyNamedCell

Halaman Atas

Mengeset alamat asas untuk hiperpautan dalam buku kerja

Secara lalai, laluan yang tidak ditentukan ke fail destinasi hiperpautan adalah berkaitan dengan lokasi buku kerja aktif. Gunakan prosedur berikut apabila anda ingin mengesetkan laluan lalai yang berbeza. Setiap kali anda mencipta hiperpautan ke fail dalam lokasi tersebut, anda hanya perlu menyatakan nama fail, bukan laluan, dalam kotak dialog Selitkan Hiperpautan.

 1. Klik Fail > Maklumat.

 2. Klik anak panah Sifat kemudian klik Sifat Lanjutan.

 3. Klik tab Ringkasan.

 4. Dalam kotak Asas hiperpautan, taipkan laluan yang anda ingin gunakan.

  Nota: Anda boleh menulis ganti alamat asas hiperpautan menggunakan alamat penuh atau mutlak untuk hiperpautan dalam kotak dialog Selitkan hiperpautan.

Halaman Atas

Ketahui lebih lanjut tentang hiperpautan

Hiperpautan adalah pautan dari dokumen yang membuka halaman atau fail lain apabila anda mengkliknya. Selalunya destinasi adalah halaman web lain tetapi ia juga boleh merupakan gambar, alamat e-mel atau program. Hiperpautan itu sendiri boleh merupakan teks atau grafik.

Apabila pengguna laman mengklik hiperpautan, destinasi ditunjukkan dalam pelayar web, dibuka atau berjalan, bergantung pada jenis destinasi. Contohnya, hiperpautan ke halaman menunjukkan halaman dalam pelayar web dan hiperpautan ke fail AVI membuka fail tersebut dalam pemain media.

Cara hiperpautan digunakan

Anda boleh gunakan hiperpautan untuk melakukan yang berikut:

 • Menavigasi ke fail atau halaman web pada rangkaian, intranet atau Internet

 • Menavigasi ke fail atau halaman web yang anda rancang untuk cipta pada masa hadapan

 • Menghantar mesej e-mel

 • Memulakan pemindahan fail seperti memuat turun atau proses FTP

Apabila anda menuding ke teks atau gambar yang mengandungi hiperpautan, penuding akan menjadi bentuk tangan Penuding berbentuk tangan , menunjukkan bahawa teks atau gambar adalah sesuatu yang anda boleh klik.

Tentang URL dan cara ia berfungsi

Apabila anda mencipta hiperpautan, destinasinya terkod sebagai URL, seperti berikut:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

URL mengandungi protokol, seperti HTTP, FTP atau FILE, pelayan web atau lokasi rangkaian dan laluan serta nama fail. Ilustrasi berikut menentukan bahagian URL:

Empat komponen URL

1. Protokol yang digunakan (http, ftp, file)

2. pelayan web atau lokasi rangkaian

3. Laluan

4. Nama fail

Hiperpautan mutlak dan relatif

URL mutlak mengandungi alamat penuh seperti protokol, pelayan web dan laluan serta nama fail.

URL relatif mempunyai satu atau lebih bahagian yang hilang. Maklumat yang hilang diambil daripada halaman yang mengandungi URL. Contohnya, jika protokol dan pelayan web hilang, pelayar web menggunakan protokol dan domain, seperti .com, .org atau .edu bagi halaman semasa.

Sememangnya lazim bagi halaman pada web untuk menggunakan URL relatif yang hanya mengandungi sebahagian laluan dan nama fail. Jika fail dialihkan ke pelayan yang lain, sebarang hiperpautan akan terus berfungsi asalkan kedudukan relatif halaman kekal tidak berubah. Contohnya, hiperpautan pada halaman web Produk.htm menuding ke halaman yang dinamakan Epal.htm dalam folder bernama Makanan. Jika kedua-dua halaman dialihkan ke folder bernama Makanan pada pelayan yang berbeza, URL dalam hiperpautan masih lagi betul.

Secara lalai, laluan yang tidak ditentukan ke fail destinasi hiperpautan adalah berkaitan dengan lokasi buku kerja aktif. Secara lalai, anda boleh setkan alamat asas yang berbeza untuk digunakan jadi setiap kali anda mencipta hiperpautan ke fail dalam lokasi tersebut. Anda hanya perlu menentukan nama fail, bukannya laluan, dalam kotak dialog Selitkan Hiperpautan.

Halaman Atas

Adakah anda mempunyai soalan fungsi tertentu?

Kiriman soalan dalam forum komuniti Excel.

Membantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika ya, sila lihat topik di Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Menggunakan penyemakan ralat untuk mengesan ralat dalam Formula

Fungsi carian & Rujukan

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×