Hantar secara automatik seseorang salinan mesej yang anda hantar

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Microsoft Outlook, anda boleh menentukan bahawa bagi semua mesej yang anda hantar, salin kepada (SK) yang automatik dihantar kepada senarai agihan atau individu lain.

Satu senario yang peraturan ini adalah berguna adalah apabila semua ahli pasukan yang bertanggungjawab untuk memberi respons kepada mesej e-mel masuk, seperti pusat sokongan. Apabila satu ahli pasukan balasan pada mesej, baki pasukan secara automatik akan menerima salinan balas, menyimpan semua orang dimaklumkan komunikasi keluar.

Anda akan perlu mencipta peraturan untuk menghantar salinan kepada (SK) bagi semua mesej e-mel yang anda hantar secara automatik.

Peraturan tertentu ini dipanggil peraturan pihak klien. Peraturan pihak klien hanya berjalan pada komputer yang ia dicipta dan hanya berjalan Jika Outlook sedang berjalan. Jika anda menghantar mesej e-mel menggunakan akaun e-mel pada komputer lain, peraturan akan tidak jalankan dari komputer tersebut sehingga ia dicipta pada komputer tersebut. Anda mesti mencipta peraturan yang sama ini pada setiap komputer yang anda ingin menggunakannya.

Mencipta peraturan

 1. Dalam mel, pada rumah tab, dalam Kumpulan alih , klik peraturan > Uruskan peraturan & amaran.

  Kotak dialog Peraturan dan Amaran

  Kotak dialog peraturan dan amaran muncul.

 2. Pada tab Peraturan e-mel , klik Peraturan baru.

  Pilih peraturan baru

 3. Dalam Bestari peraturan, di bawah mulakan daripada peraturan kosong, klik Gunakan peraturan pada mesej yang saya hantar.

  Pilih Gunakan peraturan pada mesej yang saya hantar

 4. Klik berikut, dan kemudian klik berikut sekali lagi.

 5. Mesej pengesahan akan muncul, memberitahu anda bahawa peraturan ini akan digunakan pada setiap mesej yang anda hantar. Klik Ya.

  Mesej pengesahan

 6. Di bawah langkah 1: Pilih tindakan, pilih kotak semak SK mesej individu atau kumpulan awam .

  Pilih tindakan

 7. Di bawah langkah 2: Edit perihalan peraturan (klik nilai bergaris bawah), klik individu atau kumpulan awam.

 8. Dalam kotak dialog Peraturan alamat , klik nama atau Kumpulan, dan kemudian klik kepada. Ulangi langkah ini sehingga semua nama atau Kumpulan yang anda ingin tambahkan disertakan dalam kotak ke .

 9. Klik OK.

 10. Dalam Bestari peraturan, klik berikut dan kemudian klik berikut sekali lagi.

 11. Di bawah langkah 1: Tentukan nama untuk peraturan ini, masukkan nama yang anda akan mengenali untuk peraturan ini.

  Nama peraturan baru

 12. Dalam langkah 2: menyediakan opsyen peraturan, pilih kotak semak hidupkan peraturan ini .

 13. Klik Selesai.

 14. Anda akan melihat mesej yang menyatakan bahawa peraturan akan berjalan hanya apabila anda menyemak e-mel anda dalam Outlook. Klik OK.

Kini setiap kali anda menghantar mesej, sama ada ia adalah mesej baru, balasan atau mesej yang anda sedang memajukan, individu atau Kumpulan yang anda tentukan dalam peraturan akan secara automatik ditambahkan sebagai SK penerima. Anda tidak akan melihat nama individu atau Kumpulan pada baris SK. sambil anda menggubah mesej, tetapi sebarang penerima mesej akan melihat nama ini.

Halaman atas

Mematikan peraturan

Untuk mengelakkan secara automatik menghantar salinan kepada selindung, anda mesti terlebih dahulu mematikan peraturan.

 1. Dalam mel, pada rumah tab, klik peraturan > Uruskan peraturan & amaran.

 2. Pada tab Peraturan e-mel , di bawah peraturan, kosongkan kotak semak untuk peraturan yang anda cipta tadi.

 3. Klik OK.

Anda kini boleh menghantar mesej tanpa Peraturan SK automatik yang menghantar salinan kepada senarai agihan atau individu lain. Peraturan akan kekal mematikan sehingga anda kembali ke kotak dialog peraturan dan amaran dan dayakan peraturan sekali lagi.

Petua: Untuk cara yang pantas untuk mematikan peraturan ini secara setiap mesej, lihat seksyen berikut, "Gunakan kategori untuk mematikan SK automatik secara setiap mesej."

Gunakan kategori untuk mematikan SK automatik secara setiap mesej

Jika anda ingin kefleksibelan untuk mematikan Peraturan SK automatik anda baru secara tunggal-mesej tanpa pergi ke kotak dialog peraturan dan amaran , anda boleh menggunakan ciri kategori dalam Outlook, bersama-sama dengan peraturan.

Mengedit peraturan yang anda cipta tadi agar jika anda menambah kategori ditentukan mesej, Peraturan SK tidak menghantar salinan kepada sesiapa secara automatik.

 1. Dalam mel, pada rumah tab, klik peraturan > Uruskan peraturan & amaran.

 2. Pada tab Peraturan e-mel , klik peraturan yang anda cipta tadi, dan kemudian klik Ubah peraturan.

  Mengubah peraturan

 3. Klik Edit seting peraturan.

  Mengedit seting peraturan

 4. Klik berikut pada dua langkah pertama Bestari peraturan sehingga anda melihat Adakah terdapat sebarang pengecualian?

 5. Di bawah langkah 1: Pilih pengecualian (jika perlu), pilih kotak semak kecuali jika diperuntukkan untuk kategori kategori .

  Pilih pengecualian

 6. Di bawah langkah 2: Edit perihalan peraturan (klik nilai bergaris bawah), klik kategori.

 7. Dalam kotak dialog Kategori warna , klik baru.

  Kotak dialog Kategori Warna

 8. Dalam kotak dialog Tambahkan kategori baru , dalam kotak Nama , taipkan Tiada Auto SK.

  Menambah kategori baru

  Anda juga boleh memperuntukkan pintasan papan kekunci yang boleh digunakan untuk dengan cepat menggunakan kategori ini pada mesej. Untuk melakukan ini, klik Opsyen dalam senarai Kekunci pintas .

 9. Klik OK untuk menutup kotak dialog Tambahkan kategori baru dan Kategori warna .

 10. Klik Selesai.

 11. Anda akan melihat mesej yang menyatakan bahawa peraturan ialah peraturan klien sahaja. Klik OK.

Apabila anda ingin menghantar mesej dan mematikan Peraturan SK automatik untuk satu mesej tersebut, menggunakan kategori mesej.

 1. Apabila menggubah mesej baru, atau membalas atau memajukan mesej, pada tab opsyen , klik Opsyen lain.

  Opsyen Lain

 2. Dalam kotak dialog sifat , klik kategori, dan kemudian klik Tiada Auto SK.

Petua: Gunakan pintasan papan kekunci kategori jika anda tentukan satu apabila anda mencipta kategori khas.

Apabila anda menghantar mesej, peraturan Auto SK tidak akan secara automatik menghantar salinan kepada sesiapa sahaja.

Halaman atas

Anda akan perlu mencipta peraturan untuk menghantar salinan kepada (SK) bagi semua mesej e-mel yang anda hantar secara automatik.

Peraturan tertentu ini dipanggil peraturan pihak klien. Peraturan pihak klien hanya berjalan pada komputer yang ia dicipta dan hanya berjalan Jika Outlook sedang berjalan. Jika anda menghantar mesej e-mel menggunakan akaun e-mel pada komputer lain, peraturan akan tidak jalankan dari komputer tersebut sehingga ia dicipta pada komputer tersebut. Anda mesti mencipta peraturan yang sama ini pada setiap komputer yang anda ingin menggunakannya.

Mencipta peraturan

 1. Dalam mel, pada menu alat , klik peraturan dan amaran.

  Menu Alat

 2. Pada tab Peraturan e-mel , klik Peraturan baru.

  Kotak dialog Peraturan dan Amaran

 3. Dalam kotak dialog Bestari peraturan , di bawah mulakan daripada peraturan kosong, klik semak mesej selepas menghantar, dan kemudian klik berikut.

 4. Klik Seterusnya.

  Pengesahan akan muncul, memberitahu anda bahawa peraturan ini akan digunakan pada setiap mesej yang anda hantar. Klik Ya.

 5. Di bawah langkah 1: Pilih tindakan, pilih kotak semak SK mesej kepada individu atau senarai edaran .

  Kotak dialog Bestari Peraturan

 6. Di bawah langkah 2: Edit perihalan peraturan (klik nilai bergaris bawah), klik senarai individu atau edaran.

 7. Dalam kotak dialog Peraturan alamat , klik senarai nama atau taburan, dan kemudian klik ke. Ulangi langkah ini sehingga semua nama atau senarai edaran yang anda ingin tambahkan disertakan dalam kotak ke .

 8. Klik OK.

 9. Dalam kotak dialog Bestari peraturan , klik berikut.

 10. Klik Seterusnya.

 11. Di bawah langkah 1: Tentukan nama untuk peraturan ini, masukkan nama yang anda akan mengenali untuk peraturan ini.

  Kotak dialog Bestari Peraturan

 12. Klik Selesai.

Kini setiap kali anda menghantar mesej, sama ada ia adalah mesej baru, balasan atau mesej yang anda sedang memajukan, senarai edaran atau individu yang anda tentukan dalam peraturan akan secara automatik ditambahkan sebagai SK penerima. Anda tidak akan melihat nama individu atau senarai agihan pada baris SK. sambil anda menggubah mesej, tetapi sebarang penerima mesej akan melihat nama ini.

Halaman atas

Mematikan peraturan

Untuk mengelakkan secara automatik menghantar salinan kepada selindung, anda mesti terlebih dahulu mematikan peraturan.

 1. Dalam mel, pada menu alat , klik peraturan dan amaran.

 2. Pada tab Peraturan e-mel , di bawah peraturan, kosongkan kotak semak untuk peraturan yang anda cipta tadi.

 3. Klik OK.

  Anda kini boleh menghantar mesej tanpa Peraturan SK automatik yang menghantar salinan kepada senarai agihan atau individu lain. Peraturan akan kekal mematikan sehingga anda kembali ke kotak dialog peraturan dan amaran dan dayakan peraturan sekali lagi.

Petua: Untuk cara yang pantas untuk mematikan peraturan ini secara setiap mesej, lihat seksyen berikut, "Gunakan kategori untuk mematikan SK automatik secara setiap mesej."

Gunakan kategori untuk mematikan SK automatik secara setiap mesej

Jika anda ingin kefleksibelan untuk mematikan Peraturan SK automatik anda baru secara tunggal-mesej tanpa pergi ke kotak dialog peraturan dan amaran , anda boleh menggunakan ciri kategori dalam Office Outlook 2007 bersama-sama dengan peraturan.

Mengedit peraturan yang anda cipta tadi agar jika anda menambah kategori ditentukan mesej, Peraturan SK tidak menghantar salinan kepada sesiapa secara automatik.

 1. Dalam mel, pada menu alat , klik peraturan dan amaran.

 2. Pada tab Peraturan e-mel , klik peraturan yang anda cipta tadi, klik Ubah peraturandan kemudian klik Edit seting peraturan.

  Kotak dialog Peraturan dan Amaran

 3. Klik berikut pada dua langkah pertama Bestari peraturan sehingga anda melihat Adakah terdapat sebarang pengecualian?

 4. Di bawah langkah 1: Pilih pengecualian (jika perlu), pilih kotak semak kecuali jika diperuntukkan untuk kategori kategori .

 5. Di bawah langkah 2: Edit perihalan peraturan (klik nilai bergaris bawah), klik kategori.

 6. Dalam kotak dialog Kategori warna , klik baru.

  Kotak dialog Tambahkan Kategori Baru

 7. Dalam kotak dialog Tambahkan kategori baru , dalam kotak Nama , taipkan tiada Auto SK.

  Anda juga boleh memperuntukkan pintasan papan kekunci yang boleh digunakan untuk dengan cepat menggunakan kategori ini pada mesej. Untuk melakukan ini, klik Opsyen dalam senarai Kekunci pintas .

 8. Klik OK untuk menutup kotak dialog Tambahkan kategori baru dan Kategori warna .

 9. Klik Selesai.

Apabila anda ingin menghantar mesej dan mematikan Peraturan SK automatik untuk satu mesej tersebut, menggunakan kategori mesej.

 1. Apabila menggubah mesej baru, atau membalas atau memajukan mesej, pada tab mesej , dalam Kumpulan opsyen , klik pelancar kotak Dialog Opsyen mesej Imej butang .

 2. Dalam kotak dialog Opsyen mesej , klik kategori, dan kemudian klik Tiada Auto SK.

Petua: Gunakan pintasan papan kekunci kategori jika anda tentukan satu apabila anda mencipta kategori khas.

Apabila anda menghantar mesej, peraturan Auto SK tidak akan secara automatik menghantar salinan kepada sesiapa sahaja.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×