Halaman sifat pandangan (ADP)

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengandungi opsyen untuk mengawal kelakuan pandangan anda membina atau mengubah suai.

Nama paparan

Memaparkan nama untuk pandangan semasa. Jika anda telah belum Simpan pandangan anda nama lalai akan dipaparkan. Anda tidak boleh mengubah nama dalam kotak ini. Untuk memperuntukkan nama, pilih Simpan atau Simpan sebagai dari menu fail .

Output semua lajur

Menentukan bahawa semua lajur daripada semua jadual yang sedang dipaparkan akan berada dalam pandangan. Memilih opsyen ini adalah sama dengan menentukan asterisk (*) menggantikan nama lajur individu.

Nilai ketara

Menentukan pandangan akan menapis keluar pendua. Opsyen ini adalah berguna apabila anda menggunakan hanya beberapa lajur daripada jadual dan lajur tersebut mungkin mengandungi nilai pendua, atau apabila proses menyertai dua atau lebih Jadual menghasilkan baris pendua dalam set hasil. Memilih opsyen ini adalah sama dengan menyelitkan perkataan DISTINCT dalam kenyataan dalam anak tetingkap SQL.

Mengikat skema

Menghalang pengguna mengubah suai objek dasar yang menyumbang kepada pandangan ini melalui sebarang cara yang akan membatalkan takrifan pandangan.

Mengemas kini menggunakan peraturan pandangan

Menunjukkan bahawa semua kemas kini dan selitan kepada pandangan akan diterjemahkan oleh Microsoft Data Access komponen (MDAC) ke dalam penyata SQL yang merujuk kepada pandangan dan bukannya ke dalam penyata SQL yang merujuk terus pada jadual asas pada pandangan. (Dalam sesetengah kes, MDAC manifes kemas kini pandangan dan pandangan selitkan operasi sebagai kemas kini dan diselitkan terhadap pandangan yang mendasari Jadual asas. Dengan memilih mengemas kini menggunakan peraturan pandangan, anda boleh memastikan MDAC menjana kemas kini dan selitkan operasi terhadap pandangan itu sendiri.)

Semak opsyen

Menunjukkan bahawa apabila pengguna mengubah suai baris pandangan, pangkalan data menyemak data ditambah atau diubah suai memenuhi klausa WHERE takrifan pandangan.

KUMPUL mengikut sambungan

Menentukan opsyen tambahan untuk pandangan yang berdasarkan pada pertanyaan agregat yang tersedia.

DENGAN KIUB

Menentukan bahawa pertanyaan agregat akan menghasilkan nilai ringkasan untuk Kumpulan yang ditentukan dalam Klausa GROUP BY. Kumpulan yang dicipta oleh lajur silang termasuk dalam Klausa GROUP BY, dan kemudian menggunakan fungsi agregat pertanyaan untuk menghasilkan nilai ringkasan untuk baris sangat agregat tambahan. Opsyen dengan kiub ialah MULTIDIMENSI, mencipta ringkasan daripada semua gabungan fungsi agregat dan lajur dalam pertanyaan.

  • DENGAN ROLLUP

Menentukan bahawa pertanyaan agregat akan menghasilkan nilai ringkasan untuk Kumpulan yang ditentukan dalam Klausa GROUP BY. Opsyen dengan ROLLUP adalah serupa dengan opsyen dengan kiub, tetapi mencipta hanya satu jenis ringkasan untuk gabungan setiap lajur dan fungsi agregat.

  • SEMUA

Menentukan bahawa agregat pertanyaan akan termasuk sebarang baris pendua dalam ringkasan.

Pemilik

Menunjukkan nama pemilik pada pandangan. Nama pemilik ialah sama ada peranan SQL Server atau SQL Server pengguna. Senarai juntai bawah mengandungi semua pengguna dan peranan yang ditakrifkan dalam pangkalan data. Dalam senarai juntai bawah pengguna dan peranan mempunyai ikon yang berlainan; ikon peranan menunjukkan dua wajah, ikon pengguna menunjukkan hanya satu.

ATAS

(Untuk SQL Server 7.0 atau lebih tinggi pangkalan data.) Menentukan bahawa pertanyaan akan termasuk klausa atas, yang mengembalikan hanya baris n pertama atau peratusan n pertama baris dalam set hasil. Nilai lalai ialah pertanyaan mengembalikan baris pertama 10 dalam set hasil.

Gunakan kotak ini untuk menentukan bilangan baris untuk mengembalikan atau untuk menentukan peratusan yang berlainan.

  • PERATUS

(Untuk SQL Server 7.0 atau lebih tinggi pangkalan data.) Menentukan bahawa pertanyaan akan termasuk klausa atas, mengembalikan hanya pertama n peratusan baris dalam set hasil.

  • DENGAN HUBUNGAN

(Untuk SQL Server 7.0 atau lebih tinggi pangkalan data.) Menentukan pandangan termasuk klausa dengan Seri. DENGAN TIES adalah berguna jika pandangan termasuk klausa mengikut dan Klausa atas yang berdasarkan peratusan. Jika opsyen ini disetkan, dan jika peratusan yang tamat tempoh jatuh di tengah set baris dengan nilai yang sama dalam Klausa mengikut, pandangan lanjutan untuk memasukkan semua baris.

Komen SQL

Untuk memasukkan teks dalam medan ini, anda boleh menaip terus ke dalamnya atau anda boleh masukkan komen dalam anak tetingkap SQL. Apabila anda memasukkan teks terus ke dalam medan ini, anda hanya perlu menaip teks. Tetapi apabila anda memasukkan teks komen dalam anak tetingkap SQL, anda mesti menggunakan aksara pembatas komen. Contohnya:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Perihalan

(SQL Server 2000 hanya.)

Medan ini dibezakan dari medan Komen SQL dalam dua cara. Mula-mula, nilai Perihalan disimpan dalam SQL Server sebagai sifat dilanjutkan. Kedua, anda tidak boleh memasukkan nilai Perihalan daripada anak tetingkap SQL.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×