Halaman individu dalam Outlook.com

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Nota: Daftar Masuk ke Outlook.com menggunakan sebarang akaun Microsoft, termasuk akaun e-mel yang berakhir dengan @outlook.com, @live.com, @hotmail.com atau @msn.com.

Dalam Outlook.com, anda menggunakan halaman individu untuk melihat, mencipta, mengedit, mencari dan memadamkan kenalan. Anda boleh menggunakan kenalan anda untuk rujukan anda sendiri dan anda boleh secara automatik menambah mereka sebagai penerima apabila anda menggubah mesej e-mel.

Dalam artikel ini

Pergi ke halaman individu

Apa yang anda akan lihat pada halaman individu

Memahami folder kenalan

Mencipta kenalan dari awal

Mencipta kenalan dari mesej e-mel

Mencipta senarai kenalan

Mengedit kenalan atau senarai kenalan

Bekerja dengan folder kenalan

Memadamkan atau memulihkan kenalan atau senarai kenalan

Mencari kenalan atau senarai kenalan

Memautkan dan membatalkan pautan kenalan

Pergi ke halaman individu

 1. Daftar masuk ke Outlook pada web. Untuk bantuan, lihat Mendaftar masuk ke Outlook pada web.

 2. Di bahagian atas skrin, pilih pelancar aplikasi Butang pelancar aplikasi. > individu.

  Petikan skrin jubin individu dalam pelancar aplikasi.

Apa yang anda akan lihat pada halaman individu

Petikan skrin berikut menunjukkan perkara yang anda akan lihat pada halaman individu .

Petikan skrin halaman Individu Outlook.

Berikut ialah perihalan yang akan anda lihat:

 1. Kotak Cari individu yang anda gunakan untuk mencari kenalan atau senarai kenalan

 2. Bar alat yang menyediakan menu dan perintah untuk mencipta dan mengubah suai kenalan dan senarai kenalan anda bergantung pada konteks

 3. Kenalanyang mengandungi semua folder kenalan anda

 4. Anak tetingkap tengah yang menunjukkan kenalan dan senarai kenalan yang terkandung dalam item yang dipilih dalam anak tetingkap kiri

 5. Menu penapis yang mengandungi opsyen untuk memperincikan dan mengisih kenalan dan senarai kenalan yang dipaparkan

 6. Kad kenalan yang menunjukkan butiran mengenai kenalan atau senarai kenalan yang dipilih dalam anak tetingkap tengah

Memahami folder kenalan

Apabila anda mencipta kenalan atau senarai kenalan dari awal, ia akan disimpan dalam folder kenalan yang dipilih dalam anak tetingkap kiri. Anda boleh mencipta folder kenalan untuk menyimpan kenalan tertentu atau senarai kenalan bersama-sama dan mencarinya dengan lebih mudah.

Kenalanyang berada dalam anak tetingkap kiri halaman individu , mengandungi semua folder kenalan anda. Apabila kenalan anda diruntuhkan, anda boleh memilih untuk mengembangkannya dan lihat semua folder kenalan anda.

Apabila kenalan anda dikembangkan, folder kenalan muncul terus di bawahnya, seperti yang ditunjukkan dalam petikan skrin berikut. Anda menerima folder kenalan secara automatik. Ia mengandungi semua kenalan setempat anda melainkan anda mencipta folder lain dan menambah kenalan kepada mereka.

Untuk maklumat lanjut, lihat bekerja dengan folder kenalan dalam artikel ini.

Petikan skrin halaman Individu Outlook. Dalam anak tetingkap kiri, Kenalan Saya dikembangkan dan folder Kenalan muncul di bawahnya.

Mencipta kenalan dari awal

 1. Di bawah kenalan anda dalam anak tetingkap kiri, pilih folder yang anda ingin Cipta Kenalan. Jika kenalan yang dipilih dan bukannya folder tertentu, kenalan baru dicipta dalam folder kenalan .

  Nota: Sebelum anda mencipta kenalan baru, pastikan anda memilih folder dalam anak tetingkap kiri yang padanya anda ingin ciptakan kenalan. Selepas anda mencipta kenalan, ia tidak dapat dialihkan ke folder yang berbeza. Untuk menyimpan kenalan dalam folder yang berbeza selepas anda menciptanya, anda boleh memadamkan kenalan kemudian menciptanya semula dalam folder lain.

 2. Pada bar alat, pilih Baru.

  Petikan skrin bagi bar alat pada halaman Individu Outlook dengan perintah petak bual untuk "Baru".
 3. Dalam borang Tambah kenalan yang terbuka, isikan butiran yang anda inginkan.

  Anda boleh memilih ikon Ikon Tambah maklumat. untuk melihat opsyen untuk jenis maklumat tersebut. Contohnya, pilih Ikon Tambah maklumat. di sebelah telefon untuk menambah nombor telefon.

 4. Pilih Simpan Simpan apabila anda selesai.

Mencipta kenalan dari mesej e-mel

Untuk menambah sebarang penghantar atau penerima yang berada dalam mesej e-mel ke folder Kenalan anda dengan cepat, lakukan perkara berikut:

 1. Pilih ikon pelancar aplikasi Butang pelancar aplikasi. > mel.

 2. Dalam mesej e-mel dalam anak tetingkap membaca, pilih nama penghantar atau penerima yang anda ingin tambah pada kenalan anda.

 3. Pada kad kenalan yang muncul untuk individu tersebut, pilih Tambah.

  Petikan skrin bagi sebahagian daripada mesej e-mel pada halaman Mel Outlook. Penghantar mesej diserlahkan dan kad kenalan penerima tersebut muncul. Terdapat petak bual untuk perintah Tambah pada kad kenalan.
 4. Dalam borang Tambah kenalan yang terbuka, tambah maklumat lanjut tentang kenalan seperti yang anda inginkan.

 5. Pilih Simpan Simpan untuk menambahkan Kad pada folder kenalan anda.

  Penting: Apabila anda mencipta kenalan dengan cara ini, kita tidak boleh menyimpan kenalan dalam folder yang berbeza atau mengalihkannya ke folder yang berbeza.

Mencipta senarai kenalan

Senarai kenalan adalah satu koleksi kenalan. Ia kadangkala juga dipanggil senarai edaran. Anda boleh menentukan senarai kenalan sebagai penerima apabila anda menggubah mesej e-mel. Apabila anda menghantar mesej, ia pergi kepada semua kenalan dalam senarai pada masa yang sama. Contohnya, anda mungkin mencipta senarai kenalan yang bernama "Kelab buku saya" dan menambah semua ahli Kelab buku anda padanya. Kemudian untuk mengalamatkan mesej kepada semua orang dalam Kelab, anda hanya perlu memasukkan Kelab buku saya pada yang untuk: baris e-mel.

 1. Di bawah kenalan anda dalam anak tetingkap kiri, pilih folder yang anda ingin mencipta senarai kenalan dalam. Jika kenalan yang dipilih dan bukannya folder tertentu, senarai kenalan baru akan dicipta dalam folder kenalan .

  Nota: Sebelum anda mencipta senarai kenalan baru, pastikan anda memilih folder dalam anak tetingkap kiri yang padanya anda ingin ciptakan senarai kenalan. Selepas anda mencipta senarai kenalan, ia tidak dapat dialihkan ke folder yang berbeza. Untuk menyimpan senarai kenalan dalam folder yang berbeza selepas anda menciptanya, anda boleh memadamkan senarai kenalan kemudian menciptanya semula dalam folder lain.

 2. Pada bar alat, pilih anak panah ke bawah bersebelahan dengan Baru kemudian pilih Senarai kenalan baru.

  Petikan skrin bagi sebahagian daripada bar alat pada halaman Individu Outlook. Petikan skrin menunjukkan opsyen “senarai kenalan baru” dalam menu juntai bawah “Baru”.
 3. Dalam borang kosong yang terbuka, masukkan Nama senarai kenalan, Ahli senarai kenalan dan Nota pilihan.

 4. Pilih Simpan Simpan untuk menambahkan Kad pada folder kenalan anda.

Mengedit kenalan atau senarai kenalan

Anda boleh mengedit kenalan atau senarai kenalan yang anda cipta atau import ke Outlook.com. Anda tidak dapat mengedit kenalan yang anda dapat dengan menyambung ke akaun rangkaian sosial seperti LinkedIn. Untuk maklumat tentang mengimport kenalan dari lain program e-mel atau akaun e-mel, lihat mengimport kenalan ke Outlook untuk Windows.

Nota: Untuk menyimpan senarai kenalan dalam folder yang berbeza selepas anda mencipta, memadamkan senarai kenalan dan kemudian mencipta semula ia dalam folder lain.

 1. Dalam anak tetingkap tengah, tandakan kotak di sebelah kenalan atau senarai kenalan yang anda ingin edit kemudian pilih Edit pada bar alat.

  Petikan skrin bagi sebahagian daripada halaman Individu Outlook. Dalam petikan skrin, kotak semak di sebelah nama kenalan dipilih, dan terdapat petak bual untuk perintah Edit dalam bar alat.
 2. Lakukan perubahan yang anda inginkan.

 3. Pilih Simpan Simpan untuk menambahkan Kad pada folder kenalan anda.

Bekerja dengan folder kenalan

 • Untuk mencipta folder kenalan, klik kanan atau tekan dan tahan kenalan anda dalam anak tetingkap kiri, dan kemudian pilih folder baru.

 • Untuk menamakan semula atau memadamkan sebarang folder kenalan yang anda cipta, klik kanan folder kemudian pilih Namakan Semula atau Padam.

 • Untuk mengalihkan sebarang folder kenalan yang anda cipta pada lokasi yang bernama Kenalan lain agar folder masih kelihatan tetapi disembunyikan, klik kanan folder kemudian pilih Alih ke "Kenalan lain". Anda akan melihat folder muncul di bawah Kenalan lain.

  Untuk mengalihkan folder dari kenalan lain kembali ke senarai utama folder anda di bawah kenalan anda, klik kanan folder dan kemudian pilih alihkan ke "Kenalan".

Melihat kenalan dan senarai kenalan anda

Pada halaman individu , apabila anda memilih item dalam anak tetingkap kiri, anak tetingkap tengah memaparkan kenalan yang berada dalam item tersebut seperti berikut:

 • Apabila anda memilih kenalan anda, anak tetingkap tengah memaparkan semua kenalan dan senarai kenalan anda.

 • Apabila anda memilih folder kenalan tertentu, anak tetingkap tengah hanya memaparkan kenalan dan senarai kenalan yang berada dalam folder tersebut.

Di atas anak tetingkap tengah, di sebelah nama item (seperti kenalan) yang anda pilih dalam anak tetingkap kiri, Terdapat dua atau tiga perkataan (seperti oleh nama pertama atau Syarikat) yang menerangkan cara kenalan Diisih sedang dalam paparan. Anda boleh memilih teks ini untuk membuka menu opsyen untuk mengecil dan Mengisih kenalan yang dipaparkan.

Menggunakan menu penapis untuk memperincikan dan mengisih paparan kenalan

Di bahagian atas kanan anak tetingkap tengah, terdapat menu juntai bawah yang anda boleh gunakan untuk memperincikan dan mengisih kenalan dan senarai kenalan yang dipaparkan di sana. Nama menu menerangkan tertib isihan yang sedang digunakan pada masa ini. Nama menu lalai ialah Mengikut nama pertama, kerana itulah tertib isihan lalai.

Apabila anda memilih menu untuk membukanya, anda akan dapat melihat bahawa ia mengandungi tiga seksyen berikut:

 • Seksyen Paparan, tempat anda boleh memilih Individu jika anda hanya ingin melihat kenalan yang merupakan Kenalan atau pilih Senarai untuk hanya melihat kenalan yang merupakan kenalan senarai.

 • Seksyen Tertib Paparan, tempat anda boleh memilih Nama pertama dahulu atau Nama keluarga dahulu untuk mengawal cara setiap nama dipaparkan.

 • Seksyen Tertib Isihan, tempat anda boleh memilih opsyen seperti Nama terakhir, Syarikat dan Bandar raya tempat bekerja. Tertib isihan yang sedang digunakan menentukan nama menu. Contohnya, jika nama menu semasa ialah Mengikut nama pertama dan anda mengubah tertib isihan dengan memilih Nama keluarga, nama menu berubah kepada Mengikut nama keluarga.

Petikan skrin halaman Individu Outlook. Petikan skrin termasuk petak bual untuk menu penapis dalam anak tetingkap tengah. Petak bual menunjukkan bahawa nama menu kini adalah "Ikut nama keluarga."

Memadamkan atau memulihkan kenalan atau senarai kenalan

Anda boleh memadamkan kenalan atau senarai kenalan yang anda cipta atau diimport ke dalam Outlook.com. Anda tidak boleh memadamkan kenalan yang anda dapat dengan menyambung ke akaun rangkaian sosial, seperti LinkedIn.

Anda boleh memulihkan kenalan dan senarai kenalan yang anda padamkan kurang daripada 30 hari yang lalu. Apabila anda memulihkan kenalan atau senarai kenalan, Outlook.com secara automatik meletakkannya dalam folder kenalan anda .

Untuk memadamkan senarai kenalan atau kenalan

 1. Pilih kenalan atau senarai kenalan.

 2. Pilih Padam.

  Petikan skrin butang Padam.

Untuk memulihkan kepada kenalan atau senarai kenalan

 1. Pada bar alat, pilih Urus kemudian pilih Pulihkan kenalan terpadam.

  Petikan skrin butang Pulihkan kenalan terpadam.

 2. Dalam tetingkap Pulihkan item terpadam, pilih kotak semak di sebelah kiri setiap kenalan atau senarai kenalan yang anda ingin pulihkan.

 3. Di bahagian atas tetingkap pulih semula item terpadam , pilih pulih semula.

Mencari kenalan atau senarai kenalan

Dalam kotak Cari individu di bahagian atas anak tetingkap kiri, masukkan istilah carian.

Petikan skrin kotak Cari individu.

 • Untuk mencari kenalan, masukkan alamat e-mel atau nama mereka dalam kotak Cari individu , kemudian pilih ikon carian Cari sokongan atau tekan Enter.

 • Untuk mencari senarai kenalan, masukkan sebahagian atau semua nama senarai kenalan dalam kotak Cari individu , kemudian pilih ikon carian Cari sokongan atau tekan Enter.

Memautkan dan membatalkan pautan kenalan

Anda boleh memautkan kenalan antara satu sama lain untuk menunjukkan bahawa mereka entah bagaimana berkaitan. Selain itu, Outlook.com secara automatik mengesan kenalan yang mempunyai nama yang sama atau serupa dan pautan mereka agar ia muncul sebagai kenalan tunggal.

Pautan kenalan

 • Pilih kotak semak di sebelah setiap kenalan dalam anak tetingkap tengah, dan kemudian pada bar alat, pilih pautan.

  Petikan skrin butang pautan pada halaman individu.

Buang pautan kenalan

 1. Dalam anak tetingkap tengah, pilih kotak semak di sebelah kenalan terpaut.

 2. Pada bar alat, pilih menu juntai bawah Pautan.

  Petikan skrin butang pautan pada halaman individu.

 3. Pada menu juntai bawah, pilih Ikon Nyahpaut. di sebelah kenalan yang anda ingin Buang pautan antara satu sama lain.

Memahami pemautan automatik

Untuk melihat yang kenalan Outlook.com telah dipautkan secara automatik untuk kenalan tertentu dan untuk melihat cadangan bagi kenalan lain yang serupa untuk memautkan kenalan itu, ikuti langkah ini:

 1. Pilih kotak semak di sebelah kiri nama kenalan. Jika Outlook.com telah dipautkan secara automatik sebarang kenalan yang mempunyai nama yang sama, menu juntai bawah pautan akan muncul di sebelah kanan bar alat.

  Petikan skrin butang pautan pada halaman individu.

 2. Pada bar alat, pilih menu juntai bawah Pautan.

Masih memerlukan bantuan?

Butang Forum Komuniti Butang Hubungi Sokongan

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Selamat datang ke Outlook.com

Mengimport kenalan ke akaun Outlook.com atau Hotmail.com

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×