HYPERLINK (Fungsi HYPERLINK)

Artikel ini memerihalkan sintaks formula dan penggunaan fungsi HYPERLINK dalam Microsoft Excel.

Perihalan

Mencipta pintasan atau lompatan yang membuka dokumen yang disimpan pada pelayan rangkaian, intranet atau Internet. Apabila anda klik sel yang mengandungi fungsi HYPERLINK, Microsoft Excel membuka fail yang disimpan di link_location.

Sintaks

HYPERLINK(link_location,friendly_name)

Sintaks fungsi HYPERLINK mempunyai argumen berikut:

  • Link_location    Diperlukan. Laluan dan nama fail bagi dokumen untuk dibuka. Link_location boleh merujuk kepada tempat dalam dokumen — seperti sel khusus atau julat yang dinamakan dalam lembaran kerja atau buku kerja Excel atau kepada penanda buku dalam dokumen Microsoft Word. Laluan boleh ke fail yang disimpan pada pemacu cakera keras. Laluan juga boleh merupakan laluan kelaziman penamaan sejagat (UNC) pada pelayan (dalam Microsoft Excel untuk Windows) atau laluan Pelokasi Sumber Seragam (URL) pada Internet atau intranet.

    Nota   Excel Online fungsi HYPERLINK adalah sah untuk alamat web (URL) sahaja. Link_location boleh menjadi rentetan teks terkurung dalam tanda petikan atau rujukan kepada sel yang mengandungi pautan sebagai rentetan teks.

    Jika lompatan yang ditentukan dalam link_location tidak tersedia atau tidak boleh dinavigasikan, ralat muncul apabila anda mengklik sel.

  • Friendly_name    Pilihan. Teks lompatan atau nilai nombor yang dipaparkan dalam sel. Friendly_name dipaparkan dalam warna biru dan bergaris bawah. Jika friendly_name dikeluarkan, sel memaparkan link_location sebagai teks lompatan.

    Friendly_name boleh menjadi nilai, rentetan teks, nama atau sel yang mengandungi teks lompatan atau nilai.

    Jika friendly_name mengembalikan ralat (contohnya, #NILAI!), sel memaparkan ralat selain daripada teks lompatan.

Catatan

Dalam aplikasi desktop Excel untuk memilih sel yang mengandungi hiperpautan tanpa melompat ke destinasi hiperpautan, klik pada sel dan tahan butang tetikus sehingga penuding bertukar menjadi bentuk palang Kursor pemilihan Excel kemudian lepaskan butang tetikus. Dalam Excel Online, pilih sel dengan mengklik padanya apabila penuding berbentuk anak panah; lompat ke destinasi hiperpautan dengan mengklik apabila penuding berbentuk tangan menuding.

Contoh

Salin data contoh dalam jadual berikut dan tampalkannya dalam sel A1 lembaran kerja Excel baru. Untuk memastikan formula menunjukkan hasil, pilihnya, tekan F2 kemudian tekan Enter. Jika perlu, anda boleh melaraskan lebar lajur untuk melihat semua data.

Contoh

Hasil

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Klik untuk laporan")

Buka buku kerja yang disimpan di http://example.microsoft.com/report. Sel memaparkan "Klik untuk laporan" sebagai teks lompatannya.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Tahunan!F10", D1)

Mencipta hiperpautan ke sel F10 pada lembaran kerja Tahunan dalam buku kerja yang disimpan pada http://example.microsoft.com/report. Sel pada lembaran yang mengandungi hiperpautan memaparkan kandungan sel D1 sebagai teks lompatannya.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'Suku Pertama'!Jumlah Jabatan", "Klik untuk melihat Jumlah Bajet Suku Pertama Jabatan")

Mencipta hiperpautan ke julat yang dinamakan Jumlah Jabatan pada lembaran kerja Suku Pertama dalam buku kerja yang disimpan pada http://example.microsoft.com/report. Sel pada lembaran kerja yang mengandungi hiperpautan memaparkan "Klik untuk melihat Jumlah Suku Tahun Pertama Jabatan" sebagai teks lompatannya.

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]Keuntungan Suku tahunan", "Laporan Keuntungan Suku Tahunan")

Untuk mencipta hiperpautan ke lokasi khusus dalam fail Word, anda gunakan tanda buku untuk menentukan lokasi yang ingin anda lompat ke dalam fail. Contoh ini mencipta hiperpautan ke tanda buku Keuntungan Suku tahunan dalam fail Laporan Tahunan.doc yang disimpan di http://example.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

Memaparkan kandungan sel D5 sebagai teks lompatan dalam sel dan membuka buku kerja yang disimpan pada pelayan KEWANGAN dalam Penyata saham. Contoh ini menggunakan laluan UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Buka buku kerja 1suku.xlsx yang disimpan dalam direktori Kewangan pada pemacu D dan memaparkan nilai nombor yang disimpan dalam sel H10.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Mencipta hiperpautan ke kawasan Jumlah dalam buku kerja (luaran) yang lain, Buku Saya.xlsx.

=HYPERLINK("[Budget.xlsx]E56", E56)

Untuk melompat ke helaian lain dalam buku kerja yang sama, termasuk nama helaian, diikuti dengan tanda seruan (!) dalam pautan. Dalam contoh terdahulu untuk mencipta pautan ke sel E56 pada helaian September , termasuk September! di dalam pautan.

=HYPERLINK($Z$1)

Untuk kemas kini dengan cepat semua formula dalam lebaran kerja yang menggunakan fungsi HYPERLINK dengan argumen yang sama, anda boleh meletakkan sasaran pautan dalam sel lain pada helaian kerja yang sama atau lain kemudian menggunakan rujukan mutlak kepada sel tersebut sebagai link_location dalam formula HYPERLINK. Perubahan yang anda lakukan kepada sasaran pautan digambarkan dengan segera dalam formula HYPERLINK.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×