Gunakan pembaca skrin untuk menyisipkan gambar atau imej dalam Outlook

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian untuk Outlook dan Mel

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Gunakan Outlook 2016 dengan papan kekunci dan pembaca skrin seperti Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambah imej pada mesej e-mel anda. Contohnya, sisipkan gambar daripada komputer atau peranti anda atau daripada sumber dalam talian di web, seperti Bing.com.

Anda juga boleh menambah carta, petikan skrin atau grafik SmartArt. Untuk mengetahui cara, lihat Tambah grafik pada mesej dalam Outlook.

Nota: 

Apakah yang anda ingin lakukan?

Sisipkan gambar daripada komputer anda

 1. Dalam mesej e-mel, tempatkan fokus pada titik sisipan di tempat anda ingin sisipkan gambar.

 2. Untuk beralih ke tab Sisip pada reben dan membuka kotak dialog Sisipkan Gambar, tekan Alt+N, P. Apabila fokus beralih ke kotak Nama fail dalam kotak dialog Sisipkan Gambar, anda mendengar "dialog Sisipkan Gambar". Kotak dialog Sisipkan Gambar membuka folder lalai untuk gambar pada komputer atau peranti anda (biasanya, folder Gambar).

 3. Untuk beralih antara folder dan kemudian memilih salah satu dalam kotak dialog Sisipkan Gambar:

  • Tekan kekunci Tab sehingga fokus berada pada folder dan fail kotak dialog Sisipkan Gambar. Anda mendengar nama salah satu folder atau fail.

  • Untuk beralih antara dan memilih folder dan fail, gunakan kekunci anak panah. Apabila anda memilih, anda akan mendengar nama folder.

  • Apabila anda mendengar nama folder yang anda ingin buka, tekan Enter.

   Petua: Apabila anda menekan Enter, fokus mungkin beralih daripada folder tersebut. Jika ini berlaku, fokus beralih kepada item dalam anak tetingkap kiri. Untuk mengembalikan fokus ke folder, tekan kekunci anak panah ke Kanan.

  • Ulang prosedur ini sehingga anda menemui folder yang mengandungi gambar anda.

 4. Untuk menyisipkan gambar anda daripada folder yang dipilih, pilih fail yang anda inginkan dan tekan Enter.

  Atau, anda boleh tekan F6 untuk mengalih fokus kepada kotak Nama fail (anda akan mendengar "Nama fail"), dan kemudian taipkan nama fail bagi gambar tersebut dan tekan Enter.

Sisipkan gambar daripada sumber dalam talian

Nota: Penapis Carian Imej Bing adalah berdasarkan sistem pelesenan Creative Commons yang sangat dihormati. Untuk memahami opsyen pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada Imej penapis mengikut jenis lesen. Ingat, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak milik individu lain, termasuk hak cipta.

 1. Dalam mesej e-mel, tempatkan titik sisipan di tempat anda ingin sisipkan imej.

 2. Untuk beralih ke tab Sisip pada reben dan membuka dialog Sisipkan Gambar, tekan Alt+N, F. Apabila fokus beralih ke kotak Carian Imej Bing dalam dialog Sisipkan Gambar, anda mendengar "Sisipkan Gambar".

 3. Taipkan perkataan atau frasa yang memerihalkan jenis gambar yang anda inginkan dan kemudian tekan Enter dua kali.

 4. Untuk beralih melalui hasil carian imej dan memilih imej, gunakan kekunci anak panah. Anda mendengar perihalan bagi setiap imej yang anda pilih.

  Petua: Untuk menaip perkataan atau frasa yang berbeza, ketik kotak Carian Imej Bing. Anda mendengar "Carian Bing, Masukkan istilah carian anda" (Opsyen ini kini tidak tersedia apabila menggunakan JAWS).

 5. Untuk memuat turun dan menyelitkan imej daripada hasil carian, mula-mula pilih imej dengan menekan 'Spacebar' dan kemudian tekan kekunci Tab sehingga anda sampai ke bebutang Sisip. Anda mendengar "Bebutang Sisip". Kemudian, tekan 'Spacebar'. Fokus akan kembali kepada mesej anda dan anda mendengar: "Pengeditan mesej".

Tambahkan teks alt pada imej

 1. Dalam e-mel Outlook anda, pilih gambar yang anda ingin tambahkan teks alt padanya.

 2. Untuk membuka menu konteks, tekan Shift+F10.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah berulang kali sehingga anda mendengar: "Formatkan Gambar". Tekan 'Enter'.

 4. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Kesan, 2 daripada 4, dipilih". Dengan JAWS, anda mendengar: "Grid kesan, 2 daripada 4".

 5. Tekan kekunci anak panah ke Kanan sekali. Anda mendengar: "Tataletak dan Sifat, 3 daripada 4, dipilih". Dengan JAWS, anda mendengar: "Grid Tataletak dan Sifat, 3 daripada 4".

 6. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga anda mendengar: "Bebutang, Teks Alternatif, Dimatikan". Dengan JAWS, anda mendengar: "Bebutang Teks Alt". Tekan 'Enter'.

 7. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk beralih ke kotak Tajuk dan taipkan tajuk teks alternatif untuk imej itu.

 8. Tekan kekunci Tab sekali untuk beralih ke kotak Perihalan dan taipkan perihalan teks alternatif. Setelah selesai, tekan Esc untuk kembali ke mesej.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mencipta dan menghantar e-mel dalam Outlook 2016

Pintasan papan kekunci untuk Outlook

Pintasan papan kekunci untuk menavigasi mel dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Outlook for Mac dengan papan kekunci anda dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam untuk MacOS, untuk menyisip gambar dan imej pada e-mel. Anda boleh menambah imej daripada komputer anda atau memuat turun gambar daripada Internet untuk ditambahkan pada e-mel.

Nota: 

Dalam topik ini

Sisipkan gambar daripada komputer anda

Anda boleh menambah gambar pada e-mel anda menggunakan papan kekunci dan VoiceOver dengan mudah. Untuk menyisip gambar, mesej anda mesti diformatkan menggunakan HTML.

 1. Dalam mesej e-mel, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Untuk pergi ke menu bar, tekan Control+Option+M. Anda mendengar: “Bar menu Apple”.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Format", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar: "Sisipkan elipsis gambar".

 4. Tekan 'Spacebar'. Dialog Sisipkan Fail terbuka.

 5. Untuk menyemak lalu ke lokasi tempat gambar disimpan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Jadual bar sisi".

  Petua: Untuk membuka Bar sisi, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Tunjuk Bar sisi" dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  Fokus beralih kepada senarai lokasi kegemaran, seperti Semua fail Saya atau Dokumen. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar lokasi yang anda inginkan.

 6. Apabila berada pada lokasi yang betul, tekan kekunci Tab. Kemudian tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah untuk semak lalu ke subfolder atau fail yang anda inginkan. Untuk memasuki subfolder, tekan kekunci anak panah ke Kanan.

 7. Apabila fail yang betul telah dipilih, untuk menyisipkan gambar, tekan Enter atau Control+Option+Spacebar. Gambar disisipkan pada e-mel.

Sisipkan gambar daripada sumber dalam talian

Mencari dan menyisipkan gambar daripada sumber dalam talian terus daripada Outlook tidak disokong pada masa ini. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menambah gambar dalam talian pada e-mel dengan mencari gambar tersebut dalam talian, menyimpan satu salinan setempat, dan kemudian menyisip salinan setempat pada e-mel.

 1. Menggunakan pelayar web, pergi ke www.bing.com. Fokus beralih kepada kotak Carian Bing.

 2. Dalam kotak Carian Imej Bing, masukkan jenis gambar yang anda ingin cari dan tekan Enter.

  Nota: Penapis Carian Imej Bing adalah berdasarkan sistem pelesenan Creative Commons yang sangat dihormati. Untuk memahami opsyen pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada Imej penapis mengikut jenis lesen. Ingat, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak milik individu lain, termasuk hak cipta. Dalam penapis Lesen, anda boleh menapis hasil carian untuk Semua Creative Commons sahaja atau anda boleh memilih untuk melihat semua imej. Jika anda memilih Semua, hasil carian anda akan mengembang untuk menunjukkan semua imej Bing. Untuk memilih opsyen lesen, gunakan kekunci anak panah ke Atas ke Bawah dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk memilih.

 3. Untuk menapis hasil carian untuk imej sahaja, dalam hasil carian Bing, tekan Option+Tab sehingga anda mendengar "Pautan, Imej" dan kemudian tekan Enter.

 4. Untuk menavigasi ke hasil imej, tekan Option+Tab atau Option+Shift+Tab. Anda mendengar: "Pautan, imej, hasil imej untuk <kata kunci carian>".

 5. Untuk membuka imej bersaiz penuh, tekan Enter.

 6. Untuk memuat turun imej, tekan Option+Tab sehingga anda mendengar "Hasil imej untuk <kata kunci carian>" diikuti dengan nama fail dan sambungan. Tekan Command+S.

 7. Dialog Simpan sebagai terbuka. Fokus berada dalam medan nama fail. Untuk memilih lokasi simpan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "< Lokasi simpan semasa>, Tempat, lajur, bebutang timbul", kemudian gunakan Tab dan anak panah untuk memilih lokasi. Untuk menyimpan, tekan Command+S.

  Petua: Simpan imej pada Dokumen anda untuk menjadikannya lebih mudah untuk diselitkan pada dokumen Outlook.

 8. Dalam Outlook, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar. Sisipkan gambar yang anda baru simpan menggunakan suruhan dalam Sisipkan gambar daripada komputer anda.

Tambahkan teks alt pada imej

Buatkan e-mel anda lebih mudah dicapai dan tambah teks alternatif pada imej dalam e-mel anda.

 1. Navigasi ke imej dalam e-mel anda dan tekan Control+Option+Spacebar untuk memilihnya.

 2. Dengan fokus pada imej, tekan Shift+Command+2. Anda mendengar: "Tambah teks alt". Anak tetingkap tugas Format Gambar terbuka.

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Edit teks, tajuk, kosong" dan kemudian taipkan tajuk deskriptif untuk imej tersebut.

 4. Tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Edit teks". Taipkan perihalan imej tersebut.

 5. Untuk keluar daripada anak tetingkap tugas Format Gambar, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang gambar Tutup Format", kemudian tekan 'Spacebar'.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Pintasan papan kekunci bagi Outlook for Mac

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Outlook for iOS dengan papan kekunci anda dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam untuk iOS, untuk menyisip gambar dan imej pada e-mel. Anda boleh menambah imej daripada iPhone anda atau memuat turun gambar daripada Internet untuk ditambahkan pada e-mel.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Sisipkan gambar daripada iPhone anda

Nota: Pastikan anda membenarkan Outlook for iOS untuk mencapai Foto dalam Seting iPhone anda.

 1. Dalam isi mesej e-mel baru, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Sisipkan fail atau foto", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Sisipkan gambar daripada telefon anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Pilih foto daripada pustaka", dan kemudian dwiketik skrin. Foto terbuka dan anda boleh memilih gambar yang anda ingin sisipkan.

 4. Untuk menyemak lalu folder Foto, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar folder yang anda inginkan. Untuk membuka folder, dwiketik skrin.

 5. Apabila berada dalam folder yang anda inginkan, leret ke kanan atau ke kiri untuk menavigasi ke fail yang anda inginkan. Apabila berada pada fail, untuk menyisipkan gambar, dwiketik skrin.

 6. Gambar disisipkan dan fokus beralih kepada isi mesej e-mel baru.

Sisipkan gambar daripada sumber dalam talian

Mencari dan menyisipkan gambar daripada sumber dalam talian terus daripada Outlook for iOS tidak disokong pada masa ini. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menambah gambar dalam talian pada e-mel dengan mencari gambar tersebut dalam talian, menyimpan satu salinan setempat, dan kemudian menyisip salinan setempat pada e-mel.

 1. Menggunakan aplikasi pelayar web, pergi ke www.bing.com. Fokus beralih kepada kotak Carian Bing.

 2. Dalam kotak Carian, dwiketik skrin dan taipkan kata kunci carian untuk jenis imej yang anda inginkan menggunakan papan kekunci pada skrin. Setelah selesai menaip, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian dwiketik skrin. Halaman hasil carian Bing terbuka.

  Petua: Untuk mencari papan kekunci, jelajah item pada skrin. Untuk menjelajah, letakkan jari pada skrin dan seretnya di sekeliling. VoiceOver mengumumkan item apabila anda berhenti padanya. Untuk memilih item, angkat jari anda dan dwiketik skrin.

  Nota: Penapis Carian Imej Bing adalah berdasarkan sistem pelesenan Creative Commons yang sangat dihormati. Untuk memahami opsyen pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada Imej penapis mengikut jenis lesen. Ingat, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak milik individu lain, termasuk hak cipta.

 3. Untuk menapis hasil carian untuk imej sahaja, dalam hasil carian Bing, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pautan imej" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk menavigasi ke hasil imej, leret ke kanan. VoiceOver mengumumkan imej sebagai "Hasil imej untuk <kata kunci carian>, imej pautan".

 5. Untuk membuka imej bersaiz penuh, apabila berada pada imej, dwiketik skrin.

 6. Selepas membuka imej bersaiz penuh, untuk memuat turun, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hasil imej untuk <kata kunci carian>, imej", kemudian dwiketik dan tahan jari anda pada skrin sehingga anda mendengar "Amaran, bebutang Simpan imej". Dwiketik skrin untuk menyimpan. Gambar disimpan pada Foto, dalam folder Semua Foto.

 7. Dalam Outlook, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar. Kemudian sisipkan gambar yang anda baru simpan menggunakan suruhan dalam Sisipkan gambar daripada iPhone anda.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Outlook for Android dengan papan kekunci anda dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Android, untuk menyisipkan gambar dan imej pada e-mel. Anda boleh menambah imej daripada telefon anda atau memuat turun gambar daripada Internet untuk ditambahkan pada e-mel.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Sisipkan gambar daripada telefon anda

Nota: Pastikan anda membenarkan Outlook for Android untuk mencapai foto, media dan fail pada telefon anda dalam Keizinan aplikasi dalam Seting.

 1. Dalam mesej e-mel baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Lampirkan fail", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Sisipkan gambar daripada telefon anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih daripada foto", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Buka daripada terbuka.

 3. Untuk pergi ke Foto, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gambar", kemudian dwiketik skrin. Menu Pilih foto terbuka dan anda boleh memilih gambar yang anda ingin sisipkan.

 4. Untuk menyemak lalu folder, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar folder yang anda inginkan. Untuk membuka folder, dwiketik skrin. Apabila berada dalam folder yang anda inginkan, leret ke kanan atau ke kiri untuk menavigasi ke fail yang anda inginkan. Apabila berada pada fail, untuk menyisipkan gambar, dwiketik skrin.

 5. Gambar disisipkan dan fokus beralih kepada mesej e-mel anda.

Sisipkan gambar daripada sumber dalam talian

Mencari dan menyisipkan gambar daripada sumber dalam talian terus daripada Outlook for Android tidak disokong pada masa ini. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menambah gambar dalam talian pada e-mel dengan mencari gambar tersebut dalam talian, menyimpan satu salinan setempat, dan kemudian menyisip salinan setempat pada e-mel.

Nota: Pastikan anda membenarkan aplikasi pelayar web mencapai foto, media dan fail pada telefon anda dalam Keizinan aplikasi dalam Seting.

 1. Menggunakan aplikasi pelayar web, pergi ke www.bing.com. Kemudian untuk pergi ke kotak Carian Bing, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Diruntuhkan. Masukkan kotak kombo istilah carian anda".

 2. Dalam kotak Carian, dwiketik skrin dan taipkan kata kunci carian untuk jenis imej yang anda inginkan menggunakan papan kekunci pada skrin. Setelah selesai menaip, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin. Halaman hasil carian Bing terbuka.

  Petua: Anda boleh menemui papan kekunci dengan menjelajah item pada skrin. Untuk menjelajah, letakkan jari pada skrin dan seretnya di sekeliling. TalkBack mengumumkan item apabila anda berhenti padanya. Untuk memilih item, apabila berada pada item, angkat jari anda. Bergantung pada seting peranti, anda mungkin perlu dwiketik skrin untuk menyisip aksara.

  Nota: Penapis Carian Imej Bing adalah berdasarkan sistem pelesenan Creative Commons yang sangat dihormati. Untuk memahami opsyen pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada Imej penapis mengikut jenis lesen. Ingat, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak milik individu lain, termasuk hak cipta.

 3. Untuk menapis hasil carian untuk imej sahaja, dalam hasil carian Bing, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pautan imej" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk menavigasi ke hasil imej, leret ke kanan. TalkBack mengumumkan imej sebagai "Hasil imej untuk <kata kunci carian>, pautan".

 5. Untuk membuka imej bersaiz penuh, apabila berada pada imej, dwiketik skrin.

 6. Selepas membuka imej bersaiz penuh, untuk memuat turun, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hasil imej untuk <kata kunci carian>, grafik", kemudian dwiketik dan tahan jari anda pada skrin sehingga anda mendengar "Hasil imej untuk <kata kunci carian>, menunjukkan item". Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Muat turun imej", dan kemudian dwiketik skrin untuk menyimpan. Gambar disimpan pada Foto, dalam folder Muat turun.

 7. Dalam Outlook, dalam mesej e-mel baru, sisipkan gambar yang anda baru simpan menggunakan suruhan dalam Sisipkan gambar daripada telefon anda.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan kalendar dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Mel Outlook dengan papan kekunci anda dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyisipkan gambar dan imej pada e-mel.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Sisipkan gambar daripada peranti anda

Jadikan e-mel anda lebih menarik dan tambah gambar daripada storan setempat pada peranti anda.

 1. Dalam mesej e-mel, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain," dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, bebutang diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Bebutang Fail".

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Gambar" dan kemudian dwiketik skrin. Aplikasi Foto terbuka.

 5. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama gambar yang anda ingini, kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 6. Untuk menyisip fail, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, bebutang bar aplikasi", dan kemudian dwiketik skrin.

Tambah teks alternatif pada imej

Buatkan e-mel anda lebih mudah dicapai dan tambah teks alternatif pada imej dalam e-mel anda.

 1. Dalam e-mel, untuk memilih imej yang anda ingin tambahkan teks alternatif, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Dipilih, imej".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Opsyen lain", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Gambar", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Gambar terbuka.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Teks alt", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tajuk, mengedit". Dialog Teks Alt terbuka, Fokus adalah pada medan teks Tajuk, dan papan kekunci pada skrin timbul.

 5. Taipkan tajuk teks alternatif.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Perihalan, teks boleh edit", dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Taipkan perihalan teks alternatif.

 8. Untuk keluar daripada dialog, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Selesai", dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menyisipkan hiperpautan dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Gunakan Outlook pada web dengan papan kekunci anda dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyisipkan gambar dan imej pada e-mel. Anda boleh menambah imej dari komputer anda atau daripada lokasi dalam talian.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Apabila anda menggunakan Outlook pada web, kami menyarankan anda menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar web anda. Oleh sebab Outlook pada web berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl+F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl+O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan Outlook pada web.

Dalam topik ini

Sisipkan gambar daripada peranti anda

Jadikan e-mel anda lebih menarik dan tambah gambar daripada storan setempat pada peranti anda.

 1. Dalam mesej e-mel, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Sisipkan gambar sebaris", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Dialog Buka terbuka.

 3. Navigasi ke gambar yang anda inginkan dan kemudian tekan Alt+O. Gambar disisipkan pada e-mel.

Sisipkan gambar daripada sumber dalam talian

Mencari dan menyisipkan gambar daripada sumber dalam talian terus daripada Outlook pada web tidak disokong pada masa ini. Walau bagaimanapun, anda masih boleh menambah gambar dalam talian pada e-mel dengan mencari gambar tersebut dalam talian, menyimpan satu salinan setempat, dan kemudian menyisip salinan setempat pada e-mel.

 1. Menggunakan pelayar web, pergi ke www.bing.com. Fokus beralih kepada kotak Carian Bing.

 2. Dalam kotak Carian Imej Bing, masukkan jenis gambar yang anda ingin cari dan tekan Enter.

  Nota: Penapis Carian Imej Bing adalah berdasarkan sistem pelesenan Creative Commons yang sangat dihormati. Untuk memahami opsyen pelesenan dengan lebih baik, rujuk kepada Imej penapis mengikut jenis lesen. Ingat, anda bertanggungjawab untuk menghormati hak milik individu lain, termasuk hak cipta. Dalam penapis Lesen, anda boleh menapis hasil carian untuk Semua Creative Commons sahaja atau anda boleh memilih untuk melihat semua imej. Jika anda memilih Semua, hasil carian anda akan mengembang untuk menunjukkan semua imej Bing. Untuk memilih opsyen lesen, gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah dan kemudian tekan Enter untuk memilih.

 3. Untuk menapis hasil carian untuk imej sahaja, dalam hasil carian Bing, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Imej, pautan", dan kemudian tekan Enter.

 4. Untuk menavigasi ke hasil imej, tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Hasil imej untuk <kata kunci carian>".

 5. Untuk membuka imej bersaiz penuh, tekan Enter.

 6. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Hasil imej untuk <kata kunci carian>". Fokus beralih kepada imej.

 7. Tekan Shift+F10. Menu konteks terbuka.

 8. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Simpan gambar sebagai" dan kemudian tekan Enter.

 9. Dialog Simpan sebagai terbuka. Fokus adalah pada medan nama fail. Untuk memilih lokasi simpan, tekan kekunci Tab dan kekunci anak panah sehingga anda mendengar lokasi yang anda inginkan. Untuk memilih, tekan 'Enter'. Untuk menyimpan imej, tekan Alt+S.

 10. Dalam Outlook, tempatkan fokus di tempat yang anda ingin sisipkan gambar. Sisipkan gambar yang anda baru simpan menggunakan suruhan dalam Sisipkan gambar daripada peranti anda.

Tambahkan teks alt pada imej

Buatkan e-mel anda lebih mudah dicapai dan tambah teks alternatif pada imej dalam e-mel anda.

 1. Dalam e-mel, untuk menempatkan fokus pada imej yang anda ingin tambahkan teks alternatif, tekan Shift+anak panah ke Bawah atau ke Atas sehingga anda mendengar: "Hujung baris, dipilih".

 2. Tekan kekunci Tab. Anda mendengar: "Kotak semak fon tak bertanda pilih".

 3. Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tambah teks alternatif pada imej", dan kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Dialog berfokus pada pengeditan".

 4. Taipkan teks, dan kemudian tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar bebutang OK, kemudian tekan 'Spacebar'.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×