Gunakan pembaca skrin untuk menyisip dan mengedit gambar dan jadual pada PowerPoint

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Jadikan persembahan anda tampak menarik dengan menambahkan gambar, jadual atau grafik pada tayangan slaid anda. Anda boleh menggunakan papan kekunci dan pembaca skrin anda untuk menyisipkan dan memformatkannya dalam persembahan.

Apabila menggunakan gambar, lukisan klip atau fail lain daripada Internet, adalah penting untuk menghormati hak cipta. Penapisan imej mengikut jenis lesen boleh membantu anda memilih fail untuk digunakan.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Dalam topik ini

Tambah gambar daripada peranti anda, rangkaian atau internet

Tambah gambar daripada peranti anda atau rangkaian

 1. Navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Untuk pergi ke tab Sisip, tekan Alt+N. Anda mendengar: "Tab Sisip".

 3. Untuk membuka dialog Sisipkan Gambar, tekan P. Anda mendengar: "Dialog Sisipkan Gambar. Nama fail".

  Petua: Dialog Sisipkan Gambar adalah kes khas bagi tetingkap Penjelajah Fail standard, yang dibuka dalam folder Gambar anda. Anda digalakkan untuk mempunyai lokasi fail gambar yang mudah dicapai, jadi anda boleh mencarinya dengan lebih mudah.

 4. Taipkan nama fail dan laluan ke medan Nama fail atau pilih fail yang anda ingin sisipkan. Kemudian tekan 'Enter'.

 5. Gambar disisipkan serta dipilih.

  Nota: Apabila gambar dipilih, tab Format peka konteks tersedia. Anda boleh menggunakan opsyen dalam tab ini untuk mengubah saiz imej atau untuk menambah warna, gaya dan banyak lagi. Untuk pergi ke tab Format, tekan Alt+J. Anda mendengar "tab Format". Untuk menavigasi melalui opsyen Format, tekan kekunci Tab.

Tambahkan gambar daripada Internet

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Untuk pergi ke tab Sisip, tekan Alt+N. Anda mendengar: "Tab Sisip".

 3. Untuk mencari gambar di Internet untuk ditambahkan pada persembahan anda, tekan F. Dalam Penyampai, anda mendengar: "Masukkan istilah carian anda, pengeditan". Dalam JAWS, anda mendengar: "Sisipkan gambar".

 4. Taipkan istilah carian dan tekan 'Enter'.

 5. Hasil carian ditunjukkan. Untuk menyemak lalu gambar, tekan Tab sehingga anda mendengar saiz imej dan sumber. Untuk menavigasi melalui imej, guna kekunci anak panah. Dalam Penyampai, perihalan gambar diumumkan sambil anda bergerak. JAWS tidak membaca perihalan gambar.

 6. Untuk memilih imej, letakkan fokus padanya dan tekan 'Enter'.

  Nota: Anda boleh memilih lebih daripada satu gambar.

 7. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Sisip", dan tekan 'Enter'.

  Gambar disisipkan dan dipilih.

Pangkas gambar

Bentukkan semula gambar persembahan anda ke dalam bentuk atau nisbah aspek tertentu.

Pangkas kepada bentuk yang khusus

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian slaid dan pilih imej yang anda ingin pangkas. Untuk memilih imej, dalam bahagian slaid, tekan Tab sehingga Penyampai mengumumkan: "Imej". Dalam JAWS, anda mendengar: "Gambar".

 2. Untuk membuka menu Format, tekan Alt+J. Anda mendengar: “Tab Format”.

 3. Untuk pergi ke menu Pangkas, tekan V. Anda mendengar: "Pangkas".

 4. Untuk memangkas gambar kepada bentuk yang khusus, tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menavigasi ke submenu Pangkas ke Bentuk. Untuk mengembangkan submenu, tekan 'Spacebar'.

 5. Untuk menyemak lalu opsyen bentuk, guna kekunci anak panah. Perihalan bentuk diumumkan sambil anda bergerak.

 6. Untuk memilih bentuk pangkasan, tekan 'Enter'. Gambar dipangkas kepada bentuk yang dipilih.

Pangkas kepada nisbah aspek

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian slaid dan pilih imej yang anda ingin pangkas.

 2. Untuk membuka menu Format, tekan Alt+J. Anda mendengar: “Tab Format”.

 3. Untuk pergi ke menu Pangkas, tekan V. Anda mendengar: "Pangkas".

 4. Untuk memangkas gambar ke nisbah aspek, tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menavigasi ke submenu Nisbah Aspek. Untuk mengembangkan submenu, tekan 'Spacebar'.

 5. Untuk menyemak lalu opsyen nisbah aspek, gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. Nisbah aspek diumumkan sambil anda bergerak.

 6. Untuk memilih nisbah aspek, tekan 'Enter'. Gambar dipangkas kepada nisbah aspek yang dipilih.

Tambah dan formatkan jadual dalam slaid

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian slaid yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Untuk pergi ke tab Sisip, tekan Alt+N. Anda mendengar: "Tab Sisip".

 3. Untuk pergi ke menu Jadual, tekan T. Anda mendengar: "Jadual 1x1".

 4. Untuk menyisipkan jadual dalam persembahan anda, tekan I.

 5. Dialog Sisipkan Jadual terbuka, dengan fokus dalam medan Bilangan lajur. Bilangan lajur lalai ialah 5. Jika anda ingin memadam bilangan lalai, tekan Padam dan taipkan bilangan lajur yang baru. Kemudian tekan Tab. Fokus beralih ke medan Bilangan baris. Bilangan lalai ialah 2. Untuk membuat perubahan, taipkan bilangan baris dan tekan 'Enter'.

 6. Jadual disisipkan pada slaid terpilih, dengan kursor pada sel sudut bahagian atas kiri. Penyampai mengenal pastinya sebagai "sel pada baris sifar lajur sifar".

 7. Untuk menambah teks pada sel jadual, letakkan kursor pada sel dan kemudian taipkan teks anda. Untuk menyemak lalu sel, guna kekunci anak panah. Penyampai mengumumkan lokasi sel sambil anda bergerak.

 8. Untuk berhenti mengedit jadual, tekan Esc.

Tambah atau padam baris dan lajur jadual

Tambah baris

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian slaid dan pilih jadual. Untuk memilih jadual, dalam bahagian slaid, tekan Tab sehingga Penyampai mengumumkan: "Jadual". Dalam JAWS, anda mendengar "Ruang letak objek" dan teks dalam sel tersebut. Untuk mula mengedit jadual, tekan 'Enter'.

 2. Guna kekunci anak panah untuk meletakkan kursor pada sel di atas atau di bawah tempat yang anda mahu baris baru muncul.

 3. Untuk pergi ke tab Tataletak, tekan Alt+J dan kemudian L. Anda mendengar: "Tab tataletak".

 4. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menambah baris di atas sel yang dipilih, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan di atas".

  • Untuk menambah baris di bawah sel yang dipilih, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan di bawah".

  Untuk memilih opsyen, tekan 'Enter'.

 5. Baris disisipkan, dengan fokus berada pada sel paling kiri baris baru.

Tambah lajur

 1. Dalam persembahan anda, pergi ke bahagian slaid dan pilih jadual.

 2. Alihkan kursor pada sel di sebelah kanan atau kiri tempat yang anda mahu letakkan lajur baru.

 3. Untuk pergi ke tab Tataletak, tekan Alt+J dan kemudian L. Anda mendengar: "Tab tataletak".

 4. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menambah lajur di sebelah kiri sel yang dipilih, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan ke kiri".

  • Untuk menambah lajur di sebelah kanan sel yang dipilih, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan ke kanan".

  Untuk memilih opsyen, tekan 'Enter'.

 5. Lajur disisipkan, dengan fokus pada sel atas lajur baru.

Padam baris atau lajur

 1. Dalam jadual, alihkan kursor pada sel dalam lajur atau baris yang anda ingin padamkan.

 2. Untuk pergi ke tab Tataletak, tekan Alt+J dan kemudian L. Anda mendengar: "Tab tataletak".

 3. Untuk pergi ke menu Padam, tekan D.

 4. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memadam lajur, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Padam lajur".

  • Untuk memadam baris, tekan Tab sehingga anda mendengar: "Padam baris".

  Untuk memilih opsyen, tekan 'Enter'.

 5. Lajur atau baris dipadamkan dan fokus beralih ke sel lain dalam jadual.

Petua: Untuk memadamkan seluruh jadual dengan pantas, pilih jadual dan kemudian tekan Padam.

Tambah sempadan pada jadual

 1. Dalam persembahan anda, pilih jadual yang anda ingin tambahkan sempadan. Untuk memilih jadual, dalam bahagian slaid, tekan Tab sehingga Penyampai mengumumkan: "Jadual". Dalam JAWS, anda mendengar "Ruang letak objek" serta teks dalam sel.

 2. Untuk pergi ke tab Reka Bentuk, tekan Alt+J dan kemudian T. Anda mendengar: "Tab reka bentuk".

 3. Untuk memilih gaya sempadan, tekan L. Anda mendengar "Tiada sempadan" atau gaya sempadan. Gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah untuk menyemak lalu gaya. Gaya diumumkan sambil anda bergerak. Untuk memilih, tekan 'Enter'.

 4. Untuk memilih tempat yang anda ingin tambahkan sempadan, tekan Alt+J, dan untuk pergi ke tab Reka bentuk, tekan T dan kemudian tekan B. Anda mendengar "Tiada sempadan" atau opsyen sempadan. Guna kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah untuk menyemak lalu opsyen. Opsyen diumumkan sambil anda bergerak. Untuk memilih opsyen, tekan 'Enter'.

 5. Sempadan ditambahkan ke jadual dan fokus beralih ke sel di sudut sebelah kiri atas jadual.

Ubah rupa jadual

Anda boleh menggunakan perintah dalam tab Reka Bentuk untuk mengubah penampilan jadual anda. Contohnya, anda boleh menggunakan Gaya jadual atau mengubah warna latar belakangnya.

Gunakan gaya jadual

 1. Dalam persembahan anda, pilih jadual yang anda ingini untuk menggunakan salah satu gaya pemformatan yang tersedia. Untuk memilih jadual, dalam bahagian slaid, tekan Tab sehingga Penyampai mengumumkan: "Jadual". Dalam JAWS, anda mendengar "Ruang letak objek" serta teks dalam sel tersebut.

 2. Untuk pergi ke tab Reka Bentuk, tekan Alt+J dan kemudian T. Anda mendengar: "Tab reka bentuk".

 3. Untuk pergi ke menu Gaya Jadual, tekan A. Anda mendengar gaya jadual semasa.

 4. Untuk menyemak lalu gaya jadual, guna kekunci anak panah. Gaya diumumkan sambil anda bergerak. Untuk memilih, tekan 'Enter'.

  Petua: Untuk mengalih keluar mana-mana gaya daripada jadual anda, dalam menu Gaya Jadual, tekan C.

 5. Gaya jadual berubah dan fokus beralih ke sel di sudut sebelah kiri atas jadual.

Tambah atau ubah latar belakang

 1. Dalam persembahan anda, pilih jadual yang anda ingin tukarkan warna latar belakang.

 2. Untuk pergi ke tab Reka Bentuk, tekan Alt+J dan kemudian T. Anda mendengar: "Tab reka bentuk".

 3. Untuk pergi ke menu Pewarnaan, tekan H. Anda mendengar warna latar belakang semasa.

 4. Untuk menyemak lalu warna latar belakang, gunakan kekunci anak panah. Warna diumumkan sambil anda bergerak. Untuk memilih, tekan 'Enter'.

  Petua: Untuk mengalih keluar warna latar belakang, tekan N untuk memilih Tiada Isian.

 5. Warna latar belakang jadual diubah dan fokus beralih ke sel di sudut sebelah kiri atas jadual.

Alihkan atau mensaiz semula jadual

Alihkan jadual

 1. Dalam persembahan anda, pilih jadual yang anda ingin alihkan. Untuk memilih jadual, dalam bahagian slaid, tekan Tab sehingga Penyampai mengumumkan: "Jadual". Dalam JAWS, anda mendengar "Ruang letak objek" dan teks dalam sel tersebut.

 2. Untuk mengalihkan jadual dalam slaid, guna kekunci anak panah.

 3. Untuk berhenti mengalih jadual, tekan Esc.

Saiz semula jadual

Masukkan saiz jadual yang ditentukan

 1. Dalam persembahan anda, pilih jadual yang anda ingin ubah saiz.

 2. Untuk pergi ke tab Tataletak, tekan Alt+J dan kemudian L. Anda mendengar: "Tab tataletak".

 3. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah ketinggian jadual, tekan TH. Kemudian taipkan ketinggian dalam inci dan tekan 'Enter'.

  • Untuk mengubah kelebaran jadual, tekan TW. Kemudian taipkan kelebaran dalam inci dan tekan 'Enter'.

Saiz jadual berubah dan fokus beralih ke sel di sudut atas kiri jadual.

Saiz semula lajur atau baris

 1. Pilih jadual yang anda ingin ubahkan saiz lajur atau baris. Untuk mula mengedit jadual, tekan 'Enter'.

 2. Gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan kursor dalam sel yang mengandungi lajur atau baris yang anda ingin ubah saiz.

 3. Untuk pergi ke tab Tataletak, tekan Alt+J dan kemudian L. Anda mendengar: "Tab tataletak".

 4. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah ketinggian baris, tekan H. Kemudian taipkan ketinggian dalam inci dan tekan 'Enter'.

  • Untuk mengubah kelebaran lajur, tekan W. Kemudian taipkan kelebaran dalam inci dan tekan 'Enter'.

 5. Saiz lajur atau baris berubah dan fokus beralih ke sel yang dipilih sebelum ini.

 Sisipkan bentuk atau SmartArt

 1. Navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan grafik SmartArt.

 2. Untuk pergi ke tab Sisip, tekan Alt+N. Anda mendengar: "Tab Sisip".

 3. Untuk membuka dialog SmartArt, tekan M. Anda mendengar: "Pilih grafik SmartArt".

 4. Untuk menyemak lalu kategori SmartArt, gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. Kategori diumumkan sambil anda bergerak. Apabila berada pada kategori yang anda ingini, tekan Tab.

 5. Untuk menyemak lalu SmartArt dalam kategori yang dipilih, gunakan kekunci anak panah. Nama deskriptif SmartArt diumumkan sambil anda bergerak. Untuk memilih, tekan 'Enter'.

 6. SmartArt dicipta dan disisipkan dalam slaid terpilih, dengan fokus pada kotak teks boleh diedit yang pertama.

  Petua: Anda boleh menggunakan perintah dalam tab Format dan Reka Bentuk untuk mengubah penampilan SmartArt. Untuk pergi ke tab Format tekan Alt, J dan kemudian O. Untuk pergi ke tab Reka Bentuk, tekan Alt, J dan kemudian S.

Lihat juga

Gunakan pintasan papan kekunci untuk mencipta persembahan anda

Gunakan pintasan papan kekunci untuk menyampaikan persembahan anda

Cipta persembahan menggunakan pembaca skrin

Simpan persembahan menggunakan pembaca skrin

Anda boleh menggunakan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam untuk iOS, untuk menjadikan PowerPoint 2016 untuk iOS persembahan anda menarik dengan menambah gambar dan jadual. Anda juga boleh mengedit kandungan tambahan, contohnya, menambahkan bingkai pada gambar anda dan menambah serta mengalih keluar baris dan lajur jadual.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

Dalam topik ini

Menambah gambar

Anda boleh menggunakan gambar yang anda telah ambil dengan kamera peranti anda atau memuat turun imej dari web.

Tambah gambar daripada peranti anda

Jika anda menyimpan gambar pada peranti, anda boleh menggunakannya dalam persembahan anda atau anda boleh mencari imej dalam talian dan menyimpannya pada peranti anda.

 1. Jika anda perlu mencari imej dalam talian, gunakan Safari atau pelayar web yang lain untuk mencari jenis imej yang anda ingini dan simpannya pada peranti anda. Secara lalai, imej disimpan ke Foto.

  Nota: Langkah yang tepat berubah-ubah bergantung kepada pelayar dan enjin gelintar yang anda gunakan.

 2. Dalam PowerPoint, navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan gambar.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman utama, tab."

 4. Dwiketik skrin, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, tab," dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan gambar, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Foto terbuka.

  Nota: Anda mungkin mendapat dialog timbul yang menyatakan "PowerPoint ingin mencapai foto anda." Jika anda mendengarnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK, bebutang" dan dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gulungan kamera," diikuti dengan bilangan foto dalam folder. Dwiketik skrin.

 7. Leret ke kanan sehingga anda mendapat imej yang betul. VoiceOver membaca orientasi dan tarikh setiap imej.

 8. Untuk menyisipkan imej yang dipilih pada ketika ini, dwiketik skrin. Fokus kembali kepada persembahan anda dengan imej yang dipilih.

Tambah gambar daripada Kamera

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan gambar.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman utama, tab."

 3. Dwiketik skrin, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, tab," dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Sisipkan gambar daripada kamera, bebutang," dan kemudian dwiketik skrin. Kamera terbuka.

  Nota: Anda mungkin mendapat dialog timbul yang menyatakan: "PowerPoint ingin mencapai kamera." Jika anda mendengarnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK, bebutang" dan dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Ambil gambar, bebutang," tuding kamera pada arah kanan dan dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Gunakan foto, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin untuk menyisipkan foto. Fokus kembali kepada persembahan anda dengan imej yang dipilih.

Ubah gaya gambar

Anda boleh menambahkan pelbagai gaya bingkai atau sempadan pada gambar anda.

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke gambar dengan gaya yang anda ingin ubah.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gaya gambar, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda sampai ke opsyen gaya, contohnya, "Bingkai ringkas, bebutang." Terus meleret ke kanan sehingga anda mendapatkan gaya yang anda ingin gunakan dan kemudian dwiketik skrin untuk menggunakannya pada gambar.

 4. Untuk menutup menu, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Tutup, bebutang," dan dwiketik skrin.

Tambah dan formatkan jadual

Anda boleh menambahkan jadual pada persembahan anda untuk memaparkan maklumat dalam gaya yang padat dan teratur.

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman utama, tab."

 3. Dwiketik skrin, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, tab," dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Jadual, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin.

Jadual lalai dengan 3 baris dan 3 lajur dicipta.

Tambah atau padamkan baris dan lajur

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke slaid yang terdapat jadual.

 2. Leret ke kiri sehingga anda menemui jadual dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kiri untuk menyemak lalu sel, bermula daripada sel yang paling kanan di baris bawah. Terus menyeret ke kiri sehingga anda mendapat baris atau lajur yang betul.

 4. Untuk menambah baris, ketik pertengahan bawah skrin dengan 4 jari, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sisipkan di atas, bebutang" atau "Sisipkan di bawah, bebutang," bergantung kepada bahagian baris pilihan yang anda ingin menambah yang baru dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk menambah lajur, ketik pertengahan bawah skrin dengan 4 jari, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sisipkan di sebelah kiri, bebutang" atau "Sisipkan di sebelah kanan, bebutang," bergantung kepada bahagian lajur pilihan yang anda ingin menambah yang baru dan kemudian dwiketik skrin.

Mensaiz semula jadual

Selepas menambahkan teks dan lajur pada jadual, anda boleh mengubah saiznya untuk disesuaikan kepada bilangan lajur semasa secara automatik.

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke slaid yang terdapat jadual.

 2. Leret ke kiri sehingga anda menemui jadual dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Ketik pertengahan bawah skrin dengan 4 jari, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben, bebutang," dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Jadual, tab."

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "AutoFit, bebutang," dan kemudian dwiketik skrin.

Selitkan bentuk

PowerPoint 2016 untuk iOS menawarkan pustaka berbentuk sedia ada yang anda boleh gunakan dalam persembahan anda. Opsyen tersebut termasuk baris, bentuk geometri asas, anak panah dan bintang.

 1. Dalam PowerPoint, navigasi ke bahagian kandungan slaid yang anda ingin sisipkan bentuk.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar "Tab, halaman utama."

 3. Dwiketik skrin, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sisipkan, tab," dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bentuk, bebutang," kemudian dwiketik skrin. Menu Bentuk terbuka.

  Bentuk diaturkan ke dalam kumpulan yang berikut:

  • Bentuk Yang Digunakan Baru-Baru Ini

  • Garis

  • Segi empat tepat

  • Bentuk Asas

  • Anak Panah Sekat

  • Bentuk Persamaan

  • Bentuk Carta Aliran

  • Bintang dan Sepanduk

  • Petak Bual

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar bentuk yang anda ingin gunakan, contohnya "Segi empat tepat, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin untuk menyisipnya. Fokus kembali kepada persembahan anda dengan bentuk yang dipilih.

Lihat juga

Jadikan persembahan PowerPoint anda boleh dicapai

Tugas asas untuk mencipta persembahan dalam PowerPoint dengan pembaca skrin

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi PowerPoint menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×