Gunakan pembaca skrin untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam Word

Gunakan pembaca skrin untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam Word

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Word 2016secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan dan tatabahasa sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

Dalam topik ini

Semak ejaan dan tatabahasa dokumen

 1. Buka dokumen yang anda ingin semak kesalahan ejaan atau tatabahasa dan kemudian tekan F7. Anda juga boleh menggunakan perintah reben: tekan Alt+R untuk membuka tab Semak semula dan kemudian tekan S untuk Ejaan dan Tatabahasa.

  Petua: Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam hanya satu ayat atau perenggan dokumen anda, pilih teks yang anda ingin semak dan kemudian tekan F7.

 2. Apabila anda mendengar "Anak tetingkap pruf" dan perkataan tersalah eja pertama dan ejaan yang dicadangkan, atau kemungkinan ralat tatabahasa yang pertama dan semakan cadangan, tekan kekunci Tab untuk beralih ke cadangan, takrif perkataan atau penjelasan tatabahasa. Mendengar ini akan membantu anda memutuskan cara memberikan respons kepada ralat yang mungkin.

  • Jika terdapat lebih daripada satu ejaan yang dicadangkan, tekan kekunci Anak Panah ke Atas dan Anak Panah ke Bawah sehingga anda mendengar ejaan yang anda ingin gunakan.

  • Jika terdapat ralat ejaan, Word 2016 mungkin menyertakan takrif perkataan. Untuk mendengar takrif, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Teks kepada pertuturan" dan kemudian tekan 'Spacebar'.

  • Jika terdapat ralat tatabahasa, Word 2016 mungkin menyertakan penjelasan bagi peraturan tatabahasa. Jika ya, anda mendengar "Sebab teks dijadikan maya" dan kemudian penjelasan. Untuk menutup tetingkap Sebab teks dijadikan maya dan kembali ke anak tetingkap Pruf , tekan 'Esc'.

  • Jika terdapat ralat tatabahasa, Word 2016 mungkin menawarkan perkataan atau frasa alternatif. Untuk mendengarnya, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Teks kepada pertuturan" dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 3. Untuk memberikan respons kepada kesilapan yang Word 2016 kenal pasti, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar perintah yang anda inginkan, contohnya, "Abaikan" dan tekan 'Enter' atau pintasan papan kekunci yang anda dengar. Bagi maklumat lanjut tentang pintasan papan kekunci untuk digunakan, lihat Pintasan papan kekunci untuk anak tetingkap pruf dalam topik ini.

 4. Selepas anda membetulkan, mengabaikan atau melangkau ralat, Word 2016 beralih ke ralat seterusnya. Ulang proses semakan bagi setiap ralat.

 5. Apabila Word 2016 selesai menyemak semula dokumen, anda mendengar "Dialog Microsoft Word, bebutang OK". Untuk kembali ke dokumen anda, tekan 'Spacebar'. Jika anda menyemak hanya teks terpilih, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Ya" dalam kotak dialog dan kemudian tekan 'Spacebar'.

Pintasan papan kekunci untuk anak tetingkap Pruf

Jadual yang berikut meringkaskan pintasan papan kekunci untuk anak tetingkap Pruf.

Untuk melakukan ini

Tekan

Abaikan perkataan yang dikesan sekali, tetapi semaknya semula.

Spacebar+I

Abaikan perkataan yang dikesan di seluruh dokumen.

Spacebar+A

Tambah perkataan yang dikesan pada pustaka program.

Spacebar+G

Ubah perkataan yang dikesan kepada perkataan yang dicadangkan dalam anak tetingkap Cadangan.

Spacebar+C

Ubah semua tika perkataan yang dikesan kepada yang dicadangkan.

Spacebar+L

Buat asal perubahan. Ulangi pembetulan yang sebelumnya.

Ctrl+Z

Buka dialog Opsyen untuk memilih cara program membetulkan ejaan dan tatabahasa untuk semua dokumen.

ALT+F, T dan kemudian tekan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk beralih ke anak tetingkap Pruf

Semak semula perkataan dan tatabahasa yang anda pilih untuk abaikan sebelum ini

 1. Dalam dokumen Word 2016 yang anda ingin semak, tekan Alt+F untuk membuka menu p dan kemudian tekan T untuk Opsyen. Word 2016 menempatkan fokus dalam senarai Kategori dialog Opsyen Word.

 2. Untuk membuka tab Pruf , tekan P dan kemudian tekan kekunci Tab. Dialog Pruf terbuka dengan fokus pada bebutang Opsyen autobaiki.

 3. Untuk membuka dialog Microsoft Word , tekan Alt+K. Apabila anda diminta untuk mengesahkan, tekan 'Enter' untuk Ya. Jika anda tidak ingin menyemak semula dokumen, tekan kekunci Anak Panah ke Kanan untuk beralih ke Tidak dan tekan 'Enter'.

Pintasan papan kekunci yang berkaitan dengan penyemakan tatabahasa dan ejaan

Jadual yang berikut memberikan ringkasan pintasan papan kekunci yang boleh membantu anda menyemak tatabahasa dan ejaan dalam dokumen Word 2016 anda.

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka kotak dialog Opsyen Word.

Alt+F, T

Buka tab Pruf.

P dan kemudian tekan kekunci Tab

Buka kotak dialog Autobaiki.

Alt+A

Semak semula ejaan dan tatabahasa.

Alt+K

Buka kotak dialog Pengecualian untuk.

Alt+X

Pilih atau kosongkan kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip.

Alt+P

Beralih ke kotak semak Semak tatabahasa sambil anda menaip.

Alt+M, Alt+M

Pilih atau kosongkan kotak semak Sembunyikan ralat ejaan dalam dokumen ini sahaja.

Alt+S

Pilih atau kosongkan kotak semak Sembunyikan ralat tatabahasa dalam dokumen ini sahaja.

Alt+D

Hidupkan atau matikan penyemakan automatik bagi ejaan dan tatabahasa

Anda boleh mematikan penyemakan automatik bagi ejaan serta tatabahasa dan kemudian semak dokumen anda selepas ia selesai. Menyemak semua ejaan dan tatabahasa dalam dokumen anda pada masa yang sama adalah berguna apabila anda ingin membaca pruf teks anda dengan cepat.

 1. Dalam dokumen Word 2016 yang terbuka, tekan Alt+F, T. Word menempatkan fokus dalam senarai Kategori dialog Opsyen Word.

 2. Untuk membuka tab Pruf , tekan P dan kemudian tekan kekunci Tab. Dialog Pruf terbuka dengan fokus pada bebutang Opsyen Autobaiki.

 3. Untuk mengosongkan atau memilih kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip , tekan Alt+P.

 4. Untuk beralih ke kotak semak Tandakan ralat tatabahasa sambil anda menaip , tekan Alt+M dan kemudian tekan Alt+M sekali lagi. Untuk mengosongkan atau memilih kotak semak, tekan 'Spacebar'.

 5. Untuk menutup dialog Opsyen Word dan kembali ke dokumen anda, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", kemudian tekan 'Enter'.

Anda boleh menentukan cara anda ingin Word_2016 autobaiki sambil anda menaip. Dalam dialog Opsyen Word, pada tab Pruf, tekan Alt+A. Dalam dialog Autobaiki, anda boleh memilih antara opsyen seperti menggantikan teks sambil anda menaip, membetulkan huruf besar yang tidak disengajakan dan membetulkan tanda petikan.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menjejak dan menyemak semula perubahan dalam dokumen dalam Word

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 untuk Windows

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Word untuk iOS secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOS, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk kemampuan sentuhan dalam Word untuk iOS, pergi ke Panduan sentuhan Word for iPhone

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Semak ejaan dokumen

Semak dokumen anda untuk kesalahan ejaan dan kemudian putuskan sama ada anda bersetuju dengan penyemak ejaan.

 1. Buka dokumen yang anda ingin semak kesalahan ejaan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kandungan halaman satu, < kandungan halaman >, medan teks", kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman satu, medan teks, sedang mengedit".

 3. Pusingkan Rotor kepada "Perkataan".

 4. Leret ke bawah sehingga anda mendengar VoiceOver mengumumkan perkataan tersalah eja. Fokus adalah pada perkataan.

 5. Dwiketik skrin dengan dua jari. Menu konteks terbuka.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih" dan kemudian dwiketik skrin dengan satu jari. Perkataan tersalah eja kini dipilih.

 7. Dwiketik skrin dengan dua jari. Menu konteks terbuka.

 8. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Item menu" dan kemudian dwiketik skrin. Senarai cadangan pembetulan kelihatan.

 9. Leret ke kanan sehingga anda mendengar cadangan yang anda ingin terima, kemudian dwiketik skrin.

Hidupkan atau matikan penyemakan automatik bagi ejaan

Anda boleh mematikan penyemakan ejaan automatik apabila anda sedang mengusahakan dokumen anda. Apabila anda selesai, anda boleh menghidupkan penyemakan automatik semula dan menyemak ejaan dalam seluruh dokumen.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tunjukkan reben" dan kemudian dwiketik skrin. Reben terbuka dan fokus adalah pada nama tab semasa.

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih, < nama tab semasa >".

 3. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Semak semula" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Alat pruf", kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ejaan, Dihidupkan", kemudian dwiketik skrin. Semakan ejaan automatik kini dimatikan.

 6. Untuk menghidupkan penyemakan automatik semula, navigasi ke bebutang Alat Pruf seperti yang diarahkan di atas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ejaan, Dimatikan" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Word untuk Androidsecara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk kemampuan sentuhan dalam Word untuk Android, pergi ke Panduan sentuhan Word for Android

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Semak ejaan dokumen

Semak dokumen anda untuk kesalahan ejaan dan kemudian putuskan sama ada anda bersetuju dengan penyemak ejaan.

 1. Buka dokumen yang anda ingin semak kesalahan ejaan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak ditandakan, kembangkan suis" dan kemudian dwiketik skrin. Reben terbuka dan fokus adalah pada nama tab semasa.

 3. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih, < nama tab semasa >".

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Semak semula" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Ejaan", kemudian dwiketik skrin. Penyemakan ejaan kini diaktifkan. TalkBack mengumumkan ralat ejaan pertama yang ia temui, contohnya: "< Perkataan tersalah eja>, dipilih".

 6. Untuk menyemak jika terdapat cadangan pembetulan yang tersedia untuk perkataan tersalah eja, leret ke kanan sehingga anda mendengar cadangan. Untuk memilih, dwiketik skrin.

 7. Untuk mengabaikan cadangan bagi ralat ini dan pergi ke ralat ejaan seterusnya, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Ralat seterusnya", kemudian dwiketik skrin.

  Untuk mengabaikan cadangan dan menamatkan semakan ejaan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Abaikan semua", kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Semakan ejaan selesai. Anda sudah boleh menggunakannya".

Sembunyikan dan nyahsembunyikan tanda pruf

Anda boleh menyembunyikan tanda pruf agar TalkBack tidak akan mengumumkan ralat ejaan sambil anda mengusahakan dokumen anda. Apabila anda selesai, anda boleh nyahsembunyikan tanda dan semak ejaan dengan TalkBack.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak ditandakan, kembangkan suis" dan kemudian dwiketik skrin. Menu tab terbuka dan fokus adalah pada nama tab semasa.

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih, < nama tab semasa >".

 3. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Semak semula" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Menu Pruf dan bahasa", kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk menyembunyikan tanda pruf, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak ditandakan, Sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk menyembunyikan tanda pruf bagi bahagian tertentu teks, mula-mula pilih teks dalam dokumen dan kemudian navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang diarahkan di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tidak ditandakan, sembunyikan tanda pruf dalam teks yang dipilih" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Untuk nyahsembunyikan tanda, navigasi ke navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang diarahkan di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditandakan, sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Word Mobile secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Semak ejaan dokumen

Semak dokumen anda untuk kesalahan ejaan dan kemudian putuskan sama ada anda bersetuju dengan penyemak ejaan.

 1. Buka dokumen yang anda ingin semak kesalahan ejaan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain, bebutang diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Reben terbuka dan fokus adalah pada nama tab semasa.

 3. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Menu, < nama tab semasa >, dipilih".

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Semak semula", kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ejaan", kemudian dwiketik skrin. Penyemakan ejaan kini diaktifkan. Penyampai mengumumkan ralat ejaan pertama yang ia temui dan perkataan tersebut dipilih dalam dokumen.

 6. Untuk menyemak jika terdapat cadangan pembetulan yang tersedia untuk perkataan tersalah eja, leret ke kanan sehingga anda mendengar cadangan. Untuk memilih, dwiketik skrin.

 7. Untuk mengabaikan cadangan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Abaikan semua, bebutang diruntuhkan" dan kemudian dwiketik skrin.

Sembunyikan dan nyahsembunyikan tanda pruf

Anda boleh menyembunyikan tanda pruf agar Penyampai tidak akan mengumumkan ralat ejaan sambil anda mengusahakan dokumen anda. Apabila anda selesai, anda boleh nyahsembunyikan tanda dan semak ejaan dengan Penyampai.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain, bebutang diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Reben terbuka dan fokus adalah pada nama tab semasa.

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Menu, < nama tab semasa >, dipilih".

 3. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Semak semula", kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Pruf dan bahasa diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk menyembunyikan tanda pruf, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Dinyahtanda, sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk menyembunyikan tanda pruf bagi bahagian tertentu teks, mula-mula pilih teks dalam dokumen tersebut dan kemudian navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang diarahkan di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Dinyahtanda, sembunyikan tanda pruf dalam teks yang dipilih" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Untuk nyahsembunyikan tanda, navigasi ke navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang diarahkan di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditandakan, sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menjejak dan menyemak semula perubahan dalam dokumen dalam Word

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ejaan dalam Word Online dokumen. Word Online secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip. Ralat ejaan ditandakan dengan garis merah seperti cacing.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Word Online.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Word Online berfungsi dalam pelayar web anda, jadi pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang ada dalam program desktop. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl+F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl+O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan Word Online.

Dalam topik ini

Semak ejaan dokumen

 1. Dalam dokumen yang anda ingin semak kesalahan ejaan, pergi ke perintah Ejaan pada reben, tekan kekunci logo Alt+Windows, kemudian R dan S. Anda mendengar: "Item menu Ejaan".

 2. Untuk menyemak ejaan, tekan 'Enter'. Fokus beralih pada perkataan tersalah eja pertama dalam dokumen dan menu konteks dibuka. Jika terdapat ejaan yang dicadangkan, anda akan mendengar cadangan.

 3. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Jika terdapat lebih daripada satu ejaan yang dicadangkan, gunakan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar ejaan yang anda ingin gunakan. Untuk mengubah perkataan, apabila berada pada cadangan, tekan 'Spacebar'.

  • Jika anda ingin mengabaikan kesalahan ejaan perkataan yang dikenal pasti oleh Word, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Abaikan semua" dan kemudian tekan 'Spacebar'.

 4. Selepas anda membetulkan atau mengabaikan ralat, untuk beralih ke ralat seterusnya, tekan 'Spacebar'. Ulang proses semakan bagi setiap ralat.

 5. Apabila semua ralat telah disemak semula, anda mendengar "Dialog fokus pada bebutang OK". Untuk kembali ke dokumen anda, tekan 'Spacebar'.

Nota: Word Online tidak menyemak tatabahasa, tetapi jika anda mempunyai aplikasi desktop, anda boleh membuka dokumen di sana dengan cepat dan menyemak tatabahasa. Dalam Word Online, untuk membuka dokumen dalam aplikasi desktop, tekan kekunci logo Alt+Windows, kemudian O. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menyemak tatabahasa dalam aplikasi desktop, rujuk kepada Gunakan pembaca skrin untuk menyemak ejaan dalam dokumen dalam Word.

Sembunyikan dan nyahsembunyikan tanda pruf

Anda boleh menyembunyikan tanda pruf agar Penyampai tidak akan mengumumkan ralat ejaan sambil anda mengusahakan dokumen anda. Sebaik sahaja anda selesai, anda boleh nyahsembunyikan tanda dan semak ejaan dengan Penyampai.

 1. Tempatkan kursor pada perkataan yang mempunyai tanda pruf.

 2. Untuk membuka menu konteks, tekan Shift+F10. Kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar: "Item menu Setkan bahasa pruf". Untuk memilih, tekan Spacebar. Dialog Bahasa terbuka.

 3. Untuk nyahsembunyikan tanda pruf, dalam dialog Bahasa , tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Dinyahtanda, kotak semak jangan semak ejaan", kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Ditandakan".

 4. Untuk menyembunyikan tanda pruf, dalam dialog Bahasa dialog, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Ditandakan, kotak semak jangan semak ejaan", kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Dinyahtanda".

 5. Untuk menutup dialog dan mengalihkan fokus pada dokumen, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", kemudian tekan 'Spacebar'.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Pintasan papan kekunci dalam Word Online

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×