Gunakan pembaca skrin untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam Outlook

Gunakan pembaca skrin untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam Outlook

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian untuk Outlook dan Mel

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Outlook menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan dan tatabahasa secara automatik sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan papan kekunci serta Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

Dalam topik ini

Semak ejaan dan tatabahasa dalam e-mel

 1. Dalam e-mel yang anda ingin semak kesalahan ejaan atau tatabahasa, tekan F7. Untuk menggunakan perintah reben, tekan Alt+V, S. Tetingkap Ejaan dan Tatabahasa terbuka.

  Penyemak ejaan beralih kepada perkataan tersalah eja yang pertama dan mencadangkan ejaan, atau kemungkinan ralat tatabahasa yang pertama dan mencadangkan semakan. Jika terdapat ralat tatabahasa, anda mendengar sebab mengapa bahagian tersebut ditag sebagai salah, contohnya, "Pertimbangkan untuk menggunakan bahasa yang ringkas lagi padat" atau "Alih keluar ruang tambahan antara perkataan".

  Petua: Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam hanya satu ayat atau perenggan e-mel anda, pilih teks yang anda ingin semak kemudian tekan F7.

 2. Untuk beralih kepada item pertama dalam senarai Cadangan, tekan kekunci Tab.

 3. Untuk mendengar cadangan dalam senarai Cadangan, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar ejaan atau frasa alternatif yang anda inginkan.

 4. Untuk memberi respons kepada ralat yang dikesan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan, contohnya, "Ubah", dan kemudian tekan Enter.

  Untuk maklumat tentang pintasan papan kekunci untuk digunakan, rujuk kepada Pintasan papan kekunci untuk tetingkap Ejaan dan Tatabahasa.

 5. Selepas anda membetulkan atau mengabaikan ralat, fokus beralih kepada ralat seterusnya. Ulang proses tersebut bagi setiap ralat.

 6. Apabila Outlook selesai menyemak e-mel, anda mendengar: "Dialog Microsoft Outlook, bebutang OK". Untuk kembali kepada e-mel, tekan Spacebar.

  Jika anda menyemak hanya sebahagian teks yang dipilih dan ingin kembali kepada e-mel, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Tidak", kemudian tekan Spacebar. Untuk menyemak e-mel yang lain, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Ya", dan kemudian tekan Enter.

Pintasan papan kekunci dalam tetingkap Ejaan dan Tatabahasa

Jadual berikut meringkaskan pintasan papan kekunci dalam tetingkap Ejaan dan Tatabahasa.

Untuk melakukan ini

Tekan

Abaikan perkataan yang dikesan sekali, tetapi semaknya semula.

Alt+I

Abaikan perkataan yang dikesan pada seluruh e-mel.

Alt+G

Tambah perkataan yang dikesan pada pustaka program.

Alt+A

Ubah perkataan yang dikesan kepada perkataan yang dicadangkan dalam senarai Cadangan.

Alt+C

Ubah semua tika perkataan yang dikesan kepada yang dicadangkan.

Alt+L

Buka dialog Opsyen untuk memilih cara program membetulkan ejaan dan tatabahasa bagi semua e-mel.

Alt+O

Hidupkan AutoBaiki.

Alt+R

Pilih atau nyahpilih kotak semak Semak tatabahasa.

Alt+K

Semak semula ejaan dan tatabahasa dalam e-mel

Untuk menyemak semula perkataan dan tatabahasa yang anda pilih untuk abaikan sebelum ini, anda perlu mengeset semula penyemak ejaan dan tatabahasa.

 1. Pada e-mel yang anda ingin semak, tekan Alt+F, T. Fokus beralih kepada tab Mel dalam tetingkap Opsyen Outlook.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Ejaan dan autobaiki", dan kemudian tekan Spacebar. Anda mendengar: "Tetingkap opsyen editor, pruf."

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Semak semula E-mel", dan kemudian tekan Spacebar.

 4. Dialog pengesahan terbuka dan fokus berada pada bebutang Ya. Untuk mengeset semula penyemak ejaan dan tatabahasa, tekan Enter.

 5. Untuk keluar daripada tetingkap Opsyen Editor, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", dan kemudian tekan Enter. Fokus kembali kepada tetingkap Opsyen Outlook.

 6. Untuk keluar daripada tetingkap Opsyen Outlook, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", dan kemudian tekan Enter. Fokus kembali kepada e-mel.

 7. Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa sekali lagi, ikut suruhan dalam Semak ejaan dan tatabahasa e-mel.

Pintasan papan kekunci untuk seting ejaan dan AutoBaiki

Gunakan pintasan papan kekunci dalam jadual berikut untuk mencapai dan mengubah sesetengah seting tatabahasa dan penyemak ejaan.

Untuk melakukan ini

Tekan

Daripada e-mel, buka tab Mel dalam tetingkap Opsyen Outlook.

Alt+F, T dan kemudian kekunci Tab

Dalam tab Mel, alihkan ke bebutang Ejaan dan AutoBaiki.

ALT+S

Pilih bebutang Ejaan dan AutoBaiki dan buka tab Membaca Pruf dalam tetingkap Opsyen Editor.

Spacebar, dan kemudian kekunci Tab

Buka tab Pruf :

Beralih kepada dan pilih atau kosongkan kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip.

Alt+P

Beralih kepada dan pilih atau kosongkan kotak semak Tandakan ralat tatabahasa sambil anda menaip.

Alt+M sebanyak dua kali dan kemudian Spacebar

Beralih kepada dan pilih atau kosongkan kotak semak Semak tatabahasa berserta ejaan.

Alt+H sebanyak dua kali dan kemudian Spacebar

Beralih kepada bebutang Semak Semula E-mel.

Alt+K

Beralih kepada bebutang Opsyen AutoBaiki, dan buka tetingkap AutoBaiki dalam E-mel.

Alt+A

Hidupkan atau matikan penyemakan automatik bagi ejaan dan tatabahasa

Anda boleh mematikan penyemakan ejaan serta tatabahasa dan kemudian semak e-mel anda selepas ia selesai. Menyemak semua ejaan dan tatabahasa dalam e-mel anda pada masa yang sama adalah berguna apabila anda ingin membaca pruf teks anda dengan cepat.

 1. Dalam e-mel, tekan Alt+F, T. Fokus beralih kepada tab Mel dalam tetingkap Opsyen Outlook.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang, Ejaan dan autobaiki", dan kemudian tekan Spacebar. Anda mendengar: "Tetingkap opsyen editor, pruf."

 3. Tekan Alt+P untuk beralih kepada kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip serta untuk memilih atau mengosongkan opsyen ini.

 4. Tekan Alt+M sebanyak dua kali. Anda mendengar: "Tandakan ralat tatabahasa sambil anda menaip kotak semak". Tekan Spacebar untuk memilih atau mengosongkan opsyen ini.

 5. Tekan Alt+H sebanyak dua kali. Anda mendengar: "Semak tatabahasa serta ejaan, kotak semak". Tekan Spacebar untuk memilih atau mengosongkan opsyen ini.

 6. Untuk keluar daripada tetingkap Opsyen Editor, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", dan kemudian tekan Enter. Fokus kembali kepada tetingkap Opsyen Outlook.

 7. Untuk keluar daripada tetingkap Opsyen Outlook, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang OK", dan kemudian tekan Enter. Fokus kembali kepada e-mel.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk memformatkan teks dalam e-mel anda dalam Outlook

Pintasan papan kekunci untuk Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Outlook for Mac menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan dan tatabahasa secara automatik sambil anda menaip, dan anda boleh menggunakan papan kekunci anda dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Mac OS, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

Dalam topik ini

Semak ejaan dan tatabahasa dalam e-mel

 1. Dalam e-mel, tekan Option+Command+L.

  Dialog Ejaan dan Tatabahasa terbuka. Anda mendengar: "Ejaan dan tatabahasa," bahasa pruf, dan frasa dengan perkataan yang tersalah eja atau terdapat ralat tatabahasa. Fokus adalah pada medan teks yang anda boleh edit perkataan tersalah eja atau ralat tatabahasa.

  Petua: Untuk menyemak ejaan dan tatabahasa dalam hanya satu ayat atau perenggan, pilih teks yang anda ingin semak dan kemudian tekan Option+Command+L.

 2. Untuk beralih kepada dan mendengar cadangan pembetulan pertama, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Cadangan, lajur, jadual, <baris semasa dalam jadual dan bilangan cadangan>".

 3. Jika terdapat beberapa cadangan, dalam jadual Cadangan, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar ejaan atau frasa alternatif yang anda inginkan.

 4. Untuk menggunakan perubahan, apabila berada pada cadangan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Ubah" atau "Ubah semua" (untuk menggunakan perubahan pada setiap kejadian teks), dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar.

  Untuk memilih respons lain pada ralat yang dikesan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan, contohnya, "Abaikan", dan kemudian tekan Spacebar untuk memilih.

 5. Selepas anda membetulkan atau melangkau ralat, fokus beralih kepada ralat seterusnya. Ulang proses semakan bagi setiap ralat.

 6. Apabila semakan ejaan selesai, anda mendengar: "Semakan ejaan dan tatabahasa telah selesai". Jika anda menyemak teks terpilih sahaja, anda mendengar: "Word telah selesai menyemak pilihan".

 7. Untuk kembali kepada e-mel, tekan Spacebar.

  Nota: Apabila VoiceOver membaca teks, jika Outlook mengesan kemungkinan terdapat kesalahan ejaan, anda juga akan mendengar "tersalah eja" sebelum perkataan tersebut.

Semak semula ejaan dan tatabahasa dalam e-mel

Untuk menyemak semula perkataan dan tatabahasa yang anda pilih untuk abaikan sebelum ini, anda perlu mengeset semula penyemak ejaan dan tatabahasa.

Nota: Apabila anda mengeset semula senarai perkataan dan tatabahasa yang telah diabaikan, senarai dikosongkan hanya untuk e-mel semasa yang terbuka. Sebarang isu ejaan atau tatabahasa yang anda langkau dalam e-mel lain dalam Outlook tidak akan terjejas.

 1. Untuk pergi ke bar menu, dalam e-mel yang anda ingin semak semula, tekan Control+Option+M. Anda mendengar: "Bar menu Apple".

 2. Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Edit", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar: "Ejaan dan tatabahasa, submenu". Untuk mengembangkan submenu Ejaan dan Tatabahasa, tekan kekunci anak panah ke Kanan.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Set semula perkataan dan tatabahasa yang diabaikan", dan kemudian tekan Spacebar.

 4. Tetingkap pemberitahuan terbuka. Untuk mengesahkan set semula, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang lalai, Ya" dan kemudian tekan Spacebar untuk memilih.

 5. Untuk menyemak semula ejaan dan tatabahasa, tekan Option+Command+L.

Pintasan papan kekunci yang berkaitan dengan penyemakan tatabahasa dan ejaan

Jadual berikut menyediakan ringkasan pintasan papan kekunci yang boleh membantu anda menyemak tatabahasa dan ejaan dalam e-mel Outlook anda.

Untuk melakukan ini

Tekan

Buka Outlook Keutamaan.

Command+Comma (,)

Buka dialog Ejaan dan Tatabahasa.

Option+Command+L

Dalam e-mel, cari teks yang dipilih di Internet.

Command+Shift+L

Hidupkan atau matikan penyemakan automatik bagi ejaan dan tatabahasa

Anda boleh mematikan penyemakan automatik bagi ejaan dan tatabahasa dalam e-mel, dan kemudian menghidupkannya kembali.

 1. Untuk membuka Keutamaan, tekan Command+Comma (,). Anda mendengar: "Keutamaan Outlook".

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Ejaan dan tatabahasa, bebutang", dan kemudian tekan 'Spacebar' untuk memilih. Dialog Ejaan dan Tatabahasa terbuka.

 3. Untuk menghidupkan atau mematikan penyemakan automatik bagi ejaan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Kotak semak, Semak ejaan sambil anda menaip". Anda mendengar sama ada kotak semak telah bertanda pilih atau tak bertanda pilih. Untuk menanda pilih atau mengosongkan kotak semak Semak ejaan sambil anda menaip, tekan Spacebar.

 4. Untuk menghidupkan atau mematikan penyemakan automatik bagi tatabahasa, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Kotak semak, Semak tatabahasa sambil anda menaip". Anda mendengar sama ada kotak semak telah bertanda pilih atau tak bertanda pilih. Untuk menanda pilih atau mengosongkan kotak semak Semak tatabahasa sambil anda menaip, tekan Spacebar.

 5. Untuk kembali ke e-mel, tekan Command+W.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk memformatkan teks dalam e-mel anda dalam Outlook

Pintasan papan kekunci bagi Outlook for Mac

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Outlook for iOS secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOS, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Semak e-mel anda untuk kesalahan ejaan dan kemudian putuskan sama ada anda bersetuju dengan penyemak ejaan.

 1. Dalam e-mel yang anda ingin semak kesalahan ejaan, leret ke bawah sehingga anda mendengar: "<perkataan yang tersalah eja>, tersalah eja".

  Petua: VoiceOver juga mengumumkan ralat ejaan sambil anda menaip. Anda mendengar: "<perkataan yang tersalah eja>, tersalah eja".

 2. Untuk membaiki perkataan yang tersalah eja, gunakan papan kekunci pada skrin untuk memadam perkataan yang tersalah eja dan taipkan pembetulan.

  Untuk mengabaikan pengumuman VoiceOver tentang ralat ejaan, teruskan menaip tanpa sebarang tindakan pembetulan.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menyisipkan gambar atau imej pada Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Mel Outlook secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan sambil anda menaip dan anda boleh menggunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ralat dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Semak ejaan dalam e-mel

Semak e-mel anda untuk kesalahan ejaan dan kemudian putuskan sama ada anda bersetuju dengan penyemak ejaan.

 1. Dalam e-mel yang anda ingin semak untuk kesalahan ejaan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain, bebutang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Reben pengeditan mengembang.

 2. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen, bebutang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Opsyen terbuka.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Ejaan", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tetingkap timbul, senarai Pembacaan Pruf, <cadangan pembetulan pertama>". Penyemakan ejaan kini diaktifkan. Fokus berada pada pembetulan yang dicadangkan dalam menu konteks.

 4. Untuk menyemak lalu senarai cadangan pembetulan, leret ke kanan. Untuk memilih cadangan, dwiketik skrin.

 5. Untuk mengabaikan cadangan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Abaikan semua", dan kemudian dwiketik skrin.

Sembunyikan dan nyahsembunyikan tanda pruf

Anda boleh menyembunyikan tanda pruf agar Penyampai tidak akan mengumumkan ralat ejaan sambil anda mengendalikan e-mel anda. Apabila anda selesai, anda boleh nyahsembunyikan tanda dan semak ejaan dengan Penyampai.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain, bebutang diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin. Reben pengeditan mengembang.

 2. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen, bebutang diruntuhkan", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Opsyen terbuka.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pruf dan bahasa, bebutang diruntuhkan", kemudian dwiketik skrin.

 4. Untuk menyembunyikan tanda pruf, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Dinyahtanda, sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk menyembunyikan tanda pruf bagi bahagian tertentu teks, mula-mula pilih teks dalam e-mel tersebut dan kemudian navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang disuruh di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tak bertanda semak, sembunyikan tanda pruf pada teks yang dipilih", dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Untuk nyahsembunyikan tanda, navigasi ke navigasi ke menu Pruf dan Bahasa seperti yang diarahkan di atas. Dalam menu, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditandakan, sembunyikan semua tanda pruf" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menyisipkan hiperpautan dalam Outlook

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Outlook pada web secara automatik menyemak kemungkinan terdapat ralat ejaan semasa anda menaip, dan anda boleh menggunakan papan kekunci anda serta Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menyemak ralat tersebut dan membaikinya.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web.

 • Apabila anda menggunakan Outlook pada web, kami menyarankan anda menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar web anda. Oleh sebab Outlook pada web berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl + F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl + O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan Outlook pada web.

 1. Dalam e-mel yang anda ingin semak kesalahan ejaan, tekan Ctrl+Kekunci anak panah ke Kiri atau Kanan untuk membaca teks.

 2. Apabila Penyampai mengumumkan perkataan yang tersalah eja, tekan Shift+F10. Menu konteks dengan ejaan yang dicadangkan terbuka. Fokus berada pada cadangan dan anda mendengar cadangan tersebut.

 3. Jika terdapat lebih daripada satu ejaan yang dicadangkan, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar ejaan yang anda ingin gunakan.

 4. Untuk mengubah perkataan, apabila berada pada cadangan, tekan 'Spacebar'.

  Untuk mengabaikan kesalahan ejaan, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Abaikan" dan kemudian tekan Spacebar.

 5. Selepas anda membetulkan atau mengabaikan ralat, tekan Ctrl+Kekunci anak panah ke Kiri atau Kanan sehingga anda mendengar perkataan yang tersalah eja yang seterusnya.

 6. Ulang proses semakan bagi setiap ralat sehingga anda telah menyemak seluruh e-mel.

Lihat juga

Pintasan papan kekunci dalam Outlook pada web

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan e-mel dalam Outlook

Ketahui cara menavigasi dalam Outlook menggunakan ciri kebolehcapaian

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×