Gunakan pembaca skrin untuk menyelit dan mengubah teks dalam Word

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Gunakan Word dengan papan kekunci dan Penyampai, pemaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Apabila anda membuka Word, fokus berada pada templat untuk dokumen yang baru dan kosong. Tekan 'Enter' untuk mencipta dokumen. Anda mendengar: "<Nama lalai bagi dokumen>, mengedit".

  Fokus berada pada bahagian pengeditan dalam isi dokumen, dalam bahagian Pandangan Tataletak Cetak.

 2. Taipkan teks dalam dokumen anda. Untuk menamatkan baris atau perenggan dan memulakan yang baru, tekan 'Enter'.

 3. Setelah selesai, tekan Ctrl+S. Anda mendengar: "Dipilih, tab Simpan sebagai".

 4. Untuk memilih lokasi simpan, tekan kekunci Tab, dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingini.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Masukkan nama fail di sini", dan taipkan nama yang anda ingini.

 6. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian tekan 'Enter'.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, dalam pandangan Tataletak Cetak, tekan Alt+F, O.

 2. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke senarai lokasi fail, seperti OneDrive atau komputer anda.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingini dan kemudian tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar fail yang anda ingini. Jika dokumen anda berada dalam folder dalam lokasi yang dipilih, tekan 'Enter' untuk membuka folder.

 4. Untuk membuka dokumen tersebut, tekan 'Enter'. Anda mendengar: "<Nama dokumen>, mengedit". Fokus berada pada bahagian pengeditan dalam isi dokumen.

 5. Tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar tempat yang anda ingin tambahkan teks dan mula menaip.

 6. Setelah selesai, tekan Ctrl+S untuk menyimpan perubahan anda.

Pilih teks

Anda boleh memilih semua teks dalam dokumen anda atau hanya bahagian tertentu teks dengan cepat.

 • Untuk memilih semua teks, tekan Ctrl+A.

 • Untuk memilih sebahagian teks, beralih ke teks yang anda ingin pilih, kemudian tekan terus Shift dan kekunci anak panah untuk mengalih kursor sehingga teks tersebut dipilih.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 1, tekan Ctrl+Alt+1.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 2, tekan Ctrl+Alt+2.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 3, tekan Ctrl+Alt+3.

  • Untuk menggunakan gaya Normal, tekan Ctrl+Shift+N.

  Petua: Untuk menyemak lalu lebih banyak gaya tajuk, tekan Alt+H, L. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar gaya yang anda inginkan dan kemudian tekan 'Enter'.

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Penggunaan pemformatan aksara boleh menambah baik kebolehbacaan dokumen anda.

 1. Pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, tekan Ctrl+B.

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, tekan Ctrl+I.

  • Untuk menggunakan pemformatan garis bawah, tekan Ctrl+U.

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Tekan Alt+H, F, F. Anda mendengar: "Fon, <fon semasa>".

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah tersebut sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

  Petua: Untuk pergi terus ke fon yang anda telah putuskan untuk guna, mula menaip nama fon tersebut. Contohnya, taipkan ti untuk mencari Times New Roman.

Ubah saiz fon

 1. Pilih teks yang anda ingin saizkan semula.

 2. Lakukan salah satu daripada berikut:

  • Untuk menjadikan teks tersebut 1 titik lebih besar, tekan Ctrl+[ (Tanda kurung kiri).

  • Untuk menjadikan teks tersebut 1 titik lebih kecil, tekan Ctrl+] (Tanda kurung kanan).

  • Untuk menjadikan teks lebih besar secara tokokan mengikut saiz dalam bebutang Tambahkan Saiz Fon, tekan Ctrl+Shift+> (Tanda lebih besar daripada).

  • Untuk menjadikan teks lebih kecil secara tokokan mengikut saiz dalam bebutang Kurangkan Saiz Fon, tekan Ctrl+Shift+< (Tanda kurang daripada).

  • Untuk memilih saiz tertentu, tekan Alt+H, F, S. Anda mendengar saiz fon semasa. Taipkan saiz titik yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

Ubah beberapa sifat fon sekaligus

Anda boleh menyemak lalu sifat fon dan mengubah beberapa sifat sekaligus dalam dialog Fon.

 1. Pilih teks yang anda ingin format.

 2. Untuk membuka dialog Fon, tekan Alt+H, F, N.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk pergi ke dan mengubah:

   • Fon, tekan Alt+F dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar fon yang anda inginkan.

   • Gaya fon, tekan Alt+Y dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar gaya fon yang anda inginkan.

   • Saiz fon, tekan Alt+S dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar saiz fon yang anda inginkan.

   • Warna fon, tekan Alt+C. Tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar warna fon yang anda inginkan dan kemudian tekan 'Enter'.

   • Gaya garis bawah, tekan Alt+U. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar gaya garis bawah yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

   • Warna garis bawah, tekan Alt+I. Tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar warna garis bawah yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

  • Untuk pergi ke dan memilih:

   • Garis lorek, tekan Alt+K.

   • Garis lorek kembar, tekan Alt+L.

   • Superskrip, tekan Alt+P.

   • Subskrip, tekan Alt+B.

   • Huruf besar kecil, tekan Alt+M.

   • Semua huruf besar, tekan Alt+A.

   • Tersembunyi, tekan Alt+H.

   • Setkan Sebagai Lalai, tekan Alt+D dan kemudian tekan 'Enter'.

   • Kesan Teks, tekan Alt+E dan kemudian tekan 'Enter'.

   • Tab Lanjutan, tekan Alt+V.

   • Tab Fon, tekan Alt+N.

 4. Untuk menggunakan perubahan, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "bebutang OK" kemudian tekan 'Enter'.

  Untuk keluar daripada dialog Fon tanpa menggunakan perubahan, tekan Esc.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Dalam dokumen anda, tekan Alt+G, T, F.

 2. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

 3. Untuk mendengar perihalan fon yang digunakan oleh tema, tekan Caps Lock+0. Dalam JAWS, tekan Insert+F.

Lihat juga

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word pada Windows

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Word 2016 for Mac dengan papan kekunci anda dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Mac OS, untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Apabila anda membuka Word 2016 for Mac, fokus berada pada templat untuk dokumen yang baru dan kosong. Tekan 'Enter' untuk mencipta dokumen.

  Anda mendengar pengesahan yang anda telah mencipta dokumen baru. Apabila dokumen baru terbuka, fokus berubah kepadanya. Pandangan Tataletak Cetak dipilih secara lalai.

 2. Taipkan teks dalam dokumen anda. Untuk menamatkan baris atau perenggan dan memulakan yang baru, tekan 'Enter'.

 3. Apabila anda selesai, tekan Command+S, taipkan nama fail yang anda ingin gunakan dan kemudian tekan 'Enter' untuk menyimpan dokumen.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, tekan Command+Option+M. Anda mendengar: "Bar menu, Apple". Tekan kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar: "Fail".

 2. Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka menu Fail dan kemudian tekan Command+O untuk Buka. Ini membuka satu senarai lokasi fail seperti OneDrive dan komputer anda. Menu bermula di lokasi tempat anda menyimpan fail baru-baru ini.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu lokasi atau tekan kekunci Tab sebanyak dua kali untuk pergi ke senarai fail dalam lokasi semasa.

 4. Apabila anda pergi ke senarai fail, VoiceOver membaca nama fail pertama dalam lokasi tersebut. Tekan Control+Option+Anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu senarai. Untuk membuka fail yang dipilih pada masa ini, tekan 'Enter'.

  Selepas fail dibuka, VoiceOver mengumumkan nama fail. Fokus kini berada pada bahagian teks dokumen.

 5. Letakkan kursor di tempat yang anda ingin tambahkan teks baru dan kemudian mula menaip.

 6. Setelah anda selesai, tekan Command+S untuk menyimpan perubahan anda.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 1, tekan Command+Option+1.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 2, tekan Command+Option+2.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 3, tekan Command+Option+3.

  • Untuk menggunakan gaya Normal, tekan Command+ Shift+N.

VoiceOver mengumumkan saiz fon dan warna gaya tajuk yang dipilih apabila anda memilih teks dan menekan Command+Option+T.

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Penggunaan pemformatan aksara boleh menambah baik kebolehbacaan dokumen anda.

 1. Pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, tekan Control+B. Anda mendengar: "Tebal".

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, tekan Control+I. Anda mendengar: "Italik".

  • Untuk menggunakan pemformatan garis bawah, tekan Control+U. Anda mendengar: "Garis bawah".

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Pilih teks yang anda ingin ubah.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Halaman Utama, dipilih, tab".

 3. Untuk membuka kotak kombo Fon, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar nama fon semasa, diikuti oleh "Fon, titik bertindih, kotak kombo". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka senarai.

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu fon. Untuk menggunakan fon yang dipilih pada masa ini, tekan 'Enter'.

  Petua: Untuk pergi terus ke fon yang anda telah putuskan untuk guna, mula menaip nama fon tersebut. Contohnya, taipkan ti untuk mencari Times.

Ubah saiz fon

 1. Pilih teks yang anda ingin saizkan semula.

 2. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Halaman Utama, dipilih, tab".

 3. Untuk membuka kotak kombo Fon, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar saiz titik fon semasa, diikuti oleh "Saiz fon, titik bertindih, kotak kombo". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka senarai.

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu saiz yang tersedia. Untuk menggunakan saiz fon yang dipilih pada masa ini, tekan 'Enter'.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Tekan F6 sehingga anda mendengar: "Halaman Utama, dipilih, tab".

 2. Untuk membuka kotak kombo Fon, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar nama fon semasa, diikuti oleh "Fon, titik bertindih, kotak kombo". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka senarai.

 3. Tekan T. Anda mendengar: "Fon tema".

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu senarai fon tema. Untuk menggunakan fon tema yang dipilih pada masa ini, tekan 'Enter'.

Lihat juga

Pintasan papan kekunci dalam Word for Mac

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Word untuk iOS dengan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOS, untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Word for iPhone. Untuk kemampuan sentuhan dalam Word untuk iOS, pergi ke panduan sentuhan Word for iPhone

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

 • Kami menyarankan anda agar membaca dan mengedit dokumen dalam Paparan Tataletak Cetakan. VoiceOver mungkin tidak berfungsi dengan baik dalam mod paparan lain.

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Buka Word untuk iOS dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Baru", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Tetingkap Baru terbuka. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Dokumen kosong" dan dwiketik skrin.

  Dokumen kosong baru terbuka dalam pandangan Tataletak Cetak. Fokus berada pada tajuk dokumen.

 3. Leret ke kanan sehingga VoiceOver mengumumkan: "Bebutang Fail". Dwiketik skrin untuk memilih. Menu Fail terbuka.

 4. Untuk menamakan dokumen, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Nama" dan dwiketik skrin. Taipkan nama untuk dokumen menggunakan papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q".

 5. Setelah anda selesai, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Simpan". Dwiketik skrin untuk memilih.

 6. Jika anda mendaftar masuk, Word untuk iOS menyimpan dokumen anda secara automatik pada folder Dokumen pada OneDrive semasa anda bekerja.

Simpan dokumen pada peranti anda

Anda boleh menyimpan dokumen secara setempat pada peranti anda.

 1. Dalam menu Fail, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan satu salinan" dan dwiketik skrin.

 2. Untuk menyimpan dokumen pada peranti anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "iPhone" dan dwiketik skrin.

 3. Fokus beralih ke medan teks nama fail dan jika anda inginkan, anda boleh taipkan nama baru untuk dokumen anda menggunakan papan kekunci pada skrin.

 4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan" dan kemudian dwiketik skrin. Fail disimpan dan fokus kembali ke isi dokumen.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, dalam pandangan Tataletak Cetak, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Simpan dan tutup" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk pergi ke tab Buka, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Buka" dan dwiketik skrin. Menu Tempat dibuka.

 3. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda menemui lokasi dokumen yang anda ingin buka, seperti telefon anda atau satu folder pada OneDrive. VoiceOver mengumumkan lokasi sambil anda bergerak. Untuk membuka lokasi, leret ke kanan sehingga anda berada pada lokasi dan kemudian dwiketik untuk membukanya.

 4. Apabila berada pada lokasi yang anda inginkan, untuk membuka dokumen, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar nama dokumen tersebut dan kemudian dwiketik skrin. VoiceOver mengumumkan dokumen sambil anda bergerak. Dokumen tersebut dibuka.

 5. Untuk menambahkan teks pada dokumen, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Kandungan halaman 1". Dwiketik skrin. Papan kekunci pada skrin terbuka.

  Petua: Anda juga boleh menemui papan kekunci dengan menjelajah item pada skrin. Untuk menjelajah, letakkan jari pada skrin dan seretnya di sekeliling. VoiceOver mengumumkan item apabila anda berhenti padanya. Untuk memilih item, angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 6. Setelah anda selesai, untuk menutup papan kekunci, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sembunyikan papan kekunci" dan dwiketik skrin.

Pilih teks

Anda boleh memilih teks dalam dokumen anda untuk pengeditan atau pemformatan.

 1. Untuk memilih sebahagian teks dengan fokus dalam bahagian pengeditan dokumen, navigasi ke teks yang anda ingin pilih.

 2. Dwiketik dan tahan skrin. Anda mendengar item yang dipilih.

 3. Untuk mengembangkan peilihan anda, luncurkan dua jari berjauhan pada skrin. VoiceOver mengumumkan pilihan sambil anda menggerakkan jari anda.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Untuk pergi ke reben, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab reben semasa.

 3. Untuk memilih tab reben Halaman Utama, dwiketik skrin, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Pada tab Halaman Utama, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Gaya". Dwiketik skrin. Menu Gaya terbuka.

 5. Dalam menu Gaya, leret ke kanan sehingga anda mendengar tajuk yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin. Fokus kembali ke tab Halaman Utama.

 6. Untuk menutup reben, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sembunyikan reben" dan dwiketik skrin.

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Penggunaan pemformatan aksara boleh menambah baik kebolehbacaan dokumen anda.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Tebal" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Italik" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan garis bawah, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang Garis Bawah" dan kemudian dwiketik skrin.

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Untuk pergi ke reben, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab reben semasa.

 3. Untuk memilih tab reben Halaman Utama, dwiketik skrin, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Pada tab Halaman Utama, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Fon, <fon semasa>, <saiz fon semasa>" dan kemudian dwiketik skrin. Menu Fon terbuka.

 5. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar fon yang anda inginkan: VoiceOver mengumumkan fon sambil anda bergerak. Untuk memilih fon, dwiketik skrin.

 6. Selepas memilih fon baru, menu Fon tertutup dan fokus beralih ke tab Halaman Utama.

Ubah saiz fon

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Untuk pergi ke reben, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab reben semasa.

 3. Untuk memilih tab reben Halaman Utama, dwiketik skrin, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Pada tab Halaman Utama, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Fon, <fon semasa>, <saiz fon semasa>" dan kemudian dwiketik skrin. Menu Fon terbuka.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Saiz <saiz fon semasa>".

 6. Untuk mengubah saiz fon, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk meningkatkan saiz fon, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tambah", dan kemudian dwiketik skrin untuk meningkatkan saiz sebanyak 1 titik.

  • Untuk menyusutkan saiz fon, leret ke kanan sehingga anda mendengar "bebutang Tolak" dan kemudian dwiketik skrin untuk meningkatkan saiz sebanyak 1 titik.

 7. Untuk menutup reben, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sembunyikan reben" dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Untuk pergi ke reben, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tunjukkan reben", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab reben semasa.

 2. Untuk memilih tab reben Halaman Utama, dwiketik skrin, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Fon, <fon semasa>, <saiz fon semasa>", dan kemudian dwiketik skrin. Menu Fon terbuka.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tajuk fon tema". Leret ke kanan untuk mendengar fon tema yang tersedia. VoiceOver mengumumkan fon tema sambil anda bergerak. Untuk memilih fon tema, dwiketik skrin.

  Senarai fon tema berakhir apabila anda mendengar: "Tajuk fon yang baru digunakan". Jika anda masih belum memilih fon lagi, fon tema berakhir apabila anda mendengar: "Fon Yang Serasi Dengan Office".

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Word untuk Android dengan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android, untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

 • Untuk kemampuan sentuhan dalam Word untuk Android, pergi ke Gunakan gerak isyarat TalkBack.

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Buka Word untuk Android dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Baru", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Tetingkap Baru terbuka. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Dokumen kosong", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Dokumen kosong baru terbuka dalam pandangan Tataletak Cetak. Fokus berada pada isi dokumen dan papan kekunci pada skrin yang dipaparkan.

 4. Luncurkan satu jari pada bahagian separuh bawah skrin sehingga anda mendengar aksara yang anda inginkan dan kemudian angkat jari anda. Bergantung pada seting peranti, anda mungkin perlu dwiketik skrin untuk menyisip aksara.

  Jika input teks ramalan telah diaktifkan pada peranti anda, anda boleh menambah perkataan dengan cara yang sama.

 5. Setelah anda selesai, untuk menutup papan kekunci, leret ke bawah dan kemudian ke kiri.

 6. Jika anda didaftarkan masuk, Word untuk Android menyimpan dokumen anda secara automatik pada OneDrive menggunakan nama lalai semasa anda bekerja.

Simpan dokumen pada peranti anda

Anda boleh menyimpan dokumen secara setempat pada peranti anda.

 1. Untuk menyimpan dokumen pada peranti anda, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Fail", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Menu fail, Buka".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan sebagai", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Simpan sebagai, Menu fail ditutup, Masukkan nama fail".

 3. Dwiketik skrin dan kemudian taipkan nama yang anda ingin gunakan untuk menyimpan fail anda.

 4. Setelah anda selesai, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Peranti ini, dokumen", dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kiri atau ke kanan ke folder yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian dwiketik skrin. Fail telah disimpan dan fokus kembali ke isi dokumen.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, dalam pandangan Tataletak Cetak, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Fail", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Menu fail, Buka".

 2. Untuk membuka dialog Buka, dwiketik skrin dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar senarai lokasi fail seperti OneDrive atau peranti anda.

 3. Untuk membuka lokasi, dwiketik skrin. Navigasi ke dokumen yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin. Dokumen dibuka dan fokus berada pada isi dokumen.

 4. Untuk membuka papan kekunci pada skrin, dwiketik skrin dan kemudian mula menaip.

 5. Setelah anda selesai, tutup papan kekunci dan jika perlu, simpan dokumen anda seperti yang disuruh dalam Cipta dokumen baru.

Pilih teks

Anda boleh memilih sebahagian teks tertentu atau semua teks dalam dokumen anda.

Pilih sebahagian teks

 1. Untuk memilih sebahagian teks, dengan fokus pada bahagian pengeditan dokumen, navigasi ke teks yang anda ingin pilih.

 2. Dwiketik dan tahan skrin. Anda mendengar item yang dipilih.

 3. Untuk mengembangkan peilihan anda, luncurkan dua jari berjauhan pada skrin. VoiceOver mengumumkan pilihan semasa anda menggerakkan jari anda.

Pilih semua teks

 1. Untuk memilih semua teks dalam dokumen anda, leret ke atas dan kemudian ke kanan. Anda mendengar: "Menu konteks setempat, TalkBack, menunjukkan item satu hingga tiga daripada tiga".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kawalan kursor", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Pilih semua", dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, kembangkan pertukaran", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab semasa.

 3. Dwiketik skrin dan kemudian leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Pada tab Halaman Utama, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Menu Gaya". Dwiketik skrin. Menu Gaya terbuka.

 5. Dalam menu Gaya, leret ke kanan sehingga anda mendengar tajuk yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin. Fokus kembali ke tab Halaman Utama, anda mendengar: "Menu Tab, Halaman Utama dipilih".

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Penggunaan pemformatan aksara boleh menambah baik kebolehbacaan dokumen anda.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, Tebal, tukar" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, Italik, tukar" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan bergaris bawah, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, Garis bawah, tukar" dan kemudian dwiketik skrin.

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, kembangkan pertukaran", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab semasa.

 3. Dwiketik skrin dan kemudian leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kotak kombo fon, <fon semasa>, dipilih", dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

Ubah saiz fon

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, kembangkan pertukaran", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab semasa.

 3. Dwiketik skrin dan kemudian leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kotak kombo saiz fon, <saiz semasa>, dipilih" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar saiz fon yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, kembangkan pertukaran", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab semasa.

 2. Dwiketik skrin dan kemudian leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Tab Halaman Utama", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kotak kombo fon, <fon semasa>, dipilih", dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Fon tema". Leret ke kanan untuk mendengar fon tema yang tersedia. Untuk memilih, dwiketik skrin.

  Senarai fon tema berakhir apabila anda mendengar: "Semua fon".

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Word Mobile dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Buka Word Mobile dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Baru", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Tetingkap Baru terbuka dan fokus berada pada dokumen yang baru dan kosong. Untuk mencipta dokumen, dwiketik skrin.

 3. Dokumen baru tersebut terbuka dalam pandangan Tataletak Cetak. Fokus berada pada isi dokumen dan papan kekunci pada skrin yang dipaparkan.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar aksara pada papan kekunci yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin. Aksara ditambah pada dokumen.

  Jika input teks ramalan telah diaktifkan pada peranti anda, anda boleh menambah perkataan dengan cara yang sama seperti aksara.

 5. Jika anda didaftarkan masuk, Word Mobile menyimpan dokumen anda secara automatik pada OneDrive menggunakan nama lalai semasa anda bekerja.

Simpan dokumen pada peranti anda

Anda boleh menyimpan dokumen secara setempat pada peranti anda.

 1. Untuk menyimpan dokumen anda pada peranti anda, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Perintah capaian segera, bebutang Fail", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman Backstage, bebutang ke belakang".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan satu salinan fail ini" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pilih aplikasi". Senarai lokasi simpan terbuka, fokus berada pada item pertama dalam senarai.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Peranti ini" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan ke folder yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Seterusnya, bebutang bar aplikasi" dan kemudian dwiketik skrin.

 7. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Nama fail" dan kemudian dwiketik skrin. Papan kekunci pada skrin terbuka.

 8. Taipkan nama yang anda ingin gunakan untuk menyimpan dokumen dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan satu salinan, bebutang bar aplikasi", dan kemudian dwiketik skrin. Dokumen kini telah disimpan pada peranti anda. Fokus kembali ke isi dokumen.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, dalam pandangan Tataletak Cetak, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Perintah capaian segera, bebutang Fail" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Halaman Backstage, bebutang ke belakang".

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Buka" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Semak lalu" dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Pilih aplikasi". Senarai lokasi simpan terbuka, fokus berada pada item pertama dalam senarai.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Semak lalu ke dokumen yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Buka dokumen, bebutang bar aplikasi" dan kemudian dwiketik skrin. Dokumen terbuka dalam pandangan Tataletak Cetak.

 7. Untuk membuka papan kekunci pada skrin, dwiketik skrin dan kemudian mula menaip.

 8. Setelah anda selesai, tutup papan kekunci dan jika perlu, simpan dokumen anda seperti yang disuruh dalam Cipta dokumen baru.

Pilih teks

Anda boleh memilih sebahagian teks tertentu atau semua teks dalam dokumen anda.

Pilih sebahagian teks

 1. Leret ke atas atau ke bawah untuk memilih seting navigasi yang anda ingin gunakan untuk memilih. Contohnya, jika anda memilih perenggan, anda boleh menavigasi dan memilih bahagian teks yang lebih besar.

 2. Dalam dokumen anda, navigasi ke bahagian teks yang anda ingin pilih dan kemudian ketik skrin sebanyak tiga kali.

Pilih semua teks

 1. Dalam dokumen anda, dwiketik skrin dengan dua jari. Menu konteks terbuka.

 2. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Pilih semua" dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Lebih banyak opsyen" dan dwiketik skrin.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar tab semasa dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Pada tab Halaman Utama, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Gaya". Dwiketik skrin. Menu Gaya dibuka.

 6. Dalam menu Gaya, leret ke kanan sehingga anda mendengar tajuk yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin. Gaya tajuk digunakan pada dokumen dan fokus kembali ke menu dokumen.

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Matikan, bebutang Tebal" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Matikan, bebutang Italik" dan kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menggunakan pemformatan bergaris bawah, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Matikan, bebutang Garis Bawah" dan kemudian dwiketik skrin.

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang, Lebih banyak opsyen" dan dwiketik skrin.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar tab semasa dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "bebutang Fon" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

Ubah saiz fon

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang, Lebih banyak opsyen" dan dwiketik skrin.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar tab semasa dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Saiz fon" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar saiz fon yang anda ingini dan kemudian dwiketik skrin.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tidak disemak, kembangkan pertukaran", dan dwiketik skrin. Anda mendengar tab semasa.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang, Lebih banyak opsyen" dan dwiketik skrin.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar tab semasa dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Halaman Utama" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "bebutang Fon" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Fon tema". Leret ke kanan untuk mendengar fon tema yang tersedia. Untuk memilih, dwiketik skrin.

  Senarai fon tema berakhir apabila anda mendengar: "Semua fon".

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan Word Online dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, dan papan kekunci anda untuk menambah atau mengubah teks pada dokumen. Anda boleh mengubah fon, menggunakan gaya pemformatan dan menggunakan tajuk untuk menambah baik aliran teks anda.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Word Online.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Oleh sebab Word Online berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl+F6 dan bukannya F6 untuk melompat masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl+O (Buka) digunakan pada pelayar web - bukan Word Online.

Dalam topik ini

Tambah teks pada dokumen Word

Anda boleh mencipta dokumen baru dari awal atau menambah teks pada dokumen sedia ada.

Cipta dokumen baru

 1. Apabila anda membuka Word Online, fokus berada pada templat untuk dokumen yang baru dan kosong. Untuk menyemak lalu templat, tekan kekunci Tab atau Shift+Tab. Untuk mencipta dokumen, apabila berada pada templat yang anda ingini, tekan 'Enter'. Anda mendengar: "<Nama lalai bagi dokumen>, dokumen .docx".

  Fokus beralih ke bahagian pengeditan dalam isi dokumen, dalam Pandangan Tataletak Cetak.

 2. Taipkan teks dalam dokumen anda. Untuk menamatkan baris atau perenggan dan memulakan yang baru, tekan 'Enter'.

 3. Setelah selesai, untuk pergi ke reben, tekan Alt+Kekunci logo Windows Anda mendengar tab semasa yang dipilih.

 4. Untuk membuka menu Fail, tekan F. Kemudian untuk membuka menu Simpan sebagai, tekan A.

 5. Untuk menamakan semula fail, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Namakan semula". Namakan semula fail ini" dan kemudian tekan 'Enter'. Taipkan nama baru untuk dokumen tersebut. Setelah selesai, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "bebutang OK" dan kemudian tekan 'Enter'.

 6. Word Online menyimpan dokumen anda secara automatik pada folder Dokumen pada OneDrive. Jika anda ingin memilih lokasi simpanan lain, dalam menu Simpan sebagai, tekan kekunci Tab. Anda mendengar "Simpan sebagai. Simpan satu salinan pada OneDrive". Tekan 'Enter' dan gunakan kekunci anak panah untuk memilih lokasi simpanan. SetelaB selesai, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "bebutang Simpan" dan kemudian tekan 'Enter'.

Tambah teks pada dokumen sedia ada

 1. Untuk membuka dokumen sedia ada, dalam pandangan Tataletak Cetak, tekan Alt+Kekunci logo Windows dan kemudian F dan O. Menu Buka dibuka, menyenaraikan dokumen terbaru anda.

 2. Untuk menyemak lalu dokumen terbaru, tekan kekunci Tab. Apabila anda beralih, Penyampai mengumumkan dokumen sebagai "<nama fail>, <lokasi>". Untuk membuka dokumen, tekan 'Enter'.

 3. Jika anda ingin membuka dokumen yang bukan antara dokumen terbaru anda, dalam menu Buka, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Lebih banyak pada OneDrive" dan tekan 'Enter'. OneDrive dibuka dalam tetingkap baru dan anda boleh menyemak lalu dokumen. Untuk menyemak lalu dokumen dan folder, gunakan kekunci anak panah. Untuk membuka folder atau dokumen, tekan 'Enter'.

 4. Apabila dokumen terbuka, fokus berada pada bahagian pengeditan dalam isi dokumen.

 5. Tekan kekunci anak panah sehingga anda mendengar tempat yang anda ingin tambahkan teks dan mula menaip. Perubahan disimpan secara automatik.

Pilih teks

Anda boleh memilih semua teks dalam dokumen anda atau hanya bahagian tertentu teks dengan cepat.

 • Untuk memilih semua teks, tekan Ctrl+A.

 • Untuk memilih sebahagian teks, beralih ke teks yang anda ingin pilih, kemudian tekan terus Shift dan kekunci anak panah untuk mengalih kursor sehingga teks tersebut dipilih.

Gunakan tajuk

Tajuk adalah sangat penting untuk kebolehcapaian dan kebolehgunaan dokumen. Untuk memastikan bahawa tajuk anda berfungsi dengan betul untuk kebolehcapaian, adalah penting untuk menciptanya dengan menggunakan gaya tajuk terbina dalam pada Word. Ini menjadikannya berkemungkinan bagi pembaca skrin anda dan Word untuk bertukar maklumat yang betul.

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin jadikan sebagai tajuk.

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 1, tekan Ctrl+Alt+1.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 2, tekan Ctrl+Alt+2.

  • Untuk menggunakan gaya Tajuk 3, tekan Ctrl+Alt+3.

  • Untuk menggunakan gaya Normal, tekan Ctrl+ Shift+N.

  Petua: Untuk menyemak lalu lebih banyak gaya tajuk, tekan Alt+kekunci logo Windows dan kemudian H dan L. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar gaya yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

Gunakan pemformatan tebal, italik dan garis bawah

Penggunaan pemformatan aksara boleh menambah baik kebolehbacaan dokumen anda.

 1. Pilih teks yang anda ingin format.

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menggunakan pemformatan tebal, tekan Ctrl+B.

  • Untuk menggunakan pemformatan italik, tekan Ctrl+I.

  • Untuk menggunakan pemformatan garis bawah, tekan Ctrl+U.

Ubah fon dan saiz fon

Untuk menjadikan dokumen anda mudah dicapai untuk semua pengguna, tukarkan fon kepada yang lebih mudah dibaca atau jadikan teks lebih besar atau lebih kecil.

Ubah ke fon yang berlainan

 1. Dalam dokumen anda, pilih teks yang anda ingin format.

 2. Tekan Alt+Kekunci logo Windows dan kemudian H, F dan F. Anda mendengar: "Nama fon, kotak kombo boleh edit".

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah tersebut sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

  Petua: Untuk pergi terus ke fon yang anda telah putuskan untuk guna, mula menaip nama fon tersebut. Contohnya, taipkan ti untuk mencari Times New Roman.

Ubah saiz fon

 1. Pilih teks yang anda ingin saizkan semula.

 2. Lakukan salah satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menjadikan teks 1 titik lebih besar, tekan Ctrl +] (Tanda kurung kanan).

  • Untuk menjadikan teks 1 titik lebih kecil, tekan Ctrl+[ (Tanda kurung kiri).

  • Untuk menjadikan teks lebih besar secara tokokan mengikut saiz dalam bebutang Tambahkan Saiz Fon, tekan Ctrl+Shift+> (Tanda lebih besar daripada).

  • Untuk menjadikan teks lebih kecil secara tokokan mengikut saiz dalam bebutang Kurangkan Saiz Fon, tekan Ctrl+Shift+< (Tanda kurang daripada).

  • Untuk memilih saiz tertentu, tekan Alt+Kekunci logo Windows dan kemudian H, F dan S. Anda mendengar: "Saiz fon, kotak kombo boleh edit". Taipkan saiz titik yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

Ubah beberapa sifat fon

Anda boleh menyemak lalu sifat fon dan mengubahnya menggunakan opsyen dalam kumpulan Fon pada tab Halaman Utama.

 1. Pilih teks yang anda ingin format.

 2. Untuk pergi ke tab Halaman Utama, tekan Alt+Kekunci logo Windows dan kemudian H.

 3. Lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut:

  • Untuk pergi ke dan mengubah:

   • Fon, tekan F dan kemudian F dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan tekan 'Enter'.

   • Gaya fon, tekan F dan kemudian Y. Tekan kekunci Tab dan kemudian gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar gaya fon yang anda ingini dan tekan 'Enter'.

   • Saiz fon, tekan F dan kemudian S dan kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar saiz fon yang anda ingini dan tekan 'Enter'.

   • Warna Fon, tekan F dan kemudian C. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar warna fon yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

   • Warna Serlahan Teks, tekan I. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar warna serlahan yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'.

  • Untuk pergi ke dan memilih:

   • Garis lorek, tekan 4.

   • Superskrip, tekan 6.

   • Subskrip, tekan 5.

Gunakan fon tema

Fon tema mengubah fon pada seluruh dokumen anda menggunakan sepasang fon yang direka bentuk untuk berfungsi dengan baik bersama-sama. Fon pertama digunakan untuk tajuk dan yang kedua untuk teks jasad.

Petua: Untuk memastikan fon tema digunakan pada tajuk, anda mesti menggunakan gaya tajuk Word pada teks tajuk. Untuk mengetahui caranya, rujuk kepada Gunakan tajuk.

 1. Dalam dokumen anda, tekan Alt+Kekunci logo Windows dan kemudian H, F dan F. Anda mendengar: "Nama fon, kotak kombo boleh edit".

 2. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar fon yang anda ingini dan kemudian tekan 'Enter'. Penyampai mengumumkan "<nama fon>, tajuk" untuk tajuk dan "<nama fon> , isi" untuk teks jasad.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Pintasan papan kekunci dalam Word Online

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×