Gunakan pembaca skrin untuk mengendalikan slaid dalam PowerPoint

Gunakan pembaca skrin untuk mengendalikan slaid dalam PowerPoint

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Tambah, padam dan aturkan slaid dalam PowerPoint 2016 menggunakan pembaca skrin. Anda juga boleh mengubah saiz dan orientasi slaid.

Nota: 

Dalam topik ini

Tambah slaid baru

Anda boleh menambahkan slaid baru pada persembahan anda dengan mudah sama ada berdasarkan tataletak slaid semasa atau tataletak templat baru.

Tambah slaid baru berdasarkan tataletak slaid semasa

Dalam persembahan baru, slaid tajuk ditambahkan secara automatik. Anda boleh menambahkan slaid baru berdasarkan tataletak slaid sebelumnya.

 1. Pada papan kekunci, tekan Ctrl+M. Anda mendengar: "Slaid <Bilangan slaid dan tempat slaid baru pada senarai,> dipilih".

Tambah slaid baru berdasarkan tataletak templat

 1. Dalam pandangan Normal, tekan Alt+H, I. Anda mendengar: “<Tajuk tataletak slaid pertama>, <bilangan item tersedia dan tempat item semasa pada senarai>, menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Meninggalkan menu bar, tema Office, <bilangan slaid semasa>, <bilangan slaid tersedia dan tempat slaid semasa dalam senarai>, <tajuk tataletak pertama>, grid, <bilangan tataletak yang tersedia dan tempat tataletak semasa pada senarai>”.

  Senarai menu tataletak slaid terbuka.

 2. Tekan Tab sehingga anda mendengar tataletak slaid yang anda ingin pilih. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar bilangan slaid baru. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, tiada pilihan”.

  Fokus beralih ke anak tetingkap slaid.

Padam slaid

 1. Dalam pandangan Normal, anak tetingkap imej kecil, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar bilangan slaid yang anda ingin padamkan.

 2. Tekan 'Delete'. Anda mendengar: “<Bilangan slaid semasa dan tempat pada senarai >, dipilih”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, meninggalkan menu, tiada pilihan”.

Susun semula slaid

Anda boleh menyusun semula slaid anda dengan memotong keluar slaid daripada lokasi lama dan menampalnya ke dalam lokasi baru.

 1. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap imej kecil, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar bilangan slaid yang anda ingin alihkan.

 2. Untuk mengalihkan slaid ke atas atau ke bawah senarai slaid, tekan Ctrl+anak panah ke Atas atau ke Bawah. Anda mendengar nombor baru slaid dalam senarai.

  Untuk mengalihkan slaid ke permulaan persembahan, tekan Ctrl+Shift+atas anak panah ke Atas. Untuk mengalihkan slaid ke hujung persembahan, tekan Ctrl+Shift+atas anak panah ke Bawah.

Atur slaid kepada bahagian

Untuk mengumpulkan slaid anda menjadi entiti yang bermakna, anda boleh mengaturnya kepada bahagian. Contohnya, jika anda mengusahakan persembahan dengan individu lain, anda boleh menugaskan setiap rakan sekerja satu bahagian untuk dikendalikan.

Bahagian boleh dilihat dalam anak tetingkap imej kecil pandangan Normal dan dalam pandangan Pengisih Slaid. Ia tidak boleh dilihat atau diumumkan dalam pandangan Tayangan Slaid.

 1. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap imej kecil, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin jadikan slaid pertama dalam bahagian. Kemudian tekan Alt+H, T1 . Anda mendengar: “Tambah bahagian, item menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Menu, meninggalkan menu, tambah bahagian”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Slaid, <tajuk slaid pertama dalam bahagian>, <bilangan slaid dan tempat slaid semasa dalam senarai>, dipilih”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Meninggalkan menu, tiada pilihan”. Bahagian tidak bertajuk telah ditambahkan.

 2. Untuk menamakan bahagian tidak bertajuk, dalam anak tetingkap imej kecil, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar "<Bilangan bahagian, Bahagian tidak bertajuk", kemudian tekan Shift+F10. Anda mendengar: “<Nama persembahan>.pptm, autosimpan, tetingkap PowerPoint, <item menu pertama> item menu, namakan semula bahagian, item menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Shift, F10, menu, namakan semula bahagian”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar pembaca skrin mengumumkan bahawa anda berada dalam tetingkap bahagian Namakan semula.

 3. Taipkan nama baru untuk bahagian tersebut. Tekan Tab sehingga anda mendengar: “Namakan semula butang”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Slaid, nombor dan lokasi, dipilih”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, tiada pilihan".

 4. Alihkan slaid di bawah bahagian yang bersesuaian seperti yang diarahkan dalam Susun semula slaid.

  Untuk mendengar Penyampai mengumumkan nama bahagian, dalam anak tetingkap imej kecil, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah. JAWS tidak mengumumkan nama bahagian.

Ubah orientasi bagi semua slaid dalam persembahan

Anda boleh mengubah orientasi seluruh slaid daripada landskap kepada potret atau sebaliknya dengan mudah.

 1. Dalam pandangan Normal, tekan Alt+G, S. Anda mendengar: “<Item pertama dalam senarai menu Saiz Slaid>, menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Reben bawah, kotak kumpulan tersuai”.

 2. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar: “Saiz slaid tersuai, item menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Menu, meninggalkan menu, Saiz slaid tersuai titik titik titik”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Masuk, slaid <bilangan slaid semasa dan tempat pada senarai>, dipilih”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, meninggalkan menu, saiz slaid, saiz slaid, slaid disaizkan untuk kotak kombo”. Tetingkap Saiz Slaid terbuka.

 3. Dalam tetingkap Saiz Slaid, tekan Tab sehingga anda mendengar “Dipilih, landskap, bebutang radio, Alt+L” atau “Dipilih, potret, bebutang radio, Alt+P”.

  Dalam JAWS, anda mendengar: “Orientasi, slaid, bebutang radio <opsyen yang baru dipilih> ditandakan”. Dalam JAWS, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih.

  Petua: Dengan Penyampai, untuk mendengar dan beralih antara opsyen dalam tetingkap Saiz Slaid, anda juga boleh menekan Caps Lock+kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah.

 4. Apabila anda selesai dengan pilihan anda, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Bebutang OK”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Tetingkap Microsoft PowerPoint, bebutang”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Microsoft PowerPoint, bebutang Microsoft PowerPoint”. Tetingkap pengesahan terbuka.

 5. Dalam tetingkap Microsoft PowerPoint , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaksimumkan saiz kandungan anda, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Maksimumkan”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Bebutang Maksimumkan”. Jika anda mempunyai banyak kandungan pada slaid, semua teks mungkin tidak muat pada slaid apabila menggunakan opsyen ini.

  • Untuk menskalakan kandungan anda ke bawah untuk dimuatkan pada slaid, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Pastikan Muat.” Dalam JAWS, anda mendengar: “Bebutang Pastikan Muat.” Opsyen ini mungkin mensaiz semula kandungan anda kepada saiz fon yang lebih kecil untuk memuatkan segala-galanya pada slaid. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Masuk. Slaid, <bilangan slaid tersedia dan tempat slaid semasa dalam senarai>. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, tiada pilihan”.

   Fokus beralih ke anak tetingkap imej kecil.

Ubah saiz slaid anda

Untuk mengubah saiz slaid, anda boleh memilih antara dua opsyen saiz lalai, Piawai (4:3) dan Skrin lebar (16:9), atau anda boleh menyuaikan saiz slaid anda.

Ubah saiz slaid daripada skrin lebar kepada piawai atau sebaliknya

 1. Dalam pandangan Normal, tekan Alt+G, S. Anda mendengar: “< Item pertama dalam senarai menu Saiz Slaid >, menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Reben bawah, kotak kumpulan tersuai”.

 2. Dalam menu Saiz Slaid, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memilih saiz piawai, dalam senarai menu, tekan anak kekunci ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar: “Piawai, empat titik bertindih tiga, salah satu daripada dua”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Piawai, induk kiri, induk kanan empat titik bertindih tiga, salah satu daripada dua”.

  • Untuk memilih saiz skrin lebar, dalam senarai menu, tekan anak kekunci ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar: “Skrin lebar.”

 3. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Tetingkap Microsoft PowerPoint, bebutang”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Microsoft PowerPoint, bebutang Microsoft PowerPoint”. Tetingkap pengesahan terbuka.

 4. Dalam tetingkap Microsoft PowerPoint, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaksimumkan saiz kandungan anda, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Maksimumkan”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Bebutang Maksimumkan”. Jika anda mempunyai banyak kandungan pada slaid, semua teks mungkin tidak muat pada slaid apabila menggunakan opsyen ini.

  • Untuk menskalakan kandungan anda ke bawah untuk dimuatkan pada slaid, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Pastikan Muat”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Bebutang Pastikan Muat”. Opsyen ini mungkin mensaiz semula kandungan anda kepada saiz fon yang lebih kecil untuk memuatkan segala-galanya pada slaid. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Masuk. Slaid, <bilangan slaid tersedia dan tempat slaid semasa dalam senarai>. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, tiada pilihan”. Fokus beralih ke anak tetingkap imej kecil.

Suaikan saiz slaid anda

Anda boleh mensaiz semula slaid anda untuk menggunakan dimensi tersuai bagi saiz skrin atau kertas yang berbeza.

 1. Dalam pandangan Normal, tekan Alt+G, S. Anda mendengar: “< Item pertama dalam senarai menu Saiz Slaid >, menu”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Reben bawah, kotak kumpulan tersuai”.

 2. Dalam menu Saiz Slaid, tekan kekunci ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar: “Saiz slaid tersuai”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “<Nombor slaid semasa dan tempat pada senarai >, dipilih”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, meninggalkan menu, saiz slaid, saiz slaid, slaid disaizkan untuk kotak kombo”. Tetingkap Saiz Slaid terbuka.

 3. Dalam tetingkap Saiz Slaid, untuk mengubah saiz slaid anda, sama ada pilih format sasaran persembahan anda atau setkan ketinggian, lebar dan orientasi persembahan:

  • Untuk memilih format sasaran persembahan, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Slaid disaizkan untuk”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Slaid disaizkan untuk, kotak kombo, <pilihan semasa>”. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk mengembangkan menu juntai bawah. Dalam menu, tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih. Kemudian tekan 'Enter'.

  • Untuk mengesetkan lebar, ketinggian dan orientasi:

   • Untuk mengubah lebar slaid, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Lebar”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Lebar, edit, kotak spin”. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar nilai yang anda ingin pilih atau sebagai alternatif, taipkan nilai.

   • Untuk mengubah ketinggian slaid, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Ketinggian”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Ketinggian, edit, kotak spin”. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar nilai yang anda ingin pilih atau sebagai alternatif, taipkan nilai.

   • Untuk mengeset orientasi, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Bebutang radio Potret, Alt+P” atau "Bebutang radio Landskap, Alt+L”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Orientasi, slaid, <pilihan semasa>, bebutang radio”. Untuk mengubah pilihan, gunakan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah.

  Petua: Dengan Penyampai, untuk mendengar dan beralih antara opsyen dalam tetingkap Saiz Slaid, anda juga boleh menekan Caps Lock+kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah.

 4. Apabila anda selesai dengan pilihan anda, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Bebutang OK”. Kemudian tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Tetingkap Microsoft PowerPoint, bebutang”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Microsoft PowerPoint, bebutang Microsoft PowerPoint”. Tetingkap pengesahan terbuka.

 5. Dalam tetingkap Microsoft PowerPoint tetingkap, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memaksimumkan saiz kandungan anda, tekan Tab sehingga anda mendengar “Maksimumkan”. Dalam JAWS, anda mendengar “Bebutang Maksimumkan”. Jika anda mempunyai banyak kandungan pada slaid, semua teks mungkin tidak muat pada slaid apabila menggunakan opsyen ini.

  • Untuk menskalakan kandungan anda ke bawah untuk dimuatkan pada slaid baru, tekan Tab sehingga anda mendengar: “Pastikan Muat”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Bebutang Pastikan Muat”. Opsyen ini mungkin mensaiz semula kandungan anda kepada saiz fon yang lebih kecil untuk memuatkan segala-galanya pada slaid.

 6. Tekan 'Enter'. Anda mendengar: “Masuk. Slaid, <bilangan slaid tersedia dan tempat slaid semasa pada senarai>”. Dalam JAWS, anda mendengar: “Masuk, tiada pilihan”. Fokus beralih ke anak tetingkap imej kecil.

Lihat juga

Tambah, padam dan aturkan slaid dalam PowerPoint 2016 untuk iOS menggunakan pembaca skrin.

Nota: 

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam iOS, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan VoiceOver, rujuk kepada Panduan Untuk Bermula VoiceOver.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Tambah, susun semula dan padamkan slaid dalam PowerPoint

Anda boleh menambahkan slaid baru pada persembahan anda dengan mudah sama ada berdasarkan tataletak slaid semasa atau tataletak templat baru, atau padamkan yang anda tidak perlu lagi. Anda juga boleh menyusun semula slaid dengan memotong keluar satu slaid daripada lokasi semasa dan menampalnya ke dalam tempat baru.

Tambah slaid baru

 1. Dalam persembahan anda, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar slaid yang sebelumnya anda ingin tambahkan slaid baru. Slaid diumumkan sambil anda bergerak: "Slaid <nombor slaid> daripada <jumlah bilangan slaid>".

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih".

 3. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Slaid baru" dan kemudian dwiketik skrin.

  Slaid ditambahkan pada dek slaid anda.

 4. Untuk mengubah tataletak slaid yang disisipkan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tataletak" dan kemudian dwiketik skrin. Untuk menyemak lalu opsyen templat, leret ke kanan. VoiceOver mengumumkan templat sambil anda bergerak. Untuk tataletak yang baru dipilih, anda mendengar "Dipilih" dan nama tataletak. Untuk memilih templat, dwiketik skrin.

Susun semula slaid

 1. Dalam persembahan anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin alihkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih".

 3. Dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Tunjukkan lagi item, item menu". Menu konteks timbul.

 4. Pada menu konteks, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Potong, item menu" dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang sebelumnya anda ingin alihkan slaid yang dipotong dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih".

 6. Dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Pilih semua, item menu".

 7. Untuk menampal slaid, leret kiri sehingga anda mendengar "Tampal, item menu" dan kemudian dwiketik skrin. Slaid dialihkan ke lokasi baru.

Padam slaid

 1. Dalam persembahan anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin padamkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dipilih".

 3. Dwiketik skrin dengan dua jari. Anda mendengar: "Tunjukkan lagi item, item menu".

 4. Dwiketik skrin dan kemudian leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Padam, item menu".

 5. Untuk memadamkan slaid, dwiketik skrin.

Lihat juga

Tambah, padam dan aturkan slaid dalam PowerPoint untuk Android menggunakan pembaca skrin.

Nota: Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam Android, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan TalkBack, lihat Bermula dengan Android dengan TalkBack.

Dalam topik ini

Tambah, susun semula dan padamkan slaid dalam PowerPoint

Anda boleh menambahkan slaid baru pada persembahan anda dengan mudah sama ada berdasarkan tataletak slaid semasa atau tataletak templat baru, atau padamkan yang anda tidak perlu lagi. Anda juga boleh menyusun semula slaid dengan memotong keluar satu slaid daripada lokasi semasa dan menampalnya dalam tempat baru.

Tambah slaid baru

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang selepasnya anda ingin tambahkan slaid. Slaid diumumkan sambil anda bergerak: "Slaid <nombor slaid>".

 2. Dwiketik skrin dengan dua jari. Slaid dipilih dan pandangan pengeditan dibuka.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Suis ke belakang tidak ditandakan" dan kemudian dwiketik skrin. Fokus beralih ke anak tetingkap imej kecil.

 4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Bebutang Slaid baru" dan kemudian dwiketik skrin.

  Slaid ditambahkan pada dek slaid anda.

 5. Untuk mengubah tataletak slaid yang disisipkan, dalam pandangan pengeditan slaid, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Menu Tataletak" dan kemudian dwiketik skrin. Dalam menu Tataletak, untuk menyemak lalu opsyen templat, leret ke kanan. TalkBack mengumumkan templat sambil anda bergerak. Untuk tataletak yang baru dipilih, anda mendengar nama tataletak dan "Dipilih". Untuk memilih templat, dwiketik skrin.

Susun semula slaid

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin alihkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Dwiketik skrin. Menu konteks timbul dan anda mendengar: "Bebutang Edit".

 3. Pada menu konteks, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bbebutang Potong". Kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang selepasnya anda ingin alihkan slaid yang dipotong dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Bebutang Edit".

 5. Untuk menampal slaid, leret ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tampal" dan kemudian dwiketik skrin. Slaid dialihkan ke lokasi baru.

Padam slaid

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin padamkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Untuk membuka menu konteks, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Bebutang Edit".

 3. Pada menu konteks, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Padam".

 4. Untuk memadamkan slaid, dwiketik skrin.

Lihat juga

Gunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambah, menyusun atau memadamkan slaid dalam PowerPoint Mobile.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

Dalam topik ini

Tambah, susun semula dan padamkan slaid dalam PowerPoint

Anda boleh menambahkan slaid baru pada persembahan anda dengan mudah sama ada berdasarkan tataletak slaid semasa atau tataletak templat baru, atau padamkan yang anda tidak perlu lagi. Anda juga boleh menyusun semula slaid dengan memotong keluar satu slaid daripada lokasi semasa dan menampalnya dalam tempat baru.

Tambah slaid baru

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”. Kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang selepasnya anda ingin tambahkan slaid. Slaid diumumkan sambil anda bergerak: "Slaid <jubin slaid>, <nombor slaid> daripada <jumlah bilangan slaid>".

  Nota: Untuk pergi ke anak tetingkap imej kecil daripada pandangan pengeditan, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang Ke Belakang". Kemudian dwiketik skrin. Fokus beralih ke slaid yang dipilih dalam anak tetingkap imej kecil.

 2. Untuk memilih slaid, dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Slaid baru" dan kemudian dwiketik skrin.

  Slaid ditambahkan pada dek slaid anda.

 4. Untuk mengubah tataletak slaid yang disisipkan, pilih slaid, kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Edit". Kemudian dwiketik skrin. Slaid terbuka dalam pandangan pengeditan. Dalam pandangan pengeditan slaid, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tataletak diruntuhkan" dan kemudian dwiketik skrin. Dalam menu Tataletak, untuk menyemak lalu opsyen templat, leret ke kanan. Penyampai mengumumkan templat sambil anda bergerak. Untuk tataletak yang baru dipilih, anda mendengar "Dipilih" dan tataletak. Untuk memilih templat, dwiketik skrin.

Susun semula slaid

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”. Kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin alihkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Dwiketik skrin. Menu konteks timbul dan anda mendengar: "Tersuai".

 3. Pada menu konteks, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bbebutang Potong". Kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang selepasnya anda ingin alihkan slaid yang dipotong dan kemudian dwiketik skrin buka menu konteks. Anda mendengar: "Tersuai".

 5. Untuk menampal slaid, leret ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Tampal" dan kemudian dwiketik skrin. Slaid dialihkan ke lokasi baru.

Padam slaid

 1. Dalam anak tetingkap imej kecil persembahan anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”. Kemudian leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar slaid yang anda ingin padamkan. Slaid diumumkan sambil anda bergerak.

 2. Untuk membuka menu konteks, dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tersuai".

 3. Pada menu konteks, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Padam".

 4. Untuk memadamkan slaid, dwiketik skrin.

Lihat juga

Tambah, padam dan aturkan slaid anda dalam PowerPoint Online menggunakan pembaca skrin.

Nota: 

Dalam topik ini

Tambah slaid baru

Anda boleh menambahkan slaid baru pada persembahan anda sama ada berdasarkan tataletak slaid semasa atau tataletak yang lain.

 1. Dalam Pandangan Pengeditan dalam PowerPoint Online, tekan Ctrl+F6 berulang kali sehingga anda berada pada tab. Penyampai mengumumkan tab yang baru dipilih, contohnya "Dipilih, Rumah, tab H, item" apabila tab Rumah dipilih. JAWS mengumumkan, contohnya: "Rumah, tab H, dipilih".

  Petua: Apabila anda membuka persembahan dalam PowerPoint Online, ia terbuka dalam Paparan Membaca. Untuk mengubah Pandangan Pengeditan, tekan Ctrl+F6 berulang kali sehingga anda mendengar "Edit Persembahan". Tekan 'Enter' untuk membuka menu. Kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali. Anda mendengar "Edit dalam Pelayar". Tekan 'Enter' untuk membuka persembahan dalam Pandangan Pengeditan.

 2. Tekan N untuk membuka tab Sisip dan kemudian tekan SI untuk membuka dialog Slaid Baru .

 3. Dalam dialog, tataletak slaid yang berdasarkan slaid semasa telah dipilih. Untuk menavigasi tataletak lain, gunakan kekunci anak panah.

 4. Untuk memilih dan menambah slaid baru berdasarkan tataletak, tekan 'Enter' apabila berada pada tataletak yang anda inginkan.

Susun semula slaid

Anda boleh mengalihkan slaid sekeliling untuk mengubah urutan dalam persembahan anda.

 1. Dalam Pandangan Pengeditan, tekan Ctrl+F6 sehingga anda berada dalam anak tetingkap imej kecil. Apabila anda sampai pada anak tetingkap imej kecil, Penyampai mengumumkan nombor dan tajuk slaid semasa. JAWS mengumumkan: "Panel slaid".

 2. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar bilangan slaid yang anda ingin alihkan.

 3. Untuk mengalihkan slaid ke permulaan persembahan, tekan Ctrl+kekunci anak panah ke Atas. Slaid dialihkan satu slaid ke atas.

  Untuk mengalihkan slaid ke penghujung persembahan, tekan Ctrl+kekunci anak panah ke Bawah. Slaid dialihkan satu slaid ke bawah.

  Untuk menempatkan slaid sebagai slaid pertama dalam persembahan, tekan Ctrl+Shift+kekunci anak panah ke Atas. Untuk menempatkan slaid sebagai slaid terakhir dalam persembahan, tekan Ctrl+Shift+kekunci anak panah ke Bawah.

Padam slaid

 1. Dalam Pandangan Pengeditan, tekan Ctrl+F6 sehingga anda berada dalam anak tetingkap imej kecil. Apabila anda sampai pada anak tetingkap imej kecil, Penyampai mengumumkan nombor dan tajuk slaid semasa. JAWS mengumumkan: "Panel slaid".

 2. Tekan kekunci anak panah ke Atas atau ke Bawah sehingga anda mendengar nombor slaid yang anda ingin alih keluar.

 3. Tekan 'Delete'.

  Petua: Untuk membuat asal pemadaman, tekan Ctrl+Z.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×