Gunakan pembaca skrin untuk berkongsi dokumen dalam Word

Pusat Kebolehcapaian Office > Sokongan kebolehcapaian untuk Word

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Kongsi dokumen Word 2016 anda menggunakan papan kekunci dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows. Apabila anda berkongsi fail anda daripada OneDrive atau SharePoint, anda boleh menjemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen atau menghantar fail sebagai lampiran e-mel terus daripada dokumen anda.

Nota: 

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen melalui OneDrive atau SharePoint, anda perlu menyimpannya pada salah satu daripada lokasi tersebut.

 1. Buka dokumen yang anda ingin kongsi.

 2. Tekan Alt+F, A untuk membuka anak tetingkap pandangan Backstage. Anda akan mendengar nama opsyen pertama: "Tab maklumat dipilih".

 3. Tekan Alt+A untuk pergi ke opsyen Simpan Sebagai dan kemudian tekan kekunci Tab untuk beralih ke dalam anak tetingkap tersebut.

 4. Untuk beralih ke laman OneDrive atau SharePoint dalam senarai Simpan Sebagai , tekan kekunci anak panah ke Atas dan ke Bawah sehingga anda mendengar nama laman yang anda inginkan dan kemudian tekan 'Enter'. Fokus berubah pada senarai folder untuk yang anda telah pilih.

 5. Semak lalu lokasi folder yang anda inginkan dan tekan 'Enter' untuk membuka dialog Simpan Sebagai dengan fokus dalam medan Nama Fail.

 6. Dalam medan Nama Fail, taip atau edit nama dokumen anda.

 7. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", kemudian tekan Alt+S.

Selepas dokumen anda telah disimpan pada lokasi kongsi, anda boleh menjemput individu lain untuk mengusahakannya.

Kongsi dokumen melalui OneDrive atau SharePoint

Anda boleh berkongsi dokumen semasa sedang mengusahakannya.

 1. Buka dokumen yang anda ingin kongsi.

 2. Tekan Alt+Y untuk membuka anak tetingkap Kongsi dan kemudian tekan F6 untuk mengubah fokus pada kotak Jemput individu.

  Nota: Jika anda masih belum menyimpan dokumen anda pada OneDrive atau Office 365 SharePoint, anda akan diprom untuk berbuat demikian sekarang. Untuk maklumat lanjut, lihat Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint terdahulu dalam topik ini.

 3. Dalam anak tetingkap Kongsi , dalam medan Jemput individu , taipkan alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen. Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh taipkan nama mereka dan tekan 'Enter'.

  Untuk berkongsi dengan lebih daripada seorang individu, gunakan koma bernoktah untuk mengasingkan nama atau alamat e-mel.

 4. Untuk menguntukkan kebenaran, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Boleh edit kotak kombo". Tekan kekunci anak panah untuk memilih Boleh edit atau Boleh lihat.

 5. Untuk menambahkan mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Sertakan mesej" dan kemudian taipkan mesej.

 6. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Kongsi", kemudian tekan 'Spacebar'.

Nota: Anda boleh memilih untuk berkongsi perubahan pada dokumen kongsi tidak, sentiasa atau hanya apabila anda ditanya secara automatik. Seting lalai adalah tidak. Dalam anak tetingkap Kongsi , tekan kekunci Tab untuk beralih ke kotak kombo Kongsi perubahan secara automatik dan buat pilihan.

Kongsi salinan dokumen anda melalui e-mel

Anda juga boleh menghantar melalui e-mel salinan dokumen anda atau menghantarnya sebagai PDF.

 1. Buka dokumen yang anda ingin kongsi.

 2. Tekan Alt+F untuk membuka pandangan Backstage dan kemudian tekan Alt+H untuk membuka anak tetingkap Kongsi.

 3. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Anak tetingkap Kongsi", kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk menyemak lalu opsyen E-mel.

 4. Tekan 'Enter' untuk membuka anak tetingkap opsyen E-mel.

 5. Gunakan kekunci anak panah ke Bawah untuk pergi ke opsyen dan 'Enter' untuk memilih salah satu daripada yang berikut:

  • Hantar sebagai Lampiran -Melampirkan Word dokumen pada mesej e-mel.

  • Hantar Pautan - Mencipta hiperpautan kepada dokumen dan meletakkannya dalam isi e-mel.

  • Hantar sebagai PDF - Mencipta fail PDF daripada dokumen dan melampirkannya pada mesej e-mel.

  • Hantar sebagai XPS - Mencipta fail XPS daripada dokumen dan melampirkannya pada mesej e-mel.

  • Hantar sebagai Faks Internet - Jika anda mendaftar ke perkhidmatan faks Internet, menghantar dokumen kepada perkhidmatan ini.

 6. Jika anda memilih opsyen e-mel, Word membuka mesej e-mel baru menggunakan klien e-mel lalai anda dengan PDF, XPS atau Word salinan dokumen anda yang telah dilampirkan. Mesej terbuka dengan fokus pada medan Kepada. Taipkan alamat e-mel.

 7. Untuk menaip mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Medan mesej" dan taipkan mesej anda.

 8. Untuk menghantar mesej, tekan Alt+S.

Simpan dokumen sebagai PDF

Simpan dokumen anda sebagai PDF, supaya anda boleh berkongsinya menggunakan berbilang saluran.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin simpan, tekan Alt+F, A. Anda mendengar: "Dipilih, Tab Maklumat". Anak tetingkap Fail terbuka.

  Dialog mencadangkan lokasi yang sama tempat dokumen Word anda disimpan sebelum ini, pada PC anda atau lokasi dalam talian. Untuk arahan tentang cara mengubah lokasi, rujuk kepada Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Simpan sebagai jenis, dokumen Word, bintang titik docx" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Senarai jenis fail yang disokong terbuka.

 3. Dalam senarai, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "PDF" dan kemudian tekan 'Spacebar'. Anda mendengar: "Simpan sebagai jenis, PDF".

 4. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan", dan kemudian tekan 'Enter'.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 untuk Windows

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Kongsi dokumen Word 2016 for Mac anda menggunakan papan kekunci dan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam Mac OS. Apabila anda berkongsi fail anda daripada OneDrive atau SharePoint, anda boleh menjemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen atau menghantar fail sebagai lampiran e-mel terus daripada dokumen anda.

Nota: 

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen, anda perlu menyimpannya pada OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin simpan, tekan Command+Shift+S. Dialog Simpan Sebagai terbuka.

 2. Dialog mencadangkan lokasi yang sama tempat dokumen Word anda disimpan sebelum ini, pada Mac anda atau lokasi dalam talian. Untuk menyemak atau mengubah lokasi, tekan kekunci Tab berulang kali sehingga anda mendengar "Lokasi dalam talian, bebutang" atau "Pada Mac Saya, bebutang". Jika anda mendengar "Lokasi dalam talian", tekan Control+Option+'Spacebar' untuk memilih. Jika anda mendengar "Pada Mac Saya", lokasi dalam talian yang tersedia telah ditunjukkan dalam dialog.

 3. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga anda mendengar "Tempat, jadual" dan lokasi dalam talian pertama. Jika perlu, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingin simpan.

 4. Apabila berada di lokasi yang anda inginkan, tekan 'Enter'.

  Dokumen tersebut disimpan.

Kongsi dokumen melalui OneDrive atau SharePoint

Anda boleh menjemput individu untuk melihat dan mengedit dokumen OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin kongsi, tekan Control+Option+M untuk pergi ke bar menu.

 2. Tekan F untuk pergi ke menu Fail dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah berulang kali sehingga anda mendengar "Kongsi, submenu", kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 4. Submenu Kongsi terbuka dan fokus adalah pada item Jemput Individu. Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 5. Dialog Jemput Individu terbuka. Taipkan alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen. Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh taipkan nama mereka dan tekan 'Enter'.

  Untuk berkongsi dengan lebih daripada seorang individu, gunakan koma bernoktah untuk mengasingkan nama atau alamat e-mel.

 6. Untuk menambahkan mesej, tekan kekunci Tab sekali dan taipkan mesej.

 7. Untuk menguntukkan kebenaran, tekan kekunci Tab untuk pergi ke kotak semak Boleh edit. Boleh edit dipilih secara lalai. Untuk menyahtanda kotak semak dan menguntukkan kebenaran melihat sahaja, tekan Control+Option+Spacebar.

 8. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga anda mendengar "Kongsi, bebutang", kemudian tekan Control+Option+'Spacebar' untuk memilih bebutang dan menghantar jemputan.

Kongsi salinan dokumen anda melalui e-mel

Anda juga boleh menghantar melalui e-mel salinan dokumen anda atau menghantarnya sebagai PDF.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin kongsi, tekan Control+Option+M untuk pergi ke bar menu.

 2. Tekan F untuk pergi ke menu Fail dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Kongsi, submenu", kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 4. Submenu Kongsi terbuka dan fokus adalah pada item Jemput Individu. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar: "Hantar dokumen..." atau "Hantar PDF..." bergantung pada opsyen yang anda ingin gunakan. Kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 5. Klien e-mel lalai anda mencipta mesej e-mel baru dengan salinan fail Word yang dilampirkan atau salinan PDF dokumen anda yang disisipkan. Fokus adalah pada medan Kepada. Taipkan alamat e-mel penerima.

 6. Tekan kekunci Tab untuk beralih ke medan lain di bawah, seperti Sk dan Subjek.

 7. Untuk menghantar mesej, tekan Shift+Tab sehingga anda mendengar "Bebutang, Hantar", kemudian tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih bebutang dan menghantar mesej.

Simpan dokumen sebagai PDF

Simpan dokumen anda sebagai PDF supaya anda boleh berkongsinya dengan selamat menggunakan berbilang saluran.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin simpan, tekan Command+Shift+S. Dialog Simpan Sebagai terbuka.

  Dialog mencadangkan lokasi yang sama tempat dokumen Word anda disimpan sebelum ini, pada Mac anda atau lokasi dalam talian. Untuk arahan tentang cara mengubah lokasi, rujuk kepada Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Dokumen Word" dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar. Menu Format fail terbuka.

 3. Dalam menu, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "PDF" dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar.

 4. Untuk memilih resolusi yang sesuai bagi PDF, tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar opsyen yang anda inginkan, kemudian tekan 'Spacebar'.

 5. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Eksport" dan kemudian tekan Control+Option+Spacebar. Dokumen telah disimpan sebagai PDF.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Pintasan papan kekunci dalam Word for Mac

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Dalam Word untuk iOS, anda boleh berkongsi dokumen anda dengan mudah menggunakan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOs. Simpan fail anda pada OneDrive atau SharePoint dan jemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen yang anda kongsi. Jika anda ingin menghantar dokumen melalui e-mel sebagai PDF atau dokumen Word sebaliknya, anda boleh lakukan yang demikian terus daripada Word untuk iOS.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen Word, anda perlu menyimpannya pada OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin simpan, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Simpan dan tutup, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang.

 2. Dialog terbuka dan anda mendengar: "Simpan perubahan pada < nama dokumen >?" Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Simpan, elipsis, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Dialog lain terbuka dan anda mendengar: "Simpan sebagai, nama fail, medan teks, sedang mengedit, < nama dokumen > dipilih, mod Word". Nama semasa dipilih dan papan kekunci pada skrin muncul di separuh bahagian bawah skrin. Taipkan nama untuk dokumen menggunakan papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, navigasi ke kekunci return di sudut bawah kanan skrin dan dwiketik untuk memilihnya.

 4. Papan kekunci pada skrin tertutup. Leret ke kiri sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingin simpan, seperti "OneDrive" dan dwiketik skrin untuk memilih.

  Jika anda masih belum menyimpan pada OneDrive atau SharePoint sebelum ini pada telefon ini, anda mungkin perlu menambahkan lokasi terlebih dahulu. Dalam kes ini, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar "Tambah Tempat" dan dwiketik.

 5. Fokus adalah pada nama dokumen dan anda boleh menggunakan papan kekunci pada skrin untuk mengubahnya.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar folder yang anda ingin simpan dan dwiketik untuk membukanya.

 7. Leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Simpan, bebutang". Dwiketik untuk memilih bebutang dan menyimpan dokumen.

  Dokumen disimpan dan anda kembali ke pandangan Terbaru.

Kongsi dokumen melalui OneDrive atau SharePoint

Anda boleh menjemput individu untuk melihat dan mengedit dokumen Word anda dalam OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen Word, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Menu Kongsi, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih dan membuka menu. VoiceOver mengumumkan: "Kongsi, tajuk".

 2. Menu Kongsi terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Jemput individu, bebutang" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Dialog Jemput Individu terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Taipkan nama atau alamat e-mel, medan teks". Dwiketik skrin untuk memilih medan dan mula menaip.

 4. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen. Apabila selesai, navigasi ke kekunci return di sudut bawah kanan skrin dan dwiketik untuk memilih.

  Petua: Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh leret ke kanan untuk memilih individu daripada Kenalananda. VoiceOver mengumumkan: "Tambah kenalan, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang dan pergi ke Kenalananda. Leret ke kanan berulang kali untuk melihat senarai orang hubungan anda atau gunakan Carian di atas. Apabila berada pada kenalan yang anda ingin tambah sebagai penerima, dwiketik skrin.

 5. Jika anda ingin agar penerima dapat melihat dokumen tetapi tidak mengeditnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Boleh Edit" dan dwiketik skrin untuk mengalih keluar hak pengeditan.

 6. Untuk menghantar jemputan, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar "Hantar, bebutang" dan dwiketik skrin.

  Jemputan dihantar dan anda kembali ke menu Kongsi.

Kongsi salinan dokumen anda melalui e-mel

Anda juga boleh menghantar melalui e-mel salinan dokumen anda atau menghantarnya sebagai PDF.

 1. Dalam dokumen Word, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Menu Kongsi, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih dan membuka menu. VoiceOver mengumumkan: "Kongsi, tajuk".

 2. Menu Kongsi terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hantar Salinan, bebutang" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Menu Hantar Salinan terbuka. Untuk menghantar dokumen dalam format Word, teruskan ke langkah seterusnya.

  Untuk menghantar versi PDF bagi dokumen anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Format, Dokumen Word, bebutang" dan dwiketik skrin. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "PDF" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar aplikasi yang anda ingin gunakan untuk menghantar fail tersebut. Untuk memilih opsyen, dwiketik skrin.

 5. Jika perlu, leret ke kanan sehingga anda berada pada medan Kepada dan dwiketik skrin untuk memilih medan.

 6. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen.

  Petua: Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh leret ke kanan untuk memilih individu daripada Kenalananda. VoiceOver mengumumkan: "Tambah kenalan, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang dan pergi ke Kenalananda. Leret ke kanan berulang kali untuk melihat senarai orang hubungan anda atau gunakan Carian di atas. Apabila berada pada kenalan yang anda ingin tambah sebagai penerima, dwiketik skrin.

 7. Untuk mengubah subjek e-mel, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Subjek" dan dwiketik skrin untuk memilih. Taipkan subjek lain menggunakan papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, navigasi ke kekunci return di sudut bawah kanan skrin dan dwiketik untuk memilih.

 8. Untuk menambahkan mesej, leret ke kanan dan dwiketik skrin. Taipkan mesej anda menggunakan papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, navigasi ke kekunci return di sudut bawah kanan skrin dan dwiketik untuk memilih.

 9. Apabila selesai, leret kiri berulang kali sehingga anda mendengar "Hantar, bebutang" dan dwiketik skrin untuk menghantar dokumen.

Lihat juga

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Kongsi dokumen Word untuk Android anda menggunakan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android. Apabila anda berkongsi fail anda daripada OneDrive anda boleh menjemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen atau menghantar fail sebagai lampiran e-mel terus daripada dokumen anda.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen menggunakan OneDrive, anda perlu menyimpannya di sana.

 1. Selepas menulis dokumen baru anda, leret ke kiri sehingga anda mendengar "Fail, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan Sebagai", dan kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Simpan sebagai, Menu Fail ditutup, Masukkan nama fail < nama fail semasa >".

 3. Jika anda ingin ubah nama fail, dwiketik skrin untuk membuka papan kekunci pada skrin. Gunakan papan kekunci untuk memadamkan nama lama terlebih dahulu dan kemudian taipkan nama fail baru. Apabila anda selesai, leret ke bawah kemudian ke kiri untuk menutup papan kekunci.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan untuk semak lalu opsyen lokasi simpan sehingga anda menemui akaun OneDrive anda dan kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke bawah kemudian ke atas. Anda mendengar: "Bebutang Simpan". Dwiketik skrin untuk menyimpan dokumen anda. Selepas menyimpan, menu Fail tertutup dan fokus kembali pada dokumen.

Petua: Selepas anda menyimpan dokumen pada OneDrive, semua perubahan akan disimpan di sana apabila anda memilih Simpan, melainkan anda menyimpan dokumen pada lokasi baru.

Kongsi dokumen melalui OneDrive

Anda boleh berkongsi dokumen semasa sedang mengusahakannya. Kolaborator anda menerima pautan perkongsian melalui e-mel dan mereka boleh menggunakannya untuk membuka dokumen dalam Word.

 1. Buka dokumen yang anda ingin kongsi dalam Word untuk Android.

 2. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Tidak ditandakan, Kongsi, suis" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Jemput individu ke fail ini, edit kotak" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen.

 5. Leret ke bawah kemudian ke kiri untuk menutup papan kekunci.

 6. Untuk menambahkan mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Sertakan mesej (pilihan), edit kotak", dwiketik skrin dan kemudian gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip mesej anda.

 7. Untuk menguntukkan kebenaran, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditandakan, boleh edit, kotak semak." Secara lalai kolaborator anda boleh mengedit dokumen yang anda kongsi. Jika anda ingin agar mereka hanya dapat melihat dokumen, dwiketik skrin.

 8. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Kongsi" dan kemudian dwiketik skrin.

Kongsi salinan dokumen anda melalui e-mel

Anda juga boleh menghantar melalui e-mel salinan dokumen anda atau menghantarnya sebagai PDF.

 1. Buka dokumen yang anda ingin kongsi dalam Word untuk Android.

 2. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Tidak ditandakan, Kongsi, suis" dan kemudian dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Kongsi sebagai lampiran" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Dokumen" atau "Bebutang PDF" bergantung pada format fail yang anda ingin kongsi. Dwiketik skrin untuk memilih format.

 5. Leret ke kanan sehingga anda menemui aplikasi e-mel yang anda ingin gunakan untuk berkongsi, contohnya, "Outlook" atau "Gmail" dan kemudian dwiketik skrin.

 6. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen.

 7. Leret ke bawah kemudian ke kiri untuk menutup papan kekunci.

 8. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Hantar" dan dwiketik skrin.

Petua: Anda juga boleh menggunakan arahan berikut untuk menghantar salinan PDF ke alamat e-mel anda sendiri atau menyimpan PDF dalam Google Drive anda.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Dalam Word Mobile, anda boleh berkongsi dokumen anda dengan mudah menggunakan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows. Simpan fail anda pada OneDrive atau SharePoint dan jemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen yang anda kongsi. Sebaliknya, jika anda ingin menghantar dokumen melalui e-mel, anda boleh lakukan yang demikian terus daripada Word.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Windows. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet atau PC.

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive atau SharePoint

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen Word, anda perlu menyimpannya pada OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen yang anda ingin simpan, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang Fail". Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Anak tetingkap terbuka dan anda mendengar: "Anak tetingkap halaman backstage, bebutang Kembali". Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Simpan". Dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Dialog Simpan terbuka dan anda mendengar nama fail semasa.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Simpan salinan fail ini" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingin simpan, seperti "OneDrive" dan dwiketik untuk memilih.

  Jika anda belum berdaftar masuk, OneDrive atau SharePoint akan meminta untuk mendaftar masuk.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar folder atau lokasi yang anda ingin simpan dan dwiketik skrin untuk membuka.

 7. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Bar aplikasi seterusnya". Dwiketik skrin untuk memilih.

 8. Dialog MASUKKAN NAMA FAIL terbuka.

  Jika anda ingin mengubah nama fail, leret ke kiri sehingga anda mendengar nama semasa dokumen dan dwiketik skrin untuk mula mengedit. Taipkan nama baru menggunakan papan kekunci pada skrin. Apabila selesai, leret ke atas sehingga anda mendengar "Tanda tempat dan bekas" dan kemudian leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bar aplikasi". Leret ke bawah sehingga anda mendengar "Item" dan leret ke kiri berulang kali sehingga anda mendengar: "Bebutang Bar aplikasi simpan salinan".

 9. Dwiketik skrin untuk menyimpan dokumen.

Kongsi dokumen melalui OneDrive atau SharePoint

Anda boleh menjemput individu untuk melihat dan mengedit dokumen Word anda dalam OneDrive atau SharePoint.

 1. Dalam dokumen Word anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga Penyampai mengumumkan: "Matikan, bebutang Kongsi". Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Dialog Kongsi terbuka. Penyampai mengumumkan: "Taipkan alamat e-mel untuk menjemput seseorang". Dwiketik skrin untuk membawa papan kekunci pada skrin ke atas dan mula menaip.

 3. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen.

  Petua: Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh leret ke kanan untuk memilih individu daripada Kenalananda. Penyampai mengumumkan: "Bebutang Semak lalu kenalan". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang dan pergi ke Kenalananda. Leret ke kanan berulang kali untuk melihat senarai orang hubungan anda atau gunakan Carian di atas. Apabila berada pada kenalan yang anda ingin tambah sebagai penerima, dwiketik skrin. Kad kenalan terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar alamat e-mel yang anda ingin gunakan dan dwiketik skrin.

 4. Jika anda ingin menyertakan nota peribadi pada jemputan anda, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain" dan dwiketik skrin. Kemudian leret ke kiri sehingga anda mendengar "Sertakan mesej, pilihan, teks boleh diedit" dan dwiketik skrin. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip teks nota.

 5. Jika anda ingin agar penerima dapat melihat dokumen tetapi tidak mengeditnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Opsyen lain" dan dwiketik skrin. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Berikan kebenaran kepada dokumen ini, boleh edit" dan dwiketik skrin. Senarai opsyen terbuka dan Penyampai mengumumkan: "Menu". Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Boleh lihat" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 6. Untuk menghantar jemputan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Kongsi, bebutang" dan dwiketik skrin.

  Jemputan dihantar dan anda kembali ke dialog Kongsi.

Simpan dokumen Word sebagai PDF

Untuk menyimpan dokumen Word dalam format PDF, gunakan kefungsian eksport dalam Word Mobile.

 1. Dalam dokumen Word anda, leret ke kanan atau ke kiri sehingga Penyampai mengumumkan: "Bebutang Fail". Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Anak tetingkap terbuka dan anda mendengar: "Anak tetingkap halaman backstage, bebutang Kembali". Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Dialog Simpan terbuka dan anda mendengar: "<nama fail semasa dokumen>, bebutang".

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Eksport fail ini" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar lokasi yang anda ingin simpan, seperti "OneDrive" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar folder yang anda ingin simpan dan dwiketik skrin untuk membuka.

 7. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Bar aplikasi seterusnya" dan dwiketik skrin untuk memilih.

 8. Dialog MASUKKAN NAMA FAIL terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Jenis fail, Teks OpenDocument, Kotak kombo." Dwiketik skrin untuk membuka senarai opsyen dan leret ke kanan. Penyampai mengumumkan: "PDF, 2 daripada 2". Dwiketik skrin untuk memilih.

 9. Leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Bebutang Bar aplikasi eksport". Dwiketik skrin untuk mengeksport dokumen.

  Jika anda mendapat dialog pengesahan yang meminta anda untuk membenarkan penukaran fail dalam talian, dwiketik skrin untuk membenarkan.

  Dokumen dieksport dan disimpan sebagai PDF dalam lokasi yang anda pilih. Anda kembali ke dialog Simpan dengan fokus pada nama fail.

Kongsi salinan dokumen anda melalui e-mel

Anda juga boleh menghantar melalui e-mel salinan dokumen anda terus daripada Word.

 1. Dalam dokumen Word, leret ke kanan atau ke kiri sehingga anda mendengar: "Matikan, bebutang Kongsi". Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Dialog Kongsi terbuka. Penyampai mengumumkan: "Taipkan alamat e-mel untuk menjemput seseorang". Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Opsyen lain, pautan". Dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Penyampai mengumumkan: "Hantar lampiran atau dapatkan pautan perkongsian". Dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: ''Hantar sebagai lampiran, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih.

 5. Tetingkap Kongsi terbuka. Leret ke kanan sehingga anda mendengar akaun e-mel anda, seperti "Mel Outlook" dan dwiketik skrin.

 6. Tetingkap mel terbuka. Fokus adalah pada medan Kepada. Taipkan alamat penerima menggunakan papan kekunci pada skrin.

  Petua: Jika anda sudah mempunyai maklumat kenalan individu yang disimpan, anda boleh leret ke kanan untuk memilih individu daripada Kenalananda. Penyampai mengumumkan: "Pilih kenalan, bebutang". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang dan pergi ke Kenalananda. Leret ke kanan berulang kali untuk melihat senarai orang hubungan anda atau gunakan Carian di atas. Apabila berada pada kenalan yang anda ingin tambah sebagai penerima, dwiketik skrin. Kad kenalan terbuka. Penyampai mengumumkan: "Tetingkap individu". Leret ke kanan sehingga anda mendengar alamat e-mel yang anda ingin gunakan dan dwiketik skrin.

 7. Untuk mengedit subjek e-mel, leret ke kanan dan dwiketik skrin. Gunakan papan kekunci pada skrin untuk menaip subjek. Apabila selesai, navigasi ke kekunci 'Enter' dan dwiketik skrin.

 8. Untuk menambahkan mesej, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mesej, teks boleh diedit" dan dwiketik skrin. Taipkan mesej anda menggunakan papan kekunci pada skrin.

 9. Apabila selesai, leret ke atas sehingga anda mendengar "Item" dan leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Hantar". Dwiketik skrin untuk memilih bebutang dan menghantar dokumen.

  Dokumen dihantar dan anda kembali ke dialog Kongsi.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk menjejak dan menyemak semula perubahan dalam dokumen dalam Word

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan papan kekunci anda dan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk berkongsi dokumen anda dengan mudah dengan Word Online. Apabila anda berkongsi fail anda menggunakan OneDrive, anda boleh menjemput individu untuk melihat atau mengedit dokumen, agar anda boleh bekerja bersama-sama secara serentak.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan papan kekunci dalam Word Online.

 • Apabila anda menggunakan Word Online, kami menyarankan anda menggunakan Microsoft Edge sebagai pelayar web anda. Oleh sebab Word Online berfungsi dalam pelayar web, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam desktop program. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl + F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl + O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan Word Online.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

Dalam topik ini

Simpan dokumen pada OneDrive

Sebelum anda boleh berkongsi dokumen melalui OneDrive, anda perlu menyimpannya dalam talian. Selepas anda menyimpan dokumen dalam talian, Word Online menyimpan sebarang perubahan padanya secara automatik.

 1. Selepas menulis dokumen baru anda, tekan Ctrl+F6 sehingga anda mendengar "Dipilih, item tab Halaman Utama".

 2. Tekan Caps Lock+kekunci anak panah ke Kiri sehingga anda mendengar "Fail, butang diruntuhkan", kemudian tekan 'Enter'.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Item tab Simpan Sebagai" dan kemudian tekan 'Enter'.

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Simpan Sebagai, simpan salinan dalam talian, item menu" dan kemudian tekan 'Enter'.

 5. Taipkan nama fail dan kemudian tekan 'Enter'.

Kongsi dokumen melalui OneDrive

Anda boleh berkongsi dokumen semasa sedang mengusahakannya. Kolaborator anda menerima pautan perkongsian melalui e-mel.

 1. Semasa mengedit dokumen dalam Word Online, tekan Ctrl+F6 sehingga anda mendengar "Dipilih, item tab Halaman Utama".

 2. Tekan Caps Lock+kekunci anak panah ke Kiri sehingga anda mendengar "Fail, butang diruntuhkan", kemudian tekan 'Enter'.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Item tab Kongsi" dan kemudian tekan 'Enter'.

 4. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Kongsi dengan individu, jemput individu lain untuk mengedit atau melihat dokumen ini, item menu", kemudian tekan 'Enter'.

 5. Penyampai memberitahu anda apabila dialog Kongsi dimuatkan. Selepas ia berhenti bercakap, taipkan alamat e-mel individu yang anda ingin berkongsi dokumen. Untuk berkongsi dengan lebih daripada seorang individu, gunakan koma bernoktah untuk mengasingkan alamat e-mel.

 6. Untuk menguntukkan kebenaran, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar: "Boleh edit". Tekan kekunci anak panah ke Bawah dan ke Atas untuk memilih Boleh edit atau Boleh lihat.

 7. Untuk menambahkan mesej, tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Sertakan mesej peribadi dengan jemputan ini" dan kemudian taipkan mesej.

 8. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Bebutang Kongsi", kemudian tekan 'Enter'.

Simpan dokumen sebagai PDF

Simpan dokumen anda sebagai PDF, supaya anda boleh berkongsinya melalui berbilang saluran dengan selamat.

 1. Buka dokumen yang anda ingin simpan sebagai PDF dalam Word Online.

 2. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Lagi, bebutang diruntuhkan" dan kemudian tekan 'Enter' untuk membuka menu.

 3. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga anda mendengar "Muat turun sebagai PDF, item menu" dan kemudian tekan 'Enter'.

 4. Word Onlinemencipta fail PDF yang mungkin mengambil sedikit masa. Selepas anda mendengar "Klik di sini untuk melihat PDF bagi dokumen anda", tekan 'Enter'.

 5. Tekan Caps Lock+kekunci anak panah ke Kanan sehingga anda mendengar "Bebutang Simpan" dan kemudian tekan 'Enter'.

 6. Selepas anda mendengar "Bebutang Tolak", anda boleh menekan 'Enter' untuk menutup dialog.

 7. Tekan kekunci Tab sehingga anda mendengar "Dialog, Microsoft Word Online, fokus pada bebutang Tutup", kemudian tekan 'Enter' untuk mengembalikan fokus pada dokumen.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengarang bersama dokumen dalam Word

Pintasan papan kekunci dalam Word Online

Tugas asas menggunakan pembaca skrin dengan Word

Ketahui cara menavigasi dalam Word menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×