Gunakan pandangan helaian data web dalam aplikasi Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penting    Microsoft tidak lagi mengesyorkan mencipta dan menggunakan aplikasi web Access dalam SharePoint. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan Microsoft PowerApps untuk membina penyelesaian perniagaan tanpa kod untuk web dan peranti mudah alih.

Untuk melihat banyak rekod data dalam aplikasi Access anda pada masa yang sama, gunakan pandangan helaian data. Apabila anda menambah jadual baru untuk aplikasi Access anda atau mengimport data ke dalam aplikasi anda, Access mencipta pandangan helaian data bagi setiap Jadual secara automatik tetapi anda boleh mencipta pandangan helaian data tambahan untuk jadual anda. Pandangan helaian data mempunyai terbina dalam penapisan dan pengisihan opsyen yang tersedia apabila anda ingin Cari atau penapis untuk data khusus. Pandangan helaian data adalah berguna untuk dengan cepat melihat butiran banyak rekod, menambah rekod baru dan memadamkan rekod daripada jadual. Anda juga boleh memuat rekod daripada pandangan helaian data dalam aplikasi Access ke dalam Excel. Untuk maklumat lanjut tentang menambah Jadual pada aplikasi Access, lihat mencipta aplikasi Access

Nota: Artikel ini tidak digunakan pada pangkalan data desktop Access. Untuk maklumat lanjut tentang mencipta borang dalam pangkalan data desktop, lihat mencipta borang Access.

Pandangan Helaian Data memaparkan rekod pelanggan

Apabila Access mencipta pandangan helaian data baru, ia secara automatik mencipta kawalan pada pandangan untuk setiap medan dalam Jadual. Apabila anda menambah medan baru pada jadual, Access menambah kawalan baru bagi medan tersebut ke pandangan helaian data juga. Walau bagaimanapun, jika anda membuat sebarang perubahan Reka bentuk pandangan helaian data, seperti mengalihkan atau mensaiz semula kawalan, dan menyimpan perubahan Reka bentuk anda, Access tidak menambah kawalan baru kepada pandangan helaian data apabila anda menambah medan baru pada jadual. Dalam kes ini, anda perlu menambah kawalan baru pada pandangan helaian data apabila anda menambah medan baru pada jadual.

Apakah pandangan helaian data web?

Pandangan helaian data web dalam aplikasi Access memaparkan data dalam talian yang disusun dalam baris dan lajur dalam pelayar web. Ia boleh benarkan pengeditan data atau tidak, seperti yang anda inginkan.

Apabila anda mencipta pandangan helaian data web dalam Access, ia dibuka dalam pandangan Reka bentuk, di mana anda boleh lakukan sebarang perkara berikut:

 • Mengesetkan sumber rekod

 • Menyediakan kapsyen untuk pandangan

 • Menambah tindakan automatik yang terjadi apabila pandangan dibuka dan apabila seseorang beralih antara rekod menggunakan pandangan

 • Menambah tindakan tersuai yang terjadi semasa seseorang mengklik butang (anda pilih butang tersebut)

 • Mensaiz semula dan alihkan kawalan dan Setkan sifat kawalan

Menambahkan pandangan helaian data baru

Untuk menambah pandangan helaian data baru pada jadual dalam aplikasi Access, lengkapkan langkah-langkah berikut:

 1. Buka aplikasi dalam Access.

 2. Klik nama Jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual dalam anak tetingkap kiri dan kemudian klik butang Tambah pandangan baru (tanda tambah butang di sebelah nama kapsyen pandangan).

  Kotak dialog Tambah Pandangan Baru

 3. Dalam dialog Tambah pandangan baru , masukkan nama untuk pandangan dalam kotak Nama paparan , setkan Jenis pandangan kepada helaian datadan pilih nama Jadual dalam kotak Sumber rekod .

Setkan atau ubah sumber rekod untuk pandangan

Pada bahagian atas kanan kawasan reka bentuk, klik Data untuk membuka kotak Data:

Dialog Data bagi pandangan helaian data web

Pilih nama Jadual untuk menyediakan data untuk pandangan, dan secara pilihan semak Baca sahaja kotak semak untuk menghalang orang lain mengubah data dalam pandangan ini. Apabila anda selesai membuat perubahan, hanya tutup dialog.

Petua: Jika anda menghadapi masalah mencari opsyen Data bagi pandangan helaian data, klik ruang kosong pada kawasan Reka bentuk jauh dari sebarang kawalan.

Anda juga boleh memilih nama pertanyaan disimpan dalam kotak sumber rekod jika anda ingin memaparkan hasil pertanyaan dalam pandangan helaian data anda.

Menyediakan kapsyen

Pada bahagian atas kanan kawasan reka bentuk, klik Pemformatan untuk membuka kotak Pemformatan:

Dialog Pemformatan bagi pandangan helaian data web

Pilih sama ada anda ingin Bar tindakan akan kelihatan atau tersembunyi dalam kotak Sifat Bar tindakan boleh kelihatan . Anda masih boleh menambah, mengedit dan memadamkan rekod dalam pandangan helaian data jika Bar tindakan tersembunyi selagi data dalam pandangan helaian data yang boleh dikemas kini.

Dalam kotak kapsyen , masukkan teks untuk dipaparkan pada pandangan helaian data apabila ia dibuka sebagai timbul dalam tetingkap pelayar. Apabila anda selesai, hanya tutup dialog.

Apabila anda mengesetkan sifat kapsyen pada dialog pemformatan, Access memaparkan kapsyen yang hanya jika pandangan helaian data dibuka sebagai timbul. Mengesetkan sifat kapsyen pada dialog pemformatan tidak mengubah Access memaparkan pada PEMILIH pandangan untuk pandangan. Untuk mengubah teks yang ditunjukkan pada PEMILIH pandangan, lihat seksyen pada Namakan semula kapsyen pandangan helaian data.

Menambah tindakan automatik

Pada bahagian atas kanan kawasan reka bentuk, klik Tindakan untuk membuka kotak Tindakan:

Dialog Tindakan dalam pandangan helaian data web

Butang setiap membuka makro dalam pandangan Reka bentuk. Klik Muat pada Reka bentuk makro yang berjalan apabila membuka helaian data, dan klik Pada semasa untuk makro yang berjalan setiap kali seseorang memilih baris berlainan dalam helaian data. Apabila anda selesai, hanya tutup dialog. Mengetahui lebih lanjut tentang menyesuaikan pandangan dengan mencipta makro antara muka pengguna.

Menambahkan tindakan tersuai pada Bar Tindakan

Secara lalai, pandangan helaian data masukkan butang tindakan Tambah Butang Tambah rekod pada bar tindakan dan butang tindakan Butang Padamkan rekod tindakan pada Bar Tindakan padam. Ketahui lebih lanjut tentang bekerja dengan butang tindakan dalam aplikasi Access. Anda juga boleh menambah butang tindakan tersuai anda sendiri pada bar tindakan.

Di bahagian atas tengah kawasan Reka bentuk, klik Tambah tindakan tersuai (tanda tambah butang di sebelah Bar tindakan). Tindakan yang baru ditunjukkan sebagai butang dengan ikon bintang:

Butang tindakan tersuai pada helaian data web

Klik butang tindakan tersuai kemudian klik butang Data yang muncul. Access membuka dialog Data untuk tindakan tersuai:

Dialog Data tindakan tersuai pada helaian data web

Namakan butang tindakan tersuai anda, pilih ikon untuk menggunakan, masukkan petua alat (teks yang muncul apabila penuding meletakkan kursor di atas ikon tindakan), dan kemudian klik Pada klik untuk membuka pandangan Reka bentuk makro dan menulis makro yang berjalan apabila butang tindakan tersuai diklik. Ketahui lebih lanjut tentang menambah tindakan tersuai pada bar tindakan.

Menambah, mengedit dan memadamkan data

Anda boleh membuat perubahan pada data anda menggunakan pandangan helaian data dengan membuka pandangan dalam pelayar anda. Capaian secara automatik menyimpan perubahan pada rekod apabila anda mengalih ke rekod lain dalam pandangan.

 • Untuk menambah rekod baru: klik butang rekod Butang Tambah rekod pada bar tindakan Tambahpada Bar tindakan, taipkan data yang anda inginkan dalam lajur, dan kemudian tab atau klik pada rekod yang berlainan untuk menyimpan rekod baru. Rekod yang baru dalam pandangan helaian data sentiasa muncul di bahagian bawah.

 • Untuk mengedit rekod: klik ke dalam baris yang anda ingin edit dan tab lajur khusus yang anda ingin ubah. Taipkan data baru anda dan kemudian tab atau klik pada rekod yang berlainan untuk menyimpan perubahan anda rekod.

 • Untuk memadam rekod: klik ke dalam baris yang anda ingin padam dan kemudian klik padam Butang Padamkan rekod tindakan pada Bar Tindakan butang tindakan. Access memaparkan dialog pengesahan untuk memastikan bahawa anda ingin padamkan rekod. Klik Ya untuk memadamkan atau klik tiada untuk membatalkan memadamkan rekod.

  Anda juga boleh memadamkan rekod dengan mengklik kanan PEMILIH baris di sebelah kiri, kemudian klik padam. Untuk memadamkan lebih daripada satu rekod pada satu masa, tekan dan tahan kekunci CTRL sementara mengklik PEMILIH baris yang berbeza, klik kanan salah satu PEMILIH baris dan kemudian klik padam.

Penapisan dan pengisihan data

Pandangan helaian data dalam aplikasi Access mempunyai opsyen terbina dalam untuk penapisan dan pengisihan data. Anda boleh segera lajur berlainan yang Tapis dan Isih data untuk melihat hanya rekod yang anda ingin lihat.

Untuk menapis data:

 1. Navigasi ke pandangan helaian data anda dalam aplikasi Access yang menggunakan pelayar anda.

 2. Letakkan penuding di atas pengepala lajur, klik anak panah juntai bawah dan klik Opsyen untuk menapis senarai untuk data tertentu dalam lajur. Access memaparkan ikon corong di atas setiap lajur yang mempunyai penapis yang digunakan.

  Opsyen Penapis untuk lajur Jawatan dalam helaian data

  Petua: Pilih opsyen lain daripada senarai untuk menapis lebih daripada satu opsyen data.

 3. Untuk mengalih keluar penapis pada lajur, klik Kosongkan penapis daripada senarai opsyen.

  Petua: Menggunakan ciri "Cari pada halaman" pelayar anda untuk mencari data dalam pandangan helaian data dengan cepat. Contohnya, dalam Internet Explorer, tekan Ctrl + F, masukkan teks atau nombor yang anda ingin Cari, dan kemudian klik sebelumnya atau berikut untuk bergerak nilai ditemui

Untuk mengisih data:

 1. Navigasi ke pandangan helaian data anda dalam aplikasi Access yang menggunakan pelayar anda.

 2. Letakkan penuding di atas pengepala lajur, klik anak panah juntai bawah dan klik Isih menaik atau Isih menurun untuk mengisih rekod dalam pandangan mengikut lajur tersebut.

Untuk menyembunyikan lajur:

 1. Navigasi ke pandangan helaian data anda dalam aplikasi Access yang menggunakan pelayar anda.

 2. Letakkan penuding di atas pengepala lajur, klik anak panah juntai bawah dan klik Sembunyikan lajur. Capaian menyembunyikan lajur daripada pandangan dalam pelayar.

  Nota: Menyembunyikan lajur dalam pandangan helaian data dalam pelayar anda adalah hanya sementara. Jika anda menavigasi ke pandangan yang berbeza dan kembali atau menyegar semula pandangan, Access memaparkan lajur sekali lagi.

Memuat turun rekod daripada pandangan helaian data ke dalam Excel

Anda boleh memuat turun rekod daripada aplikasi Access anda ke dalam Excel daripada pandangan helaian data.

Untuk memuat turun rekod ke dalam Excel:

 1. Klik pandangan helaian data apabila melihat aplikasi dalam pelayar web anda.

 2. Klik muat turun dalam Excel Muat turun ke butang tindakan Excel pada Bar Tindakan butang tindakan pada Bar tindakan.

  Muat Turun dalam butang tindakan pada pandangan Helaian Data
 3. Klik Buka untuk membuka hamparan Excel, klik Simpan untuk menyimpan hamparan ke folder, atau klik Batal untuk membatalkan muat turun rekod ke dalam Excel.

 4. Excel memaparkan rekod daripada pandangan helaian data.

  Hamparan Excel memaparkan tiga rekod data merentasi tiga lajur

Petua: Jika anda menggunakan opsyen penapis dalam pandangan helaian data untuk mengehadkan rekod yang ditunjukkan untuk satu set rekod yang lebih kecil sebelum mengklik muat turun dalam butang tindakan Excel, Access masih muat turun semua rekod daripada sumber rekod pada pandangan ke dalam Excel. Jika anda ingin memuat turun satu set rekod yang lebih kecil, anda boleh membuka pandangan helaian data dari pandangan yang berbeza menggunakan tindakan makro OpenPopup dan gunakan mana Klausa argumen untuk menapis rekod untuk subset lebih kecil. Jika anda klik muat turun dalam butang tindakan pada pandangan helaian data dalam kes ini, capaian muat turun lebih kecil subset rekod ke dalam Excel.

Nota: Muat turun dalam butang tindakan Excel tidak dapat dialih keluar dari pandangan helaian data. Jika anda tidak ingin memaparkan butang tindakan ini, anda perlu menyembunyikan Bar tindakan bagi pandangan helaian data.

Memadam pandangan helaian data

Untuk memadamkan pandangan Helaian Data sedia ada, lengkapkan langkah-langkah berikut:

 1. Buka aplikasi dalam Access.

 2. Klik nama Jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual dalam anak tetingkap kiri dan kemudian klik pandangan helaian data.

 3. Klik butang sifat dan kemudian klik padam.

Menamakan semula kapsyen pandangan helaian data yang ditunjukkan dalam PEMILIH pandangan

Access memaparkan senarai nama kapsyen pandangan merentasi bahagian atas aplikasi dalam PEMILIH pandangan. Untuk menamakan semula kapsyen pandangan helaian data yang ditunjukkan dalam PEMILIH pandangan, ikuti langkah ini:

 1. Buka aplikasi dalam Access.

 2. Klik nama Jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual dalam anak tetingkap kiri dan kemudian klik pandangan helaian data.

 3. Klik butang sifat dan kemudian klik Namakan semula.

  Menu seting dengan Buka dalam pelayar, Edit, Namakan semula, Pendua dan Padam

 4. Taipkan nama kapsyen pandangan helaian data baru dan kemudian tekan Enter.

  Kapsyen pandangan Helaian Data berubah kepada Pelanggan

 5. Klik Simpan pada bar alat capaian segera untuk menyimpan perubahan kapsyen anda.

Untuk mengubah posisi pandangan helaian data di atas skrin, klik dan tahan kapsyen dan seretnya ke kanan atau kiri ke posisi baru.

Membuat salinan pandangan helaian data

Jika anda ingin membuat salinan sama pandangan helaian data, anda boleh menggunakan ciri pendua dalam aplikasi Access.

Untuk membuat salinan pandangan helaian data, lengkapkan langkah-langkah berikut:

 1. Buka aplikasi dalam Access.

 2. Klik nama Jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual dalam anak tetingkap kiri dan kemudian klik pandangan helaian data.

 3. Klik butang sifat dan kemudian klik pendua.

  Menu seting dengan Buka dalam Pelayar, Edit, Namakan Semula, Pendua dan Padam

 4. Taipkan nama baru salinan pandangan helaian data dalam kotak Nama pendua . Ambil perhatian bahawa setiap pandangan objek dalam anak tetingkap navigasi mesti unik.

 5. Pilih jadual untuk memperuntukkan ini ke dalam lokasi untuk pendua kotak. Apabila anda memperuntukkan salinan pandangan pada jadual, Access memaparkan nama kapsyen pandangan apabila anda klik nama Jadual kapsyen dalam anak tetingkap kiri.

  Dialog pandangan pendua menunjukkan nama kotak dan lokasi pendua untuk kotak pendua.

  Petua: Jika anda tidak ingin memberikan salinan pandangan jadual tertentu, anda boleh memilih [kendiri/timbul] dalam lokasi untuk kotak pendua. Apabila anda membuat salinan pandangan sebagai pandangan kendiri, Access memaparkan objek dalam anak tetingkap navigasi tetapi bukan dalam senarai pandangan yang diperuntukkan kepada jadual. Untuk membuka pandangan kendiri dalam pelayar anda, anda mesti menggunakan tindakan makro OpenPopup.

 6. Klik OK untuk mencipta salinan baru bagi pandangan helaian data atau klik Batal untuk membatalkan mencipta salinan pandangan helaian data.

 7. Klik Simpan pada bar alat capaian segera untuk menyimpan perubahan anda ke senarai pandangan.

Maklumat lanjut tentang aplikasi Access

Pandangan helaian data web adalah ciri aplikasi Access – pangkalan data yang berjalan dalam pelayar yang individu boleh menggunakan talian – tetapi ia hanya satu ciri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Access, lihat artikel mencipta aplikasi Access.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×