Gunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mengubah data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini menerangkan cara untuk menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari dan secara pilihan menggantikan data dalam pangkalan data Access.

Jika anda memerlukan maklumat tentang cara lain untuk mengemas kini data, seperti menggunakan Kemas kini dan menambah pertanyaan, lihat artikel mengemas kini data dalam pangkalan data.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui tentang menggunakan kotak dialog Cari dan ganti

Mencari dan menggantikan rujukan kawalan kotak dialog

Mencari dan menggantikan data dalam Jadual

Mencari dan menggantikan data dalam borang

Mencari data dalam set hasil pertanyaan

Mencari aksara Kad bebas

Contoh kad bebas dalam menggunakan

Mencari tanda petikan dan nilai nol atau kosong

Mengetahui tentang menggunakan kotak dialog Cari dan ganti

Anda menggunakan kotak dialog Cari dan ganti apabila anda ingin mencari dan menggantikan jumlah data yang kecil secara pilihan, dan apabila anda tidak selesa menggunakan pertanyaan untuk mencari atau menggantikan data. Kotak dialog menyerupai alat Cari yang anda lihat dalam program lain, tetapi ia mengandungi beberapa ciri yang menjadikannya lebih berguna untuk mencari pangkalan data perhubungan. Contohnya, anda boleh mencari pada format yang digunakan pada data, dan anda boleh memilih untuk sepadan dengan sebahagian atau semua data dalam medan.

Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan proses:

 • Kotak dialog menganggap rentetan carian anda sebagai corak dan mengembalikan semua rekod yang sepadan dengan corak. Contohnya, katakan anda mempunyai helaian data (sama ada Jadual atau hasil pertanyaan) yang termasuk maklumat tentang pelanggan, pembekal, produk dan tarikh pesanan. Jika anda mencari pada "Mac", operasi mencari mengembalikan semua kejadian "pasaran", "Mac" dan rekod lain yang sepadan dengan corak yang anda tentukan.

 • Kotak dialog mencari hanya satu jadual pada satu masa; Ia tidak mencari seluruh pangkalan data. Jika anda membuka kotak dialog dari dalam borang, anda mencari jadual yang mendedahkan oleh individu tertentu borang tersebut.

  Jika anda perlu menggunakan kotak dialog untuk mencari berbilang Jadual, anda boleh mencipta pertanyaan pilih untuk mengumpul data yang diinginkan, dan kemudian Cari hasil pertanyaan. Langkah dalam seksyen ini menerangkan asas-asas mencipta pertanyaan pilih dan mencari hasil.

 • Anda mesti membuka jadual dan hasil pertanyaan dalam pandangan helaian data, dan anda mesti membuka borang dalam pandangan borang (normal), seperti yang anda lakukan apabila memasukkan data.

 • Anda boleh mencari data berdasarkan format yang digunakan pada data tersebut. Contohnya, anda boleh memformatkan medan kosong atau nol untuk memaparkan perkataan seperti "Tidak diketahui." Anda boleh kemudian mencari medan kosong tersebut menggunakan "Tak diketahui" sebagai rentetan carian anda.

Memahami medan carian sebagai kotak semak Formatted

Kotak dialog Cari dan ganti menyediakan opsyen dipanggil kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan . Apabila anda pergi melalui langkah-langkah dalam topik ini, anda akan melihat bahawa capaian kadangkala memilih kotak semak secara automatik; Jadi pada masa, anda mesti pilih atau kosongkan kotak semak. Menggunakan kotak semak yang sesuai boleh membantu memastikan operasi carian anda berjaya.

Apabila anda meneruskan proses, ikuti peraturan ini cantum: Access apabila memilih kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan , tinggalkan kotak semak sahaja. Jika anda mengosongkan kotak semak, operasi carian anda mungkin akan tidak mengembalikan sebarang hasil.

Kelakuan mungkin mengelirukan pada mulanya, kerana Access tidak menyediakan sebarang isyarat visual atau penunjuk lain untuk menunjukkan apabila anda perlu pilih atau kosongkan kotak semak. Anda mungkin tertanya logik Apakah pemacu capaian untuk memilih atau mengosongkan kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan . Jawapan adalah topeng input. Topeng input ialah jenis pemformatan, dan apabila Access menghadapi satu, ia memilih kotak semak.

Juga, ingat bahawa jika anda mencari medan carian — medan yang menggunakan pertanyaan untuk mendapatkan data daripada jadual lain — dan medan sumber dalam Jadual Kedua tersebut mempunyai topeng input yang digunakan, kotak semak membolehkan capaian carian medan sebagai Formatted .

Tentang perbezaan antara mencari, pengisihan dan penapisan

Akhir sekali, ingat bahawa pencarian bukan proses yang sama seperti Mengisih atau menapis. Mencari ialah proses mencari satu atau lebih rekod dalam pangkalan data Jadual, pertanyaan dan borang. Contohnya, anda boleh mencari semua pelanggan yang menjalankan restoran. Pengisihan ialah proses mengatur satu set rekod dalam tertib tertentu. Contohnya, anda boleh Mengisih satu set rekod dalam tertib abjad, mengikut tarikh, mengikut kuantiti (restoran yang pesanan paling roti atau mempunyai jualan yang tertinggi), dan sebagainya. Penapisan ialah proses memaparkan rekod yang memenuhi syarat tertentu. Contohnya, selepas anda menemui semua pelanggan yang memiliki restoran, anda boleh menapis senarai untuk menyertakan hanya pelanggan dalam London atau Madrid.

Jika ia membantu, anda boleh fikirkan tentang cara ini: anda terlebih dahulu mencari data, secara pilihan menyusun data dalam tertib yang diberikan dan kemudian secara pilihan menggunakan penapis untuk mengasingkan subset data.

Set langkah berikut menerangkan cara untuk menggunakan kotak dialog Cari dan ganti .

Halaman atas

Mencari dan menggantikan rujukan kawalan kotak dialog

Apabila anda mencari dan menggantikan data, anda kerap Setkan dan mengubah kawalan dalam kotak dialog Cari dan ganti . Walau bagaimanapun, ingat bahawa melakukan jadi boleh menyebabkan anda mencari atau menggantikan operasi untuk mengembalikan data yang tidak diingini atau gagal sepenuhnya. Jadual berikut menyenaraikan kawalan dan implikasi menukarnya.

Kawalan

Gunakan

Kelakuan

Cari dalam Senarai

Bertukar antara mencari lajur dan mencari seluruh jadual

Senarai Cari dalam sentiasa mengandungi nama Jadual yang anda mencari. Jika anda mencari hanya Jadual, Access memaparkan nama Jadual tetapi menjadikan Kelihatan dalam Senarai yang tersedia. Apabila anda mencari lajur, Access menjadikan Kelihatan dalam Senarai yang tersedia dan memaparkan nama Jadual dan lajur. Untuk bertukar antara mencari jadual dan lajur, pilih nilai yang anda inginkan dari senarai Cari dalam . Untuk mencari lajur yang tidak berada dalam senarai, pergi ke Buka helaian data atau borang dan pilih lajur yang anda inginkan, kemudian kembali ke kotak dialog Cari dan ganti dan menjalankan carian anda.

Senarai padanan

Kawalan bahagian operasi Cari cuba sepadan dengan medan

Pilih Bahagian sebarang medan untuk mencari padanan pada semua nilai yang mungkin. Pilih Seluruh medan untuk mencari maklumat yang sepadan dengan entri carian anda betul-betul. Pilih Mula medan jika anda rasa nilai yang anda ingin Cari berada di permulaan rekod.

Senarai carian

Mengubah arah carian

Pilih ke atas untuk mencari rekod di atas kursor. Memilih ke bawah untuk mencari rekod di bawah kursor. Pilih Semua untuk mencari semua rekod, bermula dari atas set rekod.

Kotak semak Padanan huruf

Mencari nilai yang sepadan dengan huruf besar rentetan carian anda

Pilih kotak semak Huruf yang sepadan dengan apabila anda ingin mencari rekod yang sepadan dengan huruf besar rentetan carian anda.

Kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan

Carian berdasarkan topeng input atau format

Cari operasi boleh mencari data atau format yang digunakan pada data. Contohnya, anda boleh mencari Feb dalam medan yang diformatkan dengan topeng input tarikh/masa. Opsyen ini akan tersedia sehingga anda mencari pada medan dengan sama ada format atau topeng input yang digunakan. Untuk maklumat lanjut tentang opsyen ini, lihat seksyen memahami kotak semak carian medan seperti yang diformatkan.


Halaman atas

Mencari dan menggantikan data dalam Jadual

Ikuti langkah ini, anda mesti membuka jadual anda dalam pandangan helaian data.

Nota: Anda tidak boleh menjalankan operasi Cari dan ganti pada medan carian. Jika anda ingin menggantikan data daripada kawalan (seperti kotak teks) pada borang, kawalan tersebut mesti terikat pada jadual sumber.

Untuk maklumat lanjut tentang senarai carian, lihat seksyen Tambah atau ubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai. Seksyen pertama topik yang menerangkan cara medan carian berfungsi dan cara untuk menciptanya.

Mencari dan menggantikan data

 1. Dalam jadual anda, pilih medan (lajur) yang anda ingin Cari.

  Nota: Jika anda ingin Cari seluruh jadual, ikuti prosedur alternatif dalam langkah 5.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  Pintasan papan kekunci tekan CTRL + F.

  Rajah ini menunjukkan perintah:

  Imej Reben Access

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 3. Untuk mencari data, dalam kotak dialog Cari dan ganti , klik tab Cari . Untuk menjalankan operasi Cari dan ganti, klik tab Gantikan .

 4. Dalam kotak Cari apa , taipkan rentetan carian anda. Untuk menggantikan data, masukkan rentetan penggantian dalam kotak Gantikan dengan .

  Nota: Masukkan aksara Kad bebas dalam kotak Gantikan dengan melainkan anda inginkan rekod anda mengandungi mereka.

 5. Secara pilihan, gunakan senarai Cari dalam untuk mengubah medan yang anda ingin Cari, atau Cari seluruh jadual sebaliknya.

  Secara lalai, senarai Cari dalam mengandungi nama medan yang anda pilih dalam langkah 1. Jika anda ingin Cari seluruh jadual, pilih nama Jadual daripada senarai.

  -atau-

  Jika anda memutuskan untuk memilih lajur lain, klik lajur yang anda inginkan dalam helaian data untuk jadual. Anda tidak perlu menutup kotak dialog.

 6. Secara pilihan, dalam senarai padanan , klik Bahagian sebarang medan. Ini menyediakan carian mungkin luas ENGAN.

 7. Pastikan bahawa kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan dipilih, dan kemudian klik Cari berikutnya.

Halaman atas

Mencari dan menggantikan data dalam borang

Jika anda tidak mempunyai keizinan yang diperlukan untuk melihat dan mencari Jadual, atau jika anda tidak ingin pengguna melihat beberapa data dalam Jadual, anda boleh menjalankan mencari dan menggantikan operasi pada borang terbuka dalam pandangan borang dan pandangan tataletak. Kedua-dua operasi carian Jadual dasar yang terikat kepada borang.

Nota: Anda tidak boleh menjalankan operasi Cari dan ganti pada medan carian. Jika anda ingin menggantikan data daripada kawalan (seperti kotak teks) pada borang, kawalan tersebut mesti terikat pada jadual sumber.

Untuk maklumat lanjut tentang senarai carian, lihat artikel menambah atau mengubah lajur carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai. Seksyen pertama topik yang menerangkan cara medan carian berfungsi dan menerangkan cara untuk menciptanya.

Mencari data dalam borang

 1. Buka borang yang anda ingin Cari dalam pandangan borang atau pandangan tataletak.

 2. Pilih kawalan yang mengandungi maklumat yang anda ingin Cari.

  Nota: Jika anda ingin Cari seluruh jadual, ikuti prosedur alternatif dalam langkah 5.

 3. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  –atau–

  Tekan CTRL+F.

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 4. Untuk mencari data, klik tab Cari . Untuk menjalankan operasi Cari dan ganti, klik tab Gantikan .

 5. Dalam kotak Cari apa , taipkan nilai carian anda. Untuk menggantikan data, taipkan rentetan penggantian dalam kotak Gantikan dengan .

  Nota: Masukkan aksara Kad bebas dalam kotak Gantikan dengan melainkan anda inginkan rekod anda mengandungi mereka.

 6. Secara pilihan, gunakan senarai Cari dalam untuk mengubah medan yang anda ingin Cari, atau Cari bulat yang mendasari Jadual sebaliknya.

  Secara lalai, senarai Cari dalam mengandungi nama kawalan yang anda pilih dalam langkah 1. Jika anda ingin Cari jadual yang digaris bawah borang, pilih nama Jadual daripada senarai.

  -atau-

  Jika anda memutuskan untuk memilih kawalan lain (yang sepadan memilih medan jadual yang lain), klik kawalan pada borang pada bila-bila masa. Anda tidak perlu menutup kotak dialog.

 7. Secara pilihan, dalam senarai padanan , klik Bahagian sebarang medan. Ini menyediakan carian mungkin luas ENGAN.

 8. Dalam senarai carian , klik Semua, dan kemudian klik Cari berikutnya. Untuk menggantikan rentetan, klik Gantikan. Jika anda pasti bahawa anda telah memasukkan rentetan penggantian betul, klik Ganti semua, tetapi Sila ingat bahawa anda tidak boleh buat asal operasi ganti. Jika anda membuat kesilapan, anda perlu mengulang pengendalian Cari dan ganti, mencari nilai yang salah dan gantikannya dengan nilai yang betul.

Halaman atas

Mencari data dalam set hasil pertanyaan

Langkah berikut menerangkan cara untuk menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari rekod dalam set hasil yang dikembalikan oleh pertanyaan pilih. Ingat bahawa anda boleh menjalankan hanya mencari operasi terhadap hasil pertanyaan.

Jika anda ingin mengubah atau mengalih keluar data menggunakan pertanyaan, lihat artikel mencipta dan menjalankan pertanyaan kemas kini dan menggunakan pertanyaan untuk memadamkan rekod satu atau lebih daripada pangkalan data.

Mencipta pertanyaan pilih

 • Buka pangkalan data yang mengandungi rekod yang anda ingin Cari.

 • Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

  Access memulakan pereka bentuk pertanyaan, pada tab Reka bentuk dipaparkan dan kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul.

 • Pilih jadual atau jadual yang mengandungi rekod yang anda ingin Cari dan klik Tambah, dan kemudian klik tutup.

  Jadual atau jadual yang muncul sebagai satu atau lebih windows dalam seksyen atas grid Reka bentuk pertanyaan dan tetingkap Senarai medan dalam setiap Jadual. Rajah berikut menunjukkan pereka bentuk dengan jadual biasa:

  Jadual dalam pereka bentuk pertanyaan

 • Dwiklik medan yang anda ingin Cari. Medan terpilih muncul dalam baris medan dalam seksyen bawah pereka bentuk pertanyaan.

  Anda boleh menambah satu medan jadual untuk setiap lajur dalam seksyen bawah.

  Untuk menambah semua medan dalam Jadual dengan cepat, dwiklik asterisk (*) di bahagian atas senarai medan jadual. Rajah berikut menunjukkan pereka bentuk dengan semua medan yang ditambahkan.

  Pertanyaan dengan semua medan jadual ditambah

 • Secara pilihan, anda boleh memasukkan satu atau lebih kriteria dalam baris kriteria bagi grid Reka bentuk.

  Ia boleh mengurangkan bilangan rekod yang pertanyaan mengembalikan dan menjadikannya lebih mudah untuk mencari data anda. Jadual berikut menunjukkan beberapa contoh kriteria dan menerangkan kesan yang mereka mempunyai pada pertanyaan.

Kriteria

Kesan

> 234

Mengembalikan semua nombor yang lebih besar daripada 234. Untuk mencari semua nombor yang kurang daripada 234, gunakan < 234.

>= "Callahan"

Mengembalikan semua rekod daripada Callahan hingga hujung abjad

Antara #2/2/2006 # dan #12/1/2006 #

Mengembalikan tarikh daripada 2-Feb-06 hingga 1-Dis-06 (ANSI-89). Jika pangkalan data anda menggunakan aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan tanda petikan tunggal (') dan bukannya tanda paun. Contoh: Antara ' 2/2/2006' dan ' 12/1/2006 '

Not "Germany"

Cari semua rekod yang kandungan tepat medan tidak sama dengan "Germany." Kriteria akan mengembalikan rekod yang mengandungi aksara selain daripada "Germany," seperti "Germany (euro)" atau "Europe (Germany)".

Not "T*"

Mencari semua rekod kecuali yang bermula dengan a. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk.

Not "*t"

Mencari semua rekod yang berakhir dengan t. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk.

In(Canada,UK)

Dalam senarai, mencari semua rekod yang mengandungi Canada atau UK.

Like "[A-D]*"

Dalam medan teks, mencari semua rekod yang bermula dengan huruf A hingga D. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk.

Like "*ar*"

Mencari semua rekod yang termasuk jujukan huruf "ar". Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk.

Like "Maison Dewe?"

Mencari semua rekod yang bermula dengan "Maison" dan mengandungi 5-huruf rentetan kedua yang huruf pertama 4 ialah "Dewe" dan huruf terakhir yang tidak diketahui. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, gunakan garis bawah (_) dan bukannya tanda soal.

# #2/2/2006

Mencari semua rekod untuk 2 Februari 2006. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara Kad bebas ANSI 92, mengelilingi tarikh dengan tanda petikan tunggal dan bukannya tanda paun (' 2/2/2006').

< Date() - 30

Mengembalikan semua tarikh lebih daripada 30 hari.

Date()

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi tarikh hari ini.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Mengembalikan semua rekod antara tarikh hari ini dan tiga bulan dari tarikh hari ini.

Is Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi nilai nol (kosong atau tidak ditentukan).

Is Not Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi nilai.

""

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi rentetan kepanjangan sifar. Anda menggunakan rentetan panjang sifar apabila anda perlu menambah nilai pada medan yang diperlukan, tetapi anda belum lagi tahu apakah nilai sebenarnya. Contohnya, medan mungkin memerlukan nombor faks, tetapi beberapa pelanggan anda mungkin tidak mempunyai mesin faks. Dalam kes sedemikian, anda masukkan pasangan tanda petikan berganda dengan tiada ruang di antaranya ("") bukannya nombor.

 • Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

  Sahkan bahawa pertanyaan mengembalikan rekod yang anda inginkan. Jika perlu, anda boleh memilih medan yang tidak diingini dan tekan DELETE untuk mengalih keluar mereka, anda boleh menyeret medan tambahan ke grid Reka bentuk dan anda boleh mengubah kriteria anda sehingga anda berpuas hati dengan hasil pertanyaan.

 • Pergi ke langkah seterusnya.

Mencari data dalam set hasil

 1. Dalam hasil, klik medan (lajur) yang anda ingin Cari.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  –atau–

  Tekan CTRL+F.

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 3. Dalam kotak Cari apa , taipkan rentetan carian anda.

 4. Secara pilihan, gunakan senarai Cari dalam untuk mengubah medan yang anda ingin Cari, atau Cari seluruh jadual sebaliknya.

  Secara lalai, senarai Cari dalam mengandungi nama medan yang anda pilih dalam langkah 1. Jika anda ingin Cari seluruh jadual, pilih nama Jadual daripada senarai.

  -atau-

  Jika anda memutuskan untuk memilih lajur lain, klik lajur yang diinginkan dalam helaian data untuk jadual. Anda tidak perlu menutup kotak dialog.

 5. Secara pilihan, dalam senarai padanan , klik Bahagian sebarang medan. Ini menyediakan carian mungkin luas ENGAN.

 6. Dalam senarai carian , klik Semua, dan kemudian klik Cari berikutnya.

  Operasi mencari menyerlahkan semua rekod yang mengandungi rentetan carian anda. Kerana anda memilih Semua dalam senarai carian , capaian mengitar menerusi semua rekod.

Halaman atas

Mencari aksara Kad bebas

Anda boleh menggunakan Kad bebas aksara dalam mencari dan operasi Cari dan ganti, tetapi anda mesti menggunakannya dengan teliti. Ingati peraturan ini:

 • Apabila anda menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari aksara Kad bebas, anda mesti mengelilingi aksara yang anda ingin Cari dalam kurungan, seperti berikut: [*]. Anda ikuti peraturan apabila mencari aksara Kad bebas semua kecuali titik tanda seru (!) dan tanda kurung penutup (]).

 • Jika anda menggunakan aksara Kad bebas dalam rentetan penggantian, Access menganggap aksara tersebut sebagai harfiah yang dan menulis ke pangkalan data anda. Contohnya, jika anda mencari pada lama * dan Gantikan semua rekod yang sepadan dengan corak tersebut dengan baru *, mencapai menulis "baru *" untuk semua rekod yang sepadan rentetan carian anda.

Mencari aksara Kad bebas

 1. Buka Jadual, set hasil pertanyaan atau borang. Anda mesti membuka jadual dan set hasil dalam pandangan helaian data, dan anda mesti membuka borang dalam pandangan borang.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  -atau-

  Tekan CTRL+F.

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 3. Jika anda hanya ingin mencari rekod yang mengandungi aksara Kad bebas, klik tab Cari . Jika anda ingin mencari aksara Kad bebas dan gantikannya dengan data yang lain, klik tab Gantikan .

 4. Dalam kotak Cari apa , taipkan kurungan pembukaan ([), aksara Kad bebas yang anda ingin Cari dan tanda kurung siku tutup (]). Contohnya, jika anda ingin mencari semua kejadian asterisk, taipkan [*]. Jika anda ingin menjalankan pengendalian ganti, taipkan rentetan penggantian anda dalam kotak Gantikan dengan .

 5. Secara pilihan, gunakan senarai Cari dalam untuk mengubah medan yang anda ingin Cari, atau Cari seluruh jadual sebaliknya.

  Secara lalai, senarai Cari dalam mengandungi nama medan yang anda pilih dalam langkah 1. Jika anda ingin Cari seluruh jadual, pilih nama Jadual daripada senarai.

  -atau-

  Jika anda memutuskan untuk memilih lajur lain, klik lajur yang anda inginkan dalam helaian data untuk jadual. Anda tidak perlu menutup kotak dialog.

 6. Dalam senarai padanan , pilih opsyen yang anda fikirkan paling digunakan pada data anda. Contohnya, jika aksara Kad bebas berada di permulaan rekod anda, klik Mula medan. Jika tidak, klik Bahagian sebarang medan untuk mengembalikan nombor terbesar mungkin hasil.

 7. Pastikan bahawa kotak semak Carian medan seperti yang diformatkan dipilih, dan kemudian klik Cari berikutnya. Operasi mencari mengembalikan rekod yang mengandungi aksara Kad bebas. Jika anda ingin Gantikan Kad bebas dalam, klik Gantikan. Jika anda pasti bahawa rentetan carian dan penggantian akan memberikan anda hasil yang betul, klik Ganti semua. Walau bagaimanapun, ingat bahawa anda tidak boleh buat asal hasil operasi Cari dan ganti.

Halaman atas

Contoh kad bebas dalam menggunakan

Apabila anda mengetahui jenis corak yang setiap aksara Kad bebas boleh memadankan, anda boleh menggunakan gabungan Kad bebas, atau kad bebas dan harafiah aksara, untuk mengembalikan pelbagai hasil. Sentiasa ingat bahawa seting yang anda pilih dalam senarai padanan mempengaruhi hasil carian anda. Jika anda menggunakan seting yang salah, operasi carian anda mungkin mengembalikan data yang tidak diingini, atau ia mungkin tidak mengembalikan sebarang hasil langsung. Jadual berikut menunjukkan beberapa cara untuk menggunakan Kad bebas dan harafiah, dan ia menerangkan cara opsyen dalam senarai padanan boleh mempengaruhi hasil anda.

Cari strin g

Senarai padanan g: g

Hasil

[*]

Mana-mana bahagian medan

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi asterisk (*). Sintaks ini juga berfungsi untuk tanda soal (?), tanda nombor (#), buka tanda kurungan ([]), dan sempang (--).

Seluruh medan

Mengembalikan rekod yang mengandungi hanya asterisk.

Permulaan medan

Mengembalikan rekod yang bermula dengan asterisk.

*[*]*

Mana-mana bahagian medan

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi asterisk (*) dan sebarang teks sekeliling. Sintaks ini juga berfungsi untuk tanda soal (?), tanda nombor (#), buka tanda kurungan ([]), dan sempang (--).

Seluruh medan

Hasil yang sama.

Permulaan medan

Hasil yang sama.

[!*]

Mana-mana bahagian medan

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi asterisk. Sentiasa ingat bahawa corak carian ini boleh mengembalikan setiap huruf setiap perkataan dalam rekod apabila anda menggunakan seting ini dalam senarai padanan . Sintaks ini juga berfungsi untuk tanda soal (?), tanda nombor (#), buka tanda kurungan ([]), dan sempang (--).

Nota: Rentetan carian * [! *] * akan mengembalikan rekod yang mengandungi Asterisk kerana ia mencari semua teks yang mengelilingi asterisk.

Seluruh medan

Mengembalikan hasil tiada langsung.

Permulaan medan

Mengembalikan huruf pertama bagi sebarang rekod yang mengandungi asterisk.

ma * [ ch ]

Mana-mana bahagian medan

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi "ma" dan "c" atau "h". Contohnya, rentetan ini mengembalikan "Mac" dan "sepadan dengan", dan ia juga mengembalikan "matematik" dan "3D".

Seluruh medan

Mengembalikan semua rekod yang bermula dengan "ma" dan berakhir dengan "c" atau "h". Contohnya, rentetan ini mengembalikan "Mac" dan "sepadan dengan", dan ia juga mengembalikan "matematik" dan "3D".

Permulaan medan

Mengembalikan semua rekod yang bermula dengan "ma" dan mengandungi "c" atau "h".

ma * [! Ch ]

Mana-mana bahagian medan

Menyerlahkan huruf "m" dan "" dan semua teks yang mengikuti huruf tersebut sehingga ia menghadapi "c" atau "h". Rajah berikut menggambarkan ini.

Padanan corak separa

Padanan corak separa yang lain

Dengan kata lain, walaupun anda cuba untuk mengecualikan rekod yang mengandungi "c" dan "h", anda mungkin melihat rekod tersebut kerana Bahagian sebarang medan yang sepadan dengan teks yang mendahului kurungan.

Seluruh medan

Mengembalikan semua rekod yang tidak mengandungi "c" atau "h" jika rekod tersebut berakhir dengan "c" atau "h". Contohnya, operasi Cari tidak akan mengembalikan "3D" kerana perkataan berakhir dengan "c", tetapi ia mengembalikan "maniacal" kerana aksara ikuti "c".

Permulaan medan

Mengembalikan rekod tersebut yang bermula dengan "ma". Capaian sepadan dengan sebarang teks yang mendahului aksara yang dikurung dalam tanda kurung, jadi anda mungkin melihat hasil yang tidak diingini.

Halaman atas

Mencari tanda petikan dan nilai nol atau kosong

Anda boleh menggunakan kotak dialog Cari dan ganti untuk mencari tanda petikan, serta beberapa jenis nilai kosong.

 • Medan diformatkan untuk memaparkan nilai apabila ia kosong. Contohnya, format yang boleh menentukan bahawa perkataan seperti "Tidak diketahui" muncul dalam medan sehingga anda memasukkan nilai dalam medan tersebut.

 • Medan kosong, tidak berformat atau nilai nol.

 • Medan yang mengandungi rentetan panjang sifar. Anda memasukkan rentetan panjang sifar dengan menaip sepasang tanda petikan tanpa Ruang antaranya (""). Apabila anda melakukannya, dan kemudian alihkan kursor ke medan lain, Access menyembunyikan tanda petikan dan medan kelihatan kosong. Ingat bahawa anda boleh memasukkan rentetan panjang sifar hanya dalam medan yang disetkan kepada jenis data teks, Memo dan Hiperpautan, dan jenis tersebut membenarkan rentetan panjang sifar secara lalai.

Mencari tanda petikan

 1. Buka Jadual dalam pandangan helaian data, atau membuka borang yang terikat kepada jadual tersebut.

 2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  -atau-

  Tekan CTRL+F.

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 3. Jika anda hanya ingin mencari tanda petikan, klik tab Cari . Untuk mencari dan menggantikan tanda petikan, klik tab Gantikan .

 4. Dalam kotak Cari apa , taipkan tanda petikan. Untuk menggantikan tanda petikan dengan nilai lain, masukkan nilai tersebut dalam kotak Gantikan dengan .

  Nota: Anda boleh biarkan kotak Gantikan dengan kosong jika anda ingin mengalih keluar tanda petikan sepenuhnya.

 5. Secara pilihan, gunakan senarai Cari dalam untuk mengubah medan yang anda ingin Cari, atau Cari seluruh jadual sebaliknya.

  Secara lalai, senarai Cari dalam mengandungi nama medan yang anda pilih dalam langkah 1. Jika anda ingin Cari seluruh jadual, pilih nama Jadual daripada senarai.

  -atau-

  Jika anda memutuskan untuk memilih lajur lain, klik lajur yang anda inginkan dalam helaian data untuk jadual. Anda tidak perlu menutup kotak dialog.

 6. Secara pilihan, dari senarai padanan , pilih Bahagian sebarang medan. Ini menyediakan carian mungkin luas ENGAN.

 7. Dalam senarai carian , pilih Semua untuk mencari dalam semua rekod.

 8. Pilih kotak semak Medan carian sebagai Formatted .

  Nota: Jika Access memilih kotak semak secara automatik, terima keputusan tersebut melainkan anda mencari operasi gagal.

 9. Klik Cari berikutnya untuk mencari rekod. Jika operasi mencari gagal, kosongkan kotak semak Medan carian sebagai Formatted dan cuba lagi. Jika anda pasti anda ingin menggantikan tanda petikan dengan nilai lain (atau tiada nilai), klik Gantikan. Jika anda yakin yang anda sedang mencari dan menggantikan nilai yang betul di seluruh jadual anda, klik Ganti semua, tetapi ingat bahawa anda tidak boleh buat asal operasi gantian. Jika anda membuat kesilapan, anda mesti menjalankan pengendalian Cari dan ganti tambahan yang menyongsangkan kesilapan anda.

Mencari nilai kosong

 1. Seperti yang diperlukan, buka Jadual dalam pandangan helaian data yang mengandungi nilai yang anda ingin Cari.

 2. Dalam Jadual, pilih medan yang mengandungi nilai kosong yang anda ingin Cari.

 3. Pada rumah tab, dalam Kumpulan Cari , klik Cariatau tekan CTRL + F.

  -atau-

  Tekan CTRL+F.

  Kotak dialog Cari dan ganti muncul.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  Mencari medan kosong yang diformatkan untuk menunjukkan nilai

  1. Untuk mencari nilai diformatkan, klik tab Cari .

   Jika anda ingin mencari nilai dan gantikannya dengan data yang lain, klik tab Gantikan .

  2. Dalam kotak Cari apa , taipkan nilai yang ditentukan oleh format.

   Untuk menambahkan data kepada medan kosong, masukkan data baru dalam kotak Gantikan dengan .

  3. Dalam senarai padanan , klik Seluruh medan.

  4. Pilih kotak semak Medan carian sebagai Formatted .

  5. Klik Cari Berikutnya.

  Mencari medan kosong, tidak berformat

  1. Untuk mencari medan, klik tab Cari . Jika anda ingin mencari medan dan menambah nilai, klik tab Gantikan .

  2. Dalam kotak Cari apa , taipkan nol atau Adalah nol.

   Jika anda menggantikan nilai nol dengan data yang lain, masukkan data baru dalam kotak Gantikan dengan .

  3. Dalam senarai padanan , klik Seluruh medan.

  4. Kosongkan kotak semak Medan carian sebagai Formatted .

  5. Klik Cari Berikutnya.

  Mencari medan yang mengandungi rentetan panjang sifar

  1. Untuk mencari rentetan panjang sifar, klik tab Cari .

   Jika anda ingin Gantikan rentetan dengan data yang lain, klik tab Gantikan .

  2. Dalam kotak Cari apa , taipkan sepasang tanda petikan tanpa Ruang antaranya ("").

   Jika anda menggantikan rentetan panjang sifar dengan data yang lain, masukkan data baru dalam kotak Gantikan dengan .

  3. Dalam senarai padanan , klik Seluruh medan.

  4. Kosongkan kotak semak Medan carian sebagai Formatted .

  5. Klik Cari Berikutnya.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×