Gunakan butang perintah untuk memulakan tindakan atau siri tindakan

Gunakan butang perintah untuk memulakan tindakan atau siri tindakan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda menggunakan butang perintah pada borang Access untuk memulakan tindakan atau set tindakan. Contohnya, anda boleh mencipta butang perintah yang membuka borang lain. Untuk menjadikan butang perintah melaksanakan tindakan, anda tuliskan prosedur makro atau peristiwa dan melampirkannya butang perintah Pada klik sifat. Anda juga boleh membenamkan makro terus ke dalam sifat Pada klik butang perintah. Ini memungkinkan Salin butang pada borang lain tanpa kehilangan kefungsian butang.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambah butang perintah borang menggunakan Bestari

Cipta butang dengan menyeret makro ke borang

Mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari

Menyesuaikan butang perintah

Menambah butang perintah borang menggunakan Bestari

Menggunakan butang perintah Bestari, anda boleh mencipta butang perintah yang lakukan pelbagai tugas, seperti menutup borang, membuka laporan, mencari rekod atau menjalankan makro dengan cepat.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan Imej butang dipilih.

  Imej Butang

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang.

  Imej butang

 4. Dalam grid Reka bentuk, klik tempat yang anda inginkan butang perintah untuk diselitkan.

  Butang perintah Bestari bermula.

 5. Ikuti arahan dalam Bestari. Pada halaman terakhir, klik selesai.

  Bestari mencipta butang perintah dan benamkan makro dalam butang Pada klik sifat. Makro yang mengandungi tindakan yang melaksanakan tugas yang anda pilih dalam Bestari.

Melihat atau mengedit makro terbenam dalam butang perintah

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang yang mengandungi butang perintah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang atau Pandangan tataletak Imej Butang pada menu pintas.

 2. Klik butang perintah untuk memilihnya, dan kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 3. Pada tab peristiwa helaian sifat, [Makro terbenam] akan dipaparkan dalam kotak sifat Pada klik . Klik mana-mana dalam kotak sifat, dan kemudian klik Butang Pembina di sebelah kanan kotak.

Pembina makro dipaparkan, menunjukkan tindakan atau tindakan yang membentuk makro terbenam.

Halaman atas

Cipta butang dengan menyeret makro ke borang

Jika anda telah mencipta dan menyimpan makro, anda boleh mencipta butang perintah yang menjalankan makro dengan menyeret makro dari anak tetingkap Navigasi ke borang yang terbuka dalam pandangan Reka bentuk dengan mudah.

 1. Buka borang dalam pandangan Reka bentuk dengan mengklik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Dalam anak tetingkap navigasi, Cari makro yang anda inginkan butang perintah baru untuk menjalankan, dan kemudian seret makro ke borang.

  Access secara automatik mencipta butang perintah dan menggunakan nama makro sebagai butang kapsyen. Access juga menyelitkan nama makro dalam sifat Pada klik butang perintah agar makro yang berjalan apabila anda klik butang. Access menggunakan nama umum untuk butang, jadi ia merupakan idea yang baik untuk taipkan nama yang lebih bermakna pada butang Nama sifat. Untuk memaparkan helaian sifat untuk butang perintah sementara borang dibuka dalam pandangan Reka bentuk, klik butang dan kemudian tekan F4.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta makro, lihat artikel mencipta makro antara muka pengguna.

Halaman atas

Mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari

Anda boleh mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari butang perintah. Proses melibatkan meletakkan butang pada borang kemudian mengeset beberapa sifat.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan tidak dipilih.

  Imej Butang

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang.

  Imej butang

 4. Klik lokasi pada borang yang anda ingin letakkan butang perintah.

  Access menempatkan butang perintah pada borang.

  Kerana Gunakan Bestari kawalan tidak dipilih, Access tidak akan menjalankan sebarang pemprosesan lanjutan. Jika Bestari butang perintah bermula apabila anda meletakkan butang perintah pada borang, anda boleh klik Batalkan dalam Bestari.

 5. Butang perintah yang dipilih, tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 6. Klik tab Semua untuk memaparkan semua sifat untuk butang perintah.

 7. Mengesetkan sifat untuk melengkapkan Reka bentuk butang perintah, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Perihalan

Nama

Secara lalai, Access memberikan butang perintah baru nama perintah, diikuti dengan nombor; Contohnya, Command34. Walaupun ia tidak diperlukan, ia adalah idea yang baik untuk mengubah nama kepada sesuatu yang menggambarkan fungsi butang (contohnya, cmdSalesReport atau CloseFormButton). Ini membantu anda kemudian, jika anda perlu merujuk kepada butang dalam prosedur makro atau peristiwa.

Kapsyen

Taipkan label yang anda inginkan dipaparkan pada butang perintah. Contohnya, Laporan jualan atau Tutup borang.

Nota: Kapsyen tidak dipaparkan jika gambar ditentukan dalam sifat gambar .

Apabila diklik

Gunakan sifat ini untuk menentukan apa yang berlaku apabila butang perintah diklik. Untuk mengesetkan sifat, klik dalam kotak sifat dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menjadikan butang perintah jalankan makro disimpan yang sedia ada, klik anak panah juntai bawah dan klik nama makro.

 • Untuk menjadikan butang perintah yang menjalankan fungsi terbina dalam yang sedia ada atau fungsi VBA, taipkan tanda sama dengan (=) diikuti dengan nama fungsi; Contohnya, =MsgBox("Hello dunia") atau =MyFunction(argumen).

 • Untuk membina ungkapan, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina ungkapan.

 • Untuk mula membina prosedur peristiwa yang menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) kod, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina kod. Untuk membina makro terbenam baru yang mengandungi tindakan yang anda inginkan butang perintah untuk melaksanakan, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina makro.

  Nota: Access pangkalan data yang mengandungi kod VBA mesti diberikan dipercayai status sebelum kod boleh menjalankan.

Untuk bantuan dengan sifat lain yang tidak dinyatakan di sini, letakkan kursor dalam kotak sifat dan tekan F1.

Halaman atas

Menyesuaikan butang perintah

Access menyediakan banyak cara untuk menyesuaikan butang perintah agar anda boleh mempunyai penampilan dan kefungsian yang anda inginkan pada borang anda. Contohnya, anda boleh mencipta baris butang perintah dalam susunan berjadual atau bertindan, atau anda boleh membuat perintah butang muncul seperti Hiperpautan lain.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang .

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta (berjadual) mendatar atau menegak tataletak (bertindan) butang perintah   

   Anda boleh menambah butang perintah tataletak berjadual atau bertindan untuk mencipta baris atau lajur tepat dijajarkan butang. Kemudian anda boleh menempatkan semula butang sebagai satu kumpulan, yang menjadikannya lebih mudah untuk mengubah suai borang. Anda juga boleh menggunakan gaya pemformatan untuk seluruh baris atau lajur butang perintah pada masa yang sama, dan anda boleh memisahkan butang menggunakan garisan grid.

   1. Klik kanan salah satu butang perintah yang anda ingin tambah pada tataletak, dan kemudian tuding ke tataletak pada menu pintas.

   2. Klik berjadual Imej butang untuk memulakan baris mendatar butang, atau klik bertindan Imej butang untuk mencipta lajur menegak butang.

    Capaian melukis sempadan di sekeliling butang perintah untuk menunjukkan tataletak. Butang setiap berpasangan dengan label yang anda tidak boleh memadamkan — Walau bagaimanapun, anda boleh kecilkan label kepada saiz terlalu kecil, jika ia tidak diperlukan.

    Ilustrasi berikut menunjukkan butang perintah dan labelnya berkaitan dalam tataletak berjadual. Nota cara label dalam seksyen seterusnya yang lebih tinggi — ini memastikan label daripada berulang untuk setiap rekod butiran.

    Butang Perintah dalam tataletak berjadual

    Ilustrasi berikut menunjukkan butang perintah dan labelnya berkaitan dalam tataletak bertindan. Dalam tataletak bertindan, label dan butang adalah sentiasa dalam seksyen yang sama.

    Butang Perintah dalam tataletak bertindan

   3. Menambah lebih banyak perintah butang tataletak dengan menyeretnya ke kawasan tataletak. Semasa anda menyeret butang perintah atas kawasan tataletak, Access melukis bar selitan mendatar (untuk tataletak berjadual) atau bar selitan menegak (untuk tataletak bertindan) untuk menunjukkan tempat butang perintah akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

    Menambahkan butang pada tataletak kawalan bertindan

    Apabila anda melepaskan butang tetikus, kawalan ditambahkan pada tataletak.

    Butang ditambahkan pada tataletak kawalan bertindan

   4. Mengalih butang perintah atas seksyen atau ke bawah seksyen dalam tataletak berjadual    Jika anda ingin menyimpan butang perintah dalam tataletak berjadual tetapi ingin mengalih butang perintah pada seksyen yang berbeza borang (contohnya, daripada Seksyen butiran ke seksyen pengepala borang), lakukan yang berikut:

    1. Pilih butang perintah.

    2. Klik Alih ke atas atau Alih ke bawah pada tab susun.

     Butang perintah beralih ke atas atau ke bawah ke seksyen berikut, tetapi kekal dalam tataletak berjadual. Jika kawalan sudah terdapat dalam posisi yang anda mengalihkan kawalan ini untuk, dua kawalan exchange tempat.

     Nota: Perintah Alih ke atas dan Alih ke bawah dinyahdayakan untuk tataletak bertindan.

   5. Mengalihkan tataletak ada seluruh butang perintah   

    1. Klik mana-mana butang perintah dalam tataletak.

     PEMILIH tataletak muncul di penjuru kiri bahagian atas tataletak.

    2. Seret PEMILIH tataletak untuk mengalihkan tataletak ke lokasi baru.

  • Menambahkan garisan grid tataletak butang perintah   

   1. Pilih mana-mana butang perintah dalam tataletak.

   2. Klik perintah garisan grid pada tab susun dan kemudian pilih gaya garisan grid yang anda inginkan.

  • Membuatkan butang perintah lutsinar   

   Dengan membuat butang perintah lutsinar, anda boleh letakkan atas sebarang objek pada borang anda dan memberikan objek kefungsian butang perintah. Contohnya, anda mempunyai imej yang anda ingin bahagikan ke dalam kawasan yang berasingan, boleh diklik, setiap satunya bermula makro yang berbeza. Anda boleh berbuat demikian dengan meletakkan berbilang, butang perintah lutsinar di atas imej.

   1. Klik butang perintah yang anda ingin jadikan lutsinar, dan kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat butang perintah.

   2. Pada tab Format helaian sifat, klik dalam kotak sifat lutsinar .

   3. Pilih Ya dalam senarai juntai bawah.

    Anda masih boleh melihat rangka butang perintah dalam pandangan Reka bentuk, tetapi butang adalah tidak kelihatan dalam pandangan borang.

    Nota: Mengesetkan sifat lutsinar butang perintah untuk Ya bukan sama seting sifat kelihatan kepada tidak. Operasi kedua-dua menyembunyikan butang perintah, tetapi mengeset sifat lutsinar kepada Ya meninggalkan butang didayakan. Mengesetkan sifat kelihatan kepada tidak menyahdayakan butang.

  • Membuat butang perintah muncul sebagai Hiperpautan   

   Jika anda inginkan, anda boleh menyembunyikan butang perintah tetapi membiarkan kapsyen kelihatan. Hasilnya ialah sesuatu yang kelihatan seperti label, tetapi fungsi sebagai butang perintah. Anda juga boleh Gariskan teks dalam kapsyen dan mengubah warna bahagian untuk menjadikannya muncul sebagai Hiperpautan.

   1. Klik butang perintah untuk memilihnya dan tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

   2. Pada tab Format helaian sifat, klik dalam kotak sifat Kembali gaya .

   3. Dalam senarai juntai bawah, pilih lutsinar.

    Isi butang perintah tersembunyi, tetapi kapsyen kekal kelihatan.

   4. Untuk garis bawah atau mengubah warna teks dalam kapsyen, gunakan alat dalam Kumpulan fon pada Format tab.

    Perintah yang tersedia dalam Kumpulan fon Access

  • Mencipta butang Batal   

   1. Klik butang perintah, dan kemudian tekan F4 untuk membuka helaian sifatnya.

   2. Dalam kotak sifat membatalkan , klik Ya.

    Apabila butang perintah membatalkan sifat disetkan kepada Yadan borang adalah borang aktif, pengguna boleh memilih butang perintah dengan mengklik padanya, menekan kekunci ESC atau menekan ENTER apabila butang perintah mempunyai fokus. Apabila sifat membatalkan disetkan kepada Ya untuk sebarang butang satu perintah, yang sifat secara automatik disetkan kepada tidak untuk semua butang perintah lain pada borang.

    Untuk menjadikan butang Batal membatalkan semua tindakan yang telah diambil tempat dalam satu bentuk atau kotak dialog, anda perlu tuliskan prosedur makro atau peristiwa dan melampirkannya sifat Pada klik butang.

    Nota: Untuk borang yang membenarkan operasi tidak boleh (seperti pemadaman), ia adalah idea yang baik untuk membuat Batalkan butang butang perintah lalai borang. Untuk melakukan ini, setkan sifat membatalkan dan sifat lalai kepada Ya.

  • Paparan gambar pada butang perintah    Dalam kotak sifat gambar butang perintah, taipkan nama fail dan laluan untuk fail gambar (seperti fail .bmp, .ico atau .dib). Jika anda tidak pasti nama laluan atau fail, klik Butang Pembina untuk membuka pembina gambar.

   Pembina Gambar

   Klik semak lalu untuk mencari gambar yang anda ingin gunakan atau secara alternatif, klik salah satu daripada gambar dalam senarai Gambar yang tersedia untuk pratonton profesional dicipta gambar yang anda boleh gunakan. Jika anda mencari gambar yang anda inginkan, klik OK untuk menambah butang perintah.

   Secara lalai, Access mengeset sifat Jenis gambar untuk terbenam. Apabila anda memperuntukkan grafik sifat gambar butang perintah, menggunakan seting ini mencipta salinan gambar dan menyimpannya dalam fail pangkalan data Access. Sebarang perubahan kepada gambar asal tidak akan kelihatan dalam butang perintah. Untuk mencipta pautan ke gambar asal agar sebarang perubahan pada gambar akan digambarkan dalam butang perintah, mengubah sifat Jenis gambar untuk dipaut. Anda mesti menyimpan fail gambar asal dalam lokasi asalnya. Jika anda mengalihkan atau menamakan semula fail gambar, Access memaparkan mesej ralat apabila anda membuka pangkalan data, dan butang perintah memaparkan kapsyen dan bukannya gambar. Untuk berkongsi gambar yang sama di tempat berbilang dalam pangkalan data, mengubah sifat Jenis gambar untuk dikongsi. Anda kini boleh pilih gambar yang sama pada perintah butang lain, contohnya, dengan memilih nama gambar pada sifat gambar .

  • Memaparkan gambar dan kapsyen pada butang perintah   

   Anda boleh memaparkan kapsyen dan gambar pada butang perintah. Gunakan prosedur berikut:

   1. Menambah gambar pada butang perintah menggunakan prosedur yang dirangka terdahulu dalam seksyen ini.

   2. Pilih butang perintah. Jika helaian sifat masih belum dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

   3. Pada tab Format helaian sifat, taipkan kapsyen yang anda inginkan dalam kotak sifat kapsyen .

   4. Klik anak panah juntai bawah dalam kotak sifat Susunan kapsyen gambar , dan kemudian pilih susunan yang anda inginkan. Contohnya, untuk memaparkan kapsyen di bawah gambar, pilih bawah. Untuk memaparkan kapsyen di sebelah kanan gambar, pilih kanan. Untuk menjadikan susunan yang bergantung pada penempatan sistem, pilih umum. Menggunakan seting ini, kapsyen akan muncul di sebelah kanan untuk bahasa yang dibaca dari kiri ke kanan, dan ia akan muncul di sebelah kiri untuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri.

Halaman atas

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambah butang perintah borang menggunakan Bestari

Cipta butang dengan menyeret makro ke borang

Mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari

Menyesuaikan butang perintah

Menambah butang perintah borang menggunakan Bestari

Menggunakan butang perintah Bestari, anda boleh mencipta butang perintah yang lakukan pelbagai tugas, seperti menutup borang, membuka laporan, mencari rekod atau menjalankan makro dengan cepat.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan Imej butang dipilih.

  Imej Butang

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang.

  Imej butang

 4. Dalam grid Reka bentuk, klik tempat yang anda inginkan butang perintah untuk diselitkan.

  Butang perintah Bestari bermula.

 5. Ikuti arahan dalam Bestari. Pada halaman terakhir, klik selesai.

  Bestari mencipta butang perintah dan benamkan makro dalam butang Pada klik sifat. Makro yang mengandungi tindakan yang melaksanakan tugas yang anda pilih dalam Bestari.

Melihat atau mengedit makro terbenam dalam butang perintah

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang yang mengandungi butang perintah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang atau Pandangan tataletak Imej Butang pada menu pintas.

 2. Klik butang perintah untuk memilihnya, dan kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 3. Pada tab peristiwa helaian sifat, [Makro terbenam] akan dipaparkan dalam kotak sifat Pada klik . Klik mana-mana dalam kotak sifat, dan kemudian klik Butang Pembina di sebelah kanan kotak.

Pembina makro dipaparkan, menunjukkan tindakan atau tindakan yang membentuk makro terbenam.

Halaman atas

Cipta butang dengan menyeret makro ke borang

Jika anda telah mencipta dan menyimpan makro, anda boleh mencipta butang perintah yang menjalankan makro dengan menyeret makro dari anak tetingkap Navigasi ke borang yang terbuka dalam pandangan Reka bentuk dengan mudah.

 1. Buka borang dalam pandangan Reka bentuk dengan mengklik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Dalam anak tetingkap navigasi, Cari makro yang anda inginkan butang perintah baru untuk menjalankan, dan kemudian seret makro ke borang.

  Microsoft Office Access 2007 secara automatik mencipta butang perintah dan menggunakan nama makro sebagai butang kapsyen. Office Access 2007 juga menyelitkan nama makro dalam sifat Pada klik butang perintah agar makro yang berjalan apabila anda klik butang. Access menggunakan nama umum untuk butang, jadi ia merupakan idea yang baik untuk taipkan nama yang lebih bermakna pada butang Nama sifat. Untuk memaparkan helaian sifat untuk butang perintah sementara borang dibuka dalam pandangan Reka bentuk, klik butang dan kemudian tekan F4.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta makro, lihat artikel mencipta makro.

Halaman atas

Mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari

Anda boleh mencipta butang perintah tanpa menggunakan Bestari butang perintah. Proses melibatkan meletakkan butang pada borang kemudian mengeset beberapa sifat.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan tidak dipilih.

  Imej Butang

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang.

  Imej butang

 4. Klik lokasi pada borang yang anda ingin letakkan butang perintah.

  Access menempatkan butang perintah pada borang.

  Kerana Gunakan Bestari kawalan tidak dipilih, Access tidak akan menjalankan sebarang pemprosesan lanjutan. Jika Bestari butang perintah bermula apabila anda meletakkan butang perintah pada borang, anda boleh klik Batalkan dalam Bestari.

 5. Butang perintah yang dipilih, tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 6. Klik tab Semua untuk memaparkan semua sifat untuk butang perintah.

 7. Mengesetkan sifat untuk melengkapkan Reka bentuk butang perintah, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Sifat

Perihalan

Nama

Secara lalai, Access memberikan butang perintah baru nama perintah, diikuti dengan nombor; Contohnya, Command34. Walaupun ia tidak diperlukan, ia adalah idea yang baik untuk mengubah nama kepada sesuatu yang menggambarkan fungsi butang (contohnya, cmdSalesReport atau CloseFormButton). Ini membantu anda kemudian, jika anda perlu merujuk kepada butang dalam prosedur makro atau peristiwa.

Kapsyen

Taipkan label yang anda inginkan dipaparkan pada butang perintah. Contohnya, Laporan jualan atau Tutup borang.

Nota: Kapsyen tidak dipaparkan jika gambar ditentukan dalam sifat gambar .

Apabila diklik

Gunakan sifat ini untuk menentukan apa yang berlaku apabila butang perintah diklik. Untuk mengesetkan sifat, klik dalam kotak sifat dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

 • Untuk menjadikan butang perintah jalankan makro disimpan yang sedia ada, klik anak panah juntai bawah dan klik nama makro.

 • Untuk menjadikan butang perintah yang menjalankan fungsi terbina dalam yang sedia ada atau fungsi VBA, taipkan tanda sama dengan (=) diikuti dengan nama fungsi; Contohnya, =MsgBox("Hello dunia") atau =MyFunction(argumen).

 • Untuk membina ungkapan, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina ungkapan.

 • Untuk mula membina prosedur peristiwa yang menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) kod, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina kod. Untuk membina makro terbenam baru yang mengandungi tindakan yang anda inginkan butang perintah untuk melaksanakan, klik Butang Pembina dan kemudian klik Pembina makro.

  Nota: Office Access 2007 pangkalan data yang mengandungi kod VBA mesti diberikan dipercayai status sebelum kod boleh menjalankan.

Untuk bantuan dengan sifat lain yang tidak dinyatakan di sini, letakkan kursor dalam kotak sifat dan tekan F1.

Halaman atas

Menyesuaikan butang perintah

Office Access 2007 menyediakan cara baru untuk menyesuaikan butang perintah agar anda boleh mempunyai penampilan dan kefungsian yang anda inginkan pada borang anda. Contohnya, anda boleh mencipta baris butang perintah dalam susunan berjadual atau bertindan, atau anda boleh membuat perintah butang muncul seperti Hiperpautan lain.

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej butang .

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta (berjadual) mendatar atau menegak tataletak (bertindan) butang perintah   

   Anda boleh menambah butang perintah tataletak berjadual atau bertindan untuk mencipta baris atau lajur tepat dijajarkan butang. Kemudian anda boleh menempatkan semula butang sebagai satu kumpulan, yang menjadikannya lebih mudah untuk mengubah suai borang. Anda juga boleh menggunakan gaya pemformatan untuk seluruh baris atau lajur butang perintah pada masa yang sama, dan anda boleh memisahkan butang menggunakan garisan grid.

   1. Klik kanan salah satu butang perintah yang anda ingin tambah pada tataletak, dan kemudian tuding ke tataletak pada menu pintas.

   2. Klik berjadual Imej butang untuk memulakan baris mendatar butang, atau klik bertindan Imej butang untuk mencipta lajur menegak butang.

    Capaian melukis sempadan di sekeliling butang perintah untuk menunjukkan tataletak. Butang setiap berpasangan dengan label yang anda tidak boleh memadamkan — Walau bagaimanapun, anda boleh kecilkan label kepada saiz terlalu kecil, jika ia tidak diperlukan.

    Ilustrasi berikut menunjukkan butang perintah dan labelnya berkaitan dalam tataletak berjadual. Nota cara label dalam seksyen seterusnya yang lebih tinggi — ini memastikan label daripada berulang untuk setiap rekod butiran.

    Butang Perintah dalam tataletak berjadual

    Ilustrasi berikut menunjukkan butang perintah dan labelnya berkaitan dalam tataletak bertindan. Dalam tataletak bertindan, label dan butang adalah sentiasa dalam seksyen yang sama.

    Butang Perintah dalam tataletak bertindan

   3. Menambah lebih banyak perintah butang tataletak dengan menyeretnya ke kawasan tataletak. Semasa anda menyeret butang perintah atas kawasan tataletak, Access melukis bar selitan mendatar (untuk tataletak berjadual) atau bar selitan menegak (untuk tataletak bertindan) untuk menunjukkan tempat butang perintah akan ditempatkan apabila anda melepaskan butang tetikus.

    Menambahkan butang pada tataletak kawalan bertindan

    Apabila anda melepaskan butang tetikus, kawalan ditambahkan pada tataletak.

    Butang ditambahkan pada tataletak kawalan bertindan

   4. Mengalih butang perintah atas seksyen atau ke bawah seksyen dalam tataletak berjadual    Jika anda ingin menyimpan butang perintah dalam tataletak berjadual tetapi ingin mengalih butang perintah pada seksyen yang berbeza borang (contohnya, daripada Seksyen butiran ke seksyen pengepala borang), lakukan yang berikut:

    1. Klik kanan butang perintah, dan kemudian tuding ke tataletak pada menu pintas.

    2. Klik Alih ke atas dalam seksyen Imej butang atau Beralih ke bawah dalam seksyen Imej Butang .

     Butang perintah beralih ke atas atau ke bawah ke seksyen berikut, tetapi kekal dalam tataletak berjadual. Jika kawalan sudah terdapat dalam posisi yang anda mengalihkan kawalan ini untuk, dua kawalan exchange tempat.

     Nota: Bergerak ke atas dalam seksyen dan Beralih ke bawah dalam seksyen perintah dinyahdayakan untuk tataletak bertindan.

   5. Mengalihkan tataletak ada seluruh butang perintah   

    1. Klik mana-mana butang perintah dalam tataletak.

     PEMILIH tataletak muncul di penjuru kiri bahagian atas tataletak.

    2. Seret PEMILIH tataletak untuk mengalihkan tataletak ke lokasi baru.

  • Menambahkan garisan grid tataletak butang perintah   

   1. Klik kanan mana-mana butang perintah dalam tataletak, dan pada menu pintas, tuding ke tataletak.

   2. Tuding ke garisan grid, dan kemudian klik gaya garisan grid yang anda inginkan.

  • Membuatkan butang perintah lutsinar   

   Dengan membuat butang perintah lutsinar, anda boleh letakkan atas sebarang objek pada borang anda dan memberikan objek kefungsian butang perintah. Contohnya, anda mempunyai imej yang anda ingin bahagikan ke dalam kawasan yang berasingan, boleh diklik, setiap satunya bermula makro yang berbeza. Anda boleh berbuat demikian dengan meletakkan berbilang, butang perintah lutsinar di atas imej.

   1. Klik butang perintah yang anda ingin jadikan lutsinar, dan kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat butang perintah.

   2. Pada tab Format helaian sifat, klik dalam kotak sifat lutsinar .

   3. Pilih Ya dalam senarai juntai bawah.

    Anda masih boleh melihat rangka butang perintah dalam pandangan Reka bentuk, tetapi butang adalah tidak kelihatan dalam pandangan borang.

    Nota: Mengesetkan sifat lutsinar butang perintah untuk Ya bukan sama seting sifat kelihatan kepada tidak. Operasi kedua-dua menyembunyikan butang perintah, tetapi mengeset sifat lutsinar kepada Ya meninggalkan butang didayakan. Mengesetkan sifat kelihatan kepada tidak menyahdayakan butang.

  • Membuat butang perintah muncul sebagai Hiperpautan   

   Jika anda inginkan, anda boleh menyembunyikan butang perintah tetapi membiarkan kapsyen kelihatan. Hasilnya ialah sesuatu yang kelihatan seperti label, tetapi fungsi sebagai butang perintah. Anda juga boleh Gariskan teks dalam kapsyen dan mengubah warna bahagian untuk menjadikannya muncul sebagai Hiperpautan.

   1. Klik butang perintah untuk memilihnya dan tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

   2. Pada tab Format helaian sifat, klik dalam kotak sifat Kembali gaya .

   3. Dalam senarai juntai bawah, pilih lutsinar.

    Isi butang perintah tersembunyi, tetapi kapsyen kekal kelihatan.

   4. Untuk garis bawah atau mengubah warna teks dalam kapsyen, gunakan alat dalam Kumpulan fon pada tab Reka bentuk .

    Imej Reben Access

  • Mencipta butang Batal   

   1. Klik butang perintah, dan kemudian tekan F4 untuk membuka helaian sifatnya.

   2. Dalam kotak sifat membatalkan , klik Ya.

    Apabila butang perintah membatalkan sifat disetkan kepada Yadan borang adalah borang aktif, pengguna boleh memilih butang perintah dengan mengklik padanya, menekan kekunci ESC atau menekan ENTER apabila butang perintah mempunyai fokus. Apabila sifat membatalkan disetkan kepada Ya untuk sebarang butang satu perintah, yang sifat secara automatik disetkan kepada tidak untuk semua butang perintah lain pada borang.

    Untuk menjadikan butang Batal membatalkan semua tindakan yang telah diambil tempat dalam satu bentuk atau kotak dialog, anda perlu tuliskan prosedur makro atau peristiwa dan melampirkannya sifat Pada klik butang.

    Nota: Untuk borang yang membenarkan operasi tidak boleh (seperti pemadaman), ia adalah idea yang baik untuk membuat Batalkan butang butang perintah lalai borang. Untuk melakukan ini, setkan sifat membatalkan dan sifat lalai kepada Ya.

  • Paparan gambar pada butang perintah    Dalam kotak sifat gambar butang perintah, taipkan nama fail dan laluan untuk fail gambar (seperti fail .bmp, .ico atau .dib). Jika anda tidak pasti nama laluan atau fail, klik Butang Pembina untuk membuka pembina gambar.

   Pembina Gambar

   Klik semak lalu untuk mencari gambar yang anda ingin gunakan atau secara alternatif, klik salah satu daripada gambar dalam senarai Gambar yang tersedia untuk pratonton profesional dicipta gambar yang anda boleh gunakan. Jika anda mencari gambar yang anda inginkan, klik OK untuk menambah butang perintah.

   Secara lalai, Access mengeset sifat Jenis gambar untuk terbenam. Apabila anda memperuntukkan grafik sifat gambar butang perintah, menggunakan seting ini mencipta salinan gambar dan menyimpannya dalam fail pangkalan data Access. Sebarang perubahan kepada gambar asal tidak akan kelihatan dalam butang perintah. Untuk mencipta pautan ke gambar asal agar sebarang perubahan pada gambar akan digambarkan dalam butang perintah, mengubah sifat Jenis gambar untuk dipaut. Anda mesti menyimpan fail gambar asal dalam lokasi asalnya. Jika anda mengalihkan atau menamakan semula fail gambar, Access memaparkan mesej ralat apabila anda membuka pangkalan data, dan butang perintah memaparkan kapsyen dan bukannya gambar.

  • Memaparkan gambar dan kapsyen pada butang perintah   

   Sebagai ciri baru Office Access 2007, anda boleh sekarang memaparkan kapsyen dan gambar pada butang perintah. Gunakan prosedur berikut:

   1. Menambah gambar pada butang perintah menggunakan prosedur yang dirangka terdahulu dalam seksyen ini.

   2. Pilih butang perintah. Jika helaian sifat masih belum dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

   3. Pada tab Format helaian sifat, taipkan kapsyen yang anda inginkan dalam kotak sifat kapsyen .

   4. Klik anak panah juntai bawah dalam kotak sifat Susunan kapsyen gambar , dan kemudian pilih susunan yang anda inginkan. Contohnya, untuk memaparkan kapsyen di bawah gambar, pilih bawah. Untuk memaparkan kapsyen di sebelah kanan gambar, pilih kanan. Untuk menjadikan susunan yang bergantung pada penempatan sistem, pilih umum. Menggunakan seting ini, kapsyen akan muncul di sebelah kanan untuk bahasa yang dibaca dari kiri ke kanan, dan ia akan muncul di sebelah kiri untuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×