Gunakan alat dalam Business Contact Manager

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Business Contact Manager for Outlook memaparkan maklumat terkini tentang aktiviti perniagaan anda dalam carta direka khas--atau alat--yang anda boleh menambah untuk papan pemuka Business Contact Manager, atau sebarang ruang kerja.

Dengan alat, anda boleh memilih maklumat yang anda inginkan, tempat yang anda inginkan. Anda juga boleh mencetak laporan daripada data yang dipaparkan.

Artikel ini memerihalkan alat yang tersedia dalam Business Contact Manager for Outlookdan cara anda boleh bekerja dengannya.

Dalam artikel ini

Memahami alat

Menambah atau mengalih keluar alat

Bekerja dengan alat

Melihat laporan daripada alat

Memahami alat

Adakah anda ingin tahu apa produk jualan anda atas sekarang? Lihatlah alat Produk tertinggi .

Apakah status semasa usaha anda layak petunjuk tersebut? Lihat alat Corong jualan .

Anda perlu melaraskan anda perbelanjaan kempen pemasaran terkini? Alat Kempen perbandingan menunjukkan hasil dijangka yang dijanakan oleh kempen aktif anda.

Business Contact Manager for Outlook mempunyai pelbagai alat yang anda boleh gunakan untuk mendapatkan petikan pantas status perniagaan anda. Alat ini memaparkan Carta dan lain-lain ringkasan visual maklumat yang anda telah dimasukkan dalam rekod anda. Ia dikemas kini apabila anda membuka papan pemuka atau ruang kerja yang mengandungi alat atau apabila anda klik segar semula.

Lebih banyak rajin anda dan pekerja anda adalah tentang memasukkan data pada akaun dan kenalan niaga, mencipta rekod Peluang , memaut bakal pelanggan ke aktiviti pemasaran, dan sebagainya, bernilai lebih akan data ringkasan yang dipaparkan dalam alat anda.

Halaman atas

Di manakah alat mendapatkan data mereka?

Sebelum anda boleh melihat sebarang data dalam alat, anda mesti mendapatkan maklumat perniagaan anda ke Pangkalan data Business Contact Manager. Alat pertanyaan data yang disimpan untuk memaparkan carta dengan maklumat yang anda perlukan.

Gunakan borang secara manual masukkan data perniagaan anda atau mengimport data seperti yang diterangkan dalam mengimport data anda ke dalam Business Contact Manager. Seksyen berikut menerangkan alat dalam Business Contact Manager for Outlookdan cara untuk memasukkan data yang dipaparkan.

Alat jualan

Alat jualan memfokus pada kawasan proses jualan anda yang memerlukan perhatian anda, sorotan dan cabaran. Dua alat terutamanya terperinci, Talian jualan dan Corong jualan yang diperihalkan dalam penuh dalam menggunakan talian jualan dan alat corong jualan.

alat corong jualan

Alat corong jualan memaparkan peluang jualan dengan peringkat jualan yang mana mereka berada dalam.

Untuk melihat data dalam mana-mana alat jualan, anda mesti mencipta rekod peluang. Bergantung pada jenis maklumat yang anda ingin lihat, anda juga perlu menambah item produk dan perkhidmatan rekod peluang.

Untuk sebarang alat untuk memaparkan maklumat hasil, anda mesti masukkan peratusan kebarangkalian dan menambahkan item produk dan perkhidmatan rekod peluang. Hasil dijangka datang dari peratusan kebarangkalian dan jumlah produk dan perkhidmatan pada rekod. Hasil datang dari jumlah produk dan perkhidmatan pada rekod.

Nota: Rekod peluang mesti dipautkan kepada rekod akaun atau kenalan perniagaan.

Untuk melihat data dalam alat ini …

… .enter data dalam medan ini pada rekod peluang

Memaparkan alat

Pelanggan dorman

Peringkat jualan – untuk akaun atau kenalan perniagaan dianggap pelanggan, setiap mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu peluang terpaut dengan peringkat jualan bagi Ditutup.

Akaun dan kenalan niaga yang anda telah mempunyai tiada komunikasi untuk selang dipilih, dan hasil anggaran yang mewakili setiap satu.

Talian jualan

 • Kebarangkalian (mesti lebih besar daripada 0%),

 • Tarikh Tutup

 • Produk dan Perkhidmatan

Buka peluang jualan mengikut tarikh tutup yang dijangka.

Corong jualan

 • Kebarangkalian (mesti lebih besar daripada 0%)

 • Peringkat jualan

 • Produk dan Perkhidmatan

Peluang terbuka dengan peringkat jualan.

Pelanggan Teratas

Peringkat jualan (mestilah Ditutup) dan produk dan perkhidmatan

Pelanggan yang telah dihabiskan paling wang dengan Syarikat anda, dengan amaun dolar atau Jidar kasar.

Produk Teratas

Peringkat jualan (mestilah Ditutup), Tarikh tutupdan produk dan perkhidmatan

Carta item anda terlaris mengikut masa, dengan nombor yang dijual, pendapatan atau Jidar kasar.

Perujuk Teratas

Dimulakan oleh mesti mengandungi nama akaun atau kenalan perniagaan yang dirujuk perniagaan Syarikat anda. Untuk melihat data pada hasil daripada perniagaan dirujuk, anda mesti juga pilih Peringkat jualan bagi Ditutupdan menambah produk dan perkhidmatan.

Sumber terbaik untuk perniagaan baru, dengan nilai dolar atau bilangan kenalan.

Halaman atas

Pemasaran alat

Perbandingan antara aktiviti pemasaran dan kempen pemasaran adalah kerja utama alat pemasaran. Untuk memanfaatkan sepenuhnya alat ini, anda perlu mencipta rekod terperinci bagi setiap pemasaran aktiviti dan kempen yang anda jalankan. Anda boleh membandingkan aktiviti dan kempen oleh nombor akaun, kenalan niaga, petunjuk atau peluang yang mereka hasil atau mengikut hasil, perbelanjaan atau jumlah bajet.

Untuk maklumat kewangan yang tepat, pastikan untuk memasukkan butiran pada setiap rekod aktiviti pemasaran:

 • Anggaran kos medan pada halaman butiran

 • Kos sebenar medan pada halaman jejak

 • Pada semua peluang jualan atau akaun, kenalan niaga atau rekod bakal pelanggan yang hasil aktiviti pemasaran, masukkan nama aktiviti dalam medan dimulakan oleh setiap rekod. Jumlah produk dan perkhidmatan yang disenaraikan pada borang peluang digunakan untuk mengira Pendapatan jangkaan.

Untuk melihat data dalam alat ini …

... anda perlu …

… dan alat

Analisis jenis aktiviti

Cipta rekod aktiviti pemasaran yang lebih daripada satu jenis yang sama dan masukkan seberapa banyak butiran yang anda boleh.

Membandingkan semua aktiviti satu jenis, seperti senarai panggilan atau aktiviti e-mel massa. (Untuk melihat hasil aktiviti tunggal, Gunakan tab analisispemasaranruang kerja.)

Analisis kempen

Mencipta satu atau lebih banyak rekod aktiviti pemasaran bagi mana-mana taipkan, peruntukkannya kempen dan masukkan seberapa banyak butiran yang anda boleh.

Carta hasil aktiviti setiap kempen pemasaran yang dipilih. Lalai kempen ialah Aktiviti semasa.

Perbandingan kempen

Mencipta lebih daripada satu kempen pemasaran, dan masukkan seberapa banyak butiran yang anda boleh lakukan untuk setiap aktiviti di dalam kempen.

Membandingkan kejayaan kempen pemasaran semua.

Halaman atas

Alat pengurusan projek

Alat pengurusan projek Carta kemajuan semua projek perniagaan anda dipaparkan dengan tarikh siap, garis masa, dan peratusan yang lengkap.

Untuk melihat data dalam alat ini …

Membuka rekod ini …

… dan memasukkan data dalam medan ini

Projek perniagaan - lampau tempoh

Projek Perniagaan

 • Tarikh Mula

 • Tarikh siap (mestilah sebelum tarikh semasa)

 • % Selesai

Projek perniagaan - siap berikut

Projek Perniagaan

 • Tarikh Mula

 • Tarikh Siap

 • % Selesai

Projek perniagaan - semua

Projek Perniagaan

 • Tarikh Mula

 • Tarikh Siap

 • % Selesai

Tugas projek - lampau tempoh

Tugas projek

 • Tarikh Mula

 • Tarikh siap (mestilah sebelum tarikh semasa)

 • % Selesai

Projek tugas - siap berikut

Tugas projek

 • Tarikh Mula

 • Tarikh Siap

 • % Selesai

Projek tugas - semua

Tugas projek

 • Tarikh Mula

 • Tarikh Siap

 • % Selesai

alat projek perniagaan

Alat projek tugas - siap seterusnya memaparkan tugas dengan menghampiri tarikh siapnya.

Halaman atas

Alat umum

Alat ini bukan khusus kepada fungsi kerja, tetapi mungkin berguna di lokasi yang banyak.

 • Item perniagaan baru-baru ini. Senarai sehingga 18 item yang anda baru-baru ini dibuka, dengan ikon untuk menunjukkan setiap jenis item ialah.

Halaman atas

Menambah atau mengalih keluar alat

Alat Business Contact Manager for Outlook dikategorikan mengikut ruang yang anda yang paling mungkin menggunakannya, tetapi anda boleh menambah sebarang alat untuk sebarang ruang kerja atau untuk papan pemuka.

Menambahkan alat papan pemuka

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik Business Contact Manager.

 2. Pada reben, pada rumah tab, dalam Kumpulan Alat Tambah , klik salah satu yang berikut:

  • Jualan

  • Pemasaran

  • Pengurusan projek

  • Umum

 3. Klik alat yang anda ingin paparkan.

Alat muncul pada papan pemuka. Skrol ke bawah untuk melihat alat lain.

Halaman atas

Menambahkan alat ruang kerja

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut untuk memaparkan ruang kerja:

  • Pengurusan Kenalan.

  • Jualan.

  • Pemasaran.

  • Pengurusan Projek.

 2. Pada reben, klik tab alat .

 3. Dalam Kumpulan alat Tambah, klik salah satu yang berikut:

  • Jualan

  • Pemasaran

  • Pengurusan projek

  • Umum

tab alat

Tab alat pada reben.

 1. Klik alat yang anda ingin paparkan.

Alat yang muncul di atas ruang kerja.

Petua: Menambahkan alat ruang kerja secara automatik menyebabkan kawasan paparan alat muncul.

Halaman atas

Mengalih keluar alat

 • Pada alat yang anda ingin alih keluar, klik butang alih keluar butang tutup pada alat .

  Alat ditutup dan alat baki akan menganjak ke atas atau di sebelah untuk mengisi jurang yang diberikan oleh alat dialih.

Halaman atas

Bekerja dengan alat

Alat setiap ciri beberapa butang.

Klik

Hasil

Butang segar semula alat

Menyegar semula     Mengemas kini data dengan pertanyaan anda Pangkalan data Business Contact Manager dan kemudian memaparkan maklumat semasa.

Cipta butang laporan pada alat

Lancarkan laporan     Memaparkan laporan yang data alat berdasarkan.

Butang seting Alat

Opsyen     Membuka kotak dialog yang anda boleh gunakan untuk memilih data yang dipaparkan dalam alat.

butang tutup pada alat

Mengalih keluar     Mengalih keluar alat daripada ruang kerja atau papan pemuka.

Nota: Mengalih keluar alat daripada ruang kerja yang tidak mengalih keluar alat dari papan pemuka.

Nota: Alat adalah tidak resizable.

Halaman atas

Pilih data yang dipaparkan dalam alat

Alat setiap menunjukkan anda bahagian tertentu maklumat, tetapi anda boleh memilih tepat yang bit data perniagaan anda yang anda ingin lihat. Anda boleh juga menambah alat yang sama untuk papan pemuka atau ruang kerja anda lebih daripada sekali, memilih data yang berbeza untuk dipaparkan dalam setiap alat.

 1. Klik butang opsyen Butang seting Alat pada alat.

 2. Semak semula pilihan dalam senarai dan kotak semak dalam kotak dialog, dan kemudian klik Opsyen yang anda ingin lihat dalam alat.

 3. Jika anda ingin alat untuk memaparkan label, di bawah Carta, pilih kotak semak yang berikut:

  • Tajuk paksi. Memaparkan label data pada paksi x dan y alat carta.

  • Subtajuk. Memaparkan label yang menerangkan data dalam alat, seperti peluang yang dijanakan oleh aktiviti semasa.

  • Petunjuk. Memaparkan label bagi setiap warna dan bar alat. Tidak Opsyen pada setiap alat.

 4. Klik OK. Alat data yang dikemas kini.

Halaman atas

Susun atau mengalihkan alat

Anda boleh bergerak alat pada ruang kerja atau papan pemuka.

Untuk mengalihkan alat, seretnya ke lokasi yang baru dalam ruang kerja atau pada papan pemuka.

Ruang kerja memaparkan alat dalam baris tunggal. Untuk melihat alat yang tidak kelihatan dalam ruang kerja, klik anak panah untuk skrol kanan atau kiri.

Pada papan pemuka, alat lain akan bergerak secara mendatar atau menegak untuk mengisi ruang. Papan pemuka memaparkan alat dalam lajur, dan ia boleh mengembangkan secara menegak untuk memaparkan alat sehingga 20. Anda boleh memilih untuk memaparkan alat dalam sehingga empat lajur.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik Business Contact Manager untuk memaparkan papan pemuka.

 2. Pada Reben, klik tab Lihat.

 3. Dalam Kumpulan lajur , klik bilangan lajur yang anda ingin paparkan.

Halaman atas

Melihat laporan daripada alat

Alat setiap boleh menjana laporan daripada data dipaparkan. Untuk melihat laporan dari alat, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Klik butang lancar laporan . Cipta butang laporan pada alat pada alat.

Laporan akan memaparkan semua data daripada alat serta maklumat lain yang berkaitan. Contohnya, jika anda membuka laporan daripada alat Pelanggan dorman , anda boleh melihat senarai pelanggan yang masih belum mempunyai kenalan dengan perniagaan anda untuk pada 30 hari yang lalu, bersama-sama dengan nama akaun pelanggan setiap, nombor telefon, dan peringkat jualan dan tarikh tutup peluang terakhir rekod anda dicipta untuk pelanggan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×