Gunakan TalkBack untuk mengisih atau menapis Jadual dalam Excel for Android

Gunakan TalkBack untuk mengisih atau menapis Jadual dalam Excel for Android

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian sokongan untuk Excel

Dalam Microsoft Excel for Android, anda boleh menggunakan pembaca skrin TalkBack untuk mengisih dan menapis Jadual. Mengisih membantu anda mengatur dan menganalisis data. Penapisan data adalah terutamanya berguna apabila lembaran kerja anda mengandungi jumlah data yang besar. Jika anda ingin Mengisih julat sel, masukkan data anda dan kemudian Mengisih atau menapis seperti yang anda perlukan. Excel menganggap data anda dalam sel bersebelahan sebagai Jadual.

Notes: 

 • Jika anda masih belum mempunyai ia, muat turun dan memasang aplikasi Excel for Android dari Google Play.

 • Untuk menavigasi dan masukkan maklumat dan perintah, anda boleh menggunakan gerak isyarat, perencanaan atau papan kekunci Luaran. Untuk maklumat lanjut, pergi ke kebolehcapaian sokongan untuk Excel.

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan TalkBack, rujuk kepada bermula pada Android dengan TalkBack.

 • Untuk maklumat lanjut mengenai gerak isyarat TalkBack, rujuk kepada TalkBack menggunakan gerak isyarat.

Dalam topik ini

Mengisih data dalam Excel

Anda boleh Mengisih bagi dan data berangka dalam lembaran kerja Excel untuk menyusun dalam tertib tertentu, seperti teks daripada A hingga Z atau Z ke A, nombor daripada terkecil ke terbesar atau terbesar hingga terkecil, tarikh dan masa daripada terdahulu untuk kemudian atau lebih baru untuk terdahulu.

 1. Ketik di tempat dalam helaian Excel. TalkBack mengumumkan sel yang dipilih.

 2. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda berada dalam lajur yang anda ingin Isih. Dwiketik untuk mengaktifkan pemilihan.

 3. Untuk menjelajah sentuhan, dengan perlahan seret satu jari di sekeliling bahagian atas skrin sehingga TalkBack mengumumkan: "Butang Opsyen lain." Fokus sekarang pada butang dan anda boleh angkat jari anda.

 4. Dwiketik di mana-mana pada skrin untuk mengaktifkan butang. Mengumumkan talkBack: "Menu Tab, rumah dipilih." Pada bahagian bawah skrin, leret ke atas dengan dua jari berulang sehingga anda sampai ke penghujung senarai. TalkBack memainkan bunyi apabila anda leret sentiasa senyap apabila anda telah mencapai penghujung senarai.

 5. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. TalkBack mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

 6. Apabila TalkBack mengumumkan "menu Isih dan tapis," mengangkat jari anda dan dwiketik skrin.

 7. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. Talkback mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

  • Pilih Isih menaik untuk mengisih data angka abjad daripada A hingga Z atau daripada terkecil kepada terbesar atau untuk mengisih tarikh dan masa daripada terdahulu untuk kemudian. Mengumumkan talkBack: "Isih menaik, tukar tidak dilapor."

  • Pilih Isih menurun untuk mengisih data abjad angka daripada Z ke A atau daripada terbesar kepada terkecil atau untuk mengisih tarikh dan masa daripada kemudian untuk terdahulu. Mengumumkan talkback: "Isih menurun, tukar tidak dilapor."

  Apabila anda mencari opsyen yang anda inginkan, angkat jari anda, dan kemudian dwiklik ketik. Item Diisih mengikut kesesuaian.

 8. Untuk kembali ke lembaran kerja, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Kembangkan Tukar disemak." Butang Kembangkan sekarang dipilih, dwiketik untuk mengaktifkannya.

Mengisih julat sel

Jika terdapat sel kosong dalam buku kerja anda, anda boleh memilih julat terlebih dahulu dan kemudian Mengisih julat.

 1. Dalam buku kerja, dengan perlahan seret satu jari di sekeliling bahagian atas skrin sehingga TalkBack mengumumkan: "Butang Opsyen lain". Fokus sekarang pada butang dan anda boleh angkat jari anda.

 2. Dwiketik di mana-mana pada skrin untuk mengaktifkan butang. Mengumumkan talkBack: "Menu Tab, rumah dipilih."

 3. Pada bahagian bawah skrin, leret ke atas dengan dua jari berulang sehingga anda sampai ke penghujung senarai. TalkBack memainkan bunyi apabila anda leret sentiasa senyap apabila anda telah mencapai penghujung senarai.

 4. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. TalkBack mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

 5. Apabila TalkBack mengumumkan "Pilih julat", angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 6. Dialog Pilih sel atau julat terbuka dan fokus adalah dalam julat medan. Taipkan julat yang anda ingin pilih, seperti "A1:C15". Seret jari anda pada skrin sehingga anda mendengar TalkBack mengumumkan "Butang OK". Angkat jari anda dan ketik dua kali. Julat yang dipilih sekarang.

 7. Seret satu jari di sekeliling bahagian atas skrin sehingga TalkBack mengumumkan: "Butang Opsyen lain". Angkat jari anda dan dwiketik untuk mengaktifkan butang.

 8. Menjelajah senarai pada bahagian bawah skrin dengan menyeret satu jari pada item. Apabila TalkBack mengumumkan "menu Isih dan tapis", angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 9. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. Talkback mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

  • Pilih Isih menaik untuk mengisih data angka abjad daripada A hingga Z atau daripada terkecil kepada terbesar atau untuk mengisih tarikh dan masa daripada terdahulu untuk kemudian. Mengumumkan talkBack: "Isih menaik, tukar tidak dilapor."

  • Pilih Isih menurun untuk mengisih data abjad angka daripada Z ke A atau daripada terbesar kepada terkecil atau untuk mengisih tarikh dan masa daripada kemudian untuk terdahulu. Mengumumkan talkback: "Isih menurun, tukar tidak dilapor."

  Apabila anda mencari opsyen yang anda inginkan, angkat jari anda, dan kemudian dwiklik ketik. Item Diisih mengikut kesesuaian.

Memformatkan data

Kadangkala anda mungkin perlu diformatkan semula data untuk mendapatkan hasil yang betul apabila pengisihan.

 1. Navigasi ke sel atau lajur yang anda ingin Formatkan. Dwiketik untuk mengaktifkan pemilihan.

 2. Untuk menjelajah sentuhan, dengan perlahan seret satu jari di sekeliling bahagian atas skrin sehingga TalkBack mengumumkan: "Butang Opsyen lain." Fokus sekarang pada butang dan anda boleh angkat jari anda.

 3. Ketik di mana-mana dua kali pada skrin untuk mengaktifkan butang. Mengumumkan talkBack: "Menu Tab, rumah dipilih." Pada bahagian bawah skrin, leret ke atas dengan dua jari untuk skrol ke bawah senarai.

 4. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. TalkBack mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

 5. Apabila TalkBack mengumumkan: "Menu Format nombor," angkat jari anda dan skrin dwiketik.

 6. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. Talkback mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

  Anda boleh memilih daripada format berikut: umum, nombor, Mata Wang, perakaunan, tarikh, masa, peratusan, pecahan, saintifik, teksdan Khas. Apabila anda menemui format yang anda ingin gunakan, angkat jari anda dan dwiketik untuk menggunakannya.

Petua untuk menyelesaikan isu tentang pengisihan

Jika anda mendapat hasil luar jangkaan apabila Mengisih data anda, semak yang berikut:

 • Jika data yang anda telah Diisih mengandungi satu atau lebih banyak Formula, nilai kembali Formula tersebut mungkin mengubah apabila lembaran kerja dikira semula. Dalam kes ini, pastikan bahawa anda Mengisih sekali lagi untuk mendapatkan hasil yang terkini.

 • Lajur tersembunyi akan dialihkan apabila anda Mengisih lajur dan baris tersembunyi akan dialihkan apabila anda Mengisih baris. Sebelum anda Mengisih data, ia adalah idea yang baik untuk memperagakan lajur tersembunyi dan baris. Untuk memperagakan, dalam buku kerja Excel:

  1. Navigasi ke baris atau lajur di sebelah tersembunyi lajur atau baris. Mengumumkan talkBack: "Bersebelahan sel tersembunyi."

  2. Seret jari anda untuk beralih ke atas pengepala lajur atau kiri untuk nombor baris dan mengangkat jari anda. Dwiketik untuk memilih seluruh lajur atau baris.

  3. Dwiketik sekali lagi untuk membuka menu.

  4. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang peraga." Dwiketik untuk memperagakan. TalkBack mengumumkan lokasi semasa anda dalam buku kerja dan lajur atau baris yang diperagakan.

 • Semak seting penempatan pada telefon anda. Mengisih hasil boleh berbeza bergantung pada seting penempatan.

Menapis data dalam Jadual

Dengan memasukkan data dalam Jadual dalam Excel, anda boleh menggunakan penapis untuk mencari nilai yang memenuhi kriteria anda dengan cepat.

 1. Dalam Excel, seret jari anda pada skrin sehingga anda sampai Jadual. TalkBack mengumumkan sel yang dipilih.

 2. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda berada dalam pengepala jadual yang anda ingin Tapis. Anda juga boleh menyeret jari anda di sekeliling skrin untuk mencari pengepala.

 3. Seret satu jari di sekeliling bahagian atas skrin dengan perlahan sehingga TalkBack mengumumkan: "Butang Opsyen lain." Fokus sekarang pada butang dan anda boleh angkat jari anda.

 4. Dwiketik di mana-mana pada skrin untuk mengaktifkan butang. Mengumumkan talkBack: "Menu Tab, rumah dipilih." Pada bahagian bawah skrin, leret ke atas dengan dua jari berulang sehingga anda sampai ke penghujung senarai. TalkBack memainkan bunyi apabila anda leret sentiasa senyap apabila anda telah mencapai penghujung senarai.

 5. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. TalkBack mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda.

 6. Apabila TalkBack mengumumkan "menu Isih dan tapis," mengangkat jari anda dan dwiketik skrin.

 7. Menjelajah senarai dengan menyeret satu jari pada bahagian bawah skrin. Talkback mengumumkan item senarai seperti anda menyeret jari anda. Apabila anda mencapai Menunjukkan butang penapis, angkat jari anda, dan ketik dua kali.

 8. Untuk kembali ke lembaran kerja, seret jari anda pada bahagian atas skrin sehingga anda mendengar TalkBack mengumumkan pengepala Jadual.

 9. Leret ke kanan sekali untuk mencapai butang penapis. TalkBack mengumumkan lokasi, seperti: "Lajur sifar, baris pengepala sifar, tiada penapis yang digunakan". Leret ke kiri untuk pergi ke item berikut. Mengumumkan talkBack: "Butang penapis item." Angkat jari anda dan dwiketik.

 10. Menu Menapis item terbuka. Fokus berada dalam medan carian. Dwiketik untuk mengaktifkan medan carian dan untuk menunjukkan papan kekunci pada bahagian bawah skrin.

 11. Seret jari anda merentasi pada papan kekunci pada skrin untuk menaip kriteria yang anda ingin gunakan untuk menapis dengan.

 12. Apabila selesai, seret jari anda pada bahagian atas skrin sehingga anda mendengar TalkBack mengumumkan kriteria yang betul. Angkat jari anda dan dwiketik untuk memilih.

 13. Seret jari anda pada skrin sehingga TalkBack mengumumkan butang selesai (di penjuru atas kanan). Angkat jari anda dan dwiketik.

 14. Menutup menu Menapis item dan anda kembali kepada jadual dengan kriteria penapis terpilih yang digunakan.

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

See Also

Bermula menggunakan TalkBack dengan Excel for Android

Menggunakan papan kekunci luaran dengan Excel for Android

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×