Gunakan Dasar Kumpulan untuk mengawal seting klien penyegerakan OneDrive

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kemas kini terakhir: Oktober 2017

Artikel ini adalah untuk pentadbir IT menguruskan klien penyegerakan OneDrive dalam persekitaran perusahaan Windows Server yang menggunakan Active Directory Domain Services. Objek dasar Kumpulan adalah tersedia dalam direktori pemasangan OneDrive , %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\.

(Iaitu BuildNumber ialah seting klien menyegerakkan dipaparkan nombor pada tab tentang.)

Nota: Jika anda bukan pentadbir IT, lihat Mari bermula dengan klien penyegerakan OneDrive dalam Windows yang baru untuk maklumat tentang seting penyegerakan OneDrive . Untuk maklumat tentang menggunakan pusat pentadbiran OneDrive untuk mengawal seting penyegerakan dalam organisasi anda, lihat Pusat Pentadbiran OneDrive.

Dasar pengguna konfigurasi berikut adalah tersedia:

Dasar komputer konfigurasi berikut adalah tersedia:

Menggunakan dasar Kumpulan dengan OneDrive

Mentadbir OneDrive dengan dasar Kumpulan, memasang OneDrive dan salin fail OneDrive.admx dan OneDrive.adml dari %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ ke gedung Pusat dasar Kumpulan anda.

Dasar ini berfungsi dengan mengeset kunci daftaran pada komputer dalam domain anda, yang mengecam klien penyegerakan OneDrive (OneDrive.exe). Seksyen berikut menerangkan apakah dasar setiap dan kelakuan lalai jika anda tidak boleh mengkonfigurasikannya.

Nota:

  • Apabila anda mendayakan atau menyahdayakan dasar, kunci daftaran yang sepadan dikemas kini pada komputer dalam domain anda. Jika anda kemudian mengesetkan dasar kembali ke tidak dikonfigurasikan, kunci daftaran yang sepadan tidak diubah dan mengubah seting dasar yang berkesan. Jadi selepas anda mengkonfigurasikan dasar, gunakan seting didayakan dan dinyahdayakan untuk dasar tersebut selepas ini.

  • Lokasi tempat kunci daftaran diturunkan telah dikemas kini. Apabila anda menggunakan pakej penggunaan terkini, anda mungkin padam kunci daftaran yang anda setkan sebelum ini.

Dasar Konfigurasi pengguna

Dasar Konfigurasi pengguna boleh ditemui di bawah pengguna Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Pengarangan bersama dan perkongsian dalam aplikasi untuk fail Office   

Dasar ini membolehkan pengguna untuk bekerjasama pada dokumen dalam masa nyata dan berkongsinya dari aplikasi desktop Office 2016 dan Office 2103. Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableAllOcsiClients" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, ia memaparkan Office tab dalam seting penyegerakan OneDrive dan memilih "Menggunakan Office 2016 untuk penyegerakan Office fail yang I membuka" secara lalai.

Petikan skrin tab Office dalam seting baru onedrive for Business penyegerakan klien

Jika anda menyahdayakan seting ini, pada tab Office tersembunyi dalam klien penyegerakan dan pengarangan bersama dalam aplikasi perkongsian untuk fail Office dan dinyahdayakan. Seting pengguna boleh memilih cara untuk mengendalikan fail Office dalam konflik akan bertindak sebagai dinyahdayakan dan sekiranya fail konflik, kedua-dua salinan akan disimpan. Untuk maklumat lanjut tentang seting dalam klien penyegerakan, lihat menggunakan Office 2016 untuk menyegerakkan fail Office yang saya Buka.

Kelewatan mengemas kini OneDrive.exe sehingga gelombang keluaran kedua   

Kami lepaskan kemas kini untuk OneDrive.exe dalam dua berdering. Panggil pertama, "Pengeluaran," adalah lalai. Ia biasanya mengambil satu hingga dua minggu untuk sepenuhnya melaksanakan memanggil ini. Selepas kami selesai menggulung memanggil pengeluaran, kami lepaskan memanggil kedua, "Perusahaan." Memilih panggil Enterprise memberikan anda sehingga 60 hari untuk menyediakan kemas kini dan mengawal penggunaan mereka dalam organisasi anda. Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableEnterpriseUpdate" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, klien penyegerakan OneDrive dalam domain anda (termasuk mereka yang digunakan untuk menyegerakkan akaun peribadi) akan dikemas kini semasa panggil kedua.

Jika anda menyahdayakan seting ini, klien penyegerakan OneDrive akan dikemas kini sebaik sahaja kemas kini yang tersedia semasa panggil pertama.

Untuk maklumat lanjut tentang cincin kemas kini dan cara klien penyegerakan menyemak kemas kini, lihat mengemas kini proses klien penyegerakan OneDrive.

Menghalang pengguna mengubah lokasi folder OneDrive mereka   

Dasar ini membolehkan anda menghalang pengguna mengubah lokasi folder OneDrive pada komputer mereka.

Untuk menggunakan dasar ini, anda mesti mengemas kini fail OneDrive.admx dalam gedung Pusat dasar Kumpulan anda dan menambah anda ID penyewa. Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\penyewa ID] "DisableCustomRoot" = dword:00000001

Contohnya:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Tenants\1111-2222-3333-4444-5555-6666] "DisableCustomRoot" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, pengguna tidak boleh mengubah lokasi "OneDrive mereka – {nama penyewa}" folder semasa selamat datang ke Bestari OneDrive. Ini memaksa pengguna menggunakan salah satu lokasi lalai atau, jika anda telah mengesetkan seting mengesetkan lokasi lalai untuk OneDrive folder , memastikan semua pengguna mempunyai folder setempat OneDrive mereka dalam lokasi yang anda telah tentukan.

Jika anda menyahdayakan seting ini, pengguna boleh mengubah lokasi folder penyegerakan mereka semasa selamat datang ke Bestari OneDrive.

Jika anda perlu menggunakan seting ini kepada lebih daripada satu penyewa, salin takrifan dasar dalam fail OneDrive.admx, dan kemudian tampalkannya di bawah fail dalam seksyen menyelitkan berbilang penyewa seting berikut di atas </policies> tag. Kemudian menggantikan ID penyewa pertama dengan ID yang kedua penyewa. Dalam fail OneDrive.adml, sekali lagi Salin dan tampal sumber dalam seksyen menyelitkan berbilang penyewa seting berikut di atas tag </stringTable> , menggantikan {TenantName} dengan nama penyewa tambahan.

Menghalang pengguna menyegerakkan akaun OneDrive peribadi   

Dasar ini membolehkan anda menyekat pengguna daripada menyegerakkan fail peribadi dengan ruang storan OneDrive mereka mendapat dengan akaun Microsoft. Secara lalai, pengguna dibenarkan untuk menyegerakkan akaun peribadi OneDrive . Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "DisablePersonalSync" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, pengguna akan menghalang daripada menyediakan penyegerakan perhubungan untuk akaun peribadi OneDrive mereka. Jika ia telah sebelum ini telah menyegerakkan akaun peribadi OneDrive , ia ditunjukkan Ralat apabila ia bermula klien penyegerakan, tetapi fail mereka kekal pada komputer.

Jika anda menyahdayakan seting ini, pengguna dibenarkan untuk menyegerakkan akaun peribadi OneDrive .

Mengesetkan lokasi lalai untuk OneDrive folder   

Dasar ini membolehkan anda mengesetkan laluan khusus sebagai lokasi lalai folder OneDrive apabila pengguna melalui selamat datang ke OneDrive Bestari untuk menyediakan klien penyegerakan. Secara lalai, laluan adalah di bawah % userprofile %.

Untuk menggunakan dasar ini, anda mesti menentukan anda ID penyewa dan laluan lalai yang diinginkan dalam Editor dasar Kumpulan. Dasar ini mengeset kunci daftaran yang berikut untuk rentetan yang menentukan laluan fail.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] "{penyewa ID}" = "{pengguna path}"

Jika anda mendayakan seting ini, lokasi folder OneDrive-< nama penyewa > setempat akan lalai untuk laluan yang anda tentukan dalam fail OneDrive ADMX.

Jika anda menyahdayakan seting ini, lokasi folder OneDrive-< nama penyewa > setempat akan lalai untuk % userprofile %.

Jika anda perlu menggunakan seting ini kepada lebih daripada satu penyewa, masukkan ID penyewa tambahan untuk entri laluan lalai yang diinginkan dalam Editor dasar Kumpulan.

Nota: Pemboleh ubah persekitaran % logonuser % tidak berfungsi melalui dasar Kumpulan. Kami mengesyorkan anda menggunakan nama pengguna % sebaliknya.

Pengguna boleh memilih cara untuk mengendalikan fail Office dalam konflik   

Dasar ini menentukan apa yang berlaku apabila terdapat konflik antara versi fail Office 2016 semasa penyegerakan. Secara lalai, pengguna yang dibenarkan untuk memutuskan jika mereka ingin mencantum perubahan atau simpan kedua-dua salinan. Pengguna juga boleh mengkonfigurasikan klien penyegerakan untuk sentiasa mencawang fail dan menyimpan salinan kedua-dua. (Opsyen ini adalah hanya tersedia untuk Office 2016. Dengan versi terdahulu Office, fail sentiasa forked dan kedua-dua salinan yang disimpan.) Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "EnableHoldTheFile" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, pengguna boleh memutuskan jika mereka ingin mencantum perubahan atau simpan kedua-dua salinan. Pengguna juga boleh mengkonfigurasikan klien penyegerakan untuk sentiasa mencawang fail dan menyimpan salinan kedua-dua seperti yang ditunjukkan di bawah.

Kotak dialog dalam tab seting penyegerakan Office

Jika anda menyahdayakan seting ini, kemudian fail sentiasa forked dan kedua-dua salinan yang disimpan dalam kes konflik penyegerakan. Seting konfigurasi dalam klien penyegerakan dinyahdayakan.

Anda mesti mendayakan dasar "Coauthoring dan dalam aplikasi perkongsian untuk fail Office" untuk mendayakan dasar ini. Untuk maklumat lanjut tentang seting dalam klien penyegerakan, lihat menggunakan Office 2016 untuk menyegerakkan fail Office yang saya Buka.

Setkan upload maksimum kendalian yang menggunakan OneDrive.exe   

Dasar ini membolehkan anda mengesetkan kadar upload maksimum kendalian dalam kilobait (KB) / sec untuk komputer yang menjalankan klien penyegerakan OneDrive . Kadar minimum ialah 50 KB/sec dan kadar maksimum ialah 100,000 KB/sec. Yang lebih rendah muat naik kendalian kadar yang anda konfigurasikan, panjang komputer yang menjalankan OneDrive.exe akan mengambil untuk memuat naik fail.

Secara lalai, kadar kendalian muat naik adalah tidak terhad dan boleh dikonfigurasikan oleh pengguna terus dalam klien penyegerakan. Jika anda mendayakan seting ini, komputer yang dipengaruhi oleh dasar ini akan menggunakan kadar upload maksimum kendalian yang anda tentukan dan pengguna tidak akan dapat mengubah muat naik kadar seting segerak klien sendiri. Perhatikan bahawa OneDrive.exe mempunyai ke dimulakan semula pada peranti pengguna untuk menggunakan konfigurasi yang ditentukan dalam seting ini. Jika anda menyahdayakan seting ini, pengguna boleh mengkonfigurasikan kadar upload maksimum bagi komputer mereka dengan membuka seting klien penyegerakan dan mengklik tab rangkaian.

Kami mengesyorkan anda menggunakan seting ini hanya digunakan dalam kes sekatan trafik tegas manakah diperlukan, seperti apabila anda mula menggunakan klien penyegerakan dalam organisasi anda. Kami tidak mengesyorkan anda menggunakan seting ini secara berterusan kerana ia akan mengurangkan prestasi klien penyegerakan dan kesan negatif kepada pengalaman pengguna.

Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada nombor daripada 50 melalui 100,000. Contohnya:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "UploadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Kunci daftaran di atas mengesetkan had kadar kendalian muat naik kepada 50KB/sec, menggunakan nilai perenambelasan untuk 50, yang merupakan 00000032.

Setkan muat turun maksimum kendalian yang menggunakan OneDrive.exe   

Dasar ini membolehkan anda mengesetkan kadar muat turun maksimum kendalian dalam kilobait (KB) / sec untuk komputer yang menjalankan klien penyegerakan OneDrive . Kadar minimum ialah 50 KB/sec dan kadar maksimum ialah 100,000 KB/sec. Yang lebih rendah muat turun kendalian kadar yang anda konfigurasikan, panjang komputer yang menjalankan OneDrive.exe akan mengambil untuk memuat turun fail.

Secara lalai, kadar kendalian muat turun adalah tidak terhad dan boleh dikonfigurasikan oleh pengguna terus dalam klien penyegerakan. Jika anda mendayakan seting ini, komputer yang dipengaruhi oleh dasar ini akan menggunakan kadar muat turun maksimum kendalian yang anda tentukan dan pengguna tidak akan dapat mengubah muat turun kadar seting segerak klien sendiri. Sila ambil perhatian bahawa OneDrive.exe mempunyai ke dimulakan semula pada peranti pengguna untuk menggunakan konfigurasi yang ditentukan dalam seting ini. Jika anda menyahdayakan seting ini, pengguna boleh mengkonfigurasikan kadar muat turun maksimum bagi komputer mereka dengan membuka seting klien penyegerakan dan mengklik tab rangkaian.

Kami mengesyorkan anda menggunakan seting ini dalam kes tempat fail atas permintaan tidak didayakan dan trafik tegas sekatan manakah diperlukan, seperti apabila anda mula menggunakan klien penyegerakan dalam organisasi anda atau mendayakan penyegerakan Laman pasukan. Kami tidak mengesyorkan anda menggunakan seting ini secara berterusan kerana ia akan mengurangkan prestasi klien penyegerakan dan kesan negatif kepada pengalaman pengguna.

Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada nombor daripada 50 melalui 100,000. Contohnya:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] "DownloadBandwidthLimit" = dword:000000 32

Kunci daftaran di atas mengesetkan had muat turun kendalian kadar kepada 50KB/sec, menggunakan nilai perenambelasan untuk 50, yang merupakan 00000032.

Dasar konfigurasi komputer

Dasar konfigurasi komputer boleh ditemui di bawah Templates\OneDrive Configuration\Policies\Administrative komputer.

Setkan peratusan maksimum kendalian muat naik untuk OneDrive.exe   

Dasar ini membolehkan anda mengkonfigurasikan peratusan maksimum kendalian muat naik yang tersedia pada komputer yang klien penyegerakan OneDrive boleh gunakan untuk muat naik. (OneDrive menggunakan jalur lebar ini hanya apabila menyegerakkan fail.) Jalur lebar yang tersedia untuk komputer yang sentiasa berubah, jadi mentakrifkan peratusan membolehkan klien penyegerakan yang memberi respons kepada kenaikan dan mengurangkan ketersediaan jalur lebar semasa penyegerakan dalam latar.

Jika anda mendayakan seting ini, seperti fail yang sedang dimuat naik, ukuran klien penyegerakan OneDrive yang jumlah kandungan yang sedang dimuat naik dan berapa lama yang diambil untuk tempoh 60 saat untuk mengenal pasti maksimum muat naik kendalian untuk perkhidmatan pada masa itu. Muat naik maksimum kendalian berdasarkan puncak kendalian nilai yang diperhatikan semasa selang ukuran.

Memuat naik Calculation_C3_2017821163425 kendalian

Nota: Nilai maksimum kendalian yang diperolehi kadangkala boleh tinggi atau lebih rendah daripada jangkaan kerana trafik berbeza pendikitan mekanisme yang anda pembekal perkhidmatan Internet (ISP) mungkin gunakan.

Nilai terhitung ini kemudian didarab dengan peratusan yang anda tentukan dalam seting ini dan digunakan sebagai topi kendalian untuk 10 minit seterusnya. Selepas 10 minit, klien penyegerakan akan melaksanakan lain 60 saat ukuran dan memaksa berdasarkan hasil muat naik maksimum kendalian nilai yang baru untuk tempoh ukuran tersebut. Memuat naik kendalian tidak mencekik semasa selang 60 saat ukuran dan membenarkan fail untuk dimuat naik pada kendalian maksimum yang tersedia. Ini mendayakan dua senario utama. Mula-mula, fail terlalu kecil akan mendapatkan dimuat naik dengan cepat kerana ia boleh dimuatkan dalam selang di tempat klien penyegerakan mengukur kelajuan maksimum. Kedua, dimuat Naikkan panjang berjalan, penyegerakan akan mengekalkan mengoptimumkan kelajuan muat naik per nilai peratusan yang disetkan oleh seting ini.

Mendayakan dasar ini set nilai kunci daftaran yang berikut kepada nombor daripada 10 hingga 99. Contohnya:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] "AutomaticUploadBandwidthPercentage" = dword:000000 32

Kunci daftaran di atas mengesetkan peratusan kendalian muat naik kepada 50%, menggunakan nilai perenambelasan untuk 50, yang merupakan 00000032.

Yang lebih rendah peratusan anda mengesetkan, lagi ia akan mengambil klien penyegerakan untuk memuat naik fail. Kami mengesyorkan nilai 50% atau lebih tinggi. Peratusan maksimum lalai adalah 99%. Jika anda mendayakan seting ini, pengguna tidak akan dapat mengubah kadar muat naik dengan membuka seting klien penyegerakan dan mengklik tab rangkaian.

Menghalang pengguna daripada menggunakan ciri ambil fail jauh untuk mencapai fail pada komputer   

Dasar ini membolehkan anda menyekat pengguna daripada menggunakan ciri ambil apabila ia dilog masuk dengan akaun Microsoft mereka untuk OneDrive.exe. Ciri ambil membolehkan pengguna untuk pergi ke OneDrive.com, pilih komputer Windows yang sedang berada dalam talian dan menjalankan OneDrive klien penyegerakan, dan mencapai fail peribadi anda daripada komputer tersebut. Secara lalai, pengguna boleh menggunakan ciri ambil.

Terdapat dua seting - satu untuk komputer 32 bit dan satu untuk komputer 64 bit. Seting ini mendayakan set daftaran berikut nilai kunci kepada 1.

[Capaian HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote] "GPOEnabled" = dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote capaian] "GPOEnabled" = dword:00000001

Jika anda mendayakan seting ini, pengguna akan menghalang daripada menggunakan ciri ambil.

Jika anda menyahdayakan seting ini, pengguna boleh menggunakan ciri ambil.

Membenarkan menyegerakkan akaun OneDrive untuk hanya organisasi yang khusus   

Dasar ini membolehkan anda membenarkan pengguna untuk menyegerakkan akaun OneDrive untuk hanya sesetengah organisasi dengan menentukan senarai dibenarkan penyewa ID. Jika anda mendayakan seting ini, pengguna akan mendapat ralat jika mereka cuba menambah akaun daripada organisasi tidak pada senarai. Jika pengguna telah mempunyai akaun, fail penyegerakan akan berhenti.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" manakah ID penyewa)

Untuk menyekat organisasi tertentu sebaliknya, gunakan "Blok menyegerakkan akaun OneDrive untuk organisasi yang khusus."

Seting ini akan diutamakan berbanding dasar "Menyekat akaun OneDrive penyegerakan untuk organisasi yang khusus." Mendayakan dasar kedua-dua pada masa yang sama.

Blok menyegerakkan akaun OneDrive untuk organisasi yang khusus   

Dasar ini membolehkan anda menyekat pengguna daripada memuat naik fail ke organisasi lain dengan menentukan senarai disekat penyewa ID. Jika anda mendayakan seting ini, pengguna akan mendapat ralat jika mereka cuba menambah akaun daripada organisasi yang disekat. Jika pengguna telah menambahkan akaun, fail penyegerakan akan berhenti.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] "1111-2222-3333-4444"

("1111-2222-3333-4444" manakah ID penyewa)

Untuk menentukan senarai dibenarkan organisasi sebaliknya, gunakan "Benarkan menyegerakkan akaun OneDrive untuk hanya organisasi yang khusus."

Seting ini tidak akan berfungsi jika anda mempunyai dasar "Benarkan penyegerakan OneDrive akaun untuk hanya khusus organisasi." didayakan. Mendayakan dasar kedua-dua pada masa yang sama.

(Pratonton) Mengkonfigurasikan senyap OneDrive menggunakan kelayakan Windows 10 atau domain   

Penting: Jika anda mendayakan seting ini, ADAL mesti didayakan atau konfigurasi akaun akan gagal. Muat turun dan buka EnableADAL.reg mendayakan ADAL dan mulakan semula klien penyegerakan.

Dasar ini membolehkan anda mengkonfigurasikan klien penyegerakan OneDrive senyap menggunakan akaun Windows utama pada Windows 10 dan kelayakan domain pada Windows 7 dan lebih baru.

Jika anda mendayakan seting ini, OneDrive.exe akan cuba mendaftar masuk ke akaun kerja atau sekolah yang menggunakan kelayakan ini. Ia akan semak ruang cakera yang tersedia sebelum penyegerakan, dan jika ia adalah besar, OneDrive akan menggesa pengguna untuk memilih folder mereka. Ambang yang pengguna digesa boleh dikonfigurasikan menggunakan DiskSpaceCheckThresholdMB. OneDrive akan cuba mendaftar masuk pada akaun setiap pada komputer dan selepas berjaya, akaun tersebut tidak lagi akan cuba senyap konfigurasi.

Jika anda mendayakan seting ini dan pengguna menggunakan OneDrive sebelumnya untuk klien penyegerakan Perniagaan, klien penyegerakan baru akan cuba mengambil semula penyegerakan. Klien penyegerakan baru akan cuba mengimport seting penyegerakan pengguna dari klien penyegerakan sebelumnya.

Jika anda menyahdayakan seting ini, OneDrive akan tidak cuba Daftar Masuk pengguna secara automatik.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

"SilentAccountConfig" = dword:00000001

Dasar ini boleh digunakan dengan DiskSpaceCheckThresholdMB serta DefaultRootDir.

Sila beritahu kami tahu jika anda mempunyai maklum balas pada ciri ini atau menghadapi sebarang isu. Klik kanan ikon OneDrive dalam kawasan pemberitahuan dan klik "Laporan masalah." Sila tag sebarang maklum balas dengan "SilentConfig" agar maklum balas anda akan dihantar terus kepada jurutera bekerja pada ciri ini.

(Pratonton) Mengkonfigurasikan saiz maksimum OneDrive untuk memuat turun semua fail secara automatik   

Seting ini digunakan bersama SilentAccountConfig. Mana-mana pengguna yang mempunyai OneDrive yang lebih besar daripada ambang tertentu (dalam MB) akan digesa untuk memilih folder yang mereka ingin Segerakkan sebelum klien penyegerakan OneDrive (OneDrive.exe) muat turun fail.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Contoh: "1111-2222-3333-4444" = dword:0005000

("1111-2222-3333-4444" ialah ID penyewa dan 0005000 set ambang 5000MB)

Topik Berkaitan

Menggunakan klien penyegerakan OneDrive baru dalam persekitaran perusahaan
mencegah pengguna daripada memasang klien penyegerakan
Benarkan penyegerakan hanya pada komputer yang digabungkan ke domain khusus
blok menyegerakkan fail tertentu jenis

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×