Guna pembaca skrin untuk menyisip kandungan pada buku nota dalam OneNote

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Kadangkala anda mungkin ingin melampirkan beberapa jenis maklumat yang lain pada nota anda dan bukan hanya teks sahaja. Anda boleh menggunakan pembaca skrin untuk menambahkan pelbagai jenis kandungan pada nota anda dalam OneNote 2016, seperti Excel buku kerja dan fail lain, jadual, gambar dan rakaman.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Buka OneNote

Untuk membuka OneNote 2016, tekan kekunci logo Windows+Shift+N.

Untuk maklumat lanjut tentang pendaftaran masuk ke OneNote menggunakan pembaca skrin, rujuk kepada Bermula menggunakan pembaca skrin dengan OneNote.

Sisip fail

Menyisipkan fail (seperti dokumen Microsoft Word) pada halaman dalam OneNote meletakkan salinan fail tersebut dalam nota anda. Fail muncul sebagai ikon yang anda boleh pilih dan buka untuk mengedit kandungan fail.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan fail.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan F untuk membuka opsyen Lampiran Fail.

 3. Dialog Pilih satu fail atau satu set fail untuk disisipkan terbuka:

  • Fokus berada dalam medan Nama fail. Anda boleh menaipkan nama fail atau menggunakan kekunci Tab dan Shift+Tab untuk menavigasi bahagian dalam dialog. Gunakan kekunci anak panah untuk beralih dalam bahagian. Untuk membuka folder, tekan 'Enter'.

  • Apabila berada pada fail yang anda ingin lampirkan, tekan 'Enter'.

 4. Dialog Sisip Fail terbuka. Gunakan kekunci anak panah ke Atas dan ke Bawah untuk beralih dalam dialog. Opsyen dalam dialog mungkin berbeza mengikut jenis fail yang anda lampirkan. Penyampai mengumumkan opsyen sambil anda bergerak.

 5. Untuk menyisipkan fail, tekan 'Enter'.

Fail yang dilampirkan disimpan sebagai sebahagian daripada buku nota yang berkaitan. Jika anda mengalihkan buku nota ke lokasi lain, sebarang fail yang disisipkan beralih dengan buku nota.

Sisip jadual

Jadual boleh menjadikan maklumat lebih mudah untuk dicari dan dibaca. Menambahkan jadual asas dalam OneNote adalah mudah dan cepat.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di mana sahaja pada halaman yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan T untuk membuka opsyen Jadual-jadual.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih saiz jadual. Penyampai mengumumkan saiz jadual yang baru dipilih sambil anda bergerak. Apabila anda mendengar saiz yang anda inginkan, tekan 'Enter'.

  Jadual disisipkan dan fokus berada dalam sel pertama jadual. Penyampai mengumumkan: "Blok kandungan, pengeditan".

Sisip tag

Tag merupakan cara mengkategorikan dan mengutamakan nota dalam OneNote 2016. Anda boleh tag apa-apa sahaja daripada satu baris teks kepada seluruh perenggan.

 1. Tempatkan kursor pada permulaan baris teks yang anda ingin tandakan.

 2. Tekan Alt+H untuk membuka tab Rumah. Tekan T untuk membuka opsyen Tag-tag.

 3. Gunakan kekunci anak panah ke Bawah dan ke Atas untuk menavigasi opsyen. Penyampai mengumumkan opsyen sambil anda bergerak.

 4. Tekan 'Enter' untuk memilih.

Petua: Anda boleh mencari nota bertanda mengikut kata kunci dan kategori. Untuk mencari, tekan Alt+H dan kemudian G. Anak tetingkap Ringkasan Tag terbuka dan fokus berada dalam medan Kumpulkan tag ikut. Tekan kekunci anak panah ke Bawah untuk membuka senarai opsyen dan tekan kekunci anak panah ke Bawah berulang kali untuk menavigasi opsyen. Tekan 'Enter' untuk memilih. Untuk beralih ke senarai tag, tekan kekunci Tab berulang kali sehingga anda mendengar Penyampai membaca teks bertanda. Tekan 'Esc' untuk kembali ke teks nota bertanda dalam buku nota.

Sisip senarai

Gunakan pemformatan bulet untuk mencipta senarai yang tidak memerlukan untuk item berada dalam sebarang tertib tertentu.

 1. Letakkan kursor di tempat yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan * (asterisk) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai berbulet secara automatik.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan 'Enter' untuk memulakan item senarai baru.

Gunakan pemformatan nombor untuk mencipta senarai teratur yang perlu diikuti secara berjujukan.

 1. Letakkan kursor di tempat yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan 1. (nombor satu dan noktah) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai teratur secara automatik.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan 'Enter' untuk memulakan item senarai baru.

Sisip gambar daripada fail

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin tambahkan gambar.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan P untuk membuka opsyen Gambar-gambar. Dialog Sisip Gambar terbuka.

 3. Dalam dialog Sisip Gambar , gunakan kekunci anak panah dan tab untuk menavigasi ke gambar yang anda ingin sisipkan. Untuk membuka folder, tekan 'Enter'.

 4. Tekan 'Enter' untuk menyisipkan gambar.

Benam buku kerja Excel

Opsyen ini mencipta salinan buku kerja anda dan menambahkan imej statik buku kerja dalam nota anda. Di atas imej terdapat ikon yang berpaut kepada versi buku kerja anda yang berfungsi sepenuhnya dalam Excel.

 1. Letakkan kursor di tempat anda ingin benamkan buku kerja Excel.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan X untuk membuka opsyen Hamparan. Opsyen Hamparan Excel Sedia Ada dipilih. Tekan 'Enter'.

  Petua: Anda juga boleh mencipta hamparan baru. Untuk mencipta dan membenamkan yang baru, tekan kekunci anak panah ke Bawah dan kemudian 'Enter'.

 3. Dialog Pilih Dokumen untuk Disisipkan terbuka. Fokus berada dalam medan Nama fail. Untuk beralih antara bahagian dialog, gunakan kekunci Tab dan Shift+Tab. Untuk beralih dalam bahagian, gunakan kekunci anak panah. Tekan 'Enter' untuk membuka folder. Apabila berada pada fail, tekan 'Enter' untuk memilihnya.

 4. Dialog Sisip Fail terbuka. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali untuk beralih ke opsyen Sisip Hamparan. Tekan 'Enter' untuk membenamkan buku kerja Excel. Penyampai mengumumkan nama buku kerja terbenam dan kursor diletakkan pada halaman di bawah buku kerja terbenam.

Benam video dalam talian

 1. Salin alamat sumber video anda.

  Nota: Bukan semua laman video disokong. Bagi laman yang baru disokong, semak Sisip video dalam talian ke dalam OneNote 2016 untuk Windows.

 2. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat anda ingin sisipkan video.

 3. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan J untuk membuka opsyen Video Dalam Talian. Dialog Sisip Video Dalam Talian terbuka. Fokus berada dalam medan Alamat video dan Penyampai mengumumkan kandungan medan (https://).

 4. Tekan Ctrl+V untuk menampal pautan video. Anda juga boleh menaipkan alamat.

 5. Tekan kekunci Tab sebanyak dua kali untuk beralih ke bebutang OK dan kemudian tekan 'Enter'.

  Pautan kepada video dan pemain video terbenam ditambahkan pada halaman buku nota anda.

Sisip rakaman audio dan video

Dalam sesetengah kes rakaman audio atau video boleh menjadi lebih cepat dan mudah daripada menaip nota. Jika anda memutuskan untuk mengambil nota semasa rakaman, ia dipautkan kepada rakaman. Sebelum merakam audio atau video, pastikan komputer anda mempunyai mikrofon serta kamera web dan kedua-duanya disediakan dan berfungsi. Selain itu, pastikan bahawa semua pihak terlibat sedar tentang rakaman dan anda mempunyai kebenaran untuk merakam.

 1. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin sisipkan rakaman.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip.

 3. Untuk merakam audio:

  • Tekan A. Rakaman bermula.

  • Untuk menjeda rakaman, tekan Alt+J dan kemudian U.

  • Untuk menghentikan rakaman, tekan Alt+J dan kemudian S.

  Untuk merakam video:

  • Tekan V. Rakaman bermula.

  • Untuk menghentikan rakaman, tekan Alt+F4.

 4. Untuk memainkan rakaman, navigasi ke rakaman dalam halaman buku nota anda. Pembaca skrin mengumumkan fail apabila anda sampai kepadanya. Tekan Ctrl+Alt+ P untuk mula bermain.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan pembaca skrin VoiceOver untuk menambahkan pelbagai jenis kandungan pada nota anda dalam OneNote untuk Mac, seperti fail, jadual, gambar, video dan rakaman audio.

Dalam topik ini

Buka OneNote

 1. Pada Mac anda, tekan Command+F untuk membuka Pencari.

  Petua: Anda juga boleh menekan Command+Spacebar untuk membuka Tumpuan, tetapi jika anda mempunyai lebih daripada satu tataletak bahasa untuk papan kekunci yang anda gunakan, pintasan mengubah tataletak papan kekunci dan bukannya membuka Tumpuan.

 2. Fokus adalah pada medan carian. Taipkan OneNote.

 3. Tekan kekunci Tab sehingga VoiceOver mengumumkan: "Microsoft OneNote, aplikasi". Tekan Control+Option+Spacebar untuk membuka aplikasi.

Sisip fail

Menyisipkan fail (seperti buku kerja Microsoft Word) ke dalam halaman dalam OneNote meletakkan salinan fail tersebut dalam nota anda. Fail muncul sebagai ikon yang anda boleh pilih dan buka untuk mengedit kandungan fail.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan fail.

 2. Tekan F6 berulang kali sehingga anda sampai pada tab. VoiceOver mengumumkan nama tab. Jika anda tidak berada pada tab Sisip, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: "Sisip, tab, 2 daripada 4". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Lampiran Fail, bebutang". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 4. Dialog untuk memilih fail terbuka. Gunakan kekunci anak panah untuk menyemak lalu bahagian dalam dialog. Untuk memasuki bahagian, tekan Control+Option+Shift+anak panah ke Bawah. Gunakan kekunci anak panah untuk beralih antara item dalam bahagian.

 5. Apabila anda menemui fail yang anda inginkan, tekan 'Enter' untuk menyisip.

Fail yang dilampirkan disimpan sebagai sebahagian daripada buku nota yang berkaitan. Jika anda mengalihkan buku nota ke lokasi lain, sebarang fail yang disisipkan beralih dengan buku nota.

Sisip jadual

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Tekan F6 berulang kali sehingga anda sampai pada tab. VoiceOver mengumumkan nama tab. Jika anda tidak berada pada tab Sisip, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: "Sisip, tab, 2 daripada 4". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Jadual, bebutang menu". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 4. Untuk menentukan saiz untuk jadual, tekan kekunci anak panah ke Kanan dan ke Bawah. VoiceOver mengumumkan saiz sambil anda bergerak, contohnya: "Jadual dengan 3 lajur, 3 baris, bebutang".

 5. Apabila anda mendengar saiz yang anda inginkan, tekan Control+Option+Spacebar. Jadual ditambahkan pada halaman buku nota anda.

Sisip satu tag

Tag merupakan cara mengkategorikan dan mengutamakan nota dalam OneNote. Anda boleh tag apa-apa sahaja daripada satu baris teks kepada seluruh perenggan.

 1. Dalam OneNote, pilih bahagian teks yang anda ingin tag.

 2. Tekan F6 berulang kali sehingga anda sampai pada tab. VoiceOver mengumumkan nama tab. Jika anda tidak berada pada tab Rumah, tekan kekunci anak panah ke Kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: "Rumah, tab, 1 daripada 4". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Tag Tugasan, bebutang". Tugasan ialah tag pertama dalam kumpulan. Untuk menyemak lalu tag lain, gunakan kekunci anak panah.

 4. Apabila berada pada tag yang anda ingin gunakan, tekan Control+Option+Spacebar. Tag ditambahkan pada nota anda.

Sisip senarai

Cipta senarai berbulet jika item tersenarai tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan * (asterisk) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai berbulet secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Tekan 'Enter' untuk memulakan item senarai baru.

  Petua: Untuk menamatkan senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Gunakan pemformatan nombor untuk mencipta senarai teratur dan menyusun item secara berjujukan.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan 1. (nombor satu dan noktah) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai bernombor secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Tekan 'Enter' untuk menambahkan item senarai baru.

  Petua: Untuk menamatkan senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Sisip gambar daripada fail

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di tempat yang anda ingin tambahkan gambar.

 2. Tekan F6 berulang kali sehingga anda sampai pada tab. VoiceOver mengumumkan nama tab. Jika anda tidak berada pada tab Sisip, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: "Sisip, tab, 2 daripada 4". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan kekunci Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Gambar, bebutang". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih.

 4. Dialog untuk memilih fail gambar terbuka. Gunakan kekunci anak panah untuk menyemak lalu bahagian dalam dialog. Untuk memasuki bahagian, tekan Control+Option+Shift+anak panah ke Bawah. Gunakan kekunci anak panah untuk beralih antara item dalam bahagian.

 5. Apabila anda menemui fail yang anda inginkan, tekan 'Enter' untuk menyisip.

Benam video dalam talian

Anda boleh menambahkan pemain video terbenam dengan mudah pada buku nota anda.

Nota: Bukan semua laman video disokong. Bagi laman yang baru disokong, semak Sisip video dalam talian ke dalam OneNote 2016 untuk Windows.

 1. Salin alamat sumber video anda.

 2. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin sisipkan pemain video.

 3. Tekan Command+V untuk menampal alamat ke dalam buku nota. VoiceOver mengumumkan: "Tampal selesai".

  Pautan kepada laman web serta pemain video terbenam ditambahkan pada buku nota anda.

Sisip rakaman audio

Sebelum merakam audio, pastikan bahawa semua pihak terlibat sedar tentang rakaman dan anda mempunyai kebenaran untuk merakam.

 1. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin sisipkan rakaman.

 2. Tekan F6 berulang kali sehingga anda sampai pada tab. VoiceOver mengumumkan nama tab. Jika anda tidak berada pada tab Sisip, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau ke Kiri sehingga VoiceOver mengumumkan: "Sisip, tab, 2 daripada 4". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih tab.

 3. Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Rakaman Audio, bebutang". Untuk memulakan rakaman, tekan Control+Option+Spacebar.

 4. Untuk menghentikan rakaman, tekan F6 berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Audio, dipilih, tab". Tekan Tab berulang kali sehingga VoiceOver mengumumkan: "Berhenti, bebutang". Tekan Control+Option+Spacebar untuk memilih bebutang dan menghentikan rakaman.

Lihat juga

Gunakan OneNote untuk iOS dengan VoiceOver, pembaca skrin terbina dalam iOS, untuk menambahkan pelbagai jenis kandungan pada nota anda, fail yang disimpan dalam iCloud, gambar dan video.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin iOS terbina dalam, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai VoiceOver, lawati kebolehcapaian Apple.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Sisip fail

Menyisipkan fail (seperti buku kerja Microsoft Excel) ke atas halaman dalam OneNote meletakkan salinan fail tersebut dalam nota anda. Fail muncul sebagai ikon yang anda boleh pilih dan buka untuk mengedit kandungan fail.

Nota: Fail perlu disimpan dalam iCloud atau OneDrive sebelum anda boleh menyisipkannya. Untuk maklumat lanjut tentang persediaan iCloud, rujuk kepada Sediakan Pemacu iCloud.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan fail.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Sisip fail, bebutang". Dwiketik skrin.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar nama fail yang anda ingin sisipkan, kemudian dwiketik skrin untuk menyisipkan fail.

Nota: Fail yang dilampirkan disimpan sebagai sebahagian daripada buku nota yang berkaitan. Jika anda mengalihkan buku nota ke lokasi lain, sebarang fail yang disisipkan beralih dengan buku nota.

Sisip tag tugasan

Anda boleh mencipta senarai perkara untuk dilakukan dengan kotak semak yang boleh ditandakan pada setiap baris.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin ciptakan item tugasan.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tag sebagai Tugasan, bebutang". Dwiketik skrin.

Kotak semak disisipkan di permulaan baris.

Sisip senarai

Cipta senarai berbulet jika item tersenarai tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu.

Cipta senarai berbulet

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bulet, bebutang". Dwiketik skrin. OneNote memulakan senarai berbulet secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Pilih kembali untuk memulakan item senarai baru. Untuk mencari kembali dengan cepat, ketik separuh bahagian bawah skrin dengan 4 jari, kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, pilih kembali sebanyak dua kali.

Gunakan pemformatan nombor untuk mencipta senarai teratur yang perlu diikuti secara berjujukan.

Cipta senarai teratur

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Penomboran, bebutang". Dwiketik skrin. OneNote memulakan senarai bernombor secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Pilih kembali untuk memulakan item senarai baru. Untuk mencari kembali dengan cepat, ketik separuh bahagian bawah skrin dengan 4 jari, kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, pilih kembali sebanyak dua kali.

Sisip gambar daripada kamera tersebut

Ambil foto dengan kamera peranti anda semasa menulis nota dan lampirkan gambar pada nota anda.

 1. Dalam OneNote, buka nota yang anda ingin tambahkan foto.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Sisip gambar, bebutang". Dwiketik skrin.

 3. Ketik separuh bahagian bawah skrin dengan 4 jari, kemudian leret kiri sehingga anda mendengar: "Ambil gambar, bebutang". Dwiketik skrin.

 4. Anda mungkin mendengar: "OneNote ingin mencapai kamera". Jika anda mendengarnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK", kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Ambil gambar, bebutang". Halakan kamera ke arah yang anda inginkan dan dwiketik skrin.

  Anda mendengar bunyi yang menandakan foto telah diambil.

 6. Leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Gunakan, bebutang". Dwiketik skrin untuk menyisipkan gambar.

 7. Anda mungkin mendengar: "OneNote ingin mencapai foto anda". Jika anda mendengarnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK", kemudian dwiketik skrin.

Sisip gambar daripada fail

 1. Dalam OneNote, buka nota yang anda ingin tambahkan foto.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Sisip gambar, bebutang". Dwiketik skrin.

 3. Ketik separuh bahagian bawah skrin dengan 4 jari, kemudian leret kiri sehingga anda mendengar: "Daripada pustaka, bebutang". Dwiketik skrin.

 4. Anda mungkin mendengar: "OneNote ingin mencapai foto anda". Jika anda mendengarnya, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK", kemudian dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Semua foto, bebutang", kemudian dwiketik skrin.

 6. Leret ke kanan sehingga anda mendengar nama gambar yang anda ingin tambahkan, kemudian dwiketik skrin untuk memilih gambar.

 7. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Selesai, bebutang" dan kemudian dwiketik skrin.

 8. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Gunakan, bebutang", kemudian dwiketik skrin untuk menyisipkan gambar.

Sisip video dalam talian

Jika anda ingin masukkan video dalam talian dalam buku nota, anda boleh tampalkan pautan ke dalam nota anda.

 1. Semak lalu video yang anda ingin sisipkan dan salin pautan pada papan klip.

 2. Dalam OneNote, buka nota yang anda ingin sisipkan video.

 3. Dengan dua jari, tahan dan putar ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Edit".

 4. Leret ke bawah sehingga anda mendengar "Tampal", kemudian dwiketik skrin untuk menampal pautan anda ke dalam medan teks.

Pautan video ditukar secara automatik ke dalam gambar pratonton video.

Sisip rakaman audio

Anda boleh merakam dan menyisipkan audio ke dalam buku nota anda. Contohnya, anda boleh meninggalkan nota yang dituturkan untuk pembaca.

 1. Dalam OneNote, buka nota yang anda ingin sisipkan rakaman.

 2. Leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Rakam audio, bebutang". Dwiketik skrin.

 3. OneNotemungkin meminta kebenaran anda untuk menggunakan mikrofon. Jika ini berlaku, leret ke kanan sehingga anda mendengar "OK", kemudian dwiketik skrin.

 4. Rakaman tersebut bermula. Apabila anda telah merakam semua yang anda perlukan, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Berhenti merakam", kemudian dwiketik skrin.

Rakaman disisipkan ke dalam nota, dengan ikon nota muzik untuk menandakan tempat.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengatur buku nota, bahagian dan halaman dalam OneNote

Gunakan pembaca skrin untuk berkongsi dan bekerjasama mengusahakan buku nota dalam OneNote

Gunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam OneNote

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi OneNote menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan OneNote untuk Windows 10 dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambahkan pelbagai jenis kandungan pada nota anda, seperti Excel buku kerja serta fail lain, jadual, gambar dan pautan.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan Papan Kekunci dalam OneNote 2016 untuk Windows.

 • Topik ini juga membuat nota tentang kefungsian JAWS. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang JAWS untuk Windows, pergi ke Panduan Mula Cepat JAWS untuk Windows.

 • Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Buka OneNote

 1. Untuk membuka OneNote untuk Windows 10, tekan kekunci logo Windows dan taipkan "OneNote". Untuk menavigasi opsyen, tekan kekunci anak panah. Apabila pembaca skrin mengumumkan "OneNote, aplikasi Gedung Windows yang Dipercayai", tekan 'Enter'.

 2. Daftar masuk ke akaun Microsoft anda, jika belum mendaftar masuk lagi.

Sisip jadual

Jadual boleh menjadikan maklumat lebih mudah untuk dicari dan dibaca. Menambahkan jadual asas dalam OneNote adalah mudah dan cepat.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan anak panah ke Bawah sekali untuk beralih ke menu Jadual. Pembaca skrin mengumumkan: "Bebutang Jadual".

 3. Tekan 'Enter' untuk menambahkan jadual.

  Jadual dengan satu baris dan dua lajur disisipkan. Fokus berada dalam sel pertama. Penyampai mengumumkan: "Jadual disisipkan". JAWS mengumumkan: "Memasuki jadual dengan satu baris dan dua lajur".

 4. Isikan jadual. Untuk menambahkan lajur lain pada jadual, dalam lajur kedua, tekan Tab.

  Untuk menambahkan baris lain, di penghujung baris, tekan 'Enter'.

  Untuk meninggalkan jadual, tekan kekunci anak panah ke Bawah.

Sisip fail

Menyisipkan fail (seperti buku kerja Microsoft Excel) pada halaman dalam OneNote meletakkan salinan fail tersebut dalam nota anda. Fail muncul sebagai ikon yang anda boleh pilih dan buka untuk mengedit kandungan fail.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan fail.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali dan kekunci anak panah ke Kanan untuk memilih menu Fail. Tekan 'Enter' untuk membuka menu.

 3. Pada menu, item Sisip sebagai Lampiran dipilih. Tekan 'Enter'. Jika sebaliknya anda ingin menyisipkan cetakan PDF fail, tekan kekunci anak panah ke Bawah dan kemudian 'Enter'.

 4. Dialog Buka terbuka. Gunakan kekunci Shift+Tab dan Tab untuk beralih antara bahagian dialog dan kekunci anak panah ke Atas dan ke Bawah untuk beralih dalam bahagian dalam dialog.

 5. Untuk menyisipkan fail, tekan 'Enter'.

Fail yang dilampirkan disimpan sebagai sebahagian daripada buku nota yang berkaitan. Jika anda mengalihkan buku nota ke lokasi lain, sebarang fail yang disisipkan beralih dengan buku nota.

Sisip senarai

Cipta senarai berbulet jika item tersenarai tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan * (asterisk) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai berbulet secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Tekan 'Enter' untuk memulakan item senarai baru.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Gunakan pemformatan nombor untuk mencipta senarai teratur yang perlu diikuti secara berjujukan.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan 1. (nombor satu dan noktah) dan tekan 'Spacebar'. OneNote memulakan senarai bernombor secara automatik.

 3. Taipkan item senarai. Tekan 'Enter' untuk memulakan item senarai baru.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Sisip gambar daripada kamera

Ambil foto dengan kamera peranti anda semasa menulis nota tersebut dan lampirkan gambar pada nota anda.

 1. Dalam OneNote, buka nota yang anda ingin tambahkan foto.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali, kemudian kekunci anak panah ke Kanan sebanyak dua kali. Pembaca skrin mengumumkan: "Bebutang Kamera".

 3. Tekan 'Spacebar'. Kamera terbuka dengan fokus berada dalam pencari pandangan.

 4. Tekan Tab berulang kali sehingga anda mendengar pembaca skrin mengumumkan: "Bebutang Ambil gambar".

 5. Untuk mengambil gambar, tekan 'Spacebar'.

 6. Tekan Tab berulang kali sehingga pembaca skrin mengumumkan: "Bebutang Sisip semua". Tekan 'Spacebar' untuk menyisipkan gambar.

Sisip gambar daripada fail

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin tambahkan gambar.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali, kemudian kekunci anak panah ke Kanan sebanyak tiga kali. Pembaca skrin mengumumkan: “Bebutang Gambar”.

 3. Tekan 'Enter'. Dialog Buka terbuka. Fokus berada dalam medan Nama fail. Anda boleh menaipkan nama fail atau menggunakan kekunci Tab dan Shift+Tab untuk menavigasi bahagian dalam dialog. Gunakan kekunci anak panah untuk beralih dalam bahagian.

 4. Tekan 'Spacebar' untuk memilih fail. Tekan Alt+O untuk menyisipkan gambar.

Sisip pautan.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin tambahkan pautan.

 2. Tekan Alt+N untuk membuka tab Sisip. Tekan kekunci anak panah ke Bawah sekali, kemudian kekunci anak panah ke Kanan sebanyak empat kali. Pembaca skrin mengumumkan: "Bebutang Pautan".

 3. Tekan 'Enter'. Tetingkap pautan terbuka untuk memasukkan butiran pautan.

 4. Fokus berada dalam medan Alamat. Taip atau tampalkan alamat.

 5. Jika anda ingin menggunakan beberapa teks lain untuk pautan, tekan Shift+Tab sekali untuk beralih ke medan Teks untuk dipaparkan. Taipkan teks pautan dan tekan 'Enter'. Pautan disisipkan ke dalam halaman anda.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengatur buku nota, bahagian dan halaman dalam OneNote

Gunakan pembaca skrin untuk berkongsi dan bekerjasama mengusahakan buku nota dalam OneNote

Pintasan papan kekunci dalam OneNote 2016 untuk Windows

Gunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam OneNote

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara menavigasi OneNote menggunakan ciri yang boleh dicapai

Gunakan OneNote Online dengan Penyampai, pembaca skrin terbina dalam Windows, untuk menambahkan pelbagai jenis kandungan pada nota anda, seperti fail, jadual, gambar, video dan rakaman.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Windows terbina dalam, Penyampai. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Penyampai, pergi ke Mari bermula dengan Penyampai.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan PC. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk telefon atau tablet Windows.

 • Untuk pintasan papan kekunci, pergi ke Pintasan Papan Kekunci dalam OneNote 2016 untuk Windows.

 • Apabila anda menggunakan OneNote Online, kami mengesyorkan anda menggunakan xxMicrosoft Edge sebagai pelayar web anda. Oleh sebab OneNote Online berfungsi dalam pelayar web anda, pintasan papan kekunci adalah berbeza daripada yang berada dalam program desktop. Contohnya, anda akan menggunakan Ctrl + F6 dan bukannya F6 untuk masuk dan keluar daripada perintah. Selain itu, pintasan biasa seperti F1 (Bantuan) dan Ctrl + O (Buka) digunakan pada pelayar web – bukan OneNote Online. 

Dalam topik ini

Buka OneNote Online dan daftar masuk

Daftar masuk ke OneNote Online dengan Akaun Microsoft anda untuk mencapai nota pada semua peranti anda dan untuk memastikan ia disegerakkan dalam awan.

 1. Dalam Microsoft Edge, pergi ke OneNote Online.

 2. Tekan Tab untuk menavigasi ke bebutang Daftar masuk, dan tekan 'Enter'.

 3. Tekan Tab untuk beralih antara item dalam tetingkap pelayar. Terdapat bebutang untuk mendaftar masuk dengan Akaun Microsoft anda dan untuk mendaftar masuk dengan akaun kerja atau sekolah. Pada bebutang Daftar masuk dengan akaun Microsoft, tekan 'Enter'.

 4. Tetingkap daftar masuk terbuka. Taipkan alamat e-mel atau nombor telefon anda pada medan pertama dan tekan Tab.

 5. Anda berada pada bebutang Seterusnya. Tekan 'Enter'.

 6. Dalam medan kedua, taipkan kata laluan anda dan tekan Tab.

 7. Anda berada pada kotak semak Kekalkan saya berdaftar masuk. Jika anda ingin OneNote untuk mengekalkan anda berdaftar masuk agar anda tidak perlu mendaftar masuk kali seterusnya, tekan 'Spacebar' untuk memilih kotak semak.

 8. Tekan Tab sebanyak dua kali untuk meneruskan ke bebutang Daftar masuk. Tekan 'Enter' untuk mendaftar masuk dan membuka OneNote.

Sisip jadual

Jadual boleh menjadikan maklumat lebih mudah untuk dicari dan dibaca. Menambahkan jadual asas dalam OneNote adalah mudah dan cepat.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di mana sahaja pada halaman yang anda ingin sisipkan jadual.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian N untuk membuka tab Sisip. Tekan T untuk membuka opsyen Jadual.

 3. Gunakan kekunci anak panah untuk memilih saiz bagi jadual. Penyampai mengumumkan saiz yang baru dipilih sambil anda bergerak. Apabila anda mendengar saiz yang anda inginkan, tekan 'Enter'.

  Jadual disisipkan dan fokus adalah pada sel pertama jadual. Penyampai mengumumkan: "Jadual, kawasan pengeditan, pengeditan".

 4. Taipkan kandungan sel. Untuk beralih ke sel seterusnya, tekan kekunci anak panah ke Kanan atau Tab. Untuk memulakan baris baru, tekan Tab atau 'Enter' di penghujung baris.

Sisip fail

Menyisipkan fail (seperti dokumen Microsoft Word) sebagai lampiran dalam OneNote meletakkan salinan fail tersebut dalam nota anda. Fail muncul sebagai ikon yang anda boleh pilih, muat turun dan buka untuk mengedit kandungan fail.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor pada halaman yang anda ingin sisipkan fail tersebut.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian N untuk membuka tab Sisip. Tekan F untuk membuka opsyen Lampiran Fail.

 3. Dialog Buka terbuka. Fokus adalah pada medan Nama fail. Anda boleh taipkan nama fail atau gunakan kekunci Tab dan Shift+Tab untuk menavigasi bahagian dalam dialog. Untuk beralih dalam bahagian, gunakan kekunci anak panah. Untuk membuka folder, tekan 'Enter'.

 4. Apabila berada pada fail yang anda ingin lampirkan, tekan 'Enter'.

Sisip satu tag

Tag merupakan cara mengkategorikan dan mengutamakan nota dalam OneNote. Anda boleh tag apa-apa sahaja daripada satu baris teks kepada seluruh perenggan.

 1. Tempatkan kursor pada permulaan baris teks yang anda ingin tag.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian H untuk membuka tab Rumah. Tekan T untuk membuka opsyen Tag.

 3. Gunakan kekunci anak panah ke Bawah dan ke Atas untuk menavigasi opsyen. Penyampai mengumumkan opsyen sambil anda bergerak.

 4. Apabila anda berada pada tag yang anda ingin gunakan, tekan 'Enter'. Tag ditambahkan.

Sisip senarai

Gunakan senarai berbulet untuk menyenaraikan item yang tidak perlu berada dalam sebarang tertib tertentu.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di tempat yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan * (asterisk) dan tekan 'Spacebar'. Senarai berbulet dicipta secara automatik.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan 'Enter' untuk menambahkan item senarai lain.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Gunakan senarai bernombor untuk menyenaraikan item yang perlu diikuti secara berjujukan.

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di tempat yang anda ingin mulakan senarai.

 2. Taipkan 1. (nombor satu dan noktah) dan tekan 'Spacebar'. Senarai bernombor dicipta secara automatik.

 3. Taipkan teks item senarai. Tekan 'Enter' untuk menambahkan item senarai lain.

  Petua: Untuk berhenti mencipta item senarai, tekan 'Enter' sebanyak dua kali.

Sisip foto daripada kamera

Ambil foto dengan peranti anda dan lampirkannya pada nota anda. Sebelum anda bermula, pastikan kamera disambungkan kepada komputer anda.

 1. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin tambahkan gambar.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian N untuk membuka tab Sisip. Tekan P untuk membuka opsyen Gambar.

 3. Dialog Buka terbuka dan fokus adalah pada medan Nama fail. Jika ini kali pertama anda buka kamera daripada OneNote, anda perlu menyemak lalu aplikasi kamera. Tekan kekunci Shift+Tab sebanyak dua kali untuk menavigasi ke bahagian di sebelah kiri. Kemudian tekan kekunci anak panah ke Bawah sehingga Penyampai mengumumkan: “Kamera”. Tekan 'Enter' untuk membuka.

 4. Kamera terbuka dengan fokus berada pada pencari pandangan. Untuk beralih ke bebutang foto, tekan Tab. Penyampai mengumumkan: “Bebutang Ambil foto”. Tekan 'Enter' untuk mengambil foto.

 5. Tekan Tab berulang kali sehingga Penyampai mengumumkan: “Bebutang Buka”. Tekan 'Enter' untuk menyisipkan gambar ke dalam nota.

Sisip gambar daripada fail

 1. Dalam OneNote, letakkan kursor di tempat yang anda ingin tambahkan gambar.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian N untuk membuka tab Sisip. Tekan P untuk membuka opsyen Gambar.

 3. Dialog Buka terbuka. Fokus adalah pada medan Nama fail. Anda boleh taipkan nama fail atau gunakan kekunci Tab dan Shift+Tab untuk menavigasi bahagian dalam dialog. Untuk beralih dalam bahagian, gunakan kekunci anak panah.

 4. Untuk menyisipkan gambar, tekan 'Enter'.

Benam video dalam talian

Anda boleh menambahkan pemain video terbenam dengan mudah pada buku nota anda.

Nota: Bukan semua laman video disokong. Bagi laman yang baru disokong, semak Sisip video dalam talian ke dalam OneNote 2016 untuk Windows.

 1. Salin alamat sumber video anda.

 2. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin sisipkan pemain video.

 3. Tekan Ctrl+V untuk menampalkan alamat ke dalam buku nota dan kemudian tekan 'Enter'.

  Pautan kepada video dan pemain video terbenam ditambahkan pada buku nota anda. Fokus adalah pada pemain video.

Sisip rakaman audio

Sebelum merakam audio, pastikan bahawa semua pihak terlibat sedar tentang rakaman dan anda mempunyai kebenaran untuk merakam.

 1. Dalam buku nota anda, letakkan kursor di tempat yang anda ingin sisipkan rakaman.

 2. Tekan Ctrl+F6, kemudian N untuk membuka tab Sisip. Tekan A untuk membuka opsyen Rakam Audio.

 3. Jika pelayar meminta kebenaran untuk menggunakan mikrofon, anda perlu mengalihkan fokus ke pelayar untuk menerima. Pilih Shift+F6 untuk mengalihkan fokus ke pelayar dan tekan Shift+Tab berulang kali sehingga anda mendengar Penyampai mengumumkan: “Bebutang Ya”. Tekan 'Enter' untuk memilih.

 4. Rakaman bermula. Jika anda mengalihkan fokus ke pelayar dalam langkah sebelumnya, tekan Shift+F6 untuk mengalihkan fokus kembali ke OneNote.

 5. Untuk menghentikan rakaman, tekan Ctrl+F6 sehingga Penyampai mengumumkan: “Dipilih, item tab audio”. Kemudian tekan JA, S.

  Petua: Untuk memainkan rakaman, navigasi ke rakaman pada halaman buku nota anda. Penyampai mengumumkan fail apabila anda sampai kepadanya. Tekan Ctrl+F6, kemudian JA dan P untuk mula memainkan.

Lihat juga

Gunakan pembaca skrin untuk mengatur buku nota, bahagian dan halaman dalam OneNote

Gunakan pembaca skrin untuk berkongsi dan bekerjasama mengusahakan buku nota dalam OneNote

Pintasan papan kekunci dalam OneNote 2016 untuk Windows

Gunakan pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam OneNote

Ketahui cara menavigasi OneNote menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×