Guna pembaca skrin untuk menyisip jadual pada lembaran kerja Excel

Guna pembaca skrin untuk menyisip jadual pada lembaran kerja Excel

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Dengan menggunakan pembaca skrin dan papan kekunci, anda boleh mengatur data ke dalam jadual dalam Excel 2016 untuk analisis lebih cepat. Jadual menyediakan penapisan dan pengisihan mudah, selain daripada lajur terhitung dan jumlah baris, yang memudahkan pengiraan. Anda boleh dengan cepat menyelitkan jadual dalam gaya jadual lalai atau formatkan data anda sebagai jadual dengan gaya yang anda pilih

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Mencipta jadual

 1. Pada lembaran kerja, pilih sel yang anda ingin sertakan dalam jadual. Sel boleh kosong atau boleh mengandungi data.

 2. Tekan Ctrl+T (atau Ctrl+L). Kotak dialog Cipta Jadual terbuka dan anda mendengar "Cipta dialog jadual." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Cipta tetingkap jadual".)

 3. Tab ke kotak semak Jadual saya mempunyai pengepala.

  Penting: Pengepala jadual adalah sangat penting untuk kebolehcapaian. Pembaca skrin menggunakan maklumat dalam pengepala untuk navigasi dan tajuk lajur yang bermakna boleh membantu pembaca memahami data.

  • Jika julat sel yang dipilih mengandungi data yang anda ingin memaparkan sebagai pengepala jadual, pilih kotak semak.

  • Jika anda ingin menggunakan nama lalai yang Excel sediakan (contohnya, Lajur 1, Lajur 2 dan sebagainya), jangan pilih kotak semak.

  • Untuk mengubah nama lalai, pilih teks dalam pengepala lajur dan taipkan nama yang anda inginkan.

 4. Untuk menutup kotak dialog Cipta Jadual dan kembali ke lembaran kerja, tab ke bebutang OK dan tekan 'Enter'.

Pintasan papan kekunci untuk jadual

Berikut adalah rujukan berguna untuk pintasan papan kekunci yang digunakan pada jadual dalam Excel 2016.

Untuk melakukan ini

Tekan

Cpta jadual dengan gaya lalai

Ctrl+T atau Ctrl+L

Formatkan data sebagai jadual Sisipkan baris di atas

Alt+H, T

Sisipkan baris di atas

Alt+H+I, A

Sisipkan lajur ke kiri

Alt+H+I, L

Padam satu atau lebih baris

Alt+H+D, L

Padam satu atau lebih lajur

Alt+H+D, M

Buka tab Reka Bentuk

F10, J+T

Kosongkan atau pilih pengepala jadual

F10, J+T kemudian O

Buka menu konteks

Shift+F10 atau kekunci Konteks Windows

Tambah baris atau lajur pada jadual

 1. Pilih baris di atas yang anda ingin sisipkan satu atau lebih baris kosong atau pilih lajur di sebelah kiri yang anda ingin sisipkan satu atau lebih lajur kosong.

 2. Tekan Alt+H+I. Menu Sisipkan terbuka dan anda mendengar "Menu, Sisipkan sel". (Dalam Penyampai, anda mendengar "Tetingkap Excel, Sisipkan sel".)

  • Untuk menyisipkan baris di atas pilihan, tekan A.

  • Untuk menyisipkan lajur ke kiri pilihan, tekan L.

Padam baris atau lajur daripada jadual

 1. Pilih satu atau lebih baris atau lajur yang ingin dipadamkan.

 2. Tekan Alt+H+D. Menu Padam terbuka dan anda mendengar "Menu, Padamkan sel." (Dalam Penyampai, anda mendengar "Padam item, item Menu, Menu.")

  • Untuk memadamkan baris yang dipilih, tekan L.

  • Untuk memadamkan lajur yang dipilih, tekan M.

Lihat juga

Pintasan papan kekunci dalam Excel 2016 for Windows

Gunakan pembaca skrin untuk mencipta buku kerja dalam Excel 2016

Guna pembaca skrin untuk mengisih atau menapis jadual dalam Excel 2016

Gunakan Excel untuk Android dengan TalkBack, pembaca skrin terbina dalam Android untuk menyisipkan dan mengubah suai jadual dalam buku kerja anda. Jadikan jadual anda lebih mudah dicapai dengan menambah tajuk atau menyerlahkan bahagian jadual dengan warna berlainan. Anda boleh mengembangkan jadual dengan lajur dan baris baru, atau anda boleh menunjukkan data anda sebagai carta.

Nota: 

 • Ciri Office 365 yang baru dikeluarkan secara beransur-ansur untuk pelanggan Office 365, jadi aplikasi anda mungkin tidak mempunyai ciri ini lagi. Untuk mengetahui cara anda boleh mendapatkan ciri baru dengan lebih cepat, lawati Bilakah saya akan mendapat ciri terbaru dalam Office 2016 untuk Office 365?.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai TalkBack, pergi ke kebolehcapaian Android.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan aplikasi ini dengan telefon Android. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk tablet Android.

Dalam topik ini

Navigasi ke menu tab

Untuk mencapai opsyen untuk mengedit lembaran kerja anda, anda perlu menavigasi ke menu tab.

 1. Untuk beralih daripada pilihan dalam lembaran kerja kepada item pertama pada skrin, mula-mula leret ke atas, kemudian bawah. Anda mendengar tajuk buku kerja.

  Petua: Jika menu pintas dibuka di bahagian atas lembaran kerja anda, untuk beralih daripada menu, ketik di mana-mana pada skrin dengan dua jari.

 2. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Opsyen lain". Kemudian dwiketik skrin dengan satu jari. Anda mendengar: "Menu Tab, Halaman Utama dipilih". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tab Halaman Utama dipilih".

 3. Leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar tab yang anda ingin pilih, contohnya: "Tab Sisip". Kemudian dwiketik skrin. Reben Sisipkan terbuka.

  Nota: Tab Jadual, Gambar, Bentuk, dan Carta menjadi tersedia hanya apabila objek dipilih dalam lembaran kerja.

 4. Leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar opsyen yang anda ingin pilih, dan kemudian dwiketik skrin.

Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda

 1. Leret ke kiri atau ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Memasukkan jadual <butiran jadual dan lokasi fokus>".

 2. Leret ke kiri atau ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar lokasi dalam jadual yang anda inginkan. Kemudian dwiketik skrin. Tab Jadual terbuka.

  Petua: Anda juga boleh menavigasi ke tab Jadual seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke menu tab.

Menyelitkan jadual

Tambah jadual untuk mempersembahkan data anda dengan cara yang berkesan dan bersistematik. Anda boleh selitkan jadual pada lembaran kerja kosong dan isi data anda. Secara alternatif, anda boleh mencipta jadual dengan pantas menggunakan data dalam gugusan sel sedia ada anda.

 1. Dalam lembaran kerja Excel untuk Android anda, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Lembaran <nama lembaran>". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar fokus semasa pada lembaran yang diterangkan dalam lajur dan baris.

 2. Untuk beralih ke sel yang anda ingin selitkan jadual, seret satu jari merentasi skrin. Anda mendengar lokasi semasa. Kemudian dwiketik skrin.

  Petua: Untuk mengembangkan pilihan anda daripada sel tunggal ke berbilang sel dan selitkan jadual besar, letakkan dua jari pada skrin dan seret mereka bertentangan ke arah yang anda ingin mengembangkan pilihan anda. Anda mendengar kawasan yang dipilih daripada sel pertama pada bahagian atas kiri ke sel terakhir di bawah kanan.

 3. Navigasi ke tab Selitkan seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke menu tab.

 4. Pada tab Selitkan, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Jadual". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Tidak ditandakan, Jadual mempunyai pengepala, kotak semak". Jika jadual anda mempunyai pengepala, leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Tidak ditandakan, Jadual mempunyai pengepala, kotak semak". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Ditandakan".

 5. Untuk beralih daripada kotak semak, ketik di mana-mana pada skrin dengan dua jari.

Tambah tajuk teks alternatif pada jadual

Untuk menjadikan jadual anda dalam Excel untuk Android mudah dicapai oleh semua pembaca, anda boleh menambah tajuk yang pendek dan deskriptif untuk jadual dan juga menulis teks lebih menyeluruh untuk menerangkan jadual secara terperinci.

 1. Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda. Fokus boleh berada di mana-mana dalam jadual.

 2. Dalam tab Jadual, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Menu teks alt". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Teks alt."

 3. Dalam menu Teks Alt, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Kotak edit untuk tajuk". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: “Menunjukkan papan kekunci <bahasa papan kekunci>”. Taipkan tajuk pendek bagi jadual anda.

 4. Untuk menulis perihalan bagi jadual anda, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Kotak edit untuk perihalan". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: “Menunjukkan papan kekunci <bahasa papan kekunci>”.

 5. Untuk kembali ke helaian aktif, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Helaian <nombor helaian, butiran helaian>, dipilih". Untuk mengaktifkan helaian, dwiketik skrin.

Tambah baris atau lajur pada jadual

Anda boleh kembangkan jadual anda dengan mudah dengan menambahkan baris di atas atau di bawah atau lajur ke kiri atau kanan pilihan semasa anda dalam jadual.

 1. Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda.

 2. Pada tab Jadual, tambah baris atau lajur:

  • Untuk menyelitkan baris di atas pilihan semasa, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan di atas". Kemudian dwiketik skrin

  • Untuk menyelitkan baris di bawah pilihan semasa, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan di bawah". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menyelitkan lajur ke kiri pilihan semasa, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang selitkan ke kiri." Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menyelitkan lajur ke kanan pilihan semasa, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang Sisipkan ke kanan". Kemudian dwiketik skrin.

Padam baris atau lajur daripada jadual

Anda boleh dengan cepat memadamkan keseluruhan baris atau lajur yang tidak diperlukan daripada jadual anda.

 1. Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda.

 2. Pada tab Jadual, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memadam baris, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Padam baris". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk memadam lajur, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Padam lajur". Kemudian dwiketik skrin.

Serlahkan data dalam jadual anda

Untuk menyerlahkan data dalam jadual anda, anda boleh menambah warna dalam baris atau lajur secara berselang-seli atau serlahkan hanya lajur pertama atau terakhir. Anda juga boleh menjadikan jadual anda lebih menarik dengan pantas dengan menambah gaya yang dipratentukan.

 1. Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda.

 2. Dalam tab Jadual , lakukan salah satu perkara berikut untuk baris atau lajur berselang:

  • Untuk menambah warna pada baris yang berselang, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Ubah baris berjalur, nyahtanda". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah warna pada lajur yang berselang, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Ubah lajur berjalur, nyahtanda". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah atau mengubah gaya pratakrif baris atau lajur berjalur, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar: "Menu Gaya jadual". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Gaya jadual". Dalam senarai, leret ke kiri atau ke kanan. Anda mendengar perihalan gaya. Untuk memilih gaya, dwiketik skrin.

 3. Dalam tab Jadual , lakukan salah satu perkara berikut untuk baris pertama atau terakhir:

  • Untuk menambah warna pada lajur yang pertama, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Lajur pertama, nyahtanda". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah warna pada lajur yang terakhir, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Lajur terakhir, nyahtanda". Kemudian dwiketik skrin.

  • Untuk menambah atau mengubah gaya pratakrif lajur pertama atau terakhir dalam jadual, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Menu Gaya jadual". Kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Gaya jadual". Dalam senarai, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Sederhana" atau "Gelap". Dalam senarai gaya Sederhana, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Kelabu cerah, gaya jadual sederhana, lapan item senarai." Ini dan 13 gaya berikutnya boleh digunakan pada baris pertama / lajur terakhir. Dalam senarai gaya Gelap, leret ke kiri atau ke kanan sehingga anda mendengar: "Kelabu gelap, gaya jadual gelap, satu item senarai." Ini dan enam gaya berikutnya boleh digunakan pada lajur pertama atau terakhir. Untuk memilih gaya yang boleh digunakan, dwiketik skrin.

Menunjukkan data anda dalam carta

Anda boleh menunjukkan data dalam jadual anda dalam format carta.

 1. Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke jadual dalam lembaran kerja anda.

 2. Untuk memilih sel jadual yang anda ingin gunakan untuk carta, letakkan dua jari pada skrin dan luncurkan pada arah berbeza sehingga anda mendengar pilihan yang anda inginkan.

 3. Navigasi ke tab Selitkan seperti yang diarahkan dalam Navigasi ke menu tab.

 4. Dalam reben Selitkan, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar "Menu Carta". Dwiketik skrin. Anda mendengar: "Carta".

 5. Dalam menu Carta, leret ke kiri atau kanan sehingga anda mendengar jenis carta yang anda ingin pilih, contohnya: "Menu pai". Dwiketik skrin. Anda akan mendengar nama jenis carta yang dipilih, contohnya: "Pai". Senarai jenis carta terbuka.

 6. Dalam senarai jenis carta, leret ke kiri atau kanan untuk semak lalu senarai. Anda mendengar nama item senarai, contohnya: "Pai 3D, item senarai". Untuk memilih jenis carta, dwiketik skrin. Carta akan dijana pada lembaran kerja.

Lihat juga

Gunakan TalkBack untuk mengisih atau menapis jadual dalam Excel untuk Android

Guna pembaca skrin untuk melakukan tugas asas dalam Excel 2016

Sediakan peranti anda untuk berfungsi dengan kebolehcapaian dalam Office 365

Ketahui cara untuk menavigasi dalam Excel menggunakan ciri yang boleh dicapai

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×