Guna pembaca skrin untuk mencipta senarai berbulet atau bernombor dengan Word

Guna pembaca skrin untuk mencipta senarai berbulet atau bernombor dengan Word

Baca dengan kuat simbol dengan label Kandungan pembaca skrin. Topik ini adalah tentang penggunaan pembaca skrin dengan Office

Artikel ini adalah untuk individu yang menggunakan program pembaca skrin dengan produk Office dan merupakan sebahagian daripada set kandungan Kebolehcapaian Office. Untuk lebih banyak bantuan umum, lihat halaman utama Sokongan Office.

Anda boleh mencipta senarai berbulet atau bernombor dalam Word 2016 dengan menggunakan pintasan papan kekunci atau perintah pada tab Halaman Utama reben. Word 2016 membolehkan anda menukar baris teks sedia ada ke senarai, ubah gaya bulet dan mencipta senarai tersarang. Semua jenis senarai ini membolehkan anda meneruskan senarai secara automatik hanya dengan menekan kekunci 'Enter' pada hujung baris.

Anda juga boleh set Word untuk mencipta senarai berbulet atau bernombor secara automatik apabila anda menaip pintasannya.

Pembaca skrin berbeza dalam keupayaan untuk menerangkan gaya bulet atau nombor yang digunakan untuk senarai. Anda mungkin perlu melaraskan seting berjela pembaca skrin anda. Sebagai contoh, JAWS boleh mengenal pasti sepuluh jenis bulet yang paling biasa.

Nota: Prosedur dalam topik ini didokumentasikan menggunakan Pengisah dan JAWS. Untuk mendapatkan maklumat tentang cara berfungsi dengan pembaca skrin tertentu, hubungi pengeluar teknologi bantuan (AT) anda.

Nota: Topik ini menganggap bahawa pengguna JAWS telah mematikan ciri Menu Reben Maya.

Dalam topik ini

Taip senarai berbulet atau bernombor

Terdapat beberapa opsyen yang membolehkan anda menaip senarai berbulet atau bernombor.

Taip senarai berbulet atau bernombor

 1. Dalam kaedah ini, anda menaip baris teks terlebih dahulu dan kemudian menjadikannya satu senarai.

 2. Taipkan baris teks untuk senarai anda.

 3. Pilih item untuk senarai.

 4. Untuk senarai berbulet, tekan Alt+H dan kemudian tekan U. Untuk senarai bernombor, tekan Alt+H dan kemudian tekan N.

  Dalam Penyampai, anda mendengar perihalan gaya bulet atau nombor yang dipilih.

 5. Untuk berhenti mencipta senarai, tekan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk beralih ke kawasan teks berikutnya.

Buat senarai dengan memilih satu gaya bulet atau nombor daripada reben

 1. Dalam kaedah ini, anda menggunakan gaya bulet atau nombor terlebih dahulu dan kemudian taipkan item senarai.

 2. Untuk menaip senarai berbulet, tekan Alt+H dan kemudian tekan U untuk membuka pustaka gaya bulet. Untuk menaip senarai bernombor, tekan Alt+H dan kemudian tekan N untuk membuka pustaka gaya nombor.

 3. Tekan kekunci Tab untuk menyemak gaya yang tersedia dan kemudian tekan 'Enter' untuk memilih salah satu.

 4. Taip item pertama dalam senarai. Untuk meneruskan senarai, tekan 'Enter'.

 5. Untuk berhenti mencipta senarai, tekan kekunci Anak Panah ke Bawah untuk beralih ke kawasan teks berikutnya.

Buat senarai tersarang dalam senarai

Anda boleh mencipta senarai dalam senarai, seperti subbulet dalam senarai berbulet atau penomboran gaya rangka dalam senarai bernombor.

Untuk membuat senarai tersarang

 1. Daripada senarai sedia ada, pilih item yang akan datang sebelum senarai tersarang dan tekan 'Enter' untuk mencipta item senarai baru.

 2. Pergi ke tempat dalam senarai yang anda ingin mulakan senarai baru.

  Dengan kursor berada pada permulaan baris untuk item baru, tekan kekunci Tab. Word 2016 menambah inden bagi item tersebut secara automatik dan menjadikannya sebahagian daripada senarai tersarang, atau senarai di dalam senarai sekeliling.

  Gaya bulet atau penomboran untuk senarai item baru adalah berdasarkan gaya induknya. Anda boleh mengubah gaya ini kepada mana-mana gaya bulet atau nombor yang tersedia. Untuk mengetahui caranya, lihat Ubah gaya bulet atau nombor.

Ubah gaya bulet atau nombor

Jika anda ingin mengubah gaya bulet atau nombor yang sedia ada, anda boleh memilih mana-mana gaya daripada pustaka bulet atau nombor.

 1. Pilih keseluruhan senarai.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memilih bebutang Bulet dan buka pustaka, tekan Alt+H, U.

  • Untuk memilih bebutang Penomboran dan buka pustaka, tekan Alt+H, N.

 3. Tekan kekunci anak panah untuk melalui opsyen tersedia yang berbeza bergantung pada opsyen yang anda telah gunakan baru-baru ini. Untuk memilih gaya, tekan 'Enter'.

Ubah penjajaran senarai

Untuk mengubah penjajaran senarai yang berkaitan dengan jidar, gunakan bebutang Kurangkan Inden dan Tambahkan Inden.

 1. Pilih keseluruhan senarai

 2. Untuk mengurangkan inden atau mengalihkan senarai lebih dekat dengan jidar, tekan Alt+H dan kemudian tekan A, O.

 3. Untuk menambahkan inden atau mengalihkan senarai lebih jauh daripada jidar, tekan Alt+H dan kemudian tekan A, I.

Lihat juga

Dapatkan bantuan untuk menggunakan pembaca skrin dengan Word 2016

Pintasan papan kekunci untuk Microsoft Word 2016 untuk Windows

Anda boleh menggunakan Penyampai untuk mencipta senarai berbulet atau bernombor dalam Word Mobile pada telefon anda. Word Mobile membolehkan anda mengubah baris teks sedia ada menjadi senarai, ubah gaya bulet dan mencipta senarai tersarang. Semua jenis senarai ini membolehkan anda meneruskan senarai secara automatik hanya dengan mengetik 'Enter' pada hujung baris.

Dalam topik ini

Taip senarai berbulet atau bernombor

Terdapat beberapa opsyen untuk menambah senarai berbulet atau bernombor dalam dokumen anda.

Taipkan senarai berbulet

 1. Taipkan baris pertama teks untuk senarai anda.

 2. Dalam dokumen Word Mobile anda, pastikan anda berada dalam kawasan menulis. Seret jari anda sehingga anda mendengar: "Teks boleh diedit, dwiketik untuk mengedit". Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Garis". Leret ke kiri atau kanan untuk semak lalu ke baris teks yang anda ingin ubah kepada senarai berbulet. Ketik tiga kali pada skrin untuk memilih baris.

 3. Dalam dokumen anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”.

 4. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Bulet. Dwiketik untuk mengaktifkan". Dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Lebih banyak Opsyen, diruntuhkan, dwiketik untuk mengembangkan". Dwiketik skrin. Menu Opsyen Lain mengembang. Anda mendengar: "Halaman utama, bebutang diruntuhkan".

 6. Dalam menu, leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Bebutang bulet, dwiketik untuk mengaktifkan.” Dwiketik skrin.

 7. Leret ke kanan untuk melalui gaya bulet tersedia: bulatan padu, bulatan berongga, petak padu, 4 berlian kecil, anak panah berongga, atau tanda semak. Anda mendengar perihalan gaya bulet sambil meleret. Dwiketik untuk memilihnya.

 8. Untuk menambah bulet baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang opsyen lain. Dikembangkan. Dwiketik untuk meruntuhkan". Dwiketik untuk meruntuhkan Opsyen lain. Ketik pada papan kekunci dan leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Enter". Dwiketik skrin.

 9. Untuk berhenti mencipta senarai, dwiketik 'Enter' dua kali.

Taipkan senarai bernombor

 1. Taipkan baris pertama teks untuk senarai anda.

 2. Dalam dokumen Word Mobile anda, pastikan anda berada dalam kawasan menulis. Seret jari anda sehingga anda mendengar: "Teks boleh diedit, dwiketik untuk mengedit". Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Garis". Leret ke kiri atau kanan untuk semak lalu ke baris teks yang anda ingin ubah kepada senarai berbulet. Ketik tiga kali pada skrin untuk memilih baris.

 3. Dalam dokumen anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”.

 4. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Penomboran. Dwiketik untuk mengaktifkan". Dwiketik skrin.

 5. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Lebih banyak Opsyen, diruntuhkan, dwiketik untuk mengembangkan". Dwiketik skrin. Menu Opsyen Lain mengembang. Anda mendengar: "Halaman utama, bebutang diruntuhkan".

 6. Dalam menu, leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Bebutang penomboran, dwiketik untuk mengaktifkan”. Dwiketik skrin.

 7. Leret ke kanan untuk melalui gaya penomboran yang sedia ada: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., atau i. ii. iii. Anda mendengar perihalan gaya nombor sambil meleret. Dwiketik untuk memilihnya.

 8. Untuk menambah bulet baru, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Bebutang opsyen lain. Dikembangkan. Dwiketik untuk meruntuhkan". Dwiketik untuk meruntuhkan Opsyen lain. Ketik pada papan kekunci dan leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Enter". Dwiketik skrin.

 9. Untuk berhenti mencipta senarai, dwiketik 'Enter' dua kali.

Buat senarai tersarang dalam senarai

Anda boleh mencipta senarai dalam senarai, seperti subbulet dalam senarai berbulet atau penomboran gaya rangka dalam senarai bernombor.

 1. Jika anda mempunyai senarai sedia ada, dalam dokumen anda, pastikan anda berada dalam kawasan menulis. Seret jari anda sehingga anda mendengar: "Teks boleh diedit, dwiketik untuk mengedit". Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Garis". Leret ke kiri atau kanan untuk semak lalu ke item senarai yang anda ingin ubah kepada senarai tersarang. Ketik tiga kali pada skrin untuk memilih item.

 2. Dalam dokumen Word Mobile anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”.

 3. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Tambahkan Inden. Dwiketik untuk mengaktifkan". Dwiketik skrin.

  Item kini merupakan sebahagian daripada senarai tersarang.

 4. Untuk kembali ke aras senarai yang lebih tinggi, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Kurangkan Inden. Dwiketik untuk mengaktifkan". Dwiketik skrin.

Ubah gaya bulet atau nombor

Jika anda ingin mengubah gaya bulet atau nombor yang sedia ada, anda boleh memilih mana-mana gaya daripada pustaka Bulet atau Penomboran.

 1. Dalam dokumen anda, pastikan anda berada dalam kawasan menulis. Seret jari anda sehingga anda mendengar: "Teks boleh diedit, dwiketik untuk mengedit". Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Garis". Leret ke kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke senarai item dalam aras senarai yang anda ingin mengubah gaya bulet atau penomborannya. Ketik tiga kali pada skrin untuk memilih item.

 2. Dalam dokumen Word Mobile anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”.

 3. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Bebutang Lebih banyak Opsyen, diruntuhkan, dwiketik untuk mengembangkan". Dwiketik skrin. Menu Opsyen Lain mengembang. Anda mendengar: "Halaman utama, bebutang diruntuhkan".

 4. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga Penyampai mengumumkan bahawa anda telah mencapai bebutang Bulet atau Penomboran. Kemudian dwiketik untuk membuka pustaka, leret ke kanan untuk memilih gaya baru.

  Anda boleh menggabungkan senarai berbulet dengan senarai bernombor tersarang atau sebaliknya.

Ubah penjajaran senarai

Untuk mengubah penjajaran senarai yang berkaitan dengan jidar, gunakan opsyen Kurangkan Inden dan Tambahkan Inden.

 1. Dalam dokumen anda, pastikan anda berada dalam kawasan menulis. Seret jari anda sehingga anda mendengar: "Teks boleh diedit, dwiketik untuk mengedit". Leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: "Garis". Leret ke kanan atau kiri untuk menyemak lalu ke item senarai yang anda ingin mengubah penjajaran. Ketik tiga kali pada skrin untuk memilih item.

 2. Dalam dokumen Word Mobile anda, leret ke atas atau ke bawah pada skrin dengan satu jari sehingga anda mendengar: “Item”.

 3. Leret ke kanan dengan satu jari sehingga Penyampai mengumumkan bahawa anda telah mencapai bebutang Tambahkan Inden atau Kurangkan Inden. Kemudian dwiketik.

Lihat juga

Kebolehcapaian dalam Word Mobile for Windows 10

Bermula menggunakan pembaca skrin dalam Word Mobile untuk Windows 10

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×